Words Of Wonders

Words Of Wonders İtalya Cevapları

Words Of Wonders İtalya – Milan Katedrali Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun İtalya Milan Katedrali bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MİLAN KATEDRALİ 1: Samuray, Yarma, Saray, Rusya, Samur, Sarma, Masa, Mars, Asma, Arya, Arsa, Arma, Yama, Ara, Yasa, Ayar, Ray, Sayma, Yara, Sam, Uyarma, Say, Sura, Yas, Sur, Ama, Maya, Uyma, Mas, Sara, Yar, Rus, Musa, Ram, Umar, Asa, Rum, Asar, Aya, Saya, Yuma, Asya, Ayma, Aysu, Masura, Marya, Suma, Yasma, Uray, Aysar, Ruam, Rua

MİLAN KATEDRALİ 2: Cenabet, Acente, Bent, Tane, Beta, Ebat, Bant, Can, Tan, Net, Ben, Ant, Ece, Ebe, Ten, Ban, Necat, Bence, Bat, Bet, Cebe, Ate, Cet, Tab, Eten, Abe, Nebat, Nece, Abece, Necabet, Ebcet, Ebet, Becet

MİLAN KATEDRALİ 3: Stresli, Steril, Litre, Liste, Tesir, Terli, İster, Tesis, Stres, Ters, Elti, Seri, Esir, Sert, Ses, Sel, Tel, Sesli, Lise, Sis, İle, Ret, Ter, Set, Eti, Site, Ser, Tersi, Rest, Reis, Stil, Elit, Etli, Tire, Ster, Sit, Selis, Etil, Teslis, Lir, Eril, İrs, Telis, Tirle, Telsi, Tesri, Liret, Setir, Liet

MİLAN KATEDRALİ 4: Antetli, Lanet, Tatil, Atlet, Latin, Aleni, İnat, Alet, Aile, Etli, Etil, Tali, Elit, Alt, Tan, Tane, Tel, Ten, Net, İlan, İle, Ait, Eti, Ela, Ant, Nal, Ali, Nil, Elan, Lan, Ate, Linet, Titan, Taneli, Nail, Tal, İnal, Tat, Telin, Ani, İla, Tela, Tin, İta, Nitel, Ati, Nite, Antet, Enli, Teali, Lain, Elti, Atel, Tein, Teati, İane, Nale, Telatin, Liet

MİLAN KATEDRALİ 5: Hayrola, Hayal, Halay, Hara, Arya, Oral, Haya, Ayar, Olay, Hala, Alay, Yara, Alo, Rol, Ara, Yol, Hal, Ray, Oya, Ora, Hor, Yar, Ayla, Har, Aral, Ala, Oraya, Lor, Aya, Hol, Yal, Hora, Oha, Hay, Aha, Ayol, Ahar, Orya, Ayal

MİLAN KATEDRALİ 6: Onursuz, Unsur, Sorun, Sunu, Onur, Uzun, Soru, Rus, Nur, Sur, Son, Zor, Ons, Onsuz, Nursuz, Ruz, Orun, Zorun, Run, Uzo, Unsu

MİLAN KATEDRALİ 7: Gökyüzü, Yüzük, Özgü, Öküz, Öykü, Köz, Yüz, Gök, Göz, Güz, Köy, Yük, Göyük, Üzgü

MİLAN KATEDRALİ 8: Yırtmak, Ayırt, Irmak, Tarım, Yatır, Yarık, Kıyam, Yatık, Katır, Takım, Rakım, Ayrık, Yarım, Kart, Takı, Irak, Ayı, Rakı, Arı, Yat, Martı, Kır, Tam, Artık, Mart, Ayrı, Yarı, Yakıt, Kar, Kat, Atık, Katı, Kırma, Ray, Artı, Tay, Kıyma, Kayıt, Yıkma, Ayrım, Akım, Arık, Karı, Irk, Kıt, Tır, Atkı, Mark, Ayık, Yar, Tık, Yak, Kıta, Akı, Mat, Kay, Tar, Ram, Yırtma, Ark, Tarık, Atım, Kam, Yatı, Tımar, Kırat, Yakı, Art, Kayır, Kayı, Tak, Kıya, Yakım, Artım, Tıkma, Yatım, Ira, Katım, Ayrıt, Tırak, Kıray, Ayıt, Yır, Atmık, Arkıt

MİLAN KATEDRALİ 9: Tadilat, Aidat, Tatil, İtaat, Tali, Adil, Adli, Data, Alt, Ada, Ala, Ata, Ait, Dil, Dal, Adi, Ali, Lata, Tal, Tat, İla, Tadil, İta, Ati, Tadat, Taat, Alidat

MİLAN KATEDRALİ 10: Pısırık, Isırık, Sırık, Kısır, Sıkı, Isı, Irk, Sık, Kır, Sır, Sırp, Pır, Irıp

MİLAN KATEDRALİ 11: Katolik, Otlak, Katil, Akil, Kati, Kilo, Kola, Laik, Olta, Toka, Atik, Koli, Akli, Kol, Kot, Alt, Kat, Tok, Kota, Kit, Ait, İlk, Otak, Ali, Talk, Alto, Kok, Kolik, Lak, Akit, Kal, Okka, Tal, Klik, Kak, Alo, Kaotik, Lok, Kolit, İla, Tik, Kil, Tali, Tol, Tak, Akik, İta, Koka, Ati, Kik, Lot, İkta, Lota, Atol, Talik, Lika, Kaliko, Kail, Kikla

MİLAN KATEDRALİ 12: Pavurya, Avrupa, Yavru, Vapur, Pruva, Arap, Ayva, Yara, Para, Arpa, Yuva, Arya, Ayar, Arp, Var, Ara, Rap, Ray, Pay, Yar, Avar, Aya, Vay, Parya, Yuvar, Uray, Rua, Puvar

MİLAN KATEDRALİ 13: Anlatma, Anlam, Atama, Alman, Talan, Anma, Lama, Aman, Alma, Mana, Malt, Mala, Alan, Ata, Malta, Tam, Alt, Anlama, Atma, Ana, Tan, Mal, Atlama, Ataman, Altan, Ama, Mat, Nam, Ant, Nama, Anam, Nal, Naat, Lan, Ala, Lata, Atanma, Tal, Taam, Amal, Anal, Lam, Matla, Tanlama, Manat, Anamal, Atlanma

MİLAN KATEDRALİ 14: Geçerli, Gerçi, Gereç, Gelir, Reçel, Çile, Elçi, Geri, İlçe, Gri, Geç, Çil, Ege, Reel, İle, Geçer, Lig, İçel, Gele, Erg, Geçe, Geçeli, Çeri, Lir, Eril, İçre, Ergi, İlgeç, Gril, Liger, Çir, Çerge, Çelgi, Leçe

MİLAN KATEDRALİ 15: Öksürük, Sökük, Kürsü, Kürk, Sürü, Kür, Kök, Örs, Kör, Körük, Küs, Küskü, Kös, Örük, Sör, Örü, Ürkü, Küsü, Köksü, Örk

MİLAN KATEDRALİ 16: İhtiyar, Tarihi, Tarih, İhtar, Riya, Ahit, İhya, Tar, Yat, Ait, İri, Tay, Yar, Hat, Ray, Haiti, Hart, İyi, Har, Hit, Hayri, Ahir, Art, Tarh, Hay, Ari, İta, Ati, Ahi, İti, İhtira, İrat, Raht

Words Of Wonders İtalya – Büyük Kanal Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun İtalya Büyük Kanal bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BÜYÜK KANAL 1: Bronşit, Bronş, Brit, Şort, Broş, Bir, Bor, Not, Boş, Bin, Ton, Bot, Tor, Bit, Rot, Trio, Tin, Niş, Rint

BÜYÜK KANAL 2: Isparta, Tasarı, Pırasa, Sırat, Pasta, Satır, Astar, Rast, Sarp, Sırp, Arpa, Pars, Arap, Saat, Sarı, Ata, Arı, Sırt, Arp, Sıra, Ara, Para, Arsa, Tıp, Rap, Artı, Tas, Asır, Tır, Pas, Sara, Star, Sapa, Sap, Tar, Atar, Pat, Ast, Tasa, Trap, Tıpa, Asa, Satı, Asar, Sarpa, Tapa, Tasar, Sır, Raspa, Art, Rasat, Asap, Pata, Sıpa, Tras, Pır, Parsa, Ratıp, Pıt, Ası, Ira, Tıs, Satrap, Pastra, Tapı, Sarat, Rasıt, Istar

BÜYÜK KANAL 3: Oynamak, Amonyak, Manyak, Yanmak, Kamyon, Yaman, Yanak, Yamak, Konya, Oymak, Anmak, Aymak, Oynak, Kaya, Ayak, Kano, Mayo, Koy, Yok, Ayna, Ana, Kan, Onay, Yan, Oynama, Anma, Koyma, Yaka, Yanma, Oya, Yakma, Ayan, Akman, Aman, Kayma, Oyma, Ama, Akma, Mana, Maya, Kama, Okan, Anka, Yak, Yama, Ayn, Kom, Kay, Nam, Nama, Anam, Kana, Ona, Aka, Onama, Kayan, Kam, Kanma, Kaan, Aya, Yom, Onamak, Koma, Ayma, Mano, Oma, Moka, Manyok, Onmak, Konma, Nom, Onma, Mayna, Yonmak, Yonma, Yoma

BÜYÜK KANAL 4: Kapanık, Kanık, Kanka, Kapan, Kapak, Kına, Kapı, Kanı, Akın, Anka, Anı, Ana, Pak, Kan, Apak, Kap, Akı, Kana, Kaka, Aka, Anık, Kaan, Kak, Kın, Akak

BÜYÜK KANAL 5: Hevesli, Vesile, Heves, Selvi, Veli, Lise, Ehil, Evli, Sele, Hile, İle, Sel, Leh, His, evsel, Hele, Ehli, Sevi, Helis, Sehiv

BÜYÜK KANAL 6: Telefon, Entel, Lenf, Noel, Otel, Fol, Net, Not, Efe, Tel, Tef, Ton, Fen, Ten, Fon, Telef, Font, Teflon, Lento, Tefe, Fenol, Neft, Etol, Tol, Eten, Ole, Lot, Fent, Fel, Lef

BÜYÜK KANAL 7: Mahalli, Ahali, İhlal, Allah, Hilal, Hamal, İlham, Hamil, Mahal, İhmal, İlah, İmha, Lama, Hala, Mali, Mala, Alma, Mal, Hal, Ham, Mah, Hali, İma, Ama, Halil, İmla, Ali, Ala, Lal, Halim, Alim, İlla, Lala, İmal, İla, Hami, Lim, Aha, Amal, Mai, Lam, Mil, Ahi, Amil, Mail, Hail, İlam, Alil, İham, Hamla

BÜYÜK KANAL 8: Yitirme, Yetim, Yirmi, Terim, Ritim, İrem, Mert, Emir, İtme, Yer, Tim, İri, İyi, Tem, Yem, Ret, Ter, Eti, Mey, Rey, Tire, Yeti, Remi, Erim, Meri, Mit, Mir, Met, İti, Yitme, İye, Miri, İrite, Yitim

BÜYÜK KANAL 9: Kamelya, Makale, Aymak, Yalak, Almak, Yamak, Emlak, Kelam, malak, Kalay, Kalem, Aylak, Alma, Kaya, Ayak, Elma, Lama, Mala, Kalma, Kemal, Mal, Kale, Yaka, Yakma, Alem, Alay, Kayma, Kel, Lake, Yem, Ama, Akma, Maya, Amel, Meal, Lame, Kama, Ela, Yak, Kem, Yama, Ayla, Mey, Yek, Kay, Yel, Aka, Emay, Kala, Ley, Kam, Ala, Aya, Lak, Kal, Yal, Ayma, Kalya, Amal, Lam, Elk, Laka, Malya, Kame, Kayme, Ayal

BÜYÜK KANAL 10: Kiralık, Karlı, Akli, Lira, Akıl, Akil, Karı, Irak, Rakı, Kral, Kira, Kırk, Laik, Arı, Kır, Kar, Arık, Irk, Kıl, İlk, Akı, Aklı, Ali, Ark, Alık, Lak, Kal, Rika, Klik, Kak, Kari, Kir, İla, Kil, Ari, Akik, Karlık, Kik, Karık, Ira, Lir, Kiralı, Arlı, Lika, Irki, Aklık, Kail, Kikla, Kalık, Rakik

BÜYÜK KANAL 11: Bölünme, Bölüm, Bölme, Ünlem, Önlem, Ölüm, Menü, Bölü, Ölme, Nem, Ben, Bel, Önem, Men, Mönü, Ölü, Böle, Bölen, Lümen, Önel, Möble, Leb, Ülen, Bön, Mül, Ölünme

BÜYÜK KANAL 12: Malezya, Yazma, Aymaz, Mala, Meal, Alaz, Alem, Lama, Alma, Alay, Amel, Yama, Elma, Yaz, Mal, Zam, Yem, Aza, Ama, Maya, Ayaz, Lame, Ela, Ayla, Mey, Yel, Laz, Emay, Ley, Ala, Aya, Yal, Azma, Yalaz, Ayma, Eza, Amal, Lam, Zem, Malya, Ayal, Malaz, Laza, Azel

BÜYÜK KANAL 13: Manidar, Marina, Mardin, Daima, Dinar, İdman, Nadir, Damar, Manda, Drama, Mana, Dair, Dara, Ada, Nar, İran, Adam, Ana, Ara, Dar, Anma, Arda, Dram, Aman, Dana, İma, Ama, İmar, Adi, Din, Arma, Namdar, Dama, Nam, Ram, Nama, Anam, Nara, Dam, İman, Amin, İdam, Daim, Nida, Amir, Rami, Mani, Mira, Mania, Ani, Randa, Marda, Mir, Ari, Mai, Rina, İnam, Nadim, Mandar, Nim, Marn, Main, Arami

BÜYÜK KANAL 14: Nilüfer, Lüfer, Fren, File, Fire, Lenf, Erin, Elif, İle, Fen, Fil, Nil, Lif, Fer, Feri, Fin, Üre, Lir, Eril, Enli, Fel, Ülen, Lef, Ferli, Nefir, Enir

BÜYÜK KANAL 15: Bariyer, Birey, İbare, Abiye, Riya, Beri, Bari, Bira, İbra, İbre, Yar, Yer, Ray, Bir, Bey, Bay, Bar, Birer, Abi, Rey, Baki, Eray, Ari, Abe, Bre, Berri, Biye, İye, İare

BÜYÜK KANAL 16: Tekabül, Aktüel, Balet, Kütle, Bale, Beta, Ebat, Bela, Ülke, Bakü, Alet, Kale, Küba, Alt, Tek, Kat, Bal, Tel, Bel, Bek, Kel, Lake, Ela, Bat, Bet, Talk, Beka, Ate, Betül, Lak, Kabe, Kal, Tab, Tal, Ket, Kült, Akü, Kül, Tela, Tül, Tak, Lük, Abe, Küt, Elk, Tabl, Leb, Atel, Bük, Külte, Ketal, Ekü

Words Of Wonders İtalya – Pisa Kulesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun İtalya Pisa Kulesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PİSA KULESİ 1: Ekvator, Ortak, Rekat, Evrak, Roket, Raket, Oktav, Votka, Akort, Terk, Roka, Orta, Kota, Kart, Kot, Ova, Var, Tek, Kar, Kat, Kare, Avro, Tok, Ora, Reva, Ret, Veto, Ter, Kova, Rota, Tav, Orak, Erk, Katre, Kor, Akor, Tar, Aort, Karo, Kora, Otak, Kore, Ark, Tor, Ate, Kort, Avret, Rot, Erat, Kav, Toka, Art, Tork, Eko, Ket, Kotra, Korvet, Vat, Ker, Tak, Revak, Rate, Kov, Torak, Korte, Trake, Trok, Okar, Evrat

PİSA KULESİ 2: Polonya, Plan, Pano, Olay, Onay, Polo, Alp, Pay, Nal, Oya, Yol, Yan, Ayn, Olan, Ona, Pal, Lan, Opal, Lap, Yal, Lop, Alo, Ayol, Poy, Alyon

PİSA KULESİ 3: Tayland, Dalyan, Alyan, Altay, Yalan, Talan, Yanal, Ayna, Aday, Alay, Ayan, Alan, Data, Ata, Ada, Yat, Dalya, Alt, Ana, Yan, Tan, Tay, Dal, Dana, Altan, Ayla, Ayn, Ant, Dalan, Nal, Yad, Naat, Lan, Ala, Lata, Aya, Yal, Tal, Taya, Anal, Ayal

PİSA KULESİ 4: Kaburga, Karga, Kaba, Abuk, Kara, Akar, Arka, Kura, Ara, Kur, Ark, Kar, Gar, Bura, Bar, Burak, Barak, Bakar, Bark, Aka, Aba, Gark, Arak, Bara, Abra, Barka, Abu, Gak, Ruba, Gurk, Agu, Urba, Rua, Akur

PİSA KULESİ 5: Yenilgi, Gelin, Gine, Niye, İlgi, Yeni, Yine, İle, Gen, Yen, Lig, Nil, Ney, Yel, İyi, Gineli, Ley, Yengi, İni, Elgin, İye, Enli, Yelin, Gey, Yenli

PİSA KULESİ 6: Soğanlı, Soğan, Olası, Nasıl, Oğlan, Salon, Alın, Sıla, Salı, Asıl, Ağıl, Aslı, Anı, Son, Sal, Sığ, Sağ, San, Nas, Olan, Oğan, Nal, Ona, Ons, Lan, Sol, Alo, Ağı, Sanı, Sanlı, Sağın, Ası, Ağlı, Sağı, Sığla, Laso, Sığa, Ağsı, Lığ, Loğ

PİSA KULESİ 7: Militan, Liman, Latin, Milat, Limit, Talim, İtina, İman, İmal, İlim, Mini, Tali, İnat, Mali, Malt, Tam, Alt, Tan, Mal, İlan, İma, Ait, Mat, İmla, Nam, Ant, Nal, Ali, Nil, Lan, Tim, Amin, Alim, İlmi, Nail, Tal, Manti, Mani, İmtina, İnal, Ani, İla, İni, Mit, Lim, Tin, Mai, İta, Lam, Ati, Mil, İnam, İti, Amil, Mail, İnti, İlam, Nim, Lain, Main, Amit, Mitil, Miat, İtila

PİSA KULESİ 8: Element, Enlem, Entel, Eleme, Etmen, Temel, Etme, Emel, Tel, Ten, Nem, Men, Net, Tem, Elem, Mete, Emen, Eten, Elenme, Met, Eneme, Teleme, Telem, Etene, Etlenme, Eletme

PİSA KULESİ 9: Nezaket, Etken, Zaten, Tekne, Anket, Zekat, Enkaz, Keten, Tank, Kene, Etek, Keza, Ezan, Kaz, Kez, Tek, Kan, Taze, Kent, Tan, Kat, Tane, Zeka, Ten, Net, Enez, Tez, Zan, Naz, Zen, Ant, Zat, Teke, Akne, Kant, Eke, Ate, Kete, Tezek, Ket, Eten, Tak, Kenet, Eza, Enek

PİSA KULESİ 10: Emlakçı, Çamlık, Kamçı, Çalım, Çıkma, Emlak, Açlık, Kalem, Çakıl, Elma, Kale, Akçe, Alım, Kemal, Akıl, Mal, Kılma, Alem, Akım, Kel, Açık, Lake, Kaç, Kıl, Amel, Kelam, Meal, Çam, Lame, Ela, Kem, Alıç, Çek, Akı, Aklı, Alkım, Kalım, Maç, Alık, Kam, Akçıl, Lak, Alçı, Çalık, Kal, Çalı, Çakı, Çal, Kaçı, Açı, Lam, Çak, Açım, Elk, Kame, Kıç, Çıma, Çakım, Meç, Kaçlı, Malç, Açkı, Çalkı, Kalıç, Lakçı

PİSA KULESİ 11: Bedelli, Bedel, Edebi, Belde, Ebedi, Delil, Elli, Deli, Bile, Bel, Ebe, Dil, İle, Elde, Belli, Bed, Ede, Bide, İlle, Beli, Beledi, İde, Debi, Edi, Leb, Eldeli, Debil, Ebeli

PİSA KULESİ 12: Yakınma, Yanmak, Yıkama, Manyak, Kıyam, Mayın, Anmak, Kayın, Yankı, Aymak, Yanak, Kıyma, Yakın, Kaya, Ayak, Ayı, Aynı, Ayna, Ana, Kan, Yan, Akın, Anma, Yaman, Yaka, Yanma, Yakma, Ayan, Akman, Yıkma, Yanık, Aman, Kınama, Anı, Akım, Kayma, Ayın, Ama, Akma, Mana, Maya, Kanı, Kına, Ayık, Kama, Anka, Yak, Yamak, Yama, Akı, Ayn, Kay, Nam, Nama, Anam, Kana, Aka, Kayan, Anık, Kam, Kanma, Kaan, Aya, Yakı, Ayma, Kın, Yıkanma, Kayı, Kıya, Yakım, Mayna, Ayıkma

PİSA KULESİ 13: Sallama, Salam, Masal, Asma, Mala, Masa, Asla, Asal, Lama, Alma, Mal, Ala, Sal, Sam, Salma, Ama, Mas, Sala, Asa, Lal, Allama, Lala, Amal, Lam

PİSA KULESİ 14: Emniyet, Yetinme, Yemeni, Niyet, Temin, Etmen, Yemin, Yetim, Metin, Nimet, Mine, Etme, İnme, Yeme, Ten, Net, Yine, Tem, Yeni, Yem, Nem, Niye, Yemen, Emin, Yen, Emine, Men, İtme, Yetme, Eti, Mey, Ney, Mete, Tim, Emen, Yeti, Meni, Mit, Eten, Tin, Yenme, Met, Nite, Yitme, İye, Nim, Tein, Eyitme

PİSA KULESİ 15: Dikenli, Dilek, Diken, Delik, Nikel, Denli, Ekin, İlke, Deli, Enik, Kedi, İlik, İnek, İki, Dil, Kin, Denk, Kendi, Kel, İle, İlk, Din, İndi, Nil, Dini, Dek, Link, Liken, Ekli, İdil, Dink, İlkin, Dikine, Ekili, Dik, İni, Dine, Kil, İde, Deni, Edi, Elik, Elk, Dinli, Ekinli, İnekli, Enli, Dinek, Kile, Kinli, İlek, Dikel, İnik, Likide, İlinek, Edik, Delk

PİSA KULESİ 16: Haftaya, Hayta, Hatay, Hafta, Yafta, Tayfa, Hayat, Hata, Tayf, Haya, Aft, Aya, Yat, Ata, Hat, Tay, Fay, Yafa, Haf, Hay, Taya, Aha, Afat, Hayfa, Ahfat

Words Of Wonders İtalya – Kolezyum Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun İtalya Kolezyum bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KOLEZYUM 1: Mankafa, Kanama, Afakan, Nafaka, Anmak, Kafa, Aman, Anka, Akma, Kama, Anma, Mana, Fan, Ana, Kan, Akman, Ama, Nam, Kaf, Nama, Anam, Kana, Fak, Aka, Kam, Kanma, Kaan, Afak

KOLEZYUM 2: İhtilaf, Talih, Lahit, İflah, İlahi, Fitil, Latif, Fatih, İthaf, İthal, Fiil, Tali, Ahit, Fil, Alt, Hal, Hat, Laf, Haiti, Hali, Fit, Ait, Fal, Halt, Ali, Hit, Haf, Aft, Tal, İlah, Fail, İfa, Lif, İtilaf, İla, Lift, Afili, İta, Ati, Ahi, İti, İtlaf, Hail, Afi, Hafi, İtfa, İhtifal, Hilat, Hilaf, Tahlif, İfta, Hatif, Hafit, Flit, İtila

KOLEZYUM 3: Izdırap, Zıpır, Darp, Rıza, Razı, Darı, Pazı, Zar, Irz, Azı, Arp, Arı, Arz, Dar, Rap, Arız, Zıp, Daz, Pır, Ira, Irıp

KOLEZYUM 4: Aktarma, Taramak, Matrak, Matara, Artmak, Makara, Kamara, Aramak, Atamak, Makat, Arama, Ramak, Takma, Kart, Ata, Katar, Tam, Mart, Atma, Atmak, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Atama, Kat, Katma, Artma, Rakam, Tarama, Akar, Aktar, Atak, Ama, Akma, Tarak, Arma, Mark, Kama, Mat, Tar, Ram, Karma, Atar, Aka, Ark, Kam, Taka, Makta, Karama, Arak, Art, Aratmak, Taam, Tak, Aratma, Araka

KOLEZYUM 5: Tarumar, Murat, Armut, Mart, Atma, Arma, Tura, Rum, Tur, Ara, Tam, Mat, Art, Ata, Artma, Ama, Aut, Tar, Ram, Atar, Umar, Mut, Taam, Tamu, Murt, Muta, Amut, Utma, Ruam, Rua

KOLEZYUM 6: Çökelek, Kelek, Ölçek, Ökçe, Keçe, Leke, Köle, Elek, Kök, Çöl, Kek, Kel, Çek, Eke, Keke, Kele, Kekeç, Köçek, Elk, Çekek, Öke, Çökek, Lök, Çökel, Elçek, Çelek, Leçek, Çekel, Leçe

KOLEZYUM 7: Okutman, Komutan, Komuta, Kanto, Oktan, Konut, Komut, Okuma, Nokta, Konum, Manto, Atom, Tuna, Kot, Tank, Mont, Kano, Kum, Tukan, Tam, Konu, Kan, Kamu, Tan, Ton, Kat, Not, Tok, Kota, Onat, Nato, Akut, Maktu, Nota, Maun, Kont, Okan, Aut, Mat, Kom, Kunt, Nam, Ant, Kutan, Kuma, Otak, Ona, Okunma, Kant, Kam, Kotan, Tun, Toka, Koma, Kuman, Mut, Tak, Okutma, Tomak, Tuman, Mano, Oma, Moka, Tamu, Monat, Anot, Onmak, Taun, Konma, Nom, Muta, Anut, Natuk, Notam, Amut, Onma, Utma, Utmak, Onum, Kut, Akont

KOLEZYUM 8: Kafadan, Kanada, Afakan, Nafaka, Adana, Adak, Dana, Kafa, Anka, Ana, Kan, Fan, Ada, Kadana, Kaf, Kana, Fak, Aka, Kaan, Afak, Dank

KOLEZYUM 9: Taksici, Kasti, Taksi, Saki, Asit, Atik, İcat, Kast, Aksi, Kati, Aks, Ait, İki, Kat, Sac, Kas, Tas, Kit, Sak, Tacik, Ask, Ast, Akit, Kist, Asi, İsa, Akis, Sit, Tik, Tak, Ski, İta, Ati, İti, İkta, Saik, Sakit, İstika, İksa, İtki, Astik

KOLEZYUM 10: Beşinci, Biniş, İnce, Nice, İniş, İbiş, Beş, Cin, Ben, Şen, Bin, İnci, Bişi, Bini, Nebi, İni, Şii, Şeb, Niş, Cebin, Benci, Neci, Şeni, Cibin, Şeci

KOLEZYUM 11: Tutarlı, Tutar, Tatlı, Turta, Tartı, Tura, Atıl, Artı, Altı, Tart, Arı, Tat, Tır, Alt, Tur, Tut, Urla, Aut, Atlı, Tar, Tual, Tal, Art, Tul, Ira, Arlı, Tırt, Rua, Tartıl, Lutr, Iltar

KOLEZYUM 12: Mahalle, Hamle, Allah, Mahal, Hamal, Helal, Alma, Amel, Lama, Alem, Meal, Hela, Hale, Elma, Hala, Mala, Lale, Mal, Hal, Ham, Mah, Ama, Allame, Hem, Lame, Ela, Leh, Ala, Lal, Halel, Hamel, Lala, Melal, Aha, Amal, Lam, Allem, Lamel, Meh, Hamla

KOLEZYUM 13: Enstitü, Üstten, Ünite, Testi, Tenis, Sine, Süet, Site, Test, Esin, Etüt, Net, Süt, Sen, Ten, Üst, Set, Eti, Üste, Nesi, Stent, Sit, Sin, Tin, Sent, Nite, Sten, Süit, Tün, Süne, Teist, Tein, Senit, Tesit

KOLEZYUM 14: İşgalci, İşgal, İlgi, Acil, Cila, Şili, Lig, Şal, Ali, Liga, Alg, İla, İşli, Şii, Gali, İlga, Şali, İlca

KOLEZYUM 15: Fasarya, Yarasa, Saray, Sayfa, Safra, Yara, Sara, Sarfı, Fars, Yasa, Araf, Arya, Asya, Fas, Ara, Arsa, Ayar, Raf, Ray, Say, Yas, Saf, Fay, Yar, Safa, Yafa, Far, Asa, Asar, Rafya, Aya, Saya, Aysar

KOLEZYUM 16: Egzotik, Gotik, Zeki, Ezik, Etki, Ezgi, Gezi, Etik, Giz, Tez, Kot, Kez, Tek, Tok, Kit, Toz, Eti, Koz, Ego, Gez, Eko, Ket, Tik, Tiz, Ekti, Tike, Zigot, Geoit, İzge, Ekit

Words Of Wonders İtalya – Trevi Çeşmesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun İtalya Trevi Çeşmesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TREVİ ÇEŞMESİ 1: Edinmek, Dikmen, Medeni, Nedime, Denek, Demin, Dikme, İnmek, Diken, İnme, Mide, Kedi, Ekim, Denk, Kene, İnek, Demek, Kin, Denim, Deme, Emek, Edinme, Kendi, Ekme, Nem, Emin, Emine, Men, Dem, Din, Kem, Ede, Dek, Eke, Kim, Nedim, Endemik, Mine, Ekin, Dink, Emen, Meni, Dik, Dine, Dinme, Enek, İde, Deni, Keme, Edi, Dinmek, Mink, Edim, Meke, Denmek, Nim, Dinek, Denme, Enik, Emik, Edik

TREVİ ÇEŞMESİ 2: Lavanta, Avanta, Vatan, Tavla, Tavan, Talan, Tava, Vaat, Vana, Alan, Ana, Tan, Ant, Nal, Ata, Alt, Altan, Van, Tav, Lav, Naat, Lan, Aval, Ala, Lata, Tal, Vat, Lavta, Anal, Lava, Alatav

TREVİ ÇEŞMESİ 3: Manyeto, Meyan, Metan, Tenya, Manto, Onat, Nota, Tane, Name, Onay, Tema, Oyma, Nema, Mayo, Yat, Mont, Tam, Yan, Tan, Ton, Toy, Not, Ten, Net, Tay, Oya, Tem, Monte, Atom, Nato, Yem, Nem, Ayet, Yen, Men, Meta, Mey, Ney, Mat, Ayn, Nam, Teoman, Ant, Ona, Emay, Ate, Ayten, Yontma, Yom, Enam, Mano, Oma, Met, Eytam, Eman, Monat, Anot, Nom, Notam, Onma, Yonma, Yont, Yoma

TREVİ ÇEŞMESİ 4: Barınma, Ambar, Mana, Nara, Anma, Arma, Aman, Nam, Arı, Anı, Ara, Nar, Ama, Ana, Bar, Baran, Arınma, Bana, Ban, Ram, Nama, Anam, Aba, Barı, Bara, Abra, Anırma, Ira, Banma, Marn, Irama

TREVİ ÇEŞMESİ 5: Mahkeme, Hakem, Emmek, Amme, Emek, Meme, Kem, Hak, Hem, Ham, Emme, Ekme, Mah, Kah, Kam, Eke, Ehem, Keme, Meh, Meke, Kame, Kemha

TREVİ ÇEŞMESİ 6: Tasarım, Arıtma, Mastar, Tasarı, Satım, Sırat, Sıtma, Tarım, Tasma, Astım, Satır, Sırma, Mısra, Martı, Saat, Sarı, Ata, Arı, Sırt, Masa, Tam, Sıra, Mart, Atma, Ara, Mars, Arsa, Satma, Artma, Artı, Sam, Sarma, Asma, Asım, Rast, Tas, Asır, Tır, Ama, Astar, Mas, Sara, Arma, Mat, Star, Tar, Ram, Atar, Ast, Tasa, Atım, Asa, Satı, Asar, Tımar, Sarım, Tasar, Sır, Art, Rasat, Taam, Tras, Artım, Tırsma, Ası, Masat, Ira, Tıs, Tasım, Mastı, Astırma, Sarat, Rasıt, Sıma, Istar, Irama

TREVİ ÇEŞMESİ 7: Suçlama, Salam, Ulama, Masal, Salça, Saçma, Lama, Musa, Mala, Amaç, Açma, Maça, Smaç, Masa, Alma, Asla, Mal, Sulama, Çalma, Sam, Sal, Salma, Uçma, Asma, Asal, Ama, Mas, Sual, Çam, Suç, Saç, Maç, Sala, Asa, Ala, Çal, Amal, Lam, Suma, Çul, Almaç, Ulam, Malç, Ulaç, Saçula

TREVİ ÇEŞMESİ 8: Hünerli, Nehir, Hüner, Rehin, Erin, Hile, Ehil, Nil, Hin, İle, Leh, Her, Ehli, Hür, Üre, Lir, Eril, Enli, Ülen, Enir, Hürle

TREVİ ÇEŞMESİ 9: Levazım, Zeval, Mevla, Lazım, Alem, Elma, Amel, Meal, Alev, Alım, Mal, Laz, Zam, Lav, Lame, Ela, Azı, Vale, Vız, Vaz, Evla, Zamlı, Mazı, Eza, Lam, Zem, Leva, Emval, Azel, Lazıme

TREVİ ÇEŞMESİ 10: Terbiye, Birey, Beter, İbret, Yeter, Eter, Brit, Bere, İbre, Beri, Tere, Eyer, Bir Ter, Ebe, Yer, Bey, Ret, Eti, Teber, Bet, Erte, Rey, Bit, Tire, Yeti, Beyit, Bre, Beti, Biye, Etriye, İye, Ebet, Tebriye, Reye, Terbi, Bitey

TREVİ ÇEŞMESİ 11: Külliye, Üyelik, Eylül, İlkel, İlke, Elli, Ülke, Lüle, Kül, İle, Üye, Yel, İlk, Kil, Kel, Yek, Yük, Ley, Ekli, İlle, Leyli, Külli, Lük, Elik, Elk, Ellik, İye, Kelli, Kile, İlek, Yelli, Ekü

TREVİ ÇEŞMESİ 12: Sıcacık, Cacık, Sıcak, Akıcı, Sıkı, Iska, Askı, Asık, Acı, Sık, Isı, Kısa, Sac, Sıkıca, Kas, Sak, Aks, Akı, Ask, Ası, Cık, Cıcık, Cıs, Askıcı

TREVİ ÇEŞMESİ 13: Lakerda, Dalak, Kader, Adale, Kadar, Dekar, Adak, Dara, Akar, Arka, Kale, Kral, Kara, Kare, Ada, Dakar, Ara, Kar, Dar, Arda, Eda, Dal, Kel, Lake, Ela, Erk, Aka, Ark, Kala, Dek, Aral, Ala, Lak, Arak, Kal, Ker, Elk, Laka, Derk, Ardak, Delk

TREVİ ÇEŞMESİ 14: Isırmak, Kasım, Sırma, Kısım, Irmak, Rakım, Kasır, Sırık, Mısır, Sarık, Kırım, Kısır, Mısra, Kısa, Sarı, Irak, Rakı, Arı, Kır, Sıra, Kar, Sık, Mars, Sıkı, Kırma, Sam, Kas, Sıkma, Asım, Akım, Askı, Arık, Asık, Karı, Irk, Asır, Kısma, Isı, Mas, Mark, Sak, Aks, Akı, Ram, Raks, Ask, Mask, Ark, Isırma, Kars, Kam, Sarım, Marsık, Sır, Sırım, Sıkım, Ası, Ira, Iska, Sıma, Sırımak, Sımak, Sırıma

TREVİ ÇEŞMESİ 15: Mareşal, Maral, Şamar, Alarm, Meral, Lama, Maaş, Alem, Amel, Mera, Alma, Mala, Marş, Maşa, Elma, Şam, Ara, Mal, Leş, Ama, Aşma, Arma, Meal, Lame, Ela, Ram, Aral, Ala, Şema, Aşar, Şal, Şer, Amal, Arş, Lam, Şama, Şale, Şem, Maş, Arşe, Maşer, Almaş, Raşe, Laşe

TREVİ ÇEŞMESİ 16: Fiyasko, Oysaki, Sofya, Kaos, Saki, Foya, Aksi, Akif, Ofis, Faks, Kafi, Oysa, Fok, Koy, Fas, Yok, Oya, Kas, Yoksa, Say, Soy, Yas, Saf, Fay, Soya, Sak, Yak, Aks, Sofa, Kay, Kaf, Sofi, Ask, Fak, Fos, Kof, Faik, Afis, Asi, Safi, İfa, İsa, Akis, Siya, Ski, Kosa, Sako, Sof, Soyka, Afi, Saik, Sif, Siyak, İksa, Kofa, Skif