Words Of Wonders

Words Of Wonders Kolombiya Cevapları

Words Of Wonders Kolombiya – San Felipe De Barajas Kalesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Kolombiya San Felipe De Barajas Kalesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 1: Partizan, Parazit, Pirana, Ziraat, Arazi, Atina, Nazar, Ranza, Parti, Priz, Arpa, Zapt, Para, Nara, İran, Ata, Nar, Tiran, Arp, Pazar, Ana, Ara, Tan, Tapir, Rap, Tarpan, Arz, Tarz, Rant, Ait, Aza, Azar, Araz, Zan, Naz, Azap, Tip, Tar, Ant, Zar, Zat, Atar, Zara, Pat, Naat, Tapan, Arap, Azat, Trap, Ariza, Atari, Tapa, Zira, İnat, Azra, Art, Pata, Zina, Pati, Ani, Nazi, Ari, Pir, Tin, İta, Ati, Apaz, Rina, Nazir, Tiz, Nazari, Zir, İzan, Taraz, İrat, Tapi, Naip, Niza, Tariz, Pianta, İtap, Zait, Zarta, Tanzir, Zati, Arzani, Rint, Tazip, İrap, Azit

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 2: Talihsiz, Tahsil, Halsiz, İstila, İlahi, İthal, Lahit, Silah, İshal, Hisli, Sahil, Talih, İlah, Salt, Asli, Alt, Hal, Hat, Has, Sal, Haiti, Tas, Hali, Haz, His, Ait, Saz, Siz, Halt, Zat, Laz, Ali, Hit, Ast, Stil, Asil, Asitli, İzah, Halis, Asit, Zili, Tal, Haiz, Sahi, İhlas, Asi, Zahit, İla, İsa, Sit, Sah, Zil, Tali, İta, İstihza, Ati, İhtilas, Ahi, Tiz, Sili, İti, Sathi, Sitil, İsli, Zail, Hail, Ahit, Hiza, Azil, Hilat, İstizah, İsal, Zait, Tahlis, Zati, İtila, Ahiz, Azit

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 3: Muktedir, Rektum, Direkt, Termik, Kudret, Terim, Dikme, Kredi, Ketum, Tekir, İtmek, Demir, Direk, Dikte, Terk, Kurt, Kedi, Dut, Kum, Mide, Erik, Ekru, Tek, Kur, Mert, Tur, Krem, Dert, Tem, Metruk, Deri, Kit, Emir, Ret, Umre, Ter, Dem, İtme, Ekim, Eti, Kem, Erk, Derik, Etki, Dek, Kerim, Rum, Kim, Tim, İrem, Metrik, Etik, Rumi, Tire, Remi, Ket, Erim, Dik, Kir, Meri, Mut, Ukde, Tik, Mit, Ker, Mir, İde, Tekdir, Edi, Met, Kitre, Ekti, Derk, Terki, Edim, Murt, Muti, Tike, Udi, Ditme, Mudi, Kerti, Emik, Edik, Kirde, İrkme, Umde, Ditmek, Kut, Ekit, Muit

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 4: Evlenmek, Eklenme, Evlenme, Elemek, Enlem, Melek, Eklem, Eleme, Leke, Emel, Elek, Emek, Kene, Nem, Kel, Ekleme, Ekme, Men, Nev, Kem, Elem, Meleke, Eke, Emen, Kele, Evlek, Keven, Enek, Keme, Elenme, Elk, Eneme, Enemek, Elenmek, Meke, Keleme, Kelem, Elmek, Kevel

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 5: Kaybolma, Oylamak, Yoklama, Boyamak, Boylam, Oylama, Baymak, Koala, Bamya, Kablo, Lokma, Olmak, Aymak, Yamak, Oymak, Kaya, Ayak, Kol, Mayo, Koy, Lama, Kola, Mala, Olma, Boa, Alma, Kolay, Yok, Bol, Kalma, Olay, Albay, Boyama, Almak, Yol, Boya, Lamba, Mal, Bakla, Bakma, Bal, Kaba, Bay, Boy, Koyma, Blok, Yaka, Oya, Yakma, Oba, Abla, Alay, Mola, Kayma, Boylamak, Oyma, Baykal, Ama, Akma, Aylak, Bok, Maya, Balo, Kama, Balya, Yak, Bom, Yama, Ayla, Kom, Kay, Balak, Ablak, Kalay, Bala, Aka, Kala, Kobay, Kam, Ala, Boylama, Aba, Yalak, Aya, Lak, Yom, Kal, Yal, Yaba, Bakam, Koma, Ayma, Alo, Lok, Yolma, Yolmak, Kalya, Malak, Amal, Bayma, Lam, Oma, Moka, Ayol, Laka, Malya, Ayal, Yolak, Oklama, Boklama, Kaloma, Yoma, Mablak

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 6: Melodram, Meral, Model, Modem, Moral, Dolar, Madem, Meram, Dolma, Roma, Amel, Mera, Elma, Demo, Oral, Mor, Rom, Olma, Rol, Moda, Dar, Mal, Oda, Dram, Eda, Alem, Mola, Dal, Adem, Ora, Dem, Amme, Meal, Lame, Ela, Ram, Dam, Lor, Medar, Amor, Roda, Erol, Alo, Dore, Lam, Ole, Oma, Dolam, Mader, Loda

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 7: Tanışmak, Taşımak, Tanımak, Taşınma, Tanışma, Kaşınma, Taşkın, Tanıma, Mantık, Atışma, Taşıma, Katman, Kanat, Akşam, Takma, Takı, Ata, Tank, Aşk, Şam, Tam, Takım, Atma, Atmak, Ana, Kan, Akın, Tan, Kat, Katma, Anma, Atık, Katı, Anmak, Taşınmak, Akman, Tanık, Kanıt, Aman, Kınama, Anı, Tanım, Akım, Anıt, Atak, Mantı, Aşkın, Kıt, Aşınma, Tanı, Aşık, Aşı, Atkı, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Mana, Şık, Kanı, Kına, Tık, Kama, Anka, Şaka, Kıta, Kış, Taşma, Akı, Mat, Nam, Maaş, Ant, Nama, Anam, Akıtma, Kana, Aka, Naat, Aktaş, Atım, Kant, Anık, Kaşıma, Kam, Makat, Tıkama, Kamış, Atanmış, Takınma, Taka, Taş, Kanma, Kaan, Nakış, Tıkanma, Makta, Atış, Aşmak, Tın, Şaman, Taşım, Akış, Tanış, Kın, Şan, Kaş, Taam, Tak, Şakıma, Ataş, Tıkma, Takışma, Aşım, Taşak, Katım, Şak, Şama, Manat, Taşmak, Natıka, Maş, Şat, Atışmak, Tınma, Naaş, Tınmak, Katışma, Kaşan, Akşın, Atmık, Aşınmak, Aşıt, Kaşıtma, Kanatış, Kanış, Akışma, Atanış

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 8: Savunmak, Avunmak, Usanmak, Savunma, Sunmak, Sanmak, Asuman, Asmak, Manav, Aksam, Vakum, Anmak, Saman, Sauna, Aksan, Makas, Kavun, Kum, Masa, Ana, Kan, Kamu, Kasa, Anma, Sunma, Sav, Saka, Sanma, Sam, Kusma, Kas, Akman, Namus, Aman, Sumak, Asma, Suna, Avans, Sana, Vaka, Kasma, Van, Muska, Ama, Akma, Maun, Mana, Mas, Sak, Kama, Anka, Aks, Sava, Manas, Musa, San, Kavas, Nam, Kuma, Nas, Nama, Anam, Ask, Kana, Aksu, Aka, Vana, Mask, Kam, Asa, Avam, Masun, Savma, Kanma, Kaan, Kav, Savmak, Sunak, Kuman, Usanma, Kamus, Avunma, Savak, Akvam, Suma, Makus, Savan, Mavna, Vaks, Aksuna, Akva, Masnu

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 9: Grafiker, Grafik, Fakir, Arife, Efkar, Firar, Kafir, Kefir, Kira, Geri, Fare, Fire, Kare, Arif, Erik, Gri, Kar, Fark, Raf, Kafe, Akif, Erk, Gaf, Gar, Kaf, Far, Fak, Ark, Fer, Refik, Gark, Faik, Rika, Fakr, Kari, Refika, Kir, İfa, Feri, Erg, İkrar, Ker, Ari, Kafi, Kargir, Gak, Frak, Grek, Kagir, Erika, Firak, Kef, Fek, Afi, Ferik, Ergi, İare, Frer

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 10: Milliyet, Meyilli, İletim, Millet, Yetim, Milli, Limit, İleti, İllet, Elli, Etli, Lime, Elit, İtme, İlim, Tel, Tem, Yem, İle, Eti, İlme, Mey, Yel, İyi, Ley, Tim, Telli, İlmi, İlle, Elim, Yeti, Leyli, Metil, İlmiye, Mit, Meyil, Lim, Mil, İlliyet, Etil, Met, İti, Yitme, İye, Elti, İlli, İtilme, Milel, Yelli, Yitim, Mitil, Liet

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 11: Götürmek, Götürme, Görmek, Örtmek, Görkem, Kömür, Ütmek, Ötmek, Örgüt, Ömer, Gömü, Küre, Töre, Örtü, Ömür, Kötü, Tek, Görme, Terk, Mert, Krem, Müge, Göre, Tem, Türk, Kür, Ret, Örme, Ter, Kürt, Örgü, Kem, Erk, Örtme, Öte, Gök, Kör, Gem, Ötme, Tüm, Küme, Tümör, Görü, Gütme, Tür, Türe, Gür, Ket, Örmek, Erg, Ürkme, Ker, Güre, Üre, Küt, Met, Grek, Örtük, Öge, Güme, Gütmek, Güm, Gömük, Görüm, Tör, Öke, Köre, Örge, Ütme, Görk, Örüm, Ötürme, Ötre, Örük, Örek, Getr, Ötürmek, Gömüt, Örü, Ürem, Trük, Mürt, Ekü, Örk, Kütör, Göt

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 12: Sıkılmak, Sıkılma, Sıkmak, Kısmak, Kılmak, Salkım, Salık, Asılı, Islak, Kılık, Saklı, Kasık, Kaslı, Kasım, Islık, Kask, Asıl, Kısa, Sık, Alım, Akıl, Sıkı, Mal, Salı, Kısık, Ilık, Sam, Sal, Kısım, Kılma, Kas, Sıkma, Asım, Akım, Askı, Asık, Kısma, Sıkmalık, Sıla, Isı, Kıl, Aslı, Mas, Isıl, Klas, Sak, Aks, Akı, Aklı, Alkım, Kalım, Ask, Mask, Askılı, Alık, Kam, Askılık, Lak, Kal, Sıklık, Kak, Kısalık, Kımıl, Sıkım, Lam, Ası, Iska, Ilım, Akımlı, Kısılmak, Kısmık, Kısılma, Mıskal, Kıska, Ilımak, Saklık, Ilıma, Kıskı, Kakım, Aklık, Asklı, Kalık, Sıma, Sımak, Aslık

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 13: Toptancı, Toptan, Conta, Onat, Tanı, Anıt, Onca, Pano, Pota, Tıpa, Nota, Tan, Pot, Top, Can, Acı, Ton, Tıp, Not, Anı, Nato, Ant, Cop, Ona, Pat, Otacı, Tanıt, Tın, Tapon, Tat, Pıt, Anot, Tapı

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 14: Gizlemek, Gizleme, İzlemek, Gelmek, Kelime, Gezmek, Melike, Emekli, Ezmek, Elzem, Emzik, Melek, Melez, İlmek, Gizem, Meze, Gemi, Kez, Gelme, Ege, Emek, İzleme, Elek, Gezme, Emel, Kel, Ezme, Eklem, Ekme, İle, Giz, Ezel, Gezi, İlk, İlke, Leke, Ekim, Lig, Kem, İlme, Elem, Gemlik, Gem, Ezgi, Zeki, Eke, Gele, Kim, Gez, Ezeli, Melik, Ekli, İmge, Elim, Kele, Ezilme, İzlem, Ezilmek, Kil, Zil, Lim, Lime, Ezik, Zem, Keme, Mil, Elik, Elk, Meke, Kelem, İzlek, Kile, İlek, Emlik, Mezelik, Gezilmek, Elmek, İmlek, Ekilme, Emik, İzge, Gezilme, Gezlik

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 15: Sürüngen, Sürgün, Sünger, Süngü, Sürü, Süre, Ürün, Sen, Ser, Gen, Günü, Gün, Gres, Sürgü, Gür, Erg, Güre, Üre, Gren, Süne

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 16: Pastoral, Postal, Lostra, Parola, Pasta, Aptal, Plato, Astar, Posta, Palto, Tarla, Salto, Atlas, Topal, Sarp, Saat, Ata, Arp, Orta, Alt, Rol, Asla, Spor, Ara, Para, Arsa, Top, Arpa, Rap, Sal, Alp, Post, Salt, Polat, Rast, Ora, Tas, Oral, Asal, Pos, Pas, Sopa, Spot, Rota, Pala, Sara, Olta, Pars, Palas, Star, Sapa, Portal, Sap, Stor, Tar, Salat, Aort, Pot, Atar, Talas, Sala, Stop, Pat, Lapa, Ast, Arap, Tasa, Pal, Trap, Tor, Asa, Topla, Alto, Aral, Posa, Ala, Trol, Asar, Lata, Paso, Tos, Sarpa, Rot, Lor, Tapa, Pastal, Polar, Opal, Partal, Sol, Tasar, Lap, Lop, Tal, Raspa, Art, Rasat, Asap, Pata, Alo, Pota, Salpa, Tol, Salta, Tras, Orsa, Rop, Lot, Parsa, Lort, Slap, Potas, Satrap, Lota, Aport, Atol, Sota, Pastra, Laso, Lasta, Sarat, Lorta, Larp, Apotr, Patal

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 17: Mükellef, Üflemek, Eklem, Kelle, Melek, Felek, Küme, Emek, Füme, Lüle, Ülke, Mülk, Emel, Elek, Leke, Efe, Kel, Ekme, Üfleme, Kem, Elem, Melül, Eke, Külleme, Kele, Kefe, Kül, Lük, Küf, Keme, Elk, Kef, Meke, Kelem, Fek, Küfe, Fel, Lef, Elmek, Mül, Fekül, Ekü

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 18: Şerefsiz, Seferi, Eşsiz, Eşref, Şerif, Resif, Sefer, Şifre, Şeref, Eser, Seri, Sezi, Esir, Fire, Reis, Şef, Efe, Ser, Siz, Fes, Zer, Fer, Freze, Eriş, Esef, Sere, Rize, Şer, Feri, Fiş, Sefir, Reze, Serf, Zir, Şeri, Fişe, Esre, Zefir, Fersiz, Sif, Seziş, Esire, Şif, Friz, İrs, Ersiz, Sefire, Firez, Ferz, Esiş, Efriz, Seriş

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 19: İdealist, İstila, Lades, Liste, İleti, Delta, İdeal, Sade, Asit, Alet, Elit, Edat, Deli, Tali, Elti, Aile, Dil, Alt, Adet, Sel, Seda, Tel, Sal, Eda, Lise, Salt, Dal, Tas, İle, Ait, Set, Adi, Adli, Eti, Ela, Site, İade, Ali, Ast, Sedat, Ate, Stil, Asil, Sadet, Asli, Etli, Adil, Asitli, İdil, Tal, Asi, İadeli, İla, İsa, Sit, Tela, İsale, İtidal, Tadil, İta, İde, Ati, Edi, Deist, Etil, Aside, Altes, İdea, Sili, Sela, İti, Sitil, İsli, İstida, Teali, Tasdi, Atel, Telis, İsal, Telsi, Tedai, Dilsi, Dasit, İtila, Liet

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 20: Kaçırmak, Çıkarmak, Kaçırma, Çıkarma, Çakmak, Çıkmak, Kırmak, Kaçmak, Açmak, Çarık, Irmak, Marka, Çıkar, Çıkma, Rakım, Kırk, Irak, Rakı, Arı, Kır, Açma, Arka, Ara, Kar, Makak, Kara, Kaçma, Rakam, Kırma, Çakma, Akım, Akar, Amaç, Arık, Karı, Irk, Açık, Kaç, Ama, Akma, Çakır, Kaçak, Akmak, Arma, Mark, Ramak, Çam, Kama, Akı, Ram, Maç, Karma, Kaka, Aka, Ark, Kam, Maça, Maçka, Kıraç, Çakar, Açar, Akça, Arak, Kaça, Kaçar, Araç, Çırak, Kak, Kakma, Çark, Çakı, Çar, Kaçı, Açı, Karıma, Kırkma, Karmak, Çakra, Kaçık, Kamçı, Çıra, Çak, Açım, Karık, Ira, Akak, Kıç, Çıma, Kakıç, Çakım, Karımak, Markka, Çarka, Kakım, Kakaç, Arakçı, Karıkma, Çıkak, Karmık, Açkı, Iramak, Arkaç, Kraça, Kakıma, Çırakma, Kırç, Akaç, Karmaç, Irama, Çıkra, Irakça

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 21: Doyasıya, Soyadı, Dosya, Yaya, Soda, Sayı, Yasa, Asya, Soya, Oysa, Aday, Dayı, Soy, Yay, Ayı, Ada, Oda, Oya, Say, Yas, Sada, Yad, Asa, Aya, Saya, Ası, Yısa

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 22: Metreküp, Üretmek, Mektep, Petek, Kemer, Meret, Ermek, Tekme, Ütmek, Metre, Teker, Etmek, Etek, Teke, Etme, Tepe, Tek, Kere, Emek, Terk, Pek, Mert, Krem, Üreme, Kerem, Tere, Tem, Küpe, Erme, Ekrem, Ekme, Türk, Kür, Pür, Ret, Terme, Ter, Kürt, Kem, Erk, Erke, Erte, Krep, Mete, Üretme, Küreme, Eke, Kep, Tepme, Tüm, Kete, Erek, Küme, Mertek, Türeme, Küre, Merkep, Terek, Eter, Kertme, Tür, Türe, Tüp, Tepmek, Ket, Küp, Pert, Kerte, Ürkme, Ker, Püre, Keme, Üre, Küt, Met, Merek, Epe, Temek, Per, Üremek, Meke, Kemre, Ütme, Kepme, Türemek, Tepke, Ürem, Trük, Eper, Mürt, Ekü

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 23: Savcılık, Avcılık, Acıklı, Kalıcı, Akılcı, Akıcı, Asılı, Ilıca, Sıcak, Saklı, Salık, Kaslı, Islak, Islık, Savcı, Acı, Cıva, Asıl, Kısa, Sık, Akıl, Sıkı, Sıvı, Sac, Sıkıca, Avcı, Sav, Salı, Ilık, Sal, Kas, Askı, Asık, Sıla, Isı, Kıl, Aslı, Cıvık, Sıvalı, Isıl, Klas, Sak, Ilıcak, Sıva, Aks, Akı, Aklı, Lav, Vıcık, Ask, Vals, Vasıl, Askılı, Alıcı, Alık, Acılı, Sıvacı, Kav, Lak, Cıvalı, Kal, Cılk, Salcı, Slav, Ası, Cık, Iska, Acılık, Kalcı, Sılacı, Vaks, Cıs, Asklı, Vasl, Askıcı, Sıvık, Aslık

SAN FELIPE DE BARAJAS KALESİ 24: Uygarlık, Yukarı, Uyarı, Uygar, Gayrı, Ayrık, Kural, Aylık, Gırla, Karlı, Layık, Aygır, Yargı, Kaygı, Kargı, Irak, Ayı, Rakı, Arı, Yarık, Kır, Yıl, Ayrı, Yarı, Kar, Kur, Kral, Akıl, Ray, Kula, Kul, Arık, Karı, Irk, Kura, Urla, Kıl, Yalı, Algı, Ayık, Yar, Yak, Akı, Aklı, Kay, Gar, Ark, Alık, Kuralı, Ulak, Gark, Lak, Uyarlık, Kal, Gayr, Yal, Yakı, Uyaklı, Gır, Uyak, Kayır, Alg, Kayı, Yular, Kıya, Gak, Gayur, Ilgar, Ira, Gurk, Gık, Arlı, Yuka, Aylı, Uyarlı, Agu, Kıray, Yarlık, Uray, Rua, Yır, Akur, Kurya

Words Of Wonders Kolombiya – Tatacoa Çölü Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Kolombiya Tatacoa Çölü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TATACOA ÇÖLÜ 1: Sanatsal, Salata, Talan, Sanal, Atlas, Sanat, Aslan, Salsa, Saat, Asla, Alan, Salt, Asal, Tasa, Tas, Ata, Alt, Ana, Tan, Sal, Sana, Altan, San, Salat, Ant, Nas, Talas, Sala, Nal, Ast, Naat, Asa, Lan, Ala, Lata, Tal, Salta, Anal, Lasta

TATACOA ÇÖLÜ 2: Maalesef, Mesafe, Mesela, Emsal, Selam, Elmas, Flama, Masal, Amele, Selef, Salam, Mala, Amel, Sefa, Asma, Elma, Lama, Fas, Masa, Alma, Asla, Sel, Mal, Laf, Sam, Sal, Salma, Efe, Alem, Faal, Emel, Sema, Saf, Asal, Ama, Mas, Meal, Esme, Lame, Ela, Mafsal, Elem, Fal, Sala, Safa, Fes, Sele, Asa, Ala, Selma, Mesel, Esma, Alfa, Esef, Melas, Amal, Lam, Meles, Sem, Sela, Fel, Lef, Afal, Esame, Seme, Eslaf

TATACOA ÇÖLÜ 3: Özerklik, Özerk, Likör, Rezil, Kiler, Köle, Zeki, Erik, Kriz, Özel, Ezik, İlke, Kör, Kil, İle, Kez, Kek, Kel, Köz, İlk, Erk, Zer, Ekli, Klik, Zerk, Kök, Kir, Rize, Zil, Röle, Ker, Öze, Özek, Keriz, Kik, Elik, Elk, Lir, Zir, Erlik, Eril, Özelik, İzlek, Kile, Öke, İlek, Köre, Lök, Erkli, Örek, Kerki, Kelik, Rekiz, Ökelik, Örk

TATACOA ÇÖLÜ 4: Kaldırım, Kırılma, Kırım, Rakım, Karlı, Irmak, Ilım, Akıl, Kadı, Akım, Dram, Rakı, Kral, Karı, Adım, Irak, Arı, Kır, Kar, Alım, Dar, Mal, Kırma, Ilık, Kılma, Arık, Dal, Adlı, Irk, Kıl, Mark, Akı, Aklı, Ram, Alkım, Kalım, Aldı, Ark, Dam, Darı, Alık, Kam, Iraklı, Lak, Kal, Ardıl, Adımlık, Darlık, Kımıl, Arılık, Adıl, Kırmalı, Lam, Lıkır, Kıldırma, Ira, Akımlı, Arlı, Damlı, Karılı, Ilımak, Ilıma, Kılır, Dılak

TATACOA ÇÖLÜ 5: Paraguay, Uygar, Yara, Ayar, Grup, Prag, Arpa, Arap, Arya, Para, Aya, Pay, Ray, Ara, Gar, Arp, Rap, Yar, Gayr, Garp, Parya, Gayur, Agu, Uray, Rua

TATACOA ÇÖLÜ 6: Münhasır, Hüsran, Mısra, Hasır, Hasım, Nüsha, Hanım, Sırma, Nasır, Hırs, Mars, Asır, Ahır, Sıra, Sarı, Arı, Nar, Has, Sam, Han, Anı, Asım, Ham, Mah, Mas, San, Nam, Ram, Har, Nas, Hıra, Ümran, Sarım, Sır, Sanrı, Sanı, Hür, Sah, Hır, Hars, Anüs, Ası, Sınma, Mıh, Ira, Nah, Narh, Sahn, Marn, Harım, Nahır, Hünsa, Harın, Sıma, Ihma, Rıh

TATACOA ÇÖLÜ 7: Topluluk, Topuklu, Okullu, Pulluk, Kutlu, Kutup, Topuk, Toplu, Oluk, Okul, Utku, Kulp, Kutu, Top, Kol, Kot, Kul, Oluklu, Tok, Kulplu, Ulu, Topu, Pul, Pullu, Pot, Oltu, Kulu, Kup, Potuk, Kollu, Toklu, Put, Lop, Utlu, Lok, Tul, Otlu, Otluk, Tulu, Tol, Tuluk, Lot, Lup, Potluk, Tulup, Kut, Kuut

TATACOA ÇÖLÜ 8: Nevşehir, İşveren, Rehine, Vişne, Evren, Şehir, Rehin, Nehir, Neşe, Eren, Şive, Erin, Evre, Veri, İşve, Şen, Hin, Şener, Nev, Nevi, Evin, Her, Ehven, Vere, Nere, Eriş, Veriş, Şerh, Neşir, Şer, Niş, Şeri, Şehevi, Şev, Şeni, Nevir, Enir, Reviş, Hiş

TATACOA ÇÖLÜ 9: Görüşmek, Görüşme, Görmek, Görkem, Güreş, Görüş, Kömür, Gömü, Ömür, Köşe, Krem, Kreş, Ömer, Küre, Örme, Görme, Müge, Göre, Kür, Örgü, Kem, Erk, Gök, Kör, Gem, Küme, Görü, Gür, Meşk, Örmek, Şer, Erg, Ürkme, Ker, Güre, Üre, Grek, Öge, Şek, Güme, Keş, Güm, Gömük, Şem, Üşme, Görüm, Öke, Öşür, Köre, Örge, Görk, Örüm, Kömüş, Gömüş, Örük, Örek, Örü, Ürem, Örüş, Ekü, Örk, Üşmek

TATACOA ÇÖLÜ 10: Zülfikar, Kafir, Kiraz, Fakir, Zarif, Akif, İkaz, Laik, Arif, Faiz, Farz, Fail, Akil, Fark, Kafi, Kaz, Fil, Kar, Kral, Raf, Laf, Arz, Lira, Zarf, Kür, Kira, İlk, Fal, Zar, Faz, Kaf, Laz, Ali, Far, Fak, Kriz, Ark, Lak, Zira, Faik, Kal, Akli, Rika, Fakr, Kari, Akü, Kir, Kül, İfa, Lif, İla, Kil, Zil, Lük, Ari, Küf, Frak, İfraz, Lir, Firak, Zail, Zir, Afi, Lafzi, Fakül, Azil, İkraz, Lika, Friz, Zül, Kail, Filar, Faril, Klüz

TATACOA ÇÖLÜ 11: Sıcaklık, Kısacık, Acıklı, Akılcı, Kalıcı, Kaslı, Sıcak, Kılık, Ilıca, Salık, Alıcı, Asılı, Saklı, Kasık, Islak, Acı, Kask, Asıl, Kısa, Sık, Akıl, Sıkı, Sac, Sıkıca, Salı, Kısık, Akıcı, Ilık, Sal, Kas, Askı, Asık, Sıla, Isı, Kıl, Aslı, Isıl, Klas, Sak, Ilıcak, Islık, Aks, Akı, Aklı, Ask, Askılı, Alık, Askılık, Acılı, Lak, Kal, Sıklık, Kak, Kıskacı, Kısalık, Cılk, Salcı, Ası, Cık, Iska, Acılık, Kalcı, Sılacı, Kıska, Saklık, Cıs, Kıskı, Aklık, Asklı, Askıcı, Kalık, Aslık

TATACOA ÇÖLÜ 12: Salamura, Sarmal, Sarma, Ulama, Salam, Masal, Arama, Samur, Marul, Maral, Alarm, Mars, Asla, Asal, Alma, Lama, Mala, Masa, Ara, Arsa, Mal, Sulama, Sam, Sal, Salma, Asma, Sura, Sur, Ama, Urla, Mas, Sara, Sual, Arma, Rus, Musa, Ram, Sala, Umar, Asa, Amasra, Aral, Ala, Rum, Asar, Alarma, Masura, Salur, Amal, Lam, Suma, Masara, Ulam, Ruam, Rua

TATACOA ÇÖLÜ 13: İstiklal, Lastik, İtalik, İstila, İllaki, Silik, Tilki, Kasti, Taksi, Kilit, Likit, Katil, Akli, Tali, Asil, İki, Alt, Kat, Sal, Kas, Salt, Tas, Kilis, Kit, Ait, Aksi, İlk, Klas, Sak, Aks, Kast, Lastikli, Kitli, Ask, Ali, Talk, Ast, Lal, Lak, Stil, Asli, Akit, Asitli, Kal, İlla, İlik, Asit, Kist, Akil, Laik, Tal, Atik, Kati, Asi, İla, İsa, Akis, Sit, Tik, Kil, Tak, Ski, Saki, Silikat, Killi, İta, Ati, Kalsit, Salik, Sili, İti, Sitil, İsli, Asillik, İkta, Asilik, İltisak, İtlik, Alkil, Saik, Sakit, Talik, İlli, Akitli, Lika, İstika, Sakil, İksa, Alil, İsal, İtki, Astik, Kail, Talil, Silki, İtikal, İtila, Kils, Kilsi, Laski

TATACOA ÇÖLÜ 14: Sardunya, Rusya, Ayran, Nadas, Saray, Duyar, Sauna, Dara, Aday, Nara, Ayan, Yara, Arya, Asya, Ayna, Sudan, Ada, Nar, Ruanda, Ana, Dans, Ara, Yasa, Yan, Arsa, Ayar, Dar, Arda, Nur, Ray, Dua, Suna, Say, Dana, Sana, Sura, Yas, Sur, Dun, Sara, Yar, Rus, Ayn, Radyan, San, Nas, Sada, Yad, Yaran, Duy, Asa, Asar, Aysun, Aynur, Aya, Saya, Uyaran, Uran, Aysu, Randa, Yarda, Yuna, Run, Daru, Sardun, Uray, Aysar, Rua

TATACOA ÇÖLÜ 15: Kazasker, Rakkas, Asker, Kazak, Sakar, Aksak, Erzak, Arsa, Kask, Sıra, Arka, Kaza, Azar, Raks, Saka, Kaz, Kez, Ara, Kar, Kara, Kasa, Zeka, Kase, Kare, Kek, Arz, Kas, Keza, Akar, Esra, Aza, Sek, Karkas, Sara, Sazak, Araz, Sak, Aks, Kes, Saz, Erk, Ser, Zar, Kasar, Zara, Ask, Kaka, Aka, Ark, Kars, Zer, Asa, Asar, Arak, Azra, Kak, Zerk, Karsak, Seza, Ker, Eza, Sarak, Rakkase, Akse, Akak, Sake, Sakak, Serak, Sazkar, Keka

TATACOA ÇÖLÜ 16: Sevkiyat, Tavsiye, Takviye, Vasiyet, Vesika, Kasvet, Vites, Yetki, Kesit, Kavis, İstek, Kisve, Vakit, Taksi, Kaset, Yat, Kiev, Tek, Kat, Sevk, Kase, Sav, Tay, Yekta, Kas, Eski, Say, Tas, Yas, Saye, Kit, Ait, Sek, Aksi, Ayet, Set, Tav, Sak, Eti, Yak, Aks, Kes, Site, Kast, Veya, Yek, Kay, Ask, Etki, Ast, Ate, Seyit, Kav, Eksi, Akit, Vay, Etik, Asit, Kist, Atik, Kati, Seki, Yeti, Asi, Sevi, Ket, Kesat, İsa, Akis, Sit, Tik, Vat, Tak, Siya, Ski, Saki, Tevsik, Kesi, İta, Ati, Asetik, Vaki, Kavi, Akse, Ekti, Vasi, Kasti, Yeis, İye, Takiye, Yetik, Tike, Vesait, İkta, Sake, Vesaik, Tevsi, Vikaye, Saik, Sakit, Viya, Esik, Siyak, İksa, Kiyaset, Vaks, Yiv, İsteka, Tevki, Astik, Ayevi, Yave, Tavik, Siyek, Ekit, Viyak, Setik

TATACOA ÇÖLÜ 17: Gösteriş, Gösteri, Sergi, İster, Tesir, Şerit, Reşit, Esir, Eşit, Gişe, Sert, Site, Seri, Reis, Ters, Gri, Örs, Göre, Ret, İşte, Ter, Set, Eti, Ser, Geri, Öte, Tersi, Rest, Gres, Eriş, Töre, Tire, Ster, Şer, Erg, Sit, Öge, Şeri, Geriş, Ergi, İşret, Tör, Teşri, Örge, İrs, Şist, Ötre, Getr, Sör, Tirşe, Tesri, Şet, Tös, Setir, Esiş, Seriş, Göt

TATACOA ÇÖLÜ 18: Görkemli, Görmek, Girmek, Gömlek, Görkem, Likör, Gelir, Ölmek, Kiler, İlmek, Rimel, İlke, Krem, Emir, Erik, Gemi, Gri, Göl, Görme, Girme, Ölme, Göre, Kel, İle, Örme, İlk, Ekim, Lig, Kem, İlme, Erk, Geri, Ömer, Gök, Gemlik, Kör, Gem, Kerim, Kim, Melik, İrem, Köle, Ekli, İmge, Elim, Remi, Göreli, Erim, Kir, Meri, Örmek, Erg, Kil, Röle, Ker, Mir, Lim, Lime, Mil, Elik, Elk, Grek, Öge, Lir, Erlik, Eril, Ergi, Remil, Örmeli, Görelik, Gril, Kile, Öke, İlek, Emlik, Köre, Gerim, Liger, Örge, Lök, Görk, İmlek, Erkli, Emik, Gölek, İrkme, Örek, Örk

TATACOA ÇÖLÜ 19: Barbunya, Ayran, Yaban, Bayan, Yara, Ayna, Ayar, Baba, Nara, Ayan, Arya, Nar, Yan, Ara, Bar, Ana, Bura, Bay, Nur, Ray, Baran, Bana, Ban, Yar, Ayn, Urban, Buna, Yaran, Aba, Aynur, Aya, Bun, Uyaran, Uran, Yaba, Barba, Bara, Abra, Barbun, Abu, Ruba, Yuna, Run, Urba, Rayba, Uray, Rua

TATACOA ÇÖLÜ 20: Kabartma, Abartmak, Taramak, Aktarma, Abartma, Kabarma, Tabaka, Kamara, Aramak, Makara, Atamak, Matrak, Maraba, Baraka, Akraba, Kart, Araba, Ata, Katar, Tam, Mart, Atma, Atmak, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Atama, Kat, Arama, Katma, Bakma, Artma, Kaba, Rakam, Bar, Matbaa, Takma, Tarama, Akar, Aktar, Atak, Artmak, Bakara, Ambar, Ama, Tabak, Akma, Tarak, Batma, Barak, Batar, Batak, Arma, Mark, Ramak, Matara, Kama, Batmak, Mat, Tar, Ram, Karma, Bat, Atar, Bakar, Bark, Taba, Aka, Ark, Kam, Abat, Aba, Makat, Taka, Makta, Karama, Arak, Tab, Art, Bakam, Bara, Aratmak, Abra, Taam, Barka, Tak, Kabara, Barata, Aratma, Araka, Abramak, Mabat, Taraba, Abrama

TATACOA ÇÖLÜ 21: Saltanat, Salata, Sanat, Stant, Atlas, Talan, Sanal, Aslan, Stat, Asla, Asal, Saat, Salt, Tasa, Alan, Ata, Alt, Ana, Tan, Sal, Tas, Sana, Altan, San, Salat, Ant, Nas, Talas, Sala, Nal, Ast, Naat, Asa, Lan, Ala, Lata, Tal, Tat, Salta, Anal, Tantal, Tatsal, Taat, Lasta, Astat

TATACOA ÇÖLÜ 22: Çalıkuşu, Kaçış, Açlık, Kulaç, Çakıl, Kışla, Alkış, Aşık, Uçlu, Akıl, Aşçı, Uçak, Çalı, Uşak, Açık, Kuş, Aşk, Kula, Kul, Alış, Aşı, Kaç, Ulu, Kıl, Şık, Alıç, Kış, Akı, Aklı, Kulu, Uçuş, Alık, Akçıl, Ulak, Lak, Alçı, Çalış, Kuşçu, Çalık, Kal, Çakı, Akış, Çal, Kaçı, Uçuk, Şal, Açı, Kaş, Uçaklı, Uşaklı, Kaşlı, Çak, Açış, Kalış, Şak, Aşlık, Kıç, Şua, Çul, Kuşça, Kaçlı, Ulaç, Şakul, Çakış, Açkı, Çuka, Çuşka, Çalkı, Kalıç, Lakçı

TATACOA ÇÖLÜ 23: Paylaşım, Yapışma, Mayalı, Maaşlı, Alaşım, Yapma, Yaşlı, Yapım, Yaşam, Maşa, Yaşa, Alım, Alay, Lapa, Alma, Ayı, Lama, Mala, Yıl, Şam, Yapı, Mal, Alp, Ayıp, Alış, Yaş, Alışma, Şap, Aşı, Ama, Aşma, Yalı, Maya, Pala, Pay, Yama, Ayla, Maaş, Payam, Yapılma, Pal, Yalım, Mapa, Yılma, Ala, Alpay, Aya, Lap, Yal, Paşa, Paşalı, Ayma, Şal, Yamalı, Ayılma, Amal, Maşalı, Lam, Yalpa, Yapış, Malya, Aşım, Paylı, Şama, Aylı, Aşılma, Ayal, Maş, Şıp, Apışma, Apış, Şaplı, Yalpı, Şamalı, Almaş, Apaş

TATACOA ÇÖLÜ 24: Direktör, Editör, Kriter, Rektör, Direkt, Ördek, Kredi, Tekir, Öteki, Dikte, Direk, Dert, Erik, Dört, Etki, Kedi, Tek, Terk, Deri, Kit, Ret, Ter, Eti, Erk, Öte, Derik, Kör, Terör, Dek, Töre, Etik, Tire, Ket, Dik, Kir, Tik, Ker, İde, Tekdir, Edi, Kitre, Ekti, Derk, Terki, Tike, Kreditör, Tekrir, Tör, Öke, Köre, Kerti, Edik, Kirde, Ötre, Örek, Ekit, Örk

Words Of Wonders Kolombiya – Plaza Bolivar Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Kolombiya Plaza Bolivar bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PLAZA BOLIVAR 1: Dolanmak, Kodlama, Dolamak, Kodaman, Dolmak, Olanak, Mandal, Dalmak, Donmak, Alman, Kalan, Anmak, Koala, Anlam, Olmak, Kanal, Dolma, Ada, Kol, Kano, Lama, Kola, Mala, Dalak, Olma, Alma, Kalma, Adam, Ana, Kan, Moda, Almak, Damla, Anma, Mal, Alan, Kod, Oda, Don, Akman, Aman, Donma, Mola, Dal, Dana, Lokma, Odak, Manda, Damak, Ama, Akma, Mana, Adak, Dalma, Kama, Okan, Anka, Dama, Kom, Nam, Klan, Dalan, Dolama, Dolan, Nama, Olan, Anam, Nal, Kana, Ona, Klon, Aka, Onama, Kala, Alkan, Dam, Kam, Lan, Ala, Dolanma, Kanma, Kaan, Lak, Domalan, Kal, Kolan, Dok, Onamak, Koma, Alo, Lok, Malak, Aklan, Lando, Amal, Anal, Lam, Mano, Oma, Dank, Moka, Laka, Dolam, Onmak, Konma, Nom, Onma, Dolak, Anlak, Oklama, Loda, Donam, Donama, Donamak, Kaloma, Oklanma

PLAZA BOLIVAR 2: Sağlamak, Ağlamak, Saklama, Sağlama, Sağlam, Salmak, Asalak, Malak, Sakal, Kalas, Salak, Almak, Aksam, Makas, Asmak, Lama, Mala, Masa, Alma, Kalma, Asla, Kasa, Mal, Salam, Saka, Ağlama, Sam, Sal, Salma, Kas, Maslak, Asma, Alaka, Aksama, Masal, Kasma, Asal, Sağ, Aklama, Ama, Akma, Mas, Klas, Sak, Kama, Aks, Sala, Ask, Aka, Mask, Kala, Kam, Asa, Ala, Lak, Sağma, Kal, Ağa, Amal, Lam, Skala, Laka, Ağlak, Sağmak, Sağmal, Akala, Sağalmak, Sağalma, Ağma, Akasma, Ağmak

PLAZA BOLIVAR 3: Plankton, Topal, Kanto, Oktan, Otlak, Nokta, Plato, Topak, Palto, Pano, Plan, Pota, Okan, Plak, Tank, Kol, Kot, Kano, Kola, Alt, Kan, Tan, Ton, Kat, Kalp, Top, Not, Alp, Tok, Polat, Kota, Onat, Nato, Nota, Pak, Kont, Olta, Kap, Klan, Ant, Pot, Olan, Otak, Pantol, Nal, Ona, Klon, Pat, Talk, Pal, Kant, Topla, Alto, Lan, Kotan, Nan, Polka, Opal, Lak, Kal, Kolan, Lap, Lop, Toka, Tal, Kanton, Tapon, Alo, Kanon, Lok, Pakt, Opak, Tol, Tak, Tonla, Kopal, Lot, Anot, Potkal, Lota, Atol, Akont

PLAZA BOLIVAR 4: Bağımsız, Bazısı, Basım, Sızma, Zımba, Ağız, Sızı, Bazı, Zam, Bas, Isı, Saz, Azı, Baz, Sam, Asım, Sığ, Sağ, Mas, Bası, Bağı, Bağ, Sığma, Mazı, Sağım, Ağı, Ası, Sağı, Bağım, Bağsız, Ağım, Sığa, Ağsı, Sıma, Zağ

PLAZA BOLIVAR 5: Geçirmek, Çekirge, Geçirme, Gerçek, Girmek, Geçmek, Germek, Gerek, Kireç, İçmek, Gereç, Çekim, Meriç, Geçim, Gerçi, Kemer, Gemi, Keçi, Erik, Gri, Kere, Geçme, Girme, Ege, Emek, Çekme, Krem, Kerem, Ermek, İçme, Germe, Erme, Ekrem, Ekme, İçerme, Erime, Emir, Geçer, Ekim, Kem, Erk, Çek, Erke, Geri, Gem, Çermik, Geç, Eke, Kerim, Kim, Emekçi, Kerime, Erek, İrem, Çeki, Keçe, İmge, İçermek, Remi, Çeker, Erim, Kir, Meri, Erg, Emeç, Geçe, Çim, Ker, Mir, Keme, Ergime, Grek, Grekçe, Merek, Çeri, Erkeç, Çemrek, Meke, Çekem, Erimek, İçre, Ergi, Geçek, Kemre, Gerim, Meç, Emik, Ergimek, İrkme, İçrek, Gemre, Çir, Çerge, Erekçi, Çimek

PLAZA BOLIVAR 6: Taraftar, Arafat, Tartar, Taraf, Tatar, Tart, Araf, Tat, Far, Ata, Tar, Ara, Raf, Art, Aft, Tafta, Atar, Tafra, Afat, Trata, Taat

PLAZA BOLIVAR 7: Akvaryum, Akyuvar, Uyarmak, Kavurma, Vurmak, Varmak, Kavram, Kurmay, Kuram, Varak, Uymak, Yumak, Aymak, Yamuk, Rakam, Kaya, Ayak, Ayva, Kum, Var, Arka, Ara, Marka, Kamu, Kar, Kara, Kur, Ayar, Kurma, Vurma, Varma, Ray, Yavru, Yaka, Yara, Yakma, Yuva, Kayma, Akar, Uyarma, Kumar, Kura, Kayra, Vaka, Ama, Akma, Maya, Uyma, Vakum, Arma, Mark, Yar, Ramak, Kama, Kayar, Yak, Yamak, Yama, Kay, Ram, Yarma, Vakur, Kuma, Karma, Kurama, Avar, Aka, Umar, Ark, Kam, Arya, Avam, Rum, Yarmak, Aya, Kav, Vay, Yuma, Arak, Uyak, Ayma, Vakar, Marya, Yarka, Akvam, Yuvar, Mavruka, Mavra, Yuka, Uray, Ruam, Rua, Yuvak, Akva, Akur, Mukaar, Kurya

PLAZA BOLIVAR 8: Dondurma, Duman, Donma, Roman, Orman, Roma, Dram, Ordu, Onur, Moda, Oran, Omur, Norm, Maun, Odun, Mor, Nar, Rom, Dar, Durma, Nur, Oda, Don, Dua, Ora, Dun, Onar, Nam, Ram, Duma, Mundar, Doru, Ona, Umar, Dam, Rum, Uran, Radon, Amor, Roda, Maron, Madun, Orun, Mano, Oma, Run, Nom, Dorum, Onma, Donra, Marn, Daru, Domur, Ruam, Rua, Donam, Ondurma, Onum

PLAZA BOLIVAR 9: Envanter, Terane, Evren, Anten, Antre, Evet, Tere, Rant, Evre, Reva, Tren, Anne, Nene, Eter, Tane, Nar, Nane, Var, Ravent, Tan, Eren, Ten, Net, Van, Ret, Revan, Ter, Tav, Nev, Neva, Tar, Ant, Erte, Ate, Vere, Avret, Nere, Nan, Erat, Taner, Tanen, Art, Vat, Eten, Rate, Vena, Enva, Evrat, Narven

PLAZA BOLIVAR 10: Debriyaj, Ardiye, Badire, Birey, Diyar, İdare, İrade, Draje, Derya, Derbi Abiye, Daire, Darbe, İbare, Abide, Bir, Yedi, Bej, Bira, Yer, Riyad, Bey, Dar, Bay, Ray, Bar, Eda, Deri, Dair, Diye, Adi, Yar, Bade, İade, Bed, Abi, Yad, Rey, İbra, Bedri, Beri, Bayi, Bide, Bedir, Bari, Bad, Eray, Daye, Badi, Ari, Diya, İde, Abe, Debi, Bre, İbre, Riya, Edi, İdea, Reji, Biye, İye, Deyi, İbda, Diba, Bedayi, Badiye, Bidar, Direy, İare

PLAZA BOLIVAR 11: Kazanmak, Kanamak, Kazanma, Kazmak, Kanama, Kazma, Namaz, Anmak, Azman, Zaman, Azmak, Kanka, Kazan, Anzak, Kazak, Kaz, Ana, Kan, Makak, Anma, Kaza, Zam, Akman, Aman, Aza, Ama, Akma, Mana, Akmak, Zan, Kama, Naz, Anka, Nam, Nama, Anam, Kana, Kaka, Aka, Kam, Akmaz, Kanma, Kaan, Mazak, Kanmak, Azma, Kak, Kakma, Zamk, Akak, Zanka, Kamkaz

PLAZA BOLIVAR 12: Kararmak, Kararma, Kamara, Makara, Aramak, Karar, Marka, Karma, Arama, Rakam, Akmak, Ramak, Kara, Arma, Akma, Arka, Ara, Kar, Makak, Akar, Ama, Mark, Kama, Ram, Kaka, Aka, Ark, Kam, Karama, Arak, Kak, Kakma, Karmak, Karamak, Akak, Araka, Markka, Karkara

PLAZA BOLIVAR 13: Vestiyer, Tesviye, Servet, Seviye, Vites, Seyir, İster, Yeter, Tesir, Eyer, Esir, Evre, Veri, Reis, Evet, Yer, Sert, Ters, Eser, Sever, Tere, Seri, Servi, Ret, Ter, Set, Eti, Site, Ser, Ertesi, Erte, Tersi, Rest, Rey, Vere, Seyit, Ester, Tire, Siyer, Ster, Eter, Yeti, Sevi, Sere, Sit, Eviye, Tevriye, Yeis, Etriye, İye, Setre, Teres, Esre, Seter, Tevsi, Reye, Esire, İrs, Verit, Yiv, Vetire, Tesri, Virt, Setir

PLAZA BOLIVAR 14: Kehribar, Kahire, Berrak, Rahibe, Bakire, Harbi, Kibar, Bakir, Bekar, Kabir, İhbar, İbare, Haber, İbre, Beri, Bir, Bira, Haki, Erik, Hak, Kar, Kare, Bar, Berk, Reha, Birer, Bek, Heba, Kah, Kira, Bekir, Erk, Har, Abi, Bark, Her, Beka, Ark, İbra, Hare, Kebir, Harbe, Rakibe, Bahri, Hibe, Kabe, Baki, Ahir, Bari, Rika, Kari, Kir, İkrar, Ker, Ari, Abe, Bre, Hab, Ahi, Hakir, Berri, Herk, Bekri, Erika, Kahir, İkrah, Bahir, Kerih, Ekabir, Brik, Harir, Kerh, Hareki, Herik, İare

PLAZA BOLIVAR 15: Anatomik, Anatomi, Katman, Antika, Kainat, Kanat, İmkan, Antik, Manto, Nakit, Makat, Anmak, Oktan, Takma, Atina, Ata, Kot, Tank, Mont, Kano, Nokta, Tam, Kin, Atma, Atmak, Ana, Kan, Tan, Ton, Kat, Katma, Anma, Not, Akman, Aman, Takim, Tok, Tonik, Kota, Atak, Atom, Onat, Nato, İma, Kit, Ait, Ama, Nota, Akma, Mana, Kont, Kama, Okan, Anka, Mat, Kom, Nam, Ant, Makina, Nama, Otak, Anam, Kana, Ona, Aka, Naat, Onama, Kant, Kam, Kotan, Kim, Tim, Taka, Kanma, Kaan, İkna, İman, Amin, Akit, Makta, İkon, İnat, Toka, Atik, Kati, Manita, Onamak, Manti, Koma, Maki, Mani, Mania, Kani, Mika, Atomik, Akim, Ani, Kanto, Tik, Taam, Komi, Koni, Mit, Tak, Tomak, Tin, Mai, İta, Mano, Ati, Oma, İnam, Moka, Kaim, Monat, Anot, Mink, Onmak, Otama, İnak, Konma, Nom, İkona, Manika, İkta, Manat, Nim, Notam, Kain, Onma, Otamak, Main, Amit, Animato, İntak, Akait, Komita, Miat, Onatmak, Tamik, Akont, Onatma

PLAZA BOLIVAR 16: Teşekkür, Tekke, Şeker, Ürkek, Kürek, Keşke, Erkek, Teker, Kreş, Terk, Türk, Tere, Eter, Eşek, Kere, Etek, Tek, Kek, Kür, Ret, Ter, Kürt, Erk, Erke, Teke, Erte, Eke, Kete, Erek, Kürk, Küre, Terek, Keke, Tür, Türe, Ket, Şer, Kerte, Ker, Kekre, Üre, Küt, Şek, Kükre, Keş, Rüşt, Şet, Trük, Ekü

PLAZA BOLIVAR 17: Şüphesiz, Eşsiz, Şüphe, Hepsi, Sezi, Pis, Pes, Siz, His, Peş, Seziş, Sepi, Şip, Hiş, Esiş, Sezü

PLAZA BOLIVAR 18: Suçluluk, Çulluk, Suçlu, Suluk, Uçuk, Ulus, Usul, Uçlu, Uslu, Sulu, Suç, Kul, Ulu, Kulu, Ululuk, Sululuk, Uluslu, Ulusçu, Usluluk, Çul, Usçuluk, Usçu

PLAZA BOLIVAR 19: Otomatik, Otomat, Tokat, Miat, Atik, Kati, Maki, Komi, Mika, Toka, Kota, Atom, Mat, Tim, Kot, Tam, Kat, Toto, Takim, Tok, İma, Kit, Ait, Kom, Otak, Oto, Kam, Kim, Akit, Katot, Koma, Tat, Atomik, Akim, Tik, Mit, Tak, Tomak, Mai, İta, Ati, Oma, Motto, Moka, Kaim, Takti, Takt, İkta, Amit, Komot, Komita, Tamik

PLAZA BOLIVAR 20: Radyatör, Yarar, Radar, Rötar, Data, Aday, Ayar, Yara, Dara, Arya, Ara, Art, Ray, Ada, Dar, Ata, Dört, Yat, Arda, Tay, Yar, Tar, Atar, Yad, Aya, Taya, Yarda, Tör

PLAZA BOLIVAR 21: Restoran, Aseton, Senato, Torna, Tenor, Saten, Teras, Antre, Esrar, Arter, Noter, Sonra, Toner, Ters, Sote, Tren, Nar, Sert, Orta, Tan, Ton, Sen, Tane, Son, Oran, Not, Ten, Net, Sera, Rant, Rast, Onat, Ora, Tas, Nato, Trans, Esra, Ret, Nota, Sena, Ter, Set, Rota, Eros, Sonar, Onar, Ser, Star, San, Stor, Tar, Ant, Aort, Nas, Ona, Ons, Ast, Rest, Tor, Ate, Ensar, Tos, Rot, Esna, Erat, Sonat, Taner, Ster, Art, Sone, Reosta, Tras, Rate, Orsa, Sent, Sten, Anot, Steno, Sota

PLAZA BOLIVAR 22: Zencefil, Nezle, Fince, Ezeli, Zenci, Lenf, Nice, Ezel, İnce, File, Elif, Ecel, Feci, Lif, Fil, Cin, Fen, Ece, Efe, Enez, İle, Zen, Nil, Ezine, Zil, İzlence, Fin, Nicel, Nece, Elci, Enli, Fenci, Fel, Celi, Neci, Lef, Nezif, Enlice, Cife

PLAZA BOLIVAR 23: Giyinmek, Giyinme, Giymek, Yenik, Giyim, İnmek, Minik, Yemin, Geyik, İnek, Yeni, Niye, Ekim, Gine, Gemi, İki, Kin, Giyme, İnme, Gen, Yine, Yem, Nem, Kimi, Emin, Yen, Men, Kem, Mey, Ney, Yek, İyi, İmik, Gem, Kim, Yengi, Mini, Mine, Ekin, İmge, Meni, İni, Mink, İye, Nim, Gey, Enik, İnik, Emik

PLAZA BOLIVAR 24: Hollanda, Allah, Daha, Hala, Alan, Dana, Dal, Han, Hal, Alo, Ala, Nal, Ana, Oda, Ada, Don, Dalan, Dolan, Olan, Ona, Lan, Lal, Hol, Lala, Hodan, Had, Oha, Lando, Aha, Anal, Dah, Nah, Hona, Loda

Words Of Wonders Kolombiya – Tequendama Şelaleleri Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Kolombiya Tequendama Şelaleleri bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 1: Deneysel, Sedye, Desen, Deney, Ense, Yele, Sele, Esen, Sene, Lens, Ney, Yen, Yel, Neyse, Sel, Sen, Seneye, Elde, Selen, Ede, Ley, Elden, Elense

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 2: Dahiliye, Adliye, Halide, İlahi, Hayli, Leydi, Aleyh, Haydi, İhale, Dahil, İdeal, Adil, İlah, Hale, Deha, Aile, Yedi, Deli, Dil, Hal, Eda, Dal, Dahi, Hali, Hadi, İle, Yedili, Diye, Adi, Adli, Ela, Hey, İade, Leh, Yel, İyi, Ali, Yad, Dahili, Ley, Aliye, Hela, Yelda, Hile, Ehli, İdil, İlahe, Yal, İhya, Daye, İadeli, Hilye, İla, Had, Hay, Ehil, Diya, İde, Dah, Ahi, Edi, İdea, İye, Hail, Deyi, Deh, Ahdi, Haile

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 3: Toplantı, Toptan, Altın, Palto, Plato, Topal, Tatlı, Tanı, Plan, Atıl, Alın, Altı, Pano, Anıt, Onat, Alt, Tan, Ton, Tıp, Altıntop, Top, Not, Alp, Anı, Polat, Nato, Nota, Olta, Total, Atlı, Ant, Pot, Olan, Pantol, Nal, Ona, Pat, Pal, Tıpa, Topla, Alto, Lan, Tanıt, Opal, Lap, Tın, Lop, Tal, Tapon, Alo, Tat, Pota, Tol, Tonla, Lot, Antlı, Pıt, Anot, Lota, Atol, Potalı, Tapı, Topaltı

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 4: Maceracı, Macera, Camcı, Mecra, Macar, Aracı, Acar, Arma, Mera, Amca, Acem, Cam, Ama, Arı, Ara, Acı, Acıma, Cem, Ram, Cer, Car, Raca, Ira, Irama, Acıca

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 5: Sihirbaz, İhbar, Hisar, Bariz, Bahis, Biraz, Sihir, Harbi, Biri, Bira, Bari, İrsi, İbra, Sahi, İzah, Bas, Bir, Has, Bar, Arz, Biz, Haz, Sabri, His, Baz, Saz, Siz, Zar, Har, Abi, Sari, İbraz, Bahri, Zira, Zirai, Ahir, Sair, Haiz, Asi, Zahir, İri, İsa, Asri, İris, Sah, Bis, Haris, Zahiri, Hasbi, Ari, İbis, Hars, İzhar, Hab, Ahi, Habis, Sarih, Abis, Zir, Sabi, Bahir, Hiza, Briz, İhraz, İhzar, İrs, İhzari, Ahiz

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 6: Sosyetik, Kesit, Tesis, İstek, Seksi, Soket, Yetki, Stok, Etki, Etik, Okey, Sote, Eksi, Site, İyot, Kot, Koy, Yok, Tek, Ses, Seks, Toy, Tok, Eski, Soy, Sis, Kit, Sek, Set, Eti, Kes, Sos, Yek, Seyit, Tos, Oksit, Kist, Seki, Yeti, Eko, Ket, Sit, Tik, Ski, Kesi, Seyis, Ekti, İsot, Yeis, İye, Yetik, Tike, Esik, Siyek, Ekit, Setik

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 7: Kayıtsız, Kayısı, Yastık, Sakız, Yazık, Kayıt, Yatık, Kıyas, Yakıt, Yatsı, Kısıt, Yazıt, Kasıt, Asık, Atık, Takı, Ayı, Kız, Kaz, Yat, Tazı, Yaz, Sayı, Kısa, Sık, Kat, Sıkı, Yazı, Katı, Kazı, Tay, Kas, Kıyı, Askı, Zıt, Say, Tas, Kıt, Yas, Isı, Atkı, Sızı, Ayık, Tık, Sak, Yak, Aks, Saz, Kıta, Azı, Kast, Akı, Kay, Zat, Ask, Ast, Satı, Yatı, Yatısız, Yakı, Kayı, Azık, Tak, Tıkız, Kıya, Sakıt, Ası, Iskat, Iska, Tıs, Yıkı, Aysız, Ayıt, Sızak, Sıkıt, Yısa

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 8: Şifonyer, Şerif, Reyon, Şifre, Niye, Erin, Efor, Yeni, İyon, Fren, Fire, Yine, Şey, Şen, Fiş, Yer, Şef, Fen, Fon, Yen, Ney, Rey, Eroin, Fer, Fino, Şifon, Eriş, Neşir, Şer, Feri, Fin, Niş, İye, Şeri, Fişe, Şif, Şeni, Nefir, Nefiy, Enir, Foş

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 9: Çıkarmak, Kaçırmak, Çıkarma, Kaçırma, Kırmak, Çakmak, Çıkmak, Kaçmak, Rakam, Kamçı, Çakma, Irmak, Çıkma, Çıkar, Karma, Kırk, Irak, Rakı, Arı, Kır, Açma, Arka, Ara, Marka, Kar, Makak, Kara, Kaçma, Kırma, Akım, Akar, Amaç, Arık, Karı, Irk, Açık, Açmak, Kaç, Ama, Akma, Çakır, Kaçak, Rakım, Akmak, Arma, Mark, Ramak, Çam, Kama, Akı, Ram, Maç, Kaka, Aka, Ark, Kam, Maça, Maçka, Kıraç, Çakar, Açar, Akça, Arak, Kaça, Kaçar, Araç, Çırak, Kak, Kakma, Çark, Çakı, Çar, Kaçı, Açı, Karıma, Kırkma, Karmak, Çakra, Kaçık, Çıra, Çak, Açım, Karık, Çarık, Ira, Akak, Kıç, Çıma, Kakıç, Çakım, Karımak, Markka, Çarka, Kakım, Kakaç, Arakçı, Karıkma, Çıkak, Karmık, Açkı, Iramak, Arkaç, Kraça, Kakıma, Çırakma, Kırç, Akaç, Karmaç, Irama, Çıkra, Irakça

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 10: Kıymetli, Kıymet, İtmek, İlmek, Yetki, Kitle, Yetim, Tekil, Elti, Etik, Ekim, Etli, Elim, İlke, Elit, Yıl, Tek, Tel, Tem, Kel, Kıt, Yem, İle, Kit, Kıl, İlk, İtme, Tık, Eti, Kem, İlme, Mey, Yek, Yel, Etki, Ley, Kim, Tim, Tekli, Melik, Etlik, Ekli, Yeti, Metil, Ket, Tik, Yemlik, Kil, Mit, Meyil, Lim, Lime, Tekmil, Temlik, Mil, Elik, Etil, Elk, Met, Ekti, Yitme, İye, Yetik, Tike, Kile, İlek, Emlik, Tikel, İmlek, Emik, Yitmek, Ekit, Liet

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 11: Revizyon, Nevroz, Vizyon, Reyon, Vezir, Zirve, Nezir, Erin, Vize, İyon, Yine, Veri, Niye, Yeni, Yen, Vizon, Yer, Zor, Nev, Ney, Zen, Nevi, Evin, Rey, Zer, Yoz, Eroin, Rize, Vezin, İye, Zir, Roze, Yiv, Nevir, Enir, Vizyer

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 12: Becermek, Mercek, Kemer, Ermek, Cemre, Berk, Krem, Kere, Emek, Bere, Ebe, Ece, Kem, Cem, Kerem, Bek, Erme, Ekrem, Ekme, Erk, Erke, Cebe, Eke, Cer, Erce, Erek, Becerme, Ker, Cereme, Keme, Bre, Kemere, Kebe, Merek, Meke, Berkem, Kebere, Kemre, Emcek

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 13: Alevilik, Valilik, Evlilik, Ailevi, İllaki, Alevi, İlave, İlkel, Villa, Vekil, İlke, Veli, Elli, Akil, İlik, Aile, Lale, Evli, İki, Kivi, Kiev, Alev, Kale, Kel, Lake, İle, Vali, İlk, Ela, Lav, Ali, Vale, Lal, Kav, Lak, Evla, Ekli, Kal, İlla, İlle, Alevli, Laik, Akli, Ekili, İla, Kil, İlaveli, Killi, Liva, Leva, Vaki, Elik, Velilik, Elk, Kavi, Ellik, Ailelik, Kelli, Evlik, Alkil, Kile, İlli, İlek, Lika, Kalevi, Kavil, Alil, Kail

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 14: Yorgancı, Yorgan, Organ, Aygır, Gayrı, Yonga, Racon, Yonca, Yarın, Yargı, Gonca, Yarı, Onay, Ayrı, Oran, Acı, Ayı, Arı, Nar, Aynı, Yan, Ray, Can, Oya, Anı, Ora, Argo, Ayın, Yoga, Org, Onar, Yar, Argın, Onca, Ayn, Gar, Nogay, Aygın, Ona, Argon, Gına, Gayr, Gır, Car, Yorga, Yangı, Ira, Yancı, Orya, Oyacı, Yır, Caygın, Gacı, Yongar, Acyo

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 15: Elektrot, Rekolte, Elektro, Teker, Roket, Ekler, Tekel, Etek, Elek, Terk, Leke, Ekol, Eter, Otel, Tork, Kol, Kot, Klor, Tek, Rol, Kere, Tel, Reel, Tere, Tok, Kel, Ret, Ter, Erk, Kor, Erke, Teke, Erte, Kore, Tor, Eke, Trol, Kort, Rot, Lor, Kete, Erek, Terek, Erol, Keler, Tolere, Kele, Eko, Ket, Lok, Kerte, Telek, Etol, Tol, Ker, Ole, Lot, Elk, Lort, Korte, Kotlet, Trok

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 16: Karanfil, Afrika, Fanila, Afaki, İnkar, Fakir, Kalan, İrfan, Kanal, Akran, Lakin, Kafir, Final, Kalfa, Nifak, Kafa, Nar, İran, Kin, Fil, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Falan, Kara, Fark, Kral, Raf, Alan, Laf, Frank, Faal, Akar, Lira, Arif, İlan, Kira, İlk, Akif, Fan, Anka, Klan, Fal, Kaf, Nal, Kana, Ali, Nara, Nil, Far, Fak, Aka, Ark, Kala, Alkan, Lan, Nakli, Aral, Ala, Link, Kaan, İkna, Lak, Nakil, Faik, Filan, Arak, Kal, Araf, Alfa, Nail, Akil, Laik, Akli, Naif, Rika, Fakr, Fail, Kari, İnal, Kani, Karina, Kir, İfa, Lif, Ani, İla, İnfak, Kil, Fani, Aklan, Fin, Ari, Kafi, Anal, Afak, Nafi, Frak, Karni, Rina, Fink, Laka, Lir, Arnika, Farika, Firak, İnak, Afi, Kain, Lain, Anlak, Nafia, Lika, Afal, Kail, İfna, Filar, Anif, Faril

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 17: Şampiyon, Piyano, Pişman, Piyon, Miyop, Pano, İyon, Oyma, Amin, Yani, Ayin, Mani, İman, İnşa, Amip, Mayo, Şam, Onay, Yan, Oya, Yaş, İma, Şap, Pay, Ayn, Nam, Ona, Ayni, Yom, Şan, Ani, Mai, Mano, Oma, İnam, Niş, Pim, Mayi, Nom, Nim, Poy, Onma, Piyan, Maş, Main, Naip, Oynaş, Yonma, Şano, Şip, Yoma, Naşi, Şom, Şayi, Apoşi

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 18: Hizmetli, İletim, Hizmet, Lehim, Temiz, İzmit, İleti, Limit, Lime, Etil, Hile, İtme, Elti, Etli, Elit, Tel, Tem, İle, Tez, Hem, Eti, İlme, Leh, Hit, Melih, Tim, İlim, Ehli, İlmi, Zili, Elim, Metil, İzlem, Zil, Mit, Lim, Ehil, Zem, Tezli, Mil, Met, Tiz, İti, Meh, Telmih, Mehil, İtilme, Teizm, Tilmiz, Tehzil, Mitil, Tehi, Liet

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 19: Pakistan, Kaptan, Kainat, Patika, Antika, Panik, Takip, Sanat, İspat, Nakit, Nasip, İskan, Sakat, Kitap, Kasti, Saat, Ata, Tank, Sakin, Taksi, Atina, Kin, Ana, Kan, Pasta, Tan, Kat, Kasa, Takas, Saka, Kasap, Sanki, Apak, Kas, Antik, Kanat, Atak, Tas, Sana, Kip, Kit, Ait, Aksi, Pas, Pak, Kapan, Sak, Pis, Kap, Anka, Aks, Kast, Tip, Sapa, Sap, San, Sapan, Ant, Nas, Ask, Kana, Pat, Aka, Ast, Naat, Tapan, Tasa, Aksan, Kant, Asa, Taka, Kaan, Tapa, İkna, Patiska, Akit, Patik, İnat, Asit, Kist, Katip, Atik, Kati, Asap, Asi, Pata, Nisa, Kani, Sapak, Pati, Ani, İsa, Akis, Sit, Tik, Pist, Pakt, Sin, Tak, Ski, Saki, Tin, İsnat, İta, Ati, Taksa, İnak, Tapi, İkta, Pasak, Kain, Nisap, Saik, Sakit, Naip, Nakip, İntak, İksa, Pianta, İtap, Patak, Saika, Astik, Akait, Nakisa, Nikap, İpka, Tasni, Askat, Akpas, Pik

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 20: Lüzumsuz, Zulüm, Lüzum, Usul, Sulu, Uslu, Ulus, Ulu, Muz, Zum, Ulum, Umu, Zül, Mül, Muzsu

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 21: Tripleks, Sertlik, Terslik, Terlik, Steril, Pestil, Replik, Spiker, Kispet, Litre, İster, Siper, Tepsi, Liste, İstek, Erik, Sert, Tek, Ters, Pes, Terk, Pek, Sel, Tel, Risk, Lise, Eski, Kel, Seri, İle, Kip, Kit, Ret, Sek, Ekip, Tepki, İpek, Ter, Set, İlk, İlke, Peki, Klip, Pres, Pis, Eti, Kes, Erk, Site, Ser, Tip, Siklet, Tersi, Serik, Krep, Etki, Step, Rest, Reis, Kitle, Kep, Tekil, Kiler, Tekli, Espri, Stil, Esir, Etlik, Eksi, Peri, Sirke, Elit, Etli, Pike, Tesir, Ekli, Etik, Kist, Tire, Elips, Ster, Sirk, Slip, Pelit, Seki, Pire, Kesir, Sekil, Perlit, Tekir, Pil, Ket, Kesit, Pert, Klips, Kir, Sit, Tik, Pist, Kil, Terli, Septik, Ker, Epik, Ski, Pir, Kesi, Elik, Etil, Elk, Kitre, Teksir, Ekti, Terkip, Lir, Terki, Per, Lep, Erlik, Tike, Eril, Pest, Esrik, Elti, Kile, İlek, Kepir, Esik, Tikel, Selp, İrs, Telis, Erkli, Kerti, Tirle, Telsi, Sepi, Kesp, Tepik, Tesri, Liret, Kipe, Setir, Tepir, Tepi, Perki, Ekit, Piket, Liet, Kils, Setik, Pik

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 22: Tırtıklı, Tıkırtı, Tırtıl, Kıtır, Tıkır, Itır, Ilık, Kır, Kıl, Kıt, Irk, Tır, Tık, Itırlı, Tırıl, Lıkır, Tırt, Tırtık, Kıtırtı, Kılır, Tırık

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 23: Yoğunluk, Uyluk, Koyun, Yoğun, Onluk, Kuyu, Okul, Kuğu, Oyuk, Oğul, Koyu, Oluk, Uyku, Klon, Konu, Kol, Koy, Yok, Oyun, Yol, Kul, Konulu, Ulu, Oyluk, Kulu, Kulun, Yoluk, Oyuklu, Lok, Unluk, Onlu, Oyunluk, Yoğ, Loğ

TEQUENDAMA ŞELALELERİ 24: Kusursuz, Kusur, Susuz, Kuru, Kuzu, Kurs, Kur, Rus, Sur, Kuz, Uruk, Ruz, Uskur, Susku, Uskuru

Words Of Wonders Kolombiya – Guatavita Gölü Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Kolombiya Guatavita Gölü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GUATAVITA GÖLÜ 1: Versiyon, Sinyor, Serin, Reyon, Siren, Seyir, İyon, Erin, Veri, Esir, Sine, Reis, Esin, Yeni, Eros, Yer, Sen, Son, Yine, Soy, Seri, Servi, Niye, Yen, Nev, Ney, Ser, Nevi, Evin, Ons, Rey, Eroin, İrsen, Nesi, Siyer, Sone, Sevi, Sin, Nesir, Yeis, İye, Senir, İrs, Yiv, Soneri, Evsin, Nevir, Enir

GUATAVITA GÖLÜ 2: Beklemek, Kelebek, Eklemek, Bekleme, Elemek, Kekeme, Eklem, Belek, Melek, Eleme, Ekmek, Kelek, Elek, Leke, Emel, Ebe, Emek, Ekleme, Kek, Bel, Bek, Kel, Ekme, Kem, Elem, Meleke, Eke, Keke, Kele, Keme, Elk, Kebe, Belemek, Leb, Meke, Keleme, Kelem, Beleme, Elmek, Kekleme

GUATAVITA GÖLÜ 3: Kötümser, Öksürme, Sürmek, Tümsek, sektör, Örtmek, Kümes, Ötmek, Kömür, Ütmek, Sürme, Krem, Ömer, Köse, Küme, Kötü, Sert, Örs, Süt, Tek, Ters, Semt, Terk, Mert, Mest, Sökme, Tem, Süre, Türk, Üst, Kür, Ret, Sek, Örme, Ter, Set, Kürt, Kem, Kes, Üste, Erk, Ser, Örtme, Öte, Ömür, Kör, Rest, Ötme, Küsme, Tüm, Sürtme, Sümer, Ökse, Tümör, Örtü, Söke, Töre, Küre, Ster, Tür, Türe, Süet, Ket, Örmek, Söküm, Sürek, Ürkme, Ker, Söktürme, Üre, Sem, Sürtmek, Küt, Kösem, Met, Örtük, Küs, Tör, Öke, Köre, Sütre, Kös, Ütme, Töskürme, Örüm, Öksürtme, Ötürme, Ötre, Örük, Örek, Ötürmek, Sör, Örü, Sümter, Ürem, Tös, Trük, Sümek, Mürt, Ekü, Örk, Kütör

GUATAVITA GÖLÜ 4: Kemalizm, İlmek, Malik, Emlak, Emzik, İkmal, Klima, Kamil, Kalem, İkame, Zalim, Kelam, Amme, Amel, Laik, Elma, Kaz, Mali, Aile, Kez, Kemal, Zeka, Mal, Zam, Kale, Keza, Alem, Kel, Lake, İle, İma, İmza, İmam, İlk, İlke, Ekim, Meal, Lame, Ela, Kem, İlme, İmla, Laz, Ali, Kam, Zeki, Kim, Lak, Melik, Azim, Ekli, Alim, Kal, Alize, Akil, Elim, Akli, Mazi, Maki, Mika, İkaz, Akim, İzlem, İmal, Mim, İla, Kil, Ameli, Zil, Emmi, Lim, Eza, Zamk, Mai, Lime, Ezik, Lam, Zem, Mil, İzale, Elik, Elk, Maile, Kaim, Mezalim, Amil, Mail, Memalik, Zail, İlam, İlzam, Kame, İzlek, İmame, Kile, Azil, İlek, Emlik, Lika, Azel, Akemi, İmlek, İzam, Emik, Kaime, Miza, Kail, İmale, Zamme

GUATAVITA GÖLÜ 5: Rakipsiz, Kapris, Zikir, İksir, Rakip, Kiraz, Kirpi, Sarp, Pars, Raks, Saki, İkaz, Aksi, İris, Priz, Kaz, Arp, İki, Aspir, Kar, Rap, Arz, Kas, Risk, Park, Kip, Kira, Pas, Pak, Sak, Pis, Kap, Aks, Saz, Sap, Siz, Zar, Ask, Kriz, Ark, Kars, İspir, Sari, Zira, İkiz, Zirai, Sair, Rika, Sirk, Asi, Kari, Kir, İri, İsa, Akis, Asri, Pisi, İpsiz, Ski, Ari, Pir, Kizir, Zir, Pisik, İspari, Saik, İrsi, İkraz, İrs, İksa, İpsi, İpka, İrap, Pik

GUATAVITA GÖLÜ 6: Temizlik, İletki, İletim, İkilem, Etkili, Kitle, İklim, İzmit, Temiz, İlmik, Limit, Kilim, Likit, Kilit, Tilki, İki, Kez, Tek, Tel, Tem, Kel, İle, Tez, Kit, Kimi, İlk, İlke, İtme, Ekim, Eti, Kem, İlme, Kitli, İmik, Etki, Zeki, Kim, İleti, Tim, Tekil, Tekli, Melik, İlmek, Etlik, İkiz, İlim, Elit, Etli, Emzik, Ekli, Etik, İlmi, İlik, Zili, Elim, Metil, Ekili, Emzikli, Ket, İzlem, Tik, Kil, Zil, Mit, Lim, Lime, Tekmil, Tezlik, Temlik, Ezik, Zem, Tezli, Mil, Elik, Etil, Elk, Met, Tiz, İtmek, Ekti, İti, Tike, İzlek, İtlik, İtilmek, Elti, Kile, İlek, İtilme, Emlik, Tikel, Teizm, İmlek, İtki, Emik, Tilmiz, Kiliz, İmlik, Mitil, Metilik, Ekit, Liet

GUATAVITA GÖLÜ 7: Bireysel, Elbise, Seyir, Birey, Yerel, Bilye, Sebil, Yerli, Lise, Seri, Esir, Yele, Bere, Reis, Sele, Bir, Ebe, Yer, Bey, Eser, Sel, Reel, Bel, Sibel, İle, Bile, Ser, Yel, Rey, Ley, Yersel, Eyer, Beri, Siyer, Beril, Beli, Sere, Besi, Bereli, Bis, Bre, İbre, Libre, Biye, Lir, Yeis, İye, Leb, Beis, Eril, Esre, Biyel, Reye, Esire, İrs, Eyerli, Beliye, Ebeli

GUATAVITA GÖLÜ 8: Orkestra, Ekstra, Tekrar, Krater, Roket, Kaset, Asker, Ortak, Kesat, Akort, Esrar, korse, Soket, Arter, Rekor, Kart, Kot, Sert, Orta, Tek, Ters, Kar, Terk, Skor, Kat, Kase, Kare, Roka, Kas, Stok, Tok, Kota, Sera, Rast, Ora, Tas, Karoser, Kaos, Teras, Esra, Ret, Sek, Ter, Set, Rota, Raket, Eros, Eskort, Sak, Rekat, Aks, Kes, Orak, Erk, Kast, Katre, Ser, Kor, Star, Kros, Akor, Stor, Tar, Aort, Sote, Raks, Karo, Kora, Otak, Ask, Ast, Kore, Rest, Ark, Kars, Tor, Ate, Kort, Tos, Rot, Erat, Toka, Ster, Art, Tork, Eko, Ket, Kotra, Kastor, Ker, Tak, Reosta, Tras, Rakor, Rate, Orsa, Kosa, Sako, Kerrat, Akse, Torak, Koster, Korte, Karst, Trake, Sake, Sota, Trok, Okar, Serak, Sokra

GUATAVITA GÖLÜ 9: Titreşim, İşitme, Erişim, Termit, Ritim, Şerit, Reşit, Ermiş, Terim, Eşit, İrem, Emir, İtme, İşte, Mert, Tem, Ret, Şiir, Ter, Eti, Tim, Eriş, Tire, Remi, İtişme, Erim, Meri, Şer, İri, Şii, Mit, Tirit, Emiş, Mir, İtiş, Met, İti, Miri, İttirme, Şeri, Şem, İşret, Teşri, İrite, Teşrii, Tirşe, Titrem, Titr, Eritiş, Şet, Tetir, Teşt, Şetim

GUATAVITA GÖLÜ 10: Patlamak, Patlama, Atlamak, Katlama, Kapatma, Kaplama, Patlak, Matkap Tapmak, Atamak, Kapama, Almak, Takla, Atama, Makat, Ata, Malta, Lama, Mala, Malt, Tam, Alma, Alt, Kalma, Alpaka, Atma, Atmak, Kat, Katma, Mal, Kalp, Aptal, Plaka, Apak, Atlama, Alp, Kamp, Takma, Plak, Alaka, Atak, Kapma, Aklama, Ama, Akma, Pak, Lakap, Pala, Kap, Kama, Mat, Pat, Lapa, Talk, Aka, Pal, Kala, Kam, Mapa, Ala, Talak, Lata, Taka, Tapa, Tapma, Lak, Apalak, Makta, Kal, Lap, Tal, Pata, Malak, Taam, Pakt, Tak, Kaplam, Amal, Lam, Laka, Katalpa, Matla, Kaplatma, Klapa, Paklama, Akala, Patak, Aklatma, Patal

GUATAVITA GÖLÜ 11: Efsanevi, Efsane, Nefes, Nefis, Esnaf, Enfes, Esin, Fena, Ense, Sefa, Vefa, Sene, Sine, Esen, Naif, Fas, Sen, Fen, Sav, Efe, Saf, Van, Sena, Nev, Fan, Neva, San, Nas, Nevi, Evin, Fes, İnsaf, Esna, Nesi, Avni, Afis, Esef, Asi, Sevi, Safi, Nisa, İfa, Ani, İsa, Fani, Sin, Fin, Nafi, Evsaf, Vasi, Sefine, Vena, Afi, Enva, Sif, Evsin, Senevi, İane, İfna, Anif

GUATAVITA GÖLÜ 12: Maşallah, Haşlama, Allah, Aşama, Mahal, Hamal, Alma, Maşa, Hala, Lama, Mala, Maaş, Şah, Ama, Hal, Şam, Mal, Ham, Mah, Aşma, Aşlama, Ala, Lal, Allama, Lala, Şal, Aha, Amal, Lam, Haşa, Şama, Ahlama, Maş, Maşlah, Allaşma, Ahşa, Maşala, Hamla, Almaş

GUATAVITA GÖLÜ 13: Şefkatli, Şeftali, Ateşli, Telafi, Şefkat, Kafile, Latife, Tekila, Teşkil, Teklif, Kalite, Latif, Kaşif, Fişek, Klişe, Aile, Aşk, Tef, Şef, Fil, Alt, Tek, Kat, Aktif, Laf, Tel, Kale, Şekli, Kefal, Alet, Afet, Kafe, Kel, Elif, Lake, İle, Fit, Kit, Leş, Ait, İşte, Ateş, Katil, İlk, İlke, Akif, Eti, Ela, Şike, Fal, Kaf, Ali, Etki, Fak, Talk, Kitle, Ate, Şekil, Şifa, Eşlik, Flaş, İşlek, Keşif, Telif, Tekil, Taş, Tekli, Şefik, Lak, Etlik, Şile, Eşit, Elit, Faik, Akit, Etli, Ekşi, Kefil, Ekli, Telaş, Kal, Etik, Aft, Afiş, Kaşe, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Eflak, File, Fail, Ket, Eşik, Şal, İfşa, İfa, Lif, İla, Lift, Tik, Fiş, Kaş, Kil, Tela, Tali, Etfal, Tak, Eşli, Kafi, Şaft, İta, Ati, Kaşeli, Şeflik, Şilte, Elik, Etil, Elk, Afişe, Ekti, Şek, Fetiş, Şalt, İtlaf, Şak, Keş, Tekalif, Kef, Tike, Fek, İaşe, Fişe, Afi, İkta, Teali, Şale, Filet, Eşkal, Fel, İtfa, Şilt, Elti, Atel, Kile, Lef, Şaki, Talik, İlek, Lika, Tikel, Şat, Şif, Ateşlik, Şelf, Şali, Kail, İfta, Telaki, Şita, Ketal, Şet, Faş, Flit, Ekit, Liet, Laşe, Fişka

GUATAVITA GÖLÜ 14: Sarsıntı, Sınır, Sırat, Nasır, Tanrı, Satır, Rast, Itır, Rant, Anıt, Tanı, Sıra, Sarı, Artı, Sırt, Arı, Nar, Tan, Anı, Tas, Asır, Trans, Tır, Isı, Star, San, Tar, Ant, Nas, Ast, Satı, Tın, Tırıs, Sır, Art, Sanrı, Sanı, Isın, Tını, Tras, Sası, Ası, Ira, Artın, Tıs, Natır, Anırtı, Anıtsı, Rasıt, Asıntı, Istar

GUATAVITA GÖLÜ 15: Kumandan, Kumanda, Damak, Kanun, Manda, Anmak, Duman, Kama, Anka, Kamu, Maun, Akma, Dana, Adam, Anma, Ada, Kum, Ana, Kan, Dua, Akman, Aman, Ama, Dun, Mana, Adak, Dama, Nam, Adnan, Kuma, Duma, Nama, Anam, Kana, Aka, Dam, Kam, Nadan, Nan, Kanma, Kaan, Kuman, Madun, Duka, Dank, Kunda

GUATAVITA GÖLÜ 16: Optimist, İstop, Simit, Post, Tipi, İsot, Tost, İsim, Spot, Pist, Top, Tim, Som, Tip, Pos, Mis, Pis, Pot, Stop, Tos, Tipo, Sit, Mit, Pisi, Sim, Mitos, İti, Pim, İstim, Miso, İpsi, İspit, Otist

GUATAVITA GÖLÜ 17: Karanlık, Aralık, Analık, Kalkan, Kanık, Kanal, Kalan, Karın, Akran, Kalın, Kanka, Anlık, Karlı, Kara, Nara, Kırk, Irak, Alın, Rakı, Arı, Nar, Kır, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Akın, Kral, Akıl, Alan, Anı, Akar, Arık, Karı, Irk, Kıran, Kıl, Kanı, Kına, Anka, Kanlı, Krank, Akı, Aklı, Klan, Nal, Kana, Kaka, Aka, Ark, Kala, Alkan, Alık, Anık, Lan, Aral, Ala, Kaan, Lak, Arak, Kal, Kak, Kın, Arkalı, Aklan, Anal, Karalı, Karlık, Kırnak, Analı, Karık, Arkalık, Laka, Ira, Akak, Arlı, Karalık, Aralı, Akranlık, Anlak, Kalak, Aklık, Kalık

GUATAVITA GÖLÜ 18: Ortodoks, Doktor, Rosto, Stor, Stok, Dost, Tork, Koro, Kort, Kod, Tok, Kot, Skor, Kor, Kros, Oto, Tor, Tos, Rot, Dok, Trok

GUATAVITA GÖLÜ 19: Kursiyer, Suriye, Kurye, Kesir, Sirke, Seyir, Kurs, Sirk, Reis, Eksi, Erik, Ekru, Seri, Esir, Sure, Yer, Kur, Risk, Eski, Sur, Sek, Kes, Erk, Rus, Ser, Yek, Serik, Rey, Siyer, Seki, Kir, Ker, Ski, Kesi, Yeis, İye, Esrik, Esik, İrs, Siyek

GUATAVITA GÖLÜ 20: Yürütmek, Yürümek, Yürütme, Tükürme, Tüymek, Yürek, Ütmek, Türkü, Terk, Küre, Mert, Krem, Türk, Küme, Ütü, Yer, Tek, Yürüme, Tem, Yem, Kür, Ret, Ter, Kürt, Kem, Erk, Mey, Yek, Yük, Rey, Tüm, Üye, Tür, Ürkütme, Türe, Ket, Yürük, Tüy, Ürkme, Ker, Üre, Kürüme, Küt, Met, Yüküm, Ürüme, Tüyme, Rüyet, Ütme, Tümür, Türüm, Ürkü, Ürem, Ürümek, Trük, Ümük, Tümey, Mürt, Ekü

GUATAVITA GÖLÜ 21: Koparmak, Koparma, Kaparo, Kapmak, Parmak, Kopmak, Marka, Rakam, Ramak, Kramp, Aroma, Akkor, Akmak, Rampa, Kakao, Roma, Krom, Mor, Rom, Arp, Kapak, Arka, Ara, Para, Kar, Makak, Kara, Arpa, Rap, Makro, Korkma, Kopma, Roka, Apak, Kamp, Park, Akar, Kapma, Ora, Ama, Akma, Pak, Arma, Mark, Kap, Kama, Orak, Kor, Parka, Kom, Akor, Ram, Karma, Karo, Kaparo, Kora, Pomak, Kaka, Aka, Arap, Ark, Kam, Mapa, Kok, Kokma, Komar, Arak, Okka, Kak, Amor, Kakma, Koma, Karmak, Opak, Ramp, Koka, Rop, Oma, Moka, Akak, Okar, Markka, Okramak, Okrama

GUATAVITA GÖLÜ 22: Sindirim, İndirim, Sinir, Mini, İris, Diri, İrin, İrsi, İsim, Din, İri, Mis, İndi, Dini, Sini, Dimi, Midi, İni, Sin, Mir, Sim, İmdi, Dirim, Miri, Nim, İndis, İrs

GUATAVITA GÖLÜ 23: Hırdavat, Hatıra, Davar, Avrat, Tavır, Hatır, Havra, Rahat, Hara, Hava, Vaha, Dara, Darı, Data, Tava, Ata, Ada, Arı, Daha, Var, Ara, Dava, Hata, Dar, Arda, Hat, Artı, Vaat, Hart, Tır, Tav, Ahır, Vah, Tar, Har, Atar, Hıra, Avar, Varta, Hav, Hırvat, Art, Dav, Varda, Hırt, Tarh, Had, Tahra, Vat, Hır, Harta, Aha, Dah, Ira, Ahar, Raht, Rıh, Itrah

GUATAVITA GÖLÜ 24: Bağırmak, Bırakma, Bağırma, Ambar, Ramak, Karma, Marka, Rakım, Bakır, Rakam, Bağır, Irmak, Bakım, Irak, Akar, Rakı, Arı, Kır, Arka, Ara, Kar, Kara, Bakma, Kaba, Kırma, Bar, Akım, Arık, Karı, Irk, Ağır, Ama, Akma, Barak, Arma, Mark, Ağrı, Kama, Akı, Ram, Bakı, Bakar, Bark, Aka, Ark, Kam, Aba, Ağrıma, Barı, Arak, Bağı, Bağ, Bakam, Bara, Ağa, Ağı, Karıma, Bıkma, Abra, Barka, Bağa, Kırba, Ira, Bağım, Ağrımak, Ağma, Ağım, Iramak, Karağı, Ağmak, Ağarık, Irama, Kığ