Words Of Wonders

Words Of Wonders Portekiz Cevapları

Words Of Wonders Portekiz – Clerigos Kilisesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Portekiz Clerigos Kilisesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

CLERİGOS KİLİSESİ 1: Teoloji, Jilet, Otel, Etil, Elti, Etli, Elit, Oje, Jel, İle, Tel, Jet, Eti, Etoloji, Oto, Etol, Tol, Ole, Lot, Ojeli, Jile, Liet, Ojit

CLERİGOS KİLİSESİ 2: Rönesans, Sensör, Esans, Seans, Anne, Nane, Sera, Esas, Sen, Nar, Ser, San, Örs, Ses, Esra, Sena, Ören, Nas, Ensar, Nan, Esna, Ases, Sör

CLERİGOS KİLİSESİ 3: Varyant, Tayvan, Vatan, Yavan, Tavan, Varan, Ayran, Avrat, Yara, Ayna, Nara, Ayan, Tava, Arya, Vana, Ata, Yat, Nar, Ayva, Var, Ana, Ara, Yan, Tan, Ayar, Ray, Tay, Rant, Vaat, Van, Tav, Yar, Ayn, Tar, Ant, Atar, Avar, Naat, Yaran, Varta, Aya, Vay, Art, Vat, Taya, Ayvan

CLERİGOS KİLİSESİ 4: Görüntü, Örgüt, Nötr, Örgü, Örtü, Ürün, Tür, Gür, Ütü, ünü, Gün, Ötürü, Örgün, Görü, Örüntü, Götürü, Gön, Tün, Tör, Örü, Göt

CLERİGOS KİLİSESİ 5: Şişirme, Erişim, Ermiş, Emir, Şiir, İren, Şer, İri, Şiş, Şişme, Şişe, Şimşir, Eriş, Remi, Erim, Meri, Şii, Emiş, Mir, Miri, Şeri, Şeş, Şem

CLERİGOS KİLİSESİ 6: Almanak, Anlamak, Kanama, Anmak, Kalan, Alman, Almak, Kanal, Malak, Anlam, Klan, Akma, Alan, Lama, Anma, Mala, Alma, Kalma, Anlama, Ana, Kan, Mal, Akman, Aman, Alaka, Aklama, Ama, Mana, Kama, Anka, Nam, Nama, Anam, Nal, Kana, Aka, Kala, Alkan, Kam, Lan, Ala, Kanma, Kaan, Lak, Kal, Aklan, Amal, Anal, Lam, Laka, Aklanma, Akala, Anlak, Anamal, Kanlama

CLERİGOS KİLİSESİ 7: Hizmetçi, Hizmet, İzmit, Çizim, Temiz, Çizme, İtme, İçim, Çit, Hem, Tim, Tez, Hiç, İçme, Tem, Eti, Hit, Çim, Çizi, Mit, Zem, Teçhiz, Met, Tiz, İti, Meh, Etçi, Çiti, Çitme, Teizm, Meç, Tehi, İçit, İtçe

CLERİGOS KİLİSESİ 8: Muhacir, Hamur, Hacim, Rahim, Hurma, Cari, Amir, Rica, Cami, Huri, Cuma, İmar, Rumi, İmha, İcra, Ahu, Ruh, Cam, Hac, Ham, Mah, İma, Mahir, Ram, Har, Umar, Rum, Cura, Mahur, Ahir, Rami, Mira, Mahcur, Acur, Ruhi, Cim, Car, Hami, Uca, Rumca, Raci, Mir, Hacir, Ari, Mai, Ahi, İhram, Mihr, İcma, Harim, Cima, Humar, İrca, Ruam, Rua, İcar, Cihar, Mucir, İham

CLERİGOS KİLİSESİ 9: Mantıken, Manken, Mantık, Mantı, Kanıt, Maket, Keman, Mekan, Tanık, Anten, Metan, Takım, Anket, Tanım, Atkı, Anne, Takı, Tank, Nane, Tam, Tek, Kan, Akın, Kent, Tan, Kat, Tane, Atık, Katı, Ten, Net, Tema, Anı, Akım, Tem, Anıt, Name, Kenan, Kıt, Tanı, Nem, Manen, Men, Meta, Kanı, Kına, Tık, Kem, Kıta, Akı, Mat, Nam, Ant, Akne, Atım, Kant, Anık, Kam, Ate, Nema, Nan, Enam, Tın, Tanen, Kamet, Ket, Kın, Tak, Tıkma, Met, Eman, Katım, Kame, Tınma, Tınmak, Atmık

CLERİGOS KİLİSESİ 10: Anadolu, Odun, Dana, Alan, Dolu, Oda, Ada, Dal, Ana, Nal, Dul, Alo, Ala, Dua, Don, Oldu, Dun, Dalan, Dolan, Olan, Ona, Lan, Ulan, Lando, Anal, Nodul, Onlu, Donlu, Loda

CLERİGOS KİLİSESİ 11: İsterik, Kesir, İstek, Tekir, İksir, İster, Tesir, Sirke, Kesit, Esir, Etik, Risk, Sert, Eski, Eksi, İki, Erik, Tek, Ters, Terk, Seri, Siirt, Kit, Ret, Sek, Ter, Set, Eti, Kes, Erk, Site, Ser, Tersi, Serik, Etki, Rest, Reis, Kist, Tire, Ster, Sirk, Seki, Ket, Kir, İri, Sit, Tik, İris, Ker, Ski, Kesi, Kitre, Teksir, Ekti, İti, Terki, Tike, İsteri, Esrik, İrsi, Eristik, İrite, Esik, Tirsi, İrs, Kerti, İtki, Eriksi, Tesri, Setir, Ekit, Setik

CLERİGOS KİLİSESİ 12: Diyanet, Niyet, Tenya, Detay, Tayin, Enayi, Diyet, Ayin, Yeni, Yedi, İade, Yani, Nida, Yine, Ayet, Yat, Yan, Adet, Tan, Tane, Ten, Net, Tay, Eda, Ait, Niye, Yen, Diye, Adi, Din, Eti, Ney, Ayn, Ant, Yad, Ayni, Ate, Dane, Ayten, Edna, İnat, Yeti, Daye, Ani, Dine, İnayet, Tin, Edat, Diya, İta, İde, Deni, Ati, Edi, İdea, Nite, İye, Deyi, Adenit, Tein, İane, Tedai, Anide

CLERİGOS KİLİSESİ 13: Kadayıf, Dayak, Fayda, Yaka, Kadı, Dayı, Ayık, Kafa, Adak, Ayak, Aday, Kaya, Ada, Ayı, Fay, Yak, Akı, Kay, Kaf, Yafa, Yad, Fak, Aka, Aya, Yakı, Kayı, Afak, Kıya

CLERİGOS KİLİSESİ 14: Israrlı, Sıralı, Sarılı, Asılı, Israr, Sıra, Asır, Sarı, Aslı, Asıl, Isıl, Salı, Sıla, Sal, Sır, Arı, Isı, Sırlı, Ası, Ira, Arlı

CLERİGOS KİLİSESİ 15: Mecazen, Cenaze, Eczane, Mecaz, Ecza, Meze, Name, Ceza, Acem, Ezan, Nema, Ezme, Caz, Can, Nam, Cem, Cam, Zam, Ece, Enez, Nem, Men, Zan, Naz, Zen, Enam, Emen, Ceman, Eza, Zem, Nece, Eman, Encam, Aceze

CLERİGOS KİLİSESİ 16: Sıvamak, Aksam, Asmak, Kasım, Makas, Kıvam, Akma, Kasa, Mask, Masa, Asık, Iska, Kama, Sıva, Kısa, Sık, Sav, Saka, Sam, Kas, Sıkma, Asma, Asım, Akım, Askı, Kısma, Vaka, Kasma, Sıvama, Ama, Mas, Sak, Aks, Sava, Akı, Vakıa, Kavas, Ask, Aka, Kam, Asa, Avam, Savma, Kav, Savmak, Savak, Akvam, Ası, Vaks, Akva, Sıma, Sımak

CLERİGOS KİLİSESİ 17: Mersiye, Mesire, Resmi, Resim, Esmer, Seyir, Semer, Yeme, Eser, Esir, Emir, Reis, Eyer, Seri, İrem, Yer, Erme, Yem, Erime, Mis, Esme, Serme, Mey, Ser, Mersi, Semi, Rey, Siyer, Remi, Sere, Erim, Meri, Yerme, Esim, Mir, Sim, Esrime, Sem, Serim, Yeis, İye, Esre, Meres, Reye, Esire, İrs, Seme, Siyme, Esirme

CLERİGOS KİLİSESİ 18: Bulantı, Altın, Batıl, Atıl, Tanı, Anıt, Tabu, Altı, Bant, Batı, Alın, Tuna, Atlı, Nal, But, Alt, Tan, Bal, Bul, Tuba, Anı, Ban, Aut, Ant, Bat, Tual, Buna, Lan, Tun, Bun, Bunaltı, Ulan, Tab, Batu, Tın, Tal, Batın, Bula, Tul, Buat, Abu, Antlı, Butlan, Tabl, Taun, Anut, Ulantı

CLERİGOS KİLİSESİ 19: Sağanak, Aksan, Kasa, Anka, Saka, San, Kas, Ağa, Ana, Sağ, Kan, Aks, Asa, Sana, Sak, Nas, Ask, Kana, Aka, Kağan, Kaan

CLERİGOS KİLİSESİ 20: Zıplama, Plazma, Plaza, Lazım, Lapa, Pala, Alma, Azap, Mala, Lama, Pazı, Alım, Alaz, Ala, Azı, Mal, Zam, Alp, Aza, Ama, Laz, Pal, Mapa, Zamlı, Lap, Azma, Zıp, Mazı, Palaz, Amal, Lam, Apaz, Malaz, Laza, Azaplı

CLERİGOS KİLİSESİ 21: Doğrusu, Doğru, Uğur, Ordu, Soru, Duru, Doğu, Sur, Rus, Doru, Uğru

CLERİGOS KİLİSESİ 22: Kayıkçı, Kıyak, Yıkık, Kayık, Kaçık, Ayık, Çakı, Kıyı, Açık, Çay, Ayı, Açı, Kaç, Yak, Akı, Kay, Kıyık, Yakı, Kak, Kaçı, Kayı, Çıkık, Kıya, Çak, Çıkı, Kıç, Yıkı, Kıyakçı, Kakıç, Çıkak, Açkı

CLERİGOS KİLİSESİ 23: Erdemli, Demli, Erdem, Lider, Demir, Derme, Rimel, Emir, Dere, Emel, Elim, Mide, Deri, Deli, İrem, Dil, Deme, Eder, Elde, Reel, Dileme, Delme, Demirel, Erme, İle, Erime, Dem, İlme, Elem, İlerde, Ede, Delirme, Dilme, Edilme, Remi, Erim, Meri, Mir, Lim, Lime, İde, Mil, Edi, Derlem, Lir, Edim, Direme, Eril, Remil, Remel, Derilme

CLERİGOS KİLİSESİ 24: Tüketme, Tütmek, Tekme, Etmek, Ütmek, Küme, Etüt, Etme, Teke, Etek, Emek, Tüm, Tek, Kem, Tem, Ekme, Mete, Eke, Kete, Ket, Keme, Küt, Met, Temek, Meke, Tütme, Ütme, Ekü

Words Of Wonders Portekiz – Conimbriga Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Portekiz Conimbriga bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

CONİMBRİGA 1: Muhtıra, Muhtar, Armut, Murat, Hatır, Martı, Hurma, Atım, Artı, Tura, Mart, Ahır, Art, Ham, Ruh, Arı, Ahu, Tam, Tarım, Tur, Hat, Hamur, Mah, Hart, Tır, Aut, Mat, Tar, Ram, Har, Hıra, Umar, Rum, Mahur, Mahut, Tımar, Hırt, Tarh, Mut, Muhat, Hır, Artım, Tamu, Mıh, Ira, Murt, Hamut, Muta, Amut, Humar, Utma, Harım, Raht, Hamt, Tuh, Ruam, Rua, Mahrut, Matuh, Ihma, Rıh, Itrah

CONİMBRİGA 2: Cephane, Cephe, Cenap, Hece, Pena, Hane, Ece, Hap, Can, Hac, Cep, Hep, Han, Acep, Cenah, Nece, Epe, Nah, Pah

CONİMBRİGA 3: Değişik, İğdiş, Dikiş, Şike, Kedi, İğde, Eğik, Dişi, Kişi, Ekşi, Diş, İki, Dek, Değiş, Eşik, Dik, Şii, Deşik, İde, Edi, Şek, Keş, Edik, Eğiş, Dişeği

CONİMBRİGA 4: Kaplama, Kapama, Almak, Lakap, Malak, Plaka, Kamp, Alma, Lama, Mala, Kama, Kalp, Akma, Plak, Pala, Kalma, Alpaka, Mal, Apak, Alp, Alaka, Kapma, Aklama, Ama, Pak, Kap, Lapa, Aka, Pal, Kala, Kam, Mapa, Ala, Lak, Apalak, Kal, Lap, Kaplam, Amal, Lam, Laka, Klapa, Paklama, Akala

CONİMBRİGA 5: Teravih, Ahiret, Tarih, İhtar, Hare, Reha, Ahit, Reva, Veri, Ait, Tar, Hat, Her, Ter, Art, Var, Hart, Ret, Tav, Eti, Vah, Har, Teravi, Ahret, Hit, Ate, Avret, Hav, Erat, Ahir, Tire, Vahit, Ervah, Tarh, Vat, Ari, Vira, Rate, İta, Ati, Ahi, Tehir, İrat, Havi, Vahi, Raht, Varit, Verit, Evrat, Ateh, Virt, Tehi, İare

CONİMBRİGA 6: Pazarcı, Aracı, Arıza, Pazar, Azar, Azap, Para, Rıza, Arpa, Razı, Acar, Arap, Arı, Zar, Acı, Pazı, Arp, Ara, Rap, Arz, Caz, Irz, Aza, Araz, Arpacı, Azı, Zara, Arız, Zıp, Azra, Car, Pır, Cız, Apaz, Raca, Apacı, Ira, Paracı, Zarcı, Azca

CONİMBRİGA 7: Seramik, Mikser, Eskrim, Askeri, Mesai, Kesim, Sirke, Resim, Resmi, Asker, Kimse, İmsak, İkram, İkame, Maske, Erik, Miras, Merak, Kar, Mars, Krem, Kase, Kare, Sam, Kas, Risk, Kamer, Sema, Eski, Sera, Seri, Krema, Esra, İma, Mis, Emir, Sek, Kira, Aksi, İmar, Mas, Ekim, Mark, Sak, Mera, Aks, Kem, Kes, Erk, Ser, Ram, Raks, Mersi, Semi, Serik, Ask, Reis, Mask, Ark, Marke, Kars, Kam, Kerim, Kim, Sari, Esir, Eksi, İrem, Esma, Sair, Rika, Sirk, Sami, Seki, Kesir, Amir, Asi, Rami, Remi, Kari, Maki, Mira, Maksi, Erim, Mika, Kir, Meri, Akim, İsa, Akis, Esim, Asri, Misak, Ker, Mir, Sim, Ski, Saki, Ari, Kesi, Mai, Misk, Sima, Sem, Serim, Kaim, Akse, Semai, Kasem, Remiks, Kameri, Erika, Kame, Esrik, Sake, Saik, Marki, Esik, İrs, İksa, Akemi, Emik, Serak, Kaime, İrkme, Sakim, İare

CONİMBRİGA 8: Senfoni, Nefis, Sifon, Esin, Nine, Ofis, Sine, Son, Sen, Fen, Fes, Fon, Sofi, Ons, Neon, Fos, Fino, Nesi, Sone, Fenni, Sin, Fin, Sof, Sif

CONİMBRİGA 9: Çeşitli, Çeşit, Etçil, İleti, İlçe, Elit, Etil, Elti, İçli, Çile, İşçi, Etli, Elçi, Eşli, İşte, Şili, Tel, İle, Leş, Çil, Eti, İçel, Şile, Eşit, İşli, Çit, Şii, İtiş, İletiş, Şilte, İliç, İti, Çiş, Etçi, Çiti, Şilt, Eşitçi, Şet, İçiş, Liet, İçit, İtçe

CONİMBRİGA 10: Yaratma, Matara, Atama, Yarma, Arama, Arma, Yama, Maya, Atma, Arya, Yara, Mart, Ayar, Aya, Yar, Ata, Yat, Tam, Ara, Artma, Ray, Tay, Yatma, Tarama, Ama, Yarama, Mat, Tar, Ram, Atar, Art, Ayma, Ayartma, Taam, Taya, Marya, Aratma

CONİMBRİGA 11: Marifet, Tarife, Firma, Arife, Tarif, Terim, İftar, Tamir, Etraf, Terfi, Fire, Mert, Mera, İmar, Emir, Fare, Tef, Tam, Mart, Raf, Tema, Tem, Afet, Arif, Fit, İma, Ait, Tamer, Ret, Ter, Meta, İtme, Eti, Mat, Tar, Ram, Fert, Far, Ate, Fer, Tim, Ferit, Erat, İrem, Emtia, Amfi, Aft, Tire, Art, Amir, Rami, Ferma, Remi, Mira, Erim, Meri, İfa, Feri, İmaret, Fitre, Mit, Mir, Ari, Mai, Rate, İta, Ati, Met, İfrat, Efrat, Afi, İrat, İtfa, Mirat, Amit, İfta, İare, Miat, Rafit

CONİMBRİGA 12: Gözaltı, Gazlı, Tazı, Algı, Altı, Atıl, Atlı, Azı, Göl, Alt, Zıt, Göz, Gaz, Zat, Laz, Tal, Alg, Ilgaz, Altız, Töz, Göt

CONİMBRİGA 13: İzlemek, Melike, Emekli, Kelime, Eklem, Ezmek, Elzem, Melez, Melek, Ezeli, İlmek, Emzik, Ekim, Lime, Zeki, Meze, Kez, Emek, İzleme, Elek, Emel, Kel, Ezme, Ekme, İle, Ezel, İlk, İlke, Leke, Kem, İlme, Elem, Eke, Kim, Melik, Ekli, Elim, Kele, Ezilme, İzlem, Ezilmek, Kil, Zil, Lim, Ezik, Zem, Keme, Mil, Elik, Elk, Meke, Kelem, İzlek, Kile, İlek, Emlik, Mezelik, Elmek, İmlek, Ekilme, Emik

CONİMBRİGA 14: Feragat, Taraf, Etraf, Fert, Afet, Araf, Fare, Art, Ata, Raf, Tef, Far, Ara, Aft, Ter, Ret, Gaf, Tar, Gar, Atar, Ate, Fer, Erat, Erg, Tafra, Rate, Afat, Efrat, Agraf, Getr

CONİMBRİGA 15: Dumanlı, Namlu, Duman, Adım, Alın, Alım, Maun, Dul, Dua, Dal, Nal, Mal, Anı, Adlı, Namlı, Dun, Nam, Duma, Aldı, Dam, Lan, Dualı, Ulan, Madun, Adıl, Lam, Damlı, Ulam

CONİMBRİGA 16: Kapatma, Matkap, Tapmak, Atamak, Kapama, Katma, Makat, Atmak, Takma, Atama, Atma, Kamp, Atak, Akma, Kama, Ata, Tam, Kat, Apak, Kapma, Ama, Pak, Kap, Mat, Pat, Aka, Kam, Mapa, Taka, Tapa, Tapma, Makta, Pata, Taam, Pakt, Tak, Patak

CONİMBRİGA 17: Karınca, Ancak, Kanca, Akran, Karın, Aracı, Acar, Anka, Irak, Kanı, Caka, Nara, Karı, Rakı, Akar, Acı, Arı, Nar, Kır, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Kara, Akın, Kırca, Can, Anı, Anca, Arık, Irk, Kıran, Kına, Akı, Kana, Aka, Ark, Anık, Kaan, Nacak, Arak, Kın, Car, Cana, Raca, Anacık, Ira, Cık, Cırnak, Karacı, Acırak

CONİMBRİGA 18: Adaylık, Ayaklı, Layık, Aylık, Dalak, Dayak, Yalak, Aylak, Kalay, Ayık, Kaya, Yalı, Adak, Ayak, Aday, Ada, Ayı, Dayı, Dalya, Yıl, Akıl, Dayalı, Yaka, Alay, Dal, Adlı, Kıl, Kadı, Adaklı, Yakalı, Yak, Ayla, Akı, Aklı, Kay, Aldı, Yad, Aka, Kala, Alık, Ala, Aya, Lak, Kal, Adalı, Yal, Yakı, Kayı, Kalya, Adıl, Kıya, Laka, Aylı, Ayal, Dayaklı, Daylak, Dılak

CONİMBRİGA 19: Zampara, Maraza, Pazar, Arama, Maraz, Rampa, Arap, Arma, Azar, Azap, Arpa, Para, Zam, Ara, Ama, Arp, Rap, Arz, Aza, Araz, Ram, Zar, Zara, Mapa, Azma, Azra, Aparma, Ramp, Apaz

CONİMBRİGA 20: Pelikan, Aplik, Nakil, Nepal, Pekin, Aleni, Panik, Nikel, Panel, Lakin, Klan, Ekip, İnek, Plan, Akne, Aile, Kin, Kan, Pek, Kalp, Kale, Alp, Plak, Kel, Lake, İlan, İle, Kip, İpek, Pak, İlk, İlke, Peki, Klip, Kap, Ela, Nal, Ali, Nil, Elan, Aklen, Pelin, Pal, Lan, Nakli, Kep, Link, Aplike, İkna, Lak, Pena, Ekin, Liken, Pike, Ekli, Kal, Lap, Nail, Akil, Laik, Akli, Pil, İnal, Kani, Ani, İla, Kil, Epik, Apel, Elik, Elk, Nipel, Lep, İnak, Enli, Kain, Lain, Kile, Naip, Nakip, İlek, Lika, Enik, İpeka, Peni, Kail, İane, Pinel, Nale, Nikap, İpka, Akpelin, Kipe, Pik

CONİMBRİGA 21: Kuluçka, Kauçuk, Kulaç, Kukla, Kulak, Ulak, Uçlu, Uçak, Uçuk, Ulu, Kaç, Kul, Çal, Kula, Kulu, Lak, Kal, Kak, Kuka, Çak, Çul, Ulaç, Çuka

CONİMBRİGA 22: Ortalık, Karlı, Artık, Akort, Katır, Otlak, Katlı, Ortak, Olta, Atıl, Kort, Kral, Kola, Atık, Rota, Altı, Kart, Takı, Irak, Kol, Kot, Rakı, Arı, Klor, Kır, Orta, Alt, Rol, Kar, Akıl, Kat, Katı, Roka, Artı, Tok, Arık, Kota, Karı, Ora, Irk, Oral, Kıt, Torlak, Tır, Atkı, Kıl, Tokalı, Tık, Kıta, Orak, Akı, Aklı, Atlı, Kor, Akor, Tar, Aort, Koral, Karo, Kora, Otak, Talk, Ark, Tarık, Alık, Kartlı, Tor, Alto, Trol, Rot, Lor, Lak, Kırat, Kal, Toka, Tal, Art, Tork, Alo, Kotra, Lok, Tol, Tak, Lot, Oralı, Kalıt, Torak, Lort, Ira, Arlı, Tırak, Ortalı, Lota, Altık, Atol, Kıtal, Trok, Okar, Itlak, Lorta, Arkıt, Iltar

CONİMBRİGA 23: Düzenli, Düzine, Zinde, Düzen, Deniz, Dizel, Denli, Dize, Deli, Diz, Din, Dün, Nil, İle, Zil, Dil, Düz, Zen, Düze, Dine, Ledün, İde, Deni, Edi, Enli, Ülen, Zül

CONİMBRİGA 24: Devriye, Devir, Devre, Eder, Deve, Deri, Dere, Yedi, Eyer, Yer, Dev, Verdi, Diye, Devri, Evre, Rey, Ede, Vere, Veri, İde, Eviye, Edi, İye, Deyi, Reye, Yiv, Direy

Words Of Wonders Portekiz – Batalha Manastırı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Portekiz Batalha Manastırı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BATALHA MANASTIRI 1: Mertebe, Beter, Metre, Meret, Tere, Mert, Eter, Bere, Etme, Ebe, Ter, Tem, Erme, Ret, Terme, Teber, Bet, Erte, Mete, Bre, Met, Bertme, Ebet

BATALHA MANASTIRI 2: Tecelli, Tecil, İllet, Elit, Cilt, Etil, Etli, Ecel, Elli, Elti, Tel, İle, Ece, Eti, Celil, Cet, Telli, İlle, Elci, Celi, Tellice, Liet

BATALHA MANASTIRI 3: Seyirci, Seyir, İris, Reis, Esir, Seri, İrsi, İri, İyi, Rey, Yer, Ser, İyice, Yerici, Cer, Siyer, İrice, Yeis, İye, Ecir, Esirci, İrs, Seci

BATALHA MANASTIRI 4: Hilafet, Latife, Telafi, Halife, İhale, İthal, Telif, İflah, Fatih, Lahit, Latif, Fetih, İthaf, Talih, Afet, Aile, Tef, Fil, Alt, Hal, Hat, Laf, Tel, Hale, Alet, Elif, Hali, İle, Fit, Ait, Eti, Ela, Leh, Fal, Halt, Halef, Ali, Hit, Halet, Ate, Hela, Hile, Elit, Etli, Haf, Ehli, İlahe, Aft, Tal, İlah, File, Felah, Fail, İfa, Lif, İla, Lift, Tela, Tali, Etfal, Ehil, İta, Ati, Ahi, Etil, İtlaf, Hail, Ahit, Afi, Hafi, Teali, Filet, Fel, İtfa, Elti, Atel, Lef, Hilat, Hilaf, Fetha, Tahlif, Haile, İfta, Ateh, Hatif, Fahte, Hafit, Tehi, Flit, Liet

BATALHA MANASTIRI 5: Unutmak, Kuantum, Nutuk, Tuna, Utku, Maun, Umut, Kunt, Kutu, Kamu, Akut, Tank, Kuma, Tam, Kan, Kum, Tukan, Unutma, Tan, Kat, Maktu, Aut, Mat, Nam, Ant, Kutan, Kant, Kam, Tun, Kuman, Mut, Tak, Tuman, Umu, Kutnu, Tamu, Taun, Muta, Anut, Natuk, Amut, Utma, Nukut, Utmak, Uknum, Kut, Kuut

BATALHA MANASTIRI 6: Yetişme, Yetmiş, Yetim, Meşe, Eşit, Yeme, İtme, İşte, Etme, Yem, Şey, Mey, Tim, Tem, Yetme, Eti, Eşme, Mete, Yeşim, İşeme, Yemiş, Yeti, Mit, Emiş, Met, Yitme, İye, Şem, Eşey, İşetme, Teşyi, Şet, Eyitme, Şetim

BATALHA MANASTIRI 7: Sağlıklı, Sığlık, Akıllı, Sağlık, Saklı, Salık, Kaslı, Islak, Allık, Islık, Asılı, Aslı, Kısa, Sıla, Sıkı, Asıl, Sık, Akıl, Salı, Ilık, Sal, Kas, Askı, Asık, Kıllı, Sığ, Isı, Sağ, Kıl, Isıl, Klas, Sak, Aks, Akı, Aklı, Ask, Askılı, Alık, Lal, Asıllı, Lak, Kal, Ağı, Sallı, Allı, Ası, Ağlı, Sağı, Iska, Sığla, Ağıl, Kığı, Ağılı, Asklı, Sığa, Ağsı, Asıllık, Kılağı, Aslık, Lığ, Iğıl, Lığlı, Kığ

BATALHA MANASTIRI 8: Madımak, Makam, Damak, Madam, Kadı, Adam, Adak, Akım, Dama, Mama, Adım, Kama, Akma, Dam, Ama, Ada, Akı, Mamak, Aka, Kam, Amma

BATALHA MANASTIRI 9: Aksiyon, Oysaki, Konya, İskan, Oynak, Sakin, İsyan, İkna, Aksi, Okan, Yani, Ayin, Soya, Koni, Kano, Koy, Kin, Yok, Kan, Onay, Yan, Son, Oya, Sanki, Kas, Yoksa, Say, Kaos, Soy, Yas, Sak, Yak, Aks, Ayn, Yasin, Kay, San, Nas, Ask, Ona, Ayni, Ons, Yakin, İkon, İyon, Oysa, Asi, Nisa, Kani, Ani, İsa, Akis, Sin, Siya, Ski, Saki, Konsa, Kosa, Oniks, Sako, Akson, Soyka, İnak, İkona, Kain, Saik, Siyak, İksa

BATALHA MANASTIRI 10: Noktalı, Tanık, Kanto, Katlı, Kanıt, Anlık, Altın, Otlak, Nokta, Oktan, Kalın, Toka, Atkı, Katı, Atlı, Altı, Takı, Alın, Kol, Kot, Tank, Kano, Kola, Alt, Kan, Akın, Akıl, Tan, Ton, Kat, Atık, Not, Atıl, Anı, Tok, Anıt, Kota, Onat, Nato, Kıt, Tanı, Nota, Kıl, Kanı, Tokalı, Kına, Kont, Olta, Tık, Okan, Kanlı, Kıta, Akı, Aklı, Klan, Ant, Olan, Otak, Nal, Ona, Klon, Talk, Alık, Kant, Anık, Alto, Lan, Kotan, Lak, Kal, Kolan, Tın, Tal, Alo, Lok, Kın, Tol, Tak, Tonla, Lot, Antlı, Kalıt, Anot, Lota, Talkın, Altık, Atol, Kıtal, Itlak, Akont

BATALHA MANASTIRI 11: Unutkan, Kanun, Nutuk, Kutu, Kunt, Tuna, Akut, Tank, Utku, Kan, Tan, Ant, Tukan, Kat, Aut, Kutan, Kant, Nan, Tun, Tak, Kutnu, Taun, Anut, Natuk, Nukut, Kut, Kuut

BATALHA MANASTIRI 12: Telaşlı, Telaş, Alet, Alış, Atıl, Altı, Ateş, Lale, Atış, Tel, Lal, Taş, Leş, Şal, Ela, Alt, Aşı, Atlı, Taşlı, Ate, Tal, Tela, Allı, Şalt, Altlı, Şale, Atel, Şat, Taşıl, Şet, Aşıt, Laşe

BATALHA MANASTIRI 13: Sararma, Arama, Sarma, Asma, Masa, Arsa, Arma, Sara, Mars, Ara, Ama, Asa, Sam, Mas, Ram, Amasra, Asar, Masara

BATALHA MANASTIRI 14: Uyaksız, Kıyas, Sakız, Yazık, Yazı, Kısa, Uzay, Uyak, Uzak, Ayık, Askı, Asık, Kazı, Iska, Sayı, Ayı, Kız, Kaz, Yaz, Sık, Kas, Say, Yas, Sak, Yak, Aks, Saz, Azı, Akı, Kay, Ask, Aksu, Kuz, Yakı, Aysu, Kayı, Azık, Kıya, Ası, Yuka, Aysız, Sızak, Yısa

BATALHA MANASTIRI 15: Delalet, Delta, Adet, Edat, Lale, Alet, Lal, Alt, Dal, Eda, Tel, Ela, Elde, Ede, Ate, Tal, Tela, Atel

BATALHA MANASTIRI 16: Görülme, Ömür, Ömer, Ölme, Örgü, Gömü, Örme, Ölüm, Öge, Gür, Gül, Göl, Görme, Müge, Gülme, Göre, Gem, Ölü, Görü, Erg, Ülger, Röle, Güre, Üre, Güme, Örülme, Güm, Görüm, Örge, Örüm, Örü, Mül, Ürem

BATALHA MANASTIRI 17: Koskoca, Kasko, Sokak, Kaos, Koca, Ocak, Kask, Aks, Kas, Sac, Sak, Ask, Kok, Okka, Kak, Koka, Kosa, Sako

BATALHA MANASTIRI 18: Ispanak, Sapkın, Sanık, Aksan, Pasak, Sapık, Kasap, Kapan, Sapan, Iska, Askı, Anka, Saka, Kapı, Kına, Ana, Kan, Kısa, Sık, Akın, Kasa, Apak, Kas, Anı, Asık, Sana, Sakın, Pas, Pak, Kanı, Sak, Kap, Aks, Akı, Sapa, Sap, San, Nas, Ask, Kana, Aka, Nakıs, Anık, Asa, Kaan, Asap, Sapak, Kın, Sanı, Sıpa, Nasıp, Ası, Sapkı, Kasnı, Akpas

BATALHA MANASTIRI 19: Felsefi, Sefil, Selef, Lise, Elif, File, Sele, Lif, Sel, Fes, Fil, Efe, İle, Esef, Fel, Lef, Sif, Esefli

BATALHA MANASTIRI 20: Tanımak, Tanıma, Katman, Mantık, Kanıt, Anmak, Makat, Mantı, Katma, Atmak, Tanım, Takma, Tanık, Kanat, Takım, Takı, Ata, Tank, Tam, Atma, Ana, Kan, Akın, Tan, Kat, Anma, Atık, Katı, Akman, Aman, Kınama, Anı, Akım, Anıt, Atak, Kıt, Tanı, Atkı, Ama, Akma, Mana, Kanı, Kına, Tık, Kama, Anka, Kıta, Akı, Mat, Nam, Ant, Nama, Anam, Akıtma, Kana, Aka, Naat, Atım, Kant, Anık, Kam, Tıkama, Takınma, Taka, Kanma, Kaan, Tıkanma, Makta, Tın, Kın, Taam, Tak, Tıkma, Katım, Manat, Natıka, Tınma, Tınmak, Atmık

BATALHA MANASTIRI 21: Borazan, Zorba, Nazar, Baron, Ranza, Bronz, Boza, Ozan, Nara, Azar, Baza, Baro, Oran, Bora, Zan, Boz, Nar, Bor, Boa, Ana, Zor, Ara, Oba, Bar, Arz, Baran, Ora, Bana, Baz, Aza, Ban, Roza, Araz, Onar, Naz, Boran, Abanoz, Zar, Zara, Ona, Zona, Aba, Azra, Roba, Bara, Abra

BATALHA MANASTIRI 22: Hacivat, Cihat, İcat, Tava, Vaha, Hata, Hava, Ahit, aat, Ata, Ait, Hac, Hat, Tav, Vah, Hit, Cavit, Hav, Havai, Vahit, Vat, Aha, İta, Ati, Ahi, İhata, Havi, Vahi

BATALHA MANASTIRI 23: Fenerli, Fener, Nefer, Lenf, Elif, Eren, Fren, File, Erin, Fire, Nil, İle, Lif, Efe, Fil, Fen, Reel, Neler, Nereli, Lineer, Fer, Nere, Feri, Fin, Lir, Eril, Enli, Fel, Lef, Ferli, Nefir, Enir

BATALHA MANASTIRI 24: Çakışma, Akşam, Kamçı, Açmak, Aşmak, Çıkma, Kaçış, Çakma, Kamış, Akma, Şaka, Aşçı, Çakı, Maça, Akım, Aşk, Şam, Açma, Kaçma, Amaç, Açık, Aşık, Aşı, Kaç, Ama, Aşma, Maşa, Şık, Çam, Kama, Kış, Akı, Maaş, Maç, Aka, Kaşıma, Kam, Maçka, Akça, Kaça, Akış, Kaçı, Açı, Kaş, Şakıma, Kaçışma, Çak, Açım, Açış, Aşım, Şak, Şama, Kıç, Çıma, Maş, Çakım, Çakış, Açkı, Akaç, Akışma

Words Of Wonders Portekiz – Belem Kulesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Portekiz Belem Kulesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BELEM KULESİ 1: İmsakiye, Kimya, İkame, Kimse, İmsak, Simya, Kesim, Maske, Mesai, İsim, Kase, Ekim, Saki, Eksi, Sima, İki, Sam, Kas, Sema, Eski, Say, Yem, Yas, Saye, İma, Mis, Sek, Kimi, Aksi, Mas, Sak, Yak, Aks, Kem, Kes, Mey, Yek, Kay, İyi, Semi, İmik, Ask, Emay, Mask, Kam, Kim, Esma, Sami, Seki, Asi, Maki, Maksi, Mika, Akim, İsa, Akis, Esim, Misak, Siya, Sim, Ski, Kesi, Mai, Misk, Sem, Kaim, Akse, Semai, Kasem, Yeis, Mayi, İye, Kame, Mikyas, Sake, Kayme, Saik, Esik, Siyak, İksa, Akemi, Siyme, Emik, Kaime, Sakim, Siyek, Siymek

BELEM KULESİ 2: Lojistik, Likit, Silik, Kilit, Tilki, İlik, Stil, Koli, Kilo, İsot, Stok, Sol, İki, İlk, Kil, Kol, Kot, Tok, Kilis, Kit, Kitli, Tos, Oksit, Kist, Stilo, Lok, Kolit, Sit, Tik, Tol, Ski, Lojik, Lot, Silo, Sili, Oksitli, İti, Sitil, İsli, İtlik, İtki, Olijist, Oksilit, Silki, Kils, Ojit, Kilsi

BELEM KULESİ 3: Yapmacık, Yapmak, Yıkama, Acımak, Aymak, Kıyma, Yapım, Yapma, Kayıp, Yamak, Cayma, Kıyam, Caka, Kama, Yapı, Kaya, Ayak, Kapı, Acı, Ayı, Amca, Acıma, Cam, Yaka, Yakma, Apak, Kamp, Yıkma, Akım, Ayıp, Kayma, Kapma, Ama, Akma, Pak, Maya, Pay, Ayık, Kap, Yak, Yama, Akı, Kay, Payam, Aka, Kamacı, Kam, Mapa, Aya, Yakı, Acıkma, Ayma, Kayı, Yapak, Caymak, Kıya, Yakım, Yamacı, Apacı, Cık, Yapık, Kıpma, Ayıkma

BELEM KULESİ 4: Düşünmek, Düşünme, Düşkün, Düşmek, Künde, Dümen, Düşük, Küme, Menü, Denk, Şen, Nem, Men, Dün, Düş, Düşme, Dem, Kem, Üşüme, Dek, Düşün, Dünkü, Meşk, Üşümek, Şek, Keş, Dük, Şem, Üşme, Ündeş, Düşkü, Küşne, Küşüm, Ümük, Ekü, Üşmek

BELEM KULESİ 5: Sarsıntı, Tanrı, Satır, Sınır, Nasır, Sırat, Itır, Rast, Tanı, Sarı, Asır, Artı, Anıt, Sırt, Rant, Arı, Nar, Sıra, Tan, Anı, Tas, Trans, Tır, Isı, Star, San, Tar, Ant, Nas, Ast, Satı, Tın, Tırıs, Sır, Art, Sanrı, Sanı, Isın, Tını, Tras, Sası, Ası, Ira, Artın, Tıs, Natır, Anırtı, Anıtsı, Rasıt, Asıntı, Istar

BELEM KULESİ 6: Hemoroit, Teori, Merih, Terim, Metro, Motor, Mert, İrem, İtme, Emir, Ter, Hor, Hem, Her, Mor, Rom, Tem, Ret, Eti, Oto, Hit, Tor, Tim, Rot, Tire, Remi, Erim, Meri, Trio, Mit, Morto, Mir, Met, Tehir, Meh, Mihr, Moher, Temhir, Tehi

BELEM KULESİ 7: Kopenhag, Ahenk, Pano, Akne, Pena, Okan, Kano, Hane, Opak, Ego, Han, Eko, Pak, Gen, Hak, Kan, Hep, Pek, Kah, Hap, Kap, Ona, Kep, Oha, Hop, Gak, Agop, Nah, Pah, Hanek, Hona, Gonk, Gah, Pog

BELEM KULESİ 8: Nedensel, Nesnel, Nesne, Desen, Neden, Sele, Esen, Sene, Lens, Nene, Ense, Sel, Sen, Elde, Selen, Nedense, Ede, Elden, Elense

BELEM KULESİ 9: Kraliyet, Kartel, Kalite, Tekila, Kareli, Riayet, Terlik, Terli, Kitle, Yerli, Kiler, Litre, Raket, Tekil, Katil, Kart, Yat, Aile, Erik, Yer, Alt, Tek, Kar, Terk, Kral, Kat, Kare, Tel, Ray, Kale, Tay, Yekta, Alet, Lira, Kel, Lake, İle, Kit, Ait, Ret, Kira, Ayet, Ter, İlk, İlke, Yar, Eti, Rekat, Ela, Yak, Erk, Katre, Yek, Kay, Tar, Yel, Ali, Etki, Talk, Ark, Rey, Ley, Ate, Aliye, Yetki, Tekli, Erat, Lak, Etlik, Elit, Akit, Etli, Telkari, Ekli, Kal, Etik, Tire, Yal, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Rika, Kati, Eray, Yeti, Art, Tarik, Kari, Tekir, Ket, Kir, İla, Tik, Kil, Tela, Tali, Ker, Tak, Ari, Rate, İta, Ati, Riya, Elik, Etil, Elk, Kitre, Ekti, Karye, Lir, Terki, Erika, İye, Takiye, Yetik, Riyal, Erlik, Trake, Tike, Tiryak, Eril, İrat, İkta, Ariyet, Teali, Elti, Atel, Kile, Talik, İlek, Lika, Akliye, Tikel, Erkli, Kerti, Tirle, Kail, Telaki, Yarlik, Ketal, Liret, İare, Ekit, Liet, Rakit

BELEM KULESİ 10: Yaptırım, Yatırım, Yarım, Ayrım, Tarım, Yatır, Yapıt, Yapım, Ayırt, Martı, Tıpa, Ayrı, Itır, Artı, Yarı, Ayı, Arı, Yat, Arp, Tam, Mart, Yapı, Tıp, Rap, Ray, Tay, Ayıp, Tır, Pay, Yar, Mat, Tar, Ram, Ayırım, Yırtma, Pat, Atım, Trap, Arıtım, Yatı, Tımar, Art, Ramp, Pır, Artım, Ratıp, Pırtı, Pıt, Yatım, Ira, Ayrıt, Ayırtı, Ayıt, Yırtım, Tapı, Yır, Irıp

BELEM KULESİ 11: İstavrit, Artist, Tasvir, Varis, Sivri, Stat, Rast, İrsi, Asit, İris, Tart, Ait, Sav, Asi, Tar, Var, Tas, Siirt, Tav, Star, Start, Ast, Sari, Sair, Art, Satir, Tasviri, Tat, İri, İsa, Sit, Asri, Vat, Tras, Tirit, Ari, Vira, İta, Ati, Vitir, Vasi, İti, İstiva, İrat, Tirsi, İrs, Varit, Tastir, Tirat, Tvist, Titr, Virt

BELEM KULESİ 12: Kuvvetli, Kuvvet, Kitle, Tekil, Vekil, İlke, Etki, Elit, Elti, Kule, Ulvi, Kiev, Etil, Veli, Evli, Tek, Tel, Kul, Kel, İle, Kit, İlk, Eti, Tekli, Etlik, Etli, Ekli, Etik, Kuvve, Ket, Tul, Tik, Kil, Velut, Elik, Elk, Tevil, Ekti, Tike, Evlik, Kile, Tevkil, İlek, Tikel, Tevki, Kut, Ekit, Liet, Luti

BELEM KULESİ 13: Zemberek, Bezemek, Merkez, Ezbere, Kemer, Ezmek, Ezber, Ermek, Kere, Berk, Meze, Ezme, Emek, Krem, Beze, Ebe, Kez, Kerem, Bek, Erme, Ekrem, Ekme, Bere, Bez, Kem, Erk, Erke, Bezeme, Zer, Eke, Erek, Zerk, Ker, Bezmek, Zem, Keme, Bre, Kemere, Reze, Bezme, Kebe, Merek, Bezm, Bezek, Meke, Berkem, Zeker, Kebere, Kemre, Kebze

BELEM KULESİ 14: Harcırah, Aracı, Hacı, Ahır, Hara, Acar, Ara, Hac, Acı, Arı, Har, Hıra, Car, Hır, Aha, Hah, Raca, Ira, Ahar, Harar, Ahcar, Rıh

BELEM KULESİ 15: Rezidans, Serin, Nadir, Deniz, Nezir, İdare, Zinde, Adres, Dinar, Azeri, İrade, Siren, Daire, Derin, Dize, Diren, Nar, İran, Diz, Dans, Seda, Sen, Dar, Ders, Sade, Arz, Ezan, Eda, Sedir, Sera, Deri, Seri, Esra, Dair, Sena, Adi, Din, Zan, Naz, Saz, Ser, San, Zen, Siz, İade, Zar, Nas, Zade, Reis, Derz, Zer, Ensar, Dane, Edna, Sari, İrsen, Esna, Zira, Esir, Sine, Nesi, Esin, Sair, Nida, Asi, Nisa, Zina, Erin, Seza, Nazire, Rize, Ani, Nazi, İsa, Dine, Asri, Sin, Daz, Ari, Eza, İde, Deni, Nesir, Densiz, Nasir, Edi, Rina, Nazir, Aside, Ezani, İdea, Dren, Zir, İzan, Senir, Ensiz, Sezi, Niza, İrs, Ersiz, Drezin, Serian, İane, Anide, Enir, İare

BELEM KULESİ 16: Ekselans, Esasen, Esnek, Aslen, Eksen, Seans, Esans, Leke, Elek, Ense, Akne, Kale, Sela, Sele, Lens, Seksen, Kene, Esas, Kan, Ses, Sene, Esen, Sel, Sen, Seks, Kase, Lanse, Sal, Kas, Kel, Selek, Lake, Sek, Selen, Sena, Kese, Klas, Sak, Ela, Aks, Kes, San, Klan, Nas, Keles, Ask, Nal, Elan, Aklen, Eke, Lan, Anele, Kesen, Esna, Lak, Kal, Kele, Sekel, Enek, Elk, Ases, Akse, Nekes, Sekans, Sake, Eslek, Kesel, Senek, Nale

BELEM KULESİ 17: Milenyum, Nemli, Yemin, melun, Niye, Yine, Emmi, Elim, Lime, Mine, İnme, Emin, Yeni, Mey, Yel, Yem, Nem, İle, Memnu, Yen, Men, İlme, Ney, Mum, Nil, Ley, Meni, Mim, Meyil, Lim, Mil, İye, Enli, Nim, Yelin, Muin, Memul, Yenli

BELEM KULESİ 18: Muafiyet, Afiyet, Fiyat, Yetim, Afet, Tayf, Miat, İtme, Fuat, Ayet, Tema, Muaf, Yem, Mat, Fay, Yat, Tef, Tam, Tay, Tem, Fit, İma, Ait, Meta, Uyma, Eti, Aut, Yutma, Mey, Matuf, Emay, Fuaye, Ate, Tim, Yuma, Emtia, Amfi, Aft, Mutaf, Yeti, Fut, İfa, Mut, Mit, Mai, İta, Ati, Met, Tamu, Eytam, Yitme, Mayi, İye, Muti, Muta, Afi, Maiyet, Amut, Futa, İtfa, Utma, Amit, İfta, Muf, Yuf, Muit

BELEM KULESİ 19: Gizlemek, İzlemek, Gizleme, Gezmek, Gelmek, Melike, Kelime, Emekli, Elzem, Emzik, Melez, Gizem, İzeli, Melek, Eklem, Meze, Gemi, Kez, Gelme, Ege, Emek, İzleme, Elek, Gezme, Emel, Kel, Ezme, Ekme, İle, Giz, Ezel, Gezi, İlk, İlke, Leke, Ekim, Lig, Kem, İlme, Ezmek, Elem, Gemlik, Gem, Ezgi, Zeki, Eke, Gele, Kim, Gez, Melik, İlmek, Ekli, İmge, Elim, Kele, Ezilme, İzlem, Ezilmek, Kil, Zil, Lim, Lime, Ezik, Zem, Keme, Mil, Elik, Elk, Meke, Kelem, İzlek, Kile, İlek, Emlik, Mezelik, Gezilmek, Elmek, İmlek, Ekilme, Emik, İzge, Gezilme, Gezlik

BELEM KULESİ 20: Kimyager, Girmek, Giymek, İkram, İkame, Kimya, Gayri, Geyik, Merak, Krema, Yergi, Mera, Riya, Amir, Maki, Gemi, Erik, Yer, Gri, Gram, Kar, Girme, Krem, Kare, Giyme, Ray, Kamer, Yem, İma, Emir, Kira, İmar, Gaye, Ekim, Mark, Yar, Yak, Kem, Erk, Mey, Yek, Kay, Geri, Ram, Gar, Mega, Gem, Gam, Emay, Ark, Marke, Rey, Kam, Kerim, Kim, Gark, İrem, Giray, Gayr, İmge, Rika, Eray, Rami, Remi, Kari, Mira, Erim, Mika, Kir, Meri, Akim, Erg, Ker, Mir, Ari, Mai, Gak, Kaim, Grek, Kagir, Karye, Kameri, Erika, Mayi, İye, Kame, Ergi, Kayme, Gey, Miyar, Marki, Gerim, Akemi, Emik, Kaime, İrkme, Magri, İare

BELEM KULESİ 21: Paraguay, Uygar, Arap Ayar, Grup, Prag, Yara Arpa, Arya, Garp, Para, Ara, Ray, Gar, Arp, Rap, Pay, Yar, Aya, Gayr, Parya, Gayur, Agu, Uray, Rua

BELEM KULESİ 22: Kocakarı, Kokarca, Akkor, Aracı, Kakao, Karo, Kırk, Ocak, Arka, Koca, Acar, Akor, Irak, Karı, Akar, Acı, Rakı, Arı, Kır, Ara, Kar, Kara, Kırca, Roka, Arık, Ora, Irk, Orak, Akı, Kor, Kora, Kaka, Aka, Ark, Kıracak, Kok, Arak, Okka, Kak, Caka, Car, Koka, Raca, Karık, Ira, Cık, Akak, Oracık, Karacı, Okar, Acırak, Kakırca

BELEM KULESİ 23: Kaymakam, Yakmak, Kaymak, Aymak, Makam, Kayak, Yamak, Akmak, Maya, Ayak, Mama, Yaka, Kama, Kaya, Akma, Makak, Yakma, Kayma, Ama, Yak, Yama, Kay, Mamak, Yamamak, Kaka, Aka, Kam, Aya, Amma, Kak, Kakma, Ayma, Yamama, Akak

BELEM KULESİ 24: Karalama, Aralamak, Kalamar, Kamara, Aramak, Makara, Maral, Ramak, Alarm, Almak, Karma, Malak, Marka, Arama, Rakam, Lama, Mala, Alma, Kalma, Arka, Ara, Kar, Kara, Kral, Mal, Akar, Alaka, Aklama, Ama, Akma, Arma, Mark, Kama, Ram, Malkar, Aka, Ark, Kala, Kam, Aral, Ala, Alarma, Lak, Aralama, Karama, Arak, Kal, Araklama, Amal, Lam, Arkalama, Karlama, Laka, Araka, Akala, Alarmak

Words Of Wonders Portekiz – Carmo Rahibe Manastırı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Portekiz Carmo Rahibe Manastırı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

CARMO RAHİBE MANASTIRI 1: Akrobasi, Asabi, Kabir, Bakir, Borsa, Kobra, Kibar, Sakar, Orak, Saka, Kasa, Baki, Skor, Risk, Kara, Bas, Boks, Bir, Bor, Bira, Boa, Arka, Ara, Kar, Arsa, Kaba, Roka, Saba, Oba, Bar, Bora, Kas, Akar, Ora, Kaos, Baro, Sabri, Soba, Kira, Aksi, Bok, Barak, Sara, Sak, Aks, Barok, Kor, Kros, Akor, Raks, Karo, Abi, Kasar, Kora, Ask, Bakar, Bark, Aka, Ark, Kars, İbra, Asa, Aba, Asar, Sabo, Sari, Basari, Basak, Arabi, Sair, Arak, Bari, Rika, Sirk, Boraks, Roba, Asi, Kari, Bara, Basar, Kir, İsa, Akis, Abra, Barka, Asri, Bis, Borak, Ski, Saki, Ari, Orsa, Kosa, Sarak, Sako, Abis, Borik, Sabi, Baks, Saik, Okar, İrs, İksa, Saika, Brik, Sokra, Abosa

CARMO RAHİBE MANASTIRI 2: Pastırma, Isparta, Tasarım, Pırasa, Arıtma, Tasarı, Mastar, Martı, Sapma, Sarma, Mısra, Sıtma, Sırat, Sırma, Pasta, Saat, Sarı, Ata, Arı, Sırt, Arp, Masa, Tam, Sıra, Mart, Atma, Ara, Para, Tarım, Mars, Arsa, Satma, Artma, Tıp, Arpa, Rap, Artı, Sarp, Sam, Astım, Satım, Asma, Asım, Satır, Rast, Tas, Asır, Tır, Ama, Astar, Pas, Mas, Sara, Rampa, Arma, Pars, Mat, Star, Sapa, Sap, Tar, Ram, Atar, Pat, Ast, Arap, Tasa, Atım, Trap, Tıpa, Tasma, Asa, Satı, Mapa, Asar, Sarpa, Tapa, Tapma, Istampa, Tımar, Trampa, Sarım, Tasar, Saptırma, Sır, Raspa, Art, Rasat, Asap, Sırp, Pata, Taam, Sapıtma, Sıpa, Ramp, Tras, Pır, Artım, Tırsma, Parsa, Ratıp, Pıt, Ası, Masat, Ira, Tıs, Satrap, Tasım, Mastı, Pastra, Tapı, Astırma, Sarat, Rasıt, Arpamsı, Sıma, Istar, Irama, Pısma

CARMO RAHİBE MANASTIRI 3: Laborant, Oranla, Balon, Tablo, Balta, Talan, Tabla, Tarla, Taban, Baton, Banal, Torba, Baron, Torna, Rota, Ata, Nar, Bor, Bant, Boa, Orta, Alt, Bol, Rol, Ana, Ara, Tan, Ton, Bal, Oran, Alan, Bot, Not, Oba, Bar, Bora, Baran, Onlar, Abla, Rant, Onat, Ora, Oral, Nato, Altan, Bana, Baro, Ban, Nota, Balat, Rantabl, Balo, Batar, Olta, Onar, Boran, Tar, Ant, Aort, Bat, Atar, Olan, Nal, Ona, Nara, Bala, Taba, Naat, Tor, Alto, Lan, Abat, Aral, Ala, Trol, Aba, Lata, Rot, Lor, Tab, Tal, Art, Roba, Bara, Alo, Abra, Atonal, Tol, Borat, Tonla, Anal, Lot, Lort, Anot, Tabl, Balar, Lota, Atol, Boalar, Albatr, Lorta

CARMO RAHİBE MANASTIRI 4: Ergonomi, Migren, Ergin, Morg, Mine, İmge, Ring, İrem, Gine, Emin, Gemi, Emir, Geri, Erin, İnme, Mor, Rom, Gri, Girme, Moren, Gen, Nem, Men, Norm, Org, Giren, Gem, Ego, Eroin, İmren, Genom, Orion, Meni, Romen, Remi, Erim, Meri, Erg, Mir, Ermin, Nom, Nim, Gren, Ergi, Gerim, Enir

CARMO RAHİBE MANASTIRI 5: Beklemek, Kelebek, Bekleme, Eklemek, Elemek, Kekeme, Ekmek, Melek, Eleme, Eklem, Kelek, Belek, Emek, Emel, Leke, Ebe, Ekleme, Kek, Elek, Bel, Bek, Kel, Ekme, Kem, Elem, Meleke, Eke, Keke, Kele, Keme, Elk, Kebe, Belemek, Leb, Meke, Keleme, Kelem, Beleme, Elmek, Kekleme

CARMO RAHİBE MANASTIRI 6: Zülfikar, Fakir, Zarif, Kafir, Kiraz, Farz, Akli, Kral, Zira, İkaz, Kafi, Lira, Akif, Zarf, Akil, Kaz, Fil, Kar, Fark, Raf, Laf, Arz, Arif, Kür, Kira, İlk, Fal, Zar, Faz, Kaf, Laz, Ali, Far, Fak, Kriz, Ark, Lak, Faik, Kal, Laik, Rika, Faiz, Fakr, Fail, Kari, Akü, Kir, Kül, İfa, Lif, İla, Kil, Zil, Lük, Ari, Küf, Frak, İfraz, Lir, Firak, Zail, Zir, Afi, Lafzi, Fakül, Azil, İkraz, Lika, Friz, Zül, Kail, Filar, Faril, Klüz

CARMO RAHİBE MANASTIRI 7: Güneşlik, Güneşli, Şenlik, Şekil, Eşlik, Güneş, Geniş, Klişe, Nikel, Gelin, Ekin, Gişe, Ekşi, Enik, İlke, Şen, Gül, İnek, Kin, Gen, Şekli, Kel, İle, Leş, İlk, Ülke, Gün, Lig, Gülşen, Şike, Nil, Geliş, İşlek, Link, Şile, Liken, Ekli, Gine, Eşik, Kül, Kil, Eşli, Lük, Elgin, Genlik, Elik, Elk, Niş, Eşkin, Şek, Keş, Enli, Kile, Ülen, İlek, Şeni, Ünik, Küşne, Üleş, Ekü

CARMO RAHİBE MANASTIRI 8: Kabartma, Abartmak, Abartma, Taramak, Aktarma, Kabarma, Makara, Tabaka, Baraka, Kamara, Batmak, Artmak, Aramak, Maraba, Atamak, Kart, Araba, Ata, Katar, Tam, Mart, Atma, Atmak, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Atama, Kat, Arama, Katma, Bakma, Artma, Kaba, Akraba, Rakam, Bar, Matrak, Matbaa, Takma, Tarama, Akar, Aktar, Atak, Bakara, Ambar, Ama, Tabak, Akma, Tarak, Batma, Barak, Batar, Batak, Arma, Mark, Ramak, Matara, Kama, Mat, Tar, Ram, Karma, Bat, Atar, Bakar, Bark, Taba, Aka, Ark, Kam, Abat, Aba, Makat, Taka, Makta, Karama, Arak, Tab, Art, Bakam, Bara, Aratmak, Abra, Taam, Barka, Tak, Kabara, Barata, Aratma, Araka, Abramak, Mabat, Taraba, Abrama

CARMO RAHİBE MANASTIRI 9: Sezaryen, Seyran, Yaren, Sene, Eyer, Ezan, Esen, Ense, Sera, Eren, Eser, Arz, San, Nar, Zar, Yer, Yaz, Yan, Neyse, Sen, Sezen, Ray, Say, Resen, Esra, Yas, Enez, Saye, Yen, Sena, Yar, Zan, Naz, Saz, Ney, Ser, Ayn, Zen, Seren, Nas, Enser, Rey, Zer, Ensar, Nere, Esna, Eray, Sere, Seza, Eza, Reze, Esre, Reye

CARMO RAHİBE MANASTIRI 10: Makineli, İkilem, Makine, İlmik, İklim, Keman, Aleni, Emlak, Anemi, İkmal, Malik, İkame, İmkan, Nikel, Nemli, Elma, Kalem, Mali, Aile, İnek, İki, Kin, Mekan, Kan, Kemal, Mal, İnme, Kale, Alem, Klima, Kel, Name, Lake, İlan, Nem, İle, İma, Minik, Kimi, Emin, Men, Amel, İlk, İlke, Kelam, Ekim, Meal, Lame, Ela, Kem, İlme, İmla, Nam, Klan, İmik, Nal, Ali, Nil, Elan, Aklen, Akne, Kam, Kamil, Lan, Nakli, Nema, Kim, Mini, Liman, Link, Mikail, Anime, Malen, İkna, Lak, İman, Melik, İlmek, Nakil, İlim, Amin, Enam, Mine, Ekin, Liken, Ekli, Alim, Kal, İlmi, İlik, Lakin, İlkin, Nail, Akil, Kilim, İnmek, Laik, Elim, Akli, Meni, Maki, Mani, Ekili, İnal, Kani, Mika, Akim, Ani, İmal, İla, İni, Kil, Ameli, Lim, Mai, Lime, Mineli, Lam, Mil, Elik, Kemani, Elk, Maile, İnam, Kaim, Eminlik, Eman, Mink, Amil, Mail, Ekinli, İnmeli, İnak, İlam, İnekli, Enli, Kamilen, Nim, Kame, Kain, Anemik, Lain, Main, Kile, Kinli, İlek, Minkale, Emlik, Lika, Enik, Akemi, İnik, İmlek, Emik, Kaime, İlinek, Kail, İnilmek, İane, Nale, İmlik, İmale, Limaki, Anilik, İnilme

CARMO RAHİBE MANASTIRI 11: Eksiksiz, Sekiz, Kesik, Eksik, Seksi, Sikke, Eskiz, Keski, Zeki, Ezik, Eski, İkiz, Eksi, Sezi, İki, Kez, Ses, Seks, Kek, Sis, Sek, Kes, Siz, Seki, Ski, Kesi, Kik, Kesiksiz, Eksiz, Esik

CARMO RAHİBE MANASTIRI 12: Muhtemel, Meltem, Mehmet, Temel, Etme, Emel, Meme, Hem, Mum, Tel, Leh, Tem, Emme, Elem, Mete, Hele, Tul, Mut, Ehem, Muhtel, Met, Meh, Mehle, Telem, Helme, Tuh, Memul

CARMO RAHİBE MANASTIRI 13: Kültürel, Kültür, Kütle, Türkü, Türlü, Terk, Ülkü, Lüle, Türk, Ülke, Küre, Tek, Ütü, Tül, Kül, Tel, Kel, Kür, Ret, Ter, Kürt, Erk, Türel, Tür, Türe, Ket, Kült, Küllü, Ker, Lük, Üre, Küt, Elk, Tülü, Kütlü, Tellür, Külte, Ürkü, Trük, Ekü

CARMO RAHİBE MANASTIRI 14: Tripleks, Sertlik, Terslik, Pestil, Kispet, Terlik, Steril, Replik, Spiker, Litre, Kitle, Tesir, Kiler, Liste, Elips, Erik, Sert, Tek, Ters, Pes, Terk, Pek, Sel, Tel, İstek, Risk, Lise, Eski, Tepsi, Kel, Seri, İle, Kip, Kit, Ret, Sek, Ekip, Tepki, İpek, Ter, Set, İlk, İlke, Peki, Klip, Pres, Pis, İster, Eti, Kes, Erk, Site, Ser, Tip, Siklet, Tersi, Serik, Krep, Etki, Step, Rest, Reis, Kep, Tekil, Tekli, Espri, Stil, Esir, Etlik, Eksi, Peri, Sirke, Elit, Etli, Pike, Ekli, Etik, Kist, Tire, Siper, Ster, Sirk, Slip, Pelit, Seki, Pire, Kesir, Sekil, Perlit, Tekir, Pil, Ket, Kesit, Pert, Klips, Kir, Sit, Tik, Pist, Kil, Terli, Septik, Ker, Epik, Ski, Pir, Kesi, Elik, Etil, Elk, Kitre, Teksir, Ekti, Terkip, Lir, Terki, Per, Lep, Erlik, Tike, Eril, Pest, Esrik, Elti, Kile, İlek, Kepir, Esik, Tikel, Selp, İrs, Telis, Erkli, Kerti, Tirle, Telsi, Sepi, Kesp, Tepik, Tesri, Liret, Kipe, Setir, Tepir, Tepi, Perki, Ekit, Piket, Liet, Kils, Setik, Pik

CARMO RAHİBE MANASTIRI 15: Kayıtsız, Kayısı, Yastık, Yatık, Yatsı, Kayıt, Kıyas, Sakız, Yazıt, Yakıt, Yazık, Kasıt, Kısıt, Sayı, Atkı, Takı, Ayı, Kız, Kaz, Yat, Tazı, Yaz, Kısa, Sık, Kat, Sıkı, Yazı, Atık, Katı, Kazı, Tay, Kas, Kıyı, Askı, Zıt, Asık, Say, Tas, Kıt, Yas, Isı, Sızı, Ayık, Tık, Sak, Yak, Aks, Saz, Kıta, Azı, Kast, Akı, Kay, Zat, Ask, Ast, Satı, Yatı, Yatısız, Yakı, Kayı, Azık, Tak, Tıkız, Kıya, Sakıt, Ası, Iskat, Iska, Tıs, Yıkı, Aysız, Ayıt, Sızak, Sıkıt, Yısa

CARMO RAHİBE MANASTIRI 16: Selamsız, Esaslı, Elmas, Selam, Sızma, Lazım, Emsal, Sıla, Esas, Amel, Elma, Meal, Asıl, Aslı, Salı, Ses, Alım, Sel, Mal, Zam, Sam, Sal, Alem, Sema, Asım, Mas, Lame, Ela, Saz, Azı, Laz, Selma, Zamlı, Esma, Mazı, Melas, Seza, Sazlı, Eza, Lam, Zem, Sası, Sem, Ases, Ası, Sela, Azel, Sıma, Lazıme

CARMO RAHİBE MANASTIRI 17: Abandone, Anbean, Abone, Bando, Anne, Dana, Nane, Bone, Bade, Oda, Don, Oba, Ben, Ana, Eda, Ada, Boa, Done, Bana, Ban, Adnan, Bed, Ondan, Ona, Neon, Nadan, Dane, Edna, Aba, Nan, Bad, Anane, Abe

CARMO RAHİBE MANASTIRI 18: Dershane, Ender, Heder, Adres, Desen, Rende, Erhan, Seher, Sahne, Hande, Deha, Hare, Hane, Dans, Sera, Dere, Nar, Sene, Eser, Esen, Seda, Sen, Dar, Ders, Eder, Sade, Eren, Has, Erden, Han, Eda, Reha, Resen, Esra, Sena, Adese, Ense, Ser, San, Seren, Har, Nas, Enser, Nerde, Her, Ede, Ensar, Dane, Edna, Nere, Esna, Sere, Had, Sah, Hars, Dah, Sahre, Nah, Dren, Narh, Deh, Sahn, Esre, Rahne

CARMO RAHİBE MANASTIRI 19: Marksist, Matriks, Taksim, Matris, Aktris, Miktar, Simsar, Asist, Miras, İkram, İmsak, Taksi, Kasis, Kasti, Tamir, Kart, Tam, Mart, Kar, Mars, Kat, Sam, Kas, Risk, Takim, Rast, Tas, Sis, İma, Kit, Mis, Ait, Kira, Aksi, İmar, Mas, Mark, Sak, Aks, Kast, Mat, Star, Tar, Ram, Raks, Ask, Ast, Mask, Ark, Kars, Kam, Kim, Tim, Sari, Akit, Sair, Asit, Kist, Atik, Rika, Kati, Sirk, Sami, Art, Amir, Asi, Rami, Satir, Tarik, Kari, Maki, Mira, Maksi, Mika, Kir, Akim, İsa, Akis, Sit, Tik, Asri, Misak, Mit, Tak, Tras, Mir, Sim, Ski, Saki, Ari, Mai, İta, Misk, Ati, Sima, Kaim, Taksir, Karst, İrat, İkta, Mirat, Saik, Amit, Sakit, Marki, Sirkat, İrs, İksa, Astik, Sakim, Rasist, Miat, Tamik, Rakit

CARMO RAHİBE MANASTIRI 20: Patlamak, Kaplama, Katlama, Patlama, Kapatma, Atlamak, Patlak, Matkap, Kapama, Tapmak, Atamak, Lakap, Takla, Atmak, Plaka, Ata, Malta, Lama, Mala, Malt, Tam, Alma, Alt, Kalma, Alpaka, Atma, Almak, Atama, Kat, Katma, Mal, Kalp, Aptal, Apak, Atlama, Alp, Kamp, Takma, Plak, Alaka, Atak, Kapma, Aklama, Ama, Akma, Pak, Pala, Kap, Kama, Mat, Pat, Lapa, Talk, Aka, Pal, Kala, Kam, Mapa, Ala, Makat, Talak, Lata, Taka, Tapa, Tapma, Lak, Apalak, Makta, Kal, Lap, Tal, Pata, Malak, Taam, Pakt, Tak, Kaplam, Amal, Lam, Laka, Katalpa, Matla, Kaplatma, Klapa, Paklama, Akala, Patak, Aklatma, Patal

CARMO RAHİBE MANASTIRI 21: Milliyet, Meyilli, İletim, Millet, İllet, Milli, Yetim, İleti, Limit, Etli, İlim, Elti, Etil, İtme, Lime, Elli, Tel, Tem, Yem, İle, Eti, İlme, Mey, Yel, İyi, Ley, Tim, Elit, Telli, İlmi, İlle, Elim, Yeti, Leyli, Metil, İlmiye, Mit, Meyil, Lim, Mil, İlliyet, Met, İti, Yitme, İye, İlli, İtilme, Milel, Yelli, Yitim, Mitil, Liet

CARMO RAHİBE MANASTIRI 22: Hayretle, Hayret, Halter, Eyalet, Aleyh, Yerel, Yeter, Heyet, Alet, Halt, Ayet, Reha, Hare, Eyer, Hale, Yat, Yer, Alt, Hal, Hat, Tel, Ray, Reel, Tere, Tay, Hart, Ret, Ter, Yar, Ela, Hey, Tar, Leh, Yel, Har, Erte, Ahret, Atelye, Her, Rey, Halet, Ley, Ate, Hele, Rahle, Hela, Erat, Yal, Tal, Eray, Eter, Art, Yele, Tarh, Hay, Tela, Rate, Teyel, Lehtar, Atel, Reye, Raht, Ateh

CARMO RAHİBE MANASTIRI 23: Terörist, İster, Tesir, Testi, Töre, Esir, Sert, Site, Rest, Reis, Seri, Ters, Test, Ter, Ser, Örs, Ret, Set, Eti, Öte, Tersi, Terör, Tire, Ster, Sit, Tör, Teist, İrs, Tröst, Ötre, Sör, Tesit, Titr, Tesri, Tetir, Tös, Setir

CARMO RAHİBE MANASTIRI 24: Çekirdek, Kireç, Keder, Direk, Çekik, Kredi, Erkek, Keçi, Kedi, Keçe, Eder, Erik, Dere, Kere, Deri, Kek, Erk, Çek, Erke, Derik, Ede, Dek, Eke, Erdek, Erek, Çeki, Keke, Çeker, Dik, Kir, Kekeç, Ker, Kekre, İde, Kik, Edi, Derk, Çeri, Erkeç, Çekek, İçre, Dikeç, Dikçe, Kerde, Edik, Kirde, Kerki, İçrek, Çir, Derç, Çedik, Erekçi, Dreç