Words Of Wonders

Words Of Wonders Romanya Cevapları

Words Of Wonders Romanya – Bran Kalesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Romanya Bran Kalesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BRAN KALESİ 1: Hukuksal, Hukuk, Kukla, Suluk, Sulak, Kulak, Usul, Uslu, Sual, Sulh, Ulak, Kask, Klas, Halk, Ulus, Ahu, Hak, Haluk, Hal, Has, Kula, Kul, Sulu, Sal, Kas, Kah, Ulu, Sak, Aks, Ulah, Kulu, Ask, Aksu, Lak, Kal, Kak, Kuka, Sah, Husul, Hulus

BRAN KALESİ 2: Çikolata, Çatlak, Çolak, Otlak, Kalça, Çatal, Laçka, Çakal, Takla, Koala, Katil, Alçak, Olta, Tali, Laik, Ata, Kol, Kot, Kola, Koç, Alt, Çita, Kat, Tok, Kota, Atak, Kit, Çil, Taç, Ait, Kaç, Kilo, İlk, Çok, İlaç, Otak, Ali, Talk, Aka, Kala, Kaçta, Alto, Ala, Talak, Lata, Taka, Lak, Akit, Akça, Kaça, Çatak, Kal, Koli, Akil, Toka, Tal, Atik, Akli, Kati, Alo, Çal, Lok, Kolit, İla, Tik, Kil, Çat, Çit, Tol, Tak, İta, Ati, Çak, Lot, Laka, Çokal, Tokaç, İkta, Lota, Talika, Atol, Talik, Lika, Kail, Çalak, Akait, Akaç, Loça

BRAN KALESİ 3: Karmaşık, Karışma, Kırmak, Şarkı, Şamar, Karşı, Aşmak, Kamış, Akmak, Karma, Şakak, Akşam, Marka, Karış, Ramak, Kırk, Irak, Rakı, Arı, Aşk, Kır, Şam, Arka, Ara, Kar, Makak, Kara, Şıra, Rakam, Kırma, Karışmak, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Irmak, Aşırma, Kaşık, Aşık, Aşı, Kaşar, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Şık, Rakım, Arma, Mark, Kama, Şaka, Kış, Akı, Maaş, Ram, Aşır, Kaka, Aka, Ark, Kaşıma, Kam, Arak, Kak, Şakrak, Kaşımak, Kakma, Aşar, Akış, Karıma, Şark, Kaş, Kırkma, Karmak, Marş, Şakıma, Arş, Kakışma, Karık, Ira, Aşım, Şak, Şama, Akak, Aşırmak, Maşrık, Maş, Kakış, Karımak, Markka, Kakım, Karıkma, Şakımak, Arış, Karmık, Iramak, Kakıma, Şırak, Irama, Akışma, Akışmak

BRAN KALESİ 4: Kalsiyum, Kumsal, Sumak, Klima, Makul, Kulis, Makus, Uysal, İkmal, Simya, Yumak, Misal, İslam, Kamil, İmsak, Mali, Sulak, Kum, Kamu, Mal, Sam, Kula, Kul, Kusma, Sal, Kas, Uymak, Yamuk, Kimya, Say, Yas, İma, Mis, Muska, Aksi, İlk, Uyma, Mas, Sual, Klas, Sak, Yak, Aks, İmla, Musa, Kay, Kuma, Ask, Ali, Aksu, Mask, Kam, Kim, Ulak, Salim, Milas, Lak, Asil, Asli, Yuma, Alim, Kal, Yal, Akil, Malik, Laik, Kumla, Akli, Sami, Asi, Maki, Uyak, Maksi, Mika, Aysu, Akim, İmal, İla, İsa, Akis, Kil, Misak, Kamus, Siya, Sim, Ski, Saki, Lim, Mai, Misk, Lam, Sima, Suma, Mil, Salik, Kaim, Amil, Mayi, Mail, İlam, Yuka, Miskal, Mikyas, Saik, Ulam, Lika, Siyak, Sakil, İksa, İsal, Kail, Sakim, Kils, Laski

BRAN KALESİ 5: Tatbikat, Tatbik, Tabiat, İtaat, Tabak, Batak, Atik, Taka, Kati, Tabi, Taba, Atak, Kaba, Baki, Ait, Ata, Kat, Kit, Bat, Abi, Aka, Abat, Aba, Bit, Akit, Batik, Tab, Bati, Takibat, Tat, Tik, Takat, Tak, Biat, İta, Ati, Takti, Takt, İkta, Taat, Akait

BRAN KALESİ 6: Pastoral, Postal, Lostra, Parola, Salto, Atlas, Aptal, Pasta, Tarla, Palto, Astar, Topal, Posta, Plato, Arpa, Saat, Ata, Arp, Orta, Alt, Rol, Asla, Spor, Ara, Para, Arsa, Top, Rap, Sarp, Sal, Alp, Post, Salt, Polat, Rast, Ora, Tas, Oral, Asal, Pos, Pas, Sopa, Spot, Rota, Pala, Sara, Olta, Pars, Palas, Star, Sapa, Portal, Sap, Stor, Tar, Salat, Aort, Pot, Atar, Talas, Sala, Stop, Pat, Lapa, Ast, Arap, Tasa, Pal, Trap, Tor, Asa, Topla, Alto, Aral, Posa, Ala, Trol, Asar, Lata, Paso, Tos, Sarpa, Rot, Lor, Tapa, Pastal, Polar, Opal, Partal, Sol, Tasar, Lap, Lop, Tal, Raspa, Art, Rasat, Asap, Pata, Alo, Pota, Salpa, Tol, Salta, Tras, Orsa, Rop, Lot, Parsa, Lort, Slap, Potas, Satrap, Lota, Aport, Atol, Sota, Pastra, Laso, Lasta, Sarat, Lorta, Larp, Apotr, Patal

BRAN KALESİ 7: Reklamcı, Meraklı, Kremalı, Elmacık, Reklam, Mecal, Rakım, Kalem, Merak, Krema, Meral, Irmak, Kelam, Mecra, Emlak, Elma, Irak, Acı, Rakı, Arı, Kır, Kemal, Cemal, Kar, Cem, Alım, Kral, Akıl, Cam, Mal, Krem, Kare, Kırca, Kırma, Kale, Kılma, Alem, Kamer, Akım, Arık, Karı, Irk, Kel, Lake, Kıl, Amel, Mark, Meal, Lame, Mera, Ela, Kem, Erk, Akı, Aklı, Ram, Alkım, Kalım, Ark, Marke, Alık, Kam, Elmacı, Cer, Karlı, Camlı, Lak, Kal, Acem, Cırlak, Car, Cılk, Ker, Lam, Elk, Kralcı, Ira, Cık, Arlı, Kalcı, Kame, Camlık, Malcı, Carlı

BRAN KALESİ 8: Rasyonel, Senaryo, Seyran, Reyon, Sonra, Aslen, Salon, Yaren, Oran, Onay, Sera, Lens, Oral, Eros, Olay, Nar, Yer, Rol, Yan, Yol, Sel, Sen, Son, Lanse, Ray, Oya, Sal, Onlar, Say, Ora, Soy, Esra, Yas, Saye, Yen, Sena, Sonar, Onar, Yar, Soya, Ela, Ney, Ser, Ayn, San, Yel, Nas, Olan, Nal, Ona, Elan, Ons, Rey, Ley, Lan, Aysel, Ensar, Lor, Esna, Sol, Noel, Yal, Oysa, Eray, Erol, Sone, Alo, Oley, Orsa, Ole, Ayol, Sela, Rasyon, Orya, Rasyo, Laso, Nale, Alyon, Erosal

BRAN KALESİ 9: Hastalık, Hasılat, Islahat, Taslak, Hatalı, Takla, Halka, Kalas, Ahlat, Kaslı, Salak, Sakat, Hasıl, Islah, Takas, Saat, Altı, Takı, Ata, Hala, Asıl, Alt, Asla, Halı, Hasta, Halk, Hak, Saklı, Kısa, Sık, Hata, Akıl, Kat, Kasa, Saha, Atık, Katı, Hal, Hat, Atlas, Islak, Has, Salı, Saka, Ahlak, Sal, Kas, Atıl, Salt, Askı, Hasat, Atak, Asık, Tas, Kasıt, Kıt, Kah, Asal, Halat, Sıla, Kahta, Atkı, Haklı, Tahıl, Kıl, Sakal, Saltık, Aslı, Klas, Tık, Sak, Aks, Kıta, Kast, Akı, Aklı, Atlı, Salık, Salat, Halt, Katlı, Talas, Sala, Hakas, Ask, Hasıla, Talk, Aka, Salah, Ast, Tasa, Kala, Alık, Asa, Satı, Ala, Talak, Satıh, Lata, Taka, Lak, Kal, Tal, Sakalı, Halas, Kasalı, Tasalı, Sah, Salta, Tak, Aha, Taksa, Sakıt, Skala, Ası, Laka, Hatıl, Kalıt, Hasa, Iskat, Atalık, Iska, Tıs, Hık, Altık, Kıtal, Lasta, Itlak, Haslık, Asklı, Taksalı, Askat, Aslık

BRAN KALESİ 10: Fotoğraf, Trafo, Foto, Rota, Fora, Raf, Aft, Far, Tar, Orta, Ora, Aort, Oto, Tor, Rot, Art, Fota, Otağ

BRAN KALESİ 11: Paylaşma, Yapma, Aşama, Yaşam, Maaş, Pala, Maya, Mala, Maşa, Paşa, Lapa, Alay, Lama, Alma, Yama, Şam, Yaşama, Mal, Alp, Yaş, Şap, Ama, Aşma, Pay, Ayla, Yalama, Payam, Aşlama, Pal, Mapa, Ala, Alpay, Aya, Yaşa, Lap, Yal, Ayma, Şal, Amal, Lam, Paylama, Yalpa, Malya, Şama, Şaplama, Ayal, Maş, Aylama, Maşala, Almaş, Apaş

BRAN KALESİ 12: Karalama, Aralamak, Kalamar, Aramak, Kamara, Makara, Almak, Alarm, Ramak, Maral, Arama, Malak, Marka, Rakam, Karma, Lama, Mala, Alma, Kalma, Arka, Ara, Kar, Kara, Kral, Mal, Akar, Alaka, Aklama, Ama, Akma, Arma, Mark, Kama, Ram, Malkar, Aka, Ark, Kala, Kam, Aral, Ala, Alarma, Lak, Aralama, Karama, Arak, Kal, Araklama, Amal, Lam, Arkalama, Karlama, Laka, Araka, Akala, Alarmak

BRAN KALESİ 13: Gergedan, Gerdan, Ender, Denge, Ergen, Rende, Eren, Eder, Dere, Dar, Ege, Eda, Nar, Gar, Gen, Erden, Gene, Gag, Nerde, Ede, Dane, Edna, Nere, Geren, Gard, Gang, Erg, Dang, Geda, Dren, Gren, Grena

BRAN KALESİ 14: Milliyet, Meyilli, İletim, Millet, İllet, Milli, İleti, Limit, Yetim, Etil, İtme, İlim, Elli, Elit, Etli, Tel, Tem, Yem, İle, Eti, İlme, Mey, Yel, İyi, Ley, Tim, Telli, İlmi, İlle, Elim, Yeti, Leyli, Metil, İlmiye, Mit, Meyil, Lim, Lime, Mil, İlliyet, Met, İti, Yitme, İye, Elti, İlli, İtilme, Milel, Yelli, Yitim, Mitil, Liet

BRAN KALESİ 15: İnsancıl, Nasıl, Lisan, İnsan, Canlı, Nisan, Sancı, Sıla, Asli, Salı, Alın, İlan, Aslı, Cila, Cins, Acı, Cin, Asıl, Sac, Can, Sal, Anı, Sinan, San, Nas, Sincan, Nal, Ali, Nil, Acil, Lan, İnancı, İnan, Nan, Sınai, Asil, Nail, Asi, Cani, İnal, Nisa, Nalın, Sanı, Ani, İla, İsa, İnsanlı, Salcı, Sin, Sanlı, Ası, Cinaslı, İnanlı, Sıncan, Lain, Cinas, İnsancı, İsal, Cıs, İlancı, İlca

BRAN KALESİ 16: Fiziksel, Kilise, Kefil, Eskiz, Fiske, Sefil, Silik, Sekiz, Fizik, İkiz, Elik, İlke, Ezik, Eksi, Lise, İki, Kez, Fil, Sel, Eski, Kel, Kilis, İle, Sek, İlk, Kes, Silifke, Siz, Fes, Filiz, Zeki, Ekli, Fiil, İlik, Zili, Sekizli, Seki, Sekil, File, Ekili, Lif, Kil, Zil, Kesif, Ski, Kesi, Elik, Elk, Sili, Sekili, İsli, Kef, Fek, Eksiz, Elifi, Fel, İzlek, Kile, Lef, İlek, Sezi, Sif, Feliks, Esik, Kiliz, Kilsiz, Silki, Kils, Skif, Kilsi, Filsi

BRAN KALESİ 17: Bürokrat, Kobra, Akort, Torba, Ortak, Bora, Karo, Baro, Toka, Bakü, Türk, Kart, Roka, Kort, Brüt, Kot, Bor, Küba, Boa, Orta, Kar, Kat, Bot, Oba, Bar, Tok, Kota, Ora, Kür, Büro, Bok, Rota, Kürt, Barok, Orak, Kor, Akor, Tar, Aort, Bat, Kora, Otak, Bark, Barkot, Ark, Tor, Kübra, Rot, Tab, Art, Roba, Tork, Tür, Kotra, Akü, Tak, Borat, Borak, Rakor, Karbür, Küt, Brokar, Torak, Bük, Trok, Okar, Kürar, Ürat, Trük

BRAN KALESİ 18: Fesleğen, Nefes, Enfes, Leğen, Selef, Esen, Sene, Lens, Lenf, Ense, Sele, Fen, Sen, Efe, Sel, Selen, Esefle, Fes, Esef, Eğe, Fel, Lef, Elense

BRAN KALESİ 19: Haksever, Herkes, Hareke, Keser, Seher, Heves, Asker, Kahve, Evrak, Reha, Hare, Kese, Raks, Sera, Evre, Var, Kere, Hak, Kar, Eser, Sever, Sevk, Kase, Kare, Has, Sav, Kas, Reva, Kah, Esra, Sek, Sak, Aks, Kes, Erk, Vah, Ser, Erke, Har, Herke, Kevser, Ask, Her, Ark, Kars, Eke, Vere, Hav, Erek, Kav, Sere, Ervah, Ekser, Sah, Ker, Revak, Hars, Akse, Sahre, Herk, Heveskar, Kesre, Herek, Esre, Sake, Keres, Vaks, Serak, Kerh

BRAN KALESİ 20: Diktatör, Takdir, Taktir, Aktör, Dikta, İdrak, Kadir, Kira, Atik, Tart, Kart, Kati, Dört, Dair, Ark, Kar, Kat, Dar, Kit, Ait, Adi, Tar, Kör, Akit, Rika, Art, Tarik, Kari, Tat, Dik, Kir, Tik, Tak, Ari, İta, Ati, Takti, İrat, Takt, İkta, Tör, Trakit, Tirat, Titr, Kadit, Rakit, Örk

BRAN KALESİ 21: Kamyoncu, Oyuncak, Kamyon, Konya, Macun, Yamuk, Oymak, Oynak, Konum, Yumak, Yonca, Okuma, Uymak, Koyun, Koyu, Koca, Kano, Mayo, Koy, Kum, Ocak, Cuma, Yok, Konu, Oyun, Kan, Kamu, Onay, Yan, Cam, Koyma, Can, Acun, Oya, Oyma, Maun, Uyma, Okan, Yak, Onca, Ayn, Kom, Kay, Nam, Kuma, Maocu, Yokum, Ona, Okunma, Yunak, Oyum, Kam, Yom, Yuma, Oyuk, Koma, Uyak, Kuman, Uca, Mano, Oma, Moka, Cuk, Yuna, Manyok, Onmak, Konma, Nom, Yuka, Yunmak, Onma, Yunma, Yonmak, Omca, Yonma, Yoma, Onum, Mayocu, Acyo, Ocumak, Ocuma

BRAN KALESİ 22: Nevresim, Seminer, Sevinme, Mesnevi, Mersin, Mesire, Ermeni, Resmen, Neresi, Resim, Semer, Evren, Sinem, Verem, Esmer, Verme, Sene, Eser, Sever, Esen, Sen, Eren, İnme, Sevme, İvme, Resmi, Resen, Erme, Seri, Nem, Erime, Mis, Servi, Emir, Emin, Emine, Men, Nev, Esme, Serme, Merve, Evre, Ense, Ser, Seren, Enser, Mersi, Nemse, Nevi, Semi, Senem, Evin, Reis, Vere, Evrim, Sevim, Nere, Siren, Veri, İrsen, Serin, Esir, İrem, İmren, İsmen, Sine, Mine, Nesi, Esin, Emen, Semen, Verim, Evirme, Meni, Sevi, Remi, Sere, Erin, Erim, Meri, Esim, Sin, Sinme, Mir, Sim, Esrime, Nesir, Sem, Ermin, Serim, Nesim, Nim, Esre, Meres, Erinme, Senir, Mesen, Esire, İrs, Seme, Esirme, Evsin, Senevi, Nevir, Enir

BRAN KALESİ 23: Kuvvetli, Kuvvet, Tekil, Kitle, Vekil, Etli, Kiev, Elit, Kule, Veli, Etik, Evli, İlke, Etki, Etil, Tek, Tel, Kul, Kel, İle, Kit, İlk, Eti, Tekli, Etlik, Ekli, Ulvi, Kuvve, Ket, Tul, Tik, Kil, Velut, Elik, Elk, Tevil, Ekti, Tike, Evlik, Elti, Kile, Tevkil, İlek, Tikel, Tevki, Kut, Ekit, Liet, Luti

BRAN KALESİ 24: Soyunmak, Soyunma, Okyanus, Kamyon, Soymak, Yoksun, Sunmak, Muska, Yamuk, Konya, Konum, Sunak, Koyun, Yumak, Yosma, Oynak, Kano, Mayo, Koy, Kum, Yok, Konu, Okuma, Oyun, Kan, Koyu, Kamu, Onay, Yan, Sunma, Son, Koyma, Sam, Oya, Sokma, Kusma, Kas, Namus, Uymak, Yoksa, Sumak, Suna, Say, Oyma, Kaos, Soy, Yosun, Yas, Maun, Oymak, Uyma, Mas, Soya, Soyma, Som, Sak, Okan, Yak, Osman, Aks, Somun, Ayn, Kom, Musa, Kay, San, Nam, Mason, Soma, Kuma, Nas, Yokum, Ask, Ona, Aksu, Okunma, Yunak, Ons, Mask, Oyum, Kam, Muson, Masun, Aysun, Yom, Yuma, Oyuk, Oysa, Koma, Uyak, Aysu, Kuman, Kamus, Konsa, Somya, Mano, Suma, Kosa, Sokum, Oma, Soku, Sako, Akson, Makus, Moka, Soyka, Yuna, Manyok, Onmak, Konma, Nom, Yuka, Yunmak, Onma, Sokman, Somak, Soymuk, Yunma, Yonmak, Soyum, Yonma, Yoma, Onum, Masnu, Sokunma

Words Of Wonders Romanya – Corvin Şatosu Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Romanya Corvin Şatosu bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

CORVIN ŞATOSU 1: Paradoks, Kapora, Pasak, Kasap, Kadar, Parka, Sakar, Sapa, Sara, Roka, Arpa, Kaos, Posa, Skor, Sopa, Ada, Soda, Arp, Dakar, Arka, Spor, Ara, Para, Kar, Kara, Arsa, Kasa, Dar, Arda, Kadro, Rap, Kod, Oda, Saka, Sarp, Apak, Kas, Park, Akar, Ora, Odak, Darp, Pos, Pas, Pak, Orada, Adak, Sak, Kap, Aks, Orak, Pars, Sadak, Kor, Kros, Sap, Akor, Raks, Karo, Kaparo, Kasar, Kora, Sada, Ask, Aka, Arap, Ark, Kars, Asa, Dara, Asar, Paso, Sarpa, Adap, Arak, Dok, Raspa, Roda, Asap, Sapak, Padok, Opak, Orsa, Rop, Sadakor, Kosa, Parsa, Sarak, Sako, Ardak, Okar, Sokra, Akpas

CORVIN ŞATOSU 2: Faturalı, Taraflı, Fatura, Fırat, Taraf, Fular, Tarla, Altı, Araf, Urfa, Artı, Faul, Fuar, Atıf, Atıl, Ata, Arı, Alt, Ara, Tur, Raf, Laf, Faal, Ful, Tır, Urla, Fuat, Aut, Atlı, Taralı, Tar, Fal, Tura, Atar, Tual, Far, Aral, Ala, Lata, Rıfat, Aft, Alfa, Tal, Fır, Art, Fut, Tul, Fırt, Ruf, Tafra, Raflı, Afat, Ira, Flu, Arlı, Aralı, Futa, Afal, Rua, Turfa, Lutr, Iltar

CORVIN ŞATOSU 3: Jeolojik, Ekoloji, Jeoloji, Kolej, İlke, Kilo, Ekol, Koli, Jel, İlk, Oje, İle, Kil, Eko, Kol, Kel, Ekli, Lok, Ole, Lojik, Ojeli, Elik, Elk, Jile, Jikle, Oleik, Kile, İlek

CORVIN ŞATOSU 4: Operatör, Portre, Arter, Rapor, Opera, Rötar, Töre, Pota, Etap, Rota, Aort, Repo, Orta, Arp, Top, Rap, Ora, Ret, Ter, Tar, Öte, Pot, Pat, Pare, Terör, Trap, Tor, Ate, Porte, Rot, Erat, Art, Pert, Rate, Apre, Rop, Portör, Per, Aport, Parter, Tör, Ötre, Apotr

CORVIN ŞATOSU 5: Kuraklık, Kulak, Kurak, Kural, Kukla, Karlı, Irak, Rakı, Kura, Kral, Ulak, Akıl, Karı, Kırk, Kıl, Arı, Kır, Kar, Kur, Kula, Kul, Arık, Irk, Urla, Kalkık, Akı, Aklı, Ark, Alık, Kuralı, Lak, Kal, Kak, Kuka, Kaklık, Karlık, Karluk, Karık, Ira, Arlı, Rua, Aklık, Akur, Kalık

CORVIN ŞATOSU 6: Demokrat, Market, Katmer, Merak, Raket, Ortam, Rekat, Dekar, Akort, Roket, Dekor, Krema, Kadro, Kader, Tomar, Kart, Ortak, Metro, Roma, Krom, Kot, Mor, Rom, Tam, Orta, Tek, Mart, Moda, Kar, Terk, Adet, Kat, Dar, Mert, Krem, Kare, Makro, Kod, Oda, Roka, Dram, Tema, Eda, Kamer, Tok, Dert, Tem, Adem, Kota, Atom, Ora, Odak, Maket, Tamer, Ret, Ter, Meta, Rota, Dem, Mark, Mera, Kem, Orak, Erk, Katre, Mat, Kadem, Kor, Kom, Akor, Tar, Aort, Ram, Karo, Kora, Otak, Kore, Ark, Marke, Dam, Dek, Kam, Tor, Ate, Kort, Rot, Erat, Medar, Komar, Demo, Dok, Toka, Amor, Art, Roda, Kamet, Tork, Koma, Eko, Ket, Kotra, Ker, Tak, Dore, Tomak, Edat, Rate, Oma, Met, Moka, Derk, Torak, Korte, Trake, Mader, Kame, Merkat, Trok, Okar, Krome

CORVIN ŞATOSU 7: Edebiyat, Diyabet, İbadet, Edebi, Abiye, Detay, Ebedi, Abide, Diyet, Yedi, Tabi, Ebat, Beta, İade, Edat, Yat, Ebe, Bey, Adet, Bay, Tay, Eda, Ait, Ayet, Diye, Adi, Eti, Bade, Bat, Bet, Bed, Abi, Yad, Ede, Ate, Bit, Bayi, Bide, Tab, Bati, Bad, Yeti, Daye, Badi, Beyit, Biat, Tediye, Diya, İta, İde, Abe, Debi, Ati, Bidat, Edi, İdea, Beti, Biye, İye, Bidayet, Deyi, Ebet, İbda, Diba, Bedayi, Badiye, İbate, Tedai, Bitey

CORVIN ŞATOSU 8:

CORVIN ŞATOSU 9:

CORVIN ŞATOSU 10:

CORVIN ŞATOSU 11:

CORVIN ŞATOSU 12:

CORVIN ŞATOSU 13:

CORVIN ŞATOSU 14:

CORVIN ŞATOSU 15:

CORVIN ŞATOSU 16:

CORVIN ŞATOSU 17:

CORVIN ŞATOSU 18:

CORVIN ŞATOSU 19:

CORVIN ŞATOSU 20:

CORVIN ŞATOSU 21:

CORVIN ŞATOSU 22:

CORVIN ŞATOSU 23:

CORVIN ŞATOSU 24: