Words Of Wonders

Words Of Wonders Polonya Cevapları

Words Of Wonders Polonya – Slowinski Ulusal Park Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Polonya Slowinski Ulusal Park bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SLOWINSKI ULUSAL PARK 1: Kişisel, Kilise, Klişe, Şekil, İşkil, Eşlik, Silik, İlik, Kişi, Şili, Eksi, Eşli, Şike, İlke, Ekşi, İki, Sel, Şekli, Lise, Eski, Kel, Kilis, İle, Leş, Sek, İlk, Kes, İşlek, Ekşili, Şile, Ekli, Seki, Sekil, Ekili, Eşik, İşli, Kil, Şii, Ski, Kesi, İşlik, Elik, Elk, Şikeli, Sili, Sekili, Şek, Keş, İsli, Kile, Ekiliş, İlek, Esik, Kesiliş, Kesiş, Silki, Esiş, Sekiş, Eksiliş, Kils, Kilsi, Siliş

SLOWINSKI ULUSAL PARK 2: Kolayca, Kolay, Aylak, Yalak, Koala, Kalay, Ayak, Alay, Kola, Caka, Loca, Yaka, Olay, Kaya, Ocak, Koca, Kol, Koy, Yok, Yol, Oya, Olacak, Yak, Ayla, Kay, Aka, Kala, Olcay, Ala, Aya, Lak, Kal, Yal, Alo, Lok, Kalya, Ayol, Laka, Ayal, Yolak, Acyo

SLOWINSKI ULUSAL PARK 3: Mehteran, Rahmet, Terane, Namert, Emanet, Mehter, Etmen, Hemen, Emare, Metan, Metre, Meret, Erhan, Harem, Antre, Tren, Nar, Etme, Tam, Mart, Tan, Tane, Mert, Hat, Eren, Ten, Net, Tere, Han, Tema, Ahmet, Reha, Hane, Tem, Ham, Rant, Erme, Name, Mah, Tenha, Nem, Hart, Tamer, Ret, Terme, Men, Ter, Meta, Hem, Mera, Mat, Nam, Tar, Ant, Emrah, Ram, Har, Erte, Ahret, Her, Mete, Hare, Ate, Nema, Nere, Erat, Enam, Taner, Emen, Eter, Art, Temren, Tarh, Ehem, Ehram, Eten, Rate, Met, Meh, Eman, Nah, Narh, Marn, Raht, Hamt, Rahne, Emaret, Ateh

SLOWINSKI ULUSAL PARK 4: Kutsama, Maksat, Makat, Aksam, Sumak, Tasma, Makas, Atmak, Asmak, Takas, Makus, Sakat, Muska, Katma, Takma, Saat, Ata, Kum, Masa, Tam, Atma, Kamu, Satmak, Usta, Satma, Kat, Kasa, Saka, Sam, Kusma, Kas, Asma, Maksut, Atak, Tas, Kasma, Akut, Maktu, Ama, Akma, Mas, Sak, Kama, Aks, Aut, Kast, Mat, Musa, Kuma, Ask, Aksu, Aka, Ast, Tasa, Suat, Mask, Kam, Asa, Sut, Taka, Makta, Samut, Mut, Taam, Kamus, Tak, Suma, Taksa, Tamu, Masat, Muta, Amut, Utma, Utmak, Askat, Kut

SLOWINSKI ULUSAL PARK 5: Postacı, Posta, Tıpa, Post, Sıpa, Spot, Posa, Paso, Pota, Sopa, Tas, Tıp, Top, Pot, Ast, Acı, Sac, Pos, Pas, Sap, Cop, Stop, Pat, Otacı, Satı, Tos, Pıt, Ası, Tıs, Potas, Stoacı, Sota, Tapı, Cıs

SLOWINSKI ULUSAL PARK 6: Feribot, Terfi, Teori, İbret, İbre, Efor, Fire, Fert, Fobi, Brit, Beri, Tef, Bir, Ter, Bot, Bor, Forte, Fit, Ret, Eti, Bet, Tor, Fer, Bit, Fiber, Ferit, Rot, Tire, Feri, Trio, Fitre, Bre, Tifo, Beti, Terbi

SLOWINSKI ULUSAL PARK 7: Katılım, Kalıtım, Tıkalı, Atılım, Katlı, Takım, Katı, Atlı, Ilım, Takı, Malt, Atkı, Atım, Kıta, Akıl, Altı, Tam, Alt, Alım, Kat, Mal, Atık, Ilık, Kılma, Atıl, Akım, Kıt, Kıl, Atılı, Tık, Akı, Mat, Aklı, Alkım, Kalım, Talk, Alık, Kam, Atkılı, Takılı, Lak, Kal, Tal, Kımıl, Tak, Lam, Tıkma, Kalıt, Matlık, Katım, Akımlı, Tamlık, Talkım, Altık, Kıtal, Ilımak, Ilıma, Itlak, Ilıtmak, Tıkım, Atmık, Tıkılma, Ilıtma

SLOWINSKI ULUSAL PARK 8: Aldanma, Mandal, Manda, Adana, Alman, Damla, Anlam, Adam, Dana, Alan, Alma, Mana, Lama, Mala, Aman, Ada, Anlama, Ana, Anma, Mal, Adama, Dal, Ama, Dalma, Dama, Nam, Dalan, Dalama, Nama, Anam, Nal, Dalaman, Dam, Lan, Ala, Maada, Amal, Anal, Lam, Anamal, Adanma, Adlanma, Dalanma

SLOWINSKI ULUSAL PARK 9: Prensip, Prens, Siper, Espri, Serin, Siren, Reis, Sine, Esin, Seri, Esir, Peri, Pire, Erin, Sen, Pes, Pres, Pis, Ser, İrsen, Penis, Pens, Nesi, Sin, Pir, Nesir, Per, Pepsin, Pines, Senir, İrs, Peni, Sepi, Enir

SLOWINSKI ULUSAL PARK 10: Oturmuş, Oturum, Turşu, Omur, Umur, Umut, Şuur, Şort, Rum, Tuş, Tur, Şut, Mor, Rom, Muş, Tor, Rot, Oturuş, Mut, Umu, Muştu, Torum, Murt, Şom, Umuş

SLOWINSKI ULUSAL PARK 11: Heyelan, Halen, Aleyh, Hale, Yele, Hela, Hane, Ney, Ela, Yan, Yel, Nal, Hal, Hey, Han, Yen, Helen, Ayn, Leh, Elan, Ley, Lan, Anele, Hele, Yal, Hay, Nah, Nale

SLOWINSKI ULUSAL PARK 12: Atanmak, Katman, Atamak, Atakan, Kanaat, Kanama, Katma, Kanat, Atama, Anmak, Atmak, Makat, Takma, Atak, Taka, Ata, Tank, Tam, Atma, Ana, Kan, Tan, Kat, Anma, Akman, Ataman, Aman, Ama, Akma, Mana, Kama, Anka, Mat, Nam, Ant, Nama, Anam, Kana, Aka, Naat, Kant, Kam, Kanma, Atanma, Kaan, Makta, Katana, Kanata, Taam, Tak, Kanatma, Manat

SLOWINSKI ULUSAL PARK 13: Tehlike, Kitle, Tekil, Tekel, Etek, Ehil, Leke, Etki, Etil, Elek, Elit, İlke, Teke, Etik, Elti, Tek, Tel, Kel, İle, Kit, İlk, Eti, Leh, Hit, Eke, Hele, Tekli, Kete, Etlik, Hile, Etli, Ehli, Ekli, Kele, Ket, Telek, Tik, Kil, Elik, Elk, Ekti, Tike, Helke, Kile, İlek, Kehle, Tikel, Helik, Telkih, Tehi, Ekit, Liet

SLOWINSKI ULUSAL PARK 14: Baloncu, Balon, Lonca, Onca, Balo, Loca, Boca, Oba, Can, Alo, Nal, Boa, Obua, Bol, Bal, Bunca, Bolu, Bul, Bolca, Acun, Ban, Olan, Buna, Ona, Lan, Buca, Bun, Ulan, Bula, Uca, Abu, Acul, Onlu

SLOWINSKI ULUSAL PARK 15: Ölesiye, Öylesi, Öyle, Sele, Yele, Lise, Sel, İle, Yel, Ley, Lös, Yeis, İye

SLOWINSKI ULUSAL PARK 16: Sarkmak, Rakkas, Sarmak, Kasmak, Aksam, Karma, Makas, Ramak, Aksak, Asmak, Akmak, Sakar, Marka, Rakam, Sarma, Kask, Masa, Arka, Ara, Kar, Makak, Kara, Mars, Arsa, Kasa, Saka, Sam, Kas, Asma, Akar, Sarkma, Kasma, Ama, Akma, Karkas, Mas, Sara, Arma, Mark, Sak, Kama, Aks, Ram, Raks, Kasar, Ask, Kaka, Aka, Mask, Ark, Kars, Kam, Asa, Asar, Arak, Kak, Karsak, Kakma, Karmak, Sarak, Akak, Sakak, Markka

SLOWINSKI ULUSAL PARK 17: Kasıntı, Akıntı, Kısıt, Kanıt, Tanık, Sanık, Kasıt, Iska, Tank, Takı, Kıta, Akın, Asık, Katı, Kına, Kan, Kısa, Sık, Tan, Kat, Sıkı, Atık, Kas, Anı, Askı, Anıt, Tas, Sakın, Kıt, Tanı, Isı, Atkı, Kanı, Tık, Sak, Aks, Kast, Akı, San, Ant, Nas, Ask, Ast, Nakıs, Kant, Anık, Satı, Askıntı, Tın, Kın, Sanı, Isın, Tını, Tak, Sakıt, Ası, Iskat, Tıs, Tansık, Sınık, Sakıntı, Anıtsı, Asıntı, Kasnı, Sıkıt

SLOWINSKI ULUSAL PARK 18: Yorumsuz, Yumru, Rumuz, Sorum, Yorum, Umur, Uyuz, Omuz, Mors, Uyum, Omur, Rum, Sur, Mor, Zor, Muz, Rom, Soru, Soy, Uyur, Som, Rus, Oyum, Yoz, Zum, Yom, Ruz, Umu, Zom, Soyum, Uzo, Yomsuz, Muzsu

SLOWINSKI ULUSAL PARK 19: Ocakbaşı, Şakacı, Başak, Başka, Bakış, Bacak, Baca, Akış, Boca, Şaka, Koca, Aşık, Caka, Kaba, Bacı, Acı, Boş, Aşk, Boa, Ocak, Oba, Aşı, Bok, Şık, Abacı, Kış, Akı, Bakı, Baş, Aka, Kocabaş, Akbaş, Şok, Caba, Aba, Kaş, Koşa, Cık, Şak, Kocabaşı, Abaşo

SLOWINSKI ULUSAL PARK 20: İndirme, Edinim, Minder, Demir, Demin, Derin, Erin, Diri, İrem, Mine, Mide, Deri, Mini, İrin, İnme, Diren, Denim, Nem, Emir, Emin, Men, Dem, Din, İndi, Dini, Demiri, Nedim, İmren, Meni, Dimi, Remi, Midi, Erim, Meri, İni, İri, Dine, Mir, Dinme, İde, Deni, İmdi, Ermin, Edi, Dirim, Edim, Miri, Dren, Nim, Dineri, Direnim, Enir

SLOWINSKI ULUSAL PARK 21: Yetkili, Etkili, İletki, Kitle, Yetki, İleti, Tilki, Kilit, Likit, Tekil, Elti, İlik, Etli, Etik, İlke, İki, Tek, Tel, Kel, İle, Kit, İlk, Eti, Yek, Yel, İyi, Kitli, Etki, Ley, Tekli, Etlik, Elit, Yitik, Ekli, Yeti, Ekili, Ket, Tik, Kil, İyelik, Elik, Etil, Elk, Ekti, İti, İye, Yetik, Tike, İtlik, Kile, İlek, Tikel, İtki, Ekit, Liet

SLOWINSKI ULUSAL PARK 22: Cephane, Cenap, Cephe, Hane, Hece, Pena, Han, Cep, Ece, Hac, Hap, Hep, Can, Acep, Cenah, Nece, Epe, Nah, Pah

SLOWINSKI ULUSAL PARK 23: Havuzlu, Havuz, Havlu, Avlu, Zula, Uzuv, Ahu, Lav, Laz, Ulu, Haz, Hal, Vah, Ulah, Hav, Vaz, Vuzuh

SLOWINSKI ULUSAL PARK 24: Tezkere, Teker, Tere, Etek, Teke, Kere, Terk, Eter, Ter, Tek, Tez, Kez, Ret, Erk, Erke, Erte, Zer, Eke, Kete, Erek, Tezek, Terek, Zerk, Tereke, Ket, Kerte, Ker, Reze, Zeker, Erkete

Words Of Wonders Polonya – Malbork Kalesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Polonya Malbork Kalesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MALBORK KALESİ 1: Yönetme, Yöntem, Etmen, Etme, Yeme, Önem, Ten, Mey, Net, Yen, Men, Yön, Yem, Tem, Nem, Yemen, Yetme, Ney, Öte, Mete, Ötme, Emen, Eten, Yenme, Met, Enöte

MALBORK KALESİ 2: Anketör, Tanker, Nektar, Anket, Aktör, Karne, Rekat, Kenar, Tören, Antre, Örnek, Ekran, Raket, Renk, Kent, Kart, Tren, Tank, Nar, Tek, Kan, Erkan, Kar, Terk, Tan, Kat, Tane, Kare, Ten, Net, Rant, Ret, Ter, Erk, Katre, Tar, Ant, Ören, Öte, Kör, Akne, Ark, Kant, Ate, Erat, Taner, Töre, Art, Ket, Nötr, Ker, Tak, Rate, Aktöre, Trake, Tör, Öke, Köre, Ötre, Örek, Örk

MALBORK KALESİ 3: İmamlık, Klima, Malik, Kamil, İkmal, Mali, Mika, Laik, Alim, Akli, Maki, Alım, İmam, İmal, Akil, Akıl, Mal, Kılma, Akım, İma, Kıl, İlk, Akı, Aklı, İmla, Alkım, Kalım, Ali, Alık, Kam, Kim, Lak, Kal, Akim, Mim, İla, Kil, Lim, Mai, Lam, Mil, İmalı, Kaim, Amil, Mail, İlam, Lika, Mikalı, Kail

MALBORK KALESİ 4: Doyumlu, Dolum, Yudum, Doyum, Duyum, Duyu, Dolu, Uyum, Uydu, Yol, Ulu, Duy, Oylum, Dul, Oldu, Oyum, Yom, Ulum, Umu, Muylu

MALBORK KALESİ 5: İtinalı, Latin, Altın, İtina, Atıl, İnat, Altı, Tali, Atlı, Tanı, İlan, Ani, Ant, Nal, Alt, Alın, Tan, Anı, Anıt, Ait, Ali, Nil, Lan, Tın, Nail, Tal, İnal, İla, İni, Tin, İta, Ati, Antlı, İti, İnti, Lain, İtila

MALBORK KALESİ 6: Yükleme, Yelek, Eklem, Yemek, Eylem, Melek, Yeme, Emek, Ülke, Elek, Mülk, Emel, Yele, Leke, Küme, Kel, Ekme, Yem, Kem, Mey, Yek, Elem, Yel, Yük, Ley, Eke, Üye, Kele, Yüklem, Kül, Lük, Yeke, Keme, Elk, Meke, Kelem, Yelmek, Yelme, Elmek, Mül, Ekü

MALBORK KALESİ 7: Pastacı, Pasta, Sıpa, Sapa, Tasa, Saat, Tıpa, Tıp, Asa, Ata, Pas, Acı, Ast, Sap, Tas, Sac, Pat, Satı, Tapa, Asap, Pata, Pıt, Ası, Apacı, Tıs, Tapı, Cıs

MALBORK KALESİ 8: Düşmanca, Şamdan, Düşman, Manda, Şaman, Dana, Anma, Adaş, Maşa, Naaş, Adam, Maaş, Amca, Mana, Aman, Ada, Şam, Ana, Cam, Can, Anca, Ama, Aşma, Dama, Nam, Dün, Nama, Anam, Danca, Dam, Candaş, Şan, Düş, Cana, Şad, Manca, Şama, Maş, Cüda, Müdana

MALBORK KALESİ 9: Ahlaken, Halen, Ahlak, Helak, Kanal, Kalan, Ahenk, Halka, Hakan, Kale, Anka, Alan, Klan, Hale, Akne, Hala, Ana, Kan, Halk, Hak, Hal, Han, Hane, Kel, Lake, Kah, Ela, Leh, Nal, Kana, Elan, Aka, Aklen, Kala, Alkan, Lan, Ala, Kaan, Hela, Lak, Kal, Elhak, Aklan, Nahak, Aha, Anal, Elk, Laka, Nah, Hanek, Anlak, Kalhane, Nale

MALBORK KALESİ 10: Çizmeli, Çizme, İmleç, Çizim, Elim, Çile, Lime, İlçe, İçli, İçim, Elçi, İlim, İle, Çil, Çim, İçme, İlme, İçel, İlmi, Zili, İzlem, Zil, Çizi, Çizilme, Lim, Zem, Mil, İliç, Meç, İçilme, Elçim, İçlem, Çelim, Miçel

MALBORK KALESİ 11: Deneyim, Yemeni, Nedime, Medeni, Deney, Demin, Midye, Deyim, Yemin, Mine, Yedi, Yine, Niye, Emin, Yeme, Mide, Denim, Deme, Edinme, İnme, Yeni, Yem, Nem, Yemen, Yen, Emine, Men, Diye, Dem, Din, Mey, Ney, Ede, Nedim, Emen, Meni, Dine, Dinme, İde, Deni, Yenme, Edi, Edim, İye, Deyi, Nim, Denme, Yedme

MALBORK KALESİ 12: Kablolu, Bolluk, Alkol, Kablo, Kabul, Lokal, Kola, Blok,Ulak, Oluk, Balo, Abuk, Bolu, Okul, Alo, Kol, Boa, Obua, Bol, Bal, Bul, Kula, Oba, Kul, Bok, Bulak, Kollu, Lal, Boklu, Lak, Kal, Bula, Lok, Bloklu, Abu

MALBORK KALESİ 13: Yaramak, Aramak, Kamara, Makara, Yamak, Arama, Rakam, Yarma, Marka, Ramak, Karma, Aymak, Kaya, Kama, Maya, Ayak, Arka, Ara, Kar, Kara, Ayar, Ray, Yaka, Yara, Yakma, Kayma, Akar, Kayra, Ama, Akma, Yarama, Arma, Mark, Yar, Kayar, Yak, Yama, Kay, Karaya, Ram, Aka, Ark, Kam, Arya, Yarmak, Aya, Karama, Arak, Ayma, Yakarma, Marya, Yarka, Araka

MALBORK KALESİ 14: Boğuşma, Boğma, Boğum, Boğa, Oba, Boş, Şam, Baş, Bağ, Boa, Obua, Bom, Muş, Abu, Oma, Şua, Maş, Şom

MALBORK KALESİ 15: Doğurma, Mağdur, Doğru, Doğum, Roma, Moda, Doğu, Doğa, Ordu, Dram, Omur, Mor, Dua, Dam, Dar, Rom, Dağ, Durma, Oda, Doğma, Ora, Ram, Duma, Doru, Umar, Rum, Amor, Roda, Oma, Uğra, Dorum, Daru, Domur, Doğram, Ruam, Rua

MALBORK KALESİ 16: Kapital, Patika, Patlak, Talip, Katip, Katil, Lakap, Kitap, Takip, Plaka, Aplik, İptal, Takla, Patik, Aptal, Ata, Alt, Kat, Kalp, Apak, Alp, Plak, Atak, Kip, Kit, Ait, Pak, İlk, Klip, Pala, Kap, Tip, Ali, Pat, Lapa, Talk, Aka, Pal, Kala, Ala, Talak, Lata, Taka, Tapa, Lak, Akit, Kal, Lap, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Pata, Pil, Pati, İla, Tik, Kil, Pakt, Tali, Tak, İta, Ati, Laka, Plati, Tapi, İkta, Klapa, Talika, Talik, Lika, İtap, Patak, Kail, Akait, Taklip, İpka, Patal, Pik

MALBORK KALESİ 17: Odunluk, Onluk, Donuk, Dolu, Oluk, Okul, Doku, Konu, Odun, Klon, Dul, Kol, Kod, Ulu, Don, Kul, Konulu, Oldu, Dun, Kulu, Kulun, Kondu, Dok, Dokulu, Lok, Unluk, Nodul, Odunlu, Onlu, Donlu, Duluk

MALBORK KALESİ 18: Nairobi, İbrani, Baron, İroni, Bina, İbra, Oran, Biri, Bora, Baro, İrin, Bira, Bari, İran, Ani, Bir, Bin, Nar, Bor, Boa, Oba, Bar, Ora, Ban, Onar, Boran, Abi, Ona, Roba, Bini, İni, İri, Ari, Borani, Rina, Bani, Borina

MALBORK KALESİ 19: Tanecik, Anket, Etnik, Tekin, Etkin, Nakit, Antik, Tane, Cenk, Kati, Etik, İnce, Akne, Ekin, Cani, Tank, İnek, Cin, Kin, Tek, Kan, Kent, Tan, Kat, Ten, Can, Net, Kit, Ait, Necat, Necati, Eti, Ant, Tacik, Etki, Kant, Ate, İkna, Akit, İcat, Cet, İnat, Atik, Kani, Ket, Ani, Tik, Tak, Tin, Nice, İta, Ati, Ekti, Nite, İnak, Tike, İkta, Kain, Neci, Tein, İntak, Enik, İane, Ekit

MALBORK KALESİ 20: Şantiye, Şeytani, Şeytan, Tenya, Niyet, Tayin, Şayet, Enayi, Niye, İnşa, İşte, İnat, Yeni, Ayet, Ateş, Yat, Şen, Yan, Tan, Tane, Ten, Net, Tay, Eşya, Yine, Yaş, Şey, Ait, Yani, Yen, Ayşe, Eti, Ney, Ayn, Ant, Ayni, Ate, Ayten, Ateşin, Taş, Ayşen, Eşit, Ayin, Yeti, Şan, Ani, İnayet, Tin, İta, Ati, Niş, Nite, İye, İnşat, İaşe, Tein, Şat, Şeni, Teşyi, İane, Şita, Naşi, Şet, Şayi

MALBORK KALESİ 21: Eritmek, Termik, Eritme, Teker, Etmek, Kemer, Terim, Metre, Ermek, Tekir, Tekme, Meret, İtmek, Krem, Etki, Etek, Etme, Erik, Tek, Kere, Emek, Terk, Mert, Kerem, Tere, Tem, Erme, Ekrem, Ekme, Erime, Kit, Emir, Ret, Terme, Ter, İtme, Ekim, Eti, Kem, Erk, Erke, Teke, Erte, Mete, Eke, Kerim, Kim, Tim, Kerime, Kete, Erek, İrem, Mertek, Metrik, Etik, Tire, Terek, Eter, Kertme, Remi, Ektirme, Ket, Erim, Kir, Meri, Kerte, Tik, Mit, Ker, Mir, Keme, Met, Kitre, Ekti, Etkime, Merek, Terki, Temek, Meke, Tike, Erimek, Kemre, Kerti, Emik, İrkme, Ekit

MALBORK KALESİ 22: Nikotin, Kitin, Tonik, Koni, Kont, Kot, Kin, Not, İki, Tok, Ton, Kit, İkon, İni, Tik, Tin, İti, Kinin, İnti, İnik, İtki

MALBORK KALESİ 23: Pardösü, Pasör, Sarp, Pars, Darp, Pas, Arp, Dar, Örs, Sap, Rap, Pür, Sör, Örü

MALBORK KALESİ 24: Galaksi, Salak, Kalas, Sakal, Klas, Asal, Kasa, Aksi, Akli, Saka, Akil, Gala, Asil, Laik, Asla, Sal, Kas, İlk, Sak, Lig, Aks, Sala, Ask, Ali, Liga, Aka, Kala, Asa, Ala, Lak, Asli, Kal, Asi, Alg, İla, İsa, Akis, Kil, Ski, Saki, Gak, Salik, Skala, Gali, Laka, Saik, İlga, Lika, Sakil, İksa, İsal, Saika, Kail, Gasil, Sigala, Kils, Laski

Words Of Wonders Polonya – Bialowieza Ormanı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Polonya Bialowieza Ormanı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BIALOWIEZA ORMANI 1: Yunanca, Yunan, Canan, Acun, Ayan, Ayna, Can, Aya, Ana, Yan, Anca, Ayn, Nan, Nanay, Uca, Cana, Yuna

BIALOWIEZA ORMANI 2: Önermek, Önerme, Ermek, Erken, Örnek, Kemer, Ömer, Önem, Renk, Kene, Örme, Krem, Kere, Emek, Eren, Kerem, Erme, Ekrem, Ekme, Nem, Men, Kem, Erk, Erke, Ören, Kör, Eke, Nere, Erek, Emen, Örmek, Kermen, Nekre, Ker, Enek, Keme, Merek, Meke, Kemre, Öke, Köre, Örek, Öreke, Örk

BIALOWIEZA ORMANI 3: Dilemek, Emekli, Melike, Demlik, Kelime, Delmek, Eklem, İlmek, Dilek, Demli, Dikme, Melek, Delik, Leke, Emel, Kedi, Mide, Deli, Demek, Dil, Deme, Emek, Edilmek, Elde, Elek, Dileme, Delme, Kel, Ekme, İle, İlk, İlke, Dem, Ekim, Kem, İlme, Elem, Ede, Dek, Eke, Kim, Dilme, Edilme, Melik, Ekli, Elim, Kele, Dik, Kil, Lim, Lime, İde, Keme, Mil, Edi, Elik, Elk, Edim, Meke, Kelem, Kile, İlek, Emlik, Dikel, Dikelme, Elmek, İmlek, Ekilme, Emik, Edik, Delk, Dilmek

BIALOWIEZA ORMANI 4: Muallak, Makul, Ukala, Malak, Almak, Ulama, Lama, Ulak, Akma, Kama, Alma, Kamu, Mala, Kuma, Kum, Kalma, Mal, Kula, Kul, Malul, Ama, Allak, Aka, Kala, Kam, Ala, Lal, Mualla, Lak, Kal, Kumla, Lala, Amal, Lam, Laka, Ulamak, Ulam

BIALOWIEZA ORMANI 5: Dinamik, Minik, İdman, Daimi, İmkan, Kadim, İman, Amin, Daim, Maki, İkna, İdam, Nida, Mika, Kim, İki, Kin, Kan, İma, Kimi, Adi, Din, İndi, Nam, İmik, Dini, Dam, Kam, Mini, Dink, Nakdi, Dikim, Dimi, Mani, Midi, Kani, Dik, Akim, Ani, İni, Mai, İmdi, Dank, İnam, Kaim, Nadim, Mink, İnak, Nim, Kain, İkdam, Main, İnik, Kadimi, Madik

BIALOWIEZA ORMANI 6: Yayılım, Yaylım, Yayım, Yaylı, Ilım, Alım, Yıl, Yay, Mal, Ayı, Yalı, Yalım, Yayılı, Yılma, Yal, Lam, Aylı, Ilıma

BIALOWIEZA ORMANI 7: Atasözü, Azat, Tasa, Özüt, Saat, Aza, Ast, Tas, Söz, Asa, Ata, Saz, Süt, Üst, Zat, Töz, Tös

BIALOWIEZA ORMANI 8: Yalancı, Aynalı, Yanal, Alyan, Canlı, Yılan, Yanlı, Yalan, Yalın, Alan, Ayna, Yalı, Aynı, Alın, Ayan, Alaycı, Acı, Ayı, Yıl, Ana, Yan, Can, Anı, Alay, Anca, Ayın, Ayla, Ayn, Nal, Lan, Ala, Aya, Yal, Cana, Anal, Analı, Anacıl, Aynacı, Yancı, Aylı, Ayal

BIALOWIEZA ORMANI 9: Camekan, Keman, Kanca, Mekan, Anmak, Ancak, Name, Kama, Cenk, Anma, Nema, Aman, Amca, Caka, Anka, Ana, Kan, Cem, Cam, Can, Akman, Anca, Nem, Ama, Akma, Mana, Men, Kem, Nam, Nama, Anam, Kana, Aka, Akne, Kam, Kanma, Kaan, Nacak, Enam, Acem, Ceman, Cana, Eman, Manca, Encam, Kame

BIALOWIEZA ORMANI 10: Sadakat, Sadaka, Takas, Sakat, Saka, Saat, Kast, Taka, Data, Atak, Kasa, Tasa, Adak, Aks, Ada, Ata, Kat, Kas, Tas, Sak, Sadak, Sada, Ask, Aka, Ast, Asa, Tak, Taksa, Aksata, Askat

BIALOWIEZA ORMANI 11: Güvercin, Güven, Vergi, Ergin, Günce, Nice, Ring, Geri, Gine, Evci, Erin, Grev, Güve, Veri, İnce, Gri, Cin, Gen, Nev, Gün, Giren, Nevi, Evin, Cer, Evgin, Cevir, Gür, Erg, Güre, Üre, Nüve, Ecir, Gren, Ergi, Neci, Grevci, Revü, Nevir, Enir

BIALOWIEZA ORMANI 12: Böylece, Öylece, Böyle, Öyle, Ecel, Yele, Ece, Yel, Bey, Ebe, Bel, Cebe, Ley, Cebel, Böle, Leb, Belce, Böce, Celbe

BIALOWIEZA ORMANI 13: Parçalı, Çarpı, Parça, Araç, Alçı, Pala, Paça, Para, Çıra, Çalı, Lapa, Çıpa, Arap, Çapa, Arpa, Arı, Arp, Ara, Rap, Alp, Alıç, Çalap, Pal, Paralı, Çalar, Aral, Ala, Çaplı, Açar, Lap, Çapar, Çar, Çal, Açı, Çap, Paçalı, Pır, Araçlı, Ira, Paçal, Arlı, Aralı, Çapalı, Çapla, Larp, Arpçı

BIALOWIEZA ORMANI 14: Tambura, Tambur, Ambar, Burma, Murat, Batma, Tabur, Armut, Barut, Tura, Arma, Tabu, Atma, Mart, Taba, Ata, Tam, Ara, Artma, Tur, Bura, Bar, Tuba, Matbu, Batur, Ama, Batar, Aut, Mat, Tar, Ram, Bat, Atar, Umar, Abat, But, Rum, Rumba, Aba, Tab, Batu, Tumba, Art, Bara, Mut, Abra, Taam, Turba, Buat, Abu, Ruba, Mabut, Tamu, Matbua, Murt, Muta, Amut, Urba, Utma, Mabat, Ruam, Rua, Marabut

BIALOWIEZA ORMANI 15: Surinam, Samur, Miras, Munis, Namus, İmar, Sima, Mani, Suni, Musa, İman, İran, Mars, Rumi, Maun, Nar, Sunma, Nur, Sam, Suna, Sura, İma, Mis, Sur, Mas, Rus, San, Nam, Ram, Nas, Umar, Masun, Rum, Sari, Nuri, Amin, Sair, Uran, Sami, Amir, Asi, Rami, Mira, Nisa, Ani, İsa, Asri, Sin, Mir, Sim, Ari, Mai, Suma, Nasir, Rina, İnam, Run, Nim, Marn, Muris, Main, İrs, Ruam, Rua, Muin, Masnu

BIALOWIEZA ORMANI 16: Çiçekli, Çilek, Çekiç, İçlik, Çiçek, Çelik, İlçe, İçki, Elçi, Çile, Keçi, İçli, İlik, İlke, İlk, İki, Kel, İle, Çil, Çek, İçel, Çeki, Ekli, Ekili, Kil, Elik, Elk, İliç, Kile, İlek, Çilekçi, Çeç

BIALOWIEZA ORMANI 17: Görüşme, Görüş, Güreş, Ömür, Örgü, Örme, Gömü, Şer, Gür, Öge, Görme, Müge, Göre, Ömer, Gem, Görü, Erg, Güre, Üre, Güme, Güm, Şem, Üşme, Görüm, Öşür, Örge, Örüm, Gömüş, Örü, Ürem, Örüş

BIALOWIEZA ORMANI 18: Bambaşka, Akbaba, Akşam, Başak, Aşama, Başka, Aşmak, Kaba, Maaş, Şaka, Maşa, Baba, Kama, Akma, Şam, Aşk, Bakma, Ama, Aşma, Baş, Aka, Kam, Akbaş, Aba, Şambaba, Bakam, Kaş, Şak, Şama, Maş, Başmak

BIALOWIEZA ORMANI 19: Korunma, Koruma, Orman, Roman, Korna, Rakun, Kumar, Kurma, Okuma, Moruk, Konum, Kuran, Roka, Kano, Okur, Roma, Krom, Mor, Nar, Kum, Rom, Konu, Kan, Kamu, Kar, Kur, Onur, Oran, Makro, Nur, Ora, Kura, Maun, Konur, Norm, Koru, Mark, Onar, Kuram, Okan, Orak, Kor, Kom, Akor, Nam, Ram, Kuma, Karo, Kora, Omur, Ona, Okunma, Umar, Ark, Kron, Kam, Rum, Komar, Uran, Amor, Koma, Kurna, Maron, Kuman, Orun, Mano, Karun, Kuron, Oma, Moka, Run, Onmak, Korun, Konma, Nom, Onma, Marn, Okar, Ruam, Nokra, Rua, Akur, Onum

BIALOWIEZA ORMANI 20: Kaşıntı, Akıntı, Taşkın, Aşkın, Tanık, Nakış, Kanıt, Kıta, Tanı, Anıt, Atış, Kanı, Işık, Işın, Tank, Takı, Aşk, Kan, Akın, Tan, Kat, Atık, Katı, Anı, Kıt, Aşık, Aşı, Atkı, Şık, Kına, Tık, Kış, Akı, Ant, Kant, Anık, Kışın, Taş, Tın, Akış, Tanış, Kın, Şan, Kaş, Tını, Tak, Tanışık, Şak, Şat, Aşıntı, Akşın, Işkın, Aşıt, Kanış, Tıkanış, Akıtış, Işkı

BIALOWIEZA ORMANI 21: Güvenli, Gelin, Güven, Güve, Veli, Gine, Nil, İle, Lig, Gül, Gen, Nev, Gün, Nevi, Evin, Evgin, Elgin, Nüve, Enli, Ülen

BIALOWIEZA ORMANI 22: Federal, Dere, Feda, Eder, Fare, Defa, Laf, Fal, Eda, Dar, Far, Efe, Dal, Raf, Elde, Reel, Ferda, Ela, Ferde, Arefe, Def, Ede, Fer, Efdal, Fel, Lef

BIALOWIEZA ORMANI 23: Kiremit, Termik, Ritmik, İtmek, Ritim, Tekir, İrmik, Terim, İrem, Krem, İtme, Ekim, Emir, Erik, Etki, İki, Tek, Terk, Mert, Tem, Kit, Ret, Kimi, Ter, Eti, Kem, Erk, İmik, Kerim, Kim, Tim, Metrik, Etik, Tire, Remi, Ket, Erim, Kir, Meri, İri, Tik, Mit, Ker, Mir, Met, Kitre, Ekti, İti, Terki, Miri, Tike, İrite, Kerti, İtki, Emik, İrkme, Ekit

BIALOWIEZA ORMANI 24: Ankikor, Karton, Kontra, Tonik, Ortak, Nokta, Akort, İnkar, Antik, Triko, Korna, Nakit, Oktan, Torna, Kanto, Kart, Kot, Tank, Nar, Kano, İran, Tiran, Kin, Orta, Kan, Kar, Tan, Ton, Kat, Oran, Not, Roka, Tok, Kota, Rant, Onat, Ora, Nato, Kit, Ait, Kira, Nota, Rota, Kont, Onar, Okan, Orak, Kor, Akor, Tar, Ant, Aort, Karo, Kora, Otak, Ona, Ark, Kron, Kant, Tor, Kort, Kotan, Rot, İkna, Akit, İkon, İnat, Toka, Atik, Rika, Kati, Art, Tork, Tarik, Kari, Kani, Kotra, Kir, Ani, Trio, Tik, Koni, Tak, Ari, Tin, İta, Ati, Torik, Karni, Rina, Torak, Anot, İnak, İkona, İrat, İkta, Kain, İntak, Trok, Okar, Nokra, Orkit, Rint, Antrok, Akont, Rakit 

Words Of Wonders Polonya – Jasna Gora Manastırı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Polonya Jasna Gora Manastırı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

JASNA GORA MANASTIRI 1: İnceleme, İncelme, Cemile, Nemli, İmece, Enlem, Eleme, İnce, Nice, İnme, Emel, Ecel, Emin, Elim, Lime, Cin, Cem, Ece, Nem, İle, Cemil, Emine, Men, İlme, Elem, Nil, İnleme, Mine, Emen, Meni, Cim, Lim, Nicel, Mil, Melce, Elenme, Cemi, Eneme, Niceleme, Nece, Elci, Enli, Nim, İlenme, Celi, Neci, Nemcil, Enlice

JASNA GORA MANASTIRI 2: Tamtakır, Aktarım, Tartmak, Arıtmak, Tartım, Kıraat, Matrak, Arıtma, Artmak, Tatmak, Tartı, Makat, Katar, Rakım, Tarak, Kart, Takı, Irak, Ata, Rakı, Arı, Katır, Martı, Kır, Tam, Takım, Artık, Mart, Atma, Atmak, Arka, Ara, Marka, Kar, Tarım, Kara, Kat, Katma, Artma, Atık, Katı, Rakam, Kırma, Artı, Takma, Akım, Akar, Arık, Aktar, Atak, Karı, Irk, Irmak, Kıt, Tatar, Tır, Atkı, Ama, Akma, Attırmak, Arma, Mark, Ramak, Tık, Kama, Kıta, Akı, Mat, Tar, Ram, Tartma, Karma, Atar, Akıtma, Aka, Ark, Tarık, Atım, Kam, Tıkama, Taka, Tatma, Tımar, Makta, Kırat, Arak, Tart, Taktırma, Art, Tat, Attırma, Karıma, Taam, Takat, Tak, Artım, Tıkma, Ira, Katım, Tırt, Takt, Tırak, Trata, Tatarı, Taat, Kıtaat, Atmık, Iramak, Tıkatma, Irama, Arkıt

JASNA GORA MANASTIRI 3: Pozisyon, Opsiyon, Piyon, Ozon, İyon, Pos, Son, Poz, Pis, Soy, Siz, Sinop, Ons, Yoz, Sin, Snop, Poy

JASNA GORA MANASTIRI 4: Narkotik, Antikor, Kontak, Kokain, Kontra, Kronik, Karton, Oktan, Torna, Nokta, Triko, İnkar, Nakit, Konak, Torik, Kart, Ortak, Kot, Tank, Nar, Kano, İran, Tiran, Kin, Orta, Kan, Kar, Tan, Ton, Kat, Oran, Not, Roka, Antik, Tok, Tonik, Kota, Rant, Onat, Ora, Nato, Korna, Akkor, Kit, Ait, Kira, Nota, Rota, Kont, Onar, Okan, Orak, Krank, Kor, Akor, Tar, Ant, Aort, Karo, Kora, Otak, Ona, Ark, Kron, Kant, Tor, Kort, Kotan, Kok, Kroki, Akort, Rot, İkna, Akit, Konik, İkon, İnat, Okka, Toka, Atik, Rika, Kati, Kak, Art, Tork, Tarik, Kari, Kriko, Kani, Kotra, Kaotik, Kir, Kokart, Ani, Trio, Kanto, Tik, Koni, Tak, Ari, Tin, Akik, İta, Koka, Ati, Kik, Rikkat, Karni, Rina, Torak, Arktik, Anot, İnak, İkona, İrat, İkta, Kain, İntak, Trok, Okar, Nokra, Orkit, Rint, Rakik, Antrok, Akont, Rakit

JASNA GORA MANASTIRI 5: Susuzluk, Susuz, Suluk, Uslu, Ulus, Kuzu, Usul, Sulu, Ulu, Kul, Kulu, Kuz, Kuzulu, Ulussuz, Uzluk, Susku

JASNA GORA MANASTIRI 6: Kudretli, Terlik, Dertli, Kudret, Direkt, Terli, Direk, Kiler, Litre, Tekil, Rulet, Kredi, Lider, Dilek, Tekir, Kurt, Kedi, Dut, Deli, Erik, Dil, Ekru, Delik, Tek, Kur, Terk, Tur, Tel, Kul, Kule, Dert, Dul, Kel, Deri, İle, Kit, Ret, Ter, İlk, İlke, Eti, Erk, Derik, Etki, Dek, Kitle, Tekli, Etlik, Elit, Etli, Ekli, Etik, Tire, Ket, Dik, Tul, Kir, Ukde, Dikte, Tik, Kil, Ker, İde, Tekdir, Edi, Elik, Etil, Elk, Kitre, Ekti, Derk, Lir, Terki, Erlik, Tike, Eril, Udi, Elti, Kile, İlek, Tikel, Dikel, Erkli, Kerti, Tirle, Edik, Kirde, Delk, Liret, Kut, Ekit, Lutr, Liet, Luti

JASNA GORA MANASTIRI 7: Porsiyon, Opsiyon, Sinyor, Piyon, Spor, İyon, Pos, Pis, Son, Sinop, Soy, Ons, Orion, Sin, Pir, Snop, Rop, Porno, Poy, İrs

JASNA GORA MANASTIRI 8: Sadrazam, Madara, Maraza, Damar, Arama, Sarma, Maraz, Drama, Dram, Masa, Adam, Arsa, Dama, Mars, Dara, Ada, Ara, Dar, Arda, Zam, Sam, Arz, Adama, Asma, Armada, Aza, Ama, Mas, Sara, Azar, Arma, Araz, Saz, Ram, Zar, Sada, Zara, Dam, Asa, Amasra, Asar, Maada, Azma, Azra, Daz, Marda, Masara

JASNA GORA MANASTIRI 9: Becermek, Mercek, Kemer, Ermek, Cemre, Kere, Berk, Bere, Krem, Emek, Ebe, Ece, Kem, Cem, Kerem, Bek, Erme, Ekrem, Ekme, Erk, Erke, Cebe, Eke, Cer, Erce, Erek, Becerme, Ker, Cereme, Keme, Bre, Kemere, Kebe, Merek, Meke, Berkem, Kebere, Kemre, Emcek

JASNA GORA MANASTIRI 10: Muhafaza, Mahfaza, Zaaf, Muaf, Haz, Ahu, Ham, Muz, Zam, Ama, Aza, Faz, Mahfuz, Uzama, Mah, Hamza, Zum, Haza, Haf, Azma, Aha, Uzam, Muf

JASNA GORA MANASTIRI 11: Bakımsız, Bazısı, Mızıka, Sızmak, Sızma, Bakım, Basık, Kabız, Baskı, Sakız, Kasım, Kısım, Basım, Zımba, Sıkı, Bas, Kız, Kaz, Bazı, Kısa, Sık, Zam, Kazım, Kazı, Sam, Kas, Sıkma, Asım, Akım, Askı, Asık, Kısma, Kızma, Baz, Isı, Mas, Sızı, Sak, Aks, Saz, Azı, Akı, Bakı, Ask, Sabık, Mask, Kam, Bası, Kımız, Mazı, Bıkma, Azık, Zamk, Sıkım, Ası, Iska, Baks, Akımsız, Sızak, Sıma, Sımak

JASNA GORA MANASTIRI 12: Gelincik, İncelik, Nicelik, Kinci, Gelin, İncik, İncil, Nikel, İlgi, İlik, İnci, İlke, Enik, Ekin, İnce, İnek, İki, Cin, Kin, Gen, Cenk, Kel, İle, İlk, Lig, Gineli, Nil, Ekinci, Ekici, Link, Liken, Ekli, İlkin, Gine, Ekili, İni, Kil, Nice, Elcik, Nicel, Elgin, Cinli, Genlik, Elik, Elk, Ekinli, İnekli, Elci, Enli, Celi, Kile, İlkeci, Neci, Kinli, İlek, İnik, İlinek

JASNA GORA MANASTIRI 13: Musallat, Musalla, Masal, Salam, Tasma, Atlas, Ulama, Asla, Alma, Salt, Usta, Tasa, Malt, Asma, Masa, Saat, Ata, Malta, Lama, Mala, Tam, Alt, Atma, Satma, Mal, Sulama, Sam, Sal, Salma, Malul, Tas, Asal, Ama, Mas, Sual, Aut, Mat, Musa, Salat, Talas, Sala, Tual, Ast, Suat, Asa, Ala, Sut, Lal, Lata, Mualla, Tal, Samut, Sulta, Lala, Tul, Mut, Taam, Salta, Amal, Lam, Suma, Tamu, Masat, Matla, Muta, Amut, Utma, Ulam, Lasta, Sulatma

JASNA GORA MANASTIRI 14: Kozmetik, Komite, Kozmik, Emzik, İtmek, Temiz, Mekik, Komik, Kemik, İtme, Komi, Ezik, Ekim, Etki, Zeki, Kot, Kez, Tek, Kek, Tok, Tem, Tez, Kit, Toz, Eti, Kem, Kom, Koz, Kim, Kok, Tim, Otizm, Etik, Eko, Ket, Tik, Koket, Mit, Zem, Zom, Kik, Mitoz, Met, Tiz, Ekti, Tike, Teizm, Emik, Mikoz, Ekit

JASNA GORA MANASTIRI 15: Tropikal, Torpil, Pratik, Kalori, Patrik, Kripto, Tropik, Toprak, İptal, Topal, Patik, Akort, Katil, Palto, Parti, Kart, Ortak, Kol, Kot, Plato, Klor, Kola, Triko, Arp, Orta, Alt, Rol, Kar, Kral, Kat, Tapir, Kalp, Top, Rap, Roka, Okapi, Alp, Tok, Park, Plak, Polat, Kota, Lira, Ora, Kitap, Oral, Kip, Kit, Ait, Torlak, Kira, Kilo, Pak, İlk, Rota, Klip, Rakip, Olta, Kap, Orak, Kor, Tip, Portal, Akor, Tar, Aort, Koral, Pot, Karo, Kora, Otak, Poli, Ali, Takip, Pat, Talk, Pal, Ark, Optik, Trap, Tor, Topla, Alto, Pilot, Trol, Kort, Talip, Polka, Rot, Lor, Polar, Opal, Topak, Lak, Otlak, Akit, Kal, Tipo, Lap, Lop, Koli, Akil, Katip, Toka, Laik, Tal, Atik, Akli, Rika, Kati, Art, Tork, Tarik, Kari, Aplik, Pil, Alo, Kotra, Lok, Pati, Kir, Pota, Kolit, İla, Trio, Tik, Kil, Pakt, Tali, Opak, Tol, April, Tak, Topik, Ari, Pir, Kopal, İta, Rop, Ati, Rotil, Lot, Torik, Piko, Torak, Lort, Lir, Karpit, Plati, Potkal, İrat, Tapi, İkta, Lota, Aport, Atol, Talik, Lika, Tropika, Takrip, Trok, Kopil, Okar, İtap, Kail, Apiko, Orkit, Lorta, Taklip, İpka, Kalotip, Larp, Apotr, İrap, Rakit, Pik

JASNA GORA MANASTIRI 16: Sistemli, Temsili, İstemli, İletim, Sistem, Temsil, Teslim, Milis, Sitem, Simit, Limit, Sisli, İstem, Tesis, Liste, Ses, Semt, Sel, Tel, Mest, Silme, Sesli, Lise, Tem, İsim, Sis, İsmet, İle, Mis, Set, İtme, Selim, Eti, İlme, Site, Semi, İleti, Tim, Stil, İlim, Elit, Etli, İlmi, Elim, Metil, Sit, Esim, Metis, Sitemli, Mit, Sim, Lim, Lime, Sem, Mil, Selis, İslim, Etil, Teslis, Met, Sili, İti, Silis, Sitil, Misis, İsli, İstim, Misil, Misel, Elti, İtilme, Telis, Telsi, Lemis, İsmetli, Mitil, Liet

JASNA GORA MANASTIRI 17: Muntazam, Utanmaz, Tamam, Uzman, Mamut, Zaman, Azman, Namaz, Azat, Maun, Mana, Aman, Mama, Tuna, Atma, Ata, Utanma, Muz, Umman, Tam, Ana, Tan, Anma, Zam, Tuz, Uzama, Manzum, Aza, Ama, Zan, Naz, Munzam, Aut, Mat, Uzatma, Mum, Nam, Ant, Zat, Nama, Anam, Naat, Umma, Zum, Tun, Tazammun, Amma, Azma, Mut, Taam, Tuman, Mazmun, Uzanma, Tamu, Taun, Muta, Anut, Manat, Amut, Utma, Uzam

JASNA GORA MANASTIRI 18: Yönetmen, Yönetme, Yöntem, Etmen, Yeme, Etme, Nene, Önem, Yön, Yem, Mey, Ney, Net, Yen, Men, Ten, Tem, Nem, Yemen, Yetme, Öte, Mete, Ötme, Emen, Eten, Yenme, Met, Menent, Enöte

JASNA GORA MANASTIRI 19: Cinsiyet, Esinti, Niyet, Tenis, Cins, İnci, İnce, Niye, Esin, Sine, Yeni, Site, Yine, Nice, Cin, Sen, Ten, Net, İyice, Yen, Set, Eti, Ney, İyi, Seyit, Cinsi, Nesi, Cet, Yeti, Sini, İni, Sit, Sin, Tin, Yenici, Sent, Nite, İti, Sten, Yeis, İye, İnti, Siyenit, Neci, Tein, Seci, Senit

JASNA GORA MANASTIRI 20: Bademcik, Abide, Kaide, Badem, Dikme, Kadim, Akide, İkame, Acemi, Baki, Acem, Bade, Ekim, Beka, Cami, Kedi, Mide, Cem, Cam, Eda, Adem, Bek, İma, Adi, Dem, Kem, Kadem, İade, Bed, Abi, Dam, Dek, Kam, Kim, Kabe, Bide, İdam, Daim, Bad, Maki, Dik, Mika, Cim, Akim, İdame, Badi, Dibek, Bademci, Mai, İde, Abe, Debi, Edi, Cemi, Kaim, İdea, Edim, İcma, Kame, Cima, İbda, İkdam, Diba, Dibace, Akemi, Emik, Cedi, Kaime, Acibe, Edik, Madik, Badik, Demci, Emcik, Ademci, Bedik

JASNA GORA MANASTIRI 21: Teşebbüs, Beste, Süet, Bebe, Büst, Üst, Ebe, Süt, Beş, Set, Üste, Bet, Şeb, Ebet, Şet

JASNA GORA MANASTIRI 22: Müdahale, Amade, Damla, Hamle, Adale, Hamal, Mahal, Hela, Adem, Hale, Meal, Alem, Lama, Mala, Hala, Elma, Ada, Alma, Daha, Adam, Mal, Hal, Eda, Dal, Ham, Mah, Ama, Amel, Dem, Deha, Hem, Dalma, Lame, Ela, Dama, Leh, Dam, Ala, Hamel, Had, Aha, Amal, Lam, Dah, Meh, Deh, Hamla, Mül

JASNA GORA MANASTIRI 23: Muzdarip, Prizma, Muzip, Pudra, Zamir, İmar, Priz, Amip, Dram, Amir, Prim, Arzu, İmza, Azim, Rumi, Muz, Puma, Arp, Diz, Dar, Durma, Maruz, Zam, Rap, Dua, Arz, Mazur, Darp, Dip, İma, Dair, Adi, Ram, Zar, Duma, Umar, Dam, Zum, Rum, Aruz, Zira, Mirza, İdam, Daim, Mazi, Ramiz, Rami, Mira, Ruz, Ramp, Daz, Mir, Ari, Pir, Mai, Pim, Zir, Rupi, Udi, Daru, Armuz, Ampir, Uzam, Armudi, Mudi, Uzi, Ruam, Rua, İzam, Mariz, Miza, Amudi, Madrup, İrap

JASNA GORA MANASTIRI 24: Sardunya, Duyar, Saray, Nadas, Ayran, Sauna, Rusya, Ayan, Dana, Dans, Nara, Aday, Arya, Asya, Yasa, Sudan, Ada, Nar, Ruanda, Ayna, Ana, Ara, Yan, Arsa, Ayar, Dar, Arda, Nur, Ray, Yara, Dua, Suna, Say, Sana, Sura, Yas, Sur, Dun, Sara, Yar, Rus, Ayn, Radyan, San, Nas, Sada, Yad, Yaran, Duy, Asa, Dara, Asar, Aysun, Aynur, Aya, Saya, Uyaran, Uran, Aysu, Randa, Yarda, Yuna, Run, Daru, Sardun, Uray, Aysar, Rua

Words Of Wonders Polonya – Niedzica Kalesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Polonya Niedzica Kalesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

NIEDZICA KALESİ 1: Muharebe, Muhabere, Buhar, Hurma, Barem, Burma, Emare, Beher, Harem, Hamur, Haber, Heba, Mera, Hare, Ebru, Ahu, Ebe, Ruh, Bura, Amber, Bar, Reha, Ham, Erme, Mah, Umre, Bere, Hem, Emrah, Ram, Har, Her, Umar, Rum, Rumba, Harbe, Mahur, Ehem, Ehram, Abe, Bre, Hab, Abu, Ruba, Meh, Muare, Behre, Urba, Humar, Ruam, Rua

NIEDZICA KALESİ 2: Göreceli, Gelir, Ecel, Gece, Geri, İle, Gri, Lig, Ece, Öge, Ege, Göl, Reel, Göre, Geceli, Cer, Gele, Erce, Görece, Göreli, Erg, Röle, Lir, Ecir, Elci, Eril, Ergi, Celi, Gril, Göreci, Liger, Örge, Göce

NIEDZICA KALESİ 3: Gardırop, Rapor, Darı, Darp, Prag, Gıda, Garp, Argo, Arı, Org, Gar, Arp, Dar, Oda, Rap, Ora, Gır, Roda, Gard, Pır, Rop, Grado, Agop, Ira, Drog, Pog

NIEDZICA KALESİ 4: Solu, Ulus, Oluk, Sulu, Kuzu, Uslu, Okul, Usul, Sos, Sol, Koz, Kul, Kol, Ulu, Kulu, Sosluk, Kuz, Sokulu, Kolsuz, Lok, Soku, Uzluk, Susku, Uzo, Kolsu, Suoku

NIEDZICA KALESİ 5: Jeolojik, Ekoloji, Jeoloji, Kolej, İlke, Ekol, Kilo, Koli, Jel, İlk, Eko, Kil, İle, Oje, Kol, Kel, Ekli, Lok, Ole, Lojik, Ojeli, Elik, Elk, Jile, Oleik, Kile, İlek

NIEDZICA KALESİ 6: Kasvetli, Elastik, Vesika, Kalite, Lastik, Kasvet, Tekila,Kisve, Liste, Taksi, Evlat, Selvi, Katil, Vites, Kesat, Aile, Evli, Kiev, Alt, Tek, Sel, Kat, Sevk, Alev, Kase, Sav, Tel, Kale, Sal, İstek, Kas, Kaset, Alet, Lise, Salt, Eski, Tas, Kel, Lake, İle, Kit, Ait, Sek, Vali, Aksi, Set, Veli, İlk, İlke, Tav, Klas, Sak, Eti, Ela, Aks, Kes, Site, Kast, Lateks, Lav, Siklet, Ask, Ali, Vals, Etki, Selva, Talk, Ast, Vale, Vakit, Kitle, Ate, Vekil, Alevi, İlave, Tekil, Tekli, Kav, Lak, Stil, Asil, Etlik, Eksi, Asli, Elit, Akit, Evla, Etli, Ekli, Kal, Etik, Asit, Kist, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Seki, Sekil, Asi, Sevi, Ket, Kesit, İla, İsa, Akis, Sit, Tik, Kil, Tela, İsale, Vat, Tali, Tak, Ski, Saki, Tevsik, Kesi, İta, Liva, Visal, Leva, Ati, Asetik, Kalsit, Vaki, Elik, Etil, Elk, Salik, Altes, Kavi, Slav, Savlet, Akse, Tevil, Ekti, Vasi, Sela, Kasti, Kavis, Tike, Vesait, İkta, Teali, Aleksi, Sake, Vesaik, Tevsi, Evlik, Elti, Saik, Atel, Kile, Sakit, Tevkil, Talik, İlek, Lika, Esik, Selika, Tikel, Sakil, Kalevi, Kavil, İksa, Telis, Vaks, İsal, Telsi, İsteka, Tevki, Astik, Telvis, Kail, Vasl, Telaki, Tevali, İslav, Ketal, Tavik, Ekit, Liet, Kils, Setik, Laski

NIEDZICA KALESİ 7: Bembeyaz, Emaye, Beyaz, Meze, Beze, Ezme, Yeme, Bebe, Mey, Bez, Zam, Bey, Ebe, Yaz, Bay, Yem, Baz, Emay, Beyza, Eza, Abe, Zem, Bezme, Bezm

NIEDZICA KALESİ 8: Özgürlük, Özürlü, Gözlük, Örgülü, Özgür, Gürz, Öküz, Özgü, Özür, Özlü, Ülkü, Örgü, Köz, Göz, Gül, Göl, Kür, Gök, Kör, Ölü, Özlük, Gözlü, Özgül, Görü, Gür, Kül, Güz, Örülü, Lük, Gürlük, Özgülük, Güzlük, Gülük, Lök, Görk, Zül, Görklü, Örük, Örü, Ürkü, Üzlük, Üzgü, Gölük, Ölük, Örk, Klüz

NIEDZICA KALESİ 9: Soyunmak, Okyanus, Soyunma, Sunmak, Yoksun, Kamyon, Soymak, Konya, Yumak, Sumak, Sunak, Yosma, Koyun, Okuma, Makus, Oynak, Kano, Mayo, Koy, Kum, Yok, Konu, Oyun, Kan, Koyu, Kamu, Onay, Yan, Sunma, Son, Konum, Koyma, Sam, Oya, Sokma, Kusma, Kas, Namus, Uymak, Yoksa, Yamuk, Suna, Say, Oyma, Kaos, Soy, Yosun, Yas, Muska, Maun, Oymak, Uyma, Mas, Soya, Soyma, Som, Sak, Okan, Yak, Osman, Aks, Somun, Ayn, Kom, Musa, Kay, San, Nam, Mason, Soma, Kuma, Nas, Yokum, Ask, Ona, Aksu, Okunma, Yunak, Ons, Mask, Oyum, Kam, Muson, Masun, Aysun, Yom, Yuma, Oyuk, Oysa, Koma, Uyak, Aysu, Kuman, Kamus, Konsa, Somya, Mano, Suma, Kosa, Sokum, Oma, Soku, Sako, Akson, Moka, Soyka, Yuna, Manyok, Onmak, Konma, Nom, Yuka, Yunmak, Onma, Sokman, Somak, Soymuk, Yunma, Yonmak, Soyum, Yonma, Yoma, Onum, Masnu, Sokunma

NIEDZICA KALESİ 10: Anaokulu, Olanak, Ukala, Onluk, Kanal, Kalan, Koala, Klon, Okan, Anka, Oluk, Alan, Klan, Kola, Kano, Okul, Kol, Konu, Ana, Kan, Kula, Kul, Konulu, Ulu, Olan, Kulu, Nal, Kana, Ona, Aka, Kala, Alkan, Lan, Ala, Kulun, Ulak, Kaan, Lak, Ulan, Kal, Kolan, Alo, Lok, Unluk, Aklan, Anal, Laka, Onlu, Anlak

NIEDZICA KALESİ 11: Salamura, Sarmak, Salam, Alarm, Maral, Marul, Ulama, Arama, Masal, Sarma, Samur, Lama, Asal, Masa, Sara, Mala, Alma, Asla, Ara, Mars, Arsa, Mal, Sulama, Sam, Sal, Salma, Asma, Sura, Sur, Ama, Urla, Mas, Sual, Arma, Rus, Musa, Ram, Sala, Umar, Asa, Amasra, Aral, Ala, Rum, Asar, Alarma, Masura, Salur, Amal, Lam, Suma, Masara, Ulam, Ruam, Rua

NIEDZICA KALESİ 12: Labirent, Balerin, İbaret, Bateri, Berlin, Nebati, Retina, Albeni, Tabir, Litre, Antre, Berat, Terli, İbare, İbret, Tren, Bir, Bin, Nar, İran, Aile, Bant, Tiran, Bira, Bern, Alt, Tan, Tane, Bal, Ben, Tel, Ten, Bela, Net, Bar, Lanet, Beta, Bel, Alet, Bale, Bina, Rant, Lira, İlan, İle, Ait, Ret, Ban, Ter, Eti, Ela, Bent, Bile, Ebat, Tar, Ant, Bat, Bet, Abi, Nal, Ali, Nil, Elan, İbra, Tabi, Lan, Ate, Berna, Baret, Bit, Biner, Linet, Latin, Beri, Erat, Elit, Etli, Taner, Bilet, Taneli, Tab, İnat, Benli, Bari, Tire, Nail, Balet, Tal, Bati, Beril, Art, Beli, Bienal, İnal, Erin, Nebi, Tiner, Brit, Telin, Ani, İla, Erbain, Tela, Tali, Bitler, Aleni, Ari, Biat, Tin, Rate, İta, Abe, Nebat, Nitel, Ati, Bre, İbre, Rina, Etil, Libre, Entari, Nite, Beti, Lir, Tabl, Leb, Bani, Bilan, Eril, Enli, İrat, Teali, Lain, Barit, Elti, Atel, Tein, Belit, Bilar, Tirle, İbate, Terbi, İane, Erbin, Nale, Rint, Liret, Enir, İare, Liet, Abli

NIEDZICA KALESİ 13: Şehvetli, Şehvet, Şehit, Telve, İşlev, Velet, Şive, Etli, Hile, İşve, Veli, Evet, Elit, Etil, Eşit, Evli, Tel, İle, Leş, İşte, Eti, Leh, Hit, Hele, Şile, Ehli, Eşli, Ehil, Şilte, Tevil, Şehevi, Hişt, Şilt, Elti, Şev, Tevşih, Şet, Tehi, Hiş, Liet

NIEDZICA KALESİ 14: Arapsaçı, Arapça, Sırça Pırasa, Parça, Sırça, Çarpı, Sırp, Arpa, Asır, Sarı, Sara, Çapa, Sıra, Pars, Arı, Arp, Ara, Para, Arsa, Rap, Sarp, Pas, Saç, Sapa, Sap, Arap, Asa, Asar, Sarpa, Saraç, Açar, Paça, Saçı, Araç, Sır, Çapar, Raspa, Asap, Çar, Açı, Çap, Sıpa, Pır, Çıra, Parsa, Ası, Ira, Çıpa, Arpçı, Pasçı, Çasar

NIEDZICA KALESİ 15: Metreküp, Üretmek, Mektep, Teker, Kemer, Etmek, Meret, Ermek, Tekme, Ütmek, Petek, Metre, Terk, Tepe, Küre, Etek, Etme, Tek, Kere, Emek, Pek, Mert, Krem, Üreme, Kerem, Tere, Tem, Küpe, Erme, Ekrem, Ekme, Türk, Kür, Pür, Ret, Terme, Ter, Kürt, Kem, Erk, Erke, Teke, Erte, Krep, Mete, Üretme, Küreme, Eke, Kep, Tepme, Tüm, Kete, Erek, Küme, Mertek, Türeme, Merkep, Terek, Eter, Kertme, Tür, Türe, Tüp, Tepmek, Ket, Küp, Pert, Kerte, Ürkme, Ker, Püre, Keme, Üre, Küt, Met, Merek, Epe, Temek, Per, Üremek, Meke, Kemre, Ütme, Kepme, Türemek, Tepke, Ürem, Trük, Eper, Mürt, Ekü

NIEDZICA KALESİ 16: Efsanevi, Efsane, İnsaf, Esnaf, Nefis, Nefes, Enfes, Naif, Sefa, Fani, Vefa, Fena, Ense, Sine, Esen, Fas, Sene, Sen, Fen, Sav, Efe, Saf, Van, Sena, Nev, Fan, Neva, San, Nas, Nevi, Evin, Fes, Esna, Nesi, Esin, Avni, Afis, Esef, Asi, Sevi, Safi, Nisa, İfa, Ani, İsa, Sin, Fin, Nafi, Evsaf, Vasi, Sefine, Vena, Afi, Enva, Sif, Evsin, Senevi, İane, İfna, Anif

NIEDZICA KALESİ 17: Diktatör, Takdir, Taktir, İdrak, Aktör, Kadir, Dikta, Dair, Tart, Kati, Atik, Kart, Dört, Kira, Kar, Kat, Dar, Kit, Ait, Adi, Tar, Kör, Ark, Akit, Rika, Art, Tarik, Kari, Tat, Dik, Kir, Tik, Tak, Ari, İta, Ati, Takti, İrat, Takt, İkta, Tör, Trakit, Tirat, Titr, Kadit, Rakit, Örk

NIEDZICA KALESİ 18: Yeşillik, Şekilli, Şekil, İşkil, İlkel, Eşlik, Yeşil, Klişe, Ekşi, Eşik, Elli, İlik, Şike, Kişi, İlke, İki, Şili, Şekli, Kel, Şey, İle, Leş, İlk, Yek, Yel, İyi, Ley, İşlek, Ekşili, Şile, Yeşilli, Ekli, İlle, Leyli, Ekili, Eşlilik, İşli, Kil, Şii, Eşli, Killi, İyelik, İşlik, Elik, Elk, Şikeli, Ellik, Şek, İye, Keş, Kelli, Kile, Ekiliş, İlli, İlek, Yelli

NIEDZICA KALESİ 19: Telaffuz, Falez, Taze, Feza, Fuat, Afet, Laz, Ela, Tez, Tuz, Aft, Tef, Alt, Tuzla, Laf, Tel, Alet, Faul, Ful, Aut, Fal, Zat, Faz, Tual, Zula, Ate, Tal, Fut, Tul, Tela, Etfal, Eza, Lazut, Fule, Uzlet, Flu, Fel, Futa, Atel, Lef, Azel

NIEDZICA KALESİ 20: Yalnızca, Yalancı, Yalnız, Aynalı, Zanlı, Yalın, Yanal, Yanlı, Yalan, Nazlı, Yılan, Canlı, Alyan, Yazın, Ayan, Alın, Alaycı, Acı, Ayı, Yıl, Aynı, Ayna, Ana, Yaz, Yan, Yazı, Alan, Can, Anı, Alay, Caz, Anca, Aza, Ayın, Yalı, Ayaz, Zan, Naz, Ayla, Azı, Ayn, Laz, Nal, Lan, Ala, Aya, Anız, Yal, Alaz, Yalaz, Lazca, Cana, Anal, Yazıla, Cız, Analı, Nazal, Anacıl, Yalız, Aynacı, Yancı, Aylı, Ayal, Laza, Aynaz, Yanaz, Cazlı, Azca

NIEDZICA KALESİ 21: Sentetik, Estetik, Etiket, Teskin, Testi, Tekne, Etkin, Etnik, Kesit, Tetik, Senet, Sinek, Tekin, Esnek, Eksen, Etek, Kene, Tenis, İnek, Kin, Tek, Sene, Kent, Esen, Sen, Test, Ten, Net, Keten, Etken, İstek, Kesin, Eski, Kit, Sek, Set, Kese, Tente, Tekst, Eti, Kes, Site, Ense, Teke, Etki, Eke, Kesen, Kete, Sekte, Eksi, Sine, Ekin, Nesi, Esin, Tenkit, Etik, Kist, Seki, Stent, Ket, Sit, Tik, Sin, Eten, Ski, Estet, Kenet, Tin, Kesi, Enek, Sent, Nekes, Ekti, Nite, Sten, Tenkis, İskete, Tike, Teist, Kentet, Tein, Eksin, Esik, Enik, Senek, Tekit, Senit, Tensik, Tesit, İtenek, Ekit, Setik

NIEDZICA KALESİ 22: İstifade, İstifa, İstif, İfade, Fesat, Fedai, Defa, Seda, Sade, Asit, İade, Fide, Feda, Afet, Site, Fas, Tef, Adet, Eda, Sefa, Tas, Saf, Fit, Ait, Set, Adi, Eti, Def, Fes, Ast, Sedat, Ate, Sadet, Afis, Aft, Asi, Safi, İfa, İsa, Sit, Edat, İta, İde, Ati, Edi, Deist, Aside, İdea, İti, İstida, Afi, Faset, İfsat, Defi, İtfa, Tasdi, Fasit, Sif, Tedai, İfta, Fideist, Datif, Dasit

NIEDZICA KALESİ 23: Kardelen, Kalender, Deklare, Dernek, Denek, Ekler, Dekar, Kader, Ekran, Kenar, Keder, Karne, Erken, Ender, Dekan, Dere, Kene, Nar, Renk, Kan, Kere, Erkan, Kar, Kral, Dar, Kare, Eder, Eren, Elde, Erden, Rende, Reel, Kale, Elek, Denk, Eda, Derken, Dal, Kel, Lake, Leke, Ela, Erk, Klan, Erke, Neler, Nerde, Nal, Elan, Aklen, Akne, Laden, Ark, Ede, Dek, Eke, Lan, Anele, Dane, Elden, Erdek, Edna, Nere, Erek, Lak, Kal, Keler, Kele, Nekre, Ker, Enek, Elk, Dank, Derk, Dren, Kerde, Delk, Nale, Arkeen

NIEDZICA KALESİ 24: Damatlık, Atılmak, Tıklama, Takılma, Katılma, Dalmak, Takla, Malak, Atmak, Almak, Damak, Makat, Damat, Tadım, Damla, Altı, Takı, Ata, Ada, Malta, Lama, Mala, Dalak, Malt, Tam, Alma, Takım, Alt, Kalma, Adam, Atma, Adım, Alım, Akıl, Kat, Katma, Mal, Atık, Katı, Kılma, Atıl, Takma, Akım, Dal, Atak, Adlı, Kıt, Atkı, Ama, Akma, Kıl, Kadı, Adak, Dalma, Adaklı, Tık, Kama, Kamalı, Kıta, Damalı, Akı, Dama, Mat, Aklı, Atlı, Data, Alkım, Kalım, Katlı, Aldı, Akıtma, Aklımda, Talk, Aka, Kala, Dam, Alık, Atım, Atılma, Kam, Ala, Tıkama, Talak, Lata, Taka, Lak, Makta, Kal, Adalı, Tal, Kıtlama, Adamlık, Taam, Tak, Amal, Adıl, Lam, Iklama, Katmalı, Tıkma, Laka, Kalıt, Matlık, Atalık, Katım, Matla, Damaklı, Tamlık, Damlı, Talkım, Altık, Kıtal, Itlak, Amalık, Atmık, Dılak