Words Of Wonders

Words Of Wonders Hindistan Cevapları

Words Of Wonders Hindistan – Altın Tapınak Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Hindistan Altın Tapınak bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ALTIN TAPINAK 1: Musibet, Mebus, Bitme, İstem, Mesut, Mest, Semt, Buse, İtme, Site, Bit, But, Mis, Set, Tem, İsmet, Eti, Bet, Semi, Sut, Tim, Sitem, Besi, Mut, Sit, Esim, Metis, Mit, Bis, Sim, Sem, Met, Beti, Muti, Beis, Metbu, Betim, Muit

ALTIN TAPINAK 2: Rafting, Granit, Tarif, İftar, İrfan, Gitar, Fani, İnat, Arif, Ring, İran, Naif, Rant, Raf, Nar, Tiran, Gri, Ringa, Tan, Fit, Ait, Fan, Gaf, Tar, Ant, Gar, Rating, Far, Aft, Gani, Art, İfa, Ani, Fin, Grafit, Figan, Ari, Tin, İta, Nafi, Ati, Rina, İfrat, Fangri, Afi, İrat, İtfa, İfta, Rint, Fanti, İfna, Anif, Rafit

ALTIN TAPINAK 3: Fişleme, İşlem, Meşe, Emel, Eşli, Elim, Film, File, Elif, Lime, Mil, Lif, Şef, Leş, Fil, İşleme, Efe, İle, İlme, Elem, Eşme, Şile, İşeme, Fiş, Emiş, Lim, Fişe, Fel, Şem, Eşlem, Lef, Şif, Şelf, Şifleme, Şilem, Eşilme, Meleş

ALTIN TAPINAK 4: Çekilme, Emekli, Melike, Kelime, Çelik, İçmek, Çilek, Melek, İmleç, Çekim, Eklem, Çelme, İlmek, Çile, Keçi, Emek, Çekme, Elek, İçme, Emel, Kel, Ekme, İle, Çil, İlk, İlke, Leke, Ekim, Kem, İlme, Çek, Elem, İçel, Keçeli, Eke, Kim, Emekçi, Melik, Çekmeli, Çeki, Ekli, Keçe, Elim, Elçi, İlçe, Kele, Emeç, Kil, Çim, Lim, Lime, Keme, Mil, Elik, Elk, Meke, Çileme, Kelem, Çekem, Kile, İlek, Elekçi, Emlik, Çelmek, Meç, Elmek, İmlek, Ekilme, Emik, Elçek, Elçim, Çelek, İçlem, Çilemek, Çelmik, Çelim, Leçek, Miçel, Çimek, Çekel, Leçe

ALTIN TAPINAK 5: Telgraf, Gaflet, Etraf, Fert, Afet, Fare, Alet, Fal, Laf, Art, Ela, Tef, Raf, Aft, Alt, Tel, Ret, Ter, Gaf, Tar, Gar, Far, Ate, Fer, Erat, Tal, Alg, Erg, Tela, Etfal, Rate, Gale, Efrat, Fel, Atel, Lef, Agel, Tergal, Getr

ALTIN TAPINAK 6: Eğrilik, Lirik, Kiler, Kiril, İleri, Kirli, Eğri, İlik, Eğik, İlke, Erik, İki, İri, Kel, İle, İlk, Erk, Ekli, Ekili, Kir, Kil, Ker, Elik, Elk, Lir, Erlik, Eril, Kile, İlek, Eğir, Eğrili, Erkli, İğlik

ALTIN TAPINAK 7: Vitesli, Vites, Sivil, Liste, İleti, Selvi, Evli, Lise, Elit, Veli, Stil, Etli, Elti, Etil, Sel, Tel, İle, Set, Eti, Site, Sevi, Sit, Tevil, Sili, İti, Sitil, İsli, Tevsi, İvesi, Telis, Telsi, Telvis, Liet

ALTIN TAPINAK 8: Uğraşma, Uğraş, Şamar, Maaş, Marş, Arma, Şura, Maşa, Arş, Ağa, Ama, Ara, Rum, Şam, Uğrama, Aşma, Ram, Muş, Umar, Aşar, Şuara, Uğra, Şama, Şua, Maş, Ruam, Rua, Ağma

ALTIN TAPINAK 9: Krampon, Roman, Korna, Kramp, Orman, Koma, Opak, Akor, Krom, Kano, Karo, Norm, Okan, Roma, Mor, Nar, Rom, Arp, Kan, Kar, Oran, Rap, Makro, Kopma, Roka, Kamp, Park, Ora, Pano, Pak, Mark, Onar, Kap, Orak, Kor, Kom, Nam, Ram, Kora, Pomak, Ona, Ark, Kron, Kam, Komar, Amor, Maron, Ramp, Rop, Mano, Oma, Moka, Onmak, Konma, Nom, Onma, Marn, Okar, Nokra

ALTIN TAPINAK 10: Usulsüz, Susuz, Sulu, Usul, Ulus, Uslu, Ulu, Süs, Zül

ALTIN TAPINAK 11: Tahliye, İthal, Talih, Lahit, Hayli, Aleyh, İhale, Halt, Aile, Ahit, Elti, Hale, Hela, Etli, Yat, Alt, Hal, Hat, Tel, Tay, Alet, Hali, İle, Ait, Ayet, Eti, Ela, Hey, Leh, Yel, Ali, Hit, Halet, Ley, Ate, Aliye, Hile, Elit, Ehli, İlahe, Yal, Tal, İlah, Yeti, İhya, Hilye, İla, Hay, Tela, Tali, Ehil, İta, Ati, Ahi, Etil, İye, Hail, Teali, Atel, Hilat, Haile, Ateh, Tehi, Liet

ALTIN TAPINAK 12: Karınca, Kanca, Karın, Ancak, Aracı, Akran, Arka, Caka, Nara, Akar, Karı, Rakı, Akın, Kanı, Irak, Acı, Arı, Nar, Kır, Ana, Kan, Ara, Kar, Kara, Kırca, Acar, Can, Anı, Anca, Arık, Irk, Kıran, Kına, Anka, Akı, Kana, Aka, Ark, Anık, Kaan, Nacak, Arak, Kın, Car, Cana, Raca, Anacık, Ira, Cık, Cırnak, Karacı, Acırak

ALTIN TAPINAK 13: Pastane, Saten, Sanat, Sapan, Paten, Pasta, Asena, Apse, Tane, Sapa, Pena, Step, Tasa, Saat, Ata, Ana, Pes, Tan, Sen, Ten, Net, Etap, Tas, Sana, Antep, Pas, Sena, Set, Sap, San, Ant, Nas, Pat, Ast, Naat, Tapan, Asa, Ate, Tapa, Esna, Pens, Asap, Pata, Sent, Sten, Pest, Apsent

ALTIN TAPINAK 14: Kerevit, Tekir, Teker, Kirve, Etki, Evet, Kiev, Terk, Teke, Eter, Erik, Tere, Kere, Evre, Etek, Tek, Kit, Ret, Ter, Eti, Erk, Erke, Erte, Eke, Vere, Veri, Kete, Erek, Etik, Tire, Terek, Ket, Kir, Kerte, Tik, Ker, Kitre, Ekti, Terki, Tike, Tevek, Verit, Kerti, Tevki, Evrik, Vetire, Virt, Ekit

ALTIN TAPINAK 15: Esrarlı, Israr, Esrar, Sela, Sarı, Asıl, Salı, Asır, Aslı, Sıla, Sıra, Sera, Ser, Sel, Arı, Sal, Esra, Ela, Sır, Ası, Ira, Arlı

ALTIN TAPINAK 16: Sebzeli, Elbise, Sebze, Sebil, Ezeli, Beze, Bile, Lise, Sezi, İzbe, Sele, Ezel, Bel, Zil, Ebe, Belize, Sel, Biz, Sibel, İle, Bez, Siz, Beli, Bezeli, Besi, Bis, Leb, Beis, Ebesiz, Ebeli, Bezsi

Words Of Wonders Hindistan – Ganj Nehri Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Hindistan Ganj Nehri bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GANJ NEHRİ 1: Apansız, Sazan, Sapan, Azap, Anız, Pazı, Sıpa, Sapa, Naz, Azı, Sap, San, Zan, Ana, Anı, Sana, Aza, Pas, Saz, Nas, Asa, Zıp, Asap, Sanı, Nasıp, Apaz, Ası, Anasız, Ansız

GANJ NEHRİ 2: Yalamak, Yalaka, Aylak, Aymak, Yalak, Malak, Almak, Kalay, Yamak, Yama, Yaka, Kama, Maya, Akma, Kaya, Ayak, Lama, Mala, Alma, Kalma, Mal, Yakma, Alay, Kayma, Alaka, Aklama, Ama, Yak, Ayla, Kay, Yalama, Aka, Kala, Kam, Ala, Aya, Lak, Kal, Yal, Ayma, Kalya, Amal, Lam, Laka, Malya, Akala, Ayal, Aylamak, Aylama

GANJ NEHRİ 3: Torbalı, Tablo, Batıl, Torba, Orta, Atıl, Aort, Bora, Altı, Rota, Olta, Atlı, Batı, Balo, Arı, Bor, Boa, Alt, Bol, Rol, Bal, Bot, Artı, Oba, Bar, Ora, Oral, Baro, Tır, Tar, Bat, Robalı, Tor, Alto, Trol, Rot, Lor, Barı, Tab, Tal, Art, Roba, Alo, Tol, Borat, Lot, Oralı, Lort, Ira, Tabl, Arlı, Ortalı, Lota, Atol, Rabıt, Boralı, Lorta, Iltar

GANJ NEHRİ 4: Gıyaben, Baygın, Beyan, Gaye, Gına, Aynı, Bey, Bay, Ben, Ayı, Anı, Ney, Yan, Gen, Ban, Ayın, Yen, Ayn, Aygın, Abe, Yangı, Gey, Yegan

GANJ NEHRİ 5: Kanatlı, Analık, Anlatı, Altın, Kalan, Anlık, Tanık, Kanal, Takla, Kalın, Kanıt, Katlı, Kanat, Talan, Altı, Takı, Ata, Alın, Tank, Alt, Ana, Kan, Akın, Akıl, Tan, Kat, Atık, Katı, Alan, Katılan, Atıl, Anı, Anıt, Atak, Altan, Kıt, Tanı, Atkı, Kıl, Kanı, Kına, Tık, Anka, Kanlı, Kıta, Akı, Aklı, Atlı, Klan, Ant, Nal, Kana, Talk, Aka, Naat, Kala, Alkan, Alık, Kant, Anık, Lan, Ala, Talak, Lata, Taka, Kaan, Lak, Kal, Tın, Tal, Kın, Aklan, Tak, Anal, Analı, Antlı, Laka, Kalıt, Atalık, Talkın, Altık, Anlak, Natıka, Kıtal, Itlak

GANJ NEHRİ 6: İşletme, Temel, İşlem, İtme, Etli, Etme, Lime, Emel, Elim, İşte, Etil, Elit, Eşli, Eşit, İşleme, Tel, Tem, İletme, İle, Leş, Meşe, Eti, İlme, Elem, Eşme, Mete, Tim, Şile, İşeme, Metil, Mit, Emiş, Lim, Mil, Şilte, Met, Teşmil, Şem, Şilt, Eşlem, Telem, Elti, İşetme, İtleşme, Şet, Şilem, Eşilme, Meleş, Liet, Şetim

GANJ NEHRİ 7: Hayvani, Hayvan, Viyana, Yavan, Vahiy, Havan, Yahni, Haya, Yani, Ayan, İhya, Ayin, Ayna, Vana, Ayva, Vaha, Hava, Ana, Yan, Han, Ayhan, Hin, Van, Hani, Vah, Ayn, Havya, Hanya, Ayni, Hav, Aya, Havai, Hain, Vay, Avni, İhvan, Ani, Hay, Aha, Ahi, Nah, Nahiv, Hanay, Havi, Ayvan, Vahi, Viya, Yiv, İnha

GANJ NEHRİ 8: Aerobik, Bakire, Kibar, Bakir, Kobra, Bekar, İbare, Kabir, Orak, Kira, Beka, Baki, Baro, Bira, Bir, Bor, Boa, Erik, Kar, Kare, Roka, Oba, Bar, Bora, Berk, Bek, Ora, Bok, Bekir, Barok, Erk, Kor, Akor, Karo, Abi, Kora, Bark, Kore, Ark, İbra, Kebir, Beri, Rakibe, Kabe, Bari, Rika, Roba, Kari, Eko, Kir, Ker, Borak, Ari, Abe, Bre, İbre, Bekri, Erika, Borik, Okar, Ekabir, Brik, İare

GANJ NEHRİ 9: Hasarlı, Hasar, Hasıl, Hasır, Sahra, Harlı, Islah, Ahır, Asla, Hırs, Sarı, Sıra, Sıla, Sara, Hala, Arı, Asıl, Halı, Ara, Arsa, Saha, Hal, Has, Salı, Sal, Asır, Asal, Aslı, Har, Sala, Hıra, Hasıla, Salah, Asa, Aral, Ala, Asar, Saralı, Hara, Sır, Halas, Sah, Hır, Aha, Hars, Ası, Ira, Hasa, Ahar, Aharlı, Arlı, Aralı, Rıh

GANJ NEHRİ 10: Alerjik, Kareli, Alerji, Kiler, Aile, Kral, Akil, Laik, Lira, İlke, Erik, Kale, Kare, Akli, Kar, Kel, Lake, İle, Kira, İlk, Ela, Jel, Erk, Ali, Ark, Lak, Ekli, Kal, Rika, Kari, Jale, Kir, İla, Kil, Ker, Ari, Elik, Elk, Reji, Jile, Lir, Erika, Erlik, Eril, Jikle, Kile, İlek, Lika, Erkli, Kail, İare

GANJ NEHRİ 11: Eylemek, Elemek, Yemek, Eylem, Eklem, Melek, Eleme, Yelek, Elek, Leke, Yeme, Emek, Yele, Emel, Ekleme, Eyleme, Kel, Ekme, Yem, Kem, Mey, Yek, Elem, Yel, Meleke, Ley, Eke, Kele, Yeke, Keme, Elk, Meke, Keleme, Kelem, Yeleme, Yelmek, Yelme, Elmek

GANJ NEHRİ 12: Adaptör, Arpa, Dara, Dört, Para, Data, Darp, Arap, Art, Ara, Ata, Ada, Arp, Tar, Dar, Arda, Rap, Atar, Pat, Trap, Tapa, Adap, Pata, Tör

GANJ NEHRİ 13: Manikür, İmkan, İkram, İnkar, Mani, Amir, Mika, İkna, İman, Amin, İmar, İran, Kira, Nar, Kin, Kan, Kar, İma, Kür, Mark, Nam, Ram, Ark, Kam, Kim, Ümran, Rika, Rami, Kari, Maki, Mira, Kani, Akü, Kir, Akim, Ani, Mir, Ari, Mai, Karni, Rina, İnam, Kaim, Mink, Münkir, İnak, Nim, Kain, Marn, Main, Marki, Anüri, Ünik, Mürai

GANJ NEHRİ 14: Doktora, Doktor, Kadro, Akort, Ortak, Roka, Toka, Tork, Orta, Orak, Kort, Odak, Karo, Kart, Kot, Koro, Kar, Kat, Dar, Kod, Oda, Tok, Kota, Ora, Otokar, Rota, Kor, Akor, Tar, Aort, Kora, Otak, Oto, Ark, Tor, Rot, Dok, Art, Roda, Kotra, Tak, Torak, Trok, Okar

GANJ NEHRİ 15: Sonunda, Anons, Soda, Odun, Dans, Dua, San, Son, Oda, Sudan, Don, Suna, Dun, Sonda, Nas, Ondan, Ona, Ons, Nan

GANJ NEHRİ 16: Uzatmak, Uzamak, Katma, Atmak, Azmak, Makat, Kazma, Takma, Tuzak, Kamu, Kama, Zamk, Kaza, Azat, Ata, Kaz, Muz, Kum, Tam, Atma, Uzak, Kat, Zam, Tuz, Atak, Uzama, Akut, Maktu, Aza, Ama, Akma, Aut, Mat, Uzatma, Kuma, Zat, Aka, Kam, Zum, Kuz, Akmaz, Taka, Makta, Mazak, Azma, Mut, Taam, Tak, Tamu, Muta, Amut, Utma, Uzam, Utmak, Kut

Words Of Wonders Hindistan – Hawa Mahal Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Hindistan Hawa Mahal bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

HAWA MAHAL 1: İzdiham, Mizahi, Mizah, Daimi, Dizim, İdam, Dahi, İmza, Hadi, İmha, Azim, Daim, İzah, Dizi, Diz, Zam, Ham, Mah, Haz, İma, Adi, Dam, Hadim, Mazi, Haiz, Dimi, Midi, Had, Hami, Daz, Mai, Dah, İmdi, Ahi, Hiza, Ahdi, İzam, Miza, İham, Ahiz

HAWA MAHAL 2: Gerekme, Germek, Gerek, Kemer, Ermek, Krem, Emek, Kere, Ege, Kem, Kerem, Germe, Erme, Ekrem, Ekme, Erk, Erke, Gem, Eke, Erek, Erg, Ker, Keme, Kemere, Grek, Merek, Meke, Kemre, Gemre

HAWA MAHAL 3: Maharet, Matrah, Rahmet, Harem, Haram, Rahat, Tamah, Mart, Hata, Hara, Reha, Mera, Arma, Mert, Ata, Tam, Atma, Ara, Artma, Hat, Tema, Ahmet, Tem, Ham, Mah, Hart, Tamer, Ret, Ama, Ter, Meta, Hem, Mat, Tar, Emrah, Ram, Har, Atar, Ahret, Her, Hare, Ate, Erat, Art, Tarh, Matah, Tahra, Taam, Ehram, Harta, Aha, Rate, Met, Meh, Ahar, Raht, Mahra, Hamt, Ateh

HAWA MAHAL 4: Tabanca, Taban, Acaba, Baca, Bant, Taba, Can, Ant, Ana, Ata, Tan, Anca, Bana, Ban, Bat, Naat, Abat, Caba, Aba, Tab, Anaca, Cana

HAWA MAHAL 5: Anlaşma, Anlam, Aşama, Şaman, Alman, Maşa, Aman, Mana, Mala, Naaş, Anma, Alma, Maaş, Alan, Lama, Şam, Anlama, Ana, Mal, Ama, Aşma, Nam, Nama, Anam, Aşlama, Nal, Lan, Ala, Şal, Şan, Amal, Anal, Lam, Şama, Maş, Anamal, Maşala, Almaş

HAWA MAHAL 6: Difteri, Ferdi, Terfi, Dert, Fide, Diri, Deri, Fert, Fire, Ter, Tef, Fit, Ret, Eti, Def, Fer, Ferit, Tire, Feri, İri, Fitre, İde, Edi, Redif, İti, İfrit, Defi, İrite

HAWA MAHAL 7: Sabırlı, Sıralı, Sarılı, Sabır, Asılı, Salı, Işıl, Sıra, Sarı, Aslı, Asır, Asıl, Sıla, Isı, Bas, Arı, Bal, Basılı, Bar, Sal, Bası, Barı, Sır, Sırlı, Ası, Ira, Arlı

HAWA MAHAL 8: Kakaolu, Kukla, Kulak, Ukala, Koala, Kakao, Koku, Okul, Oluk, Ulak, Kola, Kul, Kol, Alo, Kula, Kaka, Aka, Kala, Ala, Kok, Lak, Kal, Okka, Kak, Kuka, Lok, Koka, Laka, Akak, Alakok, Okluk, Kalak

HAWA MAHAL 9: Basitçe, İsabet, Sabit, Basit, Site, Beta, Çita, Asit, Tabi, Abes, Ebat, Bas, Asi, Ast, Tas, Taç, Ait, Set, Eti, Sebat, Saç, Bat, Bet, Abi, Ate, Bit, Tab, Bati, Besi, İsa, Sit, Çat, Çit, Bis, Biat, İta, Abe, Ati, Beti, Sabite, Abis, Beis, Sabi, Etçi, Seçi, Çise, İbate, Baç, Çis, İtçe

HAWA MAHAL 10: Mazeret, Meret, Metre, Mezar, Emare, Mezra, Meze, Tarz, Tere, Mert, Eter, Taze, Ezme, Etme, Tam, Mart, Zam, Arz, Tema, Tem, Erme, Tez, Tamer, Ret, Terme, Ter, Meta, Mera, Mat, Tar, Ram, Zar, Zat, Erte, Mete, Zer, Ate, Erat, Mezat, Art, Eza, Rate, Zeamet, Zem, Reze, Met, Emraz, Emaret

HAWA MAHAL 11: Aşçılık, Açılış, Alışık, Çakıl, Kışla, Kılıç, Kaçış, Alkış, Açlık, Çıkış, Alış, Alçı, Aşık, Işık, Aşk, Akıl, Ilık, Açık, Aşı, Kaç, Kıl, Şık, Alıç, Kış, Akı, Aklı, Alık, Akçıl, Lak, Çalış, Çalık, Kal, Çalı, Aşçı, Işıl, Çakı, Akış, Çal, Kaçı, Şal, Açı, Kaş, Işılak, Aşılı, Kaşlı, Çak, Çakılı, Açış, Kalış, Akışlı, Şak, Çıkı, Aşlık, Kıç, Aşıklı, Kılış, Kaçlı, Alkışçı, Çakılış, Açkılı, Çakış, Ilıkça, Alışkı, Açkı, Çalkı, Kalıç, Işkı, Lakçı

HAWA MAHAL 12: İltifat, Tatil, Latif, Fitil, Tali, Fiil,Fail, Alt, Tat, Ait, Fal, Laf, Lif, Fil, Fit, Ali, Aft, Tal, İfa, İtilaf, İla, Lift, Afili, İta, Taltif, Ati, İti, İtlaf, Afi, İtfa, İfta, Flit, İtila

HAWA MAHAL 13: Terleme, Eleme, Meret, Metre, Temel, Tere, Emel, Etme, Ter, Mert, Tel, Reel, Tem, Erme, Ret, Terme, Elem, Erte, Mete, Eter, Met, Teleme, Remel, Telem, Eletme

HAWA MAHAL 14: Palyaço, Olay, Alay, Paça, Ayça, Çapa, Lapa, Alo, Oya, Çay, Aya, Yol, Çal, Ala, Alp, Pala, Pay, Ayla, Çalap, Pal, Alpay, Opal, Lap, Yal, Lop, Çap, Yalpa, Ayol, Paçal, Poy, Ayal, Çapla, Çolpa, Loça

HAWA MAHAL 15: Seksüel, Sükse, Kese, Ülke, Sele, Elek, Leke, Lüks, Kül, Süs, Ses, Sel, Kek, Sek, Seks, Selek, Kes, Keles, Eke, Kele, Lük, Sekel, Elk, Küs, Eslek, Kesel, Ekü

HAWA MAHAL 16: Annelik, Naklen, Naneli, Nakil, Lakin, Nikel, Aleni, Nine, Nane, Akil, Laik, İnek, Klan, Akli, Anne, Aile, Kin, Kan, Kale, Kel, Kenan, Lake, İlan, İle, İlk, İlke, Ela, Nal, Ali, Nil, Elan, Aklen, Akne, Lan, Nakli, İnan, Nan, Link, İkna, Lak, Ekin, Liken, Ekli, Kal, Nail, İnal, Kani, Ani, İla, Kil, İlanen, Elik, Elk, İnak, Nanik, Enli, Kain, Lain, Kile, İlek, Lika, Enik, Kail, İane, Nale, Nanelik

Words Of Wonders Hindistan – Taç Mahal Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Hindistan Taç Mahal bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TAÇ MAHAL 1: Taraftar, Arafat, Tartar, Taraf, Tatar, Araf, Tart, Tat, Ata, Tar, Raf, Far, Aft, Art, Ara, Tafta, Atar, Tafra, Afat, Trata, Taat

TAÇ MAHAL 2: Daralmak, Kalamar, Daralma, Kamara, Makara, Aramak, Adamak, Madara, Dalmak, Karma, Alarm, Almak, Arama, Kadar, Ada, Damar, Lama, Mala, Dalak, Dakar, Alma, Kalma, Adam, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Damla, Kral, Dar, Mal, Arda, Rakam, Dram, Adalar, Adama, Akar, Alaka, Dal, Armada, Damak, Aklama, Drama, Ama, Akma, Adak, Dalma, Arma, Mark, Ramak, Kama, Dama, Maral, Ram, Dalama, Malkar, Aka, Ark, Kala, Dam, Kam, Aral, Ala, Dara, Maada, Alarma, Lak, Karama, Arak, Kal, Dalamak, Malak, Marda, Amal, Lam, Karlama, Laka, Araka, Akala, Ardak, Alarmak

TAÇ MAHAL 3: Becermek, Mercek, Kemer, Ermek, Cemre, Kere, Krem, Bere, Ece, Kem, Ebe, Emek, Cem, Kerem, Berk, Bek, Erme, Ekrem, Ekme, Erk, Erke, Cebe, Eke, Cer, Erce, Erek, Becerme, Ker, Cereme, Keme, Bre, Kemere, Kebe, Merek, Meke, Berkem, Kebere, Kemre, Emcek

TAÇ MAHAL 4: Marmaris, Miras, Mimar, Sarma, Sima, İmam, Amir, Mama, Masa, İmar, Arma, Mars, Asma, Arsa, Ara, Sam, İma, Mis, Ama, Mas, Sara, Ram, Asa, Asar, Sari, Sair, Amma, Sami, Asi, Rami, Mira, Mim, İsa, Asri, Mir, Sim, Ari, Mai, Arami, İrs

TAÇ MAHAL 5: Bulaşıcı, Alıcı, Ilıca, Acılı, Alış, Bacı, Işıl, Acı, Baş, Aşı, Şal, Bal, Bul, Balcı, Başlı, Cıbıl, Buca, Bula, Uca, Aşılı, Abu, Acul, Aşıcı, Şua, Bıcıl

TAÇ MAHAL 6: Davetiye, Tedavi, Edevat, Diyet, Davet, Detay, Vade, Edat, Yedi, Veda, Deve, Adet, Vida, İade, Yat, Vadi, Evet, Dev, Tay, Deva, Eda, Ait, Ayet, Diye, Adi, Tav, Eti, Veya, Yad, Ede, Ate, Vedat, Vay, Diva, Yeti, Dav, Daye, Avdet, Vat, Tevdi, Tediye, Diya, İta, İde, Ati, Eviye, Edi, İdea, İye, Deyi, Vedia, Viya, Yiv, Tedai, Ayevi, Avdeti, Yave

TAÇ MAHAL 7: Güzellik, İlkel, Güzel, Gülle, Lüle, Ezik, Ezgi, İlke, Zeki, Elli, Ülke, Gezi, Kel, Gül, Kez, İle, Giz, İlk, Lig, Gez, Ekli, İlle, Kül, Güz, Külli, Kil, Zil, Lük, Zelil, Elik, Elk, Ellik, Kelli, İzlek, Kile, Güzlek, İlek, Zül, İzge, İlkgüz, Gezlik, Ekü, Klüz

TAÇ MAHAL 8: Lisanslı, Lisans, Nasıl, Lisan, İlan, Aslı, Alın, Asli, Sıla, Asıl, Salı, Asil, Sis, Nal, Sal, Anı, San, Nas, Ali, Nil, Lan, Lal, Sınai, İlla, Nail, Asi, İnal, Nisa, Sanı, Sallı, Ani, İla, İsa, Sin, Sanlı, Sası, Allı, Ası, Lain, Alil, İsal

TAÇ MAHAL 9: Profesör, Spor, Efor, Sörf, Repo, Eros, Örf, Fes, Pos, Örs, Pes, Pres, Ser, Fos, Fer, Fors, Peso, Rop, Sof, Pof, Serf, Per, Sör, Pöf, Frer

TAÇ MAHAL 10: Kazanmak, Kazanma, Kanamak, Kazmak, Kanama, Kazak, Azman, Kanka, Namaz, Kazma, Kazan, Akmak, Anmak, Anzak, Kaz, Zaman, Ana, Kan, Makak, Anma, Kaza, Zam, Akman, Aman, Aza, Ama, Akma, Mana, Zan, Kama, Naz, Anka, Nam, Nama, Anam, Kana, Kaka, Aka, Azmak, Kam, Akmaz, Kanma, Kaan, Mazak, Kanmak, Azma, Kak, Kakma, Zamk, Akak, Zanka, Kamkaz

TAÇ MAHAL 11: İlkbahar, Ahlaki, Harika, Halka, Ahlak, Harbi, Kabil, İhbar, Bakir, Kabir, Bahar, Bakla, Ahali, Kibar, Hala, Bir, Bira, Haki, Halk, Arka, Ara, Hak, Kar, Kara, Kral, Bal, Hal, Kaba, Bar, Abla, Akar, Lira, Hali, Kah, Kira, Barak, Kalbi, İlk, Har, Abi, Halik, Baha, Bakar, Balak, Balkar, Bark, Ablak, Ali, Bala, Aka, Ark, Kala, İbra, Aral, Ala, Aba, İkbal, Arabi, Lak, Bahri, Baki, Hara, Ahir, Arak, Kal, Bari, Akil, Laik, Akli, Rika, İlah, Kari, Bara, Kir, İla, Abra, Barka, Kil, Ari, Aha, Hab, Ahi, İlhak, Hakir, Lahika, Laka, Lir, Ahar, Kahir, Hail, Balar, Kariha, Harabi, İkrah, Harlak, Bahir, Lika, Bilar, Kail, Brik, Karha, Kahil, İlkah, Abli

TAÇ MAHAL 12: Orantılı, Orantı, Alıntı, Altın, Tanrı, Torna, Atıl, Olta, Rota, Altı, Tanı, Orta, Aort, Rant, Alın, Arı, Nar, Alt, Rol, Tan, Ton, Oran, Not, Artı, Onlar, Anı, Anıt, Onat, Ora, Oral, Nato, Tır, Nota, Onar, Atılı, Atlı, Tar, Ant, Olan, Nal, Ona, Tor, Alto, Lan, Trol, Rot, Lor, Oranlı, Tın, Tal, Art, Alo, Tırıl, Tol, Tını, Tonla, Itır, Lot, Oralı, Antlı, Lort, Ira, Anot, Artın, Arlı, Ortalı, Lota, Tornalı, Natır, Atol, Anırtı, Anıtlı, Onarlı, Lorta, Iltar

TAÇ MAHAL 13: Kapuçino, Kupon, Çinko, Panik, Kopça, Opak, Pano, Koni, Uçak, Kano, Konu, Puan, Okçu, İkna, Koç, Kin, Çin, Kupa, Kan, Okapi, Kip, Çan, Çip, Kaç, Pak, Çok, Kap, Okan, Ona, Kup, Koçu, İkon, Kani, Çap, Ani, İnç, Çak, Koçan, Piko, İnak, İkona, Kain, Kapuçin, Naip, Nakip, Konç, Apiko, Nikap, İpka, Çuka, Punç, Çipo, Pik

TAÇ MAHAL 14: Acımasız, Acısız, Sızma, Masa, Amca, Asma, Sızı, Zam, Isı, Cam, Azı, Ama, Aza, Asa, Acı, Acıma, Sac, Sam, Asım, Caz, Mas, Saz, Acımsı, Camsı, Azma, Mazı, Isıcam, Cız, Ası, Sazcı, Camsız, Camız, Cıs, Sıma, Azca

TAÇ MAHAL 15: Askeriye, Kasiyer, Kayseri, Askeri, Seyrek, Asker, Keser, Sirke, Kesir, Seyir, Kira, Riya, Eyer, Saki, Erik, Yer, Kere, Kar, Eser, Kase, Kare, Ray, Kas, Risk, Eski, Sera, Say, Seri, Esra, Yas, Saye, Sek, Aksi, Kese, Yar, Sak, Yak, Aks, Kes, Erk, Ser, Yek, Kay, Erke, Raks, Serik, Ask, Reis, Ark, Kars, Rey, Eke, Kayser, Sari, Erek, Esir, Eksi, Sair, Siyer, Rika, Sirk, Seki, Eray, Asi, Ekseriya, Kari, Sere, Kir, İsa, Akis, Ekser, Asri, Ker, Siya, Ski, Ari, Kesi, Yeke, Akse, Karye, Erika, Yeis, İye, Ekseri, Kesre, Esrik, Esre, Sake, Saik, Reye, Esik, Esire, Siyak, Keres, İrs, İksa, Serak, Seyek, Siyek, İare

TAÇ MAHAL 16: Sarılmak, Kısalma, Markalı, Asılmak, Salkım, Sarmak, Kırsal, Aralık, Salmak, Sarmal, Almak, Irmak, Alarm, Asmak, Sarı, Irak, Rakı, Arı, Makas, Lama, Mala, Kır, Masa, Alma, Asıl, Sıra, Kalma, Asla, Arka, Ara, Marka, Saklı, Kısa, Kar, Sık, Kara, Mars, Alım, Arsa, Kral, Akıl, Kasa, Mal, Salam, Kasım, Islak, Rakam, Kırma, Salak, Salı, Saka, Sam, Sarma, Sal, Salma, Kılma, Kas, Sıkma, Maslak, Asma, Asım, Akım, Akar, Askı, Arık, Asık, Karı, Masal, Irk, Sarkma, Asır, Kısma, Kasma, Sakar, Aksam, Asal, Sıla, Ama, Akma, Kıl, Sakal, Sırma, Rakım, Aslı, Mas, Sara, Arma, Mark, Ramak, Klas, Sak, Kama, Kamalı, Aks, Armalı, Akı, Aklı, Kalas, Salık, Maral, Irksal, Ram, Alkım, Kalım, Karma, Raks, Sala, Kasar, Malkar, Ask, Islamak, Aka, Mısra, Mask, Ark, Kala, Kars, Alık, Kam, Asa, Kasır, Sarık, Aral, Ala, Karslı, Asar, Asmalı, Karlı, Kasılma, Islama, Sarılma, Sırlama, Lak, Saralı, Sarım, Arak, Kal, Marsık, Sakalı, Sır, Kasalı, Rakamlı, Kaslı, Makaslı, Aksırma, Karıma, Malak, Arkalı, Amal, Sırlamak, Karalı, Lam, Asılma, Iklama, Asmalık, Sarak, Skala, Ası, Laka, Ira, Iska, Sarkıl, Arlı, Aralı, Mıskal, Salkıma, Asklı, Karılma, Irlamak, Karamsı, Amalık, Iramak, Sıma, Mıskala, Sımak, Irlama, Aslık, Irama

Words Of Wonders Hindistan – Meenakshi Tapınağı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Hindistan Meenakshi Tapınağı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MEENAKSHİ TAPINAĞI 1: Brezilya, Birey, Azeri, Libya, Zebra, Beyaz, Bariz, İbare, Lazer, Yerli, Rezil, Biraz, Abiye, Bilye, Bir, Aile, Bira, Yer, Yaz, Bey, Bal, Bay, Ray, Bela, Bar, Arz, Bel, Bale, Lira, Biz, İle, Baz, Bez, Ziya, Yar, Ela, Bile, Yel, Zar, Abi, Laz, Ali, Rey, İbra, Ley, Zer, Aliye, Beyza, İbraz, Beri, Bayi, Zira, Bari, Alize, Yal, Beril, Eray, Beli, Rize, İla, Zil, Ari, Zayi, Eza, Abe, Bre, İbre, Riya, İzale, Libre, Biye, Lir, İye, Riyal, İlbay, Zail, Zir, Leb, Eril, Biyel, Bezir, İzbe, Beyzi, Briz, Azil, İzabe, Azel, Bilar, Brezil, Zeyil, Lezar, İare, İbzal, Abli

MEENAKSHİ TAPINAĞI 2: Manganez, Zamane, Egzama, Mangan, Gamze, Namaz, Manga, Azman, Zaman, Gama, Aman, Nema, Anne, Name, Nane, Gana, Ana, Anma, Gaz, Zam, Gen, Ezan, Nem, Aza, Ama, Manen, Mana, Men, Zan, Naz, Nam, Zen, Gaza, Mega, Nama, Anam, Gem, Gam, Gez, Nan, Enam, Amenna, Azma, Anamnez, Anane, Eza, Zem, Eman, Nazmen

MEENAKSHİ TAPINAĞI 3: Herhangi, Rehin, Nehir, Ergin, Erhan, Reha, Ring, İran, Hane, Hain, Gine, Geri, Hare, Hani, Nar, Gri, Ringa, Gen, Han, Hangi, Hin, Giren, Gar, Har, Her, Ahir, Gani, Erin, Ani, Erg, Ari, Ahi, Hah, Rina, Nah, Narh, Gren, Ergi, Gah, Nehari, Rahne, Ahiren, Grena, İnha, İane, Enir, Gahi, İare

MEENAKSHİ TAPINAĞI 4: Kızılcık, Kızlık, Kızıl, Cılız, Kılık, Ilık, Kıl, Kız, Cılk, Cız, Kızık, Cık, Cızık, Kızcık

MEENAKSHİ TAPINAĞI 5: Savunmak, Savunma, Avunmak, Usanmak, Sunmak, Asuman, Sanmak, Kavun, Aksam, Anmak, Sumak, Namus, Manav, Makus, Makas, Kum, Masa, Ana, Kan, Kamu, Kasa, Anma, Sunma, Sav, Saka, Sanma, Sam, Kusma, Kas, Akman, Aman, Asma, Suna, Sauna, Avans, Sana, Vaka, Kasma, Saman, Asmak, Van, Muska, Ama, Akma, Maun, Mana, Mas, Vakum, Sak, Kama, Anka, Aks, Sava, Manas, Musa, San, Kavas, Nam, Kuma, Nas, Nama, Anam, Ask, Kana, Aksu, Aka, Vana, Mask, Aksan, Kam, Asa, Avam, Masun, Savma, Kanma, Kaan, Kav, Savmak, Sunak, Kuman, Usanma, Kamus, Avunma, Savak, Akvam, Suma, Savan, Mavna, Vaks, Aksuna, Akva, Masnu

MEENAKSHİ TAPINAĞI 6: Tereyağı, Ayırt, Yatır, Yeter, Ağıt, Yarı, Ağrı, Artı,Tere, Eğer, Ayrı, Ayet, Eter, Eyer, Ayı, Arı, Yat, Yağ, Yer, Ray, Tay, Ret, Tır, Ağır, Ter, Yar, Tar, Erte, Yağı, Rey, Ate, Yatı, Erat, Eray, Art, Tığ, Ağı, Rate, Ira, Ayrıt, Eğe, Ayıt, Yağır, Reye, Yır, Yeğ

MEENAKSHİ TAPINAĞI 7: Lunapark, Kaplan, Parlak, Kapan, Kalan, Lakap, Kural, Plaka, Rakun, Akran, Kanal, Ukala, Kuran, Parka, Nar, Arp, Kupa, Puan, Ana, Kan, Arka, Ara, Para, Kar, Kara, Kur, Kral, Plan, Kalp, Arpa, Rap, Alan, Nur, Kula, Kul, Apak, Alp, Park, Plak, Akar, Kura, Urla, Pak, Pala, Kap, Anka, Kulp, Pul, Klan, Nal, Kana, Nara, Lapa, Aka, Arap, Pal, Ark, Kup, Kala, Alkan, Lan, Aral, Ala, Ulak, Kaan, Lak, Ulan, Arak, Kal, Lap, Uran, Kurna, Palan, Aklan, Anal, Karun, Laka, Run, Klapa, Anlak, Lup, Rua, Akur, Larp

MEENAKSHİ TAPINAĞI 8: Mezarlık, Meraklı, Kremalı, Mızrak, Reklam, Erzak, Emlak, Kelam, Lazer, Rakım, Krema, Karlı, Mezar, Kalem, Elma, Irak, Kız, Kaz, Rakı, Arı, Kır, Kez, Lazım, Kemal, Merak, Kar, Alım, Kral, Akıl, Rıza, Zeka, Mal, Krem, Zam, Kare, Razı, Kırma, Kazım, Kazı, Kale, Arz, Meral, Kılma, Keza, Alem, Kamer, Akım, Arık, Karı, Irk, Kel, Irmak, Lake, Kızma, Irz, Kıl, Amel, Mezra, Mark, Meal, Lame, Mera, Ela, Kem, Erk, Azı, Akı, Aklı, Ram, Zar, Alkım, Kalım, Laz, Ark, Marke, Zer, Alık, Kam, Arız, Zekalı, Lak, Zamlı, Kal, Zerk, Mazı, Azık, Zamklı, Ker, Eza, Zamk, Lam, Zem, Azlık, Elk, Zırlak, Ira, Arlı, Kame, Emraz, Azel, Kazıl, Lezar, Lazıme

MEENAKSHİ TAPINAĞI 9: Nevresim, Mesnevi, Sevinme, Seminer, Mesire, Ermeni, Mersin, Neresi, Resmen, Evren, Esmer, Siren, Serin, Evrim, Verme, Sene, Eser, Sever, Esen, Sen, Eren, İnme, Sevme, İvme, Resmi, Resen, Erme, Seri, Nem, Erime, Mis, Servi, Emir, Emin, Emine, Men, Verem, Nev, Esme, Serme, Merve, Evre, Ense, Ser, Seren, Enser, Mersi, Nemse, Nevi, Semi, Senem, Evin, Sinem, Reis, Vere, Sevim, Nere, Veri, İrsen, Resim, Esir, İrem, İmren, İsmen, Sine, Mine, Nesi, Esin, Emen, Semen, Semer, Verim, Evirme, Meni, Sevi, Remi, Sere, Erin, Erim, Meri, Esim, Sin, Sinme, Mir, Sim, Esrime, Nesir, Sem, Ermin, Serim, Nesim, Nim, Esre, Meres, Erinme, Senir, Mesen, Esire, İrs, Seme, Esirme, Evsin, Senevi, Nevir, Enir

MEENAKSHİ TAPINAĞI 10: Pastoral, Lostra, Postal, Parola, Posta, Topal, Atlas, Palto, Astar, Aptal, Pasta, Tarla, Plato, Spot, Saat, Ata, Arp, Orta, Alt, Rol, Asla, Spor, Ara, Para, Arsa, Top, Arpa, Rap, Sarp, Sal, Alp, Post, Salt, Polat, Rast, Ora, Tas, Oral, Asal, Pos, Pas, Sopa, Rota, Pala, Sara, Olta, Pars, Palas, Star, Sapa, Portal, Sap, Stor, Tar, Salat, Aort, Pot, Atar, Talas, Sala, Stop, Pat, Lapa, Ast, Arap, Tasa, Pal, Trap, Tor, Asa, Topla, Alto, Aral, Posa, Ala, Trol, Asar, Lata, Paso, Tos, Sarpa, Rot, Lor, Tapa, Pastal, Polar, Opal, Partal, Sol, Tasar, Lap, Lop, Tal, Raspa, Art, Rasat, Asap, Pata, Alo, Pota, Salpa, Salto, Tol, Salta, Tras, Orsa, Rop, Lot, Parsa, Lort, Slap, Potas, Satrap, Lota, Aport, Atol, Sota, Pastra, Laso, Lasta, Sarat, Lorta, Larp, Apotr, Patal

MEENAKSHİ TAPINAĞI 11: Bahçıvan, Çıban, Havan, Çaba, Hava, Anaç, Vaha, Vana, Han, Çan, Açı, Haç, Anı, Ana, Açan, Bana, Van, Ban, Vah, Ahçı, Baha, Aba, Hav, Aha, Hab, Bav, Nah, Hınç, Çav, Vın, Çın, Baç

MEENAKSHİ TAPINAĞI 12: İndirmek, İndirme, Dikmen, Minder, Edinim, Minik, Derin, İrmik, Kredi, Demin, Diken, Demir, Dikme, Direk, Diren, Kedi, Mide, İnek, İki, Erik, Kin, Renk, Denim, Krem, İnme, Denk, Kendi, Deri, Nem, Emir, Kimi, Emin, Men, Dem, Din, İndi, Ekim, Kem, Erk, Derik, İmik, Dini, Dek, Demiri, Kerim, Kim, Mini, Nedim, Erkin, İrem, İmren, Mine, Ekin, Dink, Dikim, İnmek, Dikine, Meni, Dimi, Diri, Remi, Midi, Erin, Erim, Dik, Kir, Meri, İni, İri, Dine, Ker, Kendir, Mir, Dinme, İde, Deni, İmdi, Ermin, Edi, Dinmek, Derk, Deminki, İrin, Dirim, Mink, Edim, Miri, Dren, Nim, Dinek, Kirmen, Enik, İnik, Dineri, Direnim, Emik, Edik, Kirde, İrkme, Enir

MEENAKSHİ TAPINAĞI 13: Kızarmak, Kazımak, Kızarma, Kazmak, Kızmak, Mızrak, Kırmak, Kazık, Kazak, Karma, Rakım, Ramak, Marka, Kazma, Kırk, Irak, Kız, Kaz, Rakı, Arı, Kızak, Kır, Arka, Ara, Kar, Makak, Kara, Rıza, Kaza, Zam, Razı, Rakam, Kırma, Kazım, Kazı, Arz, Arıza, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Irmak, Maraz, Kızma, Irz, Aza, Ama, Akma, Akmak, Azar, Arma, Mark, Araz, Kama, Kazıma, Azı, Akı, Ram, Zar, Zara, Kaka, Aka, Ark, Azmak, Kam, Arız, Akmaz, Arak, Mazak, Azma, Azra, Kak, Kakma, Mazı, Karıma, Azık, Kırkma, Karmak, Zamk, Karık, Ira, Akak, Razakı, Karımak, Markka, Kakım, Karıkma, Karmık, Iramak, Kakıma, Irama, Kamkaz

MEENAKSHİ TAPINAĞI 14: Müttefik, Tüketim, Tütmek, Tüfek, İtmek, Tetik, Ütmek, İtme, Etki, Etik, Küfe, Etüt, Ümit, Ekim, Tef, Tek, Tem, Fit, Kit, Eti, Kem, Kim, Tüm, Tim, Küme, Müfit, Füme, Ket, Tik, Mit, Küf, Küt, Met, Ekti, Kef, Tütme, Tike, Fek, Tüf, Ütme, Emik, Tekit, Müft, Ekit, Ekü

MEENAKSHİ TAPINAĞI 15: Sevinçli, Sevinç, Nesil, Selvi, Çinli, Sivil, İsveç, Veli, Lise, İçin, Lens, Vinç, İçli, Linç, Evli, Çivi, Çin, Sel, Sen, İle, Çil, Nev, İçel, Nevi, Evin, Nil, İsveçli, Selin, İçsel, Sine, Nesi, Esin, Elçi, İlçe, Sini, Sevi, Çile, İni, Çini, İnç, Sin, İliç, Sili, Vinçli, İsli, Enli, Seçi, İvesi, Çise, Sinle, Eviç, Evsin, İlenç, Nesiç, Evinli, Çis, İneç, Evç, Çisen

MEENAKSHİ TAPINAĞI 16: Müzakere, Merkez, Ezmek, Merak, Zümre, Mezra, Mezar, Kemer, Erzak, Krema, Emare, Ermek, Üzmek, Keza, Kaz, Meze, Kez, Kere, Kar, Emek, Zeka, Krem, Zam, Kare, Üreme, Kerem, Arz, Üzere, Kamer, Erme, Ezme, Ekrem, Ekme, Kür, Üzme, Mark, Mera, Kem, Erk, Erke, Ram, Zar, Ark, Marke, Zer, Küreme, Kam, Eke, Erek, Küme, Müze, Küre, Zerk, Akü, Ürkme, Ker, Eza, Zamk, Zem, Keme, Üre, Reze, Merek, Üremek, Meke, Kame, Zeker, Emraz, Kemre, Mezür, Ümera, Ürem, Zükam, Ekü