Words Of Wonders

Words Of Wonders Norveç Cevapları

Words Of Wonders Norveç – Urnes Stave Kilisesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Norveç Urnes Stave Kilisesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

URNES STAVE KİLİSESİ 1: İşlemek, Melike, Kelime, Emeki Şekil, Klişe, İşlem, İlmek, Eklem, Eşlik, Melek, Ekim, İlke, Eşek, Emek, İşleme, Elek, Şekli, Emel, Kel, Ekme, İle, Leş, Meşe, İlk, Leke, Kem, İlme, Şike, Elem, Eşme, Eke, Kim, İşlek, Melik, Şile, İşeme, Ekşi, Ekli, Keleş, Elim, Ekşime, Kele, Eşik, Meşk, Kil, Eşli, Emiş, Lim, Meşelik, Lime, Keme, Mil, Elik, Elk, İşemek, Şek, Keş, Meke, Kelem, Şem, Eşlem, Kile, İlek, Emlik, Elmek, İmlek, Ekilme, Emik, Şekel, Eşilmek, Eşlek, Şelek, Eşmek, Şilem, Eşilme, Meleş

URNES STAVE KİLİSESİ 2: Gerekçe, Gerçek, Gerek, Gereç, Keçe, Kere, Çek, Ege, Geç, Geçer, Erk, Erke, Eke, Erek, Çeker, Erg, Geçe, Ker, Grek, Grekçe, Erkeç, Geçek, Çerge

URNES STAVE KİLİSESİ 3: Kabalık, Bakkal, Bakla, Balık, Kabak, Kaba, Akıl, Abla, Ala, Kıl, Bal, Abalı, Akı, Aklı, Bakı, Balak, Ablak, Kaka, Bala, Aka, Kala, Alık, Aba, Lak, Akbalık, Kal, Balkı, Kak, Laka, Akak, Kalak, Aklık, Kalık

URNES STAVE KİLİSESİ 4: Eğitmen, Teğmen, Etmen, Metin, Nimet, Temin, İnme, İğne, Emin, Etme, Mine, Eğim, İtme, Ten, Net, Tem, Nem, Emine, Men, Eti, Eğitme, Eğme, Mete, Tim, Emen, Meni, Mit, Eten, Tin, Eğin, Met, Nite, Eğe, Nim, Tein, Eğinme

URNES STAVE KİLİSESİ 5: Brokoli, Koli, Klor, Lobi, Blok, Rol, İlk, Kol, Bir, Bor, Koro, Bol, Kilo, Bok, Kor, Birol, Lor, Lok, Kir, Kil, Lir, Borik, Brik

URNES STAVE KİLİSESİ 6: Savaşma, Savaş, Aşama, Asma, Maşa, Maaş,Masa,Avam, Asa, Şam, Ama, Sav, Sam, Aşma, Mas, Sava, Savma, Şama, Maş

URNES STAVE KİLİSESİ 7: Kısayol, Islak, Salık, Layık, Aylık, Olası, Kaslı, Kıyas, Kola, Solak, Saklı, Soya, Sıla, Kol, Ayı, Koy, Kola, Yıl, Asıl, Yok, Olay, Sayı, Kısa, Sık, Yol, Akıl, Salı, Oya, Sal, Kas, Yoksa, Askı, Asık, Say, Kaos, Soy, Yas, Kıl, Yalı, Aslı, Ayık, Klas, Sak, Yak, Aks, Akı, Aklı, Kay, Ask, Alık, Lak, Sol, Kal, Yal, Yakı, Oysa, Oyalı, Alo, Lok, Kayı, Yaslı, Kıya, Kosa, Sako, Ası, Ayol, Soyka, Iska, Aylı, Yolak, Laso, Asklı, Aslık, Yısa

URNES STAVE KİLİSESİ 8: Cezayir, Cariye, Azeri, Zayi, Aciz, Riya, Zira, Ceza, Rica, İcra, Cari, Caiz, Ecza, Yer, Yaz, Ray, Arz, Caz, Ziya, Yar, Zar, Rey, Zer, Cer, Cezai, Eray, Rize, Car, Raci, Cezir, Ari, Eza, İye, Cizye, Zir, Ecir, İcaz, İrca, İcar, Caize, Cezri, Zecri, İare, Zecir

URNES STAVE KİLİSESİ 9: Müptela, Metal, Palet, Talep, Elma, Tema, Alem, Alet, Amel, Meal, Etap, Malt, Tül, Tam, Alt, Mal, Tel, Alp, Tem, Meta, Lame, Ela, Mat, Pat, Pal, Ate, Tüm, Lap, Tal, Tüp, Tela, Lam, Apel, Teamül, Met, Lep, Tümel, Atel, Ütme, Mül, Lüp

URNES STAVE KİLİSESİ 10: Sakınma, Sınamak, Sanmak, Aksam, Anmak, Makas, Aksan, Saman, Asmak, Sanık, Kasım, Askı, Anka, Masa, Ana, Kan, Kısa, Sık, Akın, Kasa, Anma, Saka, Sanma, Sam, Kas, Akman, Sıkma, Aman, Kınama, Anı, Asma, Asım, Akım, Asık, Sana, Kısma, Sakın, Kasma, Ama, Akma, Mana, Kanı, Mas, Kına, Sak, Kama, Aks, Manas, Sınama, Akı, San, Nam, Nas, Nama, Anam, Ansımak, Ask, Kana, Aka, Mask, Nakıs, Anık, Kam, Asa, Kanma, Kaan, Kın, Sanı, Ası, Sınma, Sınmak, Iska, Kasınma, Kasnı, Sıma, Sımak

URNES STAVE KİLİSESİ 11: Kadavra, Varak, Kadar, Davar, Dara, Kara, Vaka, Dava, Akar, Arka, Adak, Dar, Ark, Ada, Dakar, Var, Ara, Kar, Arda, Avar, Aka, Kav, Arak, Dav, Varda, Vakar, Varaka, Avara, Araka, Ardak, Akva, Kavara

URNES STAVE KİLİSESİ 12: Düzeyli, Düzey, Yüzde, Dizel, Diyez, Leydi, Deli, Yedi, Dize, Dil, Diz, Zil, Yüz, Düz, İle, Diye, Yel, Ley, Üye, Düze, İde, Edi, İye, Deyi Zül, Zeyil, Yediz, Dizey

URNES STAVE KİLİSESİ 13: Hemşire, Ermiş, Şehir, Merih, İrem, Emir, Meşe, Her, Şer, Erme, Erime, Erişme, Hem, Eşme, İşeme, Eriş, Şerh, Remi, Erim, Meri, Ehem, Emiş, Mir, Meh, Mihr, Şeri, Şem, Meşher, Reşme, Hiş

URNES STAVE KİLİSESİ 14: Ziyaretçi, Terazi, Taziye, Riayet, Azeri, Terzi, Zira, Taze, Zayi, Riya, Tarz, Ayet, Rey, Yat, Yer, Yaz, Ray, Tay, Arz, Tez, Ait, Ret, Ziya, Ter, Yar, Eti, Tar, Zar, Zat, Zer, Ate, Erat, Tire, Eray, Yeti, Art, Rize, Ari, Eza, Rate, İta, Ati, Riyazet, Tiz, İye, Zir, Yezit, İrat, Ariyet, Tariz, Tarziye, Zait, Zati, İare, Azit

URNES STAVE KİLİSESİ 15: Yönelik, Nikel, Yenik, İnek, Enik, Ekin, Niye, İlke, Köle, Yine, Yel, Ney, Yön, Kin, Yeni, Kel, İle, Yen, İlk, Yek, Öyle, Köy, Nil, Ley, Link, Liken, Ekli, Kil, Önel, Elik, Elk, İye, Enli, Yelin, Kile, Öke, İlek, Lök, Yenli

URNES STAVE KİLİSESİ 16: Onursal, Salon, Sonra, Sorun, Oral, Soru, Olur, Oran, Onur, Sol, Lor, Nar, Rol, Son, Nur, Sal, Onlar, Suna, Rulo, Ora, Sura, Sur, Urla, Sonar, Sual, Onar, Rus, San, Nas, Olan, Nal, Ona, Ons, Lan, Ulan, Uran, Alo, Salur, Sonlu, Orsa, Orun, Run, Onlu, Rua, Laso

Words Of Wonders Norveç – Geirangerfjord Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Norveç Geirangerfjord bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GEİRANGERFJORD 1: Buruşuk, Kuruş, Buruk, Kuru, Şuur, Kur, Kuş, Buru, Uruk, Kubur

GEİRANGERFJORD 2: Kaynama, Yanmak,Kanama, Manyak, Yamak, Yaman, Anmak, Yanak, Aymak, Anma, Ayna, Anka, Kama, Kaya, Ayak, Ana, Kan, Yan, Yaka, Yanma, Yakma, Ayan, Akman, Aman, Kayma, Ama, Akma, Mana, Maya, Yak, Yama, Ayn, Kay, Nam, Nama, Anam, Kana, Aka, Kayan, Kam, Kanma, Kaan, Aya, Ayma, Mayna

GEİRANGERFJORD 3: Yarışçı, Aşırı, Çayır, Yarış, Çarşı, Şıra, Yarı, Ayrı, Aşçı, Çıra, Ayı, Çar, Ray, Arı, Çay, Yaş, Aşı, Yar, Aşır, Açı, Arş, Açış, Ira, Yır, Arış, Ayrıç, Ayırış

GEİRANGERFJORD 4: Mayasız, Mayıs, Yazma, Sayım, Aymaz, Sızma, Yazım, Maya, Yazı, Asya, Masa, Asma, Yasa, Ayı, Yaz, Sayı, Zam, Sayma, Sam, Asım, Say, Yas, Aza, Ama, Mas, Ayaz, Saz, Yama, Azı, Asa, Aya, Saya, Azma, Mazı, Ayma, Ası, Yasma, Aysız, Sıma, Yısa

GEİRANGERFJORD 5: Parıltı, Atlı, Altı, Itır, Atıl, Artı, Tıpa, Alp, Tır, Tar, Arp, Arı, Alt, Tıp, Rap, Atılı, Pat, Pal, Trap, Lap, Tal, Art, Tırıl, Pır, Ratıp, Pırtı, Pıt, Ira, Arlı, Tıpalı, Tapı, Larp, Iltar, Irıp

GEİRANGERFJORD 6: Kiloluk, İlkokul, Kilolu, Kolluk, Okul, Koli, Koku, Oluk, Kilo, İlk, Kol, Kul, Kil, Kollu, Kok, Kolik, Klik, Lok, Kik, Okluk

GEİRANGERFJORD 7: Örtüşme, Ömer, Rüşt, Örtü, Örme, Töre, Mert, Ömür, Tür, Tüm, Tem, Ret, Ter, Örtme, Öte, Ötme, Tümör, Türe, Şer, Üre, Met, Şem, Üşme, Tör, Öşür, Ütme, Örüm, Ötürme, Ötüş, Ötre, Örü, Ötüşme, Şet, Ürem, Örtüş, Örüş, Mürt

GEİRANGERFJORD 8: Eğilmek, Emekli, Kelime, Melike, Eğmek, melek, Eklem, İlmek, Lime, Emel, Ekim, Leke, Elek, Eğim, Emek, Kel, Ekme, İle, İlk, İlke, Kem, İlme, Elem, Eğme, Eke, Kim, Melik, Ekli, Elim, Eğik, Kele, Eğilme, Kil, Lim, Keme, Mil, Elik, Elk, Meke, Kelem, Eğe, Kile, İlek, Emlik, Elmek, İmlek, Ekilme, Emik, Eğlek

GEİRANGERFJORD 9: Kavanoz, Kazan, Kovan, Anzak, Vaaz, Koza, Vaka, Vazo, Vana, Kaza, Okan, Avaz, Kano, Kaz, Ova, Ana, Kan, Ozan, Van, Aza, Kova, Nova, Zan, Naz, Anka, Koz, Kana, Ona, Aka, Zona, Kaan, Kav, Vaz, Zoka, Kov, Zanka, Akva, Zonk

GEİRANGERFJORD 10: Merhaba, Harabe, Haram, Ambar, Harem, Barem, Haber, Bahar, Hara, Reha, Heba, Hare, Arma, Ara, Amber, Bar, Ham, Mah, Ama, Hem, Mera, Emrah, Ram, Har, Baha, Her, Aba, Harbe, Bara, Abra, Ehram, Aha, Abe, Bre, Hab, Brahma, Meh, Ahar, Mahra

GEİRANGERFJORD 11: Gezinti, Geniz, Ezgi, İzin, Gine, Gezi, Gen, Tez, Tiz, Giz, Ten, Net, Eti, Zen, Gez, İni, Tin, Nite, İti, İnti, Ezgin, Tein, İzge, Ezinti

GEİRANGERFJORD 12: Satılık, Kasıtlı, Tıkalı, Katlı, Salık, Saklı, Kısıt, Islak, Kaslı, Kasıt, Asılı, Islık, Kıta, Altı, Takı, Asıl, Alt, Kısa, Sık, Akıl, Kat, Sıkı, Atık, Katı, Salı, Ilık, Sal, Kas, Atıl, Salt, Askı, Asık, Tas, Kıt, Sıla, Isı, Atkı, Kıl, Saltık, Aslı, Isıl, Klas, Atılı, Tık, Sak, Aks, Kast, Akı, Aklı, Atlı, Ask, Talk, Ast, Askılı, Alık, Satı, Atkılı, Takılı, Lak, Kal, Tal, Tak, Sakıt, Ası, Kalıt, Iskat, Iska, Tıs, Altık, Kıtal, Itlak, Asklı, Asıltı, Sıkıt, Aslık

GEİRANGERFJORD 13: Kabotaj, Batak, Tabak, Taka, Toka, Kaba, Kota, Taba, Atak, Kot, Oba, Tok, Kat, Ata, Boa, Bot, Bok, Bat, Otak, Aka, Abat, Aba, Tab, Tak

GEİRANGERFJORD 14: Megaton, Tango, Mango, Manto, Metan, Onat, Tane, Name, Nota, Atom, Tema, Mont, Mat, Tonga, Tam, Tan, Ton, Not, Ten, Gen, Net, Tem, Monte, Nato, Nem, Men, Meta, Nam, Teoman, Ant, Mega, Ona, Gem, Gam, Ego, Ate, Nema, Enam, Genom, Mano, Oma, Met, Eman, Gato, Monat, Anot, Nom, Notam, Onma, Gamet

GEİRANGERFJORD 15: General, Lenger, Ergen, Engel, Genel, Egale, Eren, Nal, Ela, Ege, Gar, Gen, Nar, Reel, Gene, Gelen, Neler, Reglan, Elan, Lan, Anele, Gele, Nere, Geren, Alg, Erg, Gale, Gren, Agel, Grena, Nale

GEİRANGERFJORD 16: Madalya, Damla, Alay, Yama, Aday, Lama, Mala, Alma, Adam, Maya, Dama, Aya, Ama, Ada, Dalya, Mal, Adama, Dal, Dayama, Dalma, Ayla, Yalama, Dalama, Yad, Dam, Ala, Maada, Yal, Ayma, Amal, Lam, Malya, Ayal, Aylama

Words Of Wonders Norveç – Vigeland Heykel Parkı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Norveç Vigeland Heykel Parkı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

VİGELAND HEYKEL PARKI 1: Yöresel, Yerel, Eser, Sele, Yele, Öyle, Eyer, Rey, Sel, Yer, Örs, Reel, Ser, Yel, Ley, Lös, Yersel, Sere, Yöre, Röle, Esre, Reye, Sör

VİGELAND HEYKEL PARKI 2: İştahlı, Talih, İthal, İştah, Tahıl, Şahit, Lahit, Alış, Atıl, Tali, Ahit, İlah, Halı, Altı, Alt, Hal, Hat, Hali, Aşı, Ait, Atlı, Halt, Ali, Hit, Taşlı, Taş, Atış, Tal, Şal, Şah, İla, İta, Ati, Ahi, Hatıl, Şalt, Hail, Haşıl, Hişt, Şilt, Hilat, Şat, Şali, Taşıl, Şita, Aşıt, Hiş

VİGELAND HEYKEL PARKI 3: Şakayık, Kayış, Kıyak, Kayık, Şakak, Kayak, Kaşık, Şaka, Kaya, Ayık, Akış, Ayak, Aşık, Ayı, Aşk, Yaka, Yaş, Aşı, Şık, Yak, Kış, Akı, Kay, Kaka, Aka, Aya, Yaşa, Yakı, Kak, Kayı, Kaş, Kıya, Yakış, Şak, Akak, Kakış, Şayak, Şayka, Kayşa

VİGELAND HEYKEL PARKI 4: Gezinme, Enzim, Zemin, Gizem, Geniz, İnme, Emin, Ezme, Meze, Gemi, Gezi, Ezgi, İmge, Ege, Gen, Gezme, Gene, Enez, Nem, Giz, Emine, Men, Zen, Gem, Gez, Gezmen, Ezine, Mine, Emen, Meni, Gine, Zem, Ezgin, Nim, İzge

VİGELAND HEYKEL PARKI 5: Nezaket, Etken, Keten, Enkaz, Anket, Zaten, Zekat, Tekne, Tank, Etek, Kent, Zeka, Teke, Kaz, Kene, Kez, Tek, Kan, Taze, Tan, Kat, Tane, Ten, Net, Ezan, Keza, Enez, Tez, Zan, Naz, Zen, Ant, Zat, Akne, Kant, Eke, Ate, Kete, Tezek, Ket, Eten, Tak, Kenet, Eza, Enek

VİGELAND HEYKEL PARKI 6: Maganda, Damga, Adana, Manga, Manda, Anma, Mana, Dama, Dana, Aman, Adam, Gama, Ada, Gana, Ana, Adama, Ama, Nam, Nama, Anam, Gam, Dam, Maada, Dang, Adanma

VİGELAND HEYKEL PARKI 7: Arpacık, Aracı, Parka, Arpa, Kapı, Arka, Caka, Irak, Para, Acar, Karı, Arap, Kara, Acı, Rakı, Arı, Kır, Arp, Ara, Kar, Rap, Kırca, Apak, Park, Akar, Arık, Irk, Pak, Kap, Arpacı, Akı, Aka, Ark, Arak, Car, Pır, Raca, Apacı, Ira, Cık, Paracı, Karacı, Acırak

VİGELAND HEYKEL PARKI 8: Türkmen, Tünek, Ütmek, Nükte, Tümen, Menü, Renk, Küme, Türk, Tren, Kent, Mert, Krem, Tek, Terk, Ten, Net, Tem, Nem, Kür, Ret, Men, Ter, Kürt, Kem, Erk, Tüm, Küre, Tür, Türe, Ket, Ürkme, Ker, Üre, Küt, Met, Tün, Tünme, Ütme, Ürem, Trük, Mürt, Tünmek, Ekü

VİGELAND HEYKEL PARKI 9: İşveren, Vişne, Evren, Şive, İşve, Neşe, Veri, Evre, Eren, Erin, Şer, Şen, Şener, Nev, Nevi, Evin, Vere, Nere, Eriş, Veriş, Neşir, Niş, Şeri, Şev, Şeni, Nevir, Enir, Reviş

VİGELAND HEYKEL PARKI 10: Akustik, Taksi, Kasti, Kask, Atik, Akut, Kast, Usta, Aksi, Saki, Kati, Asit, Kas, Kat, Tas, Kit, Ait, Sak, Aks, Aut, Ask, Aksu, Ast, Suat, Kutsi, Sut, Akit, Kist, Kak, Kuka, Asi, İsa, Akis, Sit, Tik, Tak, Ski, Akik, İta, Ati, Kik, İkta, Saik, Sakit, İksa, Astik, Kut

VİGELAND HEYKEL PARKI 11: Gariban, Bina, Bari, Ring, Bira, İran, Nara, İbra, Ani, Gar, Ara, Bar, Gri, Bir, Bin, Nar, Gana, Ana, Ringa, Baran, Bana, Ban, Abi, Aba, Arabi, Gani, Biga, Bara, Abra, Gabari, Ari, Rina, Ragbi, Bani, Gabi, Gabin, Abani

VİGELAND HEYKEL PARKI 12: Karadul, Ukala, Dalak, Durak, Kadar, Kural, Arka, Adak, Kara, Kral, Akar, Kura, Dara, Ada, Dakar, Ara, Kar, Kur, Dar, Arda, Dua, Kula, Kul, Dul, Dal, Urla, Dural, Aka, Ark, Kala, Aral, Ala, Ulak, Lak, Arak, Kal, Duka, Kurada, Laka, Daru, Ardak, Rua, Akur

VİGELAND HEYKEL PARKI 13: Onarmak, Anorak, Roman, Aroma, Ramak, Akran, Korna, Rakam, Karma, Marka, Anmak, Orman, Koma, Roma, Krom, Mor, Nar, Kano, Rom, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Kara, Anma, Oran, Makro, Roka, Akman, Aman, Akar, Ora, Ama, Akma, Mana, Norm, Arma, Mark, Onar, Kama, Okan, Anka, Onarma, Orak, Kor, Kom, Akor, Nam, Ram, Karo, Kora, Nama, Anam, Kana, Ona, Nara, Aka, Onama, Ark, Kron, Kam, Kanma, Kaan, Komar, Arak, Amor, Onamak, Maron, Mano, Oma, Moka, Onmak, Konma, Nom, Onma, Marn, Okar, Nokra, Okrama

VİGELAND HEYKEL PARKI 14: Stresli, Steril, Stres, Terli, Litre, Tesir, İster, Liste, Tesis, Sert, Elti, Lise, Reis, Ters, Ses, Sel, Tel, Sesli, Seri, Sis, İle, Ret, Ter, Set, Eti, Site, Ser, Tersi, Rest, Stil, Esir, Elit, Etli, Tire, Ster, Sit, Selis, Etil, Teslis, Lir, Eril, İrs, Telis, Tirle, Telsi, Tesri, Liret, Setir, Liet

VİGELAND HEYKEL PARKI 15: Dalalet, Adalet, Adale, Delta, Adeta, Edat, Data, Alet, Lale, Adet, Lal, Ela, Eda, Ata, Ada, Alt, Tel, Dal, Ate, Ala, Lata, Tal, Lala, Tela, Atel

VİGELAND HEYKEL PARKI 16: Aksamak, Kasmak, Aksak, Akmak, Asmak, Makas, Aksam, Kasa, Kask, Masa, Asma, Akma, Saka, Makak, Sam, Kas, Aksama, Kasma, Ama, Mas, Sak, Kama, Aks, Ask, Kaka, Aka, Mask, Kam, Asa, Kak, Kakma, Akak, Sakak, Akasma

Words Of Wonders Norveç – Bryggen Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Norveç Bryggen bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BRYGGEN 1: Pardesü, Adres, Serap, Süper, Depar, Sera, Sade, Sarp, Ders, Apse, Seda, Süre, Darp, Arp, Pes, Dar, Rap, Eda, Esra, Pür, Pas, Pres, Pars, Ser, Sap, Pare, Püre, Apre, Üre, Per, Düse, Rüesa, Üsera

BRYGGEN 2: Yakinen, Kenya, Aynen, Enayi, Yenik, Yani, Yine, Akne, İkna, Enik, Ayin, İnek, Anne, Nane, Nine, Kin, Kan, Yan, Yeni, Kenan, Niye, Yen, Yak, Ney, Ayn, Yek, Kay, Ayni, Yakin, İnan, Nan, Ekin, Kani, Ani, Kinaye, İye, İnak, Nanik, Kain, İane

BRYGGEN 3: Uyruklu, Uykulu, Kurul, Uyruk, Uyluk, Uyku, Kuru, Kuyu, Ulu, Kul, Kur, Kurulu, Uyur, Kulu, Uruk

BRYGGEN 4: Kereste, Teskere, Ekstre, Keser, Teker, Rest, Etek, Kere, Eser, Tere, Teke, Terk, Kese, Sert, Tek, Ters, Ret, Sek, Ter, Set, Kes, Erk, Ser, Erke, Erte, Eke, Sekter, Kete, Sekte, Erek, Ester, Ster, Terek, Eter, Tereke, Sere, Ket, Kerte, Ekser, Kesret, Ker, Setre, Kesre, Kestere, Teres, Esre, Seter, Erkete, Keres

BRYGGEN 5: Diploma, Dolap, Dolma, Mali, Alim, Daim, Adli, Moda, İdam, Mola, İmal, Amip, İmla, Olma, Dil, Mal, Oda, Alp, Dal, Dip, İma, Adi, Poli, Ali, Pal, Dam, Opal, Adil, Lap, Lop, İdol, Pil, Alo, İla, Lim, Mai, Lam, Mil, Oma, Pim, Dolam, Amil, Mail, İlam, Lipom, Loda, Polim

BRYGGEN 6: Seyahat, Hayta, Hatay, Sahte, Hasat, Hasta, Haset, Hayat, Yasa, Asya, Tasa, Ayet, Saat, Ata, Yat, Haya, Hata, Saha, Hat, Has, Tay, Say, Tas, Yas, Saye, Set, Hey, Ast, Asa, Ate, Aya, Saya, Hay, Sayha, Taya, Sah, Aha, Hasa, Ateh

BRYGGEN 7: Zargana, Nazar, Ranza, Nara, Azar, Gaz, Naz, Arz, Aza, Ana, Zar, Gar, Ara, Nar, Gana, Araz, Zan, Gaza, Zara, Azra, Garaz

BRYGGEN 8: Majeste, Temas, Mesaj, Tema, Semt, Jest, Staj, Etme, Mest, Sema, Tas, Set, Mat, Tam, Sam, Tem, Samet, Jet, Meta, Mas, Esme, Mete, Ast, Ate, Esma, Sem, Met, Esame, Seme

BRYGGEN 9: Saatlik, Taslak, Lastik, Kalas, Sakat, Sakal, Takla, Taksi, Atlas, Kasti, Katil, Salak, Takas, Saat, Ata, Alt, Asla, Kat, Kasa, Saka, Sal, Kas, Salt, Atak, Tas, Asal, Kit, Ait, Aksi, İlk, Klas, Sak, Aks, Kast, Salat, Talas, Sala, Ask, Ali, Talk, Aka, Ast, Tasa, Kala, Asa, Saatli, Ala, Talak, Lata, Taka, Lak, Stil, Asil, Asli, Akit, Kal, Asit, Kist, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Asi, İla, İsa, Akis, Sit, Tik, Kil, Tali, Salta, Tak, Ski, Saki, İta, Ati, Kalsit, Taksa, Salik, Skala, Laka, İkta, Saik, Talika, Sakit, Talik, Lika, Sakil, İksa, İsal, Lasta, Saika, Astik, Kail, Akait, Askat, Kils, Laski

BRYGGEN 10: Geçinme, Geçim, Çimen, Çemen, İnme, İmge, Genç, Gine, Emin, Mine, Gemi, Çene, Çin, Geçme, Ege, Gen, Gene, İçme, Geçen, Nem, Emine, Men, Nemçe, Gem, Geç, Emen, Meni, Çengi, Emeç, Geçe, Çim, İnç, Nim, Meç, İneç

BRYGGEN 11: Kehanet, Keten, Anket, Etken, Ahenk, Tekne, Tenha, Kene, Akne, Hane, Etek, Teke, Kent, Tank, Tek, Kan, Hak, Tan, Kat, Tane, Hat, Ten, Net, Han, Kah, Ant, Kant, Eke, Ate, Kete, Nekahet, Ket, Eten, Tak, Kenet, Enek, Nah, Hanek, Ateh

BRYGGEN 12: Arınmak, Marka, Akran, Karma, Rakam, Anmak, Karın, Irmak, Ramak, Rakım, Kına, Akın, Aman, Irak, Rakı, Arı, Nar, Kır, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Kara, Anma, Kırma, Akman, Kınama, Anı, Arınma, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Kıran, Ama, Akma, Mana, Kanı, Arma, Mark, Kama, Anka, Akı, Nam, Ram, Nama, Anam, Kana, Nara, Aka, Ark, Anık, Kam, Kanma, Kaan, Arak, Anırmak, Kın, Karıma, Anırma, Ira, Marn, Kanırma, Karınma, Iramak, Irama

BRYGGEN 13: Frekans, Esnaf, Efkar, Asker, Kenar, Ekran, Kafes, Karne, Sera, Sarf, Faks, Fren, Raks, Fare, Nar, Fas, Renk, Kan, Erkan, Fena, Kar, Fark, Kanser, Sen, Fen, Raf, Kase, Kare, Frank, Kas, Sefa, Kafe, Esra, Saf, Sek, Sena, Fan, Sak, Aks, Kes, Erk, Ser, Fars, San, Nas, Frenk, Kaf, Ask, Far, Fak, Fes, Akne, Ark, Kars, Fer, Ensar, Safer, Esna, Fakr, Fresk, Ker, Frak, Akse, Serf, Kef, Fek, Sake, Serak

BRYGGEN 14: Kuyumcu, Uykucu, Kuyum, Yumuk, Kuyu, Uyku, Uyum, Kum, Kuyucu, Mucuk, Kumcu, Umu, Cuk

BRYGGEN 15: Karamel, Reklam, Makale, Kamera, Maral, Alarm, Almak, Kalem, Meral, Krema, Rakam, Karma, Merak, Elma, Lama, Mala, Alma, Kalma, Arka, Ara, Marka, Kemal, Kar, Kara, Emlak, Kral, Mal, Krem, Kare, Kale, Alem, Kamer, Akar, Kel, Lake, Ama, Akma, Amel, Kelam, Arma, Mark, Ramak, Meal, Lame, Mera, Kama, Ela, Kem, Erk, Ram, Malkar, Aka, Ark, Kala, Marke, Kam, Aral, Ala, Lak, Arak, Kal, Malak, Ker, Amal, Lam, Elk, Laka, Kame

BRYGGEN 16: Kocaeli, Kaleci, Akil, Akli, Kale, Aile, Kilo, Ocak, Ekol, Kola, Koca, Koli, İlke, Kol, Kel, Lake, İle, İlk, Loca, Ela, Ali, Acil, Lak, Ekli, Kal, Laik, Cila, Alo, Eko, Lok, İla, Kil, Elcik, Ole, Elik, Elk, Elci, Oleik, Celi, Kile, İlek, Lika, Kail, İlca

Words Of Wonders Norveç – Trolltunga Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Norveç Trolltunga bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TROLLTUNGA 1: Biberon, Bobin, Biber, İbre, Beri, Erin, Bone, Bin, Bir, Ben, Bor, Bern, Eroin, Biner, Nebi, Bre, Erbin, Enir

TROLLTUNGA 2: Kazanma, Kanama, Anmak, Namaz, Azman, Anzak, Kazma, Zaman, Kazan, Azmak, Anma, Mana, Kaza, Kaz, Ana, Kan, Zam, Akman, Aman, Aza, Ama, Akma, Zan, Kama, Naz, Anka, Nam, Nama, Anam, Kana, Aka, Kam, Akmaz, Kanma, Kaan, Mazak, Azma, Zamk, Zanka

TROLLTUNGA 3: Çatışma, Atışma, Taşıma, Atış, Maça, Atım, Açma, Amaç, Atma, Çıta, Maşa, Aşçı, Maaş, Ata, Şam, Tam, Aşı, Taç, Ama, Aşma, Çatma, Çam, Taşma, Mat, Çatı, Maç, Taş, Taşçı, Taşım, Açı, Taam, Çat, Ataş, Çıt, Açım, Açış, Aşım, Atçı, Şama, Çıma, Maş, Şat, Çatış, Aşıt, Çaşıt, Çamat, Açıt

TROLLTUNGA 4: Yarıyıl, Yaylı, Yalı, Yarı, Ayrı, Yay, Ayı, Ray, Arı, Yar, Yıl, Yayılı, Yal, Ira, Ayrılı, Arlı, Aylı, Yır

TROLLTUNGA 5: Diyabet, İbadet, Diyet, Detay, Abide, Abiye, Beta, Ebat, Yedi, Tabi, Edat, Ayet, İade, Yat, Bey, Adet, Bay, Tay, Eda, Ait, Diye, Adi, Eti, Bade, Bat, Bet, Bed, Abi, Yad, Ate, Bit, Bayi, Bide, Tab, Bati, Bad, Yeti, Daye, Badi, Beyit, Biat, Diya, İta, İde, Abe, Debi, Ati, Bidat, Edi, İdea, Beti, Biye, İye, Bidayet, Deyi, İbda, Diba, Bedayi, Badiye, İbate, Tedai, Bitey

TROLLTUNGA 6: Analist, Lisan, Sanal, Talan, Latin, Sanat, Atina, Atlas, Aslan, Asla, Tasa, İlan, Alan, Saat, Ata, Alt, Ana, Tan, Sal, Salt, Tas, Sana, Altan, Asal, Ait, San, Salat, Ant, Nas, Talas, Sala, Nal, Ali, Nil, Ast, Naat, Asa, Lan, Saatli, Ala, Lata, İnatla, Stil, Asil, Asli, İnat, Asit, Nail, Tal, Asi, İnal, Nisa, Ani, İla, İsa, Sit, Tali, Sin, Salta, Tin, İsnat, Anal, İta, Ati, Lain, İsal, Lasta, Tasni

TROLLTUNGA 7: Alemdar, Damar, Maral, Damla, Meral, Drama, Adale, Amade, Alarm, Meal, Alem, Dama, Dara, Elma, Ada, Lama, Mala, Alma, Adam, Ara, Dar, Mal, Arda, Dram, Eda, Dal, Adem, Ama, Amel, Dem, Dalma, Arma, Lame, Mera, Ela, Ram, Dam, Aral, Ala, Medar, Marda, Amal, Lam, Mader

TROLLTUNGA 8: Karabük, Kabak, Kaba, Arka, Akar, Küba, Kara, Kürk, Bakü, Ara, Kür, Kar, Ark, Bar, Barak, Bakar, Bark, Kaka, Aka, Kübra, Aba, Arak, Kak, Bara, Akü, Abra, Barka, Akak, Bük

TROLLTUNGA 9: Okutman, Komutan, Komuta, Kanto, Oktan, Konum, Komut, Konut, Manto, Nokta, Okuma, Mont, Kuma, Kot, Tank, Kano, Kum, Tukan, Tam, Konu, Kan, Kamu, Tan, Ton, Kat, Not, Tuna, Tok, Kota, Atom, Onat, Nato, Akut, Maktu, Nota, Maun, Kont, Okan, Aut, Mat, Kom, Kunt, Nam, Ant, Kutan, Otak, Ona, Okunma, Kant, Kam, Kotan, Tun, Toka, Koma, Kuman, Mut, Tak, Okutma, Tomak, Tuman, Mano, Oma, Moka, Tamu, Monat, Anot, Onmak, Taun, Konma, Nom, Muta, Anut, Natuk, Notam, Amut, Onma, Utma, Utmak, Onum, Kut, Akont

TROLLTUNGA 10: Apandis, Nasip, Nadas, Sapan, Panda, Dans, Sapa, Nida, Dana, Asi, Asa, San, Ada, Ana, Sana, Dip, Pas, Adi, Din, Pis, Sap, Nas, Sada, Adap, Asap, Nisa, Ani, İsa, Sin, Nisap, Naip

TROLLTUNGA 11: Dönerci, Öneri, Döner, Önder, Derin, Erin, Deri, Nice, İnce, Din, Cin, Diren, Önce, Ören, Cer, Dine, İde, Deni, Edi, Dren, Ecir, Dince, Neci, Cedi, Enir, Örcin

TROLLTUNGA 12: Yakarış, Arayış, Yarış, Karşı, Şarkı, Kaşar, Karış, Kayış, Yarık, Ayrık, Ayar, Karı, Kaya, Ayak, Irak, Ayı, Rakı, Arı, Aşk, Kır, Ayrı, Arka, Ara, Yarı, Kar, Kara, Şıra, Ray, Yaka, Yara, Akar, Arık, Irk, Yaş, Kayra, Aşık, Aşı, Şık, Ayık, Yar, Kayar, Şaka, Yak, Kış, Akı, Kay, Aşır, Aka, Ark, Arya, Aya, Yaşa, Arak, Yakı, Aşar, Akış, Kayır, Kayı, Şark, Kaş, Yaraş, Arş, Kıya, Yarka, Ira, Yakış, Şak, Yakarı, Kıray, Yaraşık, Şayak, Yır, Arış, Şayka, Şırak, Kayşa

TROLLTUNGA 13: Konyalı, Kalyon, Kayın, Yanlı, Aylık, Kolay, Oynak, Layık, Yankı, Yakın, Yalın, Konya, Kalın, Yılan, Alın, Kol, Ayı, Kano, Koy, Kola, Yıl, Aynı, Yok, Kan, Olay, Onay, Yan, Akın, Yol, Akıl, Oya, Yanık, Anı, Ayın, Kıl, Yalı, Kanı, Kına, Ayık, Okan, Yak, Kanlı, Akı, Aklı, Ayn, Kay, Klan, Olan, Nal, Ona, Klon, Onaylı, Alık, Anık, Anlık, Lan, Lak, Kal, Kolan, Yal, Yakı, Oyalı, Alo, Lok, Kın, Kayı, Kıya, Ayol, Aylı, Yolak, Yanlık, Alyon

TROLLTUNGA 14: Tapınma, Tanıma, Tanım, Mantı, Atma, Anma, Tıpa, Atım, Mana, Anıt, Aman, Tanı, Anı, Ata, Tam, Ana, Tan, Tıp, Ama, Mat, Nam, Ant, Nama, Anam, Pat, Naat, Tapan, Mapa, Tapa, Tapma, Tın, Pata, Taam, Pıt, Manat, Tınma, Tapı

TROLLTUNGA 15: Taşeron, Antre, Tenor, Noter, Toner, Torna, Nota, Tren, Şort, Rota, Tane, Orta, Ateş, Nar, Şen, Tan, Ton, Oran, Not, Ten, Net, Rant, Onat, Ora, Nato, Ret, Ter, Onar, Tar, Ant, Aort, Ona, Tor, Ate, Taş, Rot, Erat, Taner, Art, Şato, Şart, Şan, Şer, Rate, Arş, Anot, Şeran, Şat, Arşe, Şano, Tranş, Şet, Raşe

TROLLTUNGA 16: Bankacı, Ancak, Banka, Bacak, Kaban, Kanca, Bakan, Baca, Kanı, Caka, Anka, Kaba, Bacı, Acı, Ana, Kan, Bank, Akın, Can, Anı, Anca, Bana, Ban, Kına, Abacı, Akı, Bakı, Kana, Aka, Anık, Caba, Aba, Kaan, Nacak, Kın, Cana, Anacık, Cık, Banak