Words Of Wonders

Words Of Wonders Türkiye Cevapları

Words Of Wonders Türkiye – Yerebatan Sarnıcı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Türkiye Yerebatan Sarnıcı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

YEREBATAN SARNICI 1: Utanmak, Katman, Makat, Kanat, Atmak, Katma, Anmak, Takma, Atma, Anma, Aman, Kama, Makas, Kum, Masa, Ana, Kan, Kamu, Kasa, Anma, Sunma, Saka, Sanma, Anmak, Sam, Kusma, Kas, Akman, Namus, Aman, Sumak, Asma, Suna, Sana, Kasma, Ama, Akma, Maun, Mana, Mas, Sak, Kama, Anka, Aks, Manas, Musa, San, Nam, Kuma, Nas, Nama, Anam, Ask, Kana, Aksu, Aka, Mask, Kam, Asa, Masun, Kanma, Kaan, Kuman, Usanma, Kamus, Suma, Aksuna, Masnu

YEREBATAN SARNICI 2: Usanmak, Asuman, Sanmak, Sunmak, Aksan, Aksam, Sunak, Muska, Saman, Asmak, Makus, Sauna, Makas, Kum, Masa, Ana, Kan, Kamu, Kasa, Anma, Sunma, Saka, Sanma, Anmak, Sam, Kusma, Kas, Akman, Namus, Aman, Sumak, Asma, Suna, Sana, Kasma, Ama, Akma, Maun, Mana, Mas, Sak, Kama, Anka, Aks, Manas, Musa, San, Nam, Kuma, Nas, Nama, Anam, Ask, Kana, Aksu, Aka, Mask, Kam, Asa, Masun, Kanma, Kaan, Kuman, Usanma, Kamus, Suma, Aksuna, Masnu

YEREBATAN SARNICI 3: Kıvamlı, Kıvam, Ilım, Alım, Akıl, Akım, Ilık, Mal, Kıl, Kılma, Akı, Aklı, Alkım, Kalım, Lav, Alık, Kam, Kav, Lak, Kal, Kımıl, Lam, Akımlı, Ilımak, Ilıma

YEREBATAN SARNICI 4: Uzlaşma, Ulama, Zula, Maşa, Lama, Alma, Maaş, Mala, Alaz, Ala, Muz, Şam, Ulaşma, Mal, Zam, Uzama, Aza, Ama, Aşma, Laz, Muş, Zum, Azma, Şal, Amal, Lam, Şama, Şua, Maş, Ulam, Uzam, Malaz, Laza, Şaz, Almaş

YEREBATAN SARNICI 5: Kanarya, Kaynar, Ankara, Akran, Yanak, Ayran, Yara, Arka, Arya, Ayar, Nara, Ayan, Kaya, Ayak, Nar, Ayna, Ana, Kan, Ara, Kar, Yan, Kara, Ray, Yaka, Kayra, Yar, Anka, Kayar, Yak, Ayn, Kay, Karaya, Kana, Aka, Yaran, Ark, Kayan, Kaan, Aya, Kayran, Arak, Yarka, Kanara, Araka

YEREBATAN SARNICI 6: Dokunma, Donmak, Dokuma, Donma, Duman, Konum, Okuma, Donuk, Kamu, Doku, Odun, Moda, Kano, Kum, Konu, Kan, Kod, Oda, Don, Dua, Odak, Dun, Maun, Okan, Kom, Nam, Kuma, Duma, Ona, Okunma, Dam, Kam, Kondu, Dok, Koma, Kuman, Madun, Mano, Duka, Oma, Dank, Moka, Onmak, Konma, Nom, Onma, Donam, Kunda, Onum

YEREBATAN SARNICI 7: Yaşamak, Akşam, Yaşam, Yamak, Aşama, Aymak, Aşmak, Kaya, Maaş, Maya, Yaşa, Akma, Ayak, Aşk, Şam, Yaşama, Yaka, Yakma, Kayma, Yaş, Ama, Aşma, Maşa, Kama, Şaka, Yak, Yama, Kay, Aka, Kam, Aya, Ayma, Kaş, Şak, Şama, Yaşmak, Maş, Şayak, Şayka, Kayşama, Kayşa

YEREBATAN SARNICI 8: Anlamak, Almanak, Kanama, Malak, Kanal, Anmak, Kalan, Alman, Almak, Anlam, Anma, Anka, Lama, Mala, Alma, Kalma, Anlama, Ana, Kan, Mal, Alan, Akman, Aman, Alaka, Aklama, Ama, Akma, Mana, Kama, Nam, Klan, Nama, Anam, Nal, Kana, Aka, Kala, Alkan, Kam, Lan, Ala, Kanma, Kaan, Lak, Kal, Aklan, Amal, Anal, Lam, Laka, Aklanma, Akala, Anlak, Anamal, Kanlama

YEREBATAN SARNICI 9: Hayasız, Yasa, Saha, Haya, Yazı, Sayı, Ayaz, Has, Ayı, Yas, Yaz, Saz, Hız, Say, Haz, Aza, Azı, Asa, Haza, Aya, Saya, Asya, Hay, Sayha, Sah, Aha, Hayız, Ası, Hasa, Aysız, Zıh, Yısa

YEREBATAN SARNICI 10: Balıkçı, Bıçaklı, Balçık, Balık, Kılıç, Çakıl, Bıçak, Açlık, Çalı, Alçı, Ilık, Çakı, Akıl, Bal, Açık, Kaç, Kıl, Alıç, Akı, Aklı, Bakı, Alık, Akçıl, Lak, Çalık, Kal, Balkı, Çal, Kaçı, Açı, Çak, Çakılı, Bıçkı, Çıkı, Kıç, Kaçlı, Baç, Açkılı, Ilıkça, Açkı, Çalkı, Kalıç, Bıçık, Lakçı

YEREBATAN SARNICI 11: Kelepir, Replik, Ekler, Kiler, Ekip, kere, Elek, İlke, Erik, Pire Klip, Peki, Pek, Reel, Kel, İle, Kip, İpek, İlk, Leke, Erk, Erke, Krep, Eke, Kep, Erek, Peri, Pike, Ekli, Keler, Kele, Pil, Kir, Kil, Ker, Epik, Pir, Elik, Elk, Epe, Lir, Per, Lep, Erlik, Eril, Kelep, Kile, İlek, Kepir, Erkli, Kipe, Eper, Perki, Pik

YEREBATAN SARNICI 12: Fasikül, İflas, Asil, Laik, Akif, Kafi, Lüks, Akli, Asli, Faks, Klas, Akil, Fas, Fil, Laf, Sal, Kas, Saf, Aksi, İlk, Sak, Aks, Fal, Kaf, Ask, Ali, Fak, Lak, Faik, Kal, Afis, Asi, Fail, Safi, Akü, Kül, İfa, Lif, İla, İsa, Akis, Kil, Ski, Saki, Lük, Küf, Salik, Küs, Afi, Süfli, Fiskal, Fakül, Saik, Sif, Lika, Sakil, İksa, İsal, Kail, Kilüs, Kils, Skif, Sülf, Laski

YEREBATAN SARNICI 13: Özensiz, Önsezi, Esin, Özne, Özen, Sezi, Söz, Sen, Zen, Siz, Sine, Nesi, Özeni, Sin, Öze, Ensiz

YEREBATAN SARNICI 14: Zorunlu, Onurlu, Zorlu, Uzun, Rulo, Olur, Onur, Zor, Nur, Ulu, Rol, Lor, Nurlu, Ruz, Orun, Oluru, Zorun, Run, Onlu, Uzo

YEREBATAN SARNICI 15: Dolunay, Dolay, Odun, Onay, Dolu, Oyun, Olay, Alo, Oda, Don, Duy, Yol, Yan, Dua, Oya, Dul, Dal, Oldu, Dun, Ayn, Dolan, Olan, Nal, Ona, Yad, Lan, Ulan, Yal, Lando, Ayol, Nodul, Yuna, Onlu, Donlu, Loda, Alyon

YEREBATAN SARNICI 16: Gastrit, Artist, Gitar, Asit, Stat, Tart, Tar, Ast, Tas, Gri, Ait, Art, Rast, Star, Gar, Start, Sari, Sair, Asi, Satir, Tat, İsa, Sit, Asri, Tras, Ari, İta, Ati, sigar, İrat, İrs, Tastir, Tasgir, Tirat, Titr, Sarig

Words Of Wonders Türkiye – Pamukkale Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Türkiye Pamukkale bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PAMUKKALE 1: Plastik, Pastil, Lastik, Patik, Aplik, Taksi, Kitap, İptal, Katil, Kasti, Talip, Katip, Alt, Kat, Kalp, Sal, Alp, Kas, Plak, Salt, Tas, Kip, Kit, Ait, Aksi, Pas, Pak, İlk, Klip, Klas, Sak, Pis, Kap, Aks, Kast, Tip, Sap, Ask, Ali, Takip, Pat, Talk, Ast, Pal, İspat, Lak, Stil, Asil, Asli, Akit, Kal, Asit, Kist, Lap, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Slip, Asi, Pil, Pati, Klips, İla, İsa, Akis, Sit, Tik, Pist, Kil, Pakt, Tali, Tak, Ski, Saki, İta, Ati, Kalsit, Salik, Plati, Slap, Tapi, İkta, Saik, Sakit, Talik, Lika, Sakil, İksa, İtap, Salip, İsal, Astik, Kail, Taklip, İpka, Kils, Laski, Pik

PAMUKKALE 2: Yanılgı, Yalın, Yanlı, Ilgın, Yılan, Alın, Yalı, Yıl, Ayı, Aynı, Yan, Anı, Ayın, Algı, Yılgın, Ayn, Algın, Aygın, Nal, Lan, Gına, Yal, Alg, Yalgın, Yangı, Aylı, Yangılı, Yılgı

PAMUKKALE 3: Karakol, Akkor, Kakao, Koala, Oral, Karo, Roka, Orak, Arka, Akor, Kola, Klor, Kol, Rol, Ara, Kar, Kara, Kral, Akar, Ora, Kor, Koral, Kora, Kaka, Aka, Ark, Kala, Aral, Ala, Kok, Lor, Lak, Arak, Kal, Okka, Kak, Alo, Lok, Koka, Laka, Akak, Alakok, Kalak, Okar

PAMUKKALE 4: Sevinme, Mesnevi, Sinem, İnme, Mine, Esin, Sene, Emin, Esen, Ense, İvme, Sine, Sen, Sevme, Nem, Mis, Emine, Men, Nev, Esme, Nemse, Nevi, Semi, Senem, Evin, Sevim, İsmen, Nesi, Emen, Semen, Meni, Sevi, Esim, Sin, Sinme, Sim, Sem, Nesim, Nim, Mesen, Seme, Evsin, Senevi

PAMUKKALE 5: Solunum, Somun, Sunum, Muson, Ulus, Sulu, Usul, Uslu, Sunu, Som, Ulu, Sol, Son, Ons, Ulum, Sonlu, Umu, Nom, Onlu, Unsu, Onum

PAMUKKALE 6: Senkron, Konser, Korse, Renk, Kore, Skor, Eros, Sen, Eko, Son, Ser, Sek, Kes, Erk, Kor, Kros, Ons, Neon, Kron, Sone, Ker, Ksenon

PAMUKKALE 7: Kolordu, Doruk, Okul, Olur, Ordu, Doku, Klor, Rulo, Dolu, Koro, Koru, Oluk, Kol, Rol, Kur, Kod, Kul, Okur, Dul, Oldu, Kor, Doru, Lor, Dok, Lok

PAMUKKALE 8: Maşrapa, Arama, Şamar, Rampa, Şarap, Aşama, Maaş, Para, Arap, Marş, Maşa, Arpa, Arp, Şam, Ara, Rap, Şap, Ama, Aşma, Arma, Ram, Mapa, Paşa, Aşar, Aparma, Ramp, Arş, Şama, Maş, Araşma, Apaş

PAMUKKALE 9: Nakarat, Kanaat, Kantar, Ankara, Katran, Atakan, Akran, Kanat, Aktar, Tarak, Katar, Taka, Kart, Ata, Tank, Nar, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Kara, Tan, Kat, Akar, Atak, Rant, Tarkan, Anka, Tar, Ant, Atar, Kana, Nara, Aka, Naat, Ark, Kant, Kaan, Arak, Art, Katana, Kanata, Tak, Kanara, Araka

PAMUKKALE 10: Donanma, Donma, Manda, Mana, Moda, Aman, Dana, Anma, Dama, Adam, Nam, Oda, Ada, Ana, Don, Ama, Adnan, Nama, Ondan, Anam, Ona, Onama, Dam, Nadan, Nan, Mano, Oma, Nom, Onma, Donam, Donama, Onanma

PAMUKKALE 11: Trajedi, Daire, Draje, Tiraj, İdare, İrade, İade, Dair, Deri, Adet, Edat, Dert, Dar, Eda, Ait, Ret, Jet, Ter, Adi, Eti, Tar, Ate, Erat, Tire, Art, Ari, Rate, İta, İde, Ati, Edi, İdea, Reji, İrat, Ajite, Tedai, İare

PAMUKKALE 12: Bezemek, Ezmek, Meze, Ezme, Emek, Beze, Kem, Bez, Ebe, Kez, Bek, Ekme, Bezeme, Eke, Bezmek, Zem, Keme, Bezme, Kebe, Bezm, Bezek, Meke, Kebze

PAMUKKALE 13: Elektro, Rekolte, Roket, Tekel, Teker, Ekler, Tere, Otel, Tork, Kort, Eter, Etek, Kol, Kot, Klor, Tek, Rol, Kere, Terk, Tel, Reel, Elek, Tok, Kel, Ret, Ter, Leke, Ekol, Erk, Kor, Erke, Teke, Erte, Kore, Tor, Eke, Trol, Rot, Lor, Kete, Erek, Terek, Erol, Keler, Tolere, Kele, Eko, Ket, Lok, Kerte, Telek, Etol, Tol, Ker, Ole, Lot, Elk, Lort, Korte, Trok

PAMUKKALE 14: Abartma, Maraba, Matbaa, Matara, Atama, Batma, Araba, Ambar, Arama, Atma, Taba, Arma, Ata, Tam, Mart, Ara, Artma, Bar, Tarama, Ama, Batar, Mat, Tar, Ram, Bat, Atar, Abat, Aba, Tab, Art, Bara, Abra, Taam, Barata, Aratma, Mabat, Taraba, Abrama

PAMUKKALE 15: Dolaşım, Dalış, Dolma, Alış, Adım, Mola, Alım, Moda, Şam, Loş, Aşı, Dal, Olma, Mal, Oda, Adlı, Dış, Aldı, Dam, Odalı, Alo, Şal, Adıl, Şad, Lam, Oma, Dolam, Aşım, Damlı, Maş, Loda, Şom, Domalış

PAMUKKALE 16: Ayrışma, Yarışma, Arayış, Yarım, Yaşam, Yarma, Şamar, Ayrım, Yarış, Maaş, Yara, Ayar, Ayı, Arı, Şam, Ayrı, Ara, Yarı, Şıra, Ayırma, Ray, Yaş, Aşırma, Aşı, Ama, Aşma, Maşa, Maya, Arma, Yar, Yama, Ram, Aşır, Arya, Aya, Yaşa, Aşar, Ayma, Marş, Yaraş, Arş, Marya, Ira, Aşım, Şama, Maş, Yır, Arış, Irama

Words Of Wonders Türkiye – Efes Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Türkiye Efes bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

EFES 1: Serenat, Tersane, Terane, Esaret, Antre, Senet, Saten, Teras, Esen, Eter, Ense, Tane, Tren, Nar, Sert, Ters, Sene, Eser, Tan, Sen, Eren, Ten, Net, Tere, Sera, Rant, Rast, Tas, Resen, Trans, Esra, Ret, Sena, Ter, Set, Ser, Star, San, Tar, Ant, Seren, Nas, Enser, Erte, Ast, Rest, Ate, Ensar, Nere, Esna, Erat, Taner, Ester, Ster, Art, Sere, Eten, Tras, Seretan, Rate, Sent, Sten, Setre, Teres, Esre, Seter

EFES 2: Kütahya, Kahya, Kahta, Hayta, Yatak, Hatay, Hayat, Kaya, Yaka, Hata, Atak, Haya, Ayak, Ata, Yat, Hak, Kat, Hat, Tay, Kah, Yak, Kay, Yük, Aka, Taka, Aya, Akü, Tüy, Hay, Taya, Tak, Aha, Küt, Tüh

EFES 3: Kesişme, Kimse, Esmek, Kesme, Kesim, Meşe, Eski, Eşek, Şike, Eşik, Kese, Emek, Sekme, Ekme, Mis, Sek, Ekim, Esme, Kem, Kes, Semi, Eşme, Eskime, Eke, Kim, Eksi, İşeme, Ekşi, Şems, Şemsi, Ekşime, Seki, Meşk, Esim, Emiş, Sim, Ski, Kesi, Misk, Keme, Sem, İşemek, Şek, Keş, Meke, Şem, Esik, Şemse, Seme, Emik, Kesiş, Eşmek, Esiş, Sekiş, Eşeksi

EFES 4: Firkete, Fikret, Terfi, Tekir, Kefir, Teker, Efekt, Kere, Etik, Teke, Eter, Etek, Erik, Tef, Tek, Terk, Tere, Efe, Fit, Kit, Ret, Ter, Eti, Erk, Erke, Erte, Tefek, Fert, Etki, Eke, Fer, Refik, Ferit, Kete, Tefe, Erek, Tire, Terek, Ket, Kefe, Kir, Feri, Kerte, Tik, Fitre, Fire, Ker, Tekfir, Tefrik, Kitre, Ekti, Terki, Kef, Tike, Fek, Ferik, Kerti, Fertik, Terfik, Ekit

EFES 5: Mineral, Minare, Marine, Anemi, Liman, Nemli, Aleni, Meral, Rimel, Lira, İmar, İmal, Elma, Mali, Nar, İran, Aile, Mal, İnme, Alem, Name, İlan, Nem, İle, İma, Emir, Emin, Men, Amel, Meal, Lame, Mera, Ela, İlme, İmla, Nam, Ram, Nal, Ali, Nil, Elan, Lan, Nema, Anime, Malen, İman, İrem, Amin, İmren, Enam, Mine, Alim, Nail, Elim, Meni, Amir, Rami, Remi, Mani, Mira, İnal, Erin, Erim, Meri, Ani, İla, Ameli, Mir, Lim, Ari, Mai, Lime, Lam, Mil, Ermin, Rina, Maile, İnam, Eman, Lir, Amil, Mail, İlam, Eril, Enli, Nim, Remil, Marn, Lain, Main, İane, Nale, İmale, Enir, İare

EFES 6: Sulamak, Kamusal, Salmak, Kumsal, Aksam, Makas, Sulak, Salam, Masal, Asmak, Malak, Kalas, Lama, Kum, Mala, Masa, Alma, Kalma, Asla, Almak, Kamu, Kasa, Mal, Makul, Sulama, Salak, Saka, Sam, Kula, Kul, Kusma, Sal, Salma, Kas, Maslak, Sumak, Asma, Kasma, Asal, Muska, Ama, Ukala, Akma, Sakal, Mas, Sual, Klas, Sak, Kama, Aks, Musa, Kuma, Sala, Ask, Aksu, Aka, Mask, Kala, Kam, Asa, Ala, Ulak, Lak, Kal, Kumla, Ulama, Kamus, Amal, Lam, Suma, Makus, Skala, Laka, Ulamak, Ulam

EFES 7: Yönetim, yöntem, Yetim, Yemin, Temin, Niyet, Nimet, Metin, Yeni, Önem, Niye, İtme, İnme, Ten, Net, Yine, Tem, Yem, Nem, Emin, Yen, Men, Eti, Mey, Ney, Öte, Yön, Ötme, Tim, Mine, Yeti, Meni, Mit, Tin, Met, Nite, Yitme, İye, Nim, Tein

EFES 8: Sataşma, Şamata, Tasma, Aşama, Atama, Masa, Maşa, Atma, Tasa, Asma, Saat, Maaş, Ata, Şam, Tam, Satma, Sam, Tas, Ama, Aşma, Mas, Taşma, Mat, Ast, Asa, Taş, Taam, Ataş, Masat, Şama, Maş, Şat

EFES 9: Bilmece, Cemile, İmece, Bile, Elim, Emel, Ecel, Lime, İle, Ece, Ebe, Bel, Cem, Bilme, Cemil, Bileme, İlme, Elem, Cebe, Cebel, Beli, Cim, Lim, Mil, Melce, Cemi, Cebeli, Leb, Belce, Elci, Celi, Celbe, Ebeli

EFES 10: Sirtaki, Aktris, İksir, Kasti, Taksi, Rast, Raks, İrsi, Aksi, Saki, Risk, Kart, İki, Kar, Kat, Kas, Tas, Siirt, Kit, Ait, Kira, Sak, Aks, Kast, Star, Tar, Ask, Ast, Ark, Kars, Sari, Akit, Sair, Asit, Kist, Atik, Rika, Kati, Sirk, Art, Asi, Satir, Tarik, Kari, Kir, İri, İsa, Akis, Sit, Tik, Asri, İris, Tak, Tras, Ski, Ari, İta, Ati, İti, Satirik, İstikra, Taksir, Karst, İrat, İkta, Saik, Sakit, İstika, Tirsi, Sirkat, İrs, İksa, İtki, Astik, Rakit

EFES 11: Şekilli, Klişe, İşkil, Şekil, Eşlik, İlkel, Eşik, Şili, Ekşi, Eşli, İlik, Şike, İki, Elli, Şekli, Kel, İle, Leş, İlk, İlke, Kişi, İşlek, Ekşili, Şile, Ekli, İlle, Ekili, Eşlilik, İşli, Kil, Şii, Killi, İşlik, Elik, Elk, Şikeli, Ellik, Şek, Keş, Kelli, Kile, Ekiliş, İlli, İlek

EFES 12: Efektif, Efekt, İffet, Etik, Etki, Etek, Teke, Tek, Efe, Tef, Fit, Kit, Eti, Tefek, Eke, Kete, Tefe, Ket, Kefe, Tik, Ekti, Kef, Tike, Fek, Ekit

EFES 13: Bayılma, Mayalı, Balayı, Lamba, Albay, Balya, Bamya, Abla, Mala, Maya, Alma, Yama, Ayı, Lama, Yıl, Alım, Mal, Bal, Bay, Alay, Ama, Yalı, Abalı, Ayla, Bala, Yalım, Yılma, Ala, Aba, Aya, Yal, Yaba, Ayma, Yamalı, Ayılma, Amal, Bayma, Lam, Malya, Aylı, Ayal

EFES 14: Japonya, Japon, Pano, Ajan, Ayna, Onay, Ayan, Oya, Yan, Pay, Ana, Aya, Ayn, Ona, Poy, Payan

EFES 15: Kremalı, Meraklı, Reklam, Karlı, meral, Kelam, Merak, Irmak, Kalem, Krema, Rakım, Emlak, Elma, Irak, Rakı, Arı, Kır, Kemal, Kar, Alım, Kral, Akıl, Mal, Krem, Kare, Kırma, Kale, Kılma, Alem, Kamer, Akım, Arık, Karı, Irk, Kel, Lake, Kıl, Amel, Mark, Meal, Lame, Mera, Ela, Kem, Erk, Akı, Aklı, Ram, Alkım, Kalım, Ark, Marke, Alık, Kam, Lak, Kal, Ker, Lam, Elk, Ira, Arlı, Kame

EFES 16: Sargılı, Sıralı, Sarılı, Asılı, Sargı, Salgı, Gırla, Aslı, Isıl, Sarı, Şıra, Algı, Arı, Asıl, Salı, Sal, Asır, Sıla, Isı, Gar, Sır, Gır, Alg, Sırlı, Ası, Ilgar, Ira, Arlı

Words Of Wonders Türkiye – Kapadokya Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Türkiye Kapadokya bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KAPADOKYA 1: Altyapı, Altay, Yapıt, Aptal, Alay, Atlı, Tıpa, Lapa, Pala, Yalı, Altı, Ayıp, Ata, Ayı, Yat, Yıl, Alt, Yapı, Tıp, Tay, Alp, Atıl, Pay, Ayla, Pat, Pal, Ala, Alpay, Yatı, Lata, Tapa, Aya, Lap, Yal, Tal, Pata, Tapalı, Taya, Yalpa, Pıt, Paylı, Aylı, Ayıt, Ayal, Tapı, Yalpı, Patal

KAPADOKYA 2: Muallak, Almak, malak, Ulama, Ukala, Makul, Alma, mala, Kuma, Kama, Akma, Lama, Kum, Kalma, Kamu, Mal, Kula, Kul, Malul, Ama, Allak, Aka, Kala, Kam, Ala, Lal, Ulak, Mualla, Lak, Kal, Kumla, Lala, Amal, Lam, Laka, Ulamak, Ulam

KAPADOKYA 3: Nicelik, İncelik, İncil, İncik, Kinci, Nikel, İnci, İlik, Enik, Nice, İnce, İlke, İnek, İki, Cin, Kin, Cenk, Kel, İle, İlk, Nil, Ekinci, Ekici, Link, Ekin, Liken, Ekli, İlkin, Ekili, İni, Kil, Elcik, Nicel, Cinli, Elik, Elk, Ekinli, İnekli, Elci, Enli, Celi, Kile, İlkeci, Neci, Kinli, İlek, İnik, İlinek

KAPADOKYA 4: Türklük, Kültür, Kükürt, Kürklü, Türlü, Kütük, Türkü, Kürk, Ülkü, Türk, Kür, Ütü, Kürt, Tür, Kült, Kül, Tül, Lük, Küt, Tülü, Kütlü, Ürkü, Trük, Kütlük

KAPADOKYA 5: Kapsama, kapsam, Kapama, Sapmak, Kasap, Sapma, Pasak, Aksam, Asmak, Makas, Kasa, Akma, Masa, Saka, Sam, Apak, Kamp, Kas, Asma, Aksama, Kapma, Kasma, Ama, Pas, Pak, Mas, Sak, Kap, Kama, Aks, Sapa, Sap, Ask, Aka, Mask, Kam, Asa, Mapa, Asap, Sapak, Akasma, Akpas

KAPADOKYA 6: Romanya, Aroma, Yarma, Roman, Orman, Ayran, Yaman, Maya, Norm, Ayan, Arma, Mayo, Roma, Mor, Nar, Rom, Ayna, Ana, Ara, Onay, Yan, Oynama, Ayar, Anma, Oran, Ray, Yara, Yanma, Oya, Aman, Ora, Oyma, Ama, Mana, Onar, Yar, Yorma, Onarma, Yama, Ayn, Nam, Ram, Nama, Anam, Ona, Nara, Onama, Yaran, Arya, Oraya, Aya, Yom, Amor, Ayma, Maron, Marya, Mano, Oma, Nom, Onma, Orya, Marn, Mayna, Yonma, Yoma

KAPADOKYA 7: Diyalog, Dolay, Yoga, Adli, Adil, Olay, İdol, Dil, Lig, Oda, Adi, Gol, Yol, Oya, Dal, Ali, Yad, Liga, Yal, Alo, Alg, İla, Yogi, Diya, Ayol, Gali, İlga, Loda

KAPADOKYA 8: Muvafık, Vakıf, kıvam, Vakum, Kuma, Akım, Kamu, Ufak, Kum, Muaf, Akı, Kaf, Fak, Kam, Kav, Muf

KAPADOKYA 9: Fonetik, Konfeti, Etnik, Fitne, Tekin, Etkin, Tonik, Kent, Koni, Etik, Etki, İnek, Kot, Fok, Tef, Kin, Tek, Ton, Fen, Not, Ten, Net, Fon, Tok, Fit, Kit, Kont, Eti, Font, Kefin, Kof, Fino, Ekin, İkon, Eko, Ket, Keton, Neft, Tik, Fin, Tin, Tifo, Fink, Ekti, Nite, Fent, Kef, Tike, Fek, Nefti, Tein, Tekfin, Kofti, Enik, Fenik, Ekit

KAPADOKYA 10: Örtüşme, Töre, Rüşt, Örtü, Mert, Ömür, Emör, Örme, Tür, Ter, Tüm, Şer, Tem, Ret, Örtme, Öte, Ötme, Tümör, Türe, Üre, Met, Şem, Üşme, Tör, Öşür, Ütme, Örüm, Ötürme, Ötüş, Ötre, Örü, Ötüşme, Şet, Ürem, Örtüş, Örüş, Mürt

KAPADOKYA 11: Emzirme, Mermi, Emmi, Ezme, Meme, Meze, İrem, Emir, Emme, Erme, Erime, Zer, Remzi, Remi, Erim, Rize, Meri, Mim, Mir, Zem, Reze, Zir, Remiz

KAPADOKYA 12: Sürekli, Süreli, Kiler, Sirke, Eküri, Kesir, Risk, Erik, İlke, Süre, Ülke, Reis, Sel, Lise, Eski, Kel, Seri, İle, Kür, Sek, İlk, Kes, Erk, Ser, Lüks, Serik, Ülser, Esir, Eksi, Ekli, Küre, Sirk, Seki, Sekil, Kir, Kül, Sürek, Kil, Ker, Ski, Lük, Kesi, Üre, Elik, Elk, Küs, Lir, Erlik, Eril, Esrik, Kile, İlek, Esik, İrs, Erkli, Kilüs, Kils, Ekü

KAPADOKYA 13: Umarsız, Muasır, Sızma, Arsız, Sırma, Samur, Mısra, Mars, Razı, Musa, Rıza, Sarı, Arı, Muz, Sıra, Arzu, Maruz, Zam, Sam, Arz, Mazur, Asım, Asır, Sura, Irz, Sur, Mas, Saz, Azı, Rus, Ram, Zar, Muzır, Umar, Zum, Rum, Arız, Aruz, Sarım, Sır, Mazı, Muarız, Ruz, Suma, Ası, Ira, Armuz, Musır, Uzam, Ruam, Rua, Zarsı, Sıma

KAPADOKYA 14: Nalbant, Tabla, Banal, Taban, Talan, Balta, Bant, Ala, Alan, Taba, Tan, Ana, Ata, Alt, Bal, Altan, Bana, Ban, Balat, Ant, Bat, Nal, Bala, Naat, Lan, Abat, Ala, Aba, Nan, Lata, Nalan, Tab, Tal, Anal, Tabl, Lantan

KAPADOKYA 15: Trampet, Amper, Perma, Tart, Mart, Tema, Etap, Mert, Mera, Tat, Mat, Arp, Tam, Rap, Tem, Tamer, Ret, Ter, Meta, Tar, Ram, Pat, Pare, Trap, Ate, Erat, Art, Pert, Ramp, Rate, Apre, Met, Per, Taret

KAPADOKYA 16: Kristal, Lastik, Aktris, Kasti, Taksi, Katil, Asil, Akil, Klas, Kart, Saki, Laik, Alt, Kar, Kral, Kat, Sal, Kas, Risk, Salt, Rast, Lira, Tas, Kit, Ait, Kira, Aksi, İlk, Sak, Aks, Kast, Star, Tar, Raks, Ask, Ali, Talk, Ast, Ark, Kars, Sari, Lak, Stil, Asli, Akit, Sair, Kal, Asit, Kist, Tal, Atik, Akli, Rika, Kati, Sirk, Art, Asi, Satir, Tarik, Kari, Kir, İla, İsa, Akis, Sit, Tik, Kil, Asri, Tali, Tak, Tras, Ski, Ari, İta, Ati, Kalsit, Salik, Lir, Taksir, Karst, İrat, İkta, Saik, Sakit, Talik, Lika, Sirkat, Sakil, İrs, İksa, İrsal, İsal, Astik, Kail, Kils, Rakit, Laski

Words Of Wonders Türkiye – Nemrut Dağı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Türkiye Nemrut Dağı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

NEMRUT DAĞI 1: Ekoloji, Kolej, Ekol, Koli, Kilo, İlke, İlk, Kol, Kil, Eko, Kel, İle, Jel, Oje, Ekli, Lok, Ole, Lojik, Ojeli, Elik, Elk, Jile, Jikle, Oleik, Kile, İlek

NEMRUT DAĞI 2: İkizler, Kirli, Zikir, Kiler, Rezil, İleri, Kiril, Lirik, Kriz, Erik, İlik, Zeki, İki, Kez, Kel, İle, İlk, İlke, Erk, Zer, Rizeli, İkiz, Ekli, Zili, Zerk, Ekili, Kir, Rize, İri, Kil, Zil, Ker, Keriz, Ezik, Elik, Elk, Lir, Kizir, Zir, Erlik, Eril, İzlek, Kile, İlek, Erkli, Kiliz, Rekiz

NEMRUT DAĞI 3: Aksırık, Sarkık, Kısrak, Kasır, Kırık, Sarık, Sırık, Kasık, Kısır, Sarı, Kask, Sıkı, Kırk, Irak, Rakı, Arı, Kır, Sıra, Kısa, Kar, Sık, Kısık, Kas, Askı, Arık, Asık, Karı, Irk, Asır, Isı, Sak, Aks, Akı, Raks, Ask, Ark, Kars, Sır, Kak, Kırkı, Karık, Ası, Ira, Iska, Kıska, Kıskı

NEMRUT DAĞI 4: Atatürk, Katar, Tatar, Aktar, Tarak, Taka, Atak, Kart, Kara, Akar, Türk, Tart, Ata, Arka, Ara, Kar, Kat, Kür, Kürt, Tar, Atar, Aka, Ark, Arak, Art, Tür, Tat, Akü, Takat, Tak, Küt, Takt, Trata, Taat, Ürat, Trük

NEMRUT DAĞI 5: Firavun, Viran, İrfan, Fani, Fuar, Urfa, Naif, Arif, İran, Ani, Raf, Nar, Var, Nur, Van, Fan, Far, Nuri, Avni, Uran, İfa, Ruf, Fin, Ari, Vira, Nafi, Rina, Run, Afi, Rua, İfna, Anif

NEMRUT DAĞI 6: Bekleme, Elemek, Belek, Eklem, Eleme, Melek, Emel, Emek, Leke, Elek, Kem, Ebe, Ekleme, Bel, Bek, Kel, Ekme, Elem, Meleke, Eke, Kele, Keme, Elk, Kebe, Belemek, Leb, Meke, Keleme, Kelem, Beleme, Elmek

NEMRUT DAĞI 7: Kaporta, Toprak, Kaparo, Topak, Parka, Katar, Aktar, Akort, Ortak, Tarak, Akar, Kart, Ata, Kot, Arp, Orta, Arka, Ara, Para, Kar, Kara, Kat, Top, Arpa, Rap, Roka, Apak, Tok, Park, Kota, Atak, Ora, Pak, Rota, Kap, Orak, Kor, Akor, Tar, Aort, Pot, Karo, Atar, Kaparo, Kora, Otak, Pat, Aka, Arap, Ark, Trap, Tor, Kort, Taka, Rot, Tapa, Arak, Toka, Art, Tork, Pata, Kotra, Pota, Pakt, Opak, Tak, Rop, Torak, Aport, Trok, Okar, Patak, Apotr

NEMRUT DAĞI 8: İncinme, Emici, Cenin, Nice, İnci, Nine, Emin, Mini, İnme, Mine, İnce, Nem, Cin, Cem, Men, Meni, Cim, İni, Cemi, Nim, Neci, Ecinni, Mineci

NEMRUT DAĞI 9: Anıtsal, Anlatı, Sanal, Sanat, Nasıl, Aslan, Altın, Talan, Atlas, Aslı, Alın, Asal, Saat, Altı, Ata, Asıl, Alt, Ana, Asla, Tan, Alan, Salı, Sal, Atıl, Anı, Salt, Anıt, Tas, Sana, Altan, Tanı, Sıla, Atlı, San, Salat, Ant, Nas, Talas, Sala, Nal, Ast, Naat, Tasa, Asa, Satı, Lan, Ala, Lata, Tın, Tal, Tasalı, Sanı, Salta, Sanlı, Anal, Sanatlı, Analı, Antlı, Ası, Tıs, Sınaat, Lasta, Anasıl, Anısal

NEMRUT DAĞI 10: Kıvırma, Kıvrım, Kırım, Rakım, Irmak, Kıvam, Irak, Rakı, Akım, Karı, Ark, Irk, Arı, Kır, Var, Kar, Kırma, Arık, Mark, Akı, Ram, Kam, Kav, Ira

NEMRUT DAĞI 11: Taşlama, Şamata, Talaş, Aşama, Atama, Lama, Atma, Malt, Maaş, Alma, Mala, Maşa, Ata, Malta, Şam, Tam, Alt, Mal, Atlama, Ama, Aşma, Taşma, Mat, Aşlama, Ala, Lata, Taş, Tal, Şal, Taam, Amal, Ataş, Lam, Şalt, Matla, Şama, Maş, Şat, Maşala, Almaş

NEMRUT DAĞI 12: Oburluk, Kurul, Buruk, Obruk, Okul, Boru, Rulo, Blok, Bolu, Klor, Obur, Koru, Kol, Bor, Kuru, Bol, Rol, Kur, Bul, Kul, Okur, Olur, Ulu, Bok, Oluk, Kor, Kulu, Boklu, Lor, Borulu, Buru, Lok, Uruk, Kubur, Oluru, Obruklu, Boruk

NEMRUT DAĞI 13: Realist, Resital, Steril, Teras, Tesir, Liste, Litre, İster, Terli, Esir, Lise, Sera, Aile, Sert, Alt, Ters, Sel, Tel, Sal, Alet, Salt, Rast, Lira, Tas, Seri, Esra, İle, Ait, Ret, Ter, Set, Eti, Ela, Site, Ser, Star, Tar, Tersi, Ali, Ast, Rest, Reis, Risale, Ate, Sari, Erat, Stil, Asil, Asli, Elit, Etli, Sair, Asit, Tire, Tal, Ster, Art, Asi, Satir, İla, İsa, Sit, Tela, Asri, İsale, Tali, Tras, Ari, Rate, İta, Ati, Etil, Altes, Sela, Lir, Eril, İrat, Teali, Elti, Atel, İrs, Telis, İrsal, İsal, Tirle, Telsi, Esatir, Tesri, Liret, Setir, İare, Liet

NEMRUT DAĞI 14: Cereyan, Yaren, Eyer, Eren, Yar, Nar, Yer, Ray, Ney, Can, Rey, Ece, Yan, Ceren, Yen, Ayn, Caner, Cer, Nere, Erce, Eray, Car, Nece, Reye, Yarence

NEMRUT DAĞI 15: Daracık, Adacık, Kadar, Aracı, Kadı, Caka, Darı, Akar, Rakı, Karı, Adak, Dara, Irak, Ada, Acı, Arı, Kır, Dakar, Arka, Ara, Kar, Kara, Dar, Arda, Kırca, Acar, Arık, Irk, Cadı, Akı, Cıda, Cıdak, Aka, Ark, Arak, Car, Darca, Akdarı, Raca, Ira, Cık, Karacı, Ardak, Acırak, Adcı

NEMRUT DAĞI 16: Denemek, Deneme, Denek, Emek, Denk, Kene, Kem, Nem, Demek, Deme, Ekme, Men, Dem, Ede, Dek, Eke, Emen, Enek, Keme, Eneme, Enemek, Meke, Denmek, Denme