Words Of Wonders

Words Of Wonders Romanya Cevapları

Words Of Wonders Romanya – Bran Kalesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Romanya Bran Kalesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BRAN KALESİ 1: Hukuksal, Hukuk, Kukla, Suluk, Sulak, Kulak, Usul, Uslu, Sual, Sulh, Ulak, Kask, Klas, Halk, Ulus, Ahu, Hak, Haluk, Hal, Has, Kula, Kul, Sulu, Sal, Kas, Kah, Ulu, Sak, Aks, Ulah, Kulu, Ask, Aksu, Lak, Kal, Kak, Kuka, Sah, Husul, Hulus

BRAN KALESİ 2: Çikolata, Çatlak, Çolak, Otlak, Kalça, Çatal, Laçka, Çakal, Takla, Koala, Katil, Alçak, Olta, Tali, Laik, Ata, Kol, Kot, Kola, Koç, Alt, Çita, Kat, Tok, Kota, Atak, Kit, Çil, Taç, Ait, Kaç, Kilo, İlk, Çok, İlaç, Otak, Ali, Talk, Aka, Kala, Kaçta, Alto, Ala, Talak, Lata, Taka, Lak, Akit, Akça, Kaça, Çatak, Kal, Koli, Akil, Toka, Tal, Atik, Akli, Kati, Alo, Çal, Lok, Kolit, İla, Tik, Kil, Çat, Çit, Tol, Tak, İta, Ati, Çak, Lot, Laka, Çokal, Tokaç, İkta, Lota, Talika, Atol, Talik, Lika, Kail, Çalak, Akait, Akaç, Loça

BRAN KALESİ 3: Karmaşık, Karışma, Kırmak, Şarkı, Şamar, Karşı, Aşmak, Kamış, Akmak, Karma, Şakak, Akşam, Marka, Karış, Ramak, Kırk, Irak, Rakı, Arı, Aşk, Kır, Şam, Arka, Ara, Kar, Makak, Kara, Şıra, Rakam, Kırma, Karışmak, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Irmak, Aşırma, Kaşık, Aşık, Aşı, Kaşar, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Şık, Rakım, Arma, Mark, Kama, Şaka, Kış, Akı, Maaş, Ram, Aşır, Kaka, Aka, Ark, Kaşıma, Kam, Arak, Kak, Şakrak, Kaşımak, Kakma, Aşar, Akış, Karıma, Şark, Kaş, Kırkma, Karmak, Marş, Şakıma, Arş, Kakışma, Karık, Ira, Aşım, Şak, Şama, Akak, Aşırmak, Maşrık, Maş, Kakış, Karımak, Markka, Kakım, Karıkma, Şakımak, Arış, Karmık, Iramak, Kakıma, Şırak, Irama, Akışma, Akışmak

BRAN KALESİ 4: Kalsiyum, Kumsal, Sumak, Klima, Makul, Kulis, Makus, Uysal, İkmal, Simya, Yumak, Misal, İslam, Kamil, İmsak, Mali, Sulak, Kum, Kamu, Mal, Sam, Kula, Kul, Kusma, Sal, Kas, Uymak, Yamuk, Kimya, Say, Yas, İma, Mis, Muska, Aksi, İlk, Uyma, Mas, Sual, Klas, Sak, Yak, Aks, İmla, Musa, Kay, Kuma, Ask, Ali, Aksu, Mask, Kam, Kim, Ulak, Salim, Milas, Lak, Asil, Asli, Yuma, Alim, Kal, Yal, Akil, Malik, Laik, Kumla, Akli, Sami, Asi, Maki, Uyak, Maksi, Mika, Aysu, Akim, İmal, İla, İsa, Akis, Kil, Misak, Kamus, Siya, Sim, Ski, Saki, Lim, Mai, Misk, Lam, Sima, Suma, Mil, Salik, Kaim, Amil, Mayi, Mail, İlam, Yuka, Miskal, Mikyas, Saik, Ulam, Lika, Siyak, Sakil, İksa, İsal, Kail, Sakim, Kils, Laski

BRAN KALESİ 5: Tatbikat, Tatbik, Tabiat, İtaat, Tabak, Batak, Atik, Taka, Kati, Tabi, Taba, Atak, Kaba, Baki, Ait, Ata, Kat, Kit, Bat, Abi, Aka, Abat, Aba, Bit, Akit, Batik, Tab, Bati, Takibat, Tat, Tik, Takat, Tak, Biat, İta, Ati, Takti, Takt, İkta, Taat, Akait

BRAN KALESİ 6: Pastoral, Postal, Lostra, Parola, Salto, Atlas, Aptal, Pasta, Tarla, Palto, Astar, Topal, Posta, Plato, Arpa, Saat, Ata, Arp, Orta, Alt, Rol, Asla, Spor, Ara, Para, Arsa, Top, Rap, Sarp, Sal, Alp, Post, Salt, Polat, Rast, Ora, Tas, Oral, Asal, Pos, Pas, Sopa, Spot, Rota, Pala, Sara, Olta, Pars, Palas, Star, Sapa, Portal, Sap, Stor, Tar, Salat, Aort, Pot, Atar, Talas, Sala, Stop, Pat, Lapa, Ast, Arap, Tasa, Pal, Trap, Tor, Asa, Topla, Alto, Aral, Posa, Ala, Trol, Asar, Lata, Paso, Tos, Sarpa, Rot, Lor, Tapa, Pastal, Polar, Opal, Partal, Sol, Tasar, Lap, Lop, Tal, Raspa, Art, Rasat, Asap, Pata, Alo, Pota, Salpa, Tol, Salta, Tras, Orsa, Rop, Lot, Parsa, Lort, Slap, Potas, Satrap, Lota, Aport, Atol, Sota, Pastra, Laso, Lasta, Sarat, Lorta, Larp, Apotr, Patal

BRAN KALESİ 7: Reklamcı, Meraklı, Kremalı, Elmacık, Reklam, Mecal, Rakım, Kalem, Merak, Krema, Meral, Irmak, Kelam, Mecra, Emlak, Elma, Irak, Acı, Rakı, Arı, Kır, Kemal, Cemal, Kar, Cem, Alım, Kral, Akıl, Cam, Mal, Krem, Kare, Kırca, Kırma, Kale, Kılma, Alem, Kamer, Akım, Arık, Karı, Irk, Kel, Lake, Kıl, Amel, Mark, Meal, Lame, Mera, Ela, Kem, Erk, Akı, Aklı, Ram, Alkım, Kalım, Ark, Marke, Alık, Kam, Elmacı, Cer, Karlı, Camlı, Lak, Kal, Acem, Cırlak, Car, Cılk, Ker, Lam, Elk, Kralcı, Ira, Cık, Arlı, Kalcı, Kame, Camlık, Malcı, Carlı

BRAN KALESİ 8: Rasyonel, Senaryo, Seyran, Reyon, Sonra, Aslen, Salon, Yaren, Oran, Onay, Sera, Lens, Oral, Eros, Olay, Nar, Yer, Rol, Yan, Yol, Sel, Sen, Son, Lanse, Ray, Oya, Sal, Onlar, Say, Ora, Soy, Esra, Yas, Saye, Yen, Sena, Sonar, Onar, Yar, Soya, Ela, Ney, Ser, Ayn, San, Yel, Nas, Olan, Nal, Ona, Elan, Ons, Rey, Ley, Lan, Aysel, Ensar, Lor, Esna, Sol, Noel, Yal, Oysa, Eray, Erol, Sone, Alo, Oley, Orsa, Ole, Ayol, Sela, Rasyon, Orya, Rasyo, Laso, Nale, Alyon, Erosal

BRAN KALESİ 9: Hastalık, Hasılat, Islahat, Taslak, Hatalı, Takla, Halka, Kalas, Ahlat, Kaslı, Salak, Sakat, Hasıl, Islah, Takas, Saat, Altı, Takı, Ata, Hala, Asıl, Alt, Asla, Halı, Hasta, Halk, Hak, Saklı, Kısa, Sık, Hata, Akıl, Kat, Kasa, Saha, Atık, Katı, Hal, Hat, Atlas, Islak, Has, Salı, Saka, Ahlak, Sal, Kas, Atıl, Salt, Askı, Hasat, Atak, Asık, Tas, Kasıt, Kıt, Kah, Asal, Halat, Sıla, Kahta, Atkı, Haklı, Tahıl, Kıl, Sakal, Saltık, Aslı, Klas, Tık, Sak, Aks, Kıta, Kast, Akı, Aklı, Atlı, Salık, Salat, Halt, Katlı, Talas, Sala, Hakas, Ask, Hasıla, Talk, Aka, Salah, Ast, Tasa, Kala, Alık, Asa, Satı, Ala, Talak, Satıh, Lata, Taka, Lak, Kal, Tal, Sakalı, Halas, Kasalı, Tasalı, Sah, Salta, Tak, Aha, Taksa, Sakıt, Skala, Ası, Laka, Hatıl, Kalıt, Hasa, Iskat, Atalık, Iska, Tıs, Hık, Altık, Kıtal, Lasta, Itlak, Haslık, Asklı, Taksalı, Askat, Aslık

BRAN KALESİ 10: Fotoğraf, Trafo, Foto, Rota, Fora, Raf, Aft, Far, Tar, Orta, Ora, Aort, Oto, Tor, Rot, Art, Fota, Otağ

BRAN KALESİ 11: Paylaşma, Yapma, Aşama, Yaşam, Maaş, Pala, Maya, Mala, Maşa, Paşa, Lapa, Alay, Lama, Alma, Yama, Şam, Yaşama, Mal, Alp, Yaş, Şap, Ama, Aşma, Pay, Ayla, Yalama, Payam, Aşlama, Pal, Mapa, Ala, Alpay, Aya, Yaşa, Lap, Yal, Ayma, Şal, Amal, Lam, Paylama, Yalpa, Malya, Şama, Şaplama, Ayal, Maş, Aylama, Maşala, Almaş, Apaş

BRAN KALESİ 12: Karalama, Aralamak, Kalamar, Aramak, Kamara, Makara, Almak, Alarm, Ramak, Maral, Arama, Malak, Marka, Rakam, Karma, Lama, Mala, Alma, Kalma, Arka, Ara, Kar, Kara, Kral, Mal, Akar, Alaka, Aklama, Ama, Akma, Arma, Mark, Kama, Ram, Malkar, Aka, Ark, Kala, Kam, Aral, Ala, Alarma, Lak, Aralama, Karama, Arak, Kal, Araklama, Amal, Lam, Arkalama, Karlama, Laka, Araka, Akala, Alarmak

BRAN KALESİ 13: Gergedan, Gerdan, Ender, Denge, Ergen, Rende, Eren, Eder, Dere, Dar, Ege, Eda, Nar, Gar, Gen, Erden, Gene, Gag, Nerde, Ede, Dane, Edna, Nere, Geren, Gard, Gang, Erg, Dang, Geda, Dren, Gren, Grena

BRAN KALESİ 14: Milliyet, Meyilli, İletim, Millet, İllet, Milli, İleti, Limit, Yetim, Etil, İtme, İlim, Elli, Elit, Etli, Tel, Tem, Yem, İle, Eti, İlme, Mey, Yel, İyi, Ley, Tim, Telli, İlmi, İlle, Elim, Yeti, Leyli, Metil, İlmiye, Mit, Meyil, Lim, Lime, Mil, İlliyet, Met, İti, Yitme, İye, Elti, İlli, İtilme, Milel, Yelli, Yitim, Mitil, Liet

BRAN KALESİ 15: İnsancıl, Nasıl, Lisan, İnsan, Canlı, Nisan, Sancı, Sıla, Asli, Salı, Alın, İlan, Aslı, Cila, Cins, Acı, Cin, Asıl, Sac, Can, Sal, Anı, Sinan, San, Nas, Sincan, Nal, Ali, Nil, Acil, Lan, İnancı, İnan, Nan, Sınai, Asil, Nail, Asi, Cani, İnal, Nisa, Nalın, Sanı, Ani, İla, İsa, İnsanlı, Salcı, Sin, Sanlı, Ası, Cinaslı, İnanlı, Sıncan, Lain, Cinas, İnsancı, İsal, Cıs, İlancı, İlca

BRAN KALESİ 16: Fiziksel, Kilise, Kefil, Eskiz, Fiske, Sefil, Silik, Sekiz, Fizik, İkiz, Elik, İlke, Ezik, Eksi, Lise, İki, Kez, Fil, Sel, Eski, Kel, Kilis, İle, Sek, İlk, Kes, Silifke, Siz, Fes, Filiz, Zeki, Ekli, Fiil, İlik, Zili, Sekizli, Seki, Sekil, File, Ekili, Lif, Kil, Zil, Kesif, Ski, Kesi, Elik, Elk, Sili, Sekili, İsli, Kef, Fek, Eksiz, Elifi, Fel, İzlek, Kile, Lef, İlek, Sezi, Sif, Feliks, Esik, Kiliz, Kilsiz, Silki, Kils, Skif, Kilsi, Filsi

BRAN KALESİ 17: Bürokrat, Kobra, Akort, Torba, Ortak, Bora, Karo, Baro, Toka, Bakü, Türk, Kart, Roka, Kort, Brüt, Kot, Bor, Küba, Boa, Orta, Kar, Kat, Bot, Oba, Bar, Tok, Kota, Ora, Kür, Büro, Bok, Rota, Kürt, Barok, Orak, Kor, Akor, Tar, Aort, Bat, Kora, Otak, Bark, Barkot, Ark, Tor, Kübra, Rot, Tab, Art, Roba, Tork, Tür, Kotra, Akü, Tak, Borat, Borak, Rakor, Karbür, Küt, Brokar, Torak, Bük, Trok, Okar, Kürar, Ürat, Trük

BRAN KALESİ 18: Fesleğen, Nefes, Enfes, Leğen, Selef, Esen, Sene, Lens, Lenf, Ense, Sele, Fen, Sen, Efe, Sel, Selen, Esefle, Fes, Esef, Eğe, Fel, Lef, Elense

BRAN KALESİ 19: Haksever, Herkes, Hareke, Keser, Seher, Heves, Asker, Kahve, Evrak, Reha, Hare, Kese, Raks, Sera, Evre, Var, Kere, Hak, Kar, Eser, Sever, Sevk, Kase, Kare, Has, Sav, Kas, Reva, Kah, Esra, Sek, Sak, Aks, Kes, Erk, Vah, Ser, Erke, Har, Herke, Kevser, Ask, Her, Ark, Kars, Eke, Vere, Hav, Erek, Kav, Sere, Ervah, Ekser, Sah, Ker, Revak, Hars, Akse, Sahre, Herk, Heveskar, Kesre, Herek, Esre, Sake, Keres, Vaks, Serak, Kerh

BRAN KALESİ 20: Diktatör, Takdir, Taktir, Aktör, Dikta, İdrak, Kadir, Kira, Atik, Tart, Kart, Kati, Dört, Dair, Ark, Kar, Kat, Dar, Kit, Ait, Adi, Tar, Kör, Akit, Rika, Art, Tarik, Kari, Tat, Dik, Kir, Tik, Tak, Ari, İta, Ati, Takti, İrat, Takt, İkta, Tör, Trakit, Tirat, Titr, Kadit, Rakit, Örk

BRAN KALESİ 21: Kamyoncu, Oyuncak, Kamyon, Konya, Macun, Yamuk, Oymak, Oynak, Konum, Yumak, Yonca, Okuma, Uymak, Koyun, Koyu, Koca, Kano, Mayo, Koy, Kum, Ocak, Cuma, Yok, Konu, Oyun, Kan, Kamu, Onay, Yan, Cam, Koyma, Can, Acun, Oya, Oyma, Maun, Uyma, Okan, Yak, Onca, Ayn, Kom, Kay, Nam, Kuma, Maocu, Yokum, Ona, Okunma, Yunak, Oyum, Kam, Yom, Yuma, Oyuk, Koma, Uyak, Kuman, Uca, Mano, Oma, Moka, Cuk, Yuna, Manyok, Onmak, Konma, Nom, Yuka, Yunmak, Onma, Yunma, Yonmak, Omca, Yonma, Yoma, Onum, Mayocu, Acyo, Ocumak, Ocuma

BRAN KALESİ 22: Nevresim, Seminer, Sevinme, Mesnevi, Mersin, Mesire, Ermeni, Resmen, Neresi, Resim, Semer, Evren, Sinem, Verem, Esmer, Verme, Sene, Eser, Sever, Esen, Sen, Eren, İnme, Sevme, İvme, Resmi, Resen, Erme, Seri, Nem, Erime, Mis, Servi, Emir, Emin, Emine, Men, Nev, Esme, Serme, Merve, Evre, Ense, Ser, Seren, Enser, Mersi, Nemse, Nevi, Semi, Senem, Evin, Reis, Vere, Evrim, Sevim, Nere, Siren, Veri, İrsen, Serin, Esir, İrem, İmren, İsmen, Sine, Mine, Nesi, Esin, Emen, Semen, Verim, Evirme, Meni, Sevi, Remi, Sere, Erin, Erim, Meri, Esim, Sin, Sinme, Mir, Sim, Esrime, Nesir, Sem, Ermin, Serim, Nesim, Nim, Esre, Meres, Erinme, Senir, Mesen, Esire, İrs, Seme, Esirme, Evsin, Senevi, Nevir, Enir

BRAN KALESİ 23: Kuvvetli, Kuvvet, Tekil, Kitle, Vekil, Etli, Kiev, Elit, Kule, Veli, Etik, Evli, İlke, Etki, Etil, Tek, Tel, Kul, Kel, İle, Kit, İlk, Eti, Tekli, Etlik, Ekli, Ulvi, Kuvve, Ket, Tul, Tik, Kil, Velut, Elik, Elk, Tevil, Ekti, Tike, Evlik, Elti, Kile, Tevkil, İlek, Tikel, Tevki, Kut, Ekit, Liet, Luti

BRAN KALESİ 24: Soyunmak, Soyunma, Okyanus, Kamyon, Soymak, Yoksun, Sunmak, Muska, Yamuk, Konya, Konum, Sunak, Koyun, Yumak, Yosma, Oynak, Kano, Mayo, Koy, Kum, Yok, Konu, Okuma, Oyun, Kan, Koyu, Kamu, Onay, Yan, Sunma, Son, Koyma, Sam, Oya, Sokma, Kusma, Kas, Namus, Uymak, Yoksa, Sumak, Suna, Say, Oyma, Kaos, Soy, Yosun, Yas, Maun, Oymak, Uyma, Mas, Soya, Soyma, Som, Sak, Okan, Yak, Osman, Aks, Somun, Ayn, Kom, Musa, Kay, San, Nam, Mason, Soma, Kuma, Nas, Yokum, Ask, Ona, Aksu, Okunma, Yunak, Ons, Mask, Oyum, Kam, Muson, Masun, Aysun, Yom, Yuma, Oyuk, Oysa, Koma, Uyak, Aysu, Kuman, Kamus, Konsa, Somya, Mano, Suma, Kosa, Sokum, Oma, Soku, Sako, Akson, Makus, Moka, Soyka, Yuna, Manyok, Onmak, Konma, Nom, Yuka, Yunmak, Onma, Sokman, Somak, Soymuk, Yunma, Yonmak, Soyum, Yonma, Yoma, Onum, Masnu, Sokunma

Words Of Wonders Romanya – Corvin Şatosu Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Romanya Corvin Şatosu bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

CORVIN ŞATOSU 1: Paradoks, Kaparo, Pasak, Kasap, Kadar, Parka, Sakar, Sapa, Sara, Roka, Arpa, Kaos, Posa, Skor, Sopa, Ada, Soda, Arp, Dakar, Arka, Spor, Ara, Para, Kar, Kara, Arsa, Kasa, Dar, Arda, Kadro, Rap, Kod, Oda, Saka, Sarp, Apak, Kas, Park, Akar, Ora, Odak, Darp, Pos, Pas, Pak, Orada, Adak, Sak, Kap, Aks, Orak, Pars, Sadak, Kor, Kros, Sap, Akor, Raks, Karo, Kaparo, Kasar, Kora, Sada, Ask, Aka, Arap, Ark, Kars, Asa, Dara, Asar, Paso, Sarpa, Adap, Arak, Dok, Raspa, Roda, Asap, Sapak, Padok, Opak, Orsa, Rop, Sadakor, Kosa, Parsa, Sarak, Sako, Ardak, Okar, Sokra, Akpas

CORVIN ŞATOSU 2: Faturalı, Taraflı, Fatura, Fırat, Taraf, Fular, Tarla, Altı, Araf, Urfa, Artı, Faul, Fuar, Atıf, Atıl, Ata, Arı, Alt, Ara, Tur, Raf, Laf, Faal, Ful, Tır, Urla, Fuat, Aut, Atlı, Taralı, Tar, Fal, Tura, Atar, Tual, Far, Aral, Ala, Lata, Rıfat, Aft, Alfa, Tal, Fır, Art, Fut, Tul, Fırt, Ruf, Tafra, Raflı, Afat, Ira, Flu, Arlı, Aralı, Futa, Afal, Rua, Turfa, Lutr, Iltar

CORVIN ŞATOSU 3: Jeolojik, Ekoloji, Jeoloji, Kolej, İlke, Kilo, Ekol, Koli, Jel, İlk, Oje, İle, Kil, Eko, Kol, Kel, Ekli, Lok, Ole, Lojik, Ojeli, Elik, Elk, Jile, Jikle, Oleik, Kile, İlek

CORVIN ŞATOSU 4: Operatör, Portre, Arter, Rapor, Opera, Rötar, Töre, Pota, Etap, Rota, Aort, Repo, Orta, Arp, Top, Rap, Ora, Ret, Ter, Tar, Öte, Pot, Pat, Pare, Terör, Trap, Tor, Ate, Porte, Rot, Erat, Art, Pert, Rate, Apre, Rop, Portör, Per, Aport, Parter, Tör, Ötre, Apotr

CORVIN ŞATOSU 5: Kuraklık, Kulak, Kurak, Kural, Kukla, Karlı, Irak, Rakı, Kura, Kral, Ulak, Akıl, Karı, Kırk, Kıl, Arı, Kır, Kar, Kur, Kula, Kul, Arık, Irk, Urla, Kalkık, Akı, Aklı, Ark, Alık, Kuralı, Lak, Kal, Kak, Kuka, Kaklık, Karlık, Karluk, Karık, Ira, Arlı, Rua, Aklık, Akur, Kalık

CORVIN ŞATOSU 6: Demokrat, Market, Katmer, Merak, Raket, Ortam, Rekat, Dekar, Akort, Roket, Dekor, Krema, Kadro, Kader, Tomar, Kart, Ortak, Metro, Roma, Krom, Kot, Mor, Rom, Tam, Orta, Tek, Mart, Moda, Kar, Terk, Adet, Kat, Dar, Mert, Krem, Kare, Makro, Kod, Oda, Roka, Dram, Tema, Eda, Kamer, Tok, Dert, Tem, Adem, Kota, Atom, Ora, Odak, Maket, Tamer, Ret, Ter, Meta, Rota, Dem, Mark, Mera, Kem, Orak, Erk, Katre, Mat, Kadem, Kor, Kom, Akor, Tar, Aort, Ram, Karo, Kora, Otak, Kore, Ark, Marke, Dam, Dek, Kam, Tor, Ate, Kort, Rot, Erat, Medar, Komar, Demo, Dok, Toka, Amor, Art, Roda, Kamet, Tork, Koma, Eko, Ket, Kotra, Ker, Tak, Dore, Tomak, Edat, Rate, Oma, Met, Moka, Derk, Torak, Korte, Trake, Mader, Kame, Merkat, Trok, Okar, Krome

CORVIN ŞATOSU 7: Edebiyat, Diyabet, İbadet, Edebi, Abiye, Detay, Ebedi, Abide, Diyet, Yedi, Tabi, Ebat, Beta, İade, Edat, Yat, Ebe, Bey, Adet, Bay, Tay, Eda, Ait, Ayet, Diye, Adi, Eti, Bade, Bat, Bet, Bed, Abi, Yad, Ede, Ate, Bit, Bayi, Bide, Tab, Bati, Bad, Yeti, Daye, Badi, Beyit, Biat, Tediye, Diya, İta, İde, Abe, Debi, Ati, Bidat, Edi, İdea, Beti, Biye, İye, Bidayet, Deyi, Ebet, İbda, Diba, Bedayi, Badiye, İbate, Tedai, Bitey

CORVIN ŞATOSU 8: Tutunmak, Unutmak, Tutunma, Kuantum, Tutkun, Tutmak, Tutuk, Tutku, Nutuk, Tutum, Kutu, Akut, Tuna, Umut, Maun, Tank, Kum, Tukan, Tam, Kan, Unutma, Kamu, Tan, Kat, Tutma, Tut, Maktu, Tutam, Utku, Aut, Mat, Kunt, Nam, Ant, Kutan, Kuma, Tutak, Mutat, Kant, Kam, Tun, Tutu, Tat, Kuman, Mut, Tak, Tuman, Umu, Kutnu, Tamu, Taun, Muta, Takt, Anut, Natuk, Amut, Utma, Nukut, Utmak, Uknum, Kut, Kuut

CORVIN ŞATOSU 9: Bakliyat, İtalya, Libya, Balya, Yatak, Albay, Tabla, Bakla, Katil, Altay, Kalay, Aylak, Kabil, Takla, Bayat, Kaya, Ayak, Ata, Balta, Yat, Alt, Kat, Bal, Kaba, Bay, Yaka, Tay, Abla, Alay, Atak, Baykal, Kit, Ait, Tabak, Balat, Kalbi, İlk, Batak, Yak, Ayla, Kay, Bat, Abi, Balak, Ablak, Ali, Bala, Taba, Talk, Aka, Kala, Tabi, Abat, Ala, Aba, Talak, Bit, Lata, İkbal, Yalak, Taka, Aya, Lak, Bayi, Liyakat, Baki, Akit, Tabya, Batik, Kal, Tab, Yal, Akil, Laik, Tal, Bati, Atik, Akli, Kati, Yaba, Bakalit, İla, Kalya, Tik, Kil, Taya, Tali, Tak, Biat, İta, Ati, Laka, Tabl, İlbay, Bayati, İkta, Ayal, Talika, Talik, Lika, Yaltak, Akliyat, Kail, Taylak, Akait, Batyal, Abli

CORVIN ŞATOSU 10: Festival, Latife, Telafi, Alevi, Fesat, Telif, Fetva, İflas, Evlat, İlave, Sefil, Vefat, Vites, Selvi, Latif, Aile, Fas, Evli, Tef, Fil, Alt, Sel, Alev, Laf, Sav, Tel, Sal, Liste, Vefa, Alet, Sefa, Lise, Salt, Afet, Tas, Elif, Saf, İle, Fit, Ait, Vali, Set, Veli, Tav, Eti, Ela, Site, Fal, Lav, Ali, Vals, Selva, Fes, Ast, Valf, Vale, Ate, Stil, Asil, Asli, Elit, Evla, Etli, Afis, Aft, Asit, Tal, Asi, File, Sevi, Fail, Safi, İfa, Lif, İla, İsa, Lift, Sit, Tela, İsale, Vat, Tali, Etfal, İta, Liva, Visal, Leva, Ati, Evsaf, Etil, Altes, Slav, Savlet, Tevil, Tavsif, Vasi, Sela, İtlaf, Vesait, Afi, Teali, Faset, Filet, Fel, İfsat, Tafsil, Tevsi, İtfa, Elti, Fevt, Atel, Fasit, Lef, Sif, Telis, İsal, Telsi, Telvis, Vasl, İfta, Tevali, İslav, Fasile, Eslaf, Flit, Liet

CORVIN ŞATOSU 11: Taraftar, Arafat, Tartar, Tatar, Taraf, Tart, Araf, Far, Art, Tat, Tar, Ara, Aft, Ata, Raf, Tafta, Atar, Tafra, Afat, Trata, Taat

CORVIN ŞATOSU 12: Konforlu, Konfor, Onluk, Kolon, Klor, Okur, Koro, Klon, Onur, Rulo, Flor, Konu, Okul, Koru, Olur, Kol, Fok, Rol, Kur, Nur, Kul, Fon, Ful, Fol, Konur, Oluk, Folk, Kor, Kron, Kof, Lor, Orlon, Korno, Lok, Ruf, Flok, Orun, Kuron, Run, Korun, Flu, Onlu, Fokur, Koful

CORVIN ŞATOSU 13: Melodram, Dolma, Model, Madem, Modem, Dolar, Moral, Meram, Meral, Oral, Roma, Dram, Alem, Mola, Adem, Elma, Mor, Rom, Olma, Rol, Moda, Dar, Mal, Oda, Eda, Dal, Ora, Amel, Dem, Amme, Meal, Lame, Mera, Ela, Ram, Dam, Lor, Medar, Demo, Amor, Roda, Erol, Alo, Dore, Lam, Ole, Oma, Dolam, Mader, Loda

CORVIN ŞATOSU 14: Etiyopya, Ayet, Etap, Pati, Teyp, Pota, İyot, Toy, Pot, Tay, Yay, Pay, Yat, Ait, Oya, Top, Tayyip, Eti, Tip, Pat, Ate, Tayip, Tipo, Payet, Yeti, Pey, Paye, İta, Ati, İye, Tapi, Poy, İtap, Tepi

CORVIN ŞATOSU 15: Anlatmak, Atlamak, Anlamak, Almanak, Anlatma, Katlama, Atanmak, Kanama Katman, Kanaat, Atamak, Atakan, Almak, Atama, Katma, Kanal, Ata, Malta, Tank, Lama, Mala, Malt, Tam, Alma, Alt, Kalma, Anlama, Atma, Atmak, Ana, Kan, Anlam, Alman, Kalan, Tan, Kat, Anma, Mal, Takla, Alan, Anmak, Atlama, Akman, Kanat, Ataman, Aman, Takma, Alaka, Atak, Katlanma, Altan, Aklama, Ama, Akma, Mana, Talan, Kama, Anka, Mat, Nam, Klan, Ant, Nama, Anam, Nal, Kana, Talk, Aka, Naat, Kala, Alkan, Kant, Kam, Lan, Ala, Makat, Talak, Lata, Taka, Kanma, Atanma, Kaan, Lak, Makta, Kal, Tal, Katana, Malak, Kanata, Taam, Aklan, Tak, Amal, Anal, Lam, Atlanmak, Laka, Tanlamak, Matla, Aklanma, Kanatma, Tanlama, Manat, Akala, Anlak, Anamal, Kanlama, Atlanma, Aklatma

CORVIN ŞATOSU 16: İllallah, Hilal, Allah, İhlal, Ahali, Hala, İlah, Hal, Ala, Lal, Hali, Halil, Ali, İlla, Lala, İla, Aha, Ahi, Hail, Alil

CORVIN ŞATOSU 17: Bakanlık, Kabalık, Analık, Balkan, Bakkal, Kalkan, Kanık, Bakan, Anlık, Bakla, Kanal, Kanka, Kalan, Kaban, Kalın, Balık, Alın, Kabak, Ana, Kan, Bank, Akın, Akıl, Banka, Bal, Kaba, Alan, Abla, Anı, Bana, Ban, Kıl, Kanı, Kına, Anka, Kanlı, Abalı, Akı, Aklı, Klan, Bakı, Balak, Nal, Ablak, Kana, Kaka, Baklan, Bala, Aka, Kala, Alkan, Alık, Anık, Lan, Ala, Aba, Kaan, Lak, Banal, Akbalık, Kal, Balkı, Kak, Kın, Aklan, Anal, Analı, Laka, Akak, Anlak, Kalak, Banak, Aklık, Kalık

CORVIN ŞATOSU 18: Haybeden, Hande, Beyan, Heybe, Beden, Deney, Deha, Hane, Heba, Bade, Hey, Bey, Yen, Yan, Ebe, Ben, Bay, Bende, Han, Eda, Ban, Ney, Ayn, Bed, Yad, Ede, Dane, Edna, Bad, Daye, Had, Hay, Nedbe, Abe, Dah, Hab, Behey, Nah, Deh, Haybe

CORVIN ŞATOSU 19: Marksist, Matriks, Simsar, Taksim, Matris, Aktris, Miktar, İkram, Asist, Kasis, Miras, Kasti, İmsak, Tamir, Taksi, Kart, Tam, Mart, Kar, Mars, Kat, Sam, Kas, Risk, Takim, Rast, Tas, Sis, İma, Kit, Mis, Ait, Kira, Aksi, İmar, Mas, Mark, Sak, Aks, Kast, Mat, Star, Tar, Ram, Raks, Ask, Ast, Mask, Ark, Kars, Kam, Kim, Tim, Sari, Akit, Sair, Asit, Kist, Atik, Rika, Kati, Sirk, Sami, Art, Amir, Asi, Rami, Satir, Tarik, Kari, Maki, Mira, Maksi, Mika, Kir, Akim, İsa, Akis, Sit, Tik, Asri, Misak, Mit, Tak, Tras, Mir, Sim, Ski, Saki, Ari, Mai, İta, Misk, Ati, Sima, Kaim, Taksir, Karst, İrat, İkta, Mirat, Saik, Amit, Sakit, Marki, Sirkat, İrs, İksa, Astik, Sakim, Rasist, Miat, Tamik, Rakit

CORVIN ŞATOSU 20: Hükümdar, Müdür, Dürüm, Mühür, Hüküm, Dram, Hür, Ham, Ark, Dar, Kar, Hak, Akü, Kür, Mah, Kah, Mark, Ram, Har, Dam, Kam, Had, Dah, Dük, Dürü, Ürkü, Ümük

CORVIN ŞATOSU 21: Tesettür, Test, Süre, Rest, Sert, Eter, Süet, Eser, Etüt, Tere, Ters, Ser, Üst, Tür, Set, Süt, Ret, Ter, Üste, Erte, Ester, Ster, Türe, Sere, Estet, Üre, Setre, Teres, Esre, Seter, Sütre

CORVIN ŞATOSU 22: Eğlenmek, Eklenme, Eğlenme, Elemek, Enlem, Eğmek, Eklem, Melek, Eleme, Leğen, Elek, Leke, Emel, Emek, Kene, Ekleme, Kel, Ekme, Nem, Men, Kem, Elem, Meleke, Eğme, Eke, Emen, Kele, Enek, Keme, Elenme, Elk, Eneme, Enemek, Eğleme, Elenmek, Meke, Keleme, Kelem, Eğe, Elmek, Eğlemek, Eğlek

CORVIN ŞATOSU 23: Lunapark, Parlak, Kaplan, Kanal, Parka, Akran, Kapan, Kural, Rakun, Plaka, Kuran, İkala, Kalan, Lakap, Alan, Nar, Arp, Kupa, Puan, Ana, Kan, Arka, Ara, Para, Kar, Kara, Kur, Kral, Plan, Kalp, Arpa, Rap, Nur, Kula, Kul, Apak, Alp, Park, Plak, Akar, Kura, Urla, Pak, Pala, Kap, Anka, Kulp, Pul, Klan, Nal, Kana, Nara, Lapa, Aka, Arap, Pal, Ark, Kup, Kala, Alkan, Lan, Aral, Ala, Ulak, Kaan, Lak, Ulan, Arak, Kal, Lap, Uran, Kurna, Palan, Aklan, Anal, Karun, Laka, Run, Klapa, Anlak, Lup, Rua, Akur, Larp

CORVIN ŞATOSU 24: Namahrem, Rahman, Harman, Mahrem, Hamam, Arena, Harem, Erhan, Meram, Haram, Hare, Nara, Anma, Name, Reha, Nar, Ana, Ara, Han, Aman, Hane, Ham, Mah, Nem, Ama, Mana, Men, Amme, Hem, Arma, Mama, Mera, Nam, Emrah, Ram, Har, Nama, Anam, Her, Nema, Enam, Hara, Amma, Ehram, Aha, Meh, Eman, Ahar, Nah, Narh, Marn, Mahra, Rahne

Words Of Wonders Romanya – Peleş Kalesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Romanya Peleş Kalesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PELEŞ KALESİ 1: Samanlık, Asılmak, Anılmak, Alınmak, Sakınma, Klasman, Sınamak, Kısalma, Salmak Analık, Salkım, Sanmak, Sanık, Aksan, Kalın, Alınma, Aslan, Kanal, Alın, Makas, Lama, Mala, Masa, Alma, Asıl, Nasıl, Kalma, Ana, Asla, Kan, Anlam, Almak, Sanal, Saklı, Alman, Kısa, Sık, Kalan, Akın, Alım, Akıl, Kasa, Anma, Mal, Salam, Kasım, Alan, Islak, Salak, Salı, Saka, Sanma, Anmak, Sam, Sal, Salma, Kılma, Kas, Akman, Sıkma, Aman, Kınama, Maslak, Anı, Asma, Asım, Akım, Askı, Asık, Masal, Sana, Namlı, Kısma, Sakın, Kasma, Saman, Asmak, Aksam, Asal, Sıla, Ama, Akma, Kıl, Sakal, Mana, Kanı, Aslı, Mas, Kına, Klas, Sak, Kama, Kamalı, Anka, Kanlı, Aks, Manas, Sınama, Akı, Aklı, Kalas, San, Nam, Klan, Salık, Alkım, Kalım, Nas, Sala, Nama, Anam, Ansımak, Ask, Nal, Kana, Islamak, Aka, Islanmak, Mask, Kala, Nakıs, Alkan, Alık, Anık, Anlık, Kam, Asa, Lan, Ala, Asmalı, Kanma, Kasılma, Kaan, Islama, Lak, Manalı, Kal, Sakalı, Kasalı, Kaslı, Makaslı, Kın, Sanı, Samanlı, Malak, Aklan, Sanlı, Amal, Anal, Lam, Asılma, Iklama, Asmalık, Islanma, Analı, Skala, Ası, Laka, Sınma, Sınmak, Iska, Salınmak, Salınma, Anmalık, Kalınma, Anlak, Kınlama, Sanılmak, Anılma, Kasınma, Mıskal, Salkıma, Anasıl, Asklı, Anısal, Kaslan, Sanılma, Kasnı, Amalık, Sıma, Mıskala, Sımak, Aslık

PELEŞ KALESİ 2: Rotasyon, Sonra, Rosto, Torna, Soya, Rota, Rast, Aort, Rant, Oran, Orta, Onay, Stor, Nota, Onat, Yat, Nar, Yan, Tan, Ton, Son, Toy, Not, Ray, Tay, Oya, Say, Ora, Tas, Soy, Nato, Trans, Yas, Sonar, Onar, Yar, Ortay, Star, Ayn, San, Tar, Ant, Nas, Oto, Ona, Ons, Ast, Tor, Tos, Rot, Sonat, Oysa, Art, Tras, Orsa, Anot, Rasyon, Orya, Rasyo, Sota, Otoray, Yont

PELEŞ KALESİ 3: Haberdar, Harabe, Haber, Bahar, Radar, Darbe, Hara, Deha, Hare, Heba, Dara, Reha, Bade, Daha, Dar, Ada, Ara, Arda, Bar, Eda, Barda, Har, Bed, Baha, Her, Aba, Harbe, Bad, Bara, Had, Abra, Aha, Abe, Dah, Bre, Hab, Ahar, Deh, Harar

PELEŞ KALESİ 4: Sabunluk, Bunak, Suluk, Sulak, Sabun, Kabul, Sunak, Kabus, Sunu, Usul, Bank, Abuk, Uslu, Klan, Sual, Bas, Kan, Ulus, Bal, Bul, Kula, Kul, Sulu, Sal, Kas, Suna, Ulu, Ban, Bulak, Klas, Sak, Aks, San, Nas, Kulu, Ask, Buna, Nal, Aksu, Lan, Kulun, Ulak, Lak, Bun, Ulan, Kal, Abus, Sabunlu, Bula, Unluk, Abu, Bunlu, Kabuslu, Baks, Bulunak, Unsu, Abusluk, Bunluk

PELEŞ KALESİ 5: İmkansız, Sızmak, Nazım, Nazik, İmkan, Mizan, Kısmi, Sızma, Sakız, Sanık, İmsak, İskan, Kasım, Sakin, Akın, Kız, Kaz, Kin, Kan, Kısa, Sık, Zam, Kazım, Kazı, Sam, Sanki, Kas, Sıkma, Anı, Asım, Akım, Askı, Asık, Kısma, Sakın, Kızma, İma, Mis, İmza, Aksi, Kanı, Mas, Kına, Sak, Zan, Naz, Kızan, Aks, Saz, Azı, Akı, San, Nam, Siz, Nas, Ask, Mask, Nakıs, Anık, Kam, Kim, Sınai, İkna, İman, Amin, Nizam, Anız, Azim, Mazi, Sami, Asi, Mazı, Kansız, Maki, İmansız, Mani, Maksi, Nisa, Zina, Kani, Mika, İkaz, Kın, Sanı, Akim, Ani, Nazi, İsa, Akis, Azık, Misak, Sin, Sim, Ski, Saki, Zamk, Mai, Misk, Sima, İnam, Kaim, Ası, Sınma, Sınmak, Mink, Zımni, Iska, Zınk, İnak, İzan, Nim, Kain, Main, Saik, Niza, İnkısam, İksa, İzam, Miza, Kasnı, Sızak, Nakız, Sıma, Sakim, Ansız, Sımak

PELEŞ KALESİ 6: Kitabevi, Kitabi, Vakit, Bitki, Tabii, Bitik, Kiev, Baki, İbik, Kivi, Tabi, Atik, Beka, Etki, Ebat, İki, Tek, Kat, Beta, Bek, Kit, Ait, Tav, Eti, Bat, Bet, Abi, Veba, Ate, Bit, Kav, Kabe, Akit, Batik, Tab, Etik, Bati, Kati, Ket, Tik, Kitabe, Vat, Tak, Biat, İta, Abe, Ati, Vaki, Kavi, Ekti, İti, Bitek, Beti, Bav, Betik, Tike, İkta, Katibe, İtki, Tevki, İbate, Bitevi, Tevabi, Tavik, Ekit

PELEŞ KALESİ 7: Başlamak, Başlama, Kalaba, Başka, Aşmak, Almak, Aşama, Akşam, Malak, Başak, Bakla, Lamba, Maaş, Akma, Abla, Lama, Mala, Aşk, Şam, Alma, Kalma, Mal, Bakma, Bal, Kaba, Alaka, Aklama, Ama, Aşma, Maşa, Kabala, Kama, Şaka, Aşlama, Balak, Ablak, Baş, Bala, Aka, Kala, Kam, Akbaş, Ala, Aba, Lak, Kal, Bakam, Şal, Kaş, Balama, Amal, Lam, Alabaş, Laka, Şak, Şama, Akala, Şaklama, Maş, Başmak, Aklaşma, Kaşlama, Maşala, Şalak, Mablak, Başmal, Almaş

PELEŞ KALESİ 8: Dikkatli, Diklik, Dikkat, İtalik, Dikta, Katil, Dakik, Tilki, Likit, Kilit, Akli, Kati, Adil, Laik, Adli, İki, Dil, Alt, Kat, Dal, Kit, Ait, İlk, Adi, Taklidi, Kitli, Ali, Talk, Lak, Akit, İdil, Kal, İlik, Akil, Tal, Atik, Klik, Kak, Dik, İla, Tik, Kil, İtidal, Tali, Tak, Tadil, Akik, İta, Ati, Kik, İti, İkta, İtlik, Adilik, Atiklik, Talik, Dikit, Akitli, Lika, İtki, Kail, Kikla, Kadit, İtikal, İtila

PELEŞ KALESİ 9: Demirbaş, Badire, İdare, Darbe, Şaibe, Daire, İbare, Demir, Badem, Abide, İrade, Ermiş, Derbi, Barem, İbre, Bir, Beş, Mide, Bira, Diş, Şam, Dar, Amber, Dram, Bar, Eda, Adem, Deri, İma, Emir, Dair, İmar, Adi, Dem, Mera, Bade, İade, Ram, Bed, Abi, Baş, Dam, İbra, Erbaş, Bedri, Beri, İrem, Bide, İdam, Bedir, Medar, Daim, Eriş, Bari, Bad, Şair, Şema, Amir, Rami, Remi, Mira, Erim, Meri, Şer, İdame, Badi, Marş, Emiş, Mir, Ari, Şaire, Mai, İde, Abe, Şad, Arş, Debi, Bre, Edi, Şeb, İdea, Edim, Şiar, Şeri, İaşe, Mader, İbda, Diba, Şem, Aşir, Maş, Maşeri, İşar, İşmar, Arşe, Bidar, Maşer, İare, İşba, Breş, Raşi, Raşe

PELEŞ KALESİ 10: Kategori, Erotik, Teorik, Tekir, Gitar, Teori, Triko, Ortak, Gotik, Akort, Kargo, Roket, Torik, Roka, Kota, Kart, Kot, Erik, Gri, Orta, Tek, Kar, Terk, Kat, Kare, Tok, Ora, Kit, Ait, Ret, Argo, Kira, Ter, Rota, Raket, Org, Eti, Rekat, Orak, Erk, Katre, Kor, Akor, Tar, Geri, Aort, Gar, Karo, Kora, Otak, Etki, Kore, Ark, Ego, Tor, Ate, Kort, Gark, Rot, Erat, Akit, Etik, Tire, Toka, Atik, Rika, Kati, Art, Tork, Tarik, Kari, Eko, Ket, Kotra, Kir, Erg, Trio, Tik, Ker, Tak, Ari, Rate, İta, Ati, Gak, Kitre, Grek, Kagir, Ekti, Gato, Torak, Terki, Erika, Korte, Trake, Tike, İrat, İkta, Ergi, Trok, Okar, Geoit, Kerti, Getr, Orkit, İare, Ekit, Rakit

PELEŞ KALESİ 11: Honduras, Sorun, Sahur, Sonra, Hurda, Soru, Oran, Odun, Ordu, Onur, Dans, Soda, Oda, Don, Rus, Sudan, Nar, Ahu, Ruh, Dar, Son, Has, Nur, Dua, Han, Suna, Ora, Orhan, Sura, Hor, Sur, Dun, Sonda, Sonar, Onar, San, Har, Nas, Doru, Ona, Ons, Hun, Uran, Radon, Roda, Hora, Nuh, Hodan, Had, Oha, Sah, Hars, Orsa, Orun, Dah, Run, Nah, Narh, Sahn, Donra, Daru, Hona, Sardun, Rua

PELEŞ KALESİ 12: Müstesna, Metan, Esans, Saten, Temas, Sümen, Seans, Tümen, Sema, Süet, Menü, Tema, Name, Mest, Tane, Tam, Süt, Esas, Ses, Semt, Tan, Sen, Ten, Net, Sam, Tem, Tas, Üst, Nem, Sanem, Samet, Men, Sena, Meta, Set, Mas, Üste, Mat, San, Nam, Ant, Nas, Ast, Ate, Nema, Tüm, Esna, Enam, Esma, Amentü, Süs, Anüs, Sent, Sem, Met, Sünme, Ases, Eman, Sten, Seman, Süsen, Tün, Süne, Tünme, Ütme, Süsme

PELEŞ KALESİ 13: Tereddüt, Dede, Tere, Eter, Eder, Düet, Etüt, Dere, Dert, Ret, Ter, Erte, Ede, Tür, Türe, Üre

PELEŞ KALESİ 14: Portatif, Parti, Trafo, Tarif, İftar, Tart, Pota, Arif, Fora, Aort, Rota, Pati, Orta, Far, Ait, Arp, Tapir, Raf, Top, Rap, Ora, Fit, Tip, Tar, Pot, Pat, Trap, Tor, Rot, Tipo, Aft, Art, Tat, İfa, Trio, Ari, Rotatif, Pir, İta, Rop, Ati, Tifo, Pof, Fota, İfrat, Afi, İrat, Tapi, Aport, İtfa, İtap, Tirat, İfta, Titr, Apotr, İrap, Rafit

PELEŞ KALESİ 15: Müzayede, Yüzde, Medya, Düzey, Emaye, Yüzme, Adem, Meze, Yeme, Ezme, Müze, Mey, Eda, Zam, Dam, Yüz, Yaz, Deme, Düz, Yem, Üzme, Dem, Zade, Yad, Emay, Ede, Üye, Daye, Düze, Daz, Eza, Zem, Düzme, Düzeme, Yedme, Medüz, Düzem

PELEŞ KALESİ 16: Öğretmek, Öğretme, Örtmek, Ermek, Tekme, Ötmek, Teker, Metre, Meret, Etmek, Kemer, Eğmek, Krem, Ömer, Etme, Etek, Tek, Kere, Emek, Terk, Mert, Kerem, Tere, Eğer, Tem, Erme, Ekrem, Ekme, Ret, Örme, Terme, Ter, Kem, Erk, Örtme, Erke, Öte, Teke, Erte, Kör, Eğme, Mete, Ötme, Eke, Kete, Erek, Meğer, Mertek, Töre, Terek, Eter, Kertme, Ket, Örmek, Kerte, Ker, Keme, Met, Merek, Temek, Meke, Eğe, Tör, Kemre, Öke, Köre, Ötre, Örek, Öğrek, Öreke, Örk

PELEŞ KALESİ 17: Yazıhane, Hazne, Hazan, Yazın, Ayna, Ezan, Ayaz, Anız, Aynı, Ayan, Haya, Hane, Yazı, Anı, Ney, Ayı, Ana, Yaz, Yan, Hız, Han, Ayhan, Haz, Aza, Ayın, Yen, Zan, Naz, Azı, Hey, Ayn, Zen, Hanya, Hayın, Haza, Aya, Hay, Aha, Eza, Hayız, Nah, Hanay, Aynaz, Yanaz, Zıh

PELEŞ KALESİ 18: Anakonda, Kanada, Adana, Okan, Odak, Kano, Anka, Adak, Dana, Don, Oda, Kan, Ada, Ana, Kod, Adnan, Kadana, Ondan, Kana, Ona, Aka, Nadan, Nan, Kaan, Dok, Kanon, Dank

PELEŞ KALESİ 19: Matmazel, Alamet, Azamet, Tamam, Matem, Metal, Alem, Malt, Taze, Mala, Amel, Tema, Alet, Lama, Mama, Elma, Ata, Malta, Tam, Alma, Alt, Atma, Mal, Zam, Tel, Tem, Tez, Aza, Ama, Meta, Amme, Meal, Lame, Ela, Mat, Zat, Laz, Azat, Ate, Ala, Lata, Amma, Mezat, Alaz, Azma, Tal, Memat, Taam, Tela, Eza, Amal, Lam, Zem, Ametal, Met, Matla, Talaz, Atel, Malaz, Laza, Azel, Zamme

PELEŞ KALESİ 20: Kırkayak, Kayrak, Kayık, Kıyak, Yarık, Kayak, Ayrık, Irak, Yara, Ayrı, Ayak, Kaya, Ayar, Arka, Ayık, Kırk, Ayı, Rakı, Arı, Kır, Ara, Yarı, Kar, Kara, Ray, Yaka, Akar, Arık, Karı, Irk, Kayra, Yar, Kayar, Yak, Akı, Kay, Kaka, Aka, Ark, Arya, Aya, Arak, Yakı, Kak, Kayır, Kayı, Kıya, Yarka, Karık, Ira, Akak, Yakarı, Kıray, Yır

PELEŞ KALESİ 21: Kanaviçe, Çanak, Çevik, Ekin, Keçi, Vinç, Akçe, Kiev, İkna, Akne, İnek, Enik, Kin, Çan, Çin, Anaç, Ana, Kan, Açan, Vaka, Van, Kaç, Nev, Neva, Anka, Çek, Nevi, Evin, Kana, Aka, Vana, Kaan, Kav, Çeki, Avni, Akça, Kaça, Kani, Ani, İnç, Çak, Vaki, Kavi, İnak, Vena, Kain, Enva, Çav, Eviç, Akva, İane, Avane, Çenk, Akaç, İneç, Evç

PELEŞ KALESİ 22: Götürmek, Götürme, Örtmek, Görmek, Görkem, Ütmek, Örgüt, Kömür, Ötmek, Gömü, Töre, Küre, Mert, Türk, Kötü, Tek, Görme, Terk, Krem, Müge, Göre, Tem, Kür, Ret, Örme, Ter, Kürt, Örgü, Kem, Erk, Örtme, Öte, Ömür, Ömer, Gök, Kör, Gem, Ötme, Tüm, Küme, Tümör, Örtü, Görü, Gütme, Tür, Türe, Gür, Ket, Örmek, Erg, Ürkme, Ker, Güre, Üre, Küt, Met, Grek, Örtük, Öge, Güme, Gütmek, Güm, Gömük, Görüm, Tör, Öke, Köre, Örge, Ütme, Görk, Örüm, Ötürme, Ötre, Örük, Örek, Getr, Ötürmek, Gömüt, Örü, Ürem, Trük, Mürt, Ekü, Örk, Kütör, Göt

PELEŞ KALESİ 23: Pantolon, Plato, Topal, Palto, Onat, Olta, Plan, Nota, Polo, Pano, Pota, Alo, Tan, Ant, Nal, Alt, Ton, Top, Not, Alp, Polat, Nato, Pot, Olan, Oto, Pantol, Ona, Pat, Pal, Topla, Alto, Lan, Nan, Opal, Lap, Lop, Tal, Tapon, Tol, Tonla, Lot, Anot, Ponton, Lota, Atol

PELEŞ KALESİ 24: Müstakil, Müsait, Lastik, Taksim, Katil, Taksi, Milat, Misal, İkmal, Talim, Malik, Kasti, Klima, İmsak, İslam, Mali, Malt, Tam, Süt, Alt, Kat, Mal, Sam, Sal, Kas, Takim, Salt, Tas, Üst, İma, Kit, Mis, Ait, Aksi, İlk, Mas, Klas, Sak, Aks, Kast, Mat, İmla, Lüks, Ask, Ali, Talk, Ast, Mask, Kam, Kamil, Ümit, Kim, Tüm, Tim, Salim, Milas, Lak, Stil, Asil, Asli, Akit, Mülki, Alim, Kal, Asit, Kist, Mülk, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Sami, Asi, Maki, Maksi, Mika, Kült, Akü, Kül, Akim, İmal, İla, İsa, Akis, Sit, Tik, Kil, Misak, Tali, Mit, Tül, Tak, Sim, Ski, Saki, Lim, Lük, Mai, İta, Misk, Lam, Ati, Sima, Mil, Kalsit, Küt, Salik, Kaim, Küs, Timsal, Amil, Mail, Süit, İlam, Miskal, İkta, Saik, Amit, Sakit, Talik, Lika, Sakil, Timüs, Mülaki, İksa, İsal, Astik, Kail, Müskat, Mül, Sakim, Miat, Tamik, Kilüs, Kimüs, Kils, Laski

Words Of Wonders Romanya – Demirkapı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Romanya Demirkapı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

DEMİRKAPI 1: Sımsıcak, Sıska, Kısım, Kıssa, Saksı, Kasım, Sıcak, Akıcı, Kısas, Asık, Kısa, Askı, Mask, Iska, Akım, Acı, Sık, Sıkı, Cam, Sac, Sıkıca, Sam, Kas, Sıkma, Asım, Kısma, Isı, Mas, Sak, Aks, Akı, Acımsı, Ask, Kam, Camsı, Isıcam, Sıkım, Sası, Ası, Cık, Cıs, Askıcı, Acımık, Sıma, Sımak, Akımcı

DEMİRKAPI 2: Müşahede, Hademe, Adem, Deha, Meşe, Şema, Eda, Düş, Dem, Hem, Şah, Ham, Şam, Deme, Düşme, Mah, Eşme, Ede, Dam, Şüheda, Had, Ehem, Şad, Dah, Meh, Deşme, Deh, Şem, Maş, Üşme

DEMİRKAPI 3: Madalyon, Manolya, Dalyan, Mandal, Oylama, Yanal, Donma, Alyan, Manda, Yaman, Dolma, Alman, Anlam, Yalan, Damla, Ada, Mayo, Lama, Dalya, Mala, Olma, Alma, Adam, Ayna, Ana, Olay, Moda, Aday, Onay, Yan, Oynama, Yol, Anma, Mal, Alan, Oda, Don, Yanma, Oya, Yalman, Ayan, Aman, Alay, Mola, Dal, Oyma, Dana, Dolay, Ama, Mana, Maya, Dalma, Yama, Ayla, Dama, Ayn, Nam, Dalan, Dolama, Dolan, Nama, Olan, Anam, Nal, Ona, Yad, Onama, Dam, Lan, Ala, Dolanma, Doyma, Aya, Yom, Domalan, Yal, Ayma, Alo, Oylanma, Yolma, Lando, Amal, Anal, Lam, Mano, Oma, Ayol, Dolam, Malya, Nom, Onma, Ayal, Mayna, Loda, Yonma, Donam, Donama, Yoma, Alyon

DEMİRKAPI 4: Prosedür, Süper, Dorse, Depo, Repo, Spor, Süre, Eros, Püre, Ders, Pos, Pes, Ser, Pür, Pres, Dore, Peso, Rop, Üre, Per, Sürre, Düse

DEMİRKAPI 5: Kararsız, Zarar, Sakız, Kasır, Israr, Karar, Arıza, Sakar, Sarık, Arsız, Azar, Arka, Raks, Sara, Irak, Sarı, Kız, Kaz, Rakı, Arı, Kır, Sıra, Ara, Kısa, Kar, Sık, Kara, Arsa, Rıza, Kasa, Kaza, Razı, Saka, Kazı, Arz, Kas, Akar, Askı, Arık, Asık, Karı, Irk, Asır, Irz, Aza, Sazak, Araz, Sak, Aks, Saz, Azı, Akı, Zar, Kasar, Zara, Ask, Aka, Ark, Kars, Asa, Asar, Arız, Arak, Sır, Azra, Azık, Sarak, Ası, Ira, Iska, Izrar, Karsız, Razakı, Arasız, Arkasız, Sazkar, Sızak, Zarsı

DEMİRKAPI 6: Anaokulu, Olanak, Onluk, Kalan, Koala, Ukala, Kanal, Okul, Kola, Ulak, Konu, Okan, Kano, Klan, Anka, Kol, Ana, Kan, Alan, Kula, Kul, Konulu, Ulu, Oluk, Olan, Kulu, Nal, Kana, Ona, Klon, Aka, Kala, Alkan, Lan, Ala, Kulun, Kaan, Lak, Ulan, Kal, Kolan, Alo, Lok, Unluk, Aklan, Anal, Laka, Onlu, Anlak

DEMİRKAPI 7: Mümessil, Emmi, Lise, Lime, Elim, Sel, Sis, Süs, Mis, Ses, Mil, İle, Silme, Sesli, Selim, İlme, Müslim, Semi, Mim, Esim, Sim, Lim, Sem, Selis, Ümmi, Misel, Süsme, Lemis, Mül

DEMİRKAPI 8: Hemşehri, Hemşire, Şehir, Merih, Ermiş, İrem, Emir, Meşe, Hem, Şer, Her, Erme, Erime, Erişme, Eşme, İşeme, Eriş, Şerh, Remi, Erim, Meri, Ehem, Emiş, Mir, Meh, Mihr, Şeri, Şem, Meşher, Reşme, Hiş

DEMİRKAPI 9: İlaçlama, Amaç, Lama, Alim, Maça, Mala, Alma, İmal, Mali, İmla, İlaç, Açma, Çam, Lal, İma, Mal, Çalma, Çil, Ama, Maç, Ali, Alçalma, Ala, Alaçam, Allama, İlla, Çal, Lala, İla, Çim, Lim, Amal, Mai, Lam, Mil, Amil, Mail, İlam, Almaç, Alil, Malç

DEMİRKAPI 10: Mancınık, Akıncı, Akıcı, Akın, Akım, Kanı, Kına, Acı, Can, Anı, Nam, Cam, Kan, Akı, Canım, Anık, Kam, Nan, Ikınma, Kın, Mıncık, Cık, Acımık, Akımcı

DEMİRKAPI 11: Güzellik, İlkel, Gülle, Güzel, Lüle, Gezi, Zeki, Ezgi, İlke, Ülke, İlk, Zil, Kel, Kül, Gül, Elli, Kez, İle, Giz, Lig, Gez, Ekli, İlle, Güz, Külli, Kil, Lük, Ezik, Zelil, Elik, Elk, Ellik, Kelli, İzlek, Kile, Güzlek, İlek, Zül, İzge, İlkgüz, Gezlik, Ekü, Klüz

DEMİRKAPI 12: Sürüngen, Sürgün, Sünger, Süngü, Süre, Ürün, Sürü, Sen, Gün, Gen, Günü, Ser, Gres, Sürgü, Gür, Erg, Güre, Üre, Gren, Süne

DEMİRKAPI 13: Hemoroit, Merih, Motor, Teori, Terim, Metro, İrem, İtme, Mert, Emir, Her, Ter, Tim, Hem, Mor, Rom, Tem, Hor, Ret, Eti, Oto, Hit, Tor, Rot, Tire, Remi, Erim, Meri, Trio, Mit, Morto, Mir, Met, Tehir, Meh, Mihr, Moher, Temhir, Tehi

DEMİRKAPI 14: Transfer, Esnaf, Etraf, Teras, Saten, Arter, Fesat, Esrar, Antre, Fena, Sera, Tren, Fert, Sarf, Rast, Fare, Nar, Fas, Tef, Sert, Ters, Tan, Sen, Tane, Fen, Raf, Ten, Net, Sefa, Afet, Fren, Rant, Tas, Trans, Esra, Saf, Ret, Sena, Ter, Set, Fan, Ser, Fars, Star, San, Tar, Ant, Nas, Far, Fes, Ast, Rest, Ate, Fer, Ensar, Safer, Esna, Erat, Taner, Aft, Ster, Art, Neft, Tras, Atfen, Rate, Sent, Fent, Sten, Efrat, Serf, Faset, Nasfet, Frer

DEMİRKAPI 15: Müftülük, Müftü, Küflü, Mülk, Ülkü, Kül, Ütü, Küf, Tüm, Flüt, Kült, Tül, Lük, Küt, Tülü, Ütülü, Kütlü, Tüf, Tümlük, Kümültü, Müft, Mül, Ümük

DEMİRKAPI 16: Herhangi, Rehin, Ergin, Nehir, Erhan, Erin, Reha, Hane, Geri, Ring, Hain, Gine, İran, Hare, Hani, Nar, Gri, Ringa, Gen, Han, Hangi, Hin, Giren, Gar, Har, Her, Ahir, Gani, Ani, Erg, Ari, Ahi, Hah, Rina, Nah, Narh, Gren, Ergi, Gah, Nehari, Rahne, Ahiren, Grena, İnha, İane, Enir, Gahi, İare

DEMİRKAPI 17: Tazminat Tanzimat, Tatmin, Tanzim, Azami, Azman, İtaat, Atina, Zaman, Mizan, Namaz, İzan, Mana, Miat, Mani, Ata, Tam, Atma, Ana, Tan, Anma, Zam, Aman, İma, Ait, Aza, Ama, İmza, Zan, Naz, Mat, Nam, Ant, Zat, Nama, Anam, Naat, Azat, Tim, Tatma, Tazmin, İman, Titan, Amin, Nizam, Azim, İnat, Azma, Matiz, Mazi, Manita, Manti, Mania, Zina, Tat, Ani, Nazi, Taam, Mit, Tin, Mai, İta, Ati, İnam, Tiz, Tazim, Manat, Nim, Mizana, Main, Amit, Taat, Niza, İzam, Tazimat, Zait, Miza, Zati, Tamanit, Azit

DEMİRKAPI 18: Teşebbüs, Beste, Bebe, Süet, Büst, Üst, Set, Süt, Ebe, Beş, Üste, Bet, Şeb, Ebet, Şet

DEMİRKAPI 19: Psikolog, Polis, Klip, Kilo, Koli, Polo, Kip, Pos, Gol, Pis, Kol, Lig, İlk, Oslo, Pikolo, Solo, Logo, Logos, Poli, Sol, Lop, Slip, Pil, Lok, Klips, Kil, Ski, Piko, Silo, Kopil, Pog, Kolpo, Kils, Pik

DEMİRKAPI 20: Karapazı, Kazara, Pazar, Arıza, Parka, Rıza, Arpa, Kazı, Irak, Azap, Akar, Kara, Razı, Park, Arap, Kapı, Kız, Kaz, Rakı, Arı, Pazı, Kır, Arp, Arka, Ara, Para, Kar, Kaza, Rap, Arz, Apak, Arık, Karı, Irk, Irz, Aza, Pak, Azar, Araz, Kap, Azı, Akı, Zar, Zara, Aka, Ark, Arız, Arak, Zıp, Azra, Azık, Pır, Apaz, Ira, Araka, Razakı, Zıpka

DEMİRKAPI 21: Lezzetli, Lezzet, İllet, Leziz, İzzet, Ezeli, Elti, Etli, Etil, Ezel, Elit, Elli, Zil, Tez, Tel, İle, Eti, Telli, İlle, Zillet, Tezli, Zelil, Tiz, Liet

DEMİRKAPI 22: Jandarma, Ajanda, Madara, Adana, Manda, Damar, Drama, Arama, Dana, Mana, Arma, Nara, Dama, Ajan, Adam, Ada, Nar, Ana, Ara, Dar, Anma, Arda, Dram, Aman, Adama, Armada, Ama, Namdar, Nam, Ram, Nama, Anam, Aradan, Dam, Dara, Maada, Marj, Randa, Marda, Janr, Aranma, Mandar, Marn, Adanma

DEMİRKAPI 23: Rahmetli, Termal, Rahmet, Halter, Ahiret, Mitral, Hamile, Hatim, Lahit, İlham, Milat, Meral, Rahim, Tarih, Lehim, Elma, Mali, Aile, Malt, Tam, Alt, Mart, Mert, Mal, Hal, Hat, Tel, Hale, Harem, Metal, Hamle, Tema, Ahmet, Litre, Alem, Alet, Reha, İthal, Tem, Ham, Lira, Mah, Hali, İle, İma, Ait, Hart, Tamer, Emir, Ret, Ter, Meta, İmar, Amel, Hem, İtme, Meal, Lame, Eti, Mahir, Mera, Ela, İlme, Mat, İmla, Tar, Leh, Emrah, Halt, Ram, Har, Ahret, Ali, Hit, Terim, Her, Melih, Halet, İhmal, Hare, Ate, İhale, Rahle, Tim, Tamir, Rimel, Hela, İtham, Erat, Halim, Merih, Hile, İrem, Elit, İhtar, Etli, İmha, Tahmil, Ehli, Emtia, Ahir, İlahe, Alim, Talim, Tire, Talih, Tal, Elim, İlah, Art, Hatmi, Amir, Metil, Rami, Remi, Mira, Hamel, Erim, Tarh, Meri, İmal, İla, İmaret, Tela, Terli, Hami, Ameli, Tali, Mit, Ehram, Mir, Lim, Ari, Ehil, Mai, Lime, Rate, İta, Lam, Ati, Mil, Ahi, Etil, Maile, Met, İhram, Tehir, Meh, Hareli, Lir, Mihr, Amil, Mail, Hail, Hatime, İlam, Telmih, Lehtar, Eril, Ahit, İrat, Mehil, Teali, Methal, Harim, Hamil, Remil, Hitam, Elti, Mirat, Atel, Amit, Hilat, Raht, Hamt, Tirle, Haile, Tahril, Ateh, İmale, Temhir, İham, Liret, Hemati, Tehi, İare, Miat, Liet

DEMİRKAPI 24: Mantıklı, Kalıtım, Kalıntı, Mıntıka, Katılım, Ilıman, Atılım, Kınalı, Akıntı, Mantık, Tıkalı, Alıntı, Katlı, Takım, Kalın, Altı, Altın, Takı, Alın, Tank, Malt, Tam, Alt, Kan, Akın, Alım, Akıl, Tan, Kat, Mal, Atık, Katı, Ilık, Kılma, Tanık, Kanıt, Atıl, Anı, Tanım, Akım, Anıt, Mantı, Namlı, Kıt, Tanı, Atkı, Kıl, Kanı, Kına, Atılı, Tık, Kanlı, Kıta, Akı, Mat, Aklı, Atlı, Nam, Klan, Ant, Alkım, Kalım, Nal, Talk, Alık, Atım, Kant, Anık, Anlık, Kam, Lan, Atkılı, Takılı, Lak, Ikınma, Kal, Tın, Tal, Kın, Kımıl, Tını, Tak, Lam, Kınlı, Antlı, Tıkma, Kanıtlı, Tanımlık, Tıkınma, Kalıt, Matlık, Katım, Kılınma, Ilım, Akımlı, Tamlık, Talkım, Tanıklı, Talkın, Altık, Kıtal, Anıtlı, Ilımak, Tınma, Tınmak, Ilıma, Itlak, Ilıtmak, Tıkım, Atmık, Tıkılma, Ilınmak, Ilıtma, Ilınma, Anılık

Words Of Wonders Romanya – Voronet Manastırı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Romanya Voronet Manastırı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

VORONET MANASTIRI 1: Sezonluk, Kuzen, Sezon, Onluk, Soluk, Konu, Lens, Kule, Klon, Ekol, Seul, Oluk, Noel, Okul, Kul, Kol, Kez, Sel, Sen, Son, Kel, Sek, Kes, Zen, Koz, Ons, Kuz, Onsuz, Kolsuz, Sol, Sone, Eko, Lok, Sonlu, Ole, Soku, Elk, Onlu, Uzo, Kolsu, Zonk

VORONET MANASTIRI 2: Sebepsiz, Sebep, Sebze, İzbe, Sezi, Beze, Pis, Ebe, Ses, Siz, Bez, Biz, Pes, Sis, Besi, Bis, Epe, Beis, Sepi, Ebesiz, Bezsi

VORONET MANASTIRI 3: Bebeklik, Kelek, Bilek, Belek, Bebek, Belki, Leke, Bile, Bebe, İlke, Kil, Kel, Bel, İle, Kek, Ebe, Elek, Bek, İlk, Eke, Ekli, Klik, Keke, Beli, Kele, Ebelik, Kik, Elik, Elk, Kebe, Leb, Belik, Kile, İlek, Ekelik, Kelik, Ebeli

VORONET MANASTIRI 4: Janjanlı, Janjan, Alın, Alan, Ajan, Anı, Ala, Ana, Nal, Lan, Nan, Nalan, Nalın, Anal, Analı

VORONET MANASTIRI 5: Savunmak, Usanmak, Savunma, Avunmak, Sanmak, Asuman, Sunmak, Sunak, Manav, Aksan, Anmak, Kavun, Saman, Aksam, Sauna, Makas, Kum, Masa, Ana, Kan, Kamu, Kasa, Anma, Sunma, Sav, Saka, Sanma, Sam, Kusma, Kas, Akman, Namus, Aman, Sumak, Asma, Suna, Avans, Sana, Vaka, Kasma, Asmak, Van, Muska, Ama, Akma, Maun, Mana, Mas, Vakum, Sak, Kama, Anka, Aks, Sava, Manas, Musa, San, Kavas, Nam, Kuma, Nas, Nama, Anam, Ask, Kana, Aksu, Aka, Vana, Mask, Kam, Asa, Avam, Masun, Savma, Kanma, Kaan, Kav, Savmak, Kuman, Usanma, Kamus, Avunma, Savak, Akvam, Suma, Makus, Savan, Mavna, Vaks, Aksuna, Akva, Masnu

VORONET MANASTIRI 6: Turistik, Turist, İksir, Sirk, Risk, İrsi, Kurt, İris, Kurs, Sur, Kur, Kir, Rus, İki, İri, Tur, Tut, Siirt, Kit, Kutsi, Sut, Rustik, Kist, Sit, Tik, Tirit, Ski, İti, Tirsi, İrs, İtki, Titr, Kut

VORONET MANASTIRI 7: Dolaşmak, Kodlama, Dolaşma, Dolamak, Dolmak, Dalmak, Olmak, Damak, Lokma, Koala, Malak, Dolma, Damla, Dalak, Aşmak, Ada, Kol, Lama, Kola, Mala, Aşk, Olma, Şam, Alma, Kalma, Adam, Moda, Almak, Mal, Kod, Oda, Koşma, Mola, Dal, Odak, Loş, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Adak, Dalma, Kama, Şaka, Dama, Kom, Maaş, Dolama, Akşam, Aka, Kala, Dam, Kam, Şok, Ala, Lak, Okşama, Kal, Dok, Koma, Alo, Şal, Lok, Kaş, Amal, Şad, Lam, Koşa, Koldaş, Oma, Moka, Laka, Adaş, Dolam, Kloş, Şak, Şama, Dolak, Maş, Oklama, Loda, Kaloma, Dalaş, Şom, Şalak, Almaş, Koşam

VORONET MANASTIRI 8: Hizmetçi, Hizmet, İzmit, Çizim, Temiz, Çizme, İçim, İtme, Çim, Tiz, Hem, Çit, Hiç, Tim, İçme, Tem, Tez, Eti, Hit, Çizi, Mit, Zem, Teçhiz, Met, İti, Meh, Etçi, Çiti, Çitme, Teizm, Meç, Tehi, İçit, İtçe

VORONET MANASTIRI 9: Tereyağı, Yeter, Ayırt, Yatır, Eğer, Ağrı, Artı, Ağır, Tere, Ayet, Ağıt, Ayrı, Eyer, Eter, Yarı, Ayı, Arı, Yat, Yağ, Yer, Ray, Tay, Ret, Tır, Ter, Yar, Tar, Erte, Yağı, Rey, Ate, Yatı, Erat, Eray, Art, Tığ, Ağı, Rate, Ira, Ayrıt, Eğe, Ayıt, Yağır, Reye, Yır, Yeğ

VORONET MANASTIRI 10: Yağmurlu, Yağmur, Marul, Yumru, Muğla, Umur, Uğur, Uyum, Yağ, Ulu, Ray, Rum, Yar, Mal, Uyuma, Uyur, Urla, Uyma, Ram, Umar, Yuma, Yal, Ulum, Yular, Lam, Umu, Uluma, Uğra, Muylu, Ulam, Uray, Uyulma, Ruam, Rua, Uğru

VORONET MANASTIRI 11: Feminist, Esinti, Nimet, Temin, Metin, Sinem, Tenis, İstem, İstif, Nefis, Simit, Sitem, Fitne, Mest, İnme, Tef, Semt, Sen, Fen, Ten, Net, Tem, İsim, Nem, İsmet, Fit, Mis, Emin, Men, Set, İtme, Eti, Site, Semi, Fes, Mini, Tim, İsmen, Sine, Mine, Nesi, Esin, Meni, Sini, Menfi, Neft, İni, Sit, Esim, Metis, Mit, Sin, Sinme, Fin, Sim, Tin, Sent, Sem, Nesim, Met, Nite, İti, Fent, Sten, İnti, İstim, Nim, Nefti, Siftinme, Tein, Sif, Senit, Neftimsi, Fitin, Sifin, Nemf

VORONET MANASTIRI 12: Mukaddes, Makus, Maske, Muska, Dudak, Madde, Sumak, Kase, Seda, Kuma, Mask, Sade, Adem, Sema, Kamu, Kum, Dua, Sam, Kusma, Kas, Eda, Asude, Sek, Dem, Mas, Sak, Aks, Kem, Kes, Kadem, Musa, Duma, Ask, Aksu, Dam, Dek, Kam, Esma, Sudak, Ukde, Kamus, Suma, Sem, Duka, Akse, Kasem, Kame, Sake, Kudema, Kudas, Umde, Sadme

VORONET MANASTIRI 13: Topluluk, Topuklu, Pulluk, Okullu, Toplu, Kutlu, Topuk, Kutup, Okul, Kulp, Kutu, Utku, Oluk, Ulu, Pot, Kol, Kot, Top, Kul, Oluklu, Tok, Kulplu, Topu, Pul, Pullu, Oltu, Kulu, Kup, Potuk, Kollu, Toklu, Put, Lop, Utlu, Lok, Tul, Otlu, Otluk, Tulu, Tol, Tuluk, Lot, Lup, Potluk, Tulup, Kut, Kuut

VORONET MANASTIRI 14: İstikrar, Sirtaki, Aktris, Taksi, İksir, Kasti, Raks, Rast, İris, Kati, Kira, Kast, Aksi, Sirk, Sirk, Kart, İki, Kar, Kat, Kas, Tas, Siirt, Kit, Ait, Sak, Aks, Star, Tar, Ask, Ast, Ark, Kars, Sari, Akit, Sair, Asit, Kist, Atik, Rika, Art, Asi, Satir, Tarik, Kari, Kir, İkrar, İri, İsa, Akis, Sit, Tik, Asri, Tak, Tras, Ski, Saki, Ari, İta, Takrir, Ati, İti, Satirik, İstikra, Taksir, Karst, İrat, İkta, Saik, Sakit, İrsi, İstika, Tirsi, Sirkat, İrs, İksa, İtki, Astik, Rakit

VORONET MANASTIRI 15: Ortodoks, Doktor, Rosto, Stor, Skor, Stok, Dost, Tork, Kor, Tok, Kot, Koro, Kod, Kros, Oto, Tor, Kort, Tos, Rot, Dok, Trok

VORONET MANASTIRI 16: Patoloji, Pilot, Talip, Topal, Palto, İptal, Plato, Tali, Plaj, Polo, Pota, Olta, Pati, Tip, Alt, Top, Alp, Polat, Ait, Pot, Oto, Poli, Ali, Pat, Pal, Pilotaj, Topla, Alto, Opal, Tipo, Lap, Lop, Tal, Pil, Alo, İla, Tol, İta, Ati, Lot, Plati, Tapi, Lota, Atol, İtap, Ojit

VORONET MANASTIRI 17: Sesleniş, Neşeli, Nesil, Ense, Sene, Lens, Sine, Eşli, Lise, Sele, Neşe, Esin, Esen, Şen, Ses, Sel, Sen, Sesli, Sis, İle, Leş, Selen, Nil, Selin, Şile, Nesi, Sin, Selis, Niş, Enli, Sinle, Şeni, Eleniş, Esiş

VORONET MANASTIRI 18: Davetiye, Tedavi, Edevat, Davet, Diyet, Detay, Evet, Vida, Adet, Edat, Vadi, Deve, Ayet, İade, Vade, Yat, Yedi, Dev, Veda, Tay, Deva, Eda, Ait, Diye, Adi, Tav, Eti, Veya, Yad, Ede, Ate, Vedat, Vay, Diva, Yeti, Dav, Daye, Avdet, Vat, Tevdi, Tediye, Diya, İta, İde, Ati, Eviye, Edi, İdea, İye, Deyi, Vedia, Viya, Yiv, Tedai, Ayevi, Avdeti, Yave

VORONET MANASTIRI 19: Teşkilat, Tektaş, Taklit, Kalite, Teşkil, Ateşli, Tekila, Tekil, Telaş, Eşlik, Tetik, Eşkal, Kitle, Atlet, Tatil, Aile, Aşk, Alt, Tek, Kat, Tel, Kale, Şekli, Alet, Kel, Lake, İle, Kit, Leş, Ait, İşte, Ateş, Katil, İlk, İlke, Eti, Ela, Şike, Ali, Etki, Talk, Ate, Şekil, Atletik, İşlek, Taş, Tekli, Lak, Etlik, Şile, Eşit, Elit, Akit, Etli, Klişe, Ekşi, Ekli, Kal, Etik, Kaşe, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Tat, Ket, Eşik, Şal, İla, Tik, Kaş, Kil, Tela, Tali, Tak, Eşli, İta, Ati, Kaşeli, Şilte, Elik, Etil, Elk, Ekti, Şek, Şalt, Takti, Şak, Keş, Tike, İaşe, Takt, İkta, Teali, Şale, Şilt, Elti, Atel, Kile, Teltik, Şaki, Talik, İlek, Lika, Tikel, Şat, Teati, Ateşlik, Şali, Kail, Tekit, Telaki, Şita, Ketal, Şet, Teşt, Ekit, Liet, Laşe

VORONET MANASTIRI 20: Silahtar, Tahsil, Harita, Talih, İthal, Ahali, Astar, Tarih, Hisar, Hasat, Lahit, Hasta, Atlas, Hasar, Sahra, Saat, Rahat, Ata, Hala, Alt, Asla, Ara, Hata, Arsa, Saha, Hal, Hat, Has, Tarla, Sal, Salt, Rast, Lira, Tas, Ahlat, Hali, Asal, His, Halat, Ait, Hart, Sara, Sahil, Silah, Star, Tar, Salat, Halt, Har, Atar, Talas, Sala, Ali, Hit, Salah, Ast, Tasa, Asa, Saatli, Aral, Ala, Asar, Lata, Atari, Sari, İshal, Stil, Asil, Asli, İhtar, Hara, Ahir, Sair, Halis, Tasar, Asit, Tal, Halas, İlah, Sahi, İhlas, Art, Rasat, Asi, Satir, Tarh, İla, İsa, Sit, Tahra, Asri, Sah, Tali, Salta, Tras, Haris, Ari, Harta, Aha, İta, Hars, Ati, Ahi, İhata, Sarih, Sathi, Hasa, Lir, Ahar, Hail, Ahit, İrat, Tasrih, Hilat, Raht, İrs, İrsal, İsal, Lasta, Sarat, Tahlis, Halita, Tahril

VORONET MANASTIRI 21: Bambaşka Akbaba, Akşam, Aşmak, Başka, Başak, Aşama, Maaş, Maşa, Kaba, Kama, Akma, Baba, Şaka, Ama, Aşk, Şam, Bakma, Aşma, Baş, Aka, Kam, Akbaş, Aba, Şambaba, Bakam, Kaş, Şak, Şama, Maş, Başmak

VORONET MANASTIRI 22: Nedensiz, Desen, Zinde, Neden, Zenne, Deniz, Nesne, Esen, Esin, Sezi, Sine, Nine, Ense, Dize, Sene, Diz, Sen, Sezen, Enez, Din, Nene, Zen, Siz, Ede, Ezine, Nesi, Dinen, Dine, Sin, İde, Deni, Densiz, Edi, Ensiz

VORONET MANASTIRI 23: Organize, Gazino, Geniz, Organ, Ergin, Nezir, Argo, Ezgi, İzan, Gine, Zira, Ring, İran, Gazi, Oran, Nar, Gri, Zor, Ringa, Ozan, Gaz, Gen, Arz, Ezan, Ora, Organze, Giz, Gezi, Roza, Org, Giren, Onar, Zan, Naz, Zen, Geri, Zar, Gar, Garez, Ona, Ego, Azeri, Zer, Argon, Zona, Eroin, Gez, Zigon, Gani, Zina, Erin, Nazire, Rize, Ani, Erg, Nazi, Ari, Eza, Rina, Nazir, Ezani, Zir, Roze, Ezgin, Gren, Ergi, Niza, Agnozi, Grena, İane, İzge, Garoz, Enir, İare, Geriz

VORONET MANASTIRI 24: İletişim, İletim, İşitme, İşlem, Limit, İleti, Lime, Etil, İtme, Şili, Eşli, İşte, Eşit, Elim, İlim, Tel, Tem, İle, Leş, Eti, İlme, Tim, Şile, Elit, Etli, İlmi, Metil, İlişme, İtişme, İşli, Şii, Mit, Emiş, Lim, İtiş, Mil, İletiş, Şilte, Met, İti, Teşmil, Şem, Şilt, Elti, İtilme, İlişim, İşitilme, İşitim, İtiliş, Mitil, Şet, Şilem, Liet, Şetim