Words Of Wonders

Words Of Wonders Malta Cevapları

Words Of Wonders Malta – Azur Penceresi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Malta Azur Penceresi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

AZUR PENCERESİ 1: Muhtemel, Meltem, Mehmet, Temel, Etme, Emel, Meme, Leh, Tel, Tem, Emme, Hem, Mum, Elem, Mete, Hele, Tul, Mut, Ehem, Muhtel, Met, Meh, Mehle, Telem, Helme, Tuh, Memul

AZUR PENCERESİ 2: Ameliyat, Maliyet, İmalat, Maaile, Maliye, İtalya, Alamet, Talim, Milat, Metal, Yetim, Altay, Etli, Atma, Aile, Elma, Ata, Malta, Yat, Mali, Lama, Mala, Malt, Tam, Alma, Alt, Mal, Tel, Tay, Tema, Yatma, Alem, Alet, Alay, Tem, Yem, İle, İma, Ait, Ama, Ayet, Maya, Meta, Amel, İtme, Meal, Lame, Eti, Ela, İlme, Yama, Ayla, Mey, Mat, İmla, Yel, Ali, Emay, Ley, Ate, Ala, Tim, Lata, Aliye, Aya, Elit, Emtia, Alim, Yal, Tal, Elim, Yeti, Metil, Ayma, İmal, İla, Taam, Tela, Taya, Ameli, Tali, Mit, Meyil, Lim, Amal, Mai, Lime, İta, Lam, Ati, Mil, Etil, Ametal, Maile, Met, Eytam, Yitme, Malya, Amil, Mayi, Mail, İye, Matla, İlam, Maiyet, Teali, Ayal, Elti, Atel, Amit, İmale, Miat, Liet

AZUR PENCERESİ 3: Bembeyaz, Beyaz, Emaye, Ezme, Bebe, Beze, Meze, Yeme, Bay, Baz, Mey, Ebe, Yem, Zam, Bez, Yaz, Bey, Emay, Beyza, Eza, Abe, Zem, Bezme, Bezm

AZUR PENCERESİ 4: Portakal, Toparlak, Kaporta, Patlak, Kartal, Parola, Kaparo, Toprak, Parlak, Topak, Tarak, Topal, Lakap, Otlak, Tarla, Kart, Ata, Ortak, Kol, Kot, Katar, Plato, Klor, Kola, Arp, Koala, Orta, Alt, Rol, Arka, Ara, Para, Kar, Kara, Kral, Kat, Takla, Kalp, Top, Arpa, Rap, Aptal, Roka, Plaka, Apak, Alp, Tok, Park, Plak, Akar, Aktar, Polat, Kota, Atak, Ora, Oral, Torlak, Pak, Palto, Rota, Pala, Olta, Kap, Orak, Kor, Parka, Portal, Akor, Tar, Aort, Koral, Pot, Karo, Atar, Kaparo, Kora, Otak, Pat, Lapa, Talk, Aka, Arap, Pal, Ark, Kala, Trap, Tor, Topla, Alto, Aral, Ala, Trol, Kort, Topalak, Talak, Lata, Polka, Taka, Akort, Rot, Lor, Tapa, Polar, Opal, Lak, Partal, Arak, Kal, Lap, Lop, Toka, Tal, Art, Tork, Pata, Alo, Kotra, Lok, Pota, Pakt, Opak, Tol, Tak, Kopal, Rop, Lot, Laka, Torak, Lort, Potkal, Klapa, Lota, Aport, Atol, Trok, Okar, Patak, Lorta, Larp, Apotr, Patal

AZUR PENCERESİ 5: Temizlik, İletim, İkilem, İletki, Etkili, Temiz, İlmik, Limit, Tilki, İleti, İtmek, Emzik, Kilit, İklim, Kilim, İki, Kez, Tek, Tel, Tem, Kel, İle, Tez, Kit, Kimi, İzmit, İlk, İlke, İtme, Ekim, Eti, Kem, İlme, Kitli, İmik, Etki, Kitle, Zeki, Kim, Tim, Tekil, Tekli, Likit, Melik, İlmek, Etlik, İkiz, İlim, Elit, Etli, Ekli, Etik, İlmi, İlik, Zili, Elim, Metil, Ekili, Emzikli, Ket, İzlem, Tik, Kil, Zil, Mit, Lim, Lime, Tekmil, Tezlik, Temlik, Ezik, Zem, Tezli, Mil, Elik, Etil, Elk, Met, Tiz, Ekti, İti, Tike, İzlek, İtlik, İtilmek, Elti, Kile, İlek, İtilme, Emlik, Tikel, Teizm, İmlek, İtki, Emik, Tilmiz, Kiliz, İmlik, Mitil, Metilik, Ekit, Liet

AZUR PENCERESİ 6: Yatırmak, Yaratık, Kayırma, Ayırmak, Yatırma, Yırtmak, Arıtmak, Aktarım, Artmak, Kıraat, Matrak, Yatmak, Yıkama, Arıtma, Yakıt, Kart, Kaya, Takı, Ayak, Irak, Ata, Ayı, Rakı, Katar, Arı, Yat, Katır, Martı, Yarık, Kır, Tam, Takım, Yarım, Yatak, Artık, Mart, Atma, Atmak, Ayrı, Arka, Ara, Marka, Yarı, Kar, Tarım, Kara, Ayar, Kat, Katma, Artma, Atık, Katı, Ayırma, Rakam, Kırma, Ray, Artı, Yaka, Yara, Tay, Yakma, Kıyma, Kayıt, Yatma, Yıkma, Ayrık, Ayrım, Takma, Akım, Kayma, Akar, Arık, Aktar, Atak, Karı, Irk, Irmak, Kayra, Kıt, Tır, Atkı, Ama, Akma, Tarak, Maya, Rakım, Yatık, Arma, Mark, Ayık, Yar, Ramak, Tık, Kama, Kayar, Yak, Kıyam, Kıta, Yamak, Yama, Akı, Mat, Kay, Tar, Ram, Yarma, Yaratım, Karma, Atar, Akıtma, Yırtma, Aka, Ark, Tarık, Atım, Kam, Yatır, Arya, Makat, Tıkama, Yatı, Ayırt, Ayırtmak, Taka, Yarmak, Aya, Tımar, Makta, Kırat, Arak, Yakı, Art, Yaratı, Aymak, Ayma, Kayır, Kayı, Karıma, Taam, Taya, Tak, Marya, Kıya, Yarka, Yakım, Artım, Tıkma, Yaktırma, Yatım, Ayırtma, Ira, Katım, Ayrıt, Tırak, Yakarı, Yıkatma, Kıray, Ayıt, Kayıtma, Yır, Ayartı, Kayırtma, Atmık, Iramak, Irama, Ayıkma, Arkıt

AZUR PENCERESİ 7: Vatandaş, Avanta, Tavan, Tavan, Vatan, Adana, Dava, Tava, Dana, Data, Adaş, Naaş, Vana, Vaat, Ada, Ata, Ana, Tan, Van, Tav, Ant, Naat, Taş, Dav, Şan, Vat, Şad, Ataş, Şat

AZUR PENCERESİ 8: Bahtiyar, Hayati, Hayrat, Harita, Baytar, Tarih, Bahar, İhbar, Hayat, Hayta, Bayat, İhtar, Rahat, Hatay, Tabir, Ata, Bir, Yat, Haya, Bira, Ara, Hata, Ayar, Hat, Bay, Ray, Yara, Tay, Bar, Ait, Hart, Batar, Yar, Tar, Bat, Har, Atar, Abi, Baha, Hit, Taba, İbra, Tabi, Harbi, Arya, Abat, Aba, Hayri, Bit, Atari, Arabi, Aya, Bayi, Bahri, Hara, Tabya, Ahir, Baht, Tab, Bari, Bati, Yaba, Art, İhya, Bara, Tarh, Brit, Abra, Tahra, Hay, Taya, Ari, Biat, Harta, Aha, İta, Rayiha, Ati, Hab, Riya, Ahi, İhata, Ahar, Bayati, Ahit, İrat, Harabi, Bahir, Barit, Rayba, Raht, Ariya

AZUR PENCERESİ 9: Münhasır, Hüsran, Nüsha, Sırma, Hanım, Hasım, Hasır, Nasır, Mısra, Sarı, Hırs, Asır, Sıra, Ahır, Mars, Arı, Nar, Has, Sam, Han, Anı, Asım, Ham, Mah, Mas, San, Nam, Ram, Har, Nas, Hıra, Ümran, Sarım, Sır, Sanrı, Sanı, Hür, Sah, Hır, Hars, Anüs, Ası, Sınma, Mıh, Ira, Nah, Narh, Sahn, Marn, Harım, Nahır, Hünsa, Harın, Sıma, Ihma, Rıh

AZUR PENCERESİ 10: Sekreter, Kereste, Teskere, Ekstre, Teker, Keser, Ters, Tere, Teke, Sert, Eser, Terk, Kese, Eter, Etek, Tek, Kere, Ret, Sek, Ter, Set, Kes, Erk, Ser, Erke, Erte, Rest, Eke, Sekter, Kete, Sekte, Erek, Ester, Ster, Terek, Tereke, Sere, Ket, Kerte, Ekser, Kesret, Ker, Setre, Kesre, Kestere, Teres, Esre, Seter, Erkete, Keres

AZUR PENCERESİ 11: Cinsiyet, Esinti, Niyet, Tenis, Niye, Esin, Cins, Yeni, İnci, Site, Yine, Sine, Nice, İyi, Set, Cin, Sen, Ten, Net, İyice, İnce, Yen, Eti, Ney, Seyit, Cinsi, Nesi, Cet, Yeti, Sini, İni, Sit, Sin, Tin, Yenici, Sent, Nite, İti, Sten, Yeis, İye, İnti, Siyenit, Neci, Tein, Seci, Senit

AZUR PENCERESİ 12: Toplantı, Toptan, Palto, Altın, Plato, Tatlı, Topal, Nota, Altı, Tanı, Anıt, Onat, Tıpa, Olta, Atlı, Alın, Alt, Tan, Ton, Plan, Tıp, Altıntop, Top, Not, Alp, Atıl, Anı, Polat, Nato, Pano, Total, Ant, Pot, Olan, Pantol, Nal, Ona, Pat, Pal, Topla, Alto, Lan, Tanıt, Opal, Lap, Tın, Lop, Tal, Tapon, Alo, Tat, Pota, Tol, Tonla, Lot, Antlı, Pıt, Anot, Lota, Atol, Potalı, Tapı, Topaltı

AZUR PENCERESİ 13: Tartışma, Taşıma, Atışma, Arıtma, Tartım, Tıraş, Artış, Taşra, Martı, Tatar, Şamar, Tarım, Tartı, Taşıt, Şıra, Ata, Arı, Şam, Tam, Mart, Atma, Ara, Artma, Artı, Aşırma, Aşı, Tır, Ama, Aşma, Maşa, Arma, Taşma, Mat, Tar, Maaş, Ram, Tartma, Atar, Aşır, Atım, Taşırma, Aşırtma, Taş, Tatma, Tımar, Atış, Tart, Art, Aşar, Taşım, Şart, Tat, Attırma, Taam, Marş, Tartış, Ataş, Arş, Artım, Ira, Aşım, Şama, Tırt, Şatır, Trata, Aştırma, Tatarı, Taşıtma, Maş, Taat, Şat, Arış, Taratış, Aşıt, Taraş, Irama, Aratış

AZUR PENCERESİ 14: Akrobasi, Kabir, Borsa, Asabi, Bakir, Kibar, Sakar, Kobra, Bira, Raks, İbra, Aksi, Kaba, Bora, Soba, Bas, Boks, Bir, Bor, Boa, Arka, Ara, Kar, Kara, Arsa, Skor, Kasa, Roka, Saka, Saba, Oba, Bar, Kas, Risk, Akar, Ora, Kaos, Baro, Sabri, Kira, Bok, Barak, Sara, Sak, Aks, Barok, Orak, Kor, Kros, Akor, Karo, Abi, Kasar, Kora, Ask, Bakar, Bark, Aka, Ark, Kars, Asa, Aba, Asar, Sabo, Sari, Basari, Basak, Arabi, Baki, Sair, Arak, Bari, Rika, Sirk, Boraks, Roba, Asi, Kari, Bara, Basar, Kir, İsa, Akis, Abra, Barka, Asri, Bis, Borak, Ski, Saki, Ari, Orsa, Kosa, Sarak, Sako, Abis, Borik, Sabi, Baks, Saik, Okar, İrs, İksa, Saika, Brik, Sokra, Abosa

AZUR PENCERESİ 15: Soluksuz, Susuz, Suluk, Soluk, Uslu, Kuzu, Oluk, Sulu, Ulus, Okul, Kul, Ulu, Kol, Usul, Sos, Koz, Kulu, Sosluk, Kuz, Sokulu, Kolsuz, Sol, Lok, Soku, Uzluk, Susku, Uzo, Kolsu, Suoku

AZUR PENCERESİ 16: Kreasyon, Senaryo, Konser, Konsey, Kornea, Yeksan, Korsan, Seyran, Ekran, Korse, Karne, Kenar, Konya, Sonra, Kenya, Asker, Oynak, Nar, Kano, Koy, Yer, Yok, Renk, Kan, Erkan, Kar, Onay, Yan, Kanser, Skor, Sen, Kase, Kare, Son, Oran, Roka, Ray, Oya, Kas, Yoksa, Sera, Say, Ora, Kaos, Soy, Korna, Esra, Yas, Saye, Okey, Sek, Yen, Sena, Eros, Sonar, Onar, Yar, Soya, Yaren, Sak, Reyon, Okan, Yak, Aks, Kes, Orak, Erk, Ney, Ser, Kor, Kros, Ayn, Yek, Kay, San, Akor, Nas, Raks, Karo, Kora, Ask, Ona, Ons, Kore, Akne, Ark, Kron, Kars, Rey, Koyar, Kayser, Ensar, Esna, Oysa, Eray, Sone, Eko, Ker, Orsa, Konsa, Kosa, Sako, Akson, Akse, Sekoya, Soyka, Karye, Rasyon, Sake, Orya, Rasyo, Okar, Nokra, Serak, Sokra

AZUR PENCERESİ 17: Aktarmak, Aktarma, Taramak, Aramak, Atamak, Matara, Makara, Kamara, Artmak, Takmak, Katmak, Matrak, Makat, Karma, Katar, Kart, Ata, Tam, Mart, Atma, Atmak, Arka, Ara, Marka, Kar, Makak, Kara, Atama, Kat, Arama, Katma, Artma, Rakam, Takma, Tarama, Akar, Aktar, Atak, Ama, Akma, Tarak, Akmak, Arma, Mark, Ramak, Kama, Mat, Tar, Ram, Atar, Kaka, Aka, Ark, Kam, Taka, Makta, Karama, Arak, Kak, Art, Kakma, Aratmak, Taam, Karmak, Tak, Karamak, Katrak, Aratma, Akak, Araka, Markka

AZUR PENCERESİ 18: Nedensiz, Zenne, Deniz, Neden, Desen, Nesne, Zinde, Dize, Nine, Sezi, Esin, Ense, Nene, Siz, Sen, Diz, Sene, Esen, Sezen, Enez, Din, Zen, Ede, Ezine, Sine, Nesi, Dinen, Dine, Sin, İde, Deni, Densiz, Edi, Ensiz

AZUR PENCERESİ 19: Gereksiz, Gerzek, Kesir, Keser, Sergi, Sezgi, Eskiz, Gerek, Sekiz, Sirke, Gezi, Seri, Ezgi, Sirk, Erik, Gri, Kez, Kere, Eser, Ege, Risk, Eski, Giz, Sek, Kese, Kes, Erk, Ser, Siz, Erke, Geri, Serik, Kriz, Reis, Zer, Zeki, Eke, Gres, Gez, Erek, Esir, Eksi, Seki, Zerk, Sere, Kir, Rize, Erg, Ekser, Ker, Ski, Kesi, Keriz, Ezik, Reze, Grek, Ekseri, Zir, Sekizer, Eksiz, Kesre, Zeker, Esrik, Ergi, Esre, Sezi, Esik, Esire, Keres, İrs, Ersiz, İzge, Erksiz, Geriz, Rekiz

AZUR PENCERESİ 20: Beşiktaş, Beşik, Keşiş, Şaibe, Şike, Kati, Etki, Ekşi, Tabi, Ebat, Atik, Şişe, Etik, Eşit, Eşik, Beş, Aşk, Şiş, Tek, Kat, Beta, Bek, Kit, Ait, İşte, Ateş, Eti, Bat, Bet, Abi, Baş, Beka, Bektaşi, Ate, Bit, Taş, Kabe, Baki, Akit, Batik, Tab, Kaşe, Bati, Ket, Tik, Kaş, Kitabe, Tak, Biat, Beştaş, İta, Abe, Ati, Şeb, Ekti, Bitek, Şek, Beti, Betik, Şak, Keş, Tike, İaşe, İkta, Şeş, Katibe, Şaki, Şat, Şişek, İbate, İşteş, Şita, Bişek, Şet, İşba, Ekit

AZUR PENCERESİ 21: Kocakarı, Kokarca, Akkor, Kakao, Aracı, Acar, Karı, Rakı, Orak, Kara, Irak, Roka, Arka, Akar, Koca, Kırk, Acı, Arı, Kır, Ocak, Ara, Kar, Kırca, Arık, Ora, Irk, Akı, Kor, Akor, Karo, Kora, Kaka, Aka, Ark, Kıracak, Kok, Arak, Okka, Kak, Caka, Car, Koka, Raca, Karık, Ira, Cık, Akak, Oracık, Karacı, Okar, Acırak, Kakırca

AZUR PENCERESİ 22: Porsiyon, Opsiyon, Sinyor, Piyon, İyon, Spor, Pis, Pos, Soy, Son, Sinop, Ons, Orion, Sin, Pir, Snop, Rop, Porno, Poy, İrs

AZUR PENCERESİ 23: Cengaver, Ergen, Evren, Reva, Eren, Evre, Grev, Gece, Ece, Ege, Nar, Gar, Var, Gen, Can, Ceren, Gene, Van, Revan, Nev, Neva, Caner, Cer, Vere, Nere, Erce, Geven, Geren, Erg, Car, Nece, Vena, Gren, Enva, Grena, Veca, Evce, Acve

AZUR PENCERESİ 24: Mümessil, Emmi, Lime, Lise, Elim, Mis, Süs, Mil, Sis, Ses, Sel, Silme, Sesli, İle, Selim, İlme, Müslim, Semi, Mim, Esim, Sim, Lim, Sem, Selis, Ümmi, Misel, Süsme, Lemis, Mül 

Words Of Wonders Malta – Aziz John Yari Katedrali Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Malta Aziz John Yari Katedrali bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 1: İlaçlama, Alim, Maça, Amaç, Lama, Mala, Mali, İmla, İmal, Açma, Alma, İlaç, Çim, Çam, Çal, Mal, Çalma, İma, Çil, Ama, Maç, Ali, Alçalma, Ala, Alaçam, Lal, Allama, İlla, Lala, İla, Lim, Amal, Mai, Lam, Mil, Amil, Mail, İlam, Almaç, Alil, Malç

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 2: Sempatik, Sempati, Empati, Taksim, Misket, Kispet, İkamet, Sitem, Kimse, Taksi, Mesai, Kitap, Tepki, Kaset, İmsak, Tam, Tek, Pes, Paket, Semt, Pek, Kat, Kase, Temas, Sam, Tema, Mest, İstek, Kamp, Kas, Maske, Takim, Sema, Tem, Eski, Tepsi, Etap, Tas, Maket, İsmet, İma, Kip, Kit, Mis, Ait, Samet, Sek, Ekip, Aksi, Pas, İpek, Pak, Meta, Set, Peki, Mas, İtme, Ekim, Sak, Pis, Eti, Kap, Aks, Kem, Kes, Site, Kast, Mat, Tip, Sap, Semi, Ask, Takip, Etki, Pat, Step, Ast, Mask, Kam, Ate, İspat, Kep, Kim, Tim, Kesim, Eksi, Akit, Apse, Emtia, Esma, Pike, Patik, İstem, Etik, Asit, Kist, Katip, Atik, Kati, Sami, Seki, Kamet, Asi, Maki, Maksi, İkame, Ket, Kesit, Mika, Pati, Kesat, Akim, İsa, Akis, Sit, Tik, Pist, Esim, Misak, Metis, Pakt, Mit, Septik, Tak, Epik, Sim, Ski, Saki, Kesi, Mai, İta, Misk, Ati, Sima, Sem, Asetik, Aseptik, Met, Kaim, İtmek, Akse, Semai, Ekti, Kasem, Pim, Kasti, Tike, Tapi, İkta, Pest, Kame, Sake, Amip, Estamp, Saik, Amit, Sakit, Esik, İpeka, İksa, Akemi, İtap, İsteka, Astik, Emik, Kaime, Sepi, Kesp, Tepik, İpka, Mikap, Sakim, Kipe, Miat, Tepi, Tamik, Ekit, Piket, Setik, Pik

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 3: Labirent, Balerin, Albeni, İbaret, Nebati, Berlin, Bateri, Retina, Antre, Terli, Latin, Aleni, Bilet, Balet, Litre, Tren, Bir, Bin, Nar, İran, Aile, Bant, Tiran, Bira, Bern, Alt, Tan, Tane, Bal, Ben, Tel, Ten, Bela, Net, Bar, Lanet, Beta, Bel, Alet, Bale, Bina, Rant, Lira, İlan, İle, Ait, Ret, Ban, Berat, Ter, Eti, Ela, Bent, Bile, Ebat, Tar, Ant, Bat, Bet, Abi, Nal, Ali, Nil, Elan, İbra, Tabi, Lan, Ate, Berna, Baret, Bit, Biner, Linet, Beri, Erat, Tabir, İbret, Elit, Etli, Taner, Taneli, Tab, İnat, Benli, Bari, Tire, Nail, Tal, Bati, Beril, İbare, Art, Beli, Bienal, İnal, Erin, Nebi, Tiner, Brit, Telin, Ani, İla, Erbain, Tela, Tali, Bitler, Ari, Biat, Tin, Rate, İta, Abe, Nebat, Nitel, Ati, Bre, İbre, Rina, Etil, Libre, Entari, Nite, Beti, Lir, Tabl, Leb, Bani, Bilan, Eril, Enli, İrat, Teali, Lain, Barit, Elti, Atel, Tein, Belit, Bilar, Tirle, İbate, Terbi, İane, Erbin, Nale, Rint, Liret, Enir, İare, Liet, Abli

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 4: Sanatkar, Nakarat, Katran, Kantar, Atakan, Ankara, Santra, Kanaat, Sakat, Sanat, Takas, Katar, Kanat, Akran, Aktar, Saat, Kart, Ata, Tank, Nar, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Kara, Arsa, Tan, Kat, Kasa, Saka, Kas, Akar, Atak, Rant, Rast, Tas, Sana, Tarkan, Trans, Sakar, Astar, Tarak, Arasta, Sara, Sak, Anka, Aks, Kast, Star, San, Tar, Ant, Nas, Raks, Atar, Kasar, Arasat, Ask, Kana, Nara, Aka, Ast, Naat, Tasa, Ark, Kars, Aksan, Kant, Asa, Asar, Taka, Kaan, Arak, Tasar, Art, Rasat, Katana, Kanata, Tak, Tras, Sarak, Taksa, Karst, Kanara, Araka, Kasara, Kanasta, Aksata, Sarat, Saraka, Kastar, Askat

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 5: Komşuluk, Kokulu, Oluşum, Kumluk, Koşul, Lokum, Kumul, Komşu, Kuşku, Koşu, Oluş, Oluk, Okul, Koku, Kum, Kol, Kuş, Kumlu, Olmuş, Kul, Loş, Ulu, Kom, Kumuk, Kulu, Muş, Okumuş, Şok, Kok, Kuşluk, Lok, Ulum, Umu, Muşlu, Kokmuş, Kloş, Koşum, Okluk, Koşuk, Koşumlu, Şom, Oluşuk, Kokuş, Şomluk, Umuş

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 6: Silahtar, Harita, Tahsil, Tarla, Halat, Tarih, İthal, Rahat, Ahali, Talih, Sahil, Hasat, Hisar, Silah, İhtar, Saat, Ata, Hala, Alt, Asla, Hasta, Ara, Hata, Arsa, Saha, Hal, Hat, Atlas, Has, Hasar, Sal, Salt, Rast, Lira, Tas, Ahlat, Sahra, Hali, Asal, His, Ait, Hart, Astar, Sara, Star, Tar, Salat, Halt, Har, Atar, Talas, Sala, Ali, Hit, Salah, Ast, Tasa, Asa, Saatli, Aral, Ala, Asar, Lata, Atari, Sari, İshal, Stil, Asil, Asli, Hara, Ahir, Sair, Halis, Tasar, Asit, Tal, Halas, İlah, Sahi, İhlas, Art, Rasat, Asi, Satir, Tarh, İla, İsa, Sit, Tahra, Asri, Sah, Tali, Salta, Tras, Haris, Ari, Harta, Aha, İta, Hars, Lahit, Ati, Ahi, İhata, Sarih, Sathi, Hasa, Lir, Ahar, Hail, Ahit, İrat, Tasrih, Hilat, Raht, İrs, İrsal, İsal, Lasta, Sarat, Tahlis, Halita, Tahril

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 7: Şahsiyet, Teşhis, Yahşi, Şahit, Şehit, Sahte, Siyah, Şahsi, Haset, İştah, Şayet, Ateş, Asit, Sahi, Ahit, Yat, Hat, Has, Tay, Eşya, Say, Tas, Yaş, Şey, Yas, Saye, His, Ait, İşte, Ayet, Ayşe, Set, Eti, Site, Hey, Hit, Ast, Ate, Seyit, Taş, Şeyh, Eşit, Şase, Yeti, İhya, Asi, Şasi, Şah, İsa, Sit, Hay, Sah, Siya, İta, Ati, Ahi, Sathi, Yeis, İye, Haşiye, Haşyet, İaşe, Hasiyet, Şathiye, Tahşiye, Hişt, Şat, Eşhas, Şist, Teşyi, Şita, Ateh, Şet, Tehi, Şayi, Hiş, Esiş

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 8: Sarmaşık, Karışma, Sarmak, Marka, Karış, Irmak, Rakım, Karşı, Şamar, Makas, Kasım, Sırma, Ramak, Kasır, Sarık, Sarı, Irak, Rakı, Arı, Aşk, Kır, Masa, Şam, Sıra, Arka, Ara, Kısa, Kar, Sık, Kara, Mars, Arsa, Kasa, Şıra, Rakam, Kırma, Saka, Sam, Sarma, Kas, Sıkma, Asma, Asım, Akım, Akar, Askı, Arık, Asık, Karı, Irk, Sarkma, Asır, Şarkı, Kısma, Aşırma, Kasma, Sakar, Asmak, Aksam, Aşık, Aşı, Kaşar, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Şık, Mas, Sara, Arma, Mark, Sak, Kama, Şaka, Aks, Kış, Akı, Maaş, Ram, Karma, Akşam, Raks, Kasar, Ask, Aşır, Aka, Mısra, Mask, Ark, Kars, Kaşıma, Kam, Asa, Asar, Kamış, Sarım, Aşmak, Arak, Marsık, Sır, Aşar, Akış, Aksırma, Karıma, Şark, Kaş, Marş, Şakıma, Arş, Sarak, Ası, Ira, Aşım, Iska, Şak, Şama, Aşırmak, Maşrık, Maş, Arış, Karamsı, Iramak, Sarış, Sıma, Sarkış, Sımak, Şırak, Irama, Akışma

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 9: Güvenlik, Güvenli, Güven, Gelin, Nike, Vekil, İlke, Gine, Ülke, İnek, Kiev, Evli, Ekin, Veli, Enik, Gül, Kin, Gen, Kel, İle, İlk, Nev, Gün, Lig, Güve, Nevi, Evin, Nil, Evgin, Link, Liken, Ekli, Kül, Kil, Lük, Elgin, Genlik, Elik, Elk, Nüve, Enli, Evlik, Kile, Ülen, İlek, Ünik, Ekü

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 10: Simsiyah, Siyahi, Siyasi, Hamsi, Siyah, Simya, İsim, İhya, Sahi, Sima, İmha, İma, Yas, His, Has, Sam, Ham, Say, Mah, Sis, Mis, Mas, İyi, Hissi, Sami, Asi, İsa, Hay, Hami, Sah, Siya, Sim, Mai, Ahi, Mayi, Misis, İhsas, Hasis, İham

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 11: Yaratıcı, Tarayıcı, Ayrıca, Ayırt, Yatır, Atıcı, Aracı, Ayrı, Yarı, Artı, Yara, Acar, Arya, Ayar, Itır, Ata, Acı, Ayı, Arı, Yat, Ara, Ray, Tay, Arıcı, Tır, Yar, Tar, Atar, Yatı, Aya, Cırt, Carta, Art, Yaratı, Cart, Car, Taya, Arayıcı, Cayırtı, Yarıcı, Raca, Ira, Ayrıt, Ayarcı, Ayıcı, Ayırtı, Ayıt, Yır, Ayartı

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 12: Sineklik, Keskin, Kilise, Klinik, Nikel, Sikke, Sinek,Kesik, Nesil,Silik, Eksik, Kesin, Keski, İlik, Eksi, İnek, İki, Kin, Kesinlik, Sel, Sen, Kek, Lise, Eski, Kel, Kilis, İle, Sek, İlk, İlke, Lens, Kes, Nil, Selin, Link, Sine, Ekin, Nesi, Esin, Liken, Ekli, İlkin, Klik, Seki, Sini, Sekil, Ekili, Kinik, Kesikli, İni, Kil, Sin, Ski, Kesi, Kik, Eksikli, Elik, Elk, Sili, Sekili, Ekinlik, Ekinli, İsli, İnekli, Enli, Eskilik, Kile, Kinli, İneklik, İlek, Eksin, Sinik, Esik, Enik, İnik, Sinle, İlinek, Sinlik, Kelik, Sekilik, Silki, Nikelsi, Kils, Skink, Kilsi

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 13: Taraftar, Arafat, Tartar, Taraf, Tatar, Araf, Tart, Aft, Art, Ara, Tar, Ata, Raf, Tafta, Atar, Far, Tat, Tafra, Afat, Trata, Taat

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 14: Muhtelif, Fetih, Telif, Lehim, Muhit, Elif, Etil,Hile, Elti, File, Lime, Elit, Elim, Etli, Ehil, Tef, Fil, Tel, Tem, Ful, İle, Fit, Hem, İtme, Eti, İlme, Leh, Hit, Melih, Tim, Ehli, Metil, Fehim, Fut, Tul, Lif, Mut, Lift, Film, Mit, Lim, Tefhim, Muhtel, Mil, Fule, Met, Meh, Meful, Flu, Muti, Telmih, Mehil, Filet, Fel, Lef, Tuh, Filum, Muf, Tehi, Muhil, Flit, Liet, Luti, Muit

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 15: Doyasıya, Soyadı, Dosya, Oysa, Soya, Asya, Aday, Dayı, Yaya, Soda, Yasa, Sayı, Aya, Yay, Ayı, Ada, Oda, Oya, Say, Soy, Yas, Sada, Yad, Asa, Saya, Ası, Yısa

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 16: Herhalde, Derha, Heder, Hela, Hale, Deha, Dere, Hare, Eder, Reha, Leh, Dal, Hal, Eda, Ela, Dar, Elde, Reel, Har, Her, Ede, Hele, Rahle, Had, Dah, Hah, Deh

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 17: Porselen, Personel, Polen, Peron, Prens, Pense, Ense, Sele, Sene, Spor, Eren, Eros, Esen, Repo, Eser, Rol, Pes, Sel, Sen, Son, Reel, Resen, Selen, Pos, Lens, Pres, Ser, Seren, Enser, Neler, Ons, Prese, Nere, Lor, Pens, Sol, Noel, Lop, Erol, Sone, Sere, Perlon, Nesep, Peso, Snop, Rop, Ole, Epe, Eosen, Per, Lep, Peren, Esre, Selp, Penes, Eper

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 18: Köstebek, Tekke, Beste, Etek, Kese, Teke, Öbek, Köse, Ökse, Kek, Sek, Ebe, Set, Kök, Tek, Bek, Kes, Öte, Bet, Eke, Kete, Sekte, Söke, Keke, Köstek, Ket, Kebe, Kesek, Kötek, Ebet, Böke, Öke, Kös, Tös, Söbe

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 19: Doyurmak, Doyurma, Yordam, Kurmay, Koruma, Duymak, Durmak, Doymak, Rodyum, Yorum, Okuma, Kadro, Doyum, Yamuk, Durak, Roma, Krom, Mor, Mayo, Koy, Kum, Rom, Yok, Koyu, Moda, Kamu, Kar, Ordu, Kur, Kurma, Dar, Durma, Radyo, Makro, Kod, Duyma, Oda, Roka, Ray, Koyma, Dram, Dua, Oya, Okur, Uymak, Duyar, Kumar, Ora, Oyma, Kura, Odak, Doku, Dokuma, Oymak, Doruk, Uyma, Koru, Mark, Kuram, Yar, Yumak, Yorma, Yak, Orak, Kor, Kom, Kay, Akor, Ram, Yormak, Kuma, Karo, Duma, Kora, Yokum, Omur, Doru, Yad, Umar, Ark, Duy, Oyum, Koyar, Dam, Moruk, Kam, Rum, Doyma, Yom, Yuma, Komar, Radyum, Dok, Oyuk, Amor, Roda, Koma, Uyak, Duka, Oma, Moka, Koydurma, Dorum, Yuka, Orya, Daru, Oydurmak, Uray, Domur, Okar, Ruam, Rua, Akur, Yoma, Kurya, Oydurma

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 20: Mukavele, Makul, Melek, Kalem, Emlak, Amele, Kelam, Vakum, Mevla, Eklem, Emek, Vale, Elma, Meal, Alev, Kum, Kemal, Kamu, Mal, Kale, Elek, Kula, Kul, Alem, Emel, Kule, Kel, Ekme, Lake, Amel, Ulema, Leke, Lame, Ela, Kem, Avlu, Elem, Kuma, Lav, Kam, Eke, Ulak, Kav, Lak, Evla, Kal, Kumla, Kele, Evlek, Lam, Keme, Leva, Emval, Elk, Lavuk, Makule, Meke, Kelem, Kame, Ulam, Elmek, Kevel

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 21: Akrostiş, Aktris, Kasti, Torik, Ortak, Akort, Triko, Taksi, Şort, Kati, Skor, Roka, Kota, Aksi, Kaos, Kart, Kot, Aşk, Orta, Kar, Kat, Kas, Risk, Stok, Tok, Rast, Ora, Tas, Kit, Ait, Kira, Rota, Sak, Aks, Orak, Kast, Kor, Star, Kros, Akor, Stor, Tar, Aort, Raks, Karo, Kora, Otak, Ask, Ast, Ark, Kars, Tor, Şok, Kort, Taş, Tos, Sari, Rot, Oksit, Akit, Sair, Asit, Kist, Toka, Atik, Rika, Sirk, Şirk, Şair, Art, Asi, Tork, Satir, Tarik, Şato, Kari, Şart, Kotra, Şasi, Kir, Kastor, Şark, Asortik, Trio, İsa, Akis, Sit, Tik, Kaş, Asri, İrşat, Tak, Tras, Ski, Saki, Ari, Şakirt, İta, Orsa, Arş, Koşa, Ati, Kosa, Sako, İsot, Torak, Sorti, Şak, Şiar, Taksir, Karst, Korist, Asorti, Şikar, İrat, İkta, Sirto, Aşir, Saik, Sakit, İskota, Şaki, Sota, İşar, Şat, Sirkat, Trok, Okar, İrs, İksa, Şist, Astik, Orkit, Şita, Sokra, Otarsi, İskarto, Raşi, Rakit, Sorit

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 22: Karalama, Aralamak, Kalamar, Makara, Kamara, Aramak, Ramak, Karma, Rakam, Arama, Almak, Maral, Marka, Malak, Alarm, Lama, Mala, Alma, Kalma, Arka, Ara, Kar, Kara, Kral, Mal, Akar, Alaka, Aklama, Ama, Akma, Arma, Mark, Kama, Ram, Malkar, Aka, Ark, Kala, Kam, Aral, Ala, Alarma, Lak, Aralama, Karama, Arak, Kal, Araklama, Amal, Lam, Arkalama, Karlama, Laka, Araka, Akala, Alarmak

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 23: Haybeden, Beden, Hande, Heybe, Beyan, Dene, Heba, Bade, Hane, Deha, Ney, Yen, Eda, Yan, Han, Ebe, Bey, Ben, Bay, Bende, Ban, Hey, Ayn, Bed, Yad, Ede, Dane, Edna, Bad, Daye, Had, Hay, Nedbe, Abe, Dah, Hab, Behey, Nah, Deh, Haybe

AZİZ JOHN YARI KATEDRALİ 24: Muhteşem, Mehmet, Etme, Meşe, Meme, Şut, Mum, Hem, Tuş, Tem, Emme, Tuşe, Muş, Eşme, Mete, Huş, Mut, Ehem, Met, Meh, Şuh, Meşhut, Meşum, Şem, Tuh, Meşhet, Şet

Words Of Wonders Malta – Temel Reis Köyü Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Malta Temel Reis Köyü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TEMEL REİS KÖYÜ 1: Susuzluk, Susuz, Suluk, Kuzu, Ulus, Sulu, Uslu, Uslu, Usul, Ulu, Kul, Kulu, Kuz, Kuzulu, Ulussuz, Uzluk, Susku

TEMEL REİS KÖYÜ 2: Sindirim, İndirim, Sinir, Diri, İris, İsim, İrsi, Mini, İrin, Din, Mis, İndi, Dini, Sini, Dimi, Midi, İni, İri, Sin, Mir, Sim, İmdi, Dirim, Miri, Nim, İndis, İrs

TEMEL REİS KÖYÜ 3: Mimarlık, İmamlık, Rakım, Karlı, İkram, İkmal, Mimar, Irmak, Klima, Malik, Kamil, Akil, İmal, Maki, Mika, Irak, Rakı, Arı, Mali, Kır, Kar, Alım, Kral, Akıl, Mal, Kırma, Kılma, Akım, Arık, Lira, Karı, Irk, İma, Kira, Kıl, İmam, İmar, İlk, Mark, Akı, Aklı, İmla, Ram, Alkım, Kalım, Ali, Ark, Alık, Kam, Kim, Lak, Alim, Kal, Laik, Akli, Rika, Amir, Rami, Kari, Mira, Kir, Akim, Mim, İla, Kil, Mir, Lim, Ari, Mai, Lam, Mil, İmalı, Kaim, Ira, Lir, Kiralı, Amil, Mail, İlam, Arlı, Marki, Lika, Mikalı, Irki, Kail

TEMEL REİS KÖYÜ 4: Spesifik, Seksi, Fiske, İpek, Eksi, Pike, Peki, Ekip, Eski, Fes, Kep, Kip Pis, Sek, Sis, İki, Ses, Pes, Pek, Seks, Kes, Seki, İpeksi, Kesif, Pisi, Epik, Ski, Sipsi, Kesi, Kef, Pisik, Fek, Sif, Esik, İpsi, Sepi, Kesp, Kipe, Skif, Pik

TEMEL REİS KÖYÜ 5: Laborant, Oranla, Baron, Torna, Torba, Talan, Taban, Balta, Tablo, Banal, Tarla, Balon, Baton, Tabla, Onat, Ata, Nar, Bor, Bant, Boa, Orta, Alt, Bol, Rol, Ana, Ara, Tan, Ton, Bal, Oran, Alan, Bot, Not, Oba, Bar, Bora, Baran, Onlar, Abla, Rant, Ora, Oral, Nato, Altan, Bana, Baro, Ban, Nota, Balat, Rantabl, Rota, Balo, Batar, Olta, Onar, Boran, Tar, Ant, Aort, Bat, Atar, Olan, Nal, Ona, Nara, Bala, Taba, Naat, Tor, Alto, Lan, Abat, Aral, Ala, Trol, Aba, Lata, Rot, Lor, Tab, Tal, Art, Roba, Bara, Alo, Abra, Atonal, Tol, Borat, Tonla, Anal, Lot, Lort, Anot, Tabl, Balar, Lota, Atol, Boalar, Albatr, Lorta

TEMEL REİS KÖYÜ 6: Ortodoks, Doktor, Rosto, Stok, Stor, Kort, Dost, Skor, Tork, Koro, Tok, Kod, Kot, Kor, Kros, Oto, Tor, Tos, Rot, Dok, Trok

TEMEL REİS KÖYÜ 7: Ankastre, Santra, Kasten, Kerata, Katran, Ekstra, Kantar, Karate, Nektar, Tanker, Akaret, Anket, Asker, Antre, Kesat, Saat, Kart, Tren, Ata, Tank, Katar, Nar, Sert, Tek, Renk, Ters, Ana, Kan, Arka, Ekran, Ara, Sanat, Erkan, Kar, Arena, Kara, Kent, Kanser, Terk, Arsa, Tan, Kat, Sen, Kasa, Tane, Takas, Kase, Kare, Kenar, Ten, Saka, Sakat, Net, Kas, Kanat, Kaset, Saten, Akar, Aktar, Karne, Atak, Sera, Rant, Rast, Tas, Sana, Tarkan, Trans, Sakar, Teras, Esra, Ret, Sek, Astar, Tarak, Sena, Ter, Set, Raket, Sara, Sak, Rekat, Anka, Aks, Kes, Erk, Kast, Katre, Ser, Star, San, Tar, Ant, Nas, Raks, Atar, Kasar, Ask, Kana, Nara, Aka, Ast, Naat, Akne, Tasa, Rest, Ark, Kars, Aksan, Kant, Asa, Ate, Ensar, Asar, Akran, Taka, Kaan, Esna, Erat, Taner, Asena, Arak, Tasar, Ster, Art, Rasat, Ket, Ker, Tak, Tras, Rate, Sent, Sarak, Taksa, Akse, Sten, Narteks, Karst, Trake, Sekant, Sake, Sarat, Serak, Kastar, Askat

TEMEL REİS KÖYÜ 8: Yüzlerce, Yüzler, Yerel, Yüce, Ezel, Yele, Eyer, Ecel, Ece, Rey, Yer, Üye, Yel, Yüz, Reel, Üzere, Ley, Zer, Cer, Erce, Yüzer, Cüz, Üre, Reze, Reye, Zül, Lerze, Erzel

TEMEL REİS KÖYÜ 9: Kaliteli, İletki, Aletli, Tekila, İtalik, Kalite, Tllak, Etkili, İllaki, Tilki, Likit, Tekil, İlkel, Katil, İllet, Aile, Lale, İki, Elli, Alt, Tek, Kat, Tel, Kale, Alet, Kel, Lake, İle, Kit, Ait, İlk, İlke, Eti, Kilit, Ela, Kitli, Ali, Etki, Talk, Kitle, Ate, İleti, Lal, Tekli, Lak, Etlik, Elit, Akit, Etli, Telli, Ekli, Kal, İlla, Etik, İlik, İlle, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Ekili, Ket, İla, Tik, Kil, Tela, Tali, Tak, Killi, İta, Ati, Elik, Etil, Elk, Ekti, İti, Ellik, Ailelik, Kelli, Tike, İkta, Teali, İtlik, Elti, Alkil, Atel, Kile, Talik, İlli, İlek, Akitli, Lika, Tikel, Alil, Elitlik, İtki, Etlilik, Kail, Talil, Telaki, Ketal, Eltilik, İtikal, Ekit, İtila, Liet

TEMEL REİS KÖYÜ 10: Havluluk, Havlu, Ulak, Avlu, Vuku, Lav, Ulu, Ahu, Lal, Hak, Kul, Halk, Haluk, Hal, Kula, Kah, Vah, Ulah, Kulu, Hav, Kav, Lak, Kal, Lavuk, Hulul

TEMEL REİS KÖYÜ 11: Aktivite, Tetik, Vakit, Etki, Atik, Etik, Kati, Kivi, Ait, Kat, Tek, Tat, İki, Kiev, Kit, Tav, Eti, Ate, Kav, Akit, İtikat, Ket, Tik, Vat, Tak, İta, Ati, Vaki, Kavi, Ekti, İti, Takti, Tike, Takt, İkta, Teati, İtki, Tevki, Tekit, Tavik, Ekit

TEMEL REİS KÖYÜ 12: Soykırım, Sıyrık, Kıyım, Kısır, Yıkım, Kısım, Kırım, Sırık, Mısır, Skor, Sıkı, Mors, Kıyı, Krom, Sık, Mor, Koy, Rom, Kır, Yok, Irk, Soy, Isı, Som, Kor, Kros, Kom, Yom, Sır, Sırım, Sıkım, Yıkı, Yırık, Yır

TEMEL REİS KÖYÜ 13: Kamyoncu, Oyuncak, Kamyon, Koyun, Konum, Macun, Konya, Yumak, Yonca, Okuma, Uymak, Oynak, Oymak, Yamuk, Uyak, Koca, Kano, Mayo, Koy, Kum, Ocak, Cuma, Yok, Konu, Oyun, Kan, Koyu, Kamu, Onay, Yan, Cam, Koyma, Can, Acun, Oya, Oyma, Maun, Uyma, Okan, Yak, Onca, Ayn, Kom, Kay, Nam, Kuma, Maocu, Yokum, Ona, Okunma, Yunak, Oyum, Kam, Yom, Yuma, Oyuk, Koma, Kuman, Uca, Mano, Oma, Moka, Cuk, Yuna, Manyok, Onmak, Konma, Nom, Yuka, Yunmak, Onma, Yunma, Yonmak, Omca, Yonma, Yoma, Onum, Mayocu, Acyo, Ocumak, Ocuma

TEMEL REİS KÖYÜ 14: Mutasyon, Soyunma, Somun, Somut, Yosma, Manto, Muson, Mason, Namus, Soyut, Yosun, Sunta, Tosun, Maun, Mayo, Yat, Mont, Tam, Oyun, Onay, Yan, Tan, Ton, Usta, Sunma, Son, Toy, Not, Tay, Sam, Oya, Tuna, Suna, Atom, Onat, Say, Oyma, Tas, Soy, Nato, Yas, Nota, Uyma, Mas, Soya, Soyma, Som, Osman, Otsu, Aut, Yutma, Mat, Ayn, Musa, San, Nam, Ant, Soma, Nas, Ona, Ons, Ast, Suat, Oyum, Masun, Sut, Aysun, Tos, Tun, Yontma, Yom, Sonat, Yuma, Oysa, Samut, Aysu, Mut, Tuman, Somya, Mano, Suma, Yontu, Oma, Tamu, Yuna, Monat, Anot, Taun, Nom, Muta, Anut, Notam, Amut, Onma, Utma, Sota, Yunma, Soyum, Yonma, Yont, Yoma, Onum, Masnu

TEMEL REİS KÖYÜ 15: Seviyeli, Seviye, Vesile, Selvi, Sivil, Evli, Yele, Sele, Veli, Lise, Sel, İle, Yel, İyi, Evsel, Ley, Levye, Sevi, Yivli, Eviye, Sili, Yeis, İye, İsli, İvesi, Yiv, Yelve

TEMEL REİS KÖYÜ 16: Kızarmak, Kazımak, Kızarma, Kızmak, Kırmak, Mızrak, Kazmak, Maraz, Kazık, Azmak, Kazma, Marka, Akmak, Ramak, Kızak, Kırk, Irak, Kazak, Kız, Kaz, Rakı, Arı, Kır, Arka, Ara, Kar, Makak, Kara, Rıza, Kaza, Zam, Razı, Rakam, Kırma, Kazım, Kazı, Arz, Arıza, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Irmak, Kızma, Irz, Aza, Ama, Akma, Rakım, Azar, Arma, Mark, Araz, Kama, Kazıma, Azı, Akı, Ram, Zar, Karma, Zara, Kaka, Aka, Ark, Kam, Arız, Akmaz, Arak, Mazak, Azma, Azra, Kak, Kakma, Mazı, Karıma, Azık, Kırkma, Karmak, Zamk, Karık, Ira, Akak, Razakı, Karımak, Markka, Kakım, Karıkma, Karmık, Iramak, Kakıma, Irama, Kamkaz

TEMEL REİS KÖYÜ 17: Narkotik, Antikor, Kontra, Karton, Kontak, Kronik, Kokain, Kriko, Konak, Oktan, Kanto, Torik, Ortak, Tonik, Akort, Kart, Kot, Tank, Nar, Kano, İran, Triko, Nokta, Tiran, Kin, Orta, Kan, Kar, Tan, Ton, Kat, Oran, Not, Roka, Antik, Tok, Kota, Rant, Onat, Ora, Nato, Korna, Akkor, Kit, Ait, Kira, Nota, Torna, Rota, Kont, Onar, Okan, Orak, Krank, Kor, Akor, Tar, Ant, Aort, Karo, Kora, Otak, Ona, Ark, Kron, Kant, Tor, İnkar, Kort, Kotan, Kok, Kroki, Nakit, Rot, İkna, Akit, Konik, İkon, İnat, Okka, Toka, Atik, Rika, Kati, Kak, Art, Tork, Tarik, Kari, Kani, Kotra, Kaotik, Kir, Kokart, Ani, Trio, Tik, Koni, Tak, Ari, Tin, Akik, İta, Koka, Ati, Kik, Rikkat, Karni, Rina, Torak, Arktik, Anot, İnak, İkona, İrat, İkta, Kain, İntak, Trok, Okar, Nokra, Orkit, Rint, Rakik, Antrok, Akont, Rakit

TEMEL REİS KÖYÜ 18: Direktör, Rektör, Direkt, Editör, Kriter, Öteki, Tekir, Dikte, Direk, Kredi, Ördek, Kedi, Deri, Etik, Dert, Dört, Erik, Tek, Terk, Kit, Ret, Ter, Eti, Erk, Öte, Derik, Kör, Etki, Terör, Dek, Töre, Tire, Ket, Dik, Kir, Tik, Ker, İde, Tekdir, Edi, Kitre, Ekti, Derk, Terki, Tike, Kreditör, Tekrir, Tör, Öke, Köre, Kerti, Edik, Kirde, Ötre, Örek, Ekit, Örk

TEMEL REİS KÖYÜ 19: Soyguncu, Oyuncu, Soygun, Uygun, Yunus, Yosun, Sucu, Sunu, Oyun, Son, Soy, Uncu, Ons, Sungu, Unsu

TEMEL REİS KÖYÜ 20: Gönderim, Gönderi, Migren, Gönder, Minder, Döner, Derin, Gider, Öneri, Dergi, Ergin, Dönem, Önder, Demir, Demin, Diren, Gemi, Mide, Gri, Denim, Görme, Girme, Dönme, İnme, Gen, Göre, Deri, Önem, Nem, Emir, Emin, Örme, Men, Dem, Din, Giren, Geri, Ören, Ömer, Gem, Nedim, İrem, İmren, Mine, Ödem, İmge, Minör, Meni, Gine, Remi, Erin, Ring, Erim, Meri, Erg, Dine, Mir, Dinme, İde, Deni, Ermin, Edi, Gön, Dirgen, Öge, Edim, Dren, Nim, Gren, Ergi, Döger, Gerim, Örge, Örgen, Göden, Enir

TEMEL REİS KÖYÜ 21: Sakınmak, Sınamak, Sakınma, Kınamak, Sanmak, Kısmak, Sıkmak, Kasnak, Kasmak, Asmak, Makas, Aksam, Kanık, Akmak, Kasık, Kask, Masa, Ana, Kan, Kısa, Makak, Sık, Akın, Kasa, Anma, Kasım, Saka, Sanma, Anmak, Sanık, Sam, Kas, Akman, Sıkma, Aksak, Aman, Kınama, Anı, Asma, Asım, Akım, Askı, Asık, Sana, Kısma, Sakın, Kasma, Saman, Ama, Akma, Mana, Kanı, Mas, Kına, Kıskanma, Sak, Kama, Anka, Aks, Manas, Sınama, Akı, San, Nam, Nas, Nama, Anam, Ansımak, Ask, Kana, Kaka, Aka, Kanka, Mask, Nakıs, Aksan, Anık, Kam, Asa, Kanma, Kaan, Kanmak, Kak, Kakma, Kın, Sanı, Ası, Sınma, Sınmak, Iska, Akak, Kanıkma, Kasınmak, Kasınma, Kıska, Sakak, Kakım, Kasnı, Sıma, Kakıma, Sımak

TEMEL REİS KÖYÜ 22: Yoğunluk, Uyluk, Onluk, Yoğun, Koyun, Okul, Oğul, Koyu, Oyuk, Kuyu, Klon, Konu, Oluk, Oyun, Uyku, Kol, Koy, Kuğu, Yok, Yol, Kul, Konulu, Ulu, Oyluk, Kulu, Kulun, Yoluk, Oyuklu, Lok, Unluk, Onlu, Oyunluk, Yoğ, Loğ

TEMEL REİS KÖYÜ 23: Temsilci, İstemli, Temsili, Mescit, Teslim, Meclis, İletim, Tescil, Temsil, İstem, Sicim, Milis, Limit, Misil, Sitem, Semt, Cem, Sel, Tel, Mest, Cilt, Silme, Liste, Lise, Tem, İsim, İsmet, İle, Mis, Cemil, Set, İtme, Selim, Eti, İlme, Site, Semi, Sicil, İleti, Tim, Emici, Simit, Stil, İlim, Elit, Etli, Cet, İlmi, Cisim, Elim, Tecil, Metil, Cim, Sit, Esim, Metis, Sitemli, Mit, Sim, Lim, Lime, Sem, Mil, İslim, Cemi, Etil, Met, Sili, İti, Cesim, Sitil, İsli, Elci, İstim, Celi, Tecim, Misel, Listeci, Elti, İtilme, Telis, Seci, Telsi, Lemis, İsmetli, Mitil, Silmeci, Liet

TEMEL REİS KÖYÜ 24: Turistik, Turist, İksir, Sirk, Kurs, İrsi, Risk, Kurt, İris, İki, Rus, İri, Sur, Kir, Kur, Tur, Tut, Siirt, Kit, Kutsi, Sut, Rustik, Kist, Sit, Tik, Tirit, Ski, İti, Tirsi, İrs, İtki, Titr, Kut

Words Of Wonders Malta – St. Elmo Kalesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Malta St. Elmo Kalesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

St. ELMO KALESİ 1: Bırakmak, Kabarık, Bırakma, Bıkmak, Bakmak, Kırmak, Rakım, Bakır, Ambar, Bakım, Rakam, Marka, Kabak, Irmak, Ramak, Kırk, Irak, Rakı, Arı, Kır, Arka, Ara, Kar, Makak, Kara, Bakma, Kaba, Kırma, Bar, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Ama, Akma, Barak, Akmak, Arma, Mark, Kama, Akı, Ram, Karma, Bakı, Bakar, Bark, Kaka, Aka, Ark, Kam, Aba, Barı, Arak, Kak, Kakma, Bakam, Bara, Karıma, Bıkma, Abra, Barka, Kırkma, Karmak, Karık, Kırba, Ira, Akak, Karımak, Markka, Kakım, Karıkma, Karmık, Iramak, Kakıma, Irama

St. ELMO KALESİ 2: Tanıtıcı, Atıcı, Anıt, Tanı, Can, Ant, Acı, Tat, Anı, Tan, Tanıt, Tın, Tını, Tanıtı

St. ELMO KALESİ 3: Kompleks, Komple, Ekol, Kol, Sol, Pek, Sel, Kek, Kem, Eko, Som, Pes, Sek, Pos, Kel, Kes, Kom, Kep, Kok, Lop, Lok, Peso, Ole, Sem, Elk, Lep, Selp, Kesp

St. ELMO KALESİ 4: Geometri, Getirme, Teorem, Eritme, Meteor, Terim, Meret, Metro, Metre, Teori, Morg, Tere, Gemi, İtme, Geri, Mor, Rom, Etme, Gri, Gitme, Girme, Ege, Mert, Germe, Tem, Erme, Erime, Emir, Ret, Terme, Ter, Org, Eti, Erte, Gem, Mete, Ego, Tor, Tim, Rot, İrem, İmge, Tire, Eter, Remi, Erim, Meri, Erg, Trio, Mit, Mir, Ergime, Met, Ergitme, Ergi, Gerim, Geoit, Getr, Gemre

St. ELMO KALESİ 5: Dayanmak, Dayamak, Kaynama, Dayanak, Dayanma, Manyak, Kanada, Kanama, Yanmak, Adamak, Anmak, Yanak, Manda, Aymak, Adana, Kaya, Ayak, Ada, Adam, Ayna, Ana, Kan, Aday, Yan, Anma, Yaman, Yaka, Yanma, Yakma, Ayan, Akman, Dayak, Aman, Adama, Kayma, Dayama, Dana, Damak, Ama, Akma, Mana, Maya, Adak, Kama, Anka, Yak, Yamak, Yama, Dama, Ayn, Kay, Nam, Kadana, Nama, Anam, Kana, Yad, Aka, Kayan, Dam, Kam, Kanma, Kaan, Maada, Aya, Ayma, Dank, Adanmak, Mayna, Adanma

St. ELMO KALESİ 6: Sosyetik, Tesis, Yetki, Seksi, Soket, Kesit, İstek, Etki, Site, İsot, Etik, Eski, Stok, Sote, Eksi, Kot, Koy, Yok, Tek, Ses, İyot, Seks, Toy, Tok, Soy, Sis, Okey, Kit, Sek, Set, Eti, Kes, Sos, Yek, Seyit, Tos, Oksit, Kist, Seki, Yeti, Eko, Ket, Sit, Tik, Ski, Kesi, Seyis, Ekti, Yeis, İye, Yetik, Tike, Esik, Siyek, Ekit, Setik

St. ELMO KALESİ 7: Damatlık, Tıklama, Katılma, Takılma, Atılmak, Dalmak, Damla, Takım, Katlı, Makat, Takma, Atmak, Damat, Takla, Damak, Altı, Takı, Ata, Ada, Malta, Lama, Mala, Dalak, Malt, Tam, Alma, Alt, Kalma, Adam, Atma, Adım, Almak, Alım, Akıl, Kat, Katma, Mal, Atık, Katı, Kılma, Atıl, Akım, Dal, Atak, Adlı, Kıt, Atkı, Ama, Akma, Kıl, Kadı, Adak, Dalma, Adaklı, Tık, Kama, Kamalı, Tadım, Kıta, Damalı, Akı, Dama, Mat, Aklı, Atlı, Data, Alkım, Kalım, Aldı, Akıtma, Aklımda, Talk, Aka, Kala, Dam, Alık, Atım, Atılma, Kam, Ala, Tıkama, Talak, Lata, Taka, Lak, Makta, Kal, Adalı, Tal, Kıtlama, Adamlık, Malak, Taam, Tak, Amal, Adıl, Lam, Iklama, Katmalı, Tıkma, Laka, Kalıt, Matlık, Atalık, Katım, Matla, Damaklı, Tamlık, Damlı, Talkım, Altık, Kıtal, Itlak, Amalık, Atmık, Dılak

St. ELMO KALESİ 8: Gizlemek, Gizleme, İzlemek, Melike, Gelmek, Kelime, Emekli, Gezmek, İlmek, Emzik, Ezmek, Eklem, Melek, Melez, Gizem, Meze, Gemi, Kez, Gelme, Ege, Emek, İzleme, Elek, Gezme, Elzem, Emel, Kel, Ezme, Ekme, İle, Giz, Ezel, Gezi, İlk, İlke, Leke, Ekim, Lig, Kem, İlme, Elem, Gemlik, Gem, Ezgi, Zeki, Eke, Gele, Kim, Gez, Ezeli, Melik, Ekli, İmge, Elim, Kele, Ezilme, İzlem, Ezilmek, Kil, Zil, Lim, Lime, Ezik, Zem, Keme, Mil, Elik, Elk, Meke, Kelem, İzlek, Kile, İlek, Emlik, Mezelik, Gezilmek, Elmek, İmlek, Ekilme, Emik, İzge, Gezilme, Gezlik

St. ELMO KALESİ 9: Limonata, Anatomi, İmalat, Manto, Latin, Liman, Milat, Anlam, Talim, Atina, Limon, Alman, Talan, Lama, Malt, Ata, Malta, Mali, Mont, Mala, Olma, Tam, Alma, Alt, Atma, Ana, Tan, Ton, Anma, Mal, Alan, Not, Aman, Mola, Atom, Onat, Nato, Altan, İlan, İma, Ait, Ama, Nota, Mana, Olta, Mat, İmla, Nam, Ant, Nama, Olan, Anam, Nal, Ali, Ona, Nil, Naat, Onama, Alto, Lan, Ala, Tim, Lata, İnatla, İman, Amin, Alim, İnat, Nail, Tal, Manita, Manti, Mani, Mania, Alo, İnal, Anomali, Ani, İmal, İla, Atonal, Taam, Tali, Mit, Tol, Otlama, Lim, Tonla, Tin, Amal, Mai, Anal, İta, Lam, Mano, Ati, Mil, Lot, Oma, İnam, Monat, Anot, Amil, Mail, Matla, Otama, İlam, Nom, Manat, Nim, Notam, Onma, Lota, Lain, Main, Amit, Atol, Animato, Otlanma, Atomal, Miat, Onatma

St. ELMO KALESİ 10: Birazcık, Kiracı, Bakir, Kiraz, Bariz, Kabız, Biraz, Kabir, Kibar, Bakır, Karı, Baki, Bari, Kira, Bira, Irak, Acı, Kız, Kaz, Rakı, Bir, Arı, Kır, Bazı, Kar, Rıza, Razı, Kırca, Kazı, Bar, Arz, Caz, Rica, Arık, Irk, Biz, Irz, Baz, Azı, Akı, İcra, Zar, Bakı, Abi, Bark, Kriz, Ark, İbra, Bacı, Arız, İbraz, Zira, Barı, Cari, Aciz, Rika, Kari, Caiz, İkaz, Kir, Car, Azık, Raci, Ari, Cız, Bazik, Kırba, Ira, Cık, Zir, Biracı, Arızi, İcbar, Briz, İkraz, İcaz, İrca, İcar, Irki, Brik, Barcı, Zarcı

St. ELMO KALESİ 11: Alkolsüz, Lokal, Solak, Alkol, Lüks, Koza, Klas, Kaos, Kola, Laz, Saz, Koz, Kül, Kaz, Kas, Kol, Sal, Sak, Aks, Ask, Lal, Lak, Sol, Kal, Alo, Akü, Lok, Kolza, Zoka, Lük, Zülal, Kosa, Sako, Küs, Saloz, Zül, Laso, Azol, Lakoz, Klüz

St. ELMO KALESİ 12: Komplike, Polemik, Komple, İlmek, Kemik, Komik, Mekik, İpek, Ekip, Elim, Komi, Lime, Peki, Klip, Ekim, Kol, Pek, Kek, Kel, İle, Kip, Kilo, İlk, İlke, Ekol, Kem, İlme, Kom, Poli, Kep, Kim, Kok, Kolik, Melik, Pike, Ekli, Lop, Koli, Klik, Pil, Eko, Lok, Kil, Epik, Lim, Ole, Kik, Mil, Elik, Elk, Piko, Pim, Peklik, Lep, Lipom, Oleik, Kile, İlek, Emlik, Kopil, İmlek, Emik, Kemlik, Polim, Kelik, Kipe, Pik

St. ELMO KALESİ 13: Grafiker, Grafik, Fakir, Arife, Efkar, Kafir, Kefir, Firar, Erik, Fire, Fark, Arif, Kafe, Fare, Akif, Gri, Kar, Raf, Kare, Kira, Erk, Gaf, Geri, Gar, Kaf, Far, Fak, Ark, Fer, Refik, Gark, Faik, Rika, Fakr, Kari, Refika, Kir, İfa, Feri, Erg, İkrar, Ker, Ari, Kafi, Kargir, Gak, Frak, Grek, Kagir, Erika, Firak, Kef, Fek, Afi, Ferik, Ergi, İare, Frer

St. ELMO KALESİ 14: Zahmetli, Ateizm, Hamile, Zahmet, Hizmet, İhmal, İhale, Hatim, Lahit, Talim, Lehim, Milat, Zalim, Talih, Temiz, Elma, Mali, Aile, Malt, Tam, Alt, Taze, Mal, Zam, Hal, Hat, Tel, Hale, Metal, Hamle, Tema, Ahmet, Alem, Alet, İthal, Tem, Ham, Mah, Hali, Haz, İle, Tez, İma, Ait, Mizah, İmza, Meta, Amel, Hem, İtme, Meal, Lame, Eti, Ela, İlme, Mat, İmla, Leh, Halt, Zat, Laz, Ali, Hit, Melih, Halet, İlham, Ate, Tim, Hela, İtham, Halim, Hile, Elit, Etli, İmha, Tahmil, Ehli, İzah, Emtia, Azim, İlahe, Alim, Mezat, Alize, Tal, Elim, Matiz, Mazi, Haiz, İlah, Hatmi, Metil, Zahit, Hamel, İzlem, İmal, İla, Tela, Hami, Ameli, Zil, Tali, Mit, Lim, Ehil, Eza, Mai, Lime, İta, Lam, Zem, Tezli, Ati, Mil, Ahi, İzale, Etil, Maile, Met, Tiz, Meh, Amil, Mail, Ahize, Zail, Hail, Azimet, Hatime, İlam, Telmih, Tazim, Ahit, İlzam, Mehil, Teali, Methal, Hamil, Hitam, Hiza, Elti, Atel, Amit, Azil, Hilat, Mehaz, Teizm, Hamt, Azel, İzam, Zait, Miza, Haile, Zati, Ateh, Tehzil, İmale, İham, Hemati, Tehi, Miat, Liet, Ahiz, Azit

St. ELMO KALESİ 15: Kehribar, Berrak, Bakire, Rahibe, Kahire, Harbi, Kabir, Haber, İbare, Bakir, Bekar, İhbar, Kibar, Hare, Hibe, Bir, Bira, Haki, Erik, Hak, Kar, Kare, Bar, Berk, Reha, Birer, Bek, Heba, Kah, Kira, Bekir, Erk, Har, Abi, Bark, Her, Beka, Ark, İbra, Kebir, Harbe, Beri, Rakibe, Bahri, Kabe, Baki, Ahir, Bari, Rika, Kari, Kir, İkrar, Ker, Ari, Abe, Bre, Hab, İbre, Ahi, Hakir, Berri, Herk, Bekri, Erika, Kahir, İkrah, Bahir, Kerih, Ekabir, Brik, Harir, Kerh, Hareki, Herik, İare

St. ELMO KALESİ 16: Nazarlık, Analık, Aralık, Karın, Karlı, Nazlı, Zanlı, Anlık, Kalın, Kalan, Nazar, Kanal, Anzak, Arıza, Ranza, Irak, Alın, Kız, Kaz, Rakı, Arı, Nar, Kır, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Kara, Akın, Kazan, Kral, Akıl, Rıza, Kaza, Razı, Alan, Kazı, Arz, Nazır, Anı, Akar, Arık, Karı, Irk, Irz, Aza, Kıran, Kıl, Kanı, Kına, Azar, Araz, Zan, Naz, Kızan, Anka, Kanlı, Azı, Akı, Aklı, Klan, Zar, Zara, Laz, Nal, Kana, Nara, Aka, Ark, Kala, Alkan, Alık, Anık, Lan, Aral, Ala, Kazalı, Arız, Akran, Kaan, Lak, Anız, Arak, Kal, Alaz, Azra, Kın, Arkalı, Azık, Aklan, Anal, Karalı, Azlık, Analı, Nazal, Laka, Zırlak, Ira, Zınk, Arlı, Aralı, Anlak, Razakı, Laza, Zanka, Kazıl, Nakız

St. ELMO KALESİ 17: Yumurcak, Yumruk, Uyumak, Kurmay, Kumar, Yumru, Kuram, Yamuk, Kumru, Kuyum, Uymak, Yumuk, Uyruk, Kurma, Yumak, Kum, Cuma, Kuru, Uyum, Kamu, Kar, Uyku, Kur, Cam, Kurum, Ray, Kuruma, Uyuma, Kura, Uyur, Uyma, Kuyu, Mark, Yar, Yak, Umur, Kay, Mucur, Ram, Kuma, Umar, Ark, Kam, Rum, Cura, Mucuk, Kumcu, Yuma, Uyak, Acur, Uruk, Car, Uca, Rumca, Umu, Cuk, Yuka, Uray, Kurca, Ruam, Rua, Akur, Kurya

St. ELMO KALESİ 18: Egzersiz, Sezgi, Sergi, Ezgi, Geri, Reis, Eser, Esir, Sezi, Seri, Gezi, Ser, Ege, Gri, Giz, Siz, Zer, Gres, Gez, Sere, Rize, Erg, Reze, Zir, Ergi, Esre, Esire, İrs, Ersiz, İzge, Geriz

St. ELMO KALESİ 19: Hemoroit, Metro, Terim, Teori, Merih, Motor, İtme, İrem, Emir, Mert, Ter, Her, Hem, Tim, Hor, Mor, Rom, Tem, Ret, Eti, Oto, Hit, Tor, Rot, Tire, Remi, Erim, Meri, Trio, Mit, Morto, Mir, Met, Tehir, Meh, Mihr, Moher, Temhir, Tehi

St. ELMO KALESİ 20: Benzemek, Benzeme, Bezemek, Benek, Ezmek, Kene, Beze, Meze, Ezme, Emek, Kem, Ben, Men, Nem, Ebe, Kez, Bek, Ekme, Enez, Bez, Zen, Bezeme, Eke, Emen, Bezen, Enek, Bezmek, Zem, Keme, Eneme, Enemek, Bezme, Kebe, Bezm, Bezenmek, Bezek, Meke, Eneze, Bezenme, Kebze

St. ELMO KALESİ 21: Başhekim, Beşik, Hakim, İkame, Hakem, Hekim, Şaibe, Şike, Haki, Baki, Ekşi, Ekim, Şema, Heba, Hibe, Beş, Aşk, Şam, Hak, Ham, Bek, Mah, Kah, İma, Hem, Kem, Abi, Baş, Beka, Kam, Kim, Kabe, İmha, Kaşe, Maki, Eşik, Mika, Meşk, Şah, Akim, Kaş, Hami, Emiş, Mai, Habeşi, Abe, Hab, Ahi, Şeb, Kaim, Hikem, Meh, Habeş, Şek, Hamiş, Şak, Keş, İaşe, Kame, Şem, Maş, Kemha, Şaki, Akemi, Emik, Kaime, Bişek, İham, İşba, Hiş

St. ELMO KALESİ 22: Kuraklık, Kurak, Kukla, Kulak, Karlı, Kural, Akıl, Rakı, Kırk, Ulak, Kral, Karı, Irak, Kura, Kur, Arı, Kır, Kar, Kula, Kul, Arık, Irk, Urla, Kıl, Kalkık, Akı, Aklı, Ark, Alık, Kuralı, Lak, Kal, Kak, Kuka, Kaklık, Karlık, Karluk, Karık, Ira, Arlı, Rua, Aklık, Akur, Kalık

St. ELMO KALESİ 23: Mıknatıs, Mıntıka, Isınmak, Isıtmak, Kasıntı, Mantık, Isıtma, Akıntı, Kanıt, Mantı, Satım, Kısım, Sıtma, Takım, Tanık, Takı, Tank, Tam, Kan, Kısa, Sık, Akın, Tan, Kat, Sıkı, Atık, Katı, Kasım, Isınma, Sanık, Sam, Astım, Kas, Sıkma, Anı, Asım, Tanım, Akım, Askı, Anıt, Asık, Tas, Kasıt, Kısma, Sakın, Kıt, Tanı, Isı, Atkı, Kanı, Mas, Kına, Tık, Sak, Aks, Kıta, Kast, Akı, Mat, San, Nam, Ant, Nas, Ask, Ast, Mask, Nakıs, Atım, Kant, Anık, Kam, Kısıt, Satı, Ikınma, Askıntı, Tın, Kın, Sanı, Isın, Tını, Tak, Sıkım, Tıkma, Sakıt, Tıkınma, Ası, Sınma, Sınmak, Iskat, Katım, Iska, Tıs, Sakınım, Tansık, Tasım, Sınık, Mastı, Kısınma, Sakıntı, Anıtsı, Tınma, Tınmak, Sıkınma, Tıkım, Asıntı, Kasnı, Atmık, Sıkıt, Sıma, Sımak

St. ELMO KALESİ 24: Mendebur, Erdem, Derme, Rende, Ender, Beden, Umre, Dere, Bere, Eren, Eder, Ebru, Nur, Nem, Ben, Ebe, Bern, Deme, Beren, Erden, Bende, Erme, Dun, Men, Dem, Bed, Nerde, Rumen, Ede, Rum, Nere, Bun, Emen, Mebde, Nedbe, Derun, Bre, Run, Dren, Denme, Umde 

Words Of Wonders Malta – Manjdra Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Malta Manjdra bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MANJDRA 1: Yemyeşil, İşlem, Yeşil, Eylem, Yeme, Eşli, Yele, Lime, Meşe, Elim, Emel, Leş, Mey, Mil, Yem, İşleme, Şey, İle, İlme, Elem, Yel, Eşme, Ley, Yeşim, Şile, İşeme, Yemiş, Meyil, Emiş, Lim, Eşeyli, İye, Şem, Eşlem, Yelme, Eşey, Şilem, Eşilme, Meleş, Eleyiş

MANJDRA 2: Sağlamak, Saklama, Ağlamak Sağlama, Asalak, Salmak, Sağlam, Asmak, Almak, Aksam, Ağlak, Masal, Makas, Salam, Salak, Lama, Mala, Masa, Alma, Kalma, Asla, Kasa, Mal, Saka, Ağlama, Sam, Sal, Salma, Kas, Maslak, Asma, Alaka, Aksama, Kasma, Asal, Sağ, Aklama, Ama, Akma, Sakal, Mas, Klas, Sak, Kama, Aks, Kalas, Sala, Ask, Aka, Mask, Kala, Kam, Asa, Ala, Lak, Sağma, Kal, Ağa, Malak, Amal, Lam, Skala, Laka, Sağmak, Sağmal, Akala, Sağalmak, Sağalma, Ağma, Akasma, Ağmak

MANJDRA 3: Sonuçsuz, Sonsuz, Suçsuz, Sonuç, Uçsuz, Susuz, Uzun, Sunu, Sos, Suç, Son, Ons, Onsuz, Uçun, Uzo, Unsu, Usçu

MANJDRA 4: Merhamet, Merhem, Mehmet, Rahmet, Mehter, Mahrem, Harem, Matem, Meret, Metre, Emare, Meram, Hare, Meme, Amme, Etme, Tam, Mart, Mert, Hat, Tere, Tema, Ahmet, Reha, Tem, Ham, Emme, Erme, Mah, Hart, Tamer, Ret, Terme, Ter, Meta, Hem, Mera, Mat, Tar, Emrah, Ram, Har, Erte, Ahret, Her, Mete, Ate, Erat, Eter, Art, Memat, Tarh, Ehem, Ehram, Rate, Met, Meh, Raht, Hamt, Emaret, Ateh

MANJDRA 5: Beklenti, İletken, Eklenti, Benlik, Telkin, Belki, Tekel, Nikel, Belek, Tekil, Elbet, Kitle, Keten, Etkin, Benek, Etek, Tekne, Kene, Bin, Ebe, Bilek, İnek, Kin, Tek, Kent, Ben, Tel, Ten, Net, Elek, Entel, Etken, Bel, Bek, Kel, İle, Kit, Belen, İlk, İlke, Leke, Eti, Bent, Bile, Tekin, Bet, Teke, Nil, Etki, Etnik, Eke, Bit, Link, Benekli, Tekli, Linet, Netlik, Kete, Etlik, Elit, Etli, Binek, Bilet, Ekin, Liken, Ekli, Benli, Etik, Kentli, Beli, Kele, Ket, Nebi, Telin, Ebelik, Telek, Tik, Kil, Eten, Kenet, Tin, Enek, Etilen, Nitel, Kenetli, Elik, Etil, Elk, Ekti, Nite, Bitek, Kebe, Beti, Betik, Leb, İlkten, Tike, Ebet, Enli, Tenkil, Elti, Belik, Kile, İlek, Tein, Tikel, Enik, Belit, Belitken, Elenti, Nikbet, İtenek, Ekit, Ebeli, Liet

MANJDRA 6: Huzurevi, Vezir, Zehir, Huzur, Zirve, Veri, Uzuv, Huri, Vize, Her, Ruh, Zuhur, Zer, Vuru, Ruhi, Rize, Ruz, Uhrevi, Zir, Zuhuri, Vuzuh, Uzi, Uzvi

MANJDRA 7: Kitaplık, Takip, Patik, İptal, Katip, Kalıp, Talip, Katil, Katkı, Katlı, Aplik, Kitap, Atık, Pati, Kalp, Altı, Takı, Kapı, Alt, Akıl, Kat, Tıp, Katı, Kaplı, Alp, Atıl, Plak, Kıt, Kip, Kit, Ait, Atkı, Kıl, Pak, İlk, Klip, Tık, Kap, Kıta, Akı, Aklı, Atlı, Tip, Ali, Pat, Talk, Pal, Alık, Tıpa, Lak, Akit, Kal, Lap, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Klik, Kak, Katık, Pil, İla, Tik, Kil, Pakt, Tali, Tak, Kaplık, Kitaplı, Akik, İta, Ati, Kik, Pıt, Kalıt, Plati, Kıpti, Tapi, İkta, Altık, Kıtal, Talik, Lika, İtap, Tapı, Itlak, Aklık, Takık, Kail, Kikla, Paklık, Kalık, Taklip, İpka, Kapik, Pik

MANJDRA 8: Yetişkin, Yetkin, Yetki, Etkin, Niyet, Kitin, Yenik, Tekin, Etnik, Kişi, Niye, Etki, Ekşi, Yeni, Kent, Şen, İnek, İki, Kin, Tek, Ten, Net, Yine, Şey, Kit, İşte, Yen, Eti, Ney, Şike, Yek, İyi, Eşit, Ekin, Yitik, İniş, Etik, Yeti, Ket, Eşik, İni, Tik, Şii, Tin, İtiş, Niş, Ekti, Nite, İti, Eşkin, Şek, İye, Yetik, İnti, Keş, Tike, Şinik, Tein, Enik, İnik, Kiniş, Şeni, İtki, İşkine, Teşyi, Şet, Yekiniş, Yetiniş, Ekit, Yitiş, Ekinti

MANJDRA 9: Kabarcık, Kabarık, Bacak, Aracı, Bakır, Kabak, Irak, Arka, Baca, Rakı, Kırk, Bacı, Akar, Kaba, Kara, Acı, Arı, Kır, Ara, Kar, Kırca, Acar, Bar, Arık, Karı, Irk, Barak, Abacı, Akı, Bakı, Bakar, Bark, Kaka, Aka, Ark, Kıracak, Caba, Aba, Barı, Arak, Kak, Bara, Caka, Abra, Car, Barka, Raca, Karık, Kırba, Ira, Cık, Akak, Karacı, Barcı, Acırak, Kakırca

MANJDRA 10: Sezonluk, Onluk, Soluk, Kuzen, Sezon, Kule, Oluk, Lens, Konu, Ekol, Seul, Noel, Okul, Klon, Sel, Kol, Kez, Sen, Son, Kul, Kel, Sek, Kes, Zen, Koz, Ons, Kuz, Onsuz, Kolsuz, Sol, Sone, Eko, Lok, Sonlu, Ole, Soku, Elk, Onlu, Uzo, Kolsu, Zonk

MANJDRA 11: Bileklik, Belki, İlkel, Bilek, İlik, Elli, İlke, İbik, Bile, İki, Kek, Kel, İle, Bel, İlk, Belli, Bek, Ekli, İlle, Kellik, Klik, Beli, Ekili, Kil, Bili, Killi, Kik, Elik, Elk, Ellik, Bellik, Leb, Kelli, Belik, Kile, İlli, İlek, Belkili, Kelik, İlklik

MANJDRA 12: Kazanmak, Kazanma, Kanamak, Kazmak, Kanama, Zaman, Kanka, Azman, Kazma, Akmak, Anzak, Namaz, Anmak, Azmak, Mana, Kazak, Kaz, Ana, Kan, Makak, Kazan, Anma, Kaza, Zam, Akman, Aman, Aza, Ama, Akma, Zan, Kama, Naz, Anka, Nam, Nama, Anam, Kana, Kaka, Aka, Kam, Akmaz, Kanma, Kaan, Mazak, Kanmak, Azma, Kak, Kakma, Zamk, Akak, Zanka, Kamkaz

MANJDRA 13: Büyütmek, Büyümek, Büyütme, Tüymek, Büyük, Büküm, Bükme, Ütmek, Küme, Büyü, Mey, Ütü, Kem, Tek, Bey, Büyüme, Tem, Bek, Yem, Yek, Bet, Yük, Tüm, Kümbet, Üye, Ket, Tüy, Küt, Met, Yüküm, Tümbek, Tüyme, Bük, Ütme, Bütey, Ümük, Tümey, Ekü

MANJDRA 14: Kolbastı, Kobalt, Bastık, Salık, Basık, Batık, Kaslı, Baskı, Saklı, Batıl, Salto, Katlı,  Islak, Olası, Kasıt, Altı, Balık, Takı, Bas, Boks, Kol, Kot, Kola, Boa, Asıl, Alt, Bol, Kısa, Sık, Batı, Akıl, Kat, Bal, Atık, Katı, Kablo, Bot, Salı, Tablo, Blok, Oba, Sal, Kas, Atıl, Stok, Tok, Salt, Askı, Kota, Asık, Tas, Kaos, Bastı, Kıt, Sıla, Atkı, Soba, Kıl, Bok, Solak, Saltık, Tokalı, Aslı, Balo, Olta, Klas, Tık, Sak, Aks, Kıta, Kast, Akı, Aklı, Atlı, Bat, Bakı, Otak, Ask, Sabık, Talk, Ast, Alık, Satı, Alto, Bası, Tos, Sabo, Lak, Otlak, Sol, Kal, Tab, Balkı, Toka, Tal, Baltık, Alo, Sobalık, Lok, Sobalı, Tol, Tak, Kosa, Lot, Sako, Sakıt, Ası, Kalıt, Iskat, Tabl, Iska, Tıs, Lota, Altık, Baks, Atol, Kıtal, Sota, Laso, Itlak, Asklı, Batkı, Iskota, Aslık

MANJDRA 15: Özgürlük, Gözlük, Örgülü, Özürlü, Özgür, Özlü, Öküz, Örgü, Özür, Ülkü, Özgü, Gürz, Güz, Göz, Kül, Gül, Göl, Köz, Kür, Gök, Kör, Ölü, Özlük, Gözlü, Özgül, Görü, Gür, Örülü, Lük, Gürlük, Özgülük, Güzlük, Gülük, Lök, Görk, Zül, Görklü, Örük, Örü, Ürkü, Üzlük, Üzgü, Gölük, Ölük, Örk, Klüz

MANJDRA 16: Antrenör, Arter, Antre, Anten, Tören, Rötar, Anne, Tane, Nötr, Tren, Rant, Töre, Art, Nar, Tan, Nane, Ten, Net, Ret, Ter, Tar, Ant, Ören, Öte, Terör, Ate, Nan, Erat, Taner, Tanen, Rate, Tör, Ötre

MANJDRA 17: İlelebet, İllet, Bilet, Elbet, Etli, Elti, Elli, Etil, Bile, Elit, Bit, Tel, Ebe, Bel, İle, Belli, Eti, Bet, Telli, İlle, Beli, Beti, Leb, Ebet, Belit, Ebeli, Liet

MANJDRA 18: Kabızlık, Kızlık, Kızak, Balık, Azılı, Kızıl, Kabız, Kılık, Kazık, Ilık, Bazı, Akıl, Kazı, Baz, Bal, Kız, Kaz, Kıl, Azı, Akı, Aklı, Bakı, Laz, Alık, Lak, Kal, Balkı, Kak, Kızaklı, Kazıklı, Azıklı, Azık, Kızık, Azlık, Kazılı, Azıklık, Aklık, Kazıl, Kalık, Kılbaz

MANJDRA 19: Hemşehri, Hemşire, Şehir, Ermiş, Merih, İrem, Meşe, Emir, Hem, Şer, Her, Erme, Erime, Erişme, Eşme, İşeme, Eriş, Şerh, Remi, Erim, Meri, Ehem, Emiş, Mir, Meh, Mihr, Şeri, Şem, Meşher, Reşme, Hiş

MANJDRA 20: Ergenlik, Gerekli, Renkli, Geleni, Lenger, Engel, Ergen, Gelin, Gerek, Ergin, Ekler, Nikel, Gelir, Erken, Kiler, Kene, İnek, Erik, Genel, Gri, Kin, Renk, Kere, Ege, Eren, Gen, Reel, Elek, Gene, Kel, İle, Gelen, İlk, İlke, Leke, Giren, Lig, Erk, Erke, Geri, Neler, Nil, Nereli, Eke, Lineer, Kenger, Gele, Nere, Link, Erkin, Erek, Ekin, Liken, Ekli, Keler, Gine, Kele, Geren, Erin, Ring, Kir, Erg, Kil, Nekre, Ker, Enek, Elgin, Genlik, Elik, Elk, Grek, Lir, Erlik, Eril, Enli, Kengel, Gren, Ergi, Gril, Kile, İlek, Liger, Enik, Erkli, Erigen, Gerilek, Enir

MANJDRA 21: Patoloji, İptal, Talip, Pilot, Topal, Plato, Palto, Polo, Olta, Plaj, Pota, Tali, Pati, Alt, Top, Alp, Polat, Ait, Tip, Pot, Oto, Poli, Ali, Pat, Pal, Pilotaj, Topla, Alto, Opal, Tipo, Lap, Lop, Tal, Pil, Alo, İla, Tol, İta, Ati, Lot, Plati, Tapi, Lota, Atol, İtap, Ojit

MANJDRA 22: İlahiyat, İtalya, Hayali, Hayati, Hayal, Hayta, Talih, Halat, Hatay, Lahit, Hayli, Halay, Hayat, İlahi, İthal, Ata, Hala, Yat, Haya, Alt, Hata, Hal, Hat, Tay, Alay, Haiti, Ahlat, Hali, Ait, Ayla, Halt, İyi, Ali, Hit, Ala, Altay, Lata, Aya, Yal, Tal, İlah, İhya, İla, Hay, Taya, Tali, Aha, İta, Ahali, Ati, Ahi, İhata, İti, Hail, Ahit, Ayal, Layiha, Hilat, Halita, İtila

MANJDRA 23: Müfettiş, Teftiş, Eşit, İşte, Etüt, İtme, Füme, Ümit, Tef, Şef, Tüm, Fiş, Tem, Fit, Eti, Tim, Müfit, Mit, Emiş, Met, Fetiş, Tütme, Fişe, Şem, Üşme, Şif, Tüf, Ütme, Müft, Şet, Teşt, Şetim

MANJDRA 24: Yaratmak, Taramak, Yaramak, Yaratma, Aktarma, Atamak, Makara, Yatmak, Kamara, Artmak, Matrak, Matara, Aramak, Ayakta, Atmak, Kart, Kaya, Ayak, Ata, Katar, Yat, Tam, Yatak, Mart, Atma, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Atama, Ayar, Kat, Arama, Katma, Artma, Rakam, Ray, Yaka, Yara, Tay, Yakma, Yatma, Takma, Tarama, Kayma, Akar, Aktar, Atak, Kayra, Ama, Akma, Tarak, Maya, Yarama, Ayartmak, Arma, Mark, Yar, Ramak, Kama, Kayar, Yak, Yamak, Yama, Mat, Kay, Tar, Karaya, Ram, Yarma, Karma, Atar, Aka, Ark, Kam, Arya, Makat, Kaytarma, Taka, Yarmak, Aya, Makta, Karama, Arak, Art, Aymak, Ayma, Aratmak, Ayartma, Taam, Taya, Yakarma, Tak, Marya, Yarka, Aratma, Araka