Words Of Wonders

Words Of Wonders Japonya Cevapları

Words Of Wonders Japonya – Kiyomizu – Dera Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Japonya Kiyomizu Dera bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KİYOMİZU-DERA 1: Anahtar, Tarhana, Tahran, Rahat, Hara, Nara, Rant, Hata, Han, Ant, Ara, Tar, Ata, Nar, Ana, Tan, Hat, Hart, Har, Atar, Naat, Art, Tarh, Tahra, Harta, Aha, Ahar, Nah, Narh, Raht

KİYOMİZU-DERA 2: Ölçekli, Çelik, İlkel, Çilek, Ölçek, Keçi, Elli, Köle, İlçe, Ökçe, Elçi, İlke, Çöl, Kel, İle, Çil, İlk, Çek, İçel, Çeki, Ekli, İlle, Çile, Kil, Elik, Elk, Ellik, Kelli, Ökçeli, Kile, Öke, İlek, Köleli, Lök, Çökel

KİYOMİZU-DERA 3: Varoluş, Varoş, Avlu, Oval, Şura, Rulo, Oluş, Avro, Ova, Lor, Rol, Şal, Var, Ora, Oral, Olur, Loş, Urla, Lav, Şov, Alo, Arş, Şua, Rua, Şavul

KİYOMİZU-DERA 4: Kumanda, manda, Duman, Anmak, Damak, Aman, Mana, Maun, Anka, Akma, Dana, Anma, Ada, Kum, Adam, Ana, Kan, Kamu, Dua, Akman, Ama, Dun, Adak, Kama, Dama, Nam, Kuma, Duma, Nama, Anam, Kana, Aka, Dam, Kam, Kanma, Kaan, Kuman, Madun, Duka, Dank, Kunda

KİYOMİZU-DERA 5: Fermuar, Umre, Urfa, Mera, Fare, Fuar, Muaf, Raf, Far, Rum, Maruf, Ram, Umar, Fer, Ferma, Ruf, Muare, Ruam, Rua, Muf, Frer

KİYOMİZU-DERA 6: Nijerya, Yaren, Enayi, İran, Ayin, Yine, Yeni, Riya, Niye, Yani, Ray, Nar, Nijer, Yer, Yan, Yen, Yar, Ney, Ayn, Ayni, Rey, Eray, Erin, Ani, Ari, Janr, Rina, Reji, İye, İane, Enir, İare

KİYOMİZU-DERA 7: Baltacı, Batıl, Tabla, Balta, Atlı, Bacı, Baca, Batı, Abla, Taba, Altı, Ata, Acı, Alt, Bal, Balcı, Atıl, Balat, Abacı, Abalı, Bat, Bala, Abat, Ala, Caba, Aba, Lata, Tab, Tal, Tablacı, Tabl, Ablacı

KİYOMİZU-DERA 8: Bilanço, Balon, Çoban, Bina, Lobi, İlaç, İlan, Balo, Bol, Çin, Çil, Çan, Bin, Boa, Bal, Oba, Ban, Abi, Olan, Nal, Ali, Ona, Nil, Lan, Linç, Nail, Alo, İnal, Çal, Ani, İla, İnç, Bani, Bilan, Lain, Baç, Abli, Loça

KİYOMİZU-DERA 9: Aldırış, Aşırı, Dalış, Şıra, Alış, Işıl, Darı, Şal, Dış, Arş, Arı, Dal, Dar, Adlı, Aşı, Dışarı, Aldı, Aşır, Ardıl, Aşılı, Adıl, Şad, Ira, Arlı, Arış, Şıralı

KİYOMİZU-DERA 10: Nefesli, Nefes, Enfes, Sefil, Nefis, Nesil, Selef, Lise, Elif, Lens, Esen, Sine, Fil, Sene, Sel, Sen, Fen, Efe, İle, Selen, Lenf, Ense, Nil, Fes, Sele, Selin, Nesi, Esin, Esef, File, Lif, Sin, Fin, Sefine, Enli, Fel, Lef, Sif, Sinle, Esefli

KİYOMİZU-DERA 11: Otopark, Toprak, Akort, Ortak, Topak, Orta, Koro, Park, Orak, Kort, Kota, Roka, Kart, Kot, Arp, Kar, Kat, Top, Rap, Porto, Tok, Ora, Otokar, Pak, Rota, Kap, Kor, Akor, Tar, Aort, Pot, Karo, Kora, Otak, Oto, Pat, Ark, Trap, Tor, Rot, Toka, Art, Tork, Kotra, Pota, Pakt, Opak, Tak, Rop, Torak, Aport, Trok, Okar, Apotr

KİYOMİZU-DERA 12: Bolivya, Viyola, Libya, Vali, Boya, Balo, Olay, Oval, Lobi, Bay, Boy, Bol, Ova, Boa, Yol, Bal, Oya, Oba, Lav, Abi, Ali, Bayi, Vay, Yal, Alo, İla, Liva, Ayol, Bav, İlbay, Voli, Viyol, Viya, Yiv, Abli

KİYOMİZU-DERA 13: Ekspres, Eksper, Keser, Kere, Krep, Kese, Eser, Pes, Kep, Ses, Pek, Seks, Sek, Pres, Kes, Erk, Ser, Erke, Eke, Prese, Erek, Sere, Ekser, Ker, Epe, Per, Kesre, Esre, Keres, Pesek, Kesp, Eper, Sepek

KİYOMİZU-DERA 14: Aptalca, Alaca, Aptal, Lapa, Pala, Ala, Alp, Ata, Alt, Pat, Pal, Lata, Tapa, Lap, Tal, Pata, Patal

KİYOMİZU-DERA 15: Kasiyer, Kayseri, Askeri, Sirke, Seyir, Asker, Kesir, Sera, Aksi, Reis, Erik, Eski, Yer, Kar, Kase, Kare, Ray, Kas, Risk, Say, Seri, Esra, Yas, Saye, Sek, Kira, Yar, Sak, Yak, Aks, Kes, Erk, Ser, Yek, Kay, Raks, Serik, Ask, Ark, Kars, Rey, Kayser, Sari, Esir, Eksi, Sair, Siyer, Rika, Sirk, Seki, Eray, Asi, Kari, Kir, İsa, Akis, Asri, Ker, Siya, Ski, Saki, Ari, Kesi, Riya, Akse, Karye, Erika, Yeis, İye, Esrik, Sake, Saik, Esik, Siyak, İrs, İksa, Serak, Siyek, İare

KİYOMİZU-DERA 16: Nargile, Galeri, Ergin, Gelin, Gelir, Aleni, Lira, Aile, Gine, İlan, Geri, İran, Nar, Gri, Ringa, Gen, İle, Giren, Lig, Ela, Gar, Nal, Reglan, Ali, Nil, Elan, Liga, Lan, Gani, Nail, İnal, Erin, Alg, Ring, Ani, İla, Erg, Ari, Gale, Elgin, Rina, Gali, Lir, Eril, Enli, Gren, Ergi, Lain, Alengir, Gril, Agel, İlga, Liger, Gaile, Grena, İane, Nale, Enir, İare

Words Of Wonders Japonya – Fushimi İnari Tapınağı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Japonya Fushimi İnari Tapınağı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 1: Ziyafet, Zafiyet, İzafet, Afiyet, Taziye, Fiyat, Tayf, Faiz, Afet, Feza, Zayi, Taze, Yat, Tef, Yaz, Tay, Tez, Fit, Ait, Ayet, Fay, Ziya, Eti, Zat, Faz, Ate, Aft, Yeti, İfa, Eza, İta, Feyiz, Ati, Zift, Tiz, İzafe, İye, Yezit, Tezyif, Afi, İtfa, Zait, Zati, İfta, Azit

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 2: Kumbara, Kambur, Kurma, Kuram, Kumar, Ambar, Burma, Rakam, Marka, Ramak, Karma, Akma, Kum, Arka, Ara, Kamu, Kar, Kara, Kur, Bakma, Bura, Kaba, Bar, Abuk, Akar, Kura, Burak, Ama, Barak, Arma, Mark, Kama, Ram, Kuma, Kurama, Bakar, Bark, Aka, Umar, Ark, Kam, Rum, Rumba, Aba, Burmak, Arak, Bakam, Bara, Abra, Barka, Burkma, Abu, Ruba, Kubarma, Urba, Kambura, Ruam, Rua, Akur, Mukaar

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 3: Rütbeli, Türbe, Bilet, İbret, Litre, Terli, Rütbe, İbre, Beri, Brüt, Etli, Brit, Bir, Tel, Bel, İle, Ret, Ter, Eti, Bile, Bet, Bit, Betül, Elit, Tire, Beril, Türel, Beli, Tür, Türe, Ritüel, Tül, Bitler, Bre, Üre, Etil, Libre, Beti, Lir, Leb, Eril, Elti, Belit, Tirle, Terbi, Liret, Liet

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 4: Devirme, Devrim, Demir, Devre, Merve, Derme, Verim, Erdem, Devir, Evrim, Verem, Dere, Deve, Mide, Verme, Dev, Deme, Eder, İvme, Erme, Deri, Verdi, Erime, Emir, Dem, Devri, Evre, Ede, Vere, Veri, İrem, Evirme, Remi, Erim, Meri, Mir, İde, Edi, Edim, Direme, Devim, Demevi

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 5: Rondela, Londra, Dolar, Oran, Noel, Rol, Lor, Don, Nal, Eda, Oda, Alo, Nar, Dar, Done, Onlar, Dal, Ora, Oral, Onar, Ela, Dolan, Olan, Ona, Elan, Laden, Lan, Dane, Edna, Radon, Roda, Erol, Lando, Dore, Ole, Dren, Donra, Loda, Nale

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 6: Aşkabat, Tabaka, Başka, Tabak, Batak, Başak, Taka, Şaka, Atak, Kaba, Taba, Aşk, Ata, Kat, Başta, Bat, Baş, Aka, Aktaş, Akbaş, Abat, Aba, Taş, Tab, Kaş, Tak, Ataş, Başat, Taşak, Şak, Şat

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 7: Pisuvar, Vapur, Pruva, Varis, Pars, Sarp, Sur, Pus, Pis, Arp, Asi, Sap, Aspir, Var, Rap, Sav, Sura, Pas, Rus, Savur, Sari, Sair, İsa, Asri, Sup, Ari, Pir, Vira, Vasi, Rupi, Aspur, İrs, Rua, Puvar, İrap

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 8: Sıradan, Nadas, Nasır, Nara, Sıra, Dans, Sarı, Arsa, Asır, Dara, Sara, Darı, Ada, Arı, Nar, Ana, Ara, Dar, Arda, Anı, Adına, Dana, Sana, San, Nas, Sada, Asa, Asar, Sadır, Sır, Sanrı, Sanı, Randa, Anasır, Ası, Ira

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 9: Kraliçe, Kareli, Çilek, Kiler, Çelik, Kireç, ilçe, Kral, Keçi, Çare, Kale, Akçe, Aile, Erik, Kar, Kare, Lira, Kel, Lake, İle, Çil, Kaç, Kira, İlk, İlke, İlaç, Ela, Erk, Çek, İçel, Ali, Ark, Lak, Çeki, Ekli, Kal, Akil, Laik, Akli, Rika, Elçi, Çark, Kari, Çar, Çal, Kir, Çile, İla, Kil, Ker, Ari, Çak, Elik, Elk, Çeri, Lir, Erika, Erlik, Eril, İçre, Akçeli, Kile, İlek, Lika, Erkli, Kail, İçrek, Çir, İare, Çaker

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 10: Getirme, Eritme, Terim, Metre, Meret, Eter, İmge, Geri, İrem, İtme, Emir, Mert, Gemi, Etme, Gri, Gitme, Girme, Ege, Tere, Germe, Tem, Erme, Erime, Ret, Terme, Ter, Eti, Erte, Gem, Mete, Tim, Tire, Remi, Erim, Meri, Erg, Mit, Mir, Ergime, Met, Ergitme, Ergi, Gerim, Getr, Gemre

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 11: Halojen, Halen, Hale, Hela, Hane, Noel, Oje, Hal, Leh, Jel, Nal, Alo, Han, Ela, Olan, Ona, Elan, Lan, Hol, Jale, Oha, Ole, Nah, Hona, Nale, Haje

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 12: Uzaktan, Tuzak, Kazan, Kanat, Anzak, Tuna, Taka, Uzak, Azat, Atak, Kunt, Tank, Ata, Kaz, Tukan, Ana, Kan, Tan, Kat, Kaza, Tuz, Akut, Aza, Zan, Naz, Anka, Aut, Ant, Kutan, Zat, Kana, Aka, Naat, Kant, Kuz, Tun, Kaan, Tak, Taun, Anut, Natuk, Zanka, Kut

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 13: Denizci, Dizin, Zinde, Zenci, Ezici, Deniz, İnci, Dizi, İnce, İzci, Dize, İzin, Diz, Cin, Din, İndi, Zen, Dini, Dinci, İni, Dine, Nice, İde, Deni, Edi, Dince, Neci, Cedi

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 14: Takviye, Vakit, Yetki, Atik, Ayet, Kati, Kiev, Etki, Etik, Tay, Tek, Yat, Kat, Yekta, Kit, Ait, Tav, Eti, Yak, Veya, Yek, Kay, Ate, Kav, Akit, Vay, Yeti, Ket, Tik, Vat, Tak, İta, Ati, Vaki, Kavi, Ekti, İye, Takiye, Yetik, Tike, İkta, Vikaye, Viya, Yiv, Tevki, Ayevi, Yave, Tavik, Ekit, Viyak

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 15: Müsaade, Amade, Adam, Adem, Masa, Seda, Sade, Sema, Dama, Asma, Eda, Dem, Ada, Sam, Ama, Mas, Sada, Dam, Asa, Esma, Sem, Düse, Sadme

FUSHİMİ İNARİ TAPINAĞI 16: Kuruntu, Nutuk, Kuru, Kurt, Kutu, Kunt, Utku, Kur, Nur, Tur, Tun, Uruk, Kurut, Kutnu, Kutur, Run, Nukut, Kut, Kuut

Words Of Wonders Japonya – Osaka Kalesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Japonya Osaka Kalesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

OSAKA KALESİ 1: Sarıklı, Asırlık, Kırsal, Sarılı, Sıralı, Kasır, Sarık, Islak, Asılı, Kaslı, Sırık, Saklı, Sarı, Irak, Kısır, Rakı, Arı, Kır, Asıl, Sıra, Kısa, Kar, Sık, Kral, Akıl, Sıkı, Salı, Ilık, Sal, Kas, Askı, Arık, Asık, Karı, Irk, Asır, Sıla, Isı, Kıl, Aslı, Isıl, Klas, Sak, Islık, Aks, Akı, Aklı, Salık, Irksal, Raks, Ask, Ark, Kars, Askılı, Alık, Sarılık, Iraklı, Karslı, Karlı, Lak, Kal, Sır, Arılık, Sırlı, Lıkır, Ası, Ira, Iska, Sarkıl, Arlı, Karılı, Asklı, Kılır, Aslık

OSAKA KALESİ 2: Sandviç, Divan, Vadi, Vida, Dinç, Vinç, Nida, Dans, Saç, Ani, Sav, Din, Çin, Çad, Çan, Van, Adi, San, Nas, Avni, Diva, Asi, Dav, Nisa, İsa, İnç, Sin, Vasi, Çav, Çis

OSAKA KALESİ 3: Kimyevi, Mevki, Kiev, İvme, Ekim, Kivi, Mey, İyi, Kem, Kim, Yem, İki, Kimi, Yek, İmik, İye, Yevmi, Yiv, Emik, İvmek

OSAKA KALESİ 4: Kuklacı, Kucak, Kulak, Kukla, Akıl, Ulak, Acı, Kıl, Kul, Kula, Akı, Aklı, Alık, Lak, Kal, Kak, Kuka, Uca, Cılk, Cukka, Cuk, Cık, Acul, Kalcı, Aklık, Kalık

OSAKA KALESİ 5: Deklare, Kader, Ekler, Dekar, Keder, Dere, Eder, Kare, Leke, Kale, Kere, Elek, Kar, Kral, Dar, Elde, Reel, Eda, Dal, Kel, Lake, Ela, Erk, Erke, Ark, Ede, Dek, Eke, Erdek, Erek, Lak, Kal, Keler, Kele, Ker, Elk, Derk, Kerde, Delk

OSAKA KALESİ 6: Tahtalı, Hatalı, Tahıl, Halat, Ahlat, Tahta, Tatlı, Altı, Atıl, Hala, Hata, Halt, Ata, Alt, Halı, Hal, Hat, Hatta, Taht, Atlı, Ala, Lata, Tal, Tat, Aha, Hatıl, Taat

OSAKA KALESİ 7: Titreme, Termit, Eritme, Terim, Metre, Meret, Etme, Eter, İtme, Mert, İrem, Tere, Tem, Erme, Erime, Emir, Ret, Terme, Ter, Eti, Ettirme, Erte, Mete, Tim, Tire, Remi, Erim, Meri, Mit, Mir, Met, Titrem, Titr, Tetir

OSAKA KALESİ 8: Eğlenme, Leğen, Eleme, Enlem, Emel, Men, Nem, Elem, Eğme, Emen, Elenme, Eneme, Eğleme, Eğe

OSAKA KALESİ 9: Zımbalı, Azılı, Lazım, Zımba, Bazı, Ilım, Alım, Bal, Laz, Azı, Mal, Zam, Baz, Zamlı, Mazı, Lam, Ilıma

OSAKA KALESİ 10: Garanti, Granit, Gitar, Atina, Tanga, Nara, Ring, İnat, Rant, İran, Art, Gri, Ata, Nar, Tiran, Gana, Ana, Ara, Ringa, Tan, Ait, Tar, Ant, Gar, Atar, Rating, Naat, Atari, Gani, Ani, Ari, Tin, İta, Ati, Rina, Gaita, İrat, Rint

OSAKA KALESİ 11: Kokteyl, Kolye, Otel, Okey, Ekol, Tek, Yel, Koy, Tel, Kek, Tok, Yok, Kol, Kot, Yol, Toy, Kel, Yek, Ley, Kok, Eko, Ket, Lok, Oley, Etol, Koket, Tol, Ole, Lot, Elk

OSAKA KALESİ 12: Sevdalı, Sevda, Lades, Sade, Veda, Sıva, Sıla, Alev, Vade, Vals, Asıl, Sela, Dev, Sel, Seda, Sav, Salı, Deva, Sal, Eda, Dal, Adlı, Aslı, Ela, Lav, Edalı, Aldı, Vasıl, Selva, Vale, Evla, Dav, Sedalı, Adıl, Leva, Slav, Ası, Dalsı, Vasl

OSAKA KALESİ 13: Okçuluk, Kokulu, Koçluk, Çoklu, Okçu, Okul, Koku, Uçuk, Uçlu, Oluk, Ulu, Kul, Kol, Koç, Çok, Kulu, Kok, Koçu, Çokluk, Lok, Çul, Okluk, Olukçuk

OSAKA KALESİ 14: İnsaflı, Nasıl, İnsaf, Final, İflas, Fasıl, Lisan, Faslı, Salı, Aslı, Asli, İlan, Alın, Fas, Fil, Asıl, Laf, Sal, Anı, Saf, Sıla, Fan, San, Fal, Nas, Nal, Ali, Nil, Lan, Sınai, Asil, Filan, Afis, Nail, Naif, Asi, Fail, Safi, İnal, Nisa, Sanı, İfa, Lif, Ani, İla, İsa, Fani, Sin, Sanlı, Fin, Nafi, Ası, Afi, Lain, Sif, Fıs, İsal, İfna, Anif

OSAKA KALESİ 15: Öğrenim, Öneri, Eğri, Emir, Mine, Eğim, İğne, Önem, İnme, Örme, Erin, Ömer, Nem, Emin, Men, Ören, İrem, İmren, Minör, Meni, Remi, Erim, Meri, Mir, Eğin, Ermin, Nim, Eğir, Enir, Eğrim

OSAKA KALESİ 16: Horlama, Moral, Maral, Alarm, Hamal, Aroma, Haram, Mahal, Arma, Mola, Hala, Mala, Roma, Mor, Lama, Rom, Olma, Alma, Rol, Ara, Mal, Hal, Ham, Ora, Oral, Mah, Hor, Ama, Ram, Har, Aral, Ala, Lor, Hara, Hol, Amor, Hora, Alo, Oha, Aha, Amal, Lam, Oma, Ahar, Mahra, Ohlama, Hamla

Words Of Wonders Japonya – Itsukuşima Tapınağı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Japonya Itsukuşima Tapınağı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 1: İşçilik, İlişki, İşkil, İçlik, Şili, İçli, İlik, İçki, İşçi, Kişi, İlk, İki, İkili, Çil, İçkili, İşli, İlişik, Kil, Şii, İşlik, Şiilik, İliç, Çiş, İlikçi, İçiliş, İçiş, Çişik

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 2: Katiyen, Yetkin, Yenik, Yetki, Tekin, Nakit, Anket, Enayi, Etnik, Antik, Kenya, Tayin, Tank, Yat, İnek, Tenya, Kin, Tek, Kan, Yan, Kent, Tan, Kat, Tane, Ten, Net, Tay, Yekta, Yine, Yeni, Kit, Ait, Niye, Yani, Ayet, Yen, Eti, Yak, Ney, Ayn, Yek, Kay, Ant, Etki, Ayni, Akne, Kant, Ate, Ayten, Yakin, Niyet, Etkin, İkna, Akit, Ekin, Ayin, İnat, Etik, Atik, Kati, Yeti, Kani, Ket, Ani, Tik, Tak, İnayet, Tin, İta, Kinaye, Ati, Ekti, Nite, İye, Takiye, Yetik, İnak, Tike, İkta, Kain, Tein, İntak, Enik, İane, Ekit

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 3: Siyasal, Salsa, Yasal, Salya, Asya, Asli, Alay, Asla, Yasa, Asil, Asal, Ala, Sal, Say, Sis, Yas, Ayla, Sala, Ali, Asa, Aya, Saya, Yal, Asi, İla, İsa, Siya, Siyasa, Ayal, İsal

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 4: Yabancı, Bayan, Yaban, Bacı, Ayna, Baca, Ayan, Aynı, Bay, Aya, Ana, Can, Acı, Ayı, Yan, Anı, Anca, Bana, Ban, Ayın, Abacı, Ayn, Caba, Aba, Yaba, Cana, Aynacı, Yancı

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 5: Kabuklu, Kukla, Kabuk, Kulak, Kabul, Ulak, Abuk, Kul, Ulu, Bal, Bul, Kula, Bulak, Kulu, Lak, Kal, Kak, Kuka, Bula, Abu, Abukluk

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 6: Senfoni, Nefis, Sifon, Esin, Sine, Nine, Ofis, Sen, Son, Fen, Fon, Sofi, Fes, Ons, Neon, Fos, Fino, Nesi, Sone, Fenni, Sin, Fin, Sof, Sif

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 7: Fabrika, Afrika, Kabir, Bakir, Afaki, Kibar, Kafir, Fakir, Kaba, Akar, Kafi, Bari, Kafa, Bir, Bira, Arka, Ara, Kar, Kara, Fark, Raf, Bar, Arif, Kira, Barak, Akif, Abi, Kaf, Bakar, Bark, Far, Fak, Aka, Ark, İbra, Aba, Bafra, Arabi, Baki, Faik, Arak, Araf, Rika, Fakr, Kari, Bara, Kir, İfa, Abra, Barka, Ari, Farba, Afak, Frak, Farika, Firak, Afi, Brik

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 8: Yönerge, Önerge, Ergen, Yenge, Gönye, Eren, Yöre, Eyer, Yön, Yen, Rey, Gen, Yer, Ege, Gene, Göre, Ney, Ören, Nere, Geren, Erg, Gön, Öge, Gren, Gey, Reye, Örge, Örgen

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 9: Tekleme, Elemek, Eleme, Eklem, Tekme, Temel, Melek, Tekel, Etmek, Emel, Leke, Teke, Etek, Etme, Tek, Emek, Ekleme, Tel, Elek, Tem, Kel, Ekme, Kem, Elem, Meleke, Mete, Eke, Kete, Kele, Ket, Telek, Keme, Elk, Met, Temek, Meke, Teleme, Ekletme, Keleme, Kelem, Telem, Elmek, Teleke, Eletme, Eletmek

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 10: Vazelin, Valiz, Aleni, Alevi, Avize, İlave, Zeval, Vaiz, Vale, Vize, Veli, Ezan, Aile, Evli, Alev, Elvan, İlan, İle, Van, Vali, Nev, Neva, Zan, Naz, Ela, Zen, Lav, Nevi, Laz, Nal, Evin, Ali, Nil, Elan, Lan, Vaz, Evla, Avni, Alize, Nail, İnal, Zina, Ani, İla, Nazi, Zil, Eza, Liva, Leva, İzale, Nazil, Ezani, Vezin, Zail, İzan, Vena, Enli, İnzal, Enva, Lain, Azil, İvaz, Niza, Azel, Nevazil, Zevali, İane, Nale, İzlev

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 11: Hatasız, Hasta, Hasat, Tazı, Tasa, Saat, Saha, Hata, Azat, Aza, Asa, Tas, Ata, Hız, Hat, Has, Zıt, Haz, Saz, Azı, Zat, Ast, Satı, Haza, Satıh, Sah, Aha, Ası, Hasa, Tıs, Zıh

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 12: İsviçre, Çeviri, İçeri, Sivri, İsveç, Esir, Çivi, Veri, Seri, İri, İris, Reis, Servi, Ser, Sevi, İri, Çeri, İçre, Seçi, Çevri, İvesi, Çise, İrs, Eviç, Çir, Çis, Evç, Sivriç

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 13: Kalkmak, Kalmak, Almak, Malak, Akmak, Alma, Kama, Akma, Lama, Mala, Ala, Ama, Kalma, Makak, Mal, Kalkma, Kaka, Aka, Kala, Kam, Lak, Kal, Kak, Kakma, Amal, Lam, kakmak, Laka, Akak, Kalak

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 14: İnsanca, Nisan, Canan, İnsan, Cins, Cani, Asa, Ani, Can, San, Ana, Asi, Cin, Sac, Anca, Sana, Sinan, Nas, Sincan, İnan, Nan, İnanca, Nisa, İsa, Sin, Cana, Cinas

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 15: Tecrübe, Cüret, Rütbe, Beter, Türbe, Ücret, Eter, bere, Tere, Brüt, Tür, Ter, Ebe, Ece, Ret, Teber, Bet, Erte Cebe, Cer, Erce, Cet, Türe, Bre, Üre, Ebcet, Ebet, Becet

ITSUKUŞİMA TAPIĞI 16: İktisat, Statik, Taksit, Taksi, Kasti, Stat, Kati, Atik, Saki, Asit, Kast, Aksi, İki, Kat, Kas, Tas, Kit, Ait, Sak, Aks, Ask, Ast, Akit, Kist, İtikat, Asi, Tat, İsa, Akis, Sit, Tik, Tak, Ski, İta, Ati, İti, Takti, Takt, İkta, Saik, Sakit, İstika, İksa, İtki, Astik

Words Of Wonders Japonya – Araşiyama Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Japonya Araşiyama bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ARAŞİYAMA 1: Parazit, Ziraat, Parti, Pazar, Arazi, Para, Arpa, Arap, Zira, Priz, Pati, Azap, Ata, Arp, Ara, Tapir, Rap, Arz, Tarz, Ait, Aza, Azar, Araz, Tip, Tar, Zar, Zat, Atar, Zara, Pat, Azat, Trap, Zapt, Ariza, Atari, Tapa, Azra, Art, Pata, Ari, Pir, İta, Ati, Apaz, Tiz, Zir, Taraz, İrat, Tapi, Tariz, İtap, Zait, Zarta, Zati, Tazip, İrap, Azit

ARAŞİYAMA 2: Valilik, İllaki, Villa, Akil, İlik, Laik, Kivi, Akli, Lav, Lal, İlk, Kil, İki, Vali, Ali, Kav, Lak, Kal, İlla, İla, Killi, Liva, Vaki, Kavi, Alkil, İlli, Lika, Kavil, Alil, Kail

ARAŞİYAMA 3: Banliyö, Libya, Yani, Ayin, İlan, Bina, Nal, Bal, Yan, Yön, Bin, Bay, Ban, Ayn, Abi, Ali, Nil, Ayni, Aylin, Lan, Bayi, Yal, Nail, İnal, Ani, İla, İlbay, ani, Bilan, Lain, Bön, Liyan, Abli

ARAŞİYAMA 4: İskemle, Eksilme, Mesleki, Kelime, Meslek, Keseli, Melike, İskele, Silmek, Emekli, Eklem, Melek, Emek, Sel, Kesme, Elek, Silme, Emel, Sekme, Lise, Eski, Kel, Ekme, Selek, Kimse, İle, Mis, Sek, İlk, İlke, Selim, Kese, Leke, Ekim, Esme, Kem, Kes, İlme, İsleme, Elem, Keles, Semi, Silkme, Eskime, Esmek, Sele, Eke, Kim, Mesel, Kesim, Kesilme, Melik, İlmek, Eksi, Ekli, Elim, Seki, Sekil, Kele, Esim, Kil, Sim, Ski, Lim, Sekel, Kesi, Lime, Misk, Keme, Meles, Sem, Mil, Elik, Elk, İslemek, Meke, Kelem, Eslek, Misel, Kile, İlek, Emlik, Kesel, Esik, Elmek, İmlek, Ekilme, Seme, Emik, Lemis, Seklem, Kils

ARAŞİYAMA 5: Isparta, Pırasa, Tasarı, Sırat, Satır, Astar, Pasta, Arap, Artı, Sara, Arsa, Sıra, Saat, Sarı, Ata, Arı, Sırt, Arp, Ara, Para, Tıp, Arpa, Rap, Sarp, Rast, Tas, Asır, Tır, Pas, Pars, Star, Sapa, Sap, Tar, Atar, Pat, Ast, Tasa, Trap, Tıpa, Asa, Satı, Asar, Sarpa, Tapa, Tasar, Sır, Raspa, Art, Rasat, Asap, Sırp, Pata, Sıpa, Tras, Pır, Parsa, Ratıp, Pıt, Ası, Ira, Tıs, Satrap, Pastra, Tapı, Sarat, Rasıt, Istar

ARAŞİYAMA 6: Asılmak, Kısalma, Salkım, Salmak, Saklı, Islak, Aksam, Salam, Salık, Almak, Makas, Malak, Lama, Mala, Masa, Alma, Asıl, Kalma, Asla, Kısa, Sık, Alım, Akıl, Kasa, Mal, Kasım, Salak, Salı, Saka, Sam, Sal, Salma, Kılma, Kas, Sıkma, Maslak, Asma, Asım, Akım, Askı, Asık, Masal, Kısma, Kasma, Asmak, Asal, Sıla, Ama, Akma, Kıl, Sakal, Aslı, Mas, Klas, Sak, Kama, Kamalı, Aks, Akı, Aklı, Kalas, Alkım, Kalım, Sala, Ask, Islamak, Aka, Mask, Kala, Alık, Kam, Asa, Ala, Asmalı, Kasılma, Islama, Lak, Kal, Sakalı, Kasalı, Kaslı, Makaslı, Amal, Lam, Asılma, Iklama, Asmalık, Skala, Ası, Laka, Iska, Mıskal, Salkıma, Asklı, Amalık, Sıma, Mıskala, Sımak, Aslık

ARAŞİYAMA 7: Megavat, Tava, Avam, Tema, Vaat, Gama, Atma, Mat, Gam, Ata, Tam, Ama, Tem, Meta, Tav, Mega, Gem, Ate, Mevta, Mevt, Taam, Vat, Met, Gamet

ARAŞİYAMA 8: Israrlı, Sıralı, Sarılı, Israr, Asılı, Asır, Asıl, Salı, Isıl, Sıla, Sarı, Sıra, Arı, Sal, Isı, Aslı, Sır, Sırlı, Ası, Ira, Arlı

ARAŞİYAMA 9: Çevirme, Verim, Evrim, Merve, Çevre, Meriç, Verem, Veri, Evre, Emir, İvme, İrem, Verme, İçme, Erme, İçerme, Erime, Vere, Çevrim, Evirme, Remi, Erim, Meri, Emeç, Çim, Mir, Çeri, İçre, Çevri, Meç, Eviç, Çir, Evç

ARAŞİYAMA 10: Koparma, Parmak, Kaparo, Rakam, Marka, Karma, Ramak, Rampa, Parka, Kramp, Aroma, Roka, Roma, Krom, Mor, Rom, Arp, Arka, Ara, Para, Kar, Kara, Arpa, Rap, Makro, Kopma, Apak, Kamp, Park, Akar, Kapma, Ora, Ama, Akma, Pak, Arma, Mark, Kap, Kama, Orak, Kor, Kom, Akor, Ram, Karo, Kaparo, Kora, Pomak, Aka, Arap, Ark, Kam, Mapa, Komar, Arak, Amor, Koma, Opak, Ramp, Rop, Oma, Moka, Okar, Okrama

ARAŞİYAMA 11: Bulanık, Balık, Kalın, Bunak, Kabul, Anlık, Klan, Ulak, Akıl, Kına, Abuk, Bank, Alın, Kan, Akın, Bal, Bul, Kula, Kul, Anı, Ban, Kıl, Bulak, Kanı, Kanlı, Akı, Aklı, Bakı, Buna, Nal, Alık, Anık, Lan, Lak, Bun, Ulan, Kal, Balkı, Bula, Kın, Abu

ARAŞİYAMA 12: Veyahut, Eyvah, Yahut, Veya, Ayet, Yuva, Yahu, Huy, Hey, Ahu, Yat, Hat, Tay, Tav, Aut, Vah, Ate, Hav, Vay, Yuh, Hay, Vat, Havut, Tuh, Ateh, Yave, Yuha

ARAŞİYAMA 13: Kargaşa, Karga, Kaşar, Arka, Şaka, Şark, Kara, Akar, Kaş, Aşk, Arş, Ark, Ara, Kar, Gar, Aka, Gark, Arak, Aşar, Gak, Şak, Araka

ARAŞİYAMA 14: Nasırlı, Sıralı, Sarılı, Nasır, Asılı, Sınır, Nasıl, Isıl, Asır, Sıra, Asıl, Salı, Sarı, Alın, Arı, Nar, Sal, Anı, Sıla, Isı, Aslı, San, Nas, Nal, Lan, Sır, Sanrı, Sanı, Isın, Sırlı, Sanlı, Ası, Ira, Arlı

ARAŞİYAMA 15: Terslik, Sertlik, Steril, Terlik, Kitle, Kesir, Tekir, Litre, Kesit, Kiler, İstek, Tesir, Erik, Sert, Tek, Ters, Terk, Sel, Tel, Risk, Liste, Lise, Eski, Kel, Seri, İle, Kit, Ret, Sek, Ter, Set, İlk, İlke, İster, Eti, Kes, Erk, Site, Ser, Siklet, Tersi, Serik, Etki, Rest, Reis, Tekil, Tekli, Stil, Esir, Etlik, Eksi, Sirke, Elit, Etli, Ekli, Etik, Kist, Tire, Ster, Sirk, Seki, Sekil, Ket, Kir, Sit, Tik, Kil, Terli, Ker, Ski, Kesi, Elik, Etil, Elk, Kitre, Teksir, Ekti, Lir, Terki, Erlik, Tike, Eril, Esrik, Elti, Kile, İlek, Esik, Tikel, İrs, Telis, Erkli, Kerti, Tirle, Telsi, Tesri, Liret, Setir, Ekit, Liet, Kils, Setik

ARAŞİYAMA 16: Kırıntı, Kıtır, Tıkır, Itır, Kıt, Irk, Kır, Tır, Tık, Tın, Kın, Tını, Ikıntı, Tırınk, Tırık