Words Of Wonders

Words Of Wonders Çin Cevapları

Words Of Wonders Çin – Çin Seddi Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Çin Çin Seddi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ÇİN SEDDİ 1: Maestro, Termos, Tomar, Sorma, Metro, Teras, Ortam, Temas, Sema, Mest, Roma, Rota, Sera, Mars, Mor, Rom, Mors, Tam, Sert, Orta, Ters, Mart, Semt, Mert, Sam, Tema, Tem, Rast, Atom, Ora, Tas, Esra, Tamer, Ret, Samet, Ter, Meta, Set, Mas, Eros, Som, Mera, Mat, Ser, Star, Stor, Tar, Aort, Ram, Sote, Soma, Master, Ast, Rest, Tor, Mostra, Ate, Tos, Rot, Erat, Esma, Ster, Amor, Art, Reosta, Tras, Rate, Orsa, Sem, Oma, Met, Sota, Mastor

ÇİN SEDDİ 2: Minicik, İkinci, Minik, Kinci, İncik, Mini, İnci, Cin, İki, Kin, Kimi, İmik, Kim, Cim, İni, İkici, Mink, Nim, İnik

ÇİN SEDDİ 3: İstemek, Misket, Kesit, Kesim, İtmek, Tekme, Esmek, Sitem, İstek, Kesme, Kimse, Etmek, İstem, Ekim, Etek, Etme, Tek, İsteme, Emek, Semt, Mest, Sekme, Tem, Eski, Ekme, İsmet, Kit, Mis, Sek, Set, İtme, Kese, Esme, Eti, Kem, Kes, Site, Teke, Semi, Etki, Eskime, Mete, Eskitme, Eke, Kim, Tim, Kete, Sekte, Eksi, Etik, Kist, Seki, Ket, Sit, Tik, Esim, Metis, Mit, Sim, Ski, Kesi, Misk, Keme, Sem, Met, Ekti, Etkime, Temek, İskete, Meke, Tike, Esik, Seme, Emik, Sekitme, Ekit, Setik

ÇİN SEDDİ 4: Kollama, Malak, Alkol, Lokma, Molla, Koala, Almak, Olmak, Lokal, Koma, Alma, Kola, Lama, Kama, Kol, Mala, Olma, Kalma, Mal, Mola, Ama, Akma, Kom, Allak, Aka, Kala, Kam, Ala, Lal, Lak, Kal, Alo, Lala, Lok, Amal, Lam, Oma, Moka, Laka, Oklama, Kaloma

ÇİN SEDDİ 5: Hararet, Arter, Rahat, Reha, Hata, Hare, Hara, Hat, Her, Ara, Ter, Tar, Art, Ata, Hart, Ret, Har, Atar, Ahret, Ate, Erat, Tarh, Tahra, Harta, Aha, Rate, Ahar, Harar, Raht, Ateh

ÇİN SEDDİ 6: Realite, Terli, Litre, Lira, Tali, Eter, Etil, Alet, Elti, Tere, Aile, Etli, Elit, Ela, Alt, Tel, Reel, İle, Ait, Ret, Ter, Eti, Tar, Erte, Ali, Ate, Erat, Tire, Tal, Art, İla, Tela, Ari, Rate, İta, Ati, Lir, Eril, İrat, Teali, Atel, Tirle, Liret, İare, Liet

ÇİN SEDDİ 7: Iskarta, Tasarı, Sarkıt, Kıraat, Astar, Tarak, Sarık, Katar, Artık, Sakat, Aktar, Kasır, Sakar, Sırat, Saat, Sarı, Kart, Takı, Irak, Ata, Rakı, Arı, Katır, Sırt, Kır, Sıra, Arka, Ara, Kısa, Kar, Sık, Kara, Arsa, Kat, Kasa, Takas, Atık, Katı, Saka, Artı, Kas, Satır, Akar, Askı, Arık, Atak, Rast, Asık, Karı, Irk, Tas, Asır, Kasıt, Kıt, Tır, Atkı, Sara, Tık, Sak, Aks, Kıta, Kast, Akı, Star, Tar, Raks, Atar, Kasar, Ask, Aka, Ast, Tasa, Ark, Kars, Tarık, Asa, Satı, Asar, Taka, Kırat, Arak, Tasar, Sır, Art, Rasat, Tak, Tras, Sarak, Taksa, Sakıt, Ası, Ira, Rastık, Iskat, Iska, Tıs, Karst, Tırak, Sarat, Taraksı, Rasıt, Kastar, Askat, Istar, Arkıt

ÇİN SEDDİ 8: Kapuska, Pasak, Kasap, Aksak, Kapak, Sapa, Kask, Kupa, Kasa, Saka, Kas, Asa, Pas, Pak, Apak, Sak, Kap, Aks, Sap, Ask, Aksu, Kaka, Aka, Kup, Pus, Kak, Kuka, Asap, Sapak, Sup, Akak, Sakak, Akpas

ÇİN SEDDİ 9: Felaket, Kefalet, Kefal, Tekel, Efekt, Felek, Teke, Elek, Kale, Afet, Alet, Kafe, Leke, Etek, Tef, Alt, Tek, Kat, Laf, Tel, Efe, Telef, Kel, Lake, Ela, Fal, Kaf, Tefek, Fak, Talk, Eke, Ate, Kete, Tefe, Lak, Kal, Aft, Tal, Eflak, Kele, Ket, Kefe, Telek, Tela, Etfal, Tak, Elk, Kef, Fek, Fel, Atel, Lef, Ketal

ÇİN SEDDİ 10: Sakınca, Sancak, Kısaca, Kanca, Sancı, Ancak, Aksan, Sanık, Sıcak, Kanı, Anka, Askı, Caka, Kına, Acı, Ana, Kan, Kısa, Sık, Akın, Kasa, Sac, Saka, Can, Kas, Anı, Anca, Asık, Sana, Sakın, Sak, Aks, Akı, San, Nas, Ask, Kana, Aka, Nakıs, Anık, Asa, Kaan, Nacak, Kın, Sanı, Cana, Anacık, Ası, Cık, Iska, Kasacı, Cıs, Kasnı

ÇİN SEDDİ 11: Ayılmak, Mayalı, Yıkama, Ayaklı, Kıyma, Kalay, Yamak, Kıyam, Malak, Aylak, Almak, Aylık, Aymak, Layık, Kaya, Ayak, Ayı, Lama, Mala, Yıl, Alma, Kalma, Alım, Akıl, Mal, Yaka, Yakma, Kılma, Yıkma, Alay, Akım, Kayma, Ama, Akma, Kıl, Yalı, Maya, Ayık, Kama, Kamalı, Yakalı, Yak, Yama, Ayla, Akı, Aklı, Kay, Alkım, Kalım, Aka, Kala, Yalım, Alık, Kam, Yılma, Ala, Yalak, Aya, Yılmak, Lak, Kal, Yal, Yakı, Ayma, Kayı, Yamalı, Ayılma, Kalya, Amal, Lam, Iklama, Kıya, Yakım, Mayalık, Laka, Malya, Yakılma, Yamalık, Aylı, Ayal, Amalık, Ayıkma

ÇİN SEDDİ 12: Barfiks, Kibar, İsraf, Bakir, Fakir, Safir, Kabir, Kafir, Saki, Sarf, Sirk, Fark, Raks, Bira, Bas, Bir, Fas, Kar, Fark, Raf, Bar, Kas, Faks, Risk, Arif, Saf, Sabri, Kira, Aksi, Akif, Sak, Aks, Abi, Kaf, Ask, Bark, Far, Fak, Ark, Kars, İbra, Sari, Baki, Faik, Sair, Afis, Bari, Rika, Fakr, Asi, Kari, Safi, Kir, İfa, İsa, Akis, Asri, Bis, Ski, Ari, Kafi, Frak, Abis, Firak, Afi, Sabi, Baks, Saik, Sif, İrs, İksa, Brik, Skif, Frisa

ÇİN SEDDİ 13: Detaylı, Detay, Delta, Adet, Atlı, Dayı, Ayet, Edat, Atıl, Alet, Altı, Yalı, Eda, Ela, Ayı, Yat, Yıl, Alt, Tel, Tay, Dal, Adlı, Yel, Edalı, Aldı, Yad, Ley, Ate, Yatı, Yelda, Yal, Tal, Daye, Tela, Adıl, Aylı, Ayıt, Atel, Edatlı

ÇİN SEDDİ 14: Panayır, Apayrı, Yarın, Pınar, Ayran, Ayan, Ayar, Ayıp, Arpa, Para, Ayna, Nara, Arya, Arap, Ayı, Arı, Nar, Arp, Aynı, Ana, Ayrı, Ara, Yarı, Yapı, Yan, Ayıran, Rap, Ray, Yara, Anı, Ayın, Pay, Yar, Ayn, Yaran, Aya, Parya, Pır, Ira, Payan, Yır

ÇİN SEDDİ 15: Özlemek, Közleme, Eklem, Ölmek, Ezmek, Melek, Elzem, Melez, Özlem, Leke, Ezel, Meze, Köle, Özel, Kez, Emek, Ölme, Elek, Emel, Kel, Ezme, Ekme, Köz, Kem, Elem, Özleme, Eke, Ölmez, Kele, Öze, Özek, Zem, Keme, Elk, Meke, Kelem, Özeme, Öke, Özemek, Lök, Elmek

ÇİN SEDDİ 16: Kuruntu, Nutuk, Kurt, Kutu, Utku, Kunt, Kuru, Tur, Kur, Nur, Tun, Uruk, Kurut, Kutnu, Kutur, Run, Nukut, Kut, Kuut

Words Of Wonders Çin – Toprak Askerler Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Çin Toprak Askerler bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TOPRAK ASKERLER 1: Bilardo, Dolar, Dobra, Baro, Bira, Balo, İdol, Lobi, Bora, Oral, Adil, Dair, İbra, Lira, Bir, Bor, Boa, Dil, Bol, Rol, Dar, Bal, Oda, Oba, Bar, Dal, Ora, Adi, Adli, Abi, Ali, Birol, Lor, Bari, Bad, Baldo, Roba, Roda, Alo, İla, Badi, Borda, Ari, Lir, İbda, Diba, Bardo, Bilar, Loda, Bidar, Abli

TOPRAK ASKERLER 2: Mevduat, Davet, Devam, Edat, Veda, Tema, Deva, Vade, Adet, Dev, Dua, Eda, Dut, Tam, Tem, Adem, Meta, Dem, Tav, Aut, Mat, Duma, Dam, Davut, Ate, Vedat, Mevta, Dav, Mevt, Mut, Avdet, Mevut, Vat, Mevdu, Met, Tamu, Muta, Amut, Utma, Umde

TOPRAK ASKERLER 3: Kaçınma, Çıkma, Çakma, Çanak, Kamçı, Açmak, Anmak, Kına, Anaç, Çakı, Kanı, Anma, Anka, Akın, Açma, Ana, Kan, Kaçma, Akman, Aman, Kınama, Anı, Akım, Amaç, Açan, Çıkan, Açık, Çan, Kaç, Ama, Akma, Mana, Çam, Kama, Akı, Nam, Maç, Nama, Anam, Kana, Aka, Anık, Kam, Maça, Maçka, Kanma, Kaan, Akça, Kaça, Kaçı, Açı, Kın, Çak, Açım, Çakın, Kıç, Çıma, Çakım, Çın, Açınma, Açınmak, Açkı, Akaç

TOPRAK ASKERLER 4: Öğretim, Terim, Mert, Eğim, Töre, Eğri, İtme, Emir, Ömer, İrem, Örme, Ter, Tim, Tem, Ret, Eti, Örtme, Öte, Ötme, Tire, Remi, Öğreti, Erim, Meri, Mit, Mir, Met, Tör, Eğir, Ötre, Eğrim

TOPRAK ASKERLER 5: Menajer, Emare, Name, Eren, Nema, Mera, Men, Nar, Nam, Nem, Erme, Ram, Nere, Enam, Emen, Marj, Janr, Manej, Eman, Marn

TOPRAK ASKERLER 6: Çözelti, Etçil, Çile,Elti, Özel, İlçe, Özet, Elçi, Etil, Etli, Elit, Tez, Çöl, Çil, Tel, İle, Eti, Öte, İçel, Çöz, Çit, Zil, Öze, Tezli, Tiz, Etçi, Töz, Liet, Tözel, Ölet, İtçe

TOPRAK ASKERLER 7: Refleks, Ekler, Selef, Sefer, Keser, Elek, Sele, Eser, Kere, Sel, Reel, Efe, Kel, Selek, Felek, Sek, Kese, Leke, Kes, Erk, Ser, Erke, Keles, Fes, Eke, Fer, Erek, Esef, Keler, Kele, Sere, Kefe, Ekser, Fresk, Ker, Sekel, Elk, Serf, Kef, Fek, Kesre, Esre, Fel, Eslek, Lef, Kesel, Keres

TOPRAK ASKERLER 8: Doluluk, Okullu, Okul, Doku, Dolu, Oluk, Ulu, Kod, Kol, Kul, Oluklu, Dul, Oldu, Kulu, Kollu, Dok, Dokulu, Lok, Dulluk, Duluk

TOPRAK ASKERLER 9: Organik, Korna, Kargo, İnkar, Organ, Orak, Oran, Ring, Akor, İran, Karo, Koni, İkna, Kano, Nar, Gri, Kin, Kan, Ringa, Kar, Roka, Ora, Argo, Kira, Org, Onar, Okan, Kor, Gar, Kora, Ona, Ark, Kron, Argon, Gark, İkon, Gani, Rika, Kari, Kani, Kir, Ani, Ari, Gak, Karni, Rina, Kagir, İnak, İkona, Kain, Gonk, Okar, Nokra

TOPRAK ASKERLER 10: Bihaber, Rahibe, Haber, Harbi, İbare, Biber, İhbar, Heba, Bari, İbre, İbra, Hare, Bira, Hibe, Bir, Bar, Reha, Har, Abi, Her, Harbe, Beri, Bahri, Ahir, Ari, Abe, Bre, Hab, Ahi, Habbe, Bahir, Rebabi, İare

TOPRAK ASKERLER 11: Topluca, Palto, Toplu, Plato, Topal, Loca, Olta, Pota, Tapu, Alp, Alt, Put, Top, Pot, Polat, Topu, Aut, Cup, Pul, Cop, Oltu, Tual, Pat, Pal, Topla, Alto, Opal, Lap, Lop, Tal, Alo, Tul, Otlu, Uca, Tol, Lot, Acul, Lota, Atol, Lup, Taocu

TOPRAK ASKERLER 12: Bitişik, Bitik, Bitki, Bitiş, kişi, İbiş, İbik, Bit, İki, Kit, Bişi, Tik, Şii, İtiş, İti, İtki

TOPRAK ASKERLER 13: Yalıtım, Yatılı, Atılım, Alım, Atım, Ilım, Yalı, Atıl, Altı, Atlı, Malt, Yıl, Mat, Mal, Ayı, Yat, Tam, Alt, Tay, Atılı, Yalım, Yılma, Yatı, Yal, Tal, Lam, Yatım, Aylı, Ayıt, Ilıma, Ilıtma, Ayıltı

TOPRAK ASKERLER 14: Vekalet, Evlat, Velet, Telve, Tekel, Leke, Evet, Kale, Elek, Alet, Vale, Teke, Etek, Alev, Alt, Tek, Kat, Tel, Kel, Lake, Tav, Ela, Lav, Talk, Eke, Ate, Kete, Kav, Lak, Evla, Kal, Tal, Kele, Ket, Telek, Tela, Vat, Tak, Evlek, Leva, Elk, Atel, Tevek, Kevel, Ketal

TOPRAK ASKERLER 15: Meyveli, Meyve, Eylem, Elim, İvme, Lime, Yele, Yeme, Evli, Emel, Veli, Yel, İle, Mil, Yem, İlme, Mey, Elem, Ley, Levye, Meyil, Lim, Eviye, İye, Yelme, Yevmi, Yiv, Yelve, Yivleme

TOPRAK ASKERLER 16: Haydari, Hayda, Haydi, Diyar, Hadi, Yara, Arya, Daha, Ayar, Hara, Aday, İhya, Dara, Dair, Ada, Haya, Riyad, Ara, Dar, Arda, Ray, Haydar, Dahi, Adi, Yar, Har, Yad, Hayri, Aya, Ahir, Had, Hay, Yarda, Ari, Aha, Diya, Rayiha, Dah, Riya, Ahi, Ahar, Hidra, Ahdi, Ariya

Words Of Wonders Çin – Longmen Mağaraları Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Çin Longmen Mağaraları bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

LONGMEN MAĞARALARI 1: Eyyamcı, Yayım, Eyyam, Acem, Mey, Yay, Yem, Ayı, Acı, Cam, Cem, Emay

LONGMEN MAĞARALARI 2: Gizemli, Gizem, Gizli, Elim, İlgi, İmge, Lime, Gezi, İlim, Gemi, Ezgi, Giz, İle, Zil, Lig, İlme, Gem, Gez, İlmi, Zili, İzlem, Lim, Zem, Mil, Ezgili, Gizil, İmgeli, İzge

LONGMEN MAĞARALARI 3: Şantiye, Şeytani, Şeytan, Tayin, Niyet, Tenya, Enayi, Şayet, Yani, Ayin, Yine, Niye, İşte, Tane, Yat, Şen, Yan, Tan, Ten, Net, Tay, Eşya, Yeni, Yaş, Şey, Ait, Ateş, Ayet, Yen, Ayşe, Eti, Ney, Ayn, Ant, Ayni, Ate, Ayten, Ateşin, Taş, Ayşen, Eşit, İnat, Yeti, İnşa, Şan, Ani, İnayet, Tin, İta, Ati, Niş, Nite, İye, İnşat, İaşe, Tein, Şat, Şeni, Teşyi, İane, Şita, Naşi, Şet, Şayi

LONGMEN MAĞARALARI 4: Bermuda, Badem, Barem, Burma, Darbe, Umre, Mera, Duba, Ebru, Adem, Dram, Bade, Bar, Dam, Dar, Durma, Bura, Amber, Dua, Eda, Dem, Ram, Bed, Duma, Umar, Rum, Rumba, Medar, Bad, Abe, Bre, Abu, Ruba, Muare, Mader, Urba, Daru, Mabude, Ruam, Rua, Umde, Dubar

LONGMEN MAĞARALARI 5: Lazanya, Yanal, Yalan, Alyan, Alaz, Alay, Ayan, Ayna, Ayaz, Alan, Nal, Laz, Ala, Aza, Ana, Yaz, Yan, Alanya, Zan, Naz, Ayla, Ayn, Lan, Aya, Yal, Yalaz, Anal, Yalaza, Nazal, Ayal, Alaza, Laza, Aynaz, Yanaz

LONGMEN MAĞARALARI 6: Sulamak, Kamusal, Salmak, Kumsal, Makus, Ulama, Makas, Masal, Malak, Almak, Ukala, Makul, Asmak, Sulak, Lama, Kum, Mala, Masa, Alma, Kalma, Asla, Kamu, Kasa, Mal, Salam, Sulama, Salak, Saka, Sam, Kula, Kul, Kusma, Sal, Salma, Kas, Maslak, Sumak, Asma, Kasma, Aksam, Asal, Muska, Ama, Akma, Sakal, Mas, Sual, Klas, Sak, Kama, Aks, Kalas, Musa, Kuma, Sala, Ask, Aksu, Aka, Mask, Kala, Kam, Asa, Ala, Ulak, Lak, Kal, Kumla, Kamus, Amal, Lam, Suma, Skala, Laka, Ulamak, Ulam

LONGMEN MAĞARALARI 7: Ücretli, Cüret, Tecil, Ücret, Litre, Terli, Elti, Etli, Cilt, Elit, Etil, Tür, Tel, Ter, İle, Ret, Eti, Lüterci, Cer, Cet, Tire, Türel, Türe, Ritüel, Tül, Üre, Lir, Ecir, Elci, Eril, Cüretli, Celi, Tirle, Liret, Liet

LONGMEN MAĞARALARI 8: Petunya, Tenya, Paten, Tane, Ayet, Puan, Teyp, Pena, Tuna, Tapu, Ten, Yen, Yat, Yan, Tan, Net, Tay, Etap, Antep, Pay, Aut, Ney, Ayn, Ant, Pat, Ate, Ayten, Put, Tun, Payet, Payen, Pey, Paye, Punt, Yuna, Taun, Anut, Paunt

LONGMEN MAĞARALARI 9: Hakaret, Harekat, Hektar, Akaret, Kerata, Karate, Tarak, Kahta, Katar, Raket, Rekat, Aktar, Rahat, Reha, Kart, Ata, Tek, Arka, Ara, Hak, Kar, Kara, Terk, Hata, Kat, Kare, Hat, Akar, Atak, Kah, Hart, Ret, Ter, Erk, Katre, Tar, Har, Atar, Ahret, Her, Aka, Ark, Hare, Ate, Taka, Erat, Hara, Arak, Art, Ket, Tarh, Tahra, Ker, Tak, Harta, Aha, Rate, Herk, Ahar, Trake, Raht, Karha, Ateh, Kerh

LONGMEN MAĞARALARI 10: Korkunç, Koruk, Konuk, Korku, Koru, Oruç, Onur, Okur, Konu, Koku, Okçu, Kor, Koç, Çok, Kur, Nur, Konur, Kron, Kok, Koçu, Orun, Konkur, Kuron, Run, Korun, Çor, Konç

LONGMEN MAĞARALARI 11: Şifreli, Şifre, Şerif, İleri, Fire, Şiir, Şili, Eşli, File, Elif, Fiil, Leş, Fiş, Şer, Şef, Fil, İle, Fer, Şile, Eriş, Lif, Feri, İri, İşli, Şii, Fişli, Lir, Şeri, Eril, Fişe, Elifi, Fel, Lef, Şif, Ferli, Şelf

LONGMEN MAĞARALARI 12: Sevinme, Mesnevi, Sinem, İvme, Mine, Emin, Esen, İnme, Sene, Ense, Sine, Esin, Mis, Men, Sen, Sevme, Nem, Emine, Nev, Esme, Nemse, Nevi, Semi, Senem, Evin, Sevim, İsmen, Nesi, Emen, Semen, Meni, Sevi, Esim, Sin, Sinme, Sim, Sem, Nesim, Nim, Mesen, Seme, Evsin, Senevi

LONGMEN MAĞARALARI 13: Restore, Sote, Eros, Ters, Eter, Sert, Stor, Tere, Rest, Eser, Set, Ret, Ter, Ser, Erte, Tor, Tos, Rot, Ester, ter, Sere, Setre, Teres, Esre, Seter

LONGMEN MAĞARALARI 14: Hatırat, Hatıra, Tatar, Hatır, Rahat, Tahta, Tartı, Tart, Hara, Artı, Hata, Tat, Ahır, Tır, Ata, Arı, Ara, Hat, Hatta, Hart, Tar, Har, Atar, Hıra, Art, Hırt, Tat, Tarh, Tahra, Hır, Harta, Aha, Ira, Ahar, Tırt, Trata, Tatarı, Taat, Raht, Rıh, Itrah

LONGMEN MAĞARALARI 15: Müdavim, Vida, İmam, Mavi, Daim, İdam, Vadi, Adi, Dam, İma, Diva, Dav, Mim, Mai, Ümmi, Müdavi

LONGMEN MAĞARALARI 16: Metafor, Metro, Etraf, Forma, Tomar, Trafo, Ortam, Amorf, Atom, Afet, Aort, Fare, Orta, Efor, Roma, Mor, Rom, Tef, Tam, Mart, Mert, Raf, Tema, Format, Tem, Forte, Ora, Tamer, Ret, Ter, Meta, Rota, Mera, Mat, Tar, Ram, Fert, Far, Form, Tor, Ate, Fer, Rot, Erat, Fora, Aft, Amor, Art, Ferma, Rate, Oma, Met, Fota, Efrat

Words Of Wonders Çin – Büyük Vahşi Kaz Pagodası Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Çin Büyük Vahşi Kaz Pagodası bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 1: Antalya, Alyan, Talan, Yanal, Yalan, Altay, Ayan, Ayna, Alay, Alan, Ata, Nal, Ant, Ala, Yat, Alt, Ana, Yan, Tan, Tay, Altan, Alanya, Ayla, Ayn, Naat, Lan, Lata, Aya, Yal, Tal, Taya, Latanya, Anal, Ayal

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 2: Patırtı, Tartı, Itır, Tıpa, Tart, Artı, Arp, Tır, Tat, Arı, Tar, Art, Tıp, Rap, Pat, Trap, Pır, Ratıp, Pırtı, Pıt, Ira, Tırt, Tapı, Tapırtı, Irıp

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 3: Kıymalı, Kıyam, Kıyma, Yıkım, Layık, Kıyım, Aylık, Kıyı, Akım, Ayık, Yalı, Ilım, Akıl, Alım, Ayı, Yıl, Mal, Ilık, Kılma, Yıkma, Kıl, Yılık, Yak, Akı, Aklı, Kay, Alkım, Kalım, Yalım, Alık, Kam, Yılma, Yılmak, Lak, Kal, Yal, Yakı, Yıkılma, Kayı, Kımıl, Lam, Kıya, Yakım, Yılkı, Ayılık, Akımlı, Aylı, Yıkı, Ilımak, Ilıma, Kıyılma

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 4: Şiirsel, İleri, Şiir, Eşli, Esir, İris, İrsi, Lise, Şili, İle, Leş, Şer, Sel, Seri, Ser, Reis, Şile, Eriş, İri, İşli, Şii, Serili, Sili, Lir, İsli, Şeri, Eril, İrs, Seriliş, Esiş, Seriş, Siliş

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 5: Tesisat, Ateist, Testis, Testi, Tesis, Asist, Stat, Esas, Test, Site, Asit, Ses, Sis, Asi, Tas, Ait, Set, Eti, Ast, Ate, Tat, İsa, Sit, İta, Ati, Ases, Esasi, Teist, Teati, Tesit

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 6: Daktilo, Dikta, Katil, Otlak, Adli, Kota, Adil, Laik, Toka, Atik, Kilo, Akli, Kola, Akil, Kol, Kot, Dil, Alt, Kat, Kod, Oda, Tok, Dal, Odak, Kit, Ait, İlk, Adi, Olta, Otak, Ali, Talk, Alto, Lak, Akit, Kal, Koli, Dok, Tal, Kati, İdol, Alo, Dik, Lok, Kolit, İla, Tik, Kil, Tali, Tol, Tak, Tadil, İta, Ati, Lot, İkta, Dolak, Lota, Atol, Talik, Lika, Loda, Kail, Kadit

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 7: Moldova, Dolma, Oval, Mola, Moda, Oda, Alo, Dal, Ova, Dam, Mal, Lav, Olma, Dav, Ovma, Lam, Oma, Dolam, Loda

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 8: Susamak, Susmak, Sumak, Asmak, Susma, Makus, Muska, Aksam, Susam, Makas, Kasa, Masa, Saka, Mask, Kum, Kamu, Sam, Kusma, Kas, Asma, Kasma, Ama, Akma, Mas, Sak, Kama, Aks, Musa, Kuma, Ask, Aksu, Aka, Kam, Susama, Asa, Samsa, Kamus, Suma, Susak

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 9: Değişim, İğdiş, Şimdi, Dişi, İğde, Eğim, Mide, Dem, Diş, Değiş, Dimi, Midi, Şii, Emiş, İde, İmdi, Edi, Edim, Şem, Değim, Eğiş, Dişeği

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 10: Yavuklu, Uyluk, Yuva, Ulak, Avlu, Uyku, Uyak, Kuyu, Vuku, Ulu, Lav, Kul, Kula, Yak, Kay, Kulu, Kav, Lak, Vay, Kal, Yal, Lavuk, Yuka, Yuvak

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 11: Darbuka, Bardak, Kadar, Durak, Budak, Dara, Kura, Kara, Duba, Adak, Arka, Abuk, Kaba, Akar, Ada, Dakar, Ara, Kar, Kur, Dar, Arda, Bura, Dua, Bar, Burak, Barak, Burada, Barda, Bakar, Bark, Aka, Ark, Aba, Arak, Bad, Bara, Abra, Barka, Abu, Duka, Ruba, Kurada, Dubara, Urba, Daru, Ardak, Rua, Akur, Dubar

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 12: Çilekeş, Eşlik, Çilek, Klişe, Şekil, Çelik, Elek, Eşik, Ekşi, Çile, Eşek, Keçi, Eşli, Şike, Şekli, Kel, İle, Leş, Çil, İlk, İlke, Leke, Çek, İçel, Keçeli, Eke, İşlek, Çekiş, Şile, Çeki, Ekli, Keleş, Keçe, Elçi, İlçe, Kele, Kil, Elik, Elk, Çiş, Şek, Keş, Kile, İlek, Elekçi, Eşekçi, Elçek, Çelek, Şekel, Eşlek, Şelek, Leçek, Çekel, Leçe

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 13: Seçenek, Eksen, Esnek, Skeç, Çene, Esen, Çek, Sen, Kene, Sene, Sek, Kese, Kes, Ense, Eke, Kesen, Keçe, Enek, Nekes, Kesene, Sekene, Senek, Çenek, Çenk

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 14: Dağılma, Ağdalı, Damla, Lağım, Adam, Alım, Adım, Ağıl, Lama, Ağda, Alma, Dama, Mala, Ama, Ada, Dağ, Mal, Dal, Adlı, Dalma, Damalı, Aldı, Dam, Ala, Adalı, Dağlı, Ağa, Ağı, Amal, Adıl, Lam, Ağlı, Damlı, Ağma, Ağım, Lığ

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 15: Kızılca, Acıklı, Kalıcı, Azıcık, Akılcı, Cılız, Acılı, Akıcı, Azılı, Ilıca, Alıcı, Kızıl, Akıl, Kazı, Acı, Kız, Kaz, Ilık, Caz, Kıl, Ilıcak, Azı, Akı, Aklı, Kazıcı, Laz, Alık, Lak, Kal, Azıklı, Azık, Cılk, Cız, Azlık, Cık, Acılık, Kazılı, Kalcı, Cızık, Kazıl, Cazlı

BÜYÜK VAHŞİ KAZ PAGODASI 16: Bozkurt, Bozuk, Obruk, Okur, Otuz, Tork,Kurt, Obur, Koru, Boru, Kort, Bor, Tur, Buz, Boz, Kot, Zor, Kur, Tuz, Bot, Tok, Toz, Bok, Kor, Koz, Tor, But, Turbo, Kuz, Rot, Tokuz, Ruz, Trok, Uzo, Boruk, Kut

Words Of Wonders Çin – Zhangjiajie Ulusal Parkı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Çin Zhangjiajie Ulusal Parkı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 1: Megapol, Alem, Amel, Mola, Elma, Meal, Alo, Ego, Gol, Gam, Ela, Mal, Olma, Alp, Lame, Mega, Gem, Pal, Opal, Lap, Lop, Alg, Lam, Gale, Ole, Apel, Oma, Agop, Lep, Galop, Agel, Pog

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 2: Merdane, Derman, Erdem, Rende, Maden, Emare, Derme, Endam, Ender, Dram, Mera, Dere, Eren, Adem, Nar, Deme, Dar, Eder, Erden, Eda, Erme, Name, Nem, Men, Dem, Nam, Ram, Nerde, Ede, Dam, Nema, Dane, Edna, Nere, Enam, Medar, Emen, Eman, Dren, Mader, Marn, Denme

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 3: Gestapo, Posta, Pota, Sote, Gasp, Step, Sopa, Post, Spot, Etap, Posa, Paso, Set, Top, Pes, Tas, Pos, Pas, Sap, Pot, Stop, Pat, Ast, Eposta, Ego, Ate, Tos, Apse, Peso, Gato, Agop, Potas, Pest, Sota, Pog

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 4: Aşılama, Aşamalı, Maaşlı, Alaşım, Aşama, Alış, Alım, Mala, Maşa, Lama, Maaş, Alma, Şam, Ama, Mal, Alışma, Aşı, Aşma, Aşlama, Ala, Şal, Amal, Maşalı, Lam, Aşım, Şama, Aşılma, Maş, Şamalı, Maşala, Almaş

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 5: Mobilya, Boylam, Libya, Mobil, İmla, Oyma, Lobi, Mola, İmal, Mayo, Balo, Alim, Mali, Boya, Olma, Boa, Bol, Olay, Yol, Mal, Bal, Bay, Boy, Oya, Oba, İma, Bom, Abi, Ali, Bayi, Yom, Yal, Alo, Yolma, İla, Lim, Mai, Lam, Mil, Oma, Limbo, Ayol, Amil, Mayi, Mail, İlbay, İlam, Yoma, Abli

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 6: Tetanos, Aseton, Senato, Stant, Saten, Tost, Tane, Test, Sote, Onat, Stat, Nota, Tat, Not, Tan, Ton, Sen, Son, Ten, Net, Tas, Nato, Sena, Set, San, Ant, Nas, Ona, Ons, Ast, Ate, Tos, Esna, Sonat, Sone, Stent, Sent, Sten, Anot, Antet, Steno, Sota

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 7: Keyifli, Keyif, Keyfi, Kefil, File, Fiil, İlik, İlke, Elif, Kil, Yel, Lif, İle, İki, Fil, Kel, İlk, Yek, İyi, Ley, Ekli, Ekili, İyelik, Elik, Elk, İye, Kef, Fek, Elifi, Fel, Kile, Lef, İlek

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 8: Dünyevi, Yeni, Niye, Düve, Yine, Yedi, Üye, Ney, Yen, Din, Yün, Dün, Dev, Diye, Nev, Nevi, Evin, Üvey, Dine, İde, Deni, Edi, Nüve, İye, Deyi, Düven, Yiv

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 9: Vilayet, İlave, Alevi, Evlat, Evli, Veli, Etil, Alet, Alev, Elti, Etli, Veya, Tali, Elit, Yat, Aile, Alt, Tel, Tay, İle, Ait, Vali, Ayet, Tav, Eti, Ela, Yel, Lav, Ali, Vale, Ley, Ate, Aliye, Evliya, Evla, Vay, Yal, Tal, Yeti, İla, Tela, Vat, İta, Liva, Leva, Ati, Tevil, İye, Teali, Atel, Viya, Yiv, Ayevi, Tevali, Yave, Liet

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 10: Tasfiye, Afiyet, Fesat, Fiyat, Asit, Afet, Tayf, Site, Sefa, Ayet, Tas, Fes, Asi, Fay, Yat, Fas, Tef, Tay, Say, Yas, Saf, Saye, Fit, Ait, Set, Eti, Ast, Seyfi, Ate, Seyit, Afis, Aft, Yeti, Safi, İfa, İsa, Sit, Siya, İta, Ati, Yeis, İye, Afi, Faset, Safiyet, İfsat, İtfa, Fasit, Sif, İfta

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 11: Yakışma, Yıkama, Kıyam, Aymak, Akşam, Kayış, Kıyma, Kamış, Yaşam, Aşmak, Yamak, Akma, Akım, Maşa, Kaya, Ayak, Ayı, Aşk, Şam, Yaka, Yakma, Yıkma, Kayma, Yaş, Aşık, Aşı, Ama, Aşma, Şık, Maya, Ayık, Kama, Şaka, Yak, Kış, Yama, Akı, Kay, Maaş, Aka, Kaşıma, Kam, Aya, Yaşa, Yakı, Akış, Ayma, Kayı, Kaş, Şakıma, Kıya, Yakım, Aşım, Yakış, Şak, Şama, Yaşmak, Maş, Şayak, Şayka, Akışma, Ayıkma, Kayşa

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 12: Veraset, Servet, Esaret, Teras, Evet, Evre, Sert, Reva, Sera, Rest, Rast, Tere, Ters, Eser, Var, Sever, Sav, Tas, Esra, Ret, Ter, Set, Tav, Ser, Star, Tar, Erte, Vareste, Ast, Ate, Vere, Avret, Erat, Ester, Ster, Eter, Art, Sere, Vat, Tras, Rate, Setre, Teres, Esre, Seter, Evrat

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 13: Kompres, Sperm, Korse, Poker, Repo, Krom, Krep, Mors, Eros, Skor, Krem, Spor, Kore, Pek, Mor, Rom, Pes, Sek, Pos, Som, Pres, Kem, Kes, Erk, Ser, Kor, Kros, Kom, Kep, Eko, Ker, Peso, Rop, Sem, Per, Krome, Kesp

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 14: Lansman, Sanal, Aslan, Salam, Masal, Alman, Anlam, Saman, Alma, Asla, Asma, Alan, Lama, Aman, Mala, Masa, Ana, Anma, Mal, Sanma, Sam, Sal, Salma, Sana, Asal, Ama, Mana, Mas, Manas, San, Nam, Nas, Sala, Nama, Anam, Nal, Asa, Lan, Ala, Nan, Nalan, Amal, Anal, Lam

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 15: Sanatçı, Sanat, Çanta, Sıçan, Saat, Anaç, Tanı, Anıt, Çatı, Çıta, Tasa, Ast, Saç, Tas, Ata, Ana, Tan, Anı, Açan, Sana, Çan, Taç, San, Ant, Nas, Naat, Asa, Satı, Tın, Saçı, Açı, Sanı, Çat, Çıt, Ası, Tıs, Atçı, Sınaat, Çın, Açıt

ZHANGJİAJİE ULUSAL PARKI 16: Uzaklık, Kazık, Kızak, Kulak, Kukla, Akıl, Ulak, Kazı, Zula, Uzak, Laz, Kıl, Kaz, Azı, Kız, Kula, Kul, Akı, Aklı, Alık, Kuz, Lak, Kal, Kak, Kuka, Azık, Azlık, Aklık, Kazıl, Kalık