Words Of Wonders

Words Of Wonders Tayvan Cevapları

Words Of Wonders Tayvan – Güneş Ay Gölü Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Tayvan Güneş Ay Gölü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GÜNEŞ AY GÖLÜ 1: Paralel, Alper, Lale, Lapa, Arap, Arpa, Para, Pala, Lal, Arp, Ela, Ara, Alp, Ala, Rap, Pare, Pal, Aral, Lap, Lepra, Lala, Apre, Apel, Per, Lep, Larp

GÜNEŞ AY GÖLÜ 2: Hilesiz, Hisli, Hile, Sezi, Ehil, Lise, Leh, Sel, İle, Siz, Zil, His, Ehli, Zili, Helis, Sili, İsli

GÜNEŞ AY GÖLÜ 3: Taverna, Avrat, Antre, Vatan, Arena, Varan, Tavan, Avare, Reva, Tava, Vaat, Tane, Tren, Rant, Nara, Ata, Nar, Var, Ravent, Ana, Ara, Tan, Ten, Net, Van, Ret, Revan, Ter, Tav, Nev, Neva, Tar, Ant, Atar, Avar, Naat, Vana, Ate, Varta, Avret, Erat, Taner, Art, Vat, Rate, Vena, Enva, Evrat, Avane

GÜNEŞ AY GÖLÜ 4: Tadilat, Aidat, İtaat, Tatil, Adli, Adil, Data, Tali, Dil, Dal, Ala, Tat, Adi, Ata, Ait, Ada, Alt, Ali, Lata, Tal, İla, Tadil, İta, Ati, Tadat, Taat, Alidat

GÜNEŞ AY GÖLÜ 5: Nöbetçi, Çetin, Nöbet, İçten, İnç, Çin, Ben, Bin, Net, Çit, Ten, Eti, Bent, Öte, Bet, Bit, Nebi, Tin, Nite, Beti, Etçi, Tein, Bön, Çiten, İneç, İtçe

GÜNEŞ AY GÖLÜ 6: Çekinme, Çekim, İçmek, İnmek, Çemen, Çimen, İnek, Ekim, Emin, Emek, Ekin, Keçe, Enik, Kene, Mine, Keçi, Çene, Kin, Çin, Çekme, İnme, İçme, Ekme, Nem, Emine, Men, Kem, Çek, Nemçe, Eke, Kim, Emekçi, Çeki, Emen, Meni, Emeç, Çim, İnç, Enek, Keme, Mink, Meke, Çekmen, Çekem, Nim, Meç, Emik, Çenek, Çenk, Çimek, İneç

GÜNEŞ AY GÖLÜ 7: Kötülük, Kütük, Köklü, Kötü, Ülkü, Tül, Ölü, Kül, Kök, Ütü, Kült, Lük, Küt, Tülü, Kütlü, Kölük, Lök, Kütlük, Ölük

GÜNEŞ AY GÖLÜ 8: Sevdalı, Lades, Sevda, Deva, Vade, Sıva, Vale, Sela, Veda, Vals, Sade, Seda, Slav, Sıla, Aslı, Asıl, Dev, Sel, Alev, Sav, Salı, Sal, Eda, Dal, Adlı, Ela, Lav, Edalı, Aldı, Vasıl, Selva, Evla, Dav, Sedalı, Adıl, Leva, Ası, Dalsı, Vasl

GÜNEŞ AY GÖLÜ 9: Korumak, Koruma, Okumak, Kurmak, Kurak, Kurma, Moruk, Kumar, Okuma, Kuram, Korku, Koruk, Akkor, Koru, Kamu, Roma, Krom, Mor, Kum, Rom, Kar, Kur, Makro, Korkma, Roka, Okur, Koku, Ora, Kura, Mark, Orak, Kor, Kom, Akor, Ram, Kuma, Karo, Kora, Omur, Umar, Ark, Kam, Rum, Kok, Kokma, Komar, Okka, Kak, Kuka, Amor, Koma, Koka, Oma, Moka, Okar, Ruam, Rua, Akur

GÜNEŞ AY GÖLÜ 10: Sendrom, Modern, Dorse, Ders, Mors, Demo, Eros, Norm, Dem, Men, Mor, Nem, Don, Son, Sen, Rom, Moren, Done, Som, Ser, Ons, Romen, Sone, Dore, Sem, Dren, Nom

GÜNEŞ AY GÖLÜ 11: Fazilet, Latife, Telafi, İzafet, Falez, Latif, Telif, Elit, Etil, Etli, Fail, Zift, File, Elif, Afet, Aile, Tef, Fil, Alt, Taze, Laf, Tel, Alet, İle, Tez, Fit, Ait, Feza, Eti, Ela, Fal, Zat, Faz, Laz, Ali, Ate, Aft, Alize, Tal, Faiz, İfa, Lif, İla, Lift, Tela, Zil, Tali, Etfal, Eza, İta, Tezli, Ati, İzale, Tiz, İzafe, İtlaf, Zail, Afi, Teali, Filet, Fel, İtfa, Lafzi, Elti, Atel, Lef, Azil, Azel, Zait, Zati, İfta, Flit, Liet, Azit

GÜNEŞ AY GÖLÜ 12: Ihlamur, Hurma, Harlı, Marul, Hamur, Ahır, Halı, Alım, Ham, Mal, Arı, Ruh, Ahu, Hal, Rum, Mah, Urla, Ram, Muhal, Har, Hıra, Ulah, Umar, Mahur, Hır, Lam, Mıh, Ira, Arlı, Humar, Ulam, Harım, Ruam, Rua, Ihma, Rıh

GÜNEŞ AY GÖLÜ 13: İmplant, Platin, İptal, Latin, Talim, Liman, Milat, Talip, Miat, Plan, Amin, Amip, İlan, Malt, İmla, Mali, Tam, Alt, Tan, Mal, Alp, İma, Ait, Mat, Tip, Nam, Ant, Nal, Ali, Nil, Pat, Pal, Lan, Tim, İman, Alim, İnat, Lap, Nail, Tal, Manti, Mani, Pil, İnal, Pati, Ani, İmal, İla, Tali, Mit, Lim, Tin, Mai, İta, Lam, Ati, Mil, İnam, Pim, Amil, Plati, Mail, İlam, Tapi, Nim, Lain, Main, Amit, Naip, İtap

GÜNEŞ AY GÖLÜ 14: Dayatma, Damat, Atama, Data, Adam, Atma, Maya, Yama, Aday, Dama, Mat, Ama, Dam, Tam, Ata, Ada, Yat, Tay, Yatma, Adama, Dayama, Yad, Maada, Aya, Ayma, Taam, Taya, Adatma

GÜNEŞ AY GÖLÜ 15: Harekat, Hakaret, Karate, Hektar, Kerata, Akaret, Katar, Rekat, Rahat, Aktar, Tarak, Kahta, Raket, Hata, Atak, Kart, Ata, Tek, Arka, Ara, Hak, Kar, Kara, Terk, Kat, Kare, Hat, Reha, Akar, Kah, Hart, Ret, Ter, Erk, Katre, Tar, Har, Atar, Ahret, Her, Aka, Ark, Hare, Ate, Taka, Erat, Hara, Arak, Art, Ket, Tarh, Tahra, Ker, Tak, Harta, Aha, Rate, Herk, Ahar, Trake, Raht, Karha, Ateh, Kerh

GÜNEŞ AY GÖLÜ 16: Salakça, Asalak, Saçak, Sakal, Çakal, Salça, Salak, Kalça, Alçak, Laçka, Kalas, Asla, Kasa, Asal, Saka, Sal, Kas, Alaka, Kaç, Klas, Sak, Aks, Saç, Sala, Ask, Aka, Kala, Asa, Ala, Lak, Akça, Kaça, Kal, Çal, Çak, Skala, Laka, Akala, Çalak, Akçasal, Akaç

GÜNEŞ AY GÖLÜ 17: Onsekiz, Sezon, Kesin, Sekiz, Sinek, Eskiz, Sezi, Ezik, Esin, Sine, Enik, Eski, Ekin, İnek, Eksi, Kin, Kez, Sen, Son, Sek, Kes, Zen, Siz, Koz, Ons, Zeki, Nesi, İkon, Seki, Sone, Eko, Koni, Sin, Ski, Kesi, Oniks, Eksiz, Ensiz, Eksin, Esik, Zonk

GÜNEŞ AY GÖLÜ 18: Kavurma, Kavram, Varmak, Vurmak, Karma, Vakur, Vakum, Ramak, Kumar, Kuram, Kurma, Rakam, Marka, Varak, Kara, Kum, Var, Arka, Ara, Kamu, Kar, Kur, Vurma, Varma, Akar, Kura, Vaka, Ama, Akma, Arma, Mark, Kama, Ram, Kuma, Kurama, Avar, Aka, Umar, Ark, Kam, Avam, Rum, Kav, Arak, Vakar, Akvam, Mavruka, Mavra, Ruam, Rua, Akva, Akur, Mukaar

GÜNEŞ AY GÖLÜ 19: Avlamak, Kaval, Malak, Almak, Avam, Akma, Alma, Mala, Vaka, Lama, Kama, Mal, Ama, Ala, Lav, Kalma, Alaka, Avlama, Aklama, Kavala, Aka, Kala, Kam, Aval, Kav, Lak, Kal, Avlak, Amal, Lam, Akvam, Lava, Maval, Laka, Kavlama, Akala, Vaklama, Akva

GÜNEŞ AY GÖLÜ 20: Özellik, İlkel, Elli, İlke, Köle, Zeki, Özel, Ezik, İlk, İle, Kez, Köz, Zil, Kel, Ekli, İlle, Kil, Öze, Özek, Zelil, Elik, Elk, Ellik, Kelli, Özelik, İzlek, Kile, Öke, İlek, Köleli, Lök

GÜNEŞ AY GÖLÜ 21: Yılbaşı, Yaşlı, Işıl, Alış, Yalı, Yaş, Ayı, Bay, Bal, Şal, Aşı, Baş, Yıl, Başlı, Yal, Aşılı, Aylı, Bayılış, Ayılış

GÜNEŞ AY GÖLÜ 22: İletken, Eklenti, Telkin, Nikel, Tekin, Tekel, Etken, Etkin, Tekne, Kitle, Tekil, Entel, Keten, Etnik, Etek, Kene, İnek, Kin, Tek, Kent, Tel, Ten, Net, Elek, Kel, İle, Kit, İlk, İlke, Leke, Eti, Teke, Nil, Etki, Eke, Link, Tekli, Linet, Netlik, Kete, Etlik, Elit, Etli, Ekin, Liken, Ekli, Etik, Kentli, Kele, Ket, Telin, Telek, Tik, Kil, Eten, Kenet, Tin, Enek, Etilen, Nitel, Kenetli, Elik, Etil, Elk, Ekti, Nite, İlkten, Tike, Enli, Tenkil, Elti, Kile, İlek, Tein, Tikel, Enik, Elenti, İtenek, Ekit, Liet

GÜNEŞ AY GÖLÜ 23: Liberal, Ralli, İbare, Bari, Bile, Bale, Lale, Bira, Elli, Lira, Bela, İbra, Beri, Lal, Bir, Aile, Bal, Bar, Bel, Belli, İle, Ela, Bilal, Abi, Ali, İlla, İlle, Beril, Beli, İla, Ari, Abe, Bre, İbre, Libre, Lir, Leb, Eril, Alil, Bilar, İare, Abli

GÜNEŞ AY GÖLÜ 24: Dilenci, Delici, Denli, İncil, Nice, İnce, İnci, Deli, Dil, Cin, İle, Nil, Din, İndi, Dini, Dicle, İdil, Dinci, İni, Dine, İde, Deni, Nicel, Cinli, Edi, Dinli, Elci, Enli, Dilci, Celi, Dince, Neci, Dilce, Cedi

Words Of Wonders Tayvan – Yehliu Geopark Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Tayvan Yehliu Geopark bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

YEHLİU GEOPARK 1: Kurumak, Kurmak, Kuram, Kurak, Kurum, Kumru, Kumar, Kurma, Kuma, Umur, Kura, Kuru, Kamu, Kur, Kum, Kar, Kuruma, Mark, Ram, Kumuk, Umar, Ark, Kam, Rum, Kak, Kuka, Uruk, Umu, Ruam, Rua, Akur

YEHLİU GEOPARK 2: Randevu, Devran, Duvar, Veda, Deva, Reva, Vade, Eda, Dar, Nar, Dua, Dev, Nur, Var, Van, Revan, Dun, Nev, Neva, Dane, Edna, Uran, Dav, Derun, Run, Dren, Vena, Enva, Daru, Edvar, Rua

YEHLİU GEOPARK 3: Öğrenci, Öneri, Ciğer, İğne, Erin, İnce, Nice, Eğri, Cin, Önce, Ören, Cer, Eğin, Ecir, Neci, Eğir, Enir, Örcin

YEHLİU GEOPARK 4: Denklem, Delmek, Eklem, Denek, Melek, Enlem, Emel, Emek, Elek, Denk, Men, Dem, Kel, Kene, Demek, Deme, Elde, Delme, Ekme, Nem, Leke, Kem, Elem, Ede, Dek, Eke, Elden, Emen, Kele, Enek, Keme, Elk, Meke, Kelem, Denmek, Denme, Elmek, Delk

YEHLİU GEOPARK 5: Sorunlu, Onurlu, Unsur, Sorun, Ulus, Soru, Uslu, Onur, Rulo, Sunu, Sulu, Olur, Usul, Son, Rol, Nur, Sur, Ulu, Rus, Ons, Lor, Nurlu, Sol, Sonlu, Orun, Oluru, Run, Onlu, Unsu

YEHLİU GEOPARK 6: İrtibat, İtibar, Tabir, Tabii, Bira, Biri, Tart, Tabi, Bari, İbra, Brit, Bir, Ait, İri, Tat, Bar, Tar, Bat, Abi, Bit, Tab, Bati, Art, Tirit, Ari, Biat, İta, Ati, İti, İrat, Barit, Tirat, Titr

YEHLİU GEOPARK 7: Hezeyan, Hazne, Ezan, Hane, Yaz, Yen, Hey, Zan, Haz, Naz, Han, Yan, Enez, Ney, Ayn, Zen, Hay, Eza, Nah, Hezen

YEHLİU GEOPARK 8: Gerekçe, Gerçek, Gerek, Gereç, Kere, Keçe, Ege, Çek, Geç, Geçer, Erk, Erke, Eke, Erek, Çeker, Erg, Geçe, Ker, Grek, Grekçe, Erkeç, Geçek, Çerge

YEHLİU GEOPARK 9: Kapanık, Kanka, Kapan, Kanık, Kapak, Kanı, Kapı, Akın, Kına, Anka, Kan, Pak, Ana, Kap, Anı, Apak, Akı, Kana, Kaka, Aka, Anık, Kaan, Kak, Kın, Akak

YEHLİU GEOPARK 10: Vadesiz, Sevda, Evsiz, Avize, Sezi, Vaiz, Dize, Veda, Deva, Seda, Vida, Vade, Sade, Vize, İade, Vadi, Diz, Dev, Sav, Eda, Adi, Saz, Siz, Zade, Vaz, Diva, Asi, Dav, Sevi, Seza, İsa, Daz, Eza, İde, Edi, Aside, İdea, Vasi, Vedia, Sazevi, İvaz

YEHLİU GEOPARK 11: Maskeli, Melisa, Silmek, İkame, Kamil, Selam, Mesai, Kimse, Emlak, Maske, Malik, Kalem, Emsal, İslam, Elmas, Elma, Mali, Aile, Kemal, Sel, Mal, Kase, Kale, Sam, Sal, Kas, Silme, Alem, Sema, Lise, Eski, Klima, Kel, Lake, İle, İma, Mis, Sek, Aksi, Amel, İlk, İlke, Mas, Selim, Kelam, Ekim, İmsak, Klas, Meal, Lame, Sak, Ela, Aks, Kem, Kes, İlme, İmla, Semi, Ask, Silkme, Ali, Mask, Kam, Kim, Selma, İkmal, Salim, Milas, Kesim, Lak, Asil, Melik, İlmek, Eksi, Asli, Esma, Ekli, Alim, Kal, Akil, Laik, Elim, Akli, Sami, Seki, Sekil, Asi, Maki, Maksi, Melas, Misal, Mika, Akim, İmal, İla, İsa, Akis, Esim, Kil, İsale, Misak, Ameli, Sim, Ski, Saki, Lim, Kesi, Mai, Lime, Misk, Lam, Sima, Sem, Mil, Elik, Elk, Maile, Salik, Kaim, Akse, Semai, Sela, Kasem, Amil, Mail, İlam, Miskal, Kame, Aleksi, Sake, Misel, Saik, Kile, İlek, Emlik, Lika, Mesail, Esik, Selika, Sakil, İksa, Akemi, İmlek, İsal, Kalemis, Emik, Kalsemi, Lemis, Kaime, Kail, İmale, Sakim, Lamise, Kils, Laski

YEHLİU GEOPARK 12: Kemancı, Mekan, Keman, Kına, Nema, Name, Cenk, Akım, Akne, Acem, Akın, Kanı, Acı, Can, Nem, Kan, Cem, Cam, Anı, Men, Kem, Akı, Nam, Canım, Anık, Kam, Enam, Ceman, Kın, Eman, Cık, Encam, Kame, Mekancı

YEHLİU GEOPARK 13: Kararlı, Arılar, Aralık, Karlı, Karar, Akar, Akıl, Kral, Kara, Karı, Rakı, Irak, Arka, Irk, Ara, Arı, Kır, Kar, Arık, Kıl, Akı, Aklı, Aka, Ark, Kala, Alık, Aral, Ala, Lak, Arak, Kal, Arkalı, Karalı, Laka, Ira, Arlı, Aralı

YEHLİU GEOPARK 14: Çözelti, Etçil, Etil, Çile, Etil, Özel, Özet, Elçi, Etli, Elti, İlçe, Tez, İle, Çil, Tel, Çöl, Eti, Öte, İçel, Çöz, Çit, Zil, Öze, Tezli, Tiz, Etçi, Töz, Liet, Tözel, Ölet, İtçe

YEHLİU GEOPARK 15: Dinamit, Daimi, İdman, İtina, İmdat, Nida, Mini, Miat, İdam, Daim, Mani, Amin, İnat, İman, Tam, Tan, İma, Ait, Adi, Din, İndi, Mat, Nam, Ant, Dini, Dam, Tim, Manti, Dimi, İmtina, Midi, Ani, İni, Mit, Tin, Mai, İta, Ati, İmdi, İnam, İti, Nadim, İnti, Nim, Main, Amit, Dimnit

YEHLİU GEOPARK 16: İsyancı, Sancı, İsyan, Sayın, Cani, Ayin, Yani, Cins, Sayı, Aynı, Yan, Cin, San, Yas, Ani, Acı, Ayı, Sac, Can, Anı, Say, Ayın, Ayn, Yasin, Nas, Ayni, Sınai, Asi, Yansı, Nisa, Sanı, İsa, Sin, Siya, Ası, Yancı, Cinas, Cıs, Yısa

YEHLİU GEOPARK 17: Bahreyn, Reyhan, Erhan, Yaren, Haber, Beyan, Reha, Hane, Heba, Hare, Nar, Yen, Han, Rey, Yar, Yer, Bern, Bey, Yan, Ben, Bay, Ray, Bar, Ban, Ney, Hey, Ayn, Har, Her, Berna, Harbe, Eray, Hay, Abe, Bre, Hab, Nah, Narh, Haybe, Rahne

YEHLİU GEOPARK 18: Klakson, Salon, Sokak, Kasko, Konak, Solak, Kask, Klon, Klas, Kola, Kaos, Kano, Okan, Klan, Nal, Kol, Kan, Son, Sal, Kas, Sak, Aks, San, Nas, Olan, Ask, Ona, Ons, Lan, Kok, Lak, Sol, Kal, Kolan, Okka, Kak, Alo, Lok, Koka, Konsa, Kosa, Sako, Akson, Laso

YEHLİU GEOPARK 19: İçtihat, Hitit, Ahit, Çita, Taht, Tat, Hat, Ait, Hiç, Çit, Haiti, Haç, Taç, Hit, Çat, İta, Ati, Ahi, İti, Çiti, İçit

YEHLİU GEOPARK 20: Yapımcı, Yapıcı, Yapım, Ayıp, Yapı, Pay, Acı, Ayı, Cam, Ayıcı

YEHLİU GEOPARK 21: Oburluk, Kurul, Obruk, Buruk, Bolu, Okur, Boru, Kuru, Klor, Oluk, Okul, Blok, Olur, Rulo, Obur, Kol, Bor, Bol, Rol, Kur, Bul, Kul, Ulu, Bok, Koru, Kor, Kulu, Boklu, Lor, Borulu, Buru, Lok, Uruk, Kubur, Oluru, Obruklu, Boruk

YEHLİU GEOPARK 22: Veliaht, Tahvil, Halvet, İhale, İthal, Talih, Evlat, Alevi, Levha, Helva, Lahit, İlave, Hela, Alev, Hile, Aile, Evli, Alt, Hal, Hat, Tel, Hale, Alet, Hali, İle, Ait, Vali, Veli, Tav, Eti, Ela, Vah, Leh, Halt, Lav, Ali, Hit, Vale, Halet, Ate, Hav, Elit, Evla, Etli, Ehli, İlahe, Tal, İlah, Vahit, İla, Tela, Vat, Tali, Ehil, İta, Liva, Leva, Ati, Ahi, Etil, Tevil, Hail, Ahit, Teali, Havi, Elti, Atel, Vahi, Hilat, Haile, Ateh, Tevali, Tehi, Liet

YEHLİU GEOPARK 23: Kumanya, Uyanmak, Yanmak, Manyak, Aymak, Yaman, Yamak, Yumak, Yanak, Anmak, Yamuk, Uymak, Akma, Anma, Maun, Kaya, Ayak, Kum, Ayna, Ana, Kan, Kamu, Yan, Yaka, Yanma, Yakma, Ayan, Akman, Aman, Kayma, Uyanma, Ama, Mana, Maya, Uyma, Kama, Anka, Yak, Yama, Ayn, Kay, Nam, Kuma, Nama, Anam, Kana, Yunak, Aka, Kayan, Kam, Kanma, Kaan, Aya, Yuma, Uyak, Ayma, Kuman, Yuna, Yuka, Yunmak, Mayna, Yunma

YEHLİU GEOPARK 24: Prestij, İster, Siper, Tesir, Espri, Tepsi, Pire, Ters, Jest, Step, Esir, Pist, Peri, Sert, Site, Pes, Seri, Ret, Jet, Ter, Set, Pres, Pis, Eti, Ser, Tip, Tersi, Rest, Reis, Tire, Ster, Pert, Sit, Pir, Reji, Per, Pest, Jips, İrs, Sepi, Tesri, Setir, Tepir, Tepi

Words Of Wonders Tayvan – Shifen Şelaleleri Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Tayvan Shifen Şelaleleri bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SHİFEN ŞELALELERİ 1: Karides, Dirsek, Askeri, Kaide, İrade, Kadir, İdare, Sirke, Kesir, Kredi, Dekar, Akide, Sedir, Daire, İdrak, Asker, Kedi, Erik, Adres, Kar, Seda, Dar, Ders, Kader, Kase, Kare, Sade, Kas, Eda, Risk, Direk, Eski, Sera, Deri, Seri, Disk, Esra, Sek, Dair, Kira, Aksi, Adi, Sak, Aks, Kes, Erk, Ser, İade, Raks, Derik, Serik, Ask, Reis, Ark, Kars, Dek, Sari, Kaside, Esir, Eksi, Sair, Rika, Sirk, Seki, Asi, Kari, Sadik, Dik, Kir, İsa, Akis, Asri, Ker, Ski, Saki, Ari, Kesi, İde, Edi, Aside, İdea, Akse, Derk, Erika, Esrik, Sake, Saik, Esik, İrs, İksa, Dikse, Serak, Edik, Kirde, Aksedir, İare

SHİFEN ŞELALELERİ 2: Narsist, Asist, Asit, Rant, İran, Rast, İnat, Tas, San, Ast, Art, Asi, Nar, Ati, Tar, Tiran, Tan, Trans, Sis, Star, Ant, Nas, Sari, Sair, Satir, Nisa, Ani, İsa, Sit, Asri, Sin, Tras, Ari, Tin, İsnat, İta, Ati, Nasir, Rina, İrat, İrs, Tarsin, Rint, Rasist, Tasni

SHİFEN ŞELALELERİ 3: İffetli, Fitil, İleti, İffet, Telif, File, Fiil, Elit, Etil, Elti, Etli, Elif, İle, Fil, Tel, Tef, Fit, Eti, Lif, Lift, İti, Elifi, Filet, Fel, Lef, Flit, Liet

SHİFEN ŞELALELERİ 4: Nikelaj, Nakil, Nikel, Lakin, Aleni, İnek, Klan, Aile, Akil, Akli, Laik, Akne, Kale, İlke, Enik, Kin, Kan, Kel, Lake, İlan, İle, İlk, Ela, Jel, Nal, Ali, Nil, Elan, Aklen, Lan, Nakli, Link, İkna, Lak, Ekin, Liken, Ekli, Kal, Nail, Jale, İnal, Kani, Ani, İla, Kil, Elik, Elk, Jile, İnak, Jikle, Enli, Kain, Lain, Kile, İlek, Lika, Kail, İane, Nale

SHİFEN ŞELALELERİ 5: Dokunuş, Donuk, Konuş, Koşu, Odun, Doku, Konu, Kod, Şok, Kuş, Don, Dun, Kondu, Dok, Duş, Okunuş, Koşun, Konuşu, Uşkun

SHİFEN ŞELALELERİ 6: Tepecik, Petek, Tepki, Ceket, Etik, Peki, İpek, Etek, Etki, Pike, Teke, Ekip, Tepe, Kep, Pek, Cep, Tek, Ece, Kip, Kit, Eti, Tip, Eke, Kete, Cet, Ket, Tik, Epik, Cip, Ekti, Epe, Tike, Tepke, Tepik, Kipe, Tepi, Ekit, Piket, Pik

SHİFEN ŞELALELERİ 7: Mazeret, Mezar, Metre, Mezra, Meret, Emare, Mera, Taze, Ezme, Tema, Meze, Tere, Eter, Mert, Etme, Tam, Mart, Zam, Arz, Tarz, Tem, Erme, Tez, Tamer, Ret, Terme, Ter, Meta, Mat, Tar, Ram, Zar, Zat, Erte, Mete, Zer, Ate, Erat, Mezat, Art, Eza, Rate, Zeamet, Zem, Reze, Met, Emraz, Emaret

SHİFEN ŞELALELERİ 8: Yatalak, Ayakta, Yalaka, Aylak, Takla, Altay, Yatak, Yalak, Kalay, Yaka, Taka, Kaya, Ayak, Atak, Alay, Ata, Yat, Alt, Kat, Tay, Alaka, Yak, Ayla, Kay, Talk, Aka, Kala, Ala, Talak, Lata, Aya, Lak, Kal, Yal, Tal, Kalya, Taya, Tak, Laka, Akala, Ayal, Yaltak, Taylak

SHİFEN ŞELALELERİ 9: Satranç, Santra, Astar, Çanta, Sanat, Tasa, Saat, Araç, Nara, Rant, Sara, Arsa, Anaç, Rast, Asa, Ata, Nar, Ana, Ara, Tan, Açan, Tas, Sana, Trans, Çan, Taç, Saç, Star, San, Tar, Ant, Nas, Atar, Ast, Naat, Asar, Saraç, Açar, Tasar, Art, Rasat, Çar, Çat, Tras, Trança, Naçar, Sarat, Çasar

SHİFEN ŞELALELERİ 10: Makedon, Donmak, Mekan, Dekan, Maden, Donma, Endam, Keman, Name, Moda, Okan, Denk, Koma, Adem, Odak, Kano, Kan, Kod, Oda, Don, Done, Eda, Nem, Men, Dem, Kem, Kadem, Kom, Nam, Ona, Akne, Dam, Dek, Kam, Nema, Dane, Edna, Enam, Demo, Dok, Eko, Mano, Oma, Dank, Moka, Eman, Onmak, Konma, Nom, Kame, Onma, Donam

SHİFEN ŞELALELERİ 11: Serbest, Stres, Beter, Beste, Eser, Sert, Tere, Rest, Ters, Eter, Ser, Set, Ses, Ter, Ebe, Ret, Bere, Teber, Bet, Erte, Ester, Ster, Sere, Bre, Setre, Ebet, Teres, Esre, Seter

SHİFEN ŞELALELERİ 12: Koskoca, Sokak, Kasko, Kaos, Koca, Ocak, Kask, Kas, Aks, Sac, Sak, Ask, Kok, Okka, Kak, Koka, Kosa, Sako

SHİFEN ŞELALELERİ 13: Anlatma, Talan, Anlam, Alman, Atama, Lama, Malt, Mana, Mala, Atma, Aman, Anma, Alma, Alan, Ama, Ata, Malta, Tam, Alt, Anlama, Ana, Tan, Mal, Atlama, Ataman, Altan, Mat, Nam, Ant, Nama, Anam, Nal, Naat, Lan, Ala, Lata, Atanma, Tal, Taam, Amal, Anal, Lam, Matla, Tanlama, Manat, Anamal, Atlanma

SHİFEN ŞELALELERİ 14: Etkisiz, Sekiz, Kesit, Eskiz, İstek, Eksi, Ezik, Etik, Eski, Site, Zeki, İkiz, Etki, Sezi, İki, Kez, Tek, Tez, Kit, Sek, Set, Eti, Kes, Siz, Kist, Seki, Etsiz, Ket, Sit, Tik, Ski, Kesi, Tiz, Ekti, İti, Tike, Eksiz, Esik, İtki, Ekit, Setik

SHİFEN ŞELALELERİ 15: Çelişme, Çeşme, İşlem, Çelme, İmleç, Elçi,Çile, Meşe, Eşli, Lime, Elim, Emel, İlçe, Mil, Çim, İşleme, İçme, İle, Leş, Çil, İlme, Elem, İçel, Eşme, Şile, İşeme, Emeç, Emiş, Lim, Çiş, Çileme, Şem, Eşlem, Meç, Elçim, İçlem, Çelim, Şilem, Miçel, Eşilme, Meleş, Çemiş, Leçe

SHİFEN ŞELALELERİ 16: Hamster, Rahmet, Hasret, Sahte, Harem, Temas, Teras, Haset, Tema, Reha, Sema, Rest, Mert, Sert, Sera, Tam, Ters, Mart, Mars, Semt, Serhat, Hat, Has, Sam, Mest, Ahmet, Tem, Ham, Rast, Tas, Mah, Esra, Hart, Tamer, Ret, Samet, Ter, Meta, Set, Hem, Mas, Mera, Semah, Mat, Ser, Star, Tar, Emrah, Ram, Har, Master, Ahret, Her, Ast, Hare, Ate, Mesh, Erat, Esma, Ster, Art, Tarh, Sah, Ehram, Tras, Rate, Hars, Sem, Hamse, Met, Sahre, Meh, Esham, Raht, Hamt, Ateh

SHİFEN ŞELALELERİ 17: Almanya, Yanal, Yaman, Anlam, Alyan, Yalan, Alman, Maya, Alan, Lama, Yama, Mana, Ayna, Anma, Alay, Mala, Alma, Anlama, Ana, Yan, Mal, Yanma, Yalman, Ayan, Aman, Ama, Alanya, Ayla, Ayn, Nam, Yalama, Nama, Anam, Nal, Lan, Ala, Aya, Yal, Ayma, Yanlama, Amal, Anal, Lam, Malya, Ayal, Mayna, Anamal, Yalanma, Aylama, Aylanma

SHİFEN ŞELALELERİ 18: Süpürme, Sürme, Sperm, Sürüm, Süper, Süre, Sürü, Püre, Pes, Ser, Pür, Sürüme, Pres, Sümer, Üre, Sem, Per, Ürüme, Püsür, Ürem

SHİFEN ŞELALELERİ 19: Patinaj, Atina, Pati, Ajan, İnat, Jant, Ani, Ait, Ana, Ant, Tan, Tip, Ata, Pat, Naat, Tapan, Tapa, Pata, Tin, İta, Ati, Tapi, Naip, Pianta, İtap

SHİFEN ŞELALELERİ 20: Muhalif, İhmal, Hamil, İlham, İflah, İmla, Alim, İmal, Mali, İlah, İmha, Film, Faul, Fail, Muaf, Ahu, Fil, Mal, Hal, Laf, Ham, Mah, Hali, Ful, İma, Fal, Muhal, Ulah, Ali, Halim, Haf, Amfi, İfa, Lif, İla, Hami, Mahfi, Lim, Mai, Lam, Mil, Ahi, Amil, Mail, Flu, Hail, İlam, Afi, Hafi, Mahfil, Ulam, Hilaf, Mufla, Filum, Muf, İfham, İham, Muhil

SHİFEN ŞELALELERİ 21: Zurnacı, Nazır, Zurna, Acun, Razı, Anız, Rıza, Anı, Can, Caz, Irz, Nar, Zan, Arı, Nur, Acı, Arzu, Arz, Naz, Azı, Zar, Arız, Cura, Aruz, Uran, Acur, Car, Ruz, Uca, Cız, Run, Ira, Rua, Zarcı

SHİFEN ŞELALELERİ 22: Kalıtım, Katılım, Tıkalı, Atılım, Takım, Katlı, Katı, Alım, Altı, Atlı, Ilık, Ilım, Takı, Kıta, Akım, Malt, Tam, Alt, Akıl, Kat, Mal, Atık, Kılma, Atıl, Kıt, Atkı, Kıl, Atılı, Tık, Akı, Mat, Aklı, Alkım, Kalım, Talk, Alık, Atım, Kam, Atkılı, Takılı, Lak, Kal, Tal, Kımıl, Tak, Lam, Tıkma, Kalıt, Matlık, Katım, Akımlı, Tamlık, Talkım, Altık, Kıtal, Ilımak, Ilıma, Itlak, Ilıtmak, Tıkım, Atmık, Tıkılma, Ilıtma

SHİFEN ŞELALELERİ 23: İhtiras, Tarihi, Tarih, İhtar, Hisar, Sihir, Rast, İris, İrsi, Asit, Sahi, Ahit, Ait, Art, Tas, Hat, Has, Haiti, Siirt, His, Hart, Star, Tar, Har, Hit, Ast, Sari, Ahir, Sair, Asi, Satir, Tarh, İri, İsa, Sit, Asri, Sah, Tras, Haris, Ari, İta, Hars, Ati, Ahi, Sarih, İti, Sathi, İhtisar, İhtira, İrat, Tasrih, Raht, Tirsi, İrs

SHİFEN ŞELALELERİ 24: Soğutma, Somut, Atom, Usta, Musa, Otsu, Tam, Ast, Som, Sam, Tas, Sağ, Soğuma, Mas, Aut, Mat, Soma, Suat, Sut, Tos, Samut, Mut, Suma, Oma, Tamu, Otağ, Tuğ, Muta, Amut, Utma, Sota 

Words Of Wonders Tayvan – Tayvan Konfiçyüs Tapınağı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Tayvan Tayvan Konfiçyüs Tapınağı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 1: Kalifiye, Keyifli, Kafiye, Filika, Kafile, Kefal, Kefil, Keyfi, Elyaf, Keyif, Akli, Aile, İlke, Akif, Laik, İki, Fil, Laf, Kale, Kafe, Kel, Elif, Lake, Kafiyeli, İle, Fay, İlk, Ela, Yak, Yek, Kay, Fal, Yel, İyi, Kaf, Ali, Fak, Ley, Aliye, Lak, Faik, Ekli, Fiil, Kal, İlik, Yal, Akil, Eflak, File, Fail, Ekili, İfa, Lif, İla, Kil, Afili, Kafi, İyelik, Elik, Elk, İye, Kef, Fek, Afi, Elifi, Fel, Kile, Lef, İlek, Lika, Akliye, Kail

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 2: Alabanda, Badana, Adana, Abdal, Banal, Alan, Dana, Abla, Nal, Ada, Ala, Dal, Ana, Bal, Bana, Ban, Dalan, Bala, Lan, Aba, Labada, Bad, Anal, Badal

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 3: Artistik, İktisat, Sirtaki, Statik, Aktris, Taktir, Artist, Taksit, İksir, Kasti, Taksi, Stat, Kira, Risk, Sirk, Kart, İki, Kar, Kat, Kas, Rast, Tas, Siirt, Kit, Ait, Aksi, Sak, Aks, Kast, Star, Tar, Raks, Start, Ask, Ast, Ark, Kars, Sari, Akit, Sair, Asit, Kist, Tart, Atik, Rika, Kati, İtikat, Art, Asi, Satir, Tarik, Kari, Tat, Kir, İri, İsa, Akis, Sit, Tik, Asri, İris, Tak, Tras, Tirit, Ski, Saki, Ari, İta, Ati, İti, Satirik, Takti, İstikra, Taksir, Karst, İrat, Takt, İkta, Saik, Sakit, İrsi, İstika, Tirsi, Sirkat, İrs, İksa, İtki, Astik, Tastir, Trakit, Tirat, Titr, Rakit

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 4: Çalıkuşu, Alkış, Kulaç, Çakıl, Kaçış, Açlık, Kışla, Alçı, Çakı, Uçlu, Uçuş, Uçak, Alış, Uşak, Çalı, Kuş, Aşk, Akıl, Kula, Kul, Açık, Aşık, Aşı, Kaç, Ulu, Kıl, Şık, Alıç, Kış, Akı, Aklı, Kulu, Alık, Akçıl, Ulak, Lak, Çalış, Kuşçu, Çalık, Kal, Aşçı, Akış, Çal, Kaçı, Uçuk, Şal, Açı, Kaş, Uçaklı, Uşaklı, Kaşlı, Çak, Açış, Kalış, Şak, Aşlık, Kıç, Şua, Çul, Kuşça, Kaçlı, Ulaç, Şakul, Çakış, Açkı, Çuka, Çuşka, Çalkı, Kalıç, Lakçı

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 5: Dramatik, Takdir, Matrak, Artmak, Takdim, Miktar, Katma, Tarak, Rakam, Katar, Kadar, Dikta, Takma, Daima, Atmak, Kart, Ata, Ada, Damar, Damat, Dakar, Tam, Adam, Mart, Atma, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Kat, Dar, Arda, Artma, Dram, Takim, Akar, Aktar, Atak, Kadir, İma, Kit, Ait, Damak, Dair, Drama, Ama, Kira, Akma, İmar, Adi, Adak, Arma, Mark, Ramak, Kama, Dama, Mat, Data, Tar, Ram, Karma, Atar, Karaim, Aka, Ark, Dam, Kam, Aidat, İkram, İdrak, Dara, Kim, Makat, Tim, Kadim, Tamir, Atari, Taka, İmdat, İdam, Akit, Makta, Daim, Arak, Atik, Rika, Kati, Art, Amir, Rami, Tarik, Kari, Maki, Mira, Dik, Mika, Kir, Akim, Tik, Taam, Mit, Tak, Marda, Mir, Ari, Mai, İta, Ati, Radika, Kaim, İrat, İkta, İkdam, Mirat, Amit, Ardak, Marki, Arami, Kadrat, Madik, Akait, Kadit, Miat, Tamik, Rakit

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 6: Tolerans, Aseton, Lostra, Senato, Toner, Antre, Aslen, Salon, Salto, Lanet, Noter, Saten, Torna, Tenor, Sonra, Tren, Nar, Sert, Orta, Alt, Ters, Rol, Tan, Ton, Sel, Sen, Tane, Son, Oran, Not, Tel, Ten, Lanse, Otel, Net, Sal, Onlar, Alet, Salt, Sera, Rant, Rast, Onat, Ora, Tas, Oral, Nato, Trans, Teras, Esra, Ret, Nota, Sena, Ter, Set, Rota, Lens, Eros, Sonar, Olta, Onar, Ela, Etanol, Ser, Star, San, Stor, Tar, Ant, Aort, Sote, Nas, Olan, Nal, Ona, Elan, Ons, Ast, Rest, Lento, Tor, Alto, Lan, Ate, Trol, Ensar, Tos, Rot, Lor, Esna, Erat, Sonat, Taner, Sol, Noel, Tal, Ster, Art, Erol, Sone, Alo, Etol, Tela, Tol, Reosta, Tras, Tonla, Rate, Orsa, Ole, Sent, Lot, Altes, Etalon, Sela, Sten, Lort, Anot, Sterol, Lota, Atel, Steno, Atol, Sota, Laso, Nale, Lorta, Erosal, Telaro

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 7: Personel, Porselen, Peron, Prens, Pense, Polen, Ense, Sele, Eren, Noel, Esen, Lens, Spor, Repo, Eros, Rol, Sene, Pes, Eser, Sel, Sen, Son, Reel, Resen, Selen, Pos, Pres, Ser, Seren, Enser, Neler, Ons, Prese, Nere, Lor, Pens, Sol, Lop, Erol, Sone, Sere, Perlon, Nesep, Peso, Snop, Rop, Ole, Epe, Eosen, Per, Lep, Peren, Esre, Selp, Penes, Eper

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 8: Birazcık, Kiracı, Bakir, Bariz, Kabir, Biraz, Bakır, Kibar, Kabız, Kiraz, Bari, Rica, Caiz, Baki, Irak, Acı, Kız, Kaz, Rakı, Bir, Arı, Kır, Bira, Bazı, Kar, Rıza, Razı, Kırca, Kazı, Bar, Arz, Caz, Arık, Karı, Irk, Biz, Irz, Baz, Kira, Azı, Akı, İcra, Zar, Bakı, Abi, Bark, Kriz, Ark, İbra, Bacı, Arız, İbraz, Zira, Barı, Cari, Aciz, Rika, Kari, İkaz, Kir, Car, Azık, Raci, Ari, Cız, Bazik, Kırba, Ira, Cık, Zir, Biracı, Arızi, İcbar, Briz, İkraz, İcaz, İrca, İcar, Irki, Brik, Barcı, Zarcı

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 9: Yüklemek, Yükleme, Ekmek, Yelek, Yemek, Kelek, Eylem, Eklem, Melek, Yele, Mülk, Emel, Yeme, Leke, Elek, Emek, Kek, Kel, Ekme, Yem, Ülke, Kem, Mey, Yek, Elem, Yel, Yük, Ley, Eke, Üye, Küme, Keke, Kele, Yüklem, Kül, Lük, Yeke, Keme, Elk, Meke, Kelem, Yelmek, Külek, Yelme, Elmek, Mül, Ekü

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 10: Taraftar, Tartar, Arafat, Tatar, Taraf, Tart, Araf, Ata, Art, Tat, Ara, Far, Tar, Aft, Raf, Tafta, Atar, Tafra, Afat, Trata, Taat

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 11: Başarmak, Kabarma, Başarma, Karmaşa, Makara, Baraka, Aramak, Maraba, Kamara, Akraba, Aşmak, Başka, Kaşar, Rakam, Akşam, Araba, Aşk, Şam, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Arama, Bakma, Kaba, Bar, Akar, Bakara, Ambar, Başak, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Barak, Arma, Mark, Ramak, Kama, Şaka, Maaş, Ram, Karma, Bakar, Bark, Baş, Karabaş, Aka, Ark, Kam, Akbaş, Aba, Aşama, Karama, Arak, Aşar, Bakam, Bara, Şark, Abra, Kaş, Barka, Marş, Şamar, Kabara, Arş, Şak, Şama, Araka, Şakrama, Abramak, Abraş, Maş, Başmak, Abrama, Araşma, Araşmak

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 12: Sekreter, Kereste, Teskere, Ekstre, Teker, Keser, Eter, Kere, Teke, Terk, Sert, Kese, Eser, Tere, Ters, Etek, Tek, Ret, Sek, Ter, Set, Kes, Erk, Ser, Erke, Erte, Rest, Eke, Sekter, Kete, Sekte, Erek, Ester, Ster, Terek, Tereke, Sere, Ket, Kerte, Ekser, Kesret, Ker, Setre, Kesre, Kestere, Teres, Esre, Seter, Erkete, Keres

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 13: Memurluk, Mumluk, Memur, Kurul, Kurum, Kumul, Kumru, Kule, Umum, Krem, Ekru, Umur, Kuru, Umre, Rum, Kum, Kur, Kumlu, Kul, Kel, Ulu, Kem, Erk, Mum, Rumluk, Kulu, Memluk, Uruk, Ker, Ulum, Umu, Merkum, Mumlu, Elk, Memul

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 14: Polisiye, Elips, Polis, Lise, Pos, Soy, İyi, Yel, Pis, Sel, Sol, Yol, İle, Pes, Poli, Ley, Pili, Lop, Slip, Pil, Pey, Piyes, Oley, Pisi, Peso, Ole, Silo, Sili, Yeis, İye, İsli, Lep, Poy, Pilise, Selp, İpsi, Sepi, Sepili

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 15: Yönetmek, Yönetme, Kement, Yöntem, Yenmek, Etken, Tekne, Tekme, Ötmek, Keten, Yemek, Etmek, Etmen, Teke, Etme, Etek, Kene, Tek, Yeme, Emek, Kent, Ten, Net, Tem, Ekme, Önem, Yem, Nem, Yemen, Yen, Men, Yetme, Kem, Yetmek, Mey, Ney, Yek, Öte, Köy, Yön, Mete, Ötme, Eke, Yekten, Kete, Emen, Ket, Eten, Kenet, Enek, Yeke, Keme, Yenme, Met, Yetke, Temek, Meke, Öke, Enöte

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 16: Yollamak, Oylamak, Yoklama, Kollama, Yollama, Oylama, Malak, Kalay, Olmak, Aylak, Lokal, Yalak, Lokma, Aymak, Almak, Kaya, Ayak, Kol, Mayo, Koy, Lama, Kola, Mala, Olma, Koala, Alma, Kolay, Yok, Kalma, Olay, Alkol, Yol, Mal, Koyma, Yaka, Oya, Yakma, Molla, Alay, Mola, Kayma, Oyma, Ama, Akma, Oymak, Maya, Kama, Yak, Yamak, Yama, Ayla, Kom, Kay, Allak, Aka, Kala, Kam, Ala, Lal, Aya, Lak, Yom, Kal, Yal, Koma, Ayma, Alo, Lala, Lok, Yolma, Yolmak, Kalya, Amal, Lam, Oma, Moka, Ayol, Laka, Malya, Ayal, Yolak, Oklama, Kaloma, Yoma

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 17: Balıkçıl, Balıkçı, Bıçaklı, Balıklı, Balçık, Akıllı, Çakıl, Kılıç, Allık, Bıçak, Balık, Ballı, Açlık, Ilık, Açık, Akıl, Bal, Kıllı, Kaç, Kıl, Alıç, Akı, Aklı, Bakı, Alık, Akçıl, Lal, Lak, Alçı, Çalık, Kal, Balkı, Çalı, Çakı, Çal, Kaçı, Açı, Çakıllı, Çalılık, Çak, Allı, Çakılı, Balçıklı, Alçılı, Bıçkı, Ballık, Çıkı, Kıç, Kaçlı, Çalılı, Baç, Açkılı, Ilıkça, Açkı, Çalkı, Kalıç, Bıçık, Lakçı

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 18: Hidrolik, Kiril, Lirik, Kirli, İlik, Koli, Kilo, Klor, Diri, İdol, Lor, Kil, Kod, İri, İlk, Kol, İki, Dil, Rol, Hor, Kor, Dirlik, Hodri, Hol, İdil, Dok, Dik, Lok, Kir, Lir, Diril

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 19: Okunaklı, Okkalı, Kulak, Konuk, Konak, Anlık, Kanık, Kukla, Kalın, Onluk, Alın, Akıl, Klon, Kanı, Kola, Okul, Kol, Kano, Konu, Kan, Akın, Kula, Kul, Anı, Koku, Kıl, Oluk, Kına, Okan, Kanlı, Akı, Aklı, Klan, Olan, Nal, Ona, Alık, Anık, Lan, Kok, Ulak, Lak, Ulan, Kal, Kolan, Okka, Kak, Kuka, Alo, Lok, Kın, Koka, Onlu, Okluk, Aklık, Kalık

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 20: Laminant, İmalat, Mintan, Atina, Talan, Latin, Talim, Alman, Liman, Anlam, Milat, Tali, İman, İlan, Malt, Ata, Malta, Mali, Lama, Mala, Tam, Alma, Alt, Atma, Ana, Tan, Anma, Mal, İnanma, Alan, Aman, Altan, İma, Ait, Ama, Mana, Mat, İmla, Nam, Ant, Nama, Anam, Nal, Ali, Nil, Naat, Lan, Ala, İnan, Tim, Nan, Lata, İnatla, Nalan, Amin, Alim, İnat, Nail, Tal, Manita, Manti, Mani, Mania, İnal, Ani, İmal, İla, Taam, Mit, Lim, Tin, Amal, Mai, Anal, İta, Lam, Ati, Mil, İnam, Amil, Mail, Tanin, Matla, İlam, Manat, Nim, Lantan, Lain, Main, Amit, İntan, Mantin, Miat

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 21: Kompleks, Komple, Ekol, Kek, Kem, Eko, Pos, Sek, Pes, Sol, Sel, Kol, Pek, Kel, Som, Kes, Kom, Kep, Kok, Lop, Lok, Peso, Ole, Sem, Elk, Lep, Selp, Kesp

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 22: Salaklık, Sakallı, Laklak, Salak, Sakal, Aksak, Islak, Saklı, Salık, Allık, Kaslı, Kalas, Kasık, Asla, Kısa, Kask, Asıl, Sık, Akıl, Kasa, Salı, Saka, Sal, Kas, Askı, Asık, Asal, Sıla, Kıl, Aslı, Klas, Sak, Aks, Akı, Aklı, Sala, Allak, Ask, Kaka, Aka, Kala, Alık, Asa, Ala, Lal, Lak, Kal, Akılsal, Sakalı, Kak, Kasalı, Lala, Sallı, Allı, Skala, Ası, Laka, Iska, Akak, Sakalık, Kalak, Kıska, Saklık, Sakak, Kasalık, Aklık, Asallık, Asklı, Kalık, Klaslık, Aslık

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 23: Apartman, Mantar, Aparat, Matara, Rampa, Atama, Arama, Rant, Nara, Mart, Para, Arap, Aman, Mana, Anma, Ata, Panama, Nar, Arp, Tam, Atma, Ana, Ara, Tan, Artma, Arpa, Rap, Tarpan, Ataman, Tarama, Ama, Arma, Mat, Nam, Tar, Ant, Ram, Atar, Nama, Anam, Pat, Naat, Tapan, Trap, Mapa, Atanma, Tapa, Tapma, Trampa, Art, Pata, Aparma, Taam, Ramp, Maranta, Aranma, Aratma, Manat, Taranma, Marn, Apartma

TAYVAN KONFİÇYÜS TAPINAĞI 24: Hafriyat, Hayati, Fatiha, Hayrat, Harita, İthaf, Fiyat, Hayta, Fatih, İftar, Taraf, Hayat, Rahat, Tarih, Yafta, Ata, Yat, Haya, Hafta, Ara, Hata, Ayar, Raf, Hat, Ray, Yara, Tay, Arif, Fit, Ait, Hart, Harf, Tarif, Fay, Hatay, Yar, Tayfa, Tar, Har, Atar, Yafa, Hit, Far, Fahri, Arya, Hayri, Rafya, Atari, Aya, İhtar, Haf, Hara, Tahrif, Ahir, Araf, Aft, Art, İhya, Tarh, İfa, Tahra, Hay, Taya, Tafra, Ari, Harta, Aha, İta, Tayf, Rayiha, Ati, Riya, Ahi, Afat, İhata, İfrat, Ahar, Hayfa, Ahit, Afi, İrat, Hafi, İtfa, Ahfat, Raht, Ariya, İfta, Hatif, Hafit, Rafit

Words Of Wonders Tayvan – Kaohsiung Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Tayvan Kaohsiung bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KAOHSİUNG 1: İnsansız, İnsan, Nisan, İzan, Zina, Anız, Azı, Saz, Naz, Ani, San, Anı, Siz, Zan, Sis, Sinan, Nas, İnan, Nan, Sınai, Asi, Nisa, Sanı, Nazi, İsa, İnsansı, Sin, Sası, Ası, Niza, Sansız, İnansız, Ansız

KAOHSİUNG 2: Geçersiz, Sezgi, Çizer, Sergi, Çerez, Gerçi, Gereç, Serçe, Seri, Ezgi, Eser, Reis, Esir, Sezi, Geri, Gri, Ege, Giz, Geçer, Gezi, Ser, Siz, Zer, Geç, Gres, Gez, Sere, Rize, Erg, Geçe, Reze, Çeri, Zir, İçre, Ergi, Esre, Seçi, Çise, Esire, Çizge, İrs, Ersiz, İzge, Çir, Çerge, Geriz, Çis, Ezgiç

KAOHSİUNG 3: Ankastre, Kerata, Akaret, Karate, Ekstra, Santra, Kasten, Nektar, Katran, Tanker, Kantar, Takas, Karne, Kesat, Katar, Saat, Asker, Kart, Tren, Ata, Tank, Nar, Sert, Tek, Renk, Ters, Ana, Kan, Arka, Ekran, Ara, Sanat, Erkan, Anket, Kar, Arena, Kara, Kent, Kanser, Terk, Arsa, Tan, Kat, Sen, Kasa, Tane, Kase, Kare, Kenar, Ten, Saka, Sakat, Net, Kas, Kanat, Kaset, Saten, Akar, Aktar, Atak, Sera, Rant, Rast, Tas, Sana, Tarkan, Trans, Sakar, Teras, Esra, Ret, Sek, Astar, Tarak, Sena, Ter, Set, Raket, Sara, Sak, Rekat, Anka, Aks, Kes, Erk, Kast, Katre, Ser, Star, San, Tar, Ant, Antre, Nas, Raks, Atar, Kasar, Ask, Kana, Nara, Aka, Ast, Naat, Akne, Tasa, Rest, Ark, Kars, Aksan, Kant, Asa, Ate, Ensar, Asar, Akran, Taka, Kaan, Esna, Erat, Taner, Asena, Arak, Tasar, Ster, Art, Rasat, Ket, Ker, Tak, Tras, Rate, Sent, Sarak, Taksa, Akse, Sten, Narteks, Karst, Trake, Sekant, Sake, Sarat, Serak, Kastar, Askat

KAOHSİUNG 4: Dolaşmak, Kodlama, Dolamak, Dolaşma, Dolmak, Dalmak, Koşma, Aşmak, Damak, Lokma, Damla, Akşam, Malak, Dalak, Dolma, Ada, Kol, Lama, Kola, Mala, Aşk, Olmak, Olma, Koala, Şam, Alma, Kalma, Adam, Moda, Almak, Mal, Kod, Oda, Mola, Dal, Odak, Loş, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Adak, Dalma, Kama, Şaka, Dama, Kom, Maaş, Dolama, Aka, Kala, Dam, Kam, Şok, Ala, Lak, Okşama, Kal, Dok, Koma, Alo, Şal, Lok, Kaş, Amal, Şad, Lam, Koşa, Koldaş, Oma, Moka, Laka, Adaş, Dolam, Kloş, Şak, Şama, Dolak, Maş, Oklama, Loda, Kaloma, Dalaş, Şom, Şalak, Almaş, Koşam

KAOHSİUNG 5: Ukalalık, Laklak, Allık, Kulak, Kukla, Ukala, Ulak, Akıl, Kıl, Ala, Lal, Kul, Kula, Akı, Aklı, Allak, Kaka, Aka, Kala, Alık, Lak, Kulaklı, Kal, Kak, Kuka, Lala, Allı, Laka, Akak, Kalak, Aklık, Kalık

KAOHSİUNG 6: Yaratmak, Yaratma, Yaramak, Taramak, Aktarma, Atamak, Yatmak, Kamara, Aramak, Matrak, Matara, Makara, Ayakta, Artmak, Takma, Kart, Kaya, Ayak, Ata, Katar, Yat, Tam, Yatak, Mart, Atma, Atmak, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Atama, Ayar, Kat, Arama, Katma, Artma, Rakam, Ray, Yaka, Yara, Tay, Yakma, Yatma, Tarama, Kayma, Akar, Aktar, Atak, Kayra, Ama, Akma, Tarak, Maya, Yarama, Ayartmak, Arma, Mark, Yar, Ramak, Kama, Kayar, Yak, Yamak, Yama, Mat, Kay, Tar, Karaya, Ram, Yarma, Karma, Atar, Aka, Ark, Kam, Arya, Makat, Kaytarma, Taka, Yarmak, Aya, Makta, Karama, Arak, Art, Aymak, Ayma, Aratmak, Ayartma, Taam, Taya, Yakarma, Tak, Marya, Yarka, Aratma, Araka

KAOHSİUNG 7: Protokol, Polo, Klor, Kort, Koro, Tork, Kol, Pot, Tok, Kot, Kor, Rol, Top, Porto, Oto, Tor, Trol, Rot, Lor, Lop, Lok, Tol, Rop, Lot, Lort, Trok, Kolpo

KAOHSİUNG 8: Dikkatli, İtalik, Diklik, Dikkat, Katil, Likit, Kilit, Dikta, Tilki, Dakik, Kati, İlik, Adil, Atik, Akil, İki, Dil, Alt, Kat, Dal, Kit, Ait, İlk, Adi, Adli, Taklidi, Kitli, Ali, Talk, Lak, Akit, İdil, Kal, Laik, Tal, Akli, Klik, Kak, Dik, İla, Tik, Kil, İtidal, Tali, Tak, Tadil, Akik, İta, Ati, Kik, İti, İkta, İtlik, Adilik, Atiklik, Talik, Dikit, Akitli, Lika, İtki, Kail, Kikla, Kadit, İtikal, İtila

KAOHSİUNG 9: Saksafon, Fason, Aksan, Kasa, Faks, Kafa, Okan, Kano, Saka, Kaos, Anka, Kof, Ana, Asa, Fas, Fok, Kan, Son, Kas, Fon, Sana, Saf, Fan, Sak, Aks, Sofa, Sos, San, Nas, Kaf, Safa, Ask, Kana, Ona, Fak, Aka, Ons, Fos, Safkan, Kaan, Kofana, Afak, Konsa, Kosa, Sako, Sof, Akson, Aksona, Ofans, Kofa, Sakaf, Faska

KAOHSİUNG 10: Mahlukat, Kutlama, Mutlaka, Mutlak, Mahluk, Maktul, Ahlak, Ukala, Takla, Makat, Mahal, Hamak, Ahlat, Malak, Ulama, Ata, Hala, Malta, Ahu, Lama, Kum, Mala, Malt, Tam, Alma, Alt, Kalma, Atma, Atmak, Halk, Hak, Almak, Kamu, Haluk, Hata, Kat, Katma, Halka, Mal, Makul, Hal, Hat, Kula, Kul, Takma, Ham, Atak, Ahmak, Mah, Akut, Kah, Maktu, Halat, Kahta, Ama, Akma, Ahkam, Kama, Aut, Mat, Halt, Muhal, Kuma, Tual, Ulah, Talk, Aka, Kala, Kam, Ala, Talak, Lata, Ulak, Taka, Mahut, Lak, Makta, Kal, Hamal, Tal, Kumla, Tamah, Tul, Mut, Matah, Mahlut, Taam, Tak, Muhat, Aha, Amal, Lam, Tamu, Laka, Ulamak, Matla, Hamut, Muta, Amut, Lahut, Utma, Ulam, Hamt, Tuh, Utmak, Hamla, Matuh, Kut

KAOHSİUNG 11: Gergedan, Gerdan, Denge, Rende, Ergen, Ender, Eder, Eren, Dere, Eda, Nar, Gen, Ege, Dar, Gar, Erden, Gene, Gag, Nerde, Ede, Dane, Edna, Nere, Geren, Gard, Gang, Erg, Dang, Geda, Dren, Gren, Grena

KAOHSİUNG 12: Artırmak, Aktarım, Arıtmak, Artırma, Artmak, Matrak, Kıraat, Arıtma, Katır, Katma, Tarım, Takım, Artık, Rakam, Atmak, Kart, Takı, Irak, Ata, Rakı, Katar, Arı, Martı, Kır, Tam, Karar, Mart, Atma, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Kat, Artma, Atık, Katı, Kırma, Artı, Takma, Akım, Akar, Arık, Aktar, Atak, Karı, Irk, Irmak, Kıt, Tır, Atkı, Ama, Akma, Tarak, Rakım, Arma, Mark, Ramak, Tık, Kama, Kıta, Akı, Mat, Tar, Ram, Karma, Atar, Akıtma, Aka, Ark, Tarık, Atım, Kam, Makat, Tıkama, Karartı, Taka, Tımar, Makta, Kırat, Arak, Art, Karıma, Mırra, Taam, Tak, Artım, Tıkma, Ira, Katım, Tırak, Atmık, Iramak, Irama, Arkıt

KAOHSİUNG 13: Ortaokul, Oturak, Akort, Kural, Otlak, Ortak, Okur, Tork, Oral, Koro, Karo, Kort, Tura, Toka, Roka, Okul, Kart, Kurt, Kol, Kot, Klor, Kola, Orta, Alt, Rol, Kar, Kur, Kral, Kat, Tur, Kula, Kul, Tok, Kota, Rulo, Ora, Kura, Otokar, Olur, Akut, Torlak, Urla, Rota, Oluk, Koru, Olta, Orak, Aut, Kor, Akor, Tar, Aort, Koral, Oltu, Kora, Otak, Oto, Tual, Talk, Ark, Tor, Alto, Trol, Toklu, Ulak, Rot, Lor, Lak, Kal, Tal, Art, Akortlu, Alo, Kotra, Lok, Tul, Otlu, Otluk, Tol, Tak, Lot, Torak, Lort, Torluk, Lota, Atol, Trok, Okar, Rua, Akur, Lorta, Kut, Oktrua, Lutr

KAOHSİUNG 14: Selenyum, Mesul, Melun, Enlem, Eylem, Sene, Esen, Seul, Lens, Sele, Yeme, Ense, Emel, Yel, Men, Neyse, Sel, Sen, Yem, Nem, Selen, Yemen, Yen, Esme, Mey, Ney, Menus, Elem, Nemse, Senem, Seymen, Ley, Mesel, Emen, Semen, Meyus, Yele, Meles, Sem, Yenme, Yelme, Mesen, Seme

KAOHSİUNG 15: Astsubal, Subay, Bayat, Tabu, Asya, Tasa, Usta, Yasa, Saat, Taba, Yat, Ast, Bas, Aya, Tas, Ata, Bay, Saba, Tay, Tuba, Say, Yas, Aut, Bat, Suat, Asa, Abat, Sut, But, Aba, Saya, Tabya, Tab, Batu, Yaba, Abus, Aysu, Taya, Buat, Susta, Abu, Basya

KAOHSİUNG 16: Tazminat, Tanzimat, Tatmin, Tanzim, İtaat, Mizan, Namaz, Atina, Azami, Zaman, Azman, Mazi, Aman, İnat, Azim, Ata, Tam, Atma, Ana, Tan, Anma, Zam, İma, Ait, Aza, Ama, İmza, Mana, Zan, Naz, Mat, Nam, Ant, Zat, Nama, Anam, Naat, Azat, Tim, Tatma, Tazmin, İman, Titan, Amin, Nizam, Azma, Matiz, Manita, Manti, Mani, Mania, Zina, Tat, Ani, Nazi, Taam, Mit, Tin, Mai, İta, Ati, İnam, Tiz, Tazim, İzan, Manat, Nim, Mizana, Main, Amit, Taat, Niza, İzam, Tazimat, Zait, Miza, Zati, Tamanit, Miat, Azit

KAOHSİUNG 17: Kategori, Erotik, Teorik, Raket, Tekir, Triko, Kargo, Akort, Gitar, Teori, Rekat, Roket, Torik, Gotik, Kira, Kart, Ortak, Kot, Erik, Gri, Orta, Tek, Kar, Terk, Kat, Kare, Roka, Tok, Kota, Ora, Kit, Ait, Ret, Argo, Ter, Rota, Org, Eti, Orak, Erk, Katre, Kor, Akor, Tar, Geri, Aort, Gar, Karo, Kora, Otak, Etki, Kore, Ark, Ego, Tor, Ate, Kort, Gark, Rot, Erat, Akit, Etik, Tire, Toka, Atik, Rika, Kati, Art, Tork, Tarik, Kari, Eko, Ket, Kotra, Kir, Erg, Trio, Tik, Ker, Tak, Ari, Rate, İta, Ati, Gak, Kitre, Grek, Kagir, Ekti, Gato, Torak, Terki, Erika, Korte, Trake, Tike, İrat, İkta, Ergi, Trok, Okar, Geoit, Kerti, Getr, Orkit, İare, Ekit, Rakit

KAOHSİUNG 18: Sürüngen, Sünger, Sürgün, Süngü, Süre, Sürü, Ürün, Sen, Gür, Gen, Günü, Gün, Ser, Gres, Sürgü, Erg, Güre, Üre, Gren, Süne

KAOHSİUNG 19: İstisnai, İstisna, Sinsi, Asist, İtina, Asit, İnat, Tas, Sis, San, Ant, Ani, Ait, Ast, Asi, Tan, Nas, Sini, Nisa, İni, İsa, Sit, Sin, Tin, İsnat, İta, Ati, İti, İnti, İstinas, Nisai, Tasni

KAOHSİUNG 20: Dantelli, Lanetli, Aletli, Dantel, Delil, Denli, Latin, Aleni, Delta, İdeal, İllet, Lanet, Tali, Deli, Tane, Aile, Lale, Elli, Dil, Alt, Adet, Tan, Tel, Ten, Net, Eda, Alet, Dal, İlan, İle, Ladin, Ait, Adi, Din, Adli, Eti, Ela, İade, Ant, Nal, Ali, Nil, Elan, Laden, Lan, Ate, Dane, Edna, Lal, Linet, Elit, Etli, Adil, Taneli, Telli, İlla, İnat, İlle, Nida, Nail, Tal, İnal, Telin, Ani, İla, Dine, Tela, Tin, Edat, Tadil, İta, İde, Deni, Nitel, Ati, Edi, Etil, İdea, Nite, Enli, Teali, Adenit, Lain, Elti, Atel, Tein, Alil, İane, Talil, Tedai, Nale, Anide, Ladenli, Liet

KAOHSİUNG 21: Görmemiş, Ermiş, Gömme, Mermi, İrem, Gişe, Geri, Gemi, Emir, Örme, Emmi, İmge, Ömer, Gri, Öge

KAOHSİUNG 22: İstikbal, Bilakis, Bitlis, Lastik, Kitabi, Stabil, İstila, İtalik, Bitki, Basit, Kilit, Katil, Kasti, Bitik, Silik

KAOHSİUNG 23: Albatros, Lostra, Astar, Borsa, Salto, Tablo, Balta, Torba, Tarla, Tabla, Atlas, Salt, Tasa, Aort, Asla, Saat, Bas, Ata, Bor, Boa, Orta, Alt, Bol, Rol, Ara, Arsa, Bal, Bot, Saba, Oba, Bar, Bora, Sal, Abla, Rast, Ora, Tas, Oral, Baro, Asal, Soba, Balat, Rota, Balo, Sara, Batar, Olta, Star, Stor, Tar, Salat, Bat, Atar, Talas, Sala, Bala, Taba, Ast, Tor, Asa, Alto, Abat, Aral, Ala, Trol, Balast, Aba, Asar, Lata, Tos, Sabo, Rot, Lor, Sol, Tab, Tasar, Tal, Art, Roba, Rasat, Bara, Alo, Basar, Abra, Tol, Salta, Tras, Borat, Alabros, Orsa, Lot, Lort, Tabl, Balar, Lota, Atol, Sota, Boalar, Laso, Lasta, Sarat, Albatr, Lorta, Labros, Abosa

KAOHSİUNG 24: Ebediyen, Deney, Edebi, Beyin, Beden, Ebedi, Yeni, Niye, Yedi, Yine, Ney, Ebe, Yen, Bey, Din, Bin, Ben, Bende, Diye, Bed, Ede, Bedeni, Bide, Nebi, Dine, Nedbe, İde, Deni, Debi, Edi, Biye, İye, Deyi