Words Of Wonders

Words Of Wonders Güney Kore Cevapları

Words Of Wonders Güney Kore – Gyeongbokgung Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Kore Gyeongbokgung bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GYEONGBOKGUNG 1: Mücahit, Hatim, Cihat, İtham, Hacim, Ahit, İcat, İmha, Cami, Ümit, Hac, Tam, Cam, Ham, Tüm, Hat, Mah, İma, Ait, Mat, Hit, Tim, Hatmi, Cim, Hami, Mit, Mai, İta, Ati, Ahi, Tüh, İcma, Cima, Hitam, Amit, Hamt, İham, Miat, Camit

GYEONGBOKGUNG 2: Fırtına, Fırat, Fırın, Tanrı, Rant, Atıf, Artı, Anıt, Itır, Tanı, Aft, Tan, Raf, Fan, Far, Arı, Nar, Anı, Tır, Tar, Ant, Rıfat, Tın, Fır, Art, Fırt, Tını, Ira, Artın, Natır, Anırtı

GYEONGBOKGUNG 3: Hakkari, Harika, Kara, Arka, Kira, Hara, Akar, Haki, Ara, kar, Hak, Ark, Kir, Kah, Har, Kaka, Aka, Ahir, Arak, Rika, Kak, Kari, Ari, Aha, Akik, Kik, Ahi, Arkaik, Hakir, Ahar, Kahir, Akak, Kariha, İkrah, Karha, Rakik

GYEONGBOKGUNG 4: Kırılma, Karlı, Kırım, Irmak, Rakım, Kral, Ilım, Karı, Rakı, Ilık, Akım, Irak, Akıl, Alım, Kıl, Arı, Kır, Kar, Mal, Kırma, Kılma, Arık, Irk, Mark, Akı, Aklı, Ram, Alkım, Kalım, Ark, Alık, Kam, Iraklı, Lak, Kal, Kımıl, Arılık, Kırmalı, Lam, Lıkır, Ira, Akımlı, Arlı, Karılı, Ilımak, Ilıma, Kılır

GYEONGBOKGUNG 5: İncitme, Metin, Temin, Nimet, Emici, Emin, Nice, İnce, İnme, Mine, İtme, Mini, İnci, Tim, Ten, Cin, Cem, Net, Tem, Nem, Men, Eti, Cet, Meni, Cim, İni, Mit, Tin, Cemi, Met, Nite, İti, İnti, Nim, Tecim, Neci, Tein, Mineci

GYEONGBOKGUNG 6: Çocuklu, Çoklu, Çocuk, Oluk, Uçuk, Okçu, Uçlu, Okul, Kol, Ulu, Çok, Koç, Kul, Kulu, Koçu, Lok, Kolcu, Çulcu, Cuk, Çul, Çucu

GYEONGBOKGUNG 7: Menfaat, Metan, Anma, Aman, Nema, Atma, Fena, Tema, Afet, Name, Mana, Tane, Men, Ana, Net, Ata, Tef, Tam, Tan, Fen, Ten, Fatma, Tem, Nem, Ama, Meta, Fan, Mat, Nam, Ant, Nama, Anam, Fanta, Naat, Ate, Enam, Aft, Nafta, Neft, Taam, Atfen, Menfa, Met, Afat, Fent, Eman, Manat, Nemf

GYEONGBOKGUNG 8: Mülteci, Cümle, Tecil, Elti, Cilt, Ümit, Elim, Etil, Lime, Etli, Elit, İtme, İle, Tel, Tül, Cem, Tem, Cemil, Eti, İlme, Tüm, Tim, Cet, Metil, Cim, Mit, Lim, Mil, Cemi, Tümce, Met, Elci, Tümel, Celi, Tecim, Ütme, Mül, Liet

GYEONGBOKGUNG 9: Kocaeli, Kaleci, Ekol, Kale, Loca, Ocak, İlke, Kilo, Acil, Cila, Aile, Koca, Akli, Akil, Kola, Kol, Kel, Lake, İle, İlk, Ela, Ali, Lak, Ekli, Kal, Koli, Laik, Alo, Eko, Lok, İla, Kil, Elcik, Ole, Elik, Elk, Elci, Oleik, Celi, Kile, İlek, Lika, Kail, İlca

GYEONGBOKGUNG 10: Sükunet, Sükut, Tünek, Nükte, Sütun, Kent, Kunt, Net, Ten, Sen, Sek, Süt, Tek, Üst, Set, Kes, Üste, Sut, Tun, Süet, Ket, Sent, Küt, Sükun, Küs, Sten, Nüks, Tün, Süne, Kut, Ekü

GYEONGBOKGUNG 11: Üşengeç, Güneş, Üçgen, Genç, Neşe, Çene, Güç, Şen, Ege, Gen, Gene, Geçen, Gün, Geç, Geçe, Güneç, Çüş, Üşenç

GYEONGBOKGUNG 12: Yapışma, Yapma, Yapım, Yaşam, Maşa, Yapı, Maaş, Paşa, Yama, Ayıp, Yaşa, Maya, Ayı, Ama, Yaş, Şam, Şap, Aşı, Aşma, Pay, Payam, Mapa, Aya, Ayma, Yapış, Aşım, Şama, Maş, Şıp, Apışma, Apış, Apaş

GYEONGBOKGUNG 13: Bırakma, Marka, Bakır, Rakım, Ambar, Karma, Ramak, Bakım, Irmak, Rakam, Arka, Kaba, Rakı, Akar, Kama, Irak, Arı, Kır, Ara, Kar, Kara, Bakma, Kırma, Bar, Akım, Arık, Karı, Irk, Ama, Akma, Barak, Arma, Mark, Akı, Ram, Bakı, Bakar, Bark, Aka, Ark, Kam, Aba, Barı, Arak, Bakam, Bara, Karıma, Bıkma, Abra, Barka, Kırba, Ira, Iramak, Irama

GYEONGBOKGUNG 14: İzlenim, Menzil, Enzim, Nemli, Zemin, Elim, Emin, İnme, Lime, İzin, Mini, İlim, Mil, Nem, Men, İle, İlme, Zen, Nil, Mine, İlmi, Zili, Meni, Zeminli, İzlem, İni, Zil, Lim, Mineli, Zem, İnmeli, Enli, Nim, İnilme

GYEONGBOKGUNG 15: Barikat, Bakir, Katar, Tabir, Aktar, Batak, Tarak, Kabir, Kibar, Tabak, Kati, Brit, Kara, Taba, Bira, Kart, Ata, Bir, Arka, Ara, Kar, Kat, Kaba, Bar, Akar, Atak, Kit, Ait, Kira, Barak, Batar, Tar, Bat, Atar, Abi, Bakar, Bark, Aka, Ark, İbra, Tabi, Abat, Aba, Bit, Atari, Taka, Arabi, Baki, Akit, Arak, Batik, Tab, Bari, Bati, Atik, Rika, Art, Tarik, Kari, Bara, Kir, Tik, Abra, Barka, Tak, Ari, Biat, İta, Ati, İrat, İkta, Barit, Brik, Akait, Rakit

GYEONGBOKGUNG 16: Sıkılma, Salkım, Kaslı, Salık, Asılı, Islık, Kasım, Islak, Saklı, Kısım, Iska, Sıla, Akıl, Askı, Kısa, Asıl, Sık, Alım, Sıkı, Mal, Salı, Ilık, Sam, Sal, Kılma, Kas, Sıkma, Asım, Akım, Asık, Kısma, Isı, Kıl, Aslı, Mas, Isıl, Klas, Sak, Aks, Akı, Aklı, Alkım, Kalım, Ask, Mask, Askılı, Alık, Kam, Lak, Kal, Kımıl, Sıkım, Lam, Ası, Ilım, Akımlı, Kısılma, Mıskal, Ilımak, Ilıma, Asklı, Sıma, Sımak, Aslık

GYEONGBOKGUNG 17: Süratli, Sürat, Rast, Asit, Stil, Tali, Lira, Asil, Asli, Salt, Süit, Ast, Süt, Tas, Tar, Alt, Sal, Üst, Ait, Star, Ali, Sari, Sair, Tal, Art, Asi, Tür, Satir, İla, İsa, Sit, Asri, Tül, Tras, Ari, İta, Ati, Lir, İrat, İrs, İrsal, İsal, Ürat

GYEONGBOKGUNG 18: Damıtma, Tadım, Tamam, Madam Damat, Atma, Atım, Data, Dama, Adım, Adam, Mama, Tam, Dam, Mat, Ata, Ada, Ama, Amma, Taam

GYEONGBOKGUNG 19: İşkence, Enik, Kene, Neşe, İnce, Eşik, Ekşi, Eşek, İnek, Cenk, Ekin, Nice, Şike, Cin, Şen, Kin, Ece, Eke, Enek, Nece, Niş, Eşkin, Şek, Keş, Neci, Şeni, Keşen, Şeci

GYEONGBOKGUNG 20: Kemirme, Kemer, Mermi, Emmek, Ermek, Meme, Ekim, Kere, İrem, Emir, Emek, Krem, Emmi, Erik, Kir, Kerem, Emme, Erme, Ekrem, Ekme, Erime, Kem, Erk, Erke, Eke, Kerim, Kim, Kerime, Erek, Remi, Erim, Meri, Mim, Ker, Mir, Keme, Merek, Meke, Erimek, Kemre, Emik, İrkme

GYEONGBOKGUNG 21: Posasız, Sopa, Sıpa, Posa, Paso, Pazı, Azı, Pos, Poz, Sos, Pas, Saz, Sap, Sapsız, Zıp, Sası, Ası, Passız

GYEONGBOKGUNG 22: Romancı, Onarım, Orman, Racon, Roman, Onca, Norm, Roma, Oran, Cam, Can, Mor, Nam, Anı, Nar, Acı, Arı, Rom, Ora, Onar, Ram, Canım, Ona, Ormancı, Amor, Maron, Car, Mano, Oma, Ira, Nom, Onma, Marn, Omca

GYEONGBOKGUNG 23: Politik, İplik, Optik, Pilot, Likit, Kilit, Tipik, Tilki, Koli, İlik, Tipi, Klip, Kilo, Pot, Kol, Kot, İki, Top, Tok, Kip, Kit, İlk, Tip, Kitli, Poli, Pili, Tipo, Lop, Pil, Lok, Kolit, Tik, Kil, Tol, Topik, Lot, Piko, İti, Lipit, İtlik, Kopil, İtki, Pik

GYEONGBOKGUNG 24: Kinetik, Teknik, Etkin, Tekin, Kitin, Etnik, Ekin, Kent, Enik, İnek, Etki, Etik, Tek, Kin, Kek, İki, Ten, Net, Kit, Eti, Kinik, Ket, İni, Tik, Tin, Kik, Ekti, Nite, İti, İnti, Tike, Tein, İnik, İtki, İkitek, Ekit, Ekinti 

Words Of Wonders Güney Kore – N Seul Kulesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Kore N Seul Kulesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

N SEUL KULESİ 1: Sollama, Slalom, Masal, Salam, Molla, Mala, Alma, Asal, Asma, Lama, Mola, Asla, Masa, Ama, Sol, Olma, Mal, Sam, Sal, Salma, Mas, Som, Soma, Sala, Solma, Asa, Ala, Lal, Alo, Lala, Amal, Lam, Oma, Molas, Laso

N SEUL KULESİ 2: Kurbağa, Uğrak, Kura, Kara, Kaba, Arka, Abuk, Akar, Ark, Bar, Ağa, Kur, Ara, Kar, Bura, Burak, Barak, Bakar, Bark, Aka, Aba, Buğra, Arak, Bağ, Bara, Abra, Barka, Abu, Bağa, Ruba, Uğra, Urba, Rua, Akur

N SEUL KULESİ 3: Yasaklı, Ayaklı, Asyalı, Kalay, Kıyas, Yasak, Aylak, Kaslı, Salak, Yasal, Aylık, Layık, Yalak, Saklı, Islak, Kaya, Ayak, Ayı, Yıl, Asıl, Asla, Yasa, Sayı, Kısa, Sık, Akıl, Kasa, Salı, Saka, Yaka, Sal, Kas, Alay, Askı, Asık, Say, Yas, Asal, Sıla, Kıl, Sakal, Yalı, Aslı, Ayık, Klas, Sak, Yakalı, Yak, Aks, Ayla, Akı, Aklı, Kalas, Kay, Salık, Sala, Ask, Aka, Kala, Alık, Asa, Ala, Salya, Aya, Lak, Saya, Kal, Yal, Yakı, Sakalı, Kasalı, Asya, Kayı, Kalya, Yaslı, Saykal, Kıya, Alaysı, Skala, Ası, Laka, Iska, Aylı, Ayal, Asklı, Yasalı, Ayaksı, Kalaysı, Aslık, Yısa

N SEUL KULESİ 4: Şekilli, İşkil, İlkel, Eşlik, Şekil, Klişe, Şike, İlik, Şili, Eşik, İyke, Kişi, Ekşi, Eşli, Elli, İki, Şekli, Kel, İle, Leş, İlk, İşlek, Ekşili, Şile, Ekli, İlle, Ekili, Eşlilik, İşli, Kil, Şii, Killi, İşlik, Elik, Elk, Şikeli, Ellik, Şek, Keş, Kelli, Kile, Ekiliş, İlli, İlek

N SEUL KULESİ 5: Barbekü, Bekar, Küre, Bakü, Kare, Beka, Berk, Küba, Kür, Kar, Bar, Bek, Erk, Bark, Ark, Kübra, Kabe, Akü, Ker, Abe, Bre, Üre, Bük, Ekü

N SEUL KULESİ 6: Muhacir, Hurma, Hamur, Hacim, Rahim, Huri, İmar, Rumi, İcra, Amir, Cari, Rica, İmha, Cami, Cuma, Ahu, Ruh, Cam, Hac, Ham, Mah, İma, Mahir, Ram, Har, Umar, Rum, Cura, Mahur, Ahir, Rami, Mira, Mahcur, Acur, Ruhi, Cim, Car, Hami, Uca, Rumca, Raci, Mir, Hacir, Ari, Mai, Ahi, İhram, Mihr, İcma, Harim, Cima, Humar, İrca, Ruam, Rua, İcar, Cihar, Mucir, İham

N SEUL KULESİ 7: Tutuklu, Tutkulu, Kutulu, Tutku, Kutlu, Tutuk, Utku, Kutu, Ulu, Kul, Tut, Kulu, Tutulu, Tutu, Utlu, Tul, Tulu, Utkulu, Tuluk, Kut, Kuut

N SEUL KULESİ 8: Estonya, Senato, Aseton, Tenya, Saten, Tane, Oysa, Ayet, Onat, Onay, Soya, Nota, Sote, Tas, Yat, Yan, Tan, Ton, Sen, Son, Toy, Not, Ten, Net, Tay, Oya, Say, Soy, Nato, Yas, Saye, Yen, Sena, Set, Ney, Ayn, San, Ant, Nas, Ona, Ons, Ast, Ate, Ayten, Tos, Esna, Sonat, Sone, Sent, Sten, Anot, Steno, Sota, Yont

N SEUL KULESİ 9: Boyamak, Baymak, Kobay, Yamak, Bamya, Aymak, Oymak, Koma, Yaka, Ayak, Yama, Mayo, Maya, Akma, Kama, Kaya, Koy, Boa, Yok, Boyama, Boya, Bakma, Kaba, Bay, Boy, Koyma, Oya, Yakma, Oba, Kayma, Oyma, Ama, Bok, Yak, Bom, Kom, Kay, Aka, Kam, Aba, Aya, Yom, Yaba, Bakam, Ayma, Bayma, Oma, Moka, Yoma

N SEUL KULESİ 10: Sorumlu, Sorum, Ulus, Mors, Usul, Rulo, Sulu, Uslu, Soru, Olur, Omur, Umur, Ulu, Rum, Som, Mor, Rom, Rol, Sur, Rus, Lor, Sol, Ulum, Umu, Oluru

N SEUL KULESİ 11: Payidar, Payda, Diyar, Aday, Yara, Dair, Ayar, Arpa, Arya, Arap, Para, Darp, Dara, Riya, Dar, Ada, Arp, Riyad, Ara, Arda, Rap, Ray, Dip, Adi, Pay, Yar, Yad, Aya, Adap, Parya, Yarda, Ari, Pir, Diya, Ariya, Paradi, İrap

N SEUL KULESİ 12: Sızlama, Salam, Masal, Lazım, Sızma, Mala, Lama, Asla, Alma, Sıla, Asal, Aslı, Alım, Salı, Asma, Masa, Asıl, Mal, Zam, Sam, Sal, Salma, Asım, Aza, Ama, Mas, Saz, Azı, Sala, Laz, Asa, Ala, Asmalı, Islama, Zamlı, Alaz, Azma, Mazı, Sazlı, Amal, Lam, Asılma, Ası, Malaz, Laza, Sıma

N SEUL KULESİ 13: Komando, Donmak, Donma, Kano, Moda, Okan, Odak, Koma, Don, Nam, Kod, Kan, Dam, Oda, Kom, Kondom, Ona, Monako, Kam, Dok, Mano, Oma, Dank, Moka, Onmak, Konma, Nom, Onma, Donam

N SEUL KULESİ 14: Ayrıntı, Yarın, Yanıt, Yatır, Tanrı, Ayırt, Artı, Ayrı, Itır, Yarı, Tanı, Rant, Anıt, Aynı, Yar, Ayı, Arı, Yat, Nar, Yan, Tan, Ray, Tay, Anı, Tır, Ayın, Ayn, Tar, Ant, Yatı, Tın, Art, Tayın, Tını, Ira, Artın, Ayrıt, Ayırtı, Ayıt, Yarıntı, Natır, Anırtı, Yır

N SEUL KULESİ 15: Figüran, Figür, İrfan, Arif, Ring, İran, Fani, Naif, Fan, Gün, Gaf, Raf, Ani, Nar, Gür, Gri, Ringa, Gar, Far, Gani, İfa, Fin, Figan, Ari, Nafi, Rina, Fangri, Afi, Anüri, Füg, İfna, Anif

N SEUL KULESİ 16: Koklama, Kalmak, Koala, Olmak, Akmak, Lokma, Almak, Malak, Kakao, Koma, Lama, Mala, Kola, Alma, Mola, Kol, Olma, Kalma, Makak, Mal, Kalkma, Ama, Akma, Kama, Kom, Kaka, Aka, Kala, Kam, Ala, Kok, Lak, Kokma, Kal, Okka, Kak, Kakma, Alo, Lok, Amal, Koka, Lam, Oma, Moka, Laka, Akak, Alakok, Oklama, Kalak, Oklamak, Kaloma

N SEUL KULESİ 17: Yumurta, Murat, Yumru, Armut, Uyum, Umur, Mart, Tura, Umut, Rum, Yar, Mat, Yat, Tur, Art, Tam, Yurt, Ray, Tay, Uyuma, Uyur, Uyma, Aut, Yutma, Tar, Ram, Umar, Yuma, Mut, Umu, Uyutma, Tamu, Murt, Muta, Amut, Utma, Uray, Yutum, Ruam, Rua

N SEUL KULESİ 18: Tüfekçi, Tüfek, Çifte, Etik, Çift, Etki, Küfe, Keçi, Küf, Çit, Tek, Çek, Tef, Fit, Kit, Eti, Çeki, Ket, Tik, Küt, Ekti, Tekçi, Kef, Tike, Fek, Etçi, Tüf, Çük, Ekit, Etçik, Ekü, İtçe

N SEUL KULESİ 19: Helvacı, Helva, Levha, Avcı, Hela, Halı, Cıva, Alev, Vale, Hacı, Acı, Hal, Lav, Ela, Leh, Hac, Hale, Vah, Hav, Evla, Havlı, Leva, Veca, Levhacı, Acve

N SEUL KULESİ 20: Kestane, Kasten, Saten, Kaset, Kesat, Anket, Esnek, Tekne, Senet, Etken, Keten, Eksen, Kent, Esen, Kene, Etek, Tank, Tek, Kan, Sene, Tan, Kat, Sen, Tane, Kase, Ten, Net, Kas, Tas, Sek, Sena, Set, Kese, Sak, Aks, Kes, Ense, Kast, San, Ant, Nas, Teke, Ask, Ast, Akne, Kant, Eke, Ate, Kesen, Kete, Sekte, Esna, Ket, Eten, Tak, Kenet, Enek, Sent, Akse, Nekes, Sten, Sekant, Sake, Senek

N SEUL KULESİ 21: Kütahya, Kahya, Kahta, Hayta, Hatay, Yatak, Hayat, Hata, Taka, Atak, Kaya, Haya, Ayak, Yaka, Yat, Ata, Hak, Kat, Hat, Tay, Kah, Yak, Kay, Yük, Aka, Aya, Akü, Tüy, Hay, Taya, Tak, Aha, Küt, Tüh

N SEUL KULESİ 22: Yalıtım, Atılım, Yatılı, Altı, Alım, Atlı, Yalı, Malt, Ilım, Atıl, Atım, Tay, Mat, Mal, Ayı, Yat, Yıl, Tam, Alt, Atılı, Yalım, Yılma, Yatı, Yal, Tal, Lam, Yatım, Aylı, Ayıt, Ilıma, Ilıtma, Ayıltı

N SEUL KULESİ 23: Bombeli, Biblo, Bombe, Mobil, Bile, Lobi, Lime, Elim, Bel, İle, Mil, Bol, Bilme, Bom, İlme, Bemol, Beli, Emboli, Lim, Ole, Limbo, Leb

N SEUL KULESİ 24: Kamuoyu, Uyumak, Uymak, Okuma, Yumuk, Yamuk, Kuyum, Oymak, Yumak, Uyum, Koyu, Kuma, Oyma, Kamu, Koma, Mayo, Koy, Kum, Yok, Uyku, Koyma, Oya, Uyuma, Uyma, Kuyu, Yak, Kom, Kay, Yokum, Oyum, Kam, Yom, Yuma, Oyuk, Uyak, Umu, Oma, Moka, Yuka, Yoma

Words Of Wonders Güney Kore – Namiseom Adası Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Kore Namiseom Adası bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

NAMİSEOM ADASI 1: Çalıntı, Alıntı, Altın, Altı, Çalı, Tanı, Anıt, Alçı, Alın, Çatı, Atlı, Atıl, Çal, Anı, Alt, Tan, Çan, Taç, Atılı, Alıç, Ant, Nal, Lan, Tın, Tal, Açı, Çat, Çıta, Tını, Çatılı, Çıt, Antlı, Çanlı, Taçlı, Atçı, Çaltı, Laçın, Anıtlı, Çın, Açıt

NAMİSEOM ADASI 2: Sinerji, Serin, Sinir, Siren, İrin, Esin, Sine, Seri, Esir, Erin, İrsi, Reis, İris, Sen, Ser, Nijer, İrsen, Nesi, Sini, İni, İri, Sin, Nesir, Reji, Senir, İrs, Enir

NAMİSEOM ADASI 3: Piramit, Primat, Tamir, Ritim, Parti, İmar, Prim, Tipi, Pati, Mart, Miat, Tar, Tim, Ait, İma, Arp, Tam, Tapir, Rap, Mat, Tip, Ram, Pat, Trap, Art, Amir, Rami, Mira, İri, Aritmi, Mit, Ramp, Mir, Ari, Pir, Mai, İta, Ati, İti, Pim, Miri, Pirit, İrat, Tapi, Amip, Ampir, Mirat, Amit, İtap, İrap

NAMİSEOM ADASI 4: Kentsel, Etken, Entel, Tekel, Keten, Senet, Esnek, Tekne, Eksen, Elek, Ense, Teke, Etek, Esen, Kene, Tek, Sene, Kent, Sel, Sen, Tel, Ten, Net, Kel, Selek, Sek, Selen, Set, Lens, Kese, Leke, Kes, Tensel, Keles, Sele, Eke, Kesen, Kete, Sekte, Kele, Ket, Teleks, Telek, Teles, Eten, Kenet, Sekel, Enek, Sent, Elk, Nekes, Sten, Eslek, Kesel, Senek, Etsel

NAMİSEOM ADASI 5: Şüpheli, Şilep, Şüphe, Ehil, Hile, Eşli, Hep, İle, Leş, Leh, Şile, Ehli, Pil, Peş, Pelüş, Lep, Şip, Peşli, Hiş, Lüp, Üleş

NAMİSEOM ADASI 6: Sustalı, Asıl, Atlı, Usta, Sual, Salt, Salı, Altı, Atıl, Sıla, Aslı, Tas, Sal, Ast, Alt, Aut, Tual, Suat, Satı, Sut, Ussal, Tal, Sulta, Tul, Susta, Sası, Ası, Tıs

NAMİSEOM ADASI 7: Mayonez, Meyan, Name, Onay, Ozan, Oyma, Nema, Mayo, Ezan, Oya, Nam, Naz, Yen, Ney, Yan, Yaz, Zam, Yem, Nem, Men, Zan, Mey, Ayn, Zen, Ona, Emay, Zona, Yoz, Yom, Enam, Eza, Zem, Zom, Mano, Oma, Eman, Nom, Mezon, Onma, Yonma, Yoma

NAMİSEOM ADASI 8: Düzelme, Düzlem, Elzem, Melez, Müze, Ezel, Emel, Ezme, Meze, Dem, Düz, Deme, Elde, Delme, Üzme, Elem, Ede, Düzleme, Düze, Zem, Düzme, Düzeme, Zül, Medüz, Mül, Düzem

NAMİSEOM ADASI 9: Methiye, Heyet, Yetim, Yeme, İtme, Etme, Mey, Yem, Hem, Hey, Tim, Tem, Yetme, Eti, Hit, Mete, Yeti, Ehem, Mit, Met, Meh, Yitme, İye, Tehi, Eyitme

NAMİSEOM ADASI 10: Mustafa, Tasma, Fuat, Musa, Asma, Atma, Usta, Muaf, Tasa, Masa, Saat, Aft, Tas, Ata, Saf, Fas, Tam, Satma, Sam, Fatma, Ama, Mas, Aut, Mat, Safa, Matuf, Ast, Suat, Asa, Sut, Fatsa, Mutaf, Samut, Fut, Mut, Taam, Suma, Afat, Tamu, Masat, Muta, Amut, Futa, Utma, Muf

NAMİSEOM ADASI 11: Ayrılık, Aykırı, Layık, Aylık, Karlı, Ayrık, Yarık, Ilık, Kral, Ayık, Irak, Karı, Ayrı, Rakı, Kıyı, Ayı, Arı, Kır, Yıl, Yarı, Kar, Akıl, Ray, Arık, Irk, Kıl, Yalı, Yar, Yılık, Yak, Akı, Aklı, Kay, Ark, Alık, Iraklı, Lak, Kal, Yal, Yakı, Kayır, Kayı, Arılık, Kıya, Lıkır, Yılkı, Ayılık, Ira, Ayrıklı, Ayrılı, Arlı, Aylı, Yıkı, Yırık, Kıray, Yarlık, Karılı, Yır, Kılır

NAMİSEOM ADASI 12: Anormal, Normal, Oranla, Maral, Orman, Roman, Alman, Anlam, Alarm, Aroma, Moral, Norm, Alan, Roma, Oral, Mor, Nar, Lama, Mala, Rom, Olma, Alma, Rol, Ana, Ara, Anma, Mal, Oran, Onlar, Aman, Mola, Ora, Ama, Mana, Arma, Onar, Onarma, Nam, Ram, Nama, Olan, Anam, Nal, Ona, Nara, Onama, Lan, Aral, Ala, Lor, Amor, Alo, Maron, Amal, Anal, Lam, Mano, Oma, Nom, Onma, Marn

NAMİSEOM ADASI 13: Entrika, Karine, Tanker, Nektar, Retina, Nakit, Antre, Tekin, Raket, İnkar, Antik, Rekat, Tiner, Tekir, Ekran, Kart, Tren, Tank, Nar, İran, Tiran, İnek, Erik, Kin, Tek, Renk, Kan, Erkan, Anket, Kar, Kent, Terk, Tan, Kat, Tane, Kare, Kenar, Ten, Net, Karne, Rant, Kit, Ait, Ret, Kira, Ter, Eti, Erk, Katre, Tar, Ant, Etki, Akne, Ark, Kant, Etnik, Ate, Etkin, Keratin, Erkin, İkna, Erat, Akit, Taner, Ekin, İnat, Etik, Tire, Atik, Rika, Kati, Art, Tarik, Kari, Kani, Erin, Ket, Kir, Ani, Tik, Ker, Tak, Ari, Tin, Terkin, Rate, İta, Ati, Karni, Rina, Kitre, Entari, Ekti, Nite, Terki, Erika, İnak, Trake, Tike, İrat, İkta, Kain, Tein, İntak, Enik, Kerti, İane, Rint, Enir, İare, Ekit, Rakit

NAMİSEOM ADASI 14: Önlemek, Önlem, Enlem, Melek, Eklem, Ölmek, Kene, Elek, Leke, Emek, Emel, Köle, Önem, Ölme, Kel, Önleme, Ekme, Nem, Men, Kem, Elem, Eke, Emen, Kele, Enek, Keme, Önel, Elk, Kölemen, Meke, Kelem, Öke, Lök, Elmek

NAMİSEOM ADASI 15: Yürümek, Yürek, Krem, Küre, Küme, Üye, Kem, Rey, Kür, Yer, Yürüme, Yem, Erk, Mey, Yek, Yük, Yürük, Ürkme, Ker, Üre, Kürüme, Yüküm, Ürüme, Ürkü, Ürem, Ürümek, Ümük, Ekü

NAMİSEOM ADASI 16: Saklama, Salmak, Asalak, Salam, Aksam, Makas, Masal, Salak, Almak, Kalas, Malak, Sakal, Asmak, Kama, Mala, Lama, Masa, Alma, Kalma, Asla, Kasa, Mal, Saka, Sam, Sal, Salma, Kas, Maslak, Asma, Alaka, Aksama, Kasma, Asal, Aklama, Ama, Akma, Mas, Klas, Sak, Aks, Sala, Ask, Aka, Mask, Kala, Kam, Asa, Ala, Lak, Kal, Amal, Lam, Skala, Laka, Akala, Akasma

NAMİSEOM ADASI 17: uSimyacı, Mayıs, Simya, Sayım, Cami, Sayı, Sima, Cam, İma, Mis, Yas, Asi, Acı, Ayı, Sac, Sam, Asım, Say, Mas, Camsı, Sami, Cim, İsa, Siya, Sim, Mai, Ası, Mayi, İcma, Cima, Cıs, Sıma, Yısa

NAMİSEOM ADASI 18: Çekirge, Gerçek, Gereç, Gerek, Gerçi, Kireç, Geri, Keçe, Keçi, Kere, Erik, Ege, Kir, Çek, Geç, Gri, Geçer, Erk, Erke, Eke, Erek, Çeki, Çeker, Erg, Geçe, Ker, Grek, Grekçe, Çeri, Erkeç, İçre, Ergi, Geçek, İçrek, Çir, Çerge, Erekçi

NAMİSEOM ADASI 19: Dağıtma, Damat, Tadım, Adam, Atım, Data, Ağda, Ağıt, Atma, Dama, Adım, Ağa, Ada, Mat, Ata, Dağ, Tam, Ama, Dam, Tığ, Ağı, Taam, Ağma, Ağım

NAMİSEOM ADASI 20: Astarlı, Tasarı, Tarla, Astar, Satır, Sırat, Atlas, Asır, Sıla, Atlı, Salt, Atıl, Sara, Artı, Asla, Saat, Altı, Sarı, Ata, Arı, Sırt, Asıl, Alt, Sıra, Ara, Arsa, Salı, Sal, Rast, Tas, Asal, Tır, Aslı, Star, Taralı, Tar, Salat, Atar, Talas, Sala, Ast, Tasa, Asa, Satı, Aral, Ala, Asar, Lata, Saralı, Tasar, Tal, Sır, Art, Rasat, Tasalı, Salta, Tras, Ası, Ira, Tıs, Arlı, Aralı, Lasta, Sarat, Rasıt, Istar, Iltar

NAMİSEOM ADASI 21: Tahinli, İthal, Latin, Nihai, Tahin, İtina, İlhan, İlahi, Lahit, Talih, Tali, Halt, İlan, Ahit, Hani, Alt, Tan, Hal, Hat, Han, Haiti, Hali, Nihat, Hin, Ait, Ant, Hintli, Nal, Ali, Hint, Nil, Hit, Lan, Hain, İnat, Nail, Tal, İlah, İnal, İntihal, Ani, İla, İni, Tin, İta, Ati, Ahi, İti, Nah, İnti, İntiha, Hail, Tahini, Lain, Hilat, İnha, Hitan, İtila

NAMİSEOM ADASI 22: Zerdali, İdeal, İdare, Azeri, Dizel, İrade, Lider, Lazer, Daire, Aile, Zira, Deri, Deli, Adil, Lira, Dil, Diz, Dar, Arz, Eda, Dal, İle, Dair, Rezil, Adi, Adli, Ela, İade, Zar, Laz, Zade, Ali, Derz, Zer, Dize, Alize, Rize, İla, Zil, Daz, Ari, Eza, İde, İzale, Edi, İdea, Laedri, Lir, Zail, Zir, Eril, Azil, Azel, Lezar, İare

NAMİSEOM ADASI 23: Rafting, Granit, Tarif, İrfan, Gitar, İftar, Arif, Ring, Rant, Naif, Fani, İnat, İran, Ani, Art, Nar, Tiran, Gri, Ringa, Tan, Raf, Fit, Ait, Fan, Gaf, Tar, Ant, Gar, Rating, Far, Aft, Gani, İfa, Fin, Grafit, Figan, Ari, Tin, İta, Nafi, Ati, Rina, İfrat, Fangri, Afi, İrat, İtfa, İfta, Rint, Fanti, İfna, Anif, Rafit

NAMİSEOM ADASI 24: Uyutmak, Uyumak, Yutmak, Yumuk, Uymak, Yumak, Kuytu, Yakut, Kuyum, Yamuk, Umut, Uyak, Kuma, Utku, Uyum, Yat, Kum, Tam, Kutu, Kamu, Uyku, Kat, Tay, Uyuma, Akut, Maktu, Uyma, Kuyu, Yak, Aykut, Aut, Yutma, Mat, Kay, Kam, Yuma, Yutak, Mut, Tak, Umu, Uyutma, Tamu, Yuka, Muta, Amut, Utma, Yutum, Utmak, Kut, Kuut

Words Of Wonders Güney Kore – Naejangsan Ulusal Park Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Kore Naejangsan Ulusal Park bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 1: Kutlamak, Kutlama, Mutlaka, Mutlak, Takmak, Maktul, Kalmak, Katmak, Takla, Takma, Atmak, Kukla, Kulak, Ukala, Almak, Ata, Malta, Lama, Kum, Mala, Malt, Tam, Alma, Alt, Kalma, Atma, Kamu, Makak, Kat, Katma, Mal, Makul, Kalkma, Kula, Kul, Atak, Akut, Maktu, Ama, Akma, Akmak, Kama, Aut, Mat, Kuma, Taklak, Tual, Kaka, Talk, Aka, Kala, Kam, Ala, Makat, Talak, Lata, Ulak, Taka, Lak, Makta, Kal, Tal, Kumla, Kak, Kuka, Kakma, Tul, Mut, Malak, Taam, Ulama, Tak, Amal, Lam, Tamu, Laka, Ulamak, Matla, Akak, Muta, Amut, Utma, Kalak, Ulam, Kaltak, Utmak, Kut

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 2: Boşanmak, Boşanma, Başkan, Anmak, Kaban, Akşam, Şaman, Başka, Başak, Bakan, Koşma, Aşmak, Banko, Banka, Kaba, Kano, Boş, Aşk, Boa, Şam, Ana, Kan, Bank, Anma, Bakma, Oba, Akman, Aman, Bana, Ban, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Mana, Bok, Boşama, Kama, Okan, Anka, Şaka, Bom, Kom, Nam, Maaş, Boşnak, Nama, Anam, Kana, Ona, Baş, Aka, Onama, Kam, Akbaş, Şok, Aba, Şaban, Kanma, Kaan, Okşama, Boşamak, Onamak, Bakam, Koma, Şan, Banmak, Kaş, Koşa, Mano, Oma, Moka, Banma, Onmak, Şak, Şama, Konma, Nom, Onma, Maş, Banak, Okşanma, Naaş, Kaşan, Başmak, Şano, Şom, Onaşma, Abaşo, Onaşmak, Koşam

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 3: Gökdelen, Ödenek, Denek, Engel, Ödlek, Denge, Genel, Dönek, Leke, Kene, Elek, Köle, Denk, Göl, Gen, Ege, Elde, Gene, Kel, Gelen, Gök, Ede, Dek, Eke, Gele, Elden, Kele, Döngel, Enek, Dölek, Önel, Elk, Gön, Öge, Döl, Kengel, Dönel, Öke, Lök, Göden, Gölek, Delk

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 4: Soyguncu, Oyuncu, Soygun, Yunus, Uygun, Yosun, Sunu, Oyun, Soy, Son, Uncu, Sucu, Ons, Sungu, Unsu

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 5: Tanıtmak, Tanıtma, Tanımak, Katman, Tatmak, Mantık, Tanıma, Tanık, Tanım, Makat, Katma, Atmak, Mantı, Takma, Kanıt, Takı, Ata, Tank, Tam, Takım, Atma, Ana, Kan, Akın, Tan, Kat, Anma, Atık, Katı, Anmak, Akman, Kanat, Aman, Kınama, Anı, Akım, Anıt, Atak, Kıt, Tanı, Atkı, Ama, Akma, Mana, Kanı, Kına, Tık, Kama, Anka, Kıta, Akı, Mat, Nam, Ant, Nama, Anam, Akıtma, Kana, Aka, Naat, Atım, Kant, Anık, Kam, Tıkama, Takınma, Taka, Kanma, Tatma, Kaan, Tanıt, Tıkanma, Makta, Tın, Tat, Kın, Taam, Takat, Tak, Tıkma, Kantat, Katım, Takt, Manat, Natıka, Taat, Kıtaat, Tınma, Tınmak, Atmık, Tıkatma

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 6: Görünmek, Görünme, Gökmen, Görmek, Görkem, Örnek, Kömür, Önem, Ömer, Menü, Küme, Örgü, Gömü, Krem, Ömür, Renk, Görme, Gen, Müge, Göre, Nem, Kür, Örme, Men, Gün, Kem, Erk, Ören, Gök, Mönü, Kör, Gem, Örgün, Küre, Görü, Gür, Örmek, Erg, Ürkme, Ker, Güre, Üre, Gön, Grek, Öge, Güme, Gren, Güm, Gömük, Görüm, Öke, Köre, Örge, Örgen, Görk, Örüm, Örük, Örek, Örü, Ürem, Ekü, Örk

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 7: Denizatı, Zaten, Deniz, Zinde, Anız, Tazı, Zina, Tane, Nida, Taze, Ezan, İade, Edat, Adet, Tanı, Diz, Tan, Ten, Net, Eda, Anı, Anıt, Zıt, Tez, Ait, Andız, Adi, Din, Zan, Eti, Naz, Azı, Zen, Ant, Zat, Zade, Ate, Dane, Edna, Andezit, İnat, Dize, Tın, Ani, Nazi, Dine, Daz, Tınaz, Tin, Eza, İta, İde, Deni, Ati, Edi, Ezani, Tiz, İdea, Nite, İzan, Adenit, Tein, Niza, Zait, Zati, İane, Tedai, Anide, Azit

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 8: Operatör, Portre, Rapor, Opera, Rötar, Arter, Repo, Pota, Aort, Rota, Etap, Orta, Töre, Top, Tar, Arp, Rap, Ora, Ret, Ter, Öte, Pot, Pat, Pare, Terör, Trap, Tor, Ate, Porte, Rot, Erat, Art, Pert, Rate, Apre, Rop, Portör, Per, Aport, Parter, Tör, Ötre, Apotr

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 9: Saptamak, Saptama, Kapsama, Kapatma, Kapama, Matkap, Atamak, Sapmak, Maksat, Tapmak, Kapsam, Aksam, Sakat, Kasap, Makat, Saat, Ata, Makas, Masa, Tam, Atma, Atmak, Satmak, Atama, Pasta, Satma, Kat, Kasa, Katma, Takas, Saka, Sam, Apak, Kamp, Kas, Sapma, Takma, Asma, Aksama, Atak, Kapma, Tas, Kasma, Asmak, Ama, Akma, Pas, Pak, Mas, Sak, Kap, Kama, Aks, Kast, Mat, Sapa, Sap, Ask, Pat, Aka, Ast, Tasa, Mask, Kam, Tasma, Asa, Mapa, Taka, Tapa, Tapma, Makta, Asap, Pata, Sapak, Taam, Pakt, Tak, Taksa, Masat, Aksatma, Pasak, Aksata, Patak, Akasma, Pasata, Kapsatma, Askat, Akpas

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 10: Kamyonet, Yontmak, Manyeto, Kamyon, Manto, Meyan, Oymak, Konya, Tenya, Kenya, Oktan, Metan, Nokta, Maket, Oynak, Keman, Kot, Tank, Yat, Mont, Kano, Mayo, Koy, Tam, Yok, Mekan, Tek, Kan, Anket, Onay, Yan, Kent, Tan, Ton, Kat, Tane, Toy, Not, Ten, Koyma, Net, Tay, Oya, Tema, Yekta, Tok, Tem, Monte, Kota, Atom, Onat, Oyma, Nato, Name, Yem, Nem, Okey, Nota, Ayet, Yen, Men, Meta, Kont, Okan, Yak, Kem, Mey, Ney, Mat, Ayn, Kom, Yek, Kay, Nam, Teoman, Ant, Otak, Ona, Akne, Emay, Kant, Kam, Ate, Kotan, Nema, Ayten, Yontma, Yom, Enam, Toka, Kamet, Koma, Eko, Ket, Keton, Katyon, Kanto, Tak, Tomak, Toynak, Mano, Oma, Met, Moka, Eytam, Eman, Monat, Anot, Manyok, Onmak, Konma, Nom, Kame, Notam, Onma, Kayme, Yonmak, Yonma, Yont, Yoma, Akont

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 11: Gergedan, Gerdan, Ender, Rende, Ergen, Denge, Eder, Dere, Eren, Dar, Gar, Gen, Eda, Nar, Ege, Erden, Gene, Gag, Nerde, Ede, Dane, Edna, Nere, Geren, Gard, Gang, Erg, Dang, Geda, Dren, Gren, Grena

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 12: Janjanlı, Janjan, Alın, Alan, Ajan, Anı, Nal, Ana, Ala, Lan, Nan, Nalan, Nalın, Anal, Anılı

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 13: Harcamak, Harcama, Aramak, Kamara, Makara, Karaca, Hamak, Macar, Marka, Haram, Ahmak, Karma, Arama, Rakam, Ramak, Amca, Arka, Ara, Hak, Kar, Kara, Cam, Hac, Acar, Akar, Ham, Ahmak, Mah, Kah, Ama, Akma, Akarca, Arma, Mark, Kama, Ram, Har, Acara, Aka, Ark, Kam, Hara, Karama, Arak, Caka, Car, Aha, Raca, Ahar, Araka, Mahra, Karmaca, Karha, Ahcar

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 14: Kamboçya, Boyamak, Baymak, Çomak, Yamaç, Yamak, Açmak, Aymak, Bamya, Kobay, Çakma, Oymak, Kayaç, Mayo, Maya, Kaya, Ayak, Çay, Koy, Koç, Boa, Açma, Yok, Boyama, Boya, Bakma, Kaba, Bay, Kaçma, Boy, Koyma, Yaka, Oya, Yakma, Oba, Kayma, Amaç, Oyma, Kaç, Ama, Akma, Bok, Çok, Çam, Kama, Yak, Bom, Yama, Kom, Kay, Maç, Aka, Kam, Maça, Maçka, Aba, Aya, Çaba, Yom, Ayça, Akça, Kaça, Yaba, Bakam, Koma, Ayma, Bayma, Çak, Oma, Maço, Moka, Koçma, Bakaç, Baç, Yoma, Yakmaç, Akaç

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 15: Arjantin, Atina, Narin, Tiraj, Rant, Nara, İnat, Ajan, Jant, İran, Nar, Ana, Tan, Ait, Ant, Ata, Tiran, Ara, Tar, Atar, Naat, İnan, Nan, Atari, Art, Ani, Ari, Tin, Janr, İta, Ati, Rina, Anjin, Tanin, İrat, İntan, Rint

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 16: Yetersiz, Eziyet, Yersiz, Yeter, Tesir, Teyze, Terzi, Seyir, İster, Seri, Eser, Reis, Site, Eter, Sezi, Yer, Sert, Ters, Tere, Tez, Ret, Ter, Set, Eti, Ser, Siz, Ertesi, Erte, Tersi, Rest, Rey, Zer, Seyit, Eyer, Esir, Ester, Tire, Siyer, Ster, Yeti, Etsiz, Sere, Rize, Sit, Reze, Tiz, Yeis, Etriye, İye, Setre, Zir, Yezit, Teres, Esre, Seter, Reye, Esire, İrs, Eyersiz, Ersiz, Tesri, Setir

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 17: Filistin, Tiflis, İlinti, İstif, Fitil, Stil, Fiil, Fil, Nil, Lif, Fit, Fiili, Sini, İni, Lift, Sit, Sin, Fin, Tin, Silinti, Sili, İti, Sitil, İnti, İsli, İnilti, Sif, Flit, Fitin, Sifin, Filsi

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 18: Çekingen, Çingene, Çingen, Engin, Enik, Keçe, Genç, Keçi, Çene, Ekin, İnek, Gine, Nene, Nine, Çek, Kene, Kin, Çin, Ege, Gen, Gene, Geçen, Geç, Eke, Çeki, Çengi, Geçe, İnç, Geçkin, Enek, Geçek, Çenek, Çenk, İneç

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 19: Hizmetçi, Hizmet, Temiz, İzmit, Çizme, Çizim, İtme, İçim, Tiz, Tim, Tez, Hem, Hiç, Çit, Çim, İçme, Tem, Eti, Hit, Çizi, Mit, Zem, Teçhiz, Met, İti, Meh, Etçi, Çiti, Çitme, Teizm, Meç, Tehi, İçit, İtçe

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 20: Zencefil, Nezle, Ezeli, Zenci, Fince, Ezel, Ecel, Feci, İnce, Nice, File, Lenf, Elif, Lif, Zil, Cin, Fil, Fen, Ece, Efe, Enez, İle, Zen, Nil, Ezine, İzlence, Fin, Nicel, Nece, Elci, Enli, Fenci, Fel, Celi, Neci, Lef, Nezif, Enlice, Cife

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 21: Tahammül, Tamah, Hamal, Halat, Tamam, Mahal, Hamam, Ahlat, Mala, Hala, Hata, Alma, Lama, Atma, Halt, Ata, Malta, Malt, Tam, Alt, Mal, Hal, Hat, Ham, Mah, Ama, Mama, Mat, Ala, Tüm, Lata, Amma, Tal, Matah, Taam, Tül, Aha, Amal, Lam, Matla, Tüh, Hamt, Hamla, Mül

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 22: Terapist, Artist, Sertap, Parite, Tertip, Terapi, Ateist, Tespit, İster, Tesir, Testi, Siper, Espri, Tepsi, Serap, Arp, Aspir, Sert, Ters, Pes, Tapir, Test, Rap, Sarp, Stat, Etap, Sera, Rast, Tas, Seri, Teras, Esra, Parti, Ait, Ret, Pas, Ter, Set, Pres, Pis, Eti, Pars, Site, Ser, Star, Tip, Sap, Tar, Start, Tersi, Pat, Pare, Step, Ast, Rest, Reis, Trap, Ate, İspat, Sari, Erat, Esir, Peri, Apse, Sair, Asit, Tire, Tart, Ster, Pire, Art, Asi, Satir, Tat, Pert, Pati, İsa, Sit, Pist, Asri, Tras, Ari, Pir, Rate, İta, Apre, Ati, Per, Taret, İrat, Tapi, Pest, Teist, Teati, İrs, İtap, Esatir, Tastir, Sepi, Tirat, Tesit, Titr, Tesri, Tetir, Setir, İare, Tepir, Tepi, İrap

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 23: Terörizm, Temiz, Terzi, Terim, İtme, Töre, Özet, İrem, Emir, Ömer, Mert, Tez, Ter, Tim, Tiz, Tem, Ret, Örme, Eti, Örtme, Öte, Zer, Ötme, Terör, Remzi, Tire, Remi, Erim, Rize, Meri, Mit, Öze, Mir, Zem, Met, Zir, Tör, Remiz, Teizm, Töz, Ötre

NAEJANGSAN ULUSAL PARK 24: Parantez, Panter, Trapez, Panzer, Ranza, Paten, Pazar, Antre, Arena, Zaten, Nazar, Azar, Tarz, Azat, Nara, Tren, Ata, Nar, Arp, Ana, Ara, Para, Taze, Tan, Tane, Arpa, Rap, Tarpan, Ten, Net, Arz, Ezan, Etap, Rant, Antep, Tez, Aza, Ret, Ter, Araz, Zan, Naz, Azap, Zen, Tar, Ant, Zar, Zat, Atar, Zara, Pat, Pare, Naat, Tapan, Arap, Zer, Pazen, Trap, Zapt, Ate, Tapa, Erat, Pena, Taner, Azra, Art, Pata, Pert, Eza, Rate, Apre, Apaz, Per, Taraz, Rapten, Zarta

Words Of Wonders Güney Kore – Kore Ejdarhası Sarayı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Kore Kore Ejdarhası Sarayı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KORE EJDARHASI 1: Endüstri, Sedir, Serin, Tenis, Derin, Tesir, İster, Ünite, Tiner, Siren, Dert, Site, Reis, Seri, Sert, Diren, Tren, Süt, Ters, Sen, Ders, Ten, Net, Süre, Deri, Üst, Ret, Ter, Set, Din, Eti, Üste, Ser, Dün, Tersi, Rest, İrsen, Esir, Düet, Sine, Nesi, Esin, Tire, Ster, Tür, Türe, Süet, Erin, Dine, Sit, Türedi, Sin, Üniter, Tin, İde, Deni, Nesir, Sent, Üre, Edi, Deist, Nite, Sten, Tedris, Süit, Dren, Tün, Süne, Senir, Tein, Sütre, İrs, Nüdist, Senit, Rint, Tesri, Düse, Enir, Dünit, Setir

KORE EJDARHASI 2: Atlatmak, Katlama, Atlamak, Tatmak, Atamak, Almak, Takma, Makat, Atama, Takla, Malak, Katma, Atmak, Mala, Alma, Ata, Malta, Lama, Malt, Tam, Alt, Kalma, Atma, Kat, Mal, Atlama, Alaka, Atak, Aklama, Ama, Akma, Kama, Mat, Talk, Aka, Kala, Kam, Ala, Talak, Lata, Taka, Tatma, Atlatma, Lak, Makta, Kal, Tal, Tat, Taam, Takat, Tak, Amal, Lam, Laka, Matla, Takt, Akala, Taat, Talakat, Katlatma, Aklatma

KORE EJDARHASI 3: Şampiyon, Piyano, Pişman, Piyon, Miyop, Amip, Oyma, Mani, Onay, Mayo, Pano, Ayin, İyon, Yani, İman, Şam, Yan, Oya, Yaş, İma, Şap, Pay, Ayn, Nam, Ona, Ayni, Yom, Amin, İnşa, Şan, Ani, Mai, Mano, Oma, İnam, Niş, Pim, Mayi, Nom, Nim, Poy, Onma, Piyan, Maş, Main, Naip, Oynaş, Yonma, Şano, Şip, Yoma, Naşi, Şom, Şayi, Apoşi

KORE EJDARHASI 4: Standart, Santra, Sanat, Nadas, Tatar, Astar, Stant, Tasa, Dana, Saat, Rast, Dans, Sara, Arsa, Nara, Ata, Ada, Nar, Ana, Ara, Tan, Dar, Arda, Stat, Rant, Tas, Sana, Trans, Star, San, Data, Tar, Ant, Nas, Atar, Sada, Start, Ast, Naat, Asa, Dara, Asar, Tasar, Tart, Art, Rasat, Tat, Randa, Tras, Trata, Tadat, Taat, Sarat, Astat

KORE EJDARHASI 5: Mutasyon, Soyunma, Somun, Mason, Manto, Yosun, Soyut, Namus, Tosun, Muson, Yosma, Sunta, Somut, Usta, Maun, Yat, Mont, Mayo, Tam, Oyun, Onay, Yan, Tan, Ton, Sunma, Son, Toy, Not, Tay, Sam, Oya, Tuna, Suna, Atom, Onat, Say, Oyma, Tas, Soy, Nato, Yas, Nota, Uyma, Mas, Soya, Soyma, Som, Osman, Otsu, Aut, Yutma, Mat, Ayn, Musa, San, Nam, Ant, Soma, Nas, Ona, Ons, Ast, Suat, Oyum, Masun, Sut, Aysun, Tos, Tun, Yontma, Yom, Sonat, Yuma, Oysa, Samut, Aysu, Mut, Tuman, Somya, Mano, Suma, Yontu, Oma, Tamu, Yuna, Monat, Anot, Taun, Nom, Muta, Anut, Notam, Amut, Onma, Utma, Sota, Yunma, Soyum, Yonma, Yont, Yoma, Onum, Masnu

KORE EJDARHASI 6: Yapışkan, Kapanış, Kayıp, Şapka, Kapan, Kayış, Kayın, Yanak, Yanık, Aşkın, Yankı, Yakın, Nakış, Akış, Ayak, Kaya, Kapı, Ayı, Aşk, Aynı, Ayna, Ana, Kan, Yapı, Yan, Akın, Yaka, Apak, Ayan, Anı, Ayıp, Yaş, Aşık, Şap, Aşı, Ayın, Pak, Şık, Kanı, Kına, Pay, Ayık, Kap, Anka, Şaka, Yak, Kış, Akı, Ayn, Kay, Kana, Aka, Kayan, Anık, Kaan, Aya, Yaşa, Yakı, Paşa, Kın, Kayı, Şan, Yapak, Kaş, Şayan, Kıya, Yapış, Kapış, Yapık, Yakış, Şak, Yanaşık, Yanış, Şıp, Şıpka, Apış, Payan, Naaş, Kaşan, Akşın, Şayak, Şayka, Yapışak, Kapayış, Yanşak, Kanayış, Kanış, Apışak, Apaş, Kayşa

KORE EJDARHASI 7: Senarist, Narsist, Retina, Tenis, Antre, Serin, Asist, Saten, Esans, Tiner, Siren, Tesir, Tesis, Teras, Seans, Tren, Nar, İran, Tiran, Sert, Stres, Esas, Ters, Ses, Tan, Sen, Tane, Ten, Net, Sera, Rant, Rast, Tas, Seri, Trans, Sis, Esra, Ait, Ret, Sena, Ter, Set, İster, Eti, Site, Ser, Star, San, Tar, Ant, Nas, Tersi, Ast, Rest, Reis, Ate, Ensar, Sari, İrsen, Esna, Erat, Esir, Sine, Taner, Nesi, Esin, Sair, İnat, Asit, Tire, Ster, Art, Asi, Satir, Nisa, Erin, Ani, İsa, Sit, Asri, Sin, Tras, Ari, Tin, İsnat, Rate, İta, Nesir, Sent, Ati, Nasir, Rina, Entari, Ases, Nite, Sten, Esasi, İrat, Stearin, Senir, Tein, İrs, Esatir, Serian, Senit, İane, Tarsin, Rint, Tesri, Enir, Rasist, Setir, İare, Tasni

KORE EJDARHASI 8: Gündelik, Delik, Diken, Künde, Dilek, Gelin, Nikel, Gedik, Denli, Kedi, İlke, Enik, Ekin, İnek, Denk, Gül, Deli, Dil, Kin, Gen, Kendi, Günde, Kel, İle, İlk, Din, Ülke, Gün, Lig, Dün, Nil, Dek, Link, Liken, Ekli, Dink, Gine, Dik, Kül, Dine, Kil, Lük, Ledün, İde, Deni, Elgin, Edi, Genlik, Elik, Elk, Dük, Delgi, Enli, Dinek, Kile, Ülen, İlek, Güdek, Dikel, Ünik, Edik, Delk, Dikgen, Ekü

KORE EJDARHASI 9: Dalkavuk, Kukla, Davul, Duvak, Ukala, Dalak, Kulak, Kavak, Kavuk, Kaval, Avlu, Adak, Ulak, Vaka, Dava, Ada, Dua, Kula, Kul, Dul, Dal, Kavlak, Lav, Kaka, Aka, Kala, Aval, Ala, Kav, Lak, Kal, Avlak, Kak, Kuka, Dav, Duka, Lava, Laka, Lavuk, Akak, Kalak, Akva

KORE EJDARHASI 10: Tazyikli, İtalik, Katil, Likit, Kilit, Tilki, Kati, Akil, Atik, İkaz, Tali, İlik, Laik, Zayi, İkiz, Kaz, Yat, İki, Alt, Yaz, Kat, Tay, Kit, Ait, Ziya, İlk, Yak, Kay, İyi, Zat, Kitli, Laz, Ali, Talk, Lak, Akit, Yitik, Kal, Zili, Yal, Tal, Akli, İla, Tik, Kil, Zil, Tak, İta, Tazyik, Ati, İlkyaz, İktiza, Tiz, İti, Zail, İkta, İtlik, Azil, Talik, Akitli, Lika, İtki, Zait, Kail, Kiliz, Zati, İtikal, İtila, Azit

KORE EJDARHASI 11: Savurgan, Varan, Sauna, Urgan, Avans, Gavur, Rugan, Arsa, Nara, Sara, Vana, San, Nur, Asa, Ana, Nar, Gana, Var, Ara, Sav, Suna, Sana, Sura, Sur, Van, Sava, Rus, Gar, Nas, Savur, Avar, Asar, Uran, Savran, Sagu, Savan, Run, Agu, Rua

KORE EJDARHASI 12: Yolculuk, Yolluk, Okullu, Uyluk, Yolcu, Uyku, Oyuk, Koyu, Oluk, Kuyu, Okul, Koy, Kol, Ulu, Yok, Yol, Kul, Oluklu, Oyluk, Kulu, Kollu, Yoluk, Yollu, Oyuklu, Lok, Kolcu, Cuk, Oyculuk

KORE EJDARHASI 13: Mehteran, Rahmet, Emanet, Terane, Namert, Mehter, Metre, Metan, Hemen, Antre, Harem, Etmen, Meret, Emare, Erhan, Tren, Nar, Etme, Tam, Mart, Tan, Tane, Mert, Hat, Eren, Ten, Net, Tere, Han, Tema, Ahmet, Reha, Hane, Tem, Ham, Rant, Erme, Name, Mah, Tenha, Nem, Hart, Tamer, Ret, Terme, Men, Ter, Meta, Hem, Mera, Mat, Nam, Tar, Ant, Emrah, Ram, Har, Erte, Ahret, Her, Mete, Hare, Ate, Nema, Nere, Erat, Enam, Taner, Emen, Eter, Art, Temren, Tarh, Ehem, Ehram, Eten, Rate, Met, Meh, Eman, Nah, Narh, Marn, Raht, Hamt, Rahne, Emaret, Ateh

KORE EJDARHASI 14: Müstakil, Taksim, Müsait, Lastik, Taksi, Talim, Katil, Klima, Kamil, Misal, Kasti, İslam, İmsak, İkmal, Malik, Mali, Malt, Tam, Süt, Alt, Kat, Mal, Sam, Sal, Kas, Takim, Salt, Tas, Üst, İma, Kit, Mis, Ait, Aksi, İlk, Mas, Klas, Sak, Aks, Kast, Mat, İmla, Lüks, Ask, Ali, Talk, Ast, Mask, Kam, Ümit, Kim, Tüm, Tim, Milat, Salim, Milas, Lak, Stil, Asil, Asli, Akit, Mülki, Alim, Kal, Asit, Kist, Mülk, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Sami, Asi, Maki, Maksi, Mika, Kült, Akü, Kül, Akim, İmal, İla, İsa, Akis, Sit, Tik, Kil, Misak, Tali, Mit, Tül, Tak, Sim, Ski, Saki, Lim, Lük, Mai, İta, Misk, Lam, Ati, Sima, Mil, Kalsit, Küt, Salik, Kaim, Küs, Timsal, Amil, Mail, Süit, İlam, Miskal, İkta, Saik, Amit, Sakit, Talik, Lika, Sakil, Timüs, Mülaki, İksa, İsal, Astik, Kail, Müskat, Mül, Sakim, Miat, Tamik, Kilüs, Kimüs, Kils, Laski

KORE EJDARHASI 15: Şehitlik, Eşitlik, İletki, Etkili, Teşkil, Kilit, Tilki, Tekil, Şehit, İleti, Şekil, Kitle, Klişe, Likit, Eşlik, İki, Şili, Tek, Tel, Şekli, Kel, İle, Kit, Leş, İşte, İlk, İlke, Eti, Şike, Leh, Kitli, Hit, Etki, Kişi, İşlek, Tekli, Ekşili, Etlik, Hile, Şile, Eşit, Elit, Etli, Ehli, Ekşi, Ekli, Etik, İlik, Ekili, Ket, Eşik, İşli, Tik, Kil, Şii, Eşli, Ehil, İtiş, İşlik, İletiş, Şilte, Elik, Etil, Elk, Şikeli, Ekti, İti, Şek, Keş, Tike, İtlik, Hişt, Şilt, Elti, Kile, Ekiliş, İlek, Tikel, Helik, İtki, İşkil, Telkih, Şet, Tehi, Hiş, Ekit, Liet

KORE EJDARHASI 16: Akvaryum, Uyarmak, Kavurma, Akyuvar, Kavram, Varmak, Kurmay, Vurmak, Yarma, Yavru, Uymak, Varak, Yamak, Rakam, Kurma, Kaya, Ayak, Ayva, Kum, Var, Arka, Ara, Marka, Kamu, Kar, Kara, Kur, Ayar, Vurma, Varma, Ray, Yaka, Yara, Yakma, Yuva, Yamuk, Kayma, Akar, Uyarma, Kumar, Kura, Kayra, Vaka, Ama, Akma, Maya, Uyma, Vakum, Arma, Mark, Kuram, Yar, Ramak, Yumak, Kama, Kayar, Yak, Yama, Kay, Ram, Vakur, Kuma, Karma, Kurama, Avar, Aka, Umar, Ark, Kam, Arya, Avam, Rum, Yarmak, Aya, Kav, Vay, Yuma, Arak, Uyak, Aymak, Ayma, Vakar, Marya, Yarka, Akvam, Yuvar, Mavruka, Mavra, Yuka, Uray, Ruam, Rua, Yuvak, Akva, Akur, Mukaar, Kurya

KORE EJDARHASI 17: Kurultay, Kutlu, Uyruk, Kuytu, Yakut, Kural, Uyluk, Tura, Kuyu, Uyak, Akut, Kral, Yurt, Kura, Kutu, Kart, Kurt, Yat, Alt, Kuru, Kar, Uyku, Kur, Kat, Kurul, Tur, Ray, Tay, Kula, Kul, Uyur, Ulu, Urla, Yar, Utku, Yak, Aykut, Aut, Kay, Tar, Tual, Kulu, Talk, Ark, Ulak, Lak, Yutak, Kal, Yal, Tal, Art, Utlu, Uruk, Tul, Kurut, Tulu, Tak, Yular, Yurtluk, Kutur, Tuluk, Kurtlu, Yuka, Uray, Rua, Akur, Kurya, Kut, Lutr, Kuut

KORE EJDARHASI 18: Yazıhane, Hazan, Yazın, Hazne, Ayaz, Ayna, Ezan, Yazı, Haya, Hane, Anız, Aza, Naz, Anı, Ana, Ayı, Aynı, Yaz, Yan, Hız, Han, Ayan, Ayhan, Haz, Ayın, Yen, Zan, Azı, Ney, Hey, Ayn, Zen, Hanya, Hayın, Haza, Aya, Hay, Aha, Eza, Hayız, Nah, Hanay, Aynaz, Yanaz, Zıh

KORE EJDARHASI 19: Önderlik, Renkli, Direk, Ördek, Öneri, Nikel, Delik, Önder, Kredi, Ödlek, Derin, Dönek, Döner, Örnek, Kiler, Diren, Kedi, İnek, Deli, Erik, Dil, Likör, Kin, Renk, Denk, Kendi, Lider, Kel, Deri, İle, Dilek, İlk, İlke, Din, Erk, Ören, Derik, Kör, Nil, Dek, Diken, Denli, Link, Erkin, Köle, Ekin, Liken, Ekli, Dink, Erin, Dik, Kir, Dine, Kil, Röle, Ker, Kendir, İde, Deni, Dölek, Önel, Edi, Elik, Elk, Derk, Lir, Döl, Dren, Erlik, Eril, Enli, Dinek, Dönel, Kile, Öke, İlek, Köre, Dikel, Enik, Öndelik, Lök, Erkli, Örenlik, Edik, Kirde, Örek, Delk, Enir, Örk

KORE EJDARHASI 20: Rasyonel, Senaryo, Seyran, Aslen, Sonra, Reyon, Salon, Yaren, Soya, Noel, Sela, Eros, Oran, Oral, Olay, Nar, Yer, Rol, Onay, Yan, Yol, Sel, Sen, Son, Lanse, Ray, Oya, Sal, Onlar, Sera, Say, Ora, Soy, Esra, Yas, Saye, Yen, Sena, Lens, Sonar, Onar, Yar, Ela, Ney, Ser, Ayn, San, Yel, Nas, Olan, Nal, Ona, Elan, Ons, Rey, Ley, Lan, Aysel, Ensar, Lor, Esna, Sol, Yal, Oysa, Eray, Erol, Sone, Alo, Oley, Orsa, Ole, Ayol, Rasyon, Orya, Rasyo, Laso, Nale, Alyon, Erosal

KORE EJDARHASI 21: Maalesef, Mesela, Mesafe, Salam, Amele, Selam, Selef, Masal, Flama, Alfa, Asma, Sele, Asal, Mala, Elma, Lama, Fas, Masa, Alma, Asla, Sel, Mal, Laf, Elmas, Sam, Sal, Salma, Efe, Alem, Emsal, Faal, Emel, Sefa, Sema, Saf, Ama, Amel, Mas, Meal, Esme, Lame, Ela, Mafsal, Elem, Fal, Sala, Safa, Fes, Asa, Ala, Selma, Mesel, Esma, Esef, Melas, Amal, Lam, Meles, Sem, Sela, Fel, Lef, Afal, Esame, Seme, Eslaf

KORE EJDARHASI 22: Silindir, Sinirli, Sinir, İrsi, İrin, Diri, İris, Nil, Dil, İri, Din, İndi, Dini, İdil, Sini, İni, Sin, Sili, Lir, Dinli, İsli, Diril, İrinli, İndis, İrs, Dilsi

KORE EJDARHASI 23: Ortalama, Matara, Ortam, Aroma, Maral, Tomar, Arama, Moral, Alarm, Atama, Tarla, Oral, Rota, Atma, Olta, Ata, Roma, Malta, Mor, Lama, Mala, Rom, Malt, Olma, Tam, Alma, Orta, Alt, Mart, Rol, Ara, Mal, Artma, Atlama, Tarama, Mola, Atom, Ora, Ama, Arma, Mat, Tar, Aort, Ram, Atar, Tor, Alto, Aral, Ala, Trol, Lata, Rot, Lor, Alarma, Tal, Amor, Art, Alo, Taam, Tol, Otlama, Amal, Lam, Lot, Oma, Lort, Matla, Otama, Aratma, Otalama, Tomarla, Lota, Atol, Lorta, Otarma, Atomal

KORE EJDARHASI 24: Zararsız, Arsız, Arıza, Israr, Zarar, Sarı, Razı, Arsa, Sara, Sıra, Rıza, Azar, Asır, Sır, Arz, Arı, Ara, Irz, Aza, Araz, Saz, Azı, Zar, Zara, Asa, Asar, Arız, Azra, Zaza, Ası, Ira, Izrar, Arasız, Zarsı