Words Of Wonders

Words Of Wonders Güney Afrika Cevapları

Words Of Wonders Güney Afrika – Kruger Ulusal Parkı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KRUGER ULUSAL PARKI 1: Kesinti, Esinti, Teskin, Etnik, Kesit, Tenis, Tekin, kitin, Kesin, Sinek, Etkin, İstek, Sine, Eksi, Etki, İnek, İki, Kin, Tek, Kent, Sen, Ten, Net, Eski, Kit, Sek, Set, Eti, Kes, Site, Ekin, Nesi, Esin, Etik, Kist, Seki, Sini, Ket, İni, Sit, Tik, Sin, Ski, Tin, Kesi, Sent, Ekti, Nite, İti, Sten, Tenkis, İnti, Tike, Tein, Eksin, Sinik, Esik, Enik, İnik, İtki, Senit, Tensik, Ekit, Setik, Ekinti

KRUGER ULUSAL PARKI 2: Dünyalı, Dünya, Aydın, Yanlı, Yılan, Yalın, Dayı, Alın, Yalı, Aynı, Yün, Yan, Dün, Nal, Ayı, Yıl, Anı, Dal, Adlı, Ayın, Ayn, Aldı, Yad, Lan, Yal, Adıl, Aylı

KRUGER ULUSAL PARKI 3: Takıntı, Akıntı, Tanık, Kanıt, Tanı, Kanı, Kına, Anıt, Katı, Kıta, Akın, Takı, Tank, Atık, Atkı, Kan, Tan, Kat, Anı, Kıt, Tık, Akı, Ant, Kant, Anık, Tanıt, Tın, Tat, Kın, Tını, Tak, Tanıtı, Takt, Katıntı

KRUGER ULUSAL PARKI 4: Tavuklu, Vukuat, Tavuk, Tuval, Kutlu, Akut, Vuku, Kutu, Ulak, Utku, Avlu, Ulu, Kat, Alt, Kul, Tuvalu, Kula, Tav, Aut, Lav, Tual, Kulu, Talk, Kav, Lak, Kal, Tal, Utlu, Tul, Tulu, Vat, Tak, Tuluk, Lavuk, Kavut, Kut, Kuut

KRUGER ULUSAL PARKI 5: İşleyiş, Yeşil, Şişe, Şili, Eşli, İyi, Şiş, Şey, Leş, İle, Yel, Ley, Şişli, Şile, İşli, Şii, İye, Şeş, İşeyiş

KRUGER ULUSAL PARKI 6: Boyasız, Yobaz, Boya, Boza, Soya, Sayı, Yazı, Oysa, Bazı, Soba, Baz, Yaz, Oya, Saz, Azı, Bas, Ayı, Boz, Boa, Bay, Boy, Oba, Say, Soy, Yas, Bası, Yoz, Sabo, Bozayı, Ası, Aysız, Yısa

KRUGER ULUSAL PARKI 7: Tuvalet, Evlat, Atlet, Tuval, Vale, Avlu, Alev, Alet, Lav, Ela, Tat, Alt, Tel, Tut, Tav, Aut, Tual, Ate, Evla, Tal, Tul, Tela, Vat, Leva, Velut, Atel, Vualet

KRUGER ULUSAL PARKI 8: İzlenme, Menzil, Melez, Zemin, Ezeli, Enlem, Enzim, Nemli, Nezle, Elzem, Elim, Emel, Ezme, Emin, Ezel, Meze, İzleme, İnme, Enez, Nem, İle, Emine, Men, İlme, Zen, Elem, Nil, İnleme, Ezine, Mine, Emen, Menzile, Meni, Ezilme, İzlem, Zil, Lim, Lime, Zem, Mil, Enli, Nim, İlenme

KRUGER ULUSAL PARKI 9: Kayıtlı, Yatılı, Tıkalı, Layık, Katlı, Aylık, Yakıt, Kayıt, Yatık, Akıl, Atlı, Altı, Yalı, Atıl, Ilık, Takı, Ayı, Yat, Yıl, Alt, Kat, Atık, Katı, Tay, Kıyı, Kıt, Atkı, Kıl, Ayık, Atılı, Tık, Yılık, Yak, Kıta, Akı, Aklı, Kay, Talk, Alık, Atkılı, Takılı, Yatı, Lak, Kal, Yal, Yakı, Tal, Kayı, Tak, Kıya, Yılkı, Ayılık, Kalıt, Aylı, Yıkı, Altık, Ayıt, Kıtal, Itlak, Ayıltı

KRUGER ULUSAL PARKI 10: İncecik, İncik, Kinci, İnci, Enik, Ekin, Cici, Nice, İnce, İnek, Cenk, İki, Cin, Kin, Ekinci, Ekici, İni, Cinci, Neci, Cicik, İnik

KRUGER ULUSAL PARKI 11: Pastacı, Pasta, Sıpa, Tasa, Sapa, Tıpa, Acı, Pas, Tas, Ata, Asa, Tıp, Ast, Saat, Sac, Sap, Pat, Satı, Tapa, Asap, Pata, Pıt, Ası, Apacı, Tıs, Tapı, Cıs

KRUGER ULUSAL PARKI 12: Kıskanç, Kıskaç, Kaçık, Sıçan, Sanık, Kanık, Kasık, Asık, Akın, Kask, Kısa, Kına, Iska, Askı, Açık, Kan, Sık, Kas, Anı, Çıkan, Sakın, Çan, Kaç, Kanı, Sak, Aks, Saç, Akı, San, Nas, Ask, Nakıs, Anık, Sıkça, Saçı, Kak, Çakı, Kaçı, Açı, Kın, Sanı, Çak, Ası, Kakınç, Saçık, Çakın, Kıç, Kaçkın, Kakıç, Kıska, Çın, Kasnı, Çıkak, Açkı, Kasınç

KRUGER ULUSAL PARKI 13: Öldürme, Örme, Ödem, Ölüm, Ömür, Ömer, Ölme, Ödül, Dem, Ölü, Röle, Dürme, Üre, Döl, Örülme, Örüm, Örü, Mül, Ürem

KRUGER ULUSAL PARKI 14: Adanalı, Adana, Alın, Dana, Alan, Ala, Ana, Anı, Nal, Ada, Adına, Dal, Adlı, Dalan, Aldı, Lan, Adalı, Anal, Adıl, Analı

KRUGER ULUSAL PARKI 15: Tarihçi, Tarihi, İhtar, İhraç, Tarih, Hariç, çita, Ahit, Harç, İri, Hat, Ait, Hiç, Art, Tar, Haiti, Haç, Taç, Hart, Har, Hit, Ahir, Çar, Tarh, Çat, Çit, Ari, İta, Ati, Ahi, İti, İhtira, İrat, Çiti, Raht, Çitari, Çir, İçit

KRUGER ULUSAL PARKI 16: Kesmece, Kesme, Esmek, Emek, Kese, Ece, Kem, Sek, Cem, Sekme, Ekme, Esme, Kes, Eke, Keme, Sem, Meke, Seme, Eseme, Emcek 

Words Of Wonders Güney Afrika – Blyde Nehri Kanyonu Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Afrika Blyde Nehri Kanyonu bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BLYDE NEHRİ KANYONU 1: Ardahan, Adana, Dana, Daha, Dara, Hara, Nara, Han, Ana, Ada, Ara, Dar, Nar, Arda, Har, Aradan, Had, Randa, Aha, Dah, Ahar, Nah, Narh

BLYDE NEHRİ KANYONU 2: Namibya, Yabani, Yaman, Yaban, Bamya, bayan, İman, Ayin, Amin, Yama, Ayan, Anma, Maya, bina, Aman, Bin, Ayna, Ana, Yan, Bay, Yanma, Bana, İma, Ban, Ama, Yani, Mana, Ayn, Nam, Abi, Nama, Anam, Ayni, Aba, Aya, Bayi, Yaba, Mani, Mania, Ayma, Ani, Mai, Bayma, İnam, Banma, Mayi, Bani, Nim, Mayna, Main, Abani, Biaman

BLYDE NEHRİ KANYONU 3: Jenerik, Enerjik, Enerji, Erken, Ekin, Erin, Eren, Renk, Kere, Erik, Enik, İnek, Kene, Kin, Nijer, Erk, Erke, Eke, Nere, Erkin, Erek, Kir, Nekre, Ker, Enek, Reji, Enir

BLYDE NEHRİ KANYONU 4: Falsolu, Falso, Faul, Sual, Alo, Saf, Fol, Lal, Sal, Sol, Fas, Laf, Ful, Sofa, Sofu, Fal, Fos, Sof, Flu, Fallus, Laso

BLYDE NEHRİ KANYONU 5: Mezarcı, Mezra, Mecra, Mecaz, Mezar, Razı, Mera, Acem, Ceza, Ecza, Rıza, Arı, Azı, Irz, Cam, Acı, Cem, Zam, Arz, Caz, Ram, Zar, Zer, Cer, Arız, Mazı, Car, Eza, Zem, Cız, Ira, Camız, Emraz, Zarcı

BLYDE NEHRİ KANYONU 6: Uzatmak, Uzamak, Makat, Takma, Atmak, Azmak, Kazma, Tuzak, Katma, Zamk, Kaza, Atak, Azat, Akma, Uzak, Ata, Kaz, Muz, Kum, Tam, Atma, Kamu, Kat, Zam, Tuz, Uzama, Akut, Maktu, Aza, Ama, Kama, Aut, Mat, Uzatma, Kuma, Zat, Aka, Kam, Zum, Kuz, Akmaz, Taka, Makta, Mazak, Azma, Mut, Taam, Tak, Tamu, Muta, Amut, Utma, Uzam, Utmak, Kut

BLYDE NEHRİ KANYONU 7: Bağımlı, Lağım, Bağlı, Alım, Ağıl, Ilım, Mal, Bal, Bağ, Bağıl, Bağı, Ağı, Lam, Ağlı, Bağım, Ağılı, Ilıma, Ağım, Ağımlı, Lığ, Iğıl

BLYDE NEHRİ KANYONU 8: Sipariş, Şiir, Pars, Sarp, Pişi, İrsi, İris, Şair, Pis, Arp, Pas, Şap, Arş, Sap, Asi, Aspir, Rap, İspir, Sari, Sair, Şasi, İri, İsa, Asri, Şii, Pisi, Ari, Pir, Şiar, İspari, Aşir, İşar, İrs, İpsi, Şip, Şarpi, Raşi, İrap

BLYDE NEHRİ KANYONU 9: Kalınca, Aklınca, Analık, Ancak, Canlı, Kalan, Anlık, Kalın, Kanal, Kanca, Anka, Caka, Akın, Kına, Alın, Acı, Ana, Kan, Akıl, Alan, Can, Anı, Anca, Kıl, Kanı, Kancalı, Kanlı, Akı, Aklı, Klan, Nal, Kana, Aka, Kala, Alkan, Alık, Anık, Lan, Ala, Kaan, Nacak, Lak, Kal, Kın, Cılk, Aklan, Cana, Cakalı, Anal, Analı, Anacık, Anacıl, Laka, Cık, Kılcan, Kalcı, Anlak, Kancıl, Lakacı

BLYDE NEHRİ KANYONU 10: Kederli, Direk, Delik, Kiler, Ekler, Kredi, Keder, Dilek, Lider, Kedi, Eder, Erik, Elek, İlke, Deri, Dere, Deli, Dil, Kere, Elde, Reel, Kel, İle, İlk, Leke, Erk, Erke, Derik, İlerde, Ede, Dek, Eke, Erdek, Erek, Ekli, Keler, Kele, Dik, Kir, Kil, Ker, İde, Edi, Elik, Elk, Derk, Lir, Erlik, Eril, Kile, İlek, Dikel, Erkli, Kerde, Edik, Kirde, Delk

BLYDE NEHRİ KANYONU 11: Kruvaze, Vakur, Evrak, Erzak, Keza, Kare, ekru, Reva, Arzu, Zevk, Zeka, Uzak, Kura, Kar, Kaz, Kez, Var, Kur, Arz, Erk, Zar, Ark, Zer, Kuz, Aruz, Kav, Vaz, Zerk, Ruz, Ker, Revak, Eza, Kuver, Kavuz, Rua, Akur

BLYDE NEHRİ KANYONU 12: Tutunma, Tutum, Maun, Umut, Tuna, Tam, Tat, Mat, Ant, Tan, Nam, Unutma, Tutma, Tut, Tutam, Aut, Mutat, Tun, Tutu, Mut, Tuman, Umu, Tamu, Taun, Muta, Anut, Amut, Utma

BLYDE NEHRİ KANYONU 13: Arpacık, Parka, Aracı, Acar, Rakı, Akar, Arpa, Karı, Arap, Kara, Caka, Irak, Kapı, Para, Park, Acı, Arı, Kır, Arp, Arka, Ara, Kar, Rap, Kırca, Apak, Arık, Irk, Pak, Kap, Arpacı, Akı, Aka, Ark, Arak, Car, Pır, Raca, Apacı, Ira, Cık, Paracı, Karacı, Acırak

BLYDE NEHRİ KANYONU 14: Anadolu, Odun, Alan, Dana, Dolu, Dua, Ada, Oda, Nal, Dal, Ala, Dul, Don, Alo, Ana, Oldu, Dun, Dalan, Dolan, Olan, Ona, Lan, Ulan, Lando, Anal, Nodul, Onlu, Donlu, Loda

BLYDE NEHRİ KANYONU 15: Taarruz, Zarar, Tura, Tarz, Azar, Azat, Arzu, Tar, Ara, Aza, Tuz, Zar, Tur, Ata, Art, Arz, Araz, Aut, Zat, Atar, Zara, Aruz, Azra, Ruz, Tazarru, Taraz, Rua, Zarta

BLYDE NEHRİ KANYONU 16: Tunceli, Tecil, İnce, Etli, Etil, Elti, Cilt, Elit, Nice, Ten, İle, Net, Cin, Nil, Tel, Eti, Tun, Linet, Cet, Telin, Tul, Tin, Nicel, Nitel, Nite, Elci, Enli, Celi, Neci, Tein, Liet, Luti

Words Of Wonders Güney Afrika – İnsanlığın Beşiği Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Afrika İnsanlığın Beşiği bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 1: Kızarık, kızak, Rızık, Kazık, Kırık, Kazı, Irak, Rakı, Karı, Rıza, Razı, Kırk, Kaz, Azı, Irk, Kız, Arı, Kır, Kar, Arz, Arık, Irz, Akı, Zar, Ark, Arız, Kak, Azık, Kızık, Kırkı, Karık, Irak

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 2: Güvence, Güven, Günce, Gece, Güve, Gün, Gen, Ege, Ece, Gene, Nev, Geven, Nüve, Nece, Evce

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 3: Dubleks, Duble, Bukle, Kule, Seul, Buse, Sel, Sek, Bul, Kul, Bel, Dul, Bek, Kel, Kes, Bed, Dek, Ukde, Elk, Buke, Leb, Delk

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 4: Parabol, Parola, Baro, Oral, Bora, Arap, Pala, Lapa, Abla, Balo, Arpa, Para, Rol, Bar, Bor, Arp, Boa, Bol, Ara, Bal, Rap, Oba, Alp, Ora, Bala, Pal, Bap, Aral, Ala, Aba, Lor, Polar, Opal, Lap, Lop, Roba, Bara, Alo, Abra, Bop, Rop, Balar, Boalar, Larp

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 5: Dışlama, Alaşım, Maaşlı, Dalış, Damla, Alma, Adam, Adaş, Alış, Alım, Maaş, Adım, Lama, Maşa, Dama, Ada, Mala, Şam, Mal, Dal, Adlı, Alışma, Aşı, Dış, Ama, Aşma, Dalma, Damalı, Aldı, Dam, Ala, Adalı, Şal, Amal, Maşalı, Adıl, Şad, Lam, Aşım, Şama, Damlı, Aşılma, Maş, Dalaş, Şamalı, Almaş

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 6: Turnike, Turne, Rutin, Etnik, Tekir, Tunik, Tekin, Etkin, Tiner, Kunt, Kurt, Tren, Ekru, Kent, Terk, İnek, Erik, Kin, Tek, Renk, Kur, Tur, Nur, Ten, Net, Kit, Ret, Ter, Eti, Erk, Etki, Tun, Nuri, Erkin, Ekin, Etik, Tire, Erin, Ket, Kir, Tik, Ker, Tin, Terkin, Kitre, Ekti, Nite, Run, Terki, Tike, Runik, Tein, Enik, Kerti, Rint, Enir, Kut, Ekit

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 7: Tapınak, Kaptan, Tanık, Kapan, Kanıt, Kanat, Tank, Akın, Tanı, Atık, Kına, Tıpa, Kanı, Katı, Kıta, Takı, Kapı, Ata, Ana, Kan, Tan, Kat, Tıp, Apak, Anı, Anıt, Atak, Kıt, Atkı, Pak, Tık, Kap, Anka, Akı, Ant, Kana, Pat, Aka, Naat, Tapan, Kant, Anık, Taka, Kaan, Tapa, Tın, Pata, Kın, Pakt, Tak, Pıt, Natıka, Patak, Tapı, Kapantı

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 8: Gizleme, Elzem, Melez, Gizem, Ezeli, Gezi, Ezme, Elim, Ezgi, Ezel, Lime, İmge, Emel, Meze, Gemi, Gelme, Ege, İzleme, Gezme, İle, Giz, Lig, İlme, Elem, Gem, Gele, Gez, Ezilme, İzlem, Zil, Lim, Zem, Mil, İzge, Gezilme

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 9: Kavuşma, Kumaş, Vakum, Aşmak, Vaşak, Akşam, Kamu, Kuma, Avam, Akma, Uşak, Maşa, Kama, Vaka, Maaş, Kum, Kuş, Aşk, Şam, Ama, Aşma, Şaka, Kuşam, Muş, Aka, Kam, Kav, Kaş, Akvam, Maşuk, Şak, Şama, Şua, Maş, Şavk, Maşuka, Akva

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 10: Açılmak, Çalmak, Çamlık, Açmak, Çıkma, Kalça, Almak, Alçak, Çakıl, Çakal, Açlık, Malak, Çalım, Kamçı, Çakma, Lama, Mala, Açma, Alma, Kalma, Alım, Akıl, Mal, Kaçma, Çalma, Kılma, Akım, Amaç, Açık, Kaç, Ama, Akma, Kıl, Açılma, Çam, Kama, Kamalı, Alıç, Akı, Aklı, Alkım, Kalım, Maç, Amaçlı, Aka, Kala, Alık, Kam, Maça, Ala, Maçka, Akçıl, Lak, Alçı, Akça, Çalık, Kaça, Kal, Çalı, Çakı, Çal, Kaçı, Açı, Çakılma, Amal, Lam, Iklama, Çak, Açım, Laka, Kıç, Çıma, Almaç, Laçka, Alaçık, Çakım, Kaçlı, Malç, Açmalık, Çalak, Amalık, Açkı, Kaçılma, Alıkça, Akaç, Çalkı, Kalıç, Lakçı

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 11: Mecburi, Mecbur, Cebir, Merci, İrem, Ebru, İbre, Umre, Rumi, Emir, Beri, Bir, Rum, Cem, Cer, Remi, Erim, Cim, Meri, Mir, Cebri, Bre, Cemi, Ecir, Recim, Mucir, Cibre

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 12: Dostane, Senato, Aseton, Destan, Saten, Dost, Onat, Edat, Sade, Seda, Adet, Dans, Soda, Sote, Tane, Tan, Ton, Sen, Son, Not, Oda, Ten, Don, Net, Done, Eda, Tas, Nato, Nota, Sena, Set, Sonda, San, Ant, Nas, Ona, Ons, Ast, Sedat, Ate, Dane, Edna, Tos, Esna, Sadet, Sonat, Sone, Sent, Sten, Anot, Steno, Sota

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 13: İhracat, Harita, İcraat, Tacir, Cihat, İhtar, Rahat, Tarih, Ahit, Rica, İcra, Cari, Hara, Acar, İcat, Ata, Ara, Hata, Hat, Hac, Ait, Hart, Tar, Har, Atar, Hit, Atari, Ahir, Carta, Art, Cart, Tarh, Tahra, Car, Raci, Hacir, Ari, Harta, Aha, İta, Ati, Ahi, Raca, İhata, Ahar, İrat, İrca, Raht, Ricat, İcar, Cihar, Ahcar

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 14: Oyuncak, Yonca, Koyun, Konya, Oynak, Oyuk, Koca, Onca, Oyun, Koyu, Konu, Okan, Onay, Uyak, Ocak, Kano, Koy, Yok, Kan, Yan, Can, Acun, Oya, Yak, Ayn, Kay, Ona, Yunak, Uca, Cuk, Yuna, Yuka, Acyo

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 15: Avrasya, Yarasa, Saray, Arya, Yasa, Sara, Ayar, Ayva, Arsa, Yara, Asya, Yas, Aya, Yar, Ara, Var, Sav, Ray, Say, Sava, Avar, Asa, Asar, Saya, Vay, Avara, Avarya, Aysar

İNSANLIĞIN BEŞİĞİ 16: Giderek, Gerdek, Dergi, Direk, Gerek, Gedik, Gider, Kredi, Keder, Kere, Dere, Kedi, Geri, Erik, Eder, Gri, Ege, Deri, Erk, Erke, Derik, Ede, Dek, Eke, Erdek, Erek, Dik, Kir, Erg, Ker, İde, Edi, Grek, Derk, Ergi, Kerde, Edik, Kirde

Words Of Wonders Güney Afrika – Kirstenbosch Botanik Bahçesi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Afrika Kirstenbosch Botanik Bahçesi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 1: Ekonomik, Ekonomi, Kimono, Komik, İnmek, Mekik, Kemik, İnek, İnme, Komi, Koni, Ekin, Mine, Emin, Enik, Kin, Kek, Nem, Men, Ekim, Kem, Kom, Kim, Kok, Konik, İkon, Meni, Eko, Kik, Mink, Nom, Nim, Emik

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 2: Silahtar, Harita, Tahsil, Silah, Hasat, İthal, Hisar, Lahit, Ahlat, Talih, Hasar, İshal, Ahali, Astar, Atlas, Saat, Rahat, Ata, Hala, Alt, Asla, Hasta, Ara, Hata, Arsa, Saha, Hal, Hat, Has, Tarla, Sal, Salt, Rast, Lira, Tas, Sahra, Hali, Asal, His, Halat, Ait, Hart, Sara, Sahil, Tarih, Star, Tar, Salat, Halt, Har, Atar, Talas, Sala, Ali, Hit, Salah, Ast, Tasa, Asa, Saatli, Aral, Ala, Asar, Lata, Atari, Sari, Stil, Asil, Asli, İhtar, Hara, Ahir, Sair, Halis, Tasar, Asit, Tal, Halas, İlah, Sahi, İhlas, Art, Rasat, Asi, Satir, Tarh, İla, İsa, Sit, Tahra, Asri, Sah, Tali, Salta, Tras, Haris, Ari, Harta, Aha, İta, Hars, Ati, Ahi, İhata, Sarih, Sathi, Hasa, Lir, Ahar, Hail, Ahit, İrat, Tasrih, Hilat, Raht, İrs, İrsal, İsal, Lasta, Sarat, Tahlis, Halita, Tahril

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 3: Danışman, Danışma, Namına, Şamdan, Şaman, Manda, Maşa, Adım, Anma, Adam, Naaş, Maaş, Dana, Aman, Dama, Ada, Şam, Ana, Anı, Adına, Anında, Aşınma, Aşı, Dış, Ama, Aşma, Mana, Nam, Adnan, Nama, Anam, Dam, Nadan, Nan, Danış, Şan, Amanın, Şad, Adaş, Aşım, Şama, Maş, Adanış

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 4: Buyurmak, Uyumak, Kurmay, Buyruk, Yumruk, Kambur, Kumru, Yumru, Burma, Yamuk, Yumuk, Kurma, Kuram, Uymak, Yumak, Buruk, Kum, Kuru, Uyum, Kamu, Kar, Uyku, Kur, Kurum, Bura, Bay, Ray, Kuruma, Bar, Abuk, Kumar, Uyuma, Kura, Uyur, Burak, Uyma, Kuyu, Uyruk, Mark, Yar, Yak, Umur, Kay, Ram, Kuma, Bark, Buyur, Umar, Ark, Kam, Buyurma, Rum, Rumba, Baryum, Yuma, Burmak, Kuyum, Uyak, Buru, Uruk, Burkma, Kubur, Umu, Abu, Ruba, Buymak, Yuka, Buyma, Urba, Uray, Ruam, Rua, Akur, Kurya

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 5: Sektörel, Sektör, Ekstre, Ekler, Teker, Tekel, Keser, Ökse, Kese, Eser, Sele, Köse, Töre, Sert, Köle, Etek, Örs, Tek, Ters, Kere, Terk, Sel, Tel, Reel, Tere, Elek, Kel, Selek, Ret, Sek, Ter, Set, Leke, Kes, Erk, Ser, Erke, Öte, Selektör, Teke, Keles, Erte, Kör, Rest, Eke, Lös, Sekter, Kete, Sekte, Erek, Ester, Söke, Ster, Terek, Eter, Keler, Kele, Sere, Ket, Teleks, Kerte, Telek, Ekser, Kesret, Teles, Röle, Ker, Sekel, Kösele, Elk, Setre, Töresel, Kesre, Teres, Esre, Seter, Eslek, Tör, Öke, Köre, Kesel, Köstere, Keres, Kös, Lök, Törel, Ötre, Örek, Sör, Lektör, Tös, Öreke, Etsel, Sökel, Ölet, Örk

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 6: Huzurevi, Huzur, Zehir, Vezir, Zirve, Vize, Huri, Uzuv, Veri, Ruh, Zuhur, Her, Zer, Vuru, Ruhi, Rize, Ruz, Uhrevi, Zir, Zuhuri, Vuzuh, Uzi, Uzvi

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 7: Abonelik, Balkon, Kabile, Kabine, Albeni, Benlik, Abone, Belki, Binek, Kablo, Bloke, Nakil, Nikel, Lakin, Kabin, Balon, Kol, Bin, Kano, Aile, Kola, Bilek, İnek, Boa, Kin, Bol, Kan, Bank, Bal, Ben, Kale, Bela, Blok, Oba, Bel, Bale, Bina, Bek, Kel, Kabil, Lake, İlan, İle, Banko, Ban, Kalben, Kilo, Bok, Kalbi, İlk, İlke, Balo, Ekol, Okan, Ela, Bile, Klan, Abi, Olan, Nal, Ali, Ona, Nil, Klon, Bone, Elan, Aklen, Akne, Beka, Lan, Nakli, İkbal, Link, İkna, Lak, Kabe, Baki, Ekin, Liken, Ekli, Kal, Noel, İkon, Benli, Kolan, Nail, Keban, Koli, Akil, Laik, Akli, Lobi, Beli, Bienal, Alo, İnal, Eko, Kani, Nebi, Lok, Ani, İla, Kil, Koni, Aleni, Abe, Ole, Kaolin, Elik, Elk, İnak, Leb, İkona, Bani, Bilan, Enli, Oleik, Kain, Lain, Belik, Kile, İlek, Lika, Enik, Kail, İane, Nale, Olein, Abli

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 8: Terlemek, Tekleme, Terleme, Elemek, Melek, Eleme, Temel, Ermek, Metre, Kemer, Tekel, Meret, Etmek, Eklem, Tekme, Etek, Etme, Tek, Kere, Emek, Terk, Ekleme, Mert, Krem, Tel, Reel, Kerem, Tere, Elek, Emel, Tem, Teker, Erme, Kel, Ekler, Ekrem, Ekme, Ret, Terme, Ter, Leke, Kem, Erk, Erke, Elem, Teke, Erte, Meleke, Mete, Eke, Kete, Erek, Mertek, Terek, Eter, Kertme, Keler, Kele, Tereke, Ket, Kerte, Telek, Ker, Keme, Kemere, Elk, Met, Merek, Temek, Meke, Teleme, Ekletme, Keleme, Kelem, Erkete, Remel, Telem, Kemre, Elmek, Teleke, Eletme, Eletmek

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 9: Salıncak, Kalınca, Aklınca, Sakınca, Kısaca, Analık, Sancak, Kaslı, Canlı, Saklı, Sıcak, Anlık, Sancı, Aksan, Kalan, Aslan, Kanal, Alın, Acı, Asıl, Nasıl, Ana, Asla, Kan, Sanal, Kısa, Sık, Akın, Akıl, Kasa, Kalın, Alan, Sac, Islak, Salak, Salı, Saka, Can, Sanık, Ancak, Sal, Kas, Anı, Anca, Askı, Asık, Sana, Sakın, Asal, Sıla, Kıl, Sakal, Kanı, Aslı, Kına, Kanca, Kancalı, Klas, Sak, Anka, Kanlı, Aks, Akı, Aklı, Kalas, San, Klan, Salık, Nas, Sala, Ask, Nal, Kana, Aka, Kala, Nakıs, Alkan, Alık, Anık, Asa, Lan, Ala, Kaan, Nacak, Lak, Kal, Sakalı, Kasalı, Caka, Kın, Sanı, Cılk, Aklan, Salcı, Cana, Sanlı, Cakalı, Anal, Analı, Anacık, Anacıl, Skala, Ası, Laka, Cık, Iska, Kılcan, Kalcı, Kasacı, Anlak, Cıs, Anasıl, Asklı, Anısal, Kaslan, Kasnı, Kancıl, Aslık, Lakacı

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 10: Müfettiş, Teftiş, Etüt, Eşit, İşte, Füme, İtme, Ümit, Fiş, Şef, Tef, Tem, Fit, Eti, Tüm, Tim, Müfit, Mit, Emiş, Met, Fetiş, Tütme, Fişe, Şem, Üşme, Şif, Tüf, Ütme, Müft, Şet, Teşt, Şetim

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 11: Kulaklık, Kukla, Kulak, Allık, Akıl, Ulak, Kıl, Lal, Kul, Kula, Kalkık, Akı, Aklı, Alık, Lak, Kulaklı, Kal, Kak, Kuka, Kaklık, Allı, Kuklalık, Aklık, Kalık

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 12: Solüsyon, Losyon, Sos, Soy, Süs, Yol, Sol, Yün, Oslo, Son, Solo, Ons

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 13: Pantolon, Plato, Palto, Topal, Polo, Pota, Plan, Onat, Olta, Pano, Nota, Alt, Ton, Top, Alp, Tan, Not, Polat, Nato, Ant, Pot, Olan, Oto, Pantol, Nal, Ona, Pat, Pal, Topla, Alto, Lan, Nan, Opal, Lap, Lop, Tal, Tapon, Alo, Tol, Tonla, Lot, Anot, Ponton, Lota, Atol

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 14: Envanter, Terane, Antre, Evren, Anten, Nene, Evet, Evre, Rant, Tane, Eter, Reva, Tren, Eren, Nane, Anne, Nar, Var, Ravent, Tan, Ten, Net, Tere, Van, Ret, Revan, Ter, Tav, Nev, Neva, Tar, Ant, Erte, Ate, Vere, Avret, Nere, Nan, Erat, Taner, Tanen, Art, Vat, Eten, Rate, Vena, Enva, Evrat, Narven

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 15: Hükümdar, Müdür, Hüküm, Dürüm, Mühür, Dram, Dam, Ham, Akü, Kür, Dar, Hür, Kar, Hak, Mah, Kah, Mark, Ram, Har, Ark, Kam, Had, Dah, Dük, Dürü, Ürkü, Ümük

KIRSTENBOSCH BOTANİK BAHÇESİ 16: Kemirgen, Migren, Girmek, Germek, Ermeni, Erken, Ergin, İnmek, Ermek, Ergen, Kemer, Gerek, İnme, Ring, Emir, Kene, Gemi, İnek, Erik, Gri, Kin, Renk, Kere, Girme, Ege, Emek, Krem, Eren, Gen, Kerem, Gene, Germe, Erme, Ekrem, Ekme, Nem, Erime, Emin, Emine, Men, Ekim, Giren, Kem, Erk, Erke, Geri, Germen, Gem, Eke, Kenger, Kerim, Kim, Nere, Kerime, Erkin, Erek, İrem, İmren, Mine, Ekin, Emen, İmge, Meni, Gine, Remi, Geren, Erin, Erim, Kir, Meri, Gerinme, Erg, Kermen, Nekre, Ker, Mir, Enek, Keme, Ergime, Ermin, Grek, Merek, Mink, Gerinmek, Meke, Erimek, Nim, Gren, Ergi, Erinme, Erinmek, Kemre, Kirmen, Gerim, Enik, Emik, Ergimek, İrkme, Erigen, Gemre, Enir 

Words Of Wonders Güney Afrika – Cango Mağaraları Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Güney Afrika Cango Mağaraları bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

CANGO MAĞARALARI 1: Fırlamak, Fırlama, Markalı, Farklı, Aralık, Kalfa, Alarm, Marka, Flama, Rakam, Karlı, Irmak, Karma, Rakım, Malak, Kafa, Irak, Rakı, Arı, Lama, Mala, Kır, Alma, Kalma, Arka, Ara, Almak, Kar, Kara, Fark, Alım, Kral, Akıl, Mal, Raf, Kırma, Laf, Fıkra, Kılma, Faal, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Ama, Akma, Kıl, Arma, Mark, Ramak, Kama, Kamalı, Armalı, Akı, Aklı, Maral, Fal, Ram, Alkım, Kalım, Kaf, Malkar, Far, Fak, Aka, Ark, Kala, Alık, Kam, Aral, Ala, Kafalı, Lak, Fırka, Arak, Kal, Araf, Alfa, Fır, Fakr, Rakamlı, Karıma, Arkalı, Fırlak, Amal, Fraklı, Raflı, Karalı, Lam, Afak, Iklama, Frak, Laka, Ira, Arlı, Farımak, Aralı, Farıma, Afal, Karılma, Irlamak, Amalık, Iramak, Fıkrama, Irlama, Irama

CANGO MAĞARALARI 2: Şampanya, Yanaşma, Yaman, Yaşam, Yapma, Şaman, Aşama, Yaşa, Ayna, Paşa, Maaş, Aman, Maşa, Naaş, Mana, Panama, Şam, Yaşama, Ana, Yan, Anma, Yanma, Ayan, Yaş, Şap, Ama, Aşma, Maya, Pay, Yama, Ayn, Nam, Nama, Payam, Anam, Mapa, Aya, Ayma, Şan, Şayan, Yaşanma, Şama, Yanşama, Mayna, Maş, Payan, Apaş

CANGO MAĞARALARI 3: Depozito, İzotop, Pide Dize, Depo, Edip, Tip, Dip, Pot, Top, Diz, Toz, Poz, Tez, Eti, Doz, Oto, Tipo, Depozit, İde, Edi, Tiz, Epizot, Tedip, Tepi

CANGO MAĞARALARI 4: Tuhafiye, Hafiye, Afiyet, Tuhaf, Fatih, Fiyat, Fetih, Ahit, Afet, İhya, Tayf, Ayet, Yahu, Fuat, Ahu, Yat, Tef, Hat, Tay, Fit, Ait, Fay, Eti, Aut, Hey, Hit, Fuaye, Huy, Ate, Yahut, İthaf, Haf, Aft, Yeti, Fut, İfa, Yuh, Hay, İta, Ati, Ahi, İye, Afi, Hafi, Futa, İtfa, Tuh, Fetha, İfta, Ateh, Hatif, Fahte, Yuha, Yuf, Hafit, Tehi

CANGO MAĞARALARI 5: Karanfil, Fanila, Afrika, Lakin, Akran, Kafir, Kanal, Nakil, Final, Afaki, İnkar, Kalan, İrfan, Kalfa, Nifak, Kafa, Nar, İran, Kin, Fil, Ana, Kan, Arka, Ara, Kar, Falan, Kara, Fark, Kral, Raf, Alan, Laf, Frank, Faal, Akar, Lira, Arif, İlan, Kira, Fakir, İlk, Akif, Fan, Anka, Klan, Fal, Kaf, Nal, Kana, Ali, Nara, Nil, Far, Fak, Aka, Ark, Kala, Alkan, Lan, Nakli, Aral, Ala, Link, Kaan, İkna, Lak, Faik, Filan, Arak, Kal, Araf, Alfa, Nail, Akil, Laik, Akli, Naif, Rika, Fakr, Fail, Kari, İnal, Kani, Karina, Kir, İfa, Lif, Ani, İla, İnfak, Kil, Fani, Aklan, Fin, Ari, Kafi, Anal, Afak, Nafi, Frak, Karni, Rina, Fink, Laka, Lir, Arnika, Farika, Firak, İnak, Afi, Kain, Lain, Anlak, Nafia, Lika, Afal, Kail, İfna, Filar, Anif, Faril

CANGO MAĞARALARI 6: Bedensel, Bedel, belde, Beden, Desen, Lens, Ense, Sele, Esen, Sel, Bel, Ebe, Sene, Sen, Ben, Elde, Bende, Belen, Selen, Bed, Ede, Elden, Nedbe, Leb, Elense

CANGO MAĞARALARI 7: Şefkatli, Şeftali, Ateşli, Kalite, Şefkat, Teklif, Latife, Teşkil, Kafile, Tekila, Telafi, Şekil, Telif, Kaşif, Katil, Aile, Aşk, Tef, Şef, Fil, Alt, Tek, Kat, Aktif, Laf, Tel, Kale, Şekli, Kefal, Alet, Afet, Kafe, Kel, Elif, Lake, İle, Fit, Kit, Leş, Ait, İşte, Ateş, İlk, İlke, Akif, Eti, Ela, Şike, Fal, Latif, Kaf, Ali, Etki, Fak, Talk, Kitle, Ate, Şifa, Eşlik, Flaş, İşlek, Keşif, Tekil, Taş, Tekli, Şefik, Lak, Etlik, Şile, Eşit, Elit, Faik, Akit, Fişek, Etli, Klişe, Ekşi, Kefil, Ekli, Telaş, Kal, Etik, Aft, Afiş, Kaşe, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Eflak, File, Fail, Ket, Eşik, Şal, İfşa, İfa, Lif, İla, Lift, Tik, Fiş, Kaş, Kil, Tela, Tali, Etfal, Tak, Eşli, Kafi, Şaft, İta, Ati, Kaşeli, Şeflik, Şilte, Elik, Etil, Elk, Afişe, Ekti, Şek, Fetiş, Şalt, İtlaf, Şak, Keş, Tekalif, Kef, Tike, Fek, İaşe, Fişe, Afi, İkta, Teali, Şale, Filet, Eşkal, Fel, İtfa, Şilt, Elti, Atel, Kile, Lef, Şaki, Talik, İlek, Lika, Tikel, Şat, Şif, Ateşlik, Şelf, Şali, Kail, İfta, Telaki, Şita, Ketal, Şet, Faş, Flit, Ekit, Liet, Laşe, Fişka

CANGO MAĞARALARI 8: Müracaat, Matara, Atmaca, Arama, Macar, Atama, Arma, Acar, Ücra, Mart, Atma, Amca, Ama, Cam, Art, Ata, Tam, Ara, Artma, Tarama, Mat, Tar, Ram, Atar, Acara, Tüm, Carta, Tür, Cart, Car, Taam, Raca, Aratma, Ürat, Mürt

CANGO MAĞARALARI 9: Belirgin, Bilgin, Berlin, Bilge, Gelir, Bilgi, İleri, Ergin, Gelin, Beri, Gine, Gibi, Biri, Geri, İrin, Bir, Bin, Gri, Bern, Ben, Gen, Bel, İlgi, İle, Bilir, Giren, Lig, Bile, Gineli, Nil, Belgin, Biner, Bengi, Benli, Beril, Beli, Birli, Bini, Erin, Ring, Nebi, Erg, İni, İri, Bili, Elgin, Bre, İbre, Libre, Lir, Gerili, Leb, Eril, Enli, Gren, Ergi, Belgi, Gril, Liger, Binerli, Bingi, Erbin, Enir

CANGO MAĞARALARI 10: Atmosfer, Metafor, Maestro, Termos, Forma, Sorma, Etraf, Trafo, Sofra, Ortam, Metro, Teras, Fesat, Temas, Tomar, Fare, Roma, Mor, Fas, Rom, Mors, Tef, Tam, Sert, Orta, Ters, Mart, Mars, Semt, Mert, Raf, Sam, Tema, Mest, Format, Sefa, Sarf, Sema, Tem, Forte, Afet, Sera, Rast, Atom, Ora, Tas, Esra, Saf, Tamer, Ret, Samet, Ter, Meta, Set, Rota, Ofset, Mas, Eros, Efor, Som, Mera, Sofa, Mat, Ser, Fars, Star, Stor, Tar, Aort, Ram, Sote, Soma, Master, Fert, Far, Fes, Ast, Rest, Fos, Amorf, Form, Tor, Mostra, Ate, Fer, Safer, Tos, Rot, Erat, Fora, Esma, Aft, Ster, Amor, Art, Ferma, Softa, Fors, Reosta, Tras, Forsa, Rate, Semafor, Orsa, Sem, Oma, Sof, Met, Fota, Efrat, Serf, Faset, Aftos, Sota, Mastor

CANGO MAĞARALARI 11: Zahmetli, Hamile, Zahmet, Hizmet, Ateizm, İthal, Hamle, Milat, Talih, Hamil, Lahit, Hatim, Ahize, İlham, Metal, Elma, Mali, Aile, Malt, Tam, Alt, Taze, Mal, Zam, Hal, Hat, Tel, Hale, Temiz, Tema, Ahmet, Alem, Alet, Tem, Ham, Mah, Hali, Haz, İle, Tez, İma, Ait, Mizah, İmza, Meta, Amel, Hem, İtme, Meal, Lame, Eti, Ela, İlme, Mat, İmla, Leh, Halt, Zat, Laz, Ali, Hit, Melih, Halet, İhmal, Ate, İhale, Lehim, Tim, Hela, İtham, Halim, Hile, Elit, Etli, İmha, Tahmil, Ehli, İzah, Zalim, Emtia, Azim, İlahe, Alim, Mezat, Talim, Alize, Tal, Elim, Matiz, Mazi, Haiz, İlah, Hatmi, Metil, Zahit, Hamel, İzlem, İmal, İla, Tela, Hami, Ameli, Zil, Tali, Mit, Lim, Ehil, Eza, Mai, Lime, İta, Lam, Zem, Tezli, Ati, Mil, Ahi, İzale, Etil, Maile, Met, Tiz, Meh, Amil, Mail, Zail, Hail, Azimet, Hatime, İlam, Telmih, Tazim, Ahit, İlzam, Mehil, Teali, Methal, Hitam, Hiza, Elti, Atel, Amit, Azil, Hilat, Mehaz, Teizm, Hamt, Azel, İzam, Zait, Miza, Haile, Zati, Ateh, Tehzil, İmale, İham, Hemati, Tehi, Miat, Liet, Ahiz, Azit

CANGO MAĞARALARI 12: Bisiklet, Bitkisel, İstekli, Besili, Kilise, İletki, Etkili, Bitlis, Silik, İblis, Bilet, Bitik, Likit, İleti, Tekil, Tilki, Bilek, İki, Tek, Sel, Tel, İstek, Liste, Bel, Lise, Eski, Bek, Kel, Kilis, Sibel, İle, Kit, Sek, Set, İlk, İlke, Belki, Eti, Kilit, Bile, Kes, Site, Bet, Siklet, Kitli, Etki, Kitle, Bitki, Bit, Tekli, Stil, Sebil, Etlik, Eksi, Elit, Etli, Ekli, Etik, İlik, Kist, Seki, Sekil, Beli, Ekili, Kesitli, Ket, Kesit, Besi, Sit, Tik, Kil, Bis, Ski, İbis, Kesi, Bili, Elik, Etil, Elk, Sili, Ekti, İti, Bitek, Sekili, Bikes, Beti, Bitli, Sitil, Betik, İsli, Leb, Tike, Beis, İtlik, Elti, Belik, Kile, İlek, Kesbi, Esik, Tikel, Belit, İbik, Eksilti, Telis, Telsi, İtki, Silki, Betili, Ekit, Liet, Kils, Setik, Kilsi

CANGO MAĞARALARI 13: Maksimum, Makus, Muska, İmsak, Ummak, Masum, Sumak, Musa, Mask, Maki, Sima, İmam, Kamu, Saki, Kuma, Kum, Sam, Kusma, Kas, İma, Mis, Aksi, Mas, Sak, Aks, Mum, Ask, Aksu, Umma, Kam, Kim, Sami, Asi, Maksi, Mika, Akim, Mim, İsa, Akis, Misak, Kamus, Sim, Ski, Mai, Mukim, Misk, Suma, Kaim, Saik, İksa, Sakim

CANGO MAĞARALARI 14: Perşembe, Pembe, Beşer, Bere, Meşe, Şer, Ebe, Beş, Erme, Eşme, Meşrep, Peş, Bre, Şeb, Epe, Per, Şem, Pereme, Reşme, Eper, Breş, Beşme

CANGO MAĞARALARI 15: Astsubay, Bayat, Subay, Saat, Taba, Tasa, Yasa, Tabu, Asya, Usta, Ata, Yat, Yas, Asa, Tas, Bas, Bay, Saba, Tay, Tuba, Say, Aut, Bat, Ast, Suat, Abat, Sut, But, Aba, Aya, Saya, Tabya, Tab, Batu, Yaba, Abus, Aysu, Taya, Buat, Susta, Abu, Basya

CANGO MAĞARALARI 16: Evrensel, Evren, Evre, Esen, Lens, eren, Ense, Sene, Eser, Sele, Sel, Sen, Ser, Sever, Reel, Resen, Selen, Nev, Seren, Enser, Evsel, Neler, Vere, Nere, Neveser, Sere, Esre, Verese, Velense, Elense