Words Of Wonders

Words Of Wonders Brezilya Cevapları

Words Of Wonders Brezilya – Lençois Maranhenses Ulusal Parkı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Brezilya Lençois Maranhenses Ulusal Parkı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 1: Malulen, Manuel, Namlu, Ulema, Melun, Nema, Maun, Meal, Name, Amel, Elma, Alem, Lale, Nal, Mal, Malul, Nem, Men, Lame, Ela, Nam, Elan, Lan, Lal, Malen, Ulan, Enam, Melal, Lam, Allem, Lamel, Eman, Ulam, Melul, Nale

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 2: Islahat, Hasılat, Hatalı, Hasat, Halat, Hasıl, Tahıl, Ahlat, Islah, Atlas, Hasta, Altı, Halı, Salt, Saat, Ata, Hala, Asıl, Alt, Asla, Hata, Saha, Hal, Hat, Has, Salı, Sal, Atıl, Tas, Asal, Sıla, Aslı, Atlı, Salat, Halt, Talas, Sala, Hasıla, Salah, Ast, Tasa, Asa, Satı, Ala, Satıh, Lata, Tal, Halas, Tasalı, Sah, Salta, Aha, Ası, Hatıl, Hasa, Tıs, Lasta

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 3: Nicelik, İncelik, İncik, Nikel, İncil, Kinci, Cenk, Ekin, Enik, İnce, İnek, İlke, İnci, Nice, İki, Cin, Kin, Kel, İle, İlk, Nil, Ekinci, Ekici, Link, Liken, Ekli, İlik, İlkin, Ekili, İni, Kil, Elcik, Nicel, Cinli, Elik, Elk, Ekinli, İnekli, Elci, Enli, Celi, Kile, İlkeci, Neci, Kinli, İlek, İnik, İlinek

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 4: Soğanlı, Soğan, Nasıl, Salon, Olası, Oğlan, Salı, Aslı, Alın, Ağıl, Sıla, Son, Alo, Sal, Asıl, Anı, Sığ, Sağ, San, Nas, Olan, Oğan, Nal, Ona, Ons, Lan, Sol, Ağı, Sanı, Sanlı, Sağın, Ası, Ağlı, Sağı, Sığla, Laso, Sığa, Ağsı, Lığ, Loğ

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 5: Küpeşte, Petek, Eşek, Teke, Tepe, Etek, Küpe, Kep, Tüp, Küp, Pek, Tek, Eke, Kete, Ket, Peş, Küt, Şek, Epe, Keş, Tepke, Şet, Ekü

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 6: Gözükme, Üzmek, Gömü, Müze, Küme, Özgü, Öküz, Öge, Gök, Kez, Kem, Göz, Müge, Köz, Üzme, Gem, Özge, Gez, Göze, Güz, Öze, Özek, Zem, Güme, Güm, Gömük, Öke, Ekü

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 7: Andırma, Mandıra, Manda, Drama, Damar, Dana, Darı, Dram, Arma, Adım, Aman, Adam, Mana, Anma, Ada, Arı, Nar, Ana, Ara, Dar, Arda, Anı, Arınma, Adına, Ama, Namdar, Dama, Nam, Ram, Nama, Anam, Nara, Dam, Dara, Randa, Marda, Anırma, Ira, Mandar, Marn, Irama

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 8: Yeniden, Neden, Deney, Yine, Yedi, Nene, Yeni, Niye, Nine, Yen, Din, Ney, Diye, Ede, Dinen, Dine, İde, Deni, Edi, İye, Deyi

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 9: Saplama, Masal, Salam, Sapma, Lapa, Lama, Mala, Pala, Alma, Asal, Sapa, Masa, Asla, Asma, Mal, Sam, Sal, Salma, Alp, Ama, Pas, Mas, Palas, Sap, Sala, Pal, Asa, Mapa, Ala, Lap, Asap, Salpa, Amal, Lam, Slap

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 10: Mertebe, Metre, Beter, Meret, Bere, Eter, Etme, Mert, Tere, Ter, Ebe, Tem, Erme, Ret, Terme, Teber, Bet, Erte, Mete, Bre, Met, Bertme, Ebet

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 11: Buharlı, Buralı, Buhar, Harlı, Ahır, Halı, Ruh, Arı, Ahu, Bal, Hal, Bul, Bura, Bar, Urla, Har, Hıra, Ulah, Barı, Bula, Hır, Hab, Abu, Ruba, Ira, Urbalı, Arlı, Urba, Rua, Rıh

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 12: Tazelik, Kalite, Tekila, Katil, Kitle, Tekil, Zekat, Alet, Etli, Kale, Zeka, İlke, Aile, Taze, Kaz, Kez, Alt, Tek, Kat, Tel, Keza, Kel, Lake, İle, Tez, Kit, Ait, İlk, Eti, Ela, Zat, Laz, Ali, Etki, Talk, Zeki, Ate, Tekli, Lak, Etlik, Elit, Akit, Ekli, Kal, Etik, Alize, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Ket, İkaz, İla, Tik, Kil, Tela, Zil, Tali, Tak, Eza, İta, Tezlik, Ezik, Tezli, Ati, İzale, Elik, Etil, Elk, Tiz, Ekti, Zail, Tike, İkta, Teali, İzlek, Elti, Atel, Kile, Azil, Talik, İlek, Lika, Tikel, Azel, Zait, Kail, Zati, Telaki, Ketal, Ekit, Liet, Azit

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 13: Bileşen, Neşeli, Beleş, Neşe, Bile, Bel, Nil, Bin, Şen, Beş, İle, Leş, Ebe, Ben, Belen, Şile, Beşli, Benli, Beli, Nebi, Eşli, Şeb, Niş, Leb, Enli, Şeni, Eleniş, Ebeli

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 14: Faydalı, Fayda, Dayı, Yala, Alfa, Faal, Aday, Ala, Ayı, Fal, Fay, Yıl, Aya, Ada, Dalya, Dayalı, Laf, Alay, Dal, Adlı, Ayla, Yafa, Aldı, Yad, Adalı, Yal, Fadıl, Adıl, Aylı, Ayal, Afal, Falya

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 15: Bileşik, Beşlik, Beşik, Bilek, Şekil, Eşlik, Klişe, İşkil, Belki, Eşli, İbiş, Şili, Kişi, Şike, Beş, İki, Şekli, Bel, Bek, Kel, İle, Leş, İlk, İlke, Bile, İşlek, Ekşili, Şile, Beşli, Ekşi, Ekli, Bişi, İlik, Beli, Ekili, Eşik, İşli, Kil, Şii, Bili, İşlik, Elik, Elk, Şeb, Şikeli, Şek, Keş, Biliş, Leb, Belik, Kile, Ekiliş, İlek, İbik, Bişek

LENÇOİS MARANHENSES ULUSAL PARKI 16: Diyabet, İbadet, Abide, Detay, Diyet, Abiye, Bade, Yedi, Tabi, Beta, İade, Ebat, Edat, Ayet, Yat, Bey, Adet, Bay, Tay, Eda, Ait, Diye, Adi, Eti, Bat, Bet, Bed, Abi, Yad, Ate, Bit, Bayi, Bide, Tab, Bati, Bad, Yeti, Daye, Badi, Beyit, Biat, Diya, İta, İde, Abe, Debi, Ati, Bidat, Edi, İdea, Beti, Biye, İye, Bidayet, Deyi, İbda, Diba, Bedayi, Badiye, İbate, Tedai, Bitey

Words Of Wonders Brezilya – Suların Buluşması Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Brezilya Suların Buluşması bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SULARIN BULUŞMASI 1: Basamak, Basmak, Kasaba, Samba, Asmak, Basma, Aksam, Makas, Kaba, Mask, Masa, Asma, Saka, Kama, Bas, Kasa, Bakma, Saba, Sam, Kas, Aksama, Kasma, Ama, Akma, Mas, Sak, Aks, Ask, Aka, Kam, Asa, Aba, Basak, Bakam, Baks, Akasma, Akbasma

SULARIN BULUŞMASI 2: Avcılık, Acıklı, Akılcı, Kalıcı, Cıvık, Akıcı, Alıcı, Ilıca, Acılı, Cıva, Akıl, Ilık, Avcı, Kıl, Acı, Ilıcak, Akı, Aklı, Lav, Vıcık, Alık, Kav, Lak, Cıvalı, Kal, Cılk, Cık, Acılık, Kalcı

SULARIN BULUŞMASI 3: Anlamlı, Alman, Anlam, Alan, Aman, Anma, Mana, Alma, Lama, Alın, Alım, Mala, Mal, Lal, Alınma, Ana, Anı, Namlı, Ama, Nam, Nama, Anam, Nal, Lan, Ala, Manalı, Lala, Amal, Anal, Lam, Allı, Analı, Anılma

SULARIN BULUŞMASI 4: Baharat, Araba, Bahar, Rahat, Taba, Hata, Baht, Art, Bar, Hat, Tar, Ata, Ara, Hart, Batar, Bat, Har, Atar, Baha, Abat, Aba, Hara, Tab, Bara, Tarh, Abra, Tahra, Harabat, Harta, Aha, Hab, Barata, Ahar, Taraba, Raht

SULARIN BULUŞMASI 5: Gönderi, Gönder, Dergi, Derin, Öneri, Döner, Gider, Ergin, Önder, Erin, Geri, Deri, Gine, Öge, Diren, Gri, Gen, Göre, Din, Giren, Ören, Ring, Erg, Dine, İde, Deni, Edi, Gön, Dirgen, Dren, Gren, Ergi, Döger, Örge, Örgen, Göden, Enir

SULARIN BULUŞMASI 6: Yemleme, Eylem, Eleme, Yele, Yeme, Emel, Meme, Mey, Yem, Yel, Eyleme, Emme, Elem, Ley, Meleme, Yeleme, Yelme, Emleme

SULARIN BULUŞMASI 7: İştahlı, Şahit, Lahit, Tahıl, İthal, İştah, Talih, Halı, İlah, Halt, Atıl, Altı, Atış, Atlı, Alt, Hal, Hat, Alış, Hali, Aşı, Ait, Ali, Hit, Taşlı, Taş, Tal, Şal, Şah, İla, Tali, İta, Ati, Ahi, Hatıl, Şalt, Hail, Ahit, Haşıl, Hişt, Şilt, Hilat, Şat, Şali, Taşıl, Şita, Aşıt, Hiş

SULARIN BULUŞMASI 8: Keramet, Emektar, Ekarte, Market, Katmer, Etmek, Ermek, Teker, Maket, Tekme, Merak, Rekat, Krema, Meret, Kart, Kemer, Etek, Etme, Tam, Metre, Tek, Mart, Kere, Kar, Emek, Terk, Kat, Mert, Krem, Kare, Kerem, Tere, Tema, Kamer, Tem, Erme, Ekrem, Ekme, Tamer, Ret, Terme, Ter, Meta, Raket, Mark, Mera, Kem, Erk, Katre, Mat, Tar, Erke, Ram, Teke, Karete, Erte, Mete, Ark, Marke, Kam, Eke, Ate, Kete, Erat, Erek, Mertek, Emare, Terek, Eter, Kertme, Art, Kamet, Ket, Kerte, Ker, Tak, Rate, Keme, Met, Merek, Temek, Meke, Trake, Kame, Merkat, Kemre, Emaret

SULARIN BULUŞMASI 9: Çamaşır, Şamar, Çarşı, Şıra, Maça, Çıra, Maşa, Araç, Aşçı, Maaş, Arma, Açma, Amaç, Çar, Arı, Şam, Ara, Aşırma, Aşı, Ama, Aşma, Çam, Ram, Maç, Aşır, Açar, Aşar, Açı, Marş, Arş, Açım, Açış, Ira, Aşım, Şama, Çıma, Maş, Arış, Irama

SULARIN BULUŞMASI 10: Avlanma, Manav, Alman, Anlam, Alan, Mala, Mana, Avam, Lama, Alma, Vana, Anma, Aman, Nam, Anlama, Ana, Mal, Avlama, Van, Ama, Lav, Nama, Anam, Nal, Lan, Aval, Ala, Lavman, Amal, Anal, Lam, Lava, Maval, Mavna, Anamal

SULARIN BULUŞMASI 11: Kaynama, Kanama, Manyak, Yanmak, Anmak, Yamak, Yaman, Yanak, Aymak, Yama, Maya, Ayan, Ayna, Kaya, Ayak, Ana, Kan, Yan, Anma, Yaka, Yanma, Yakma, Akman, Aman, Kayma, Ama, Akma, Mana, Kama, Anka, Yak, Ayn, Kay, Nam, Nama, Anam, Kana, Aka, Kayan, Kam, Kanma, Kaan, Aya, Ayma, Mayna

SULARIN BULUŞMASI 12: Bitirim, Ritim, Birim, Biri, Brit, Bit, Tim, Bir, İri, Mit, Bitim, Mir, İti, Miri

SULARIN BULUŞMASI 13: Madımak, Madam, Damak, Makam, Dama, Kadı, Adak, Adım, Akım, Kama, Akma, Adam, Mama, Ada, Ama, Akı, Mamak, Aka, Dam, Kam, Amma

SULARIN BULUŞMASI 14: Derdest, Deste, Eter, Dere, Dert, Dede, Tere, Ders, Eder, Sert, Ters, Rest, Eser, Set, Ret, Ter, Ser, Erte, Ede, Ester, Ster, Sere, Setre, Teres, Esre, Seter

SULARIN BULUŞMASI 15: Kılavuz, Kazı, Avlu, Ulak, Uzak, Zula, Akıl, Kıl, Lav, Kul, Kız, Kaz, Laz, Azı, Kula, Akı, Aklı, Alık, Kuz, Vız, Kav, Lak, Vaz, Kal, Azık, Azlık, Lavuk, Kavuz, Kazıl

SULARIN BULUŞMASI 16: Takiben, Kabine, Banket, Nebati, Anket, Nakit, Tekin, Etkin, Etnik, Binek, Kabin, Ebat, Atik, İnek, Tank, Bin, Bant, Kin, Tek, Kan, Bank, Kent, Tan, Kat, Tane, Ben, Ten, Net, Antik, Beta, Bina, Bek, Kit, Ait, Ban, Eti, Bent, Ant, Bat, Bet, Abi, Etki, Akne, Beka, Tabi, Kant, Ate, Bit, İkna, Kabe, Baki, Akit, Ekin, Batik, Tab, İnat, Etik, Keban, Bati, Kati, Kani, Ket, Nebi, Ani, Tik, Kitabe, Tak, Biat, Tin, İta, Abe, Nebat, Ati, Ekti, Nite, Bitek, Beti, Betik, İnak, Tike, Bani, İkta, Kain, Katibe, Tein, İntak, Enik, İbate, İane, Binkat, Nikbet, Ekit

Words Of Wonders Brezilya – Chapada Dos Veadeiros Milli Parkı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Brezilya Chapada Dos Veadeiros Milli Parkı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 1: İmtiyaz, İzmit, Miat, Mazi, Azim, İmza, Zayi, Tam, Tiz, Tim, Mat, İma, Zam, Ait, Yat, Yaz, Tay, Ziya, İyi, Zat, Matiz, Mit, Mai, İta, Ati, İti, Mayi, Tazim, Amit, İzam, Zait, Miza, Zati, Yitim, Miyaz, Azit

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 2: Öğretme, Meret, Metre, Eğer, Töre, Ömer, Tere, Eter, Mert, Örme, Etme, Ter, Tem, Erme, Ret, Terme, Örtme, Öte, Erte, Eğme, Mete, Ötme, Meğer, Met, Eğe, Tör, Ötre

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 3: Maruzat, Armut, Murat, Maraz, Azat, Tura, Mart, Arzu, Azar, Atma, Tarz, Arma, Rum, Tuz, Ata, Muz, Tam, Ara, Artma, Tur, Maruz, Zam, Arz, Mazur, Uzama, Aza, Ama, Araz, Aut, Mat, Uzatma, Tar, Ram, Zar, Zat, Atar, Zara, Umar, Zum, Aruz, Azma, Azra, Art, Mut, Taam, Ruz, Tamu, Murt, Taraz, Muta, Amut, Armuz, Utma, Uzam, Ruam, Rua, Zarta

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 4: Asimile, Melisa, İslami, Misal, Mesai, Emsal, İslam, Misil, Milis, Selam, Elmas, Alem, Sema, Aile, Elma, Mali, Sel, Mal, Sam, Sal, Silme, Lise, İsim, İle, İma, Mis, Amel, Mas, Selim, Meal, Lame, Ela, İlme, İmla, Semi, Ali, Selma, Salim, Milas, Asil, Asli, İlim, Esma, Alim, İlmi, Elim, Sami, Asi, Melas, İmal, İla, İsa, Esim, İsale, Ameli, Sim, Lim, Mai, Lime, Lam, Sima, Sem, Mil, İslim, Maile, Semai, Sili, Sela, Amil, Mail, İsli, İlam, Misel, Mesail, İsal, Lemis, İmale, Lamise

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 5: Karışma, Kaşar, Irmak, Rakam, Marka, Rakım, Aşmak, Kamış, Şamar, Şarkı, Akşam, Ramak, Karış, Karşı, Irak, Rakı, Arı, Aşk, Kır, Şam, Arka, Ara, Kar, Kara, Şıra, Kırma, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Aşırma, Aşık, Aşı, Ama, Aşma, Akma, Maşa, Şık, Arma, Mark, Kama, Şaka, Kış, Akı, Maaş, Ram, Karma, Aşır, Aka, Ark, Kaşıma, Kam, Arak, Aşar, Akış, Karıma, Şark, Kaş, Marş, Şakıma, Arş, Ira, Aşım, Şak, Şama, Aşırmak, Maşrık, Maş, Arış, Iramak, Şırak, Irama, Akışma

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 6: İstekli, İletki, Etkili, Kilise, Kesit, Tilki, Kilit, Likit, Kitle, Silik, Liste, Tekil, İleti, İstek, İki, Tek, Sel, Tel, Lise, Eski, Kel, Kilis, İle, Kit, Sek, Set, İlk, İlke, Eti, Kes, Site, Siklet, Kitli, Etki, Tekli, Stil, Etlik, Eksi, Elit, Etli, Ekli, Etik, İlik, Kist, Seki, Sekil, Ekili, Kesitli, Ket, Sit, Tik, Kil, Ski, Kesi, Elik, Etil, Elk, Sili, Ekti, İti, Sekili, Sitil, İsli, Tike, İtlik, Elti, Kile, İlek, Esik, Tikel, Eksilti, Telis, Telsi, İtki, Silki, Ekit, Liet, Kils, Setik, Kilsi

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 7: Erişkin, İkişer, Şirin, Kiriş, Enik, Renk, Ekin, Şirk, Erik, Kişi, İnek, Eşik, Kreş, Şike, Şen, İki, Kin, Şiir, Erk, Erkin, Ekşi, Eriş, İniş, Erin, Neşir, Kir, Şer, İni, İri, Şii, Ker, Niş, Eşkin, Şek, İrin, Keş, Şeri, Şinik, Şerik, İnik, Kiniş, Şeni, İşkine, Enir

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 8: Hacamat, Atmaca, Tamah, Atama, Amca, Hata, Atma, Hac, Cam, Tam, Mat, Ama, Ata, Hat, Ham, Mah, Matah, Taam, Aha, Hamt

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 9: Isıtmak, Isıtma, Takım, Kasım, Kasıt, Sıtma, Kısım, Astım, Satım, Kısıt, Katı, Mask, Akım, Askı, Takı, Tam, Kısa, Sık, Kat, Sıkı, Atık, Sam, Kas, Sıkma, Asım, Asık, Tas, Kısma, Kıt, Isı, Atkı, Mas, Tık, Sak, Aks, Kıta, Kast, Akı, Mat, Ask, Ast, Atım, Kam, Satı, Tak, Sıkım, Tıkma, Sakıt, Ası, Iskat, Katım, Iska, Tıs, Tasım, Mastı, Tıkım, Atmık, Sıkıt, Sıma, Sımak

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 10: Yakında, Yanık, Yankı, Dayak, Kayın, Yanak, Kadın, Yakın, Aydın, Kadı, Kaya, Ayan, Kına, Dana, Ayak, Ada, Ayı, Dayı, Aynı, Ayna, Ana, Kan, Aday, Yan, Akın, Yaka, Anı, Adına, Ayın, Kanı, Adak, Ayık, Anka, Yak, Akı, Ayn, Kay, Kana, Yad, Aka, Kayan, Anık, Kaan, Aya, Yakı, Yandık, Kın, Kayı, Kıya, Andık, Dank

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 11: Tsunami, Santim, Sunta, Namus, Munis, Asit, Musa, Sima, Usta, Amin, Suni, Tuna, İman, İnat, Tam, Tan, Sunma, Sam, Suna, Tas, İma, Mis, Ait, Maun, Mas, Aut, Mat, San, Nam, Ant, Nas, Ast, Suat, Masun, Sut, Tim, Tun, Samut, Sami, Manti, Asi, Mani, Nisa, Ani, Mut, İsa, Sit, Mit, Sin, Sim, Tin, İsnat, Mai, Tuman, İta, Ati, Suma, İnam, Tamu, Mantis, Taun, Muti, Muta, Anut, Nim, Amut, Main, Utma, Amit, Muin, Masnu, Miat, Tasni, Muit

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 12: Parlama, Arama, Alarm, Rampa, Maral, Pala, Arma, Lama, Mala, Alma, Arpa, Para, Arap, Lapa, Arp, Ara, Mal, Rap, Alp, Ama, Ram, Pal, Mapa, Aral, Ala, Alarma, Lap, Palamar, Aparma, Ramp, Amal, Lam, Larp

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 13: Nakliye, Yenik, Enayi, Aleni, Lakin, Nakil, Kenya, Nikel, İlan, Niye, Kale, Aile, Akne, Yeni, İnek, Kin, Kan, Yan, Yine, Kel, Lake, İle, Yani, Yen, İlk, İlke, Ela, Yak, Ney, Ayn, Yek, Kay, Klan, Yel, Nal, Ali, Nil, Elan, Ayni, Aklen, Ley, Aylin, Lan, Nakli, Yakin, Aliye, Link, İkna, Lak, Ekin, Liken, Ayin, Ekli, Kal, Yal, Nail, Akil, Laik, Akli, İnal, Kani, Ani, İla, Kil, Kinaye, Elik, Elk, İye, İnak, Enli, Kain, Yelin, Lain, Kile, İlek, Lika, Akliye, Enik, Kail, İane, Nale, Liyan, Yenli

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 14: Hurdacı, Hurda, Cadı, Hacı, Ahır, Darı, Ruh, Dua, Ahu, Arı, Hac, Acı, Dar, Har, Hıra, Cıda, Cura, Duacı, Acur, Had, Car, Uca, Hır, Dah, Ira, Daru, Rua, Rıh, Adcı

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 15: Gensoru, Sorun, Sorgu, Sure, Eros, Onur, Soru, Gen, Sen, Org, Sur, Ego, Son, Rus, Nur, Sorgun, Ser, Ons, Gres, Sone, Erg, Orun, Run, Gren

CHAPADA DOS VEADEİROS MİLLİ PARKI 16: Kaynana, Yanak, Anka, Kaya, Ayan, Ayna, Yaka, Ayak, Kan, Ana, Aya, Yan, Yak, Ayn, Kay, Kana, Aka, Kayan, Nan, Kaan, Nanay 

Words Of Wonders Brezilya – Kurtarıcı İsa Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Brezilya Kurtarıcı İsa bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KURTARICI İSA 1: Boynuzlu, Boynuz, Boyun, Buzlu, Buzul, Bluz, Bolu, Oyun, Uzun, Ulu, Bol, Yol, Buz, Boy, Boz, Bul, Uyuz, Yoz, Boylu, Bun, Boyunlu, Bunlu, Onlu, Uzo

KURTARICI İSA 2: Yorgancı, Yorgan, Racon, Aygır, Gonca, Gayrı, Yargı, Yonga, Yonca, Yarın, Organ, Ayrı, Onca, Oran, Acı, Ayı, Arı, Nar, Aynı, Yarı, Onay, Yan, Ray, Can, Oya, Anı, Ora, Argo, Ayın, Yoga, Org, Onar, Yar, Argın, Ayn, Gar, Nogay, Aygın, Ona, Argon, Gına, Gayr, Gır, Car, Yorga, Yangı, Ira, Yancı, Orya, Oyacı, Yır, Caygın, Gacı, Yongar, Acyo

KURTARICI İSA 3: Müneccim, Mümin, İnme, Emin, Mine, Menü, İnce, Nice, Cüce, Emmi, Men, Nem, Cin, Cem, Meni, Cim, Mim, Cemi, Ümmi, Nim, Neci

KURTARICI İSA 4: Bağırmak, Bağırma, Bırakma, Bakım, Marka, Irmak, Bakır, Rakım, Rakam, Bağır, Karma, Ambar, Ramak, Kara, Irak, Rakı, Arı, Kır, Arka, Ara, Kar, Bakma, Kaba, Kırma, Bar, Akım, Akar, Arık, Karı, Irk, Ağır, Ama, Akma, Barak, Arma, Mark, Ağrı, Kama, Akı, Ram, Bakı, Bakar, Bark, Aka, Ark, Kam, Aba, Ağrıma, Barı, Arak, Bağı, Bağ, Bakam, Bara, Ağa, Ağı, Karıma, Bıkma, Abra, Barka, Bağa, Kırba, Ira, Bağım, Ağrımak, Ağma, Ağım, Iramak, Karağı, Ağmak, Ağarık, Irama, Kığ

KURTARICI İSA 5: Velhasıl, Hasıl, Helva, Levha, Helal, Islah, Vals, Slav, Sıva, Hale, Hela, Aslı, Asıl, Lale, Halı, Sel, Alev, Hal, Has, Sav, Salı, Sal, Sıla, Ela, Vah, Leh, Lav, Vasıl, Selva, Vale, Elhasıl, Lal, Halel, Hav, Evla, Sallı, Sah, Havlı, Leva, Allı, Ası, Sela, Vasl

KURTARICI İSA 6: Yüzlerce, Yüzler, Yerel, Yele, Ecel, Eyer, Ezel, Yüce, Üye, Yer, Rey, Yüz, Yel, Ece, Reel, Üzere, Ley, Zer, Cer, Erce, Yüzer, Cüz, Üre, Reze, Reye, Zül, Lerze, Erzel

KURTARICI İSA 7: Tıklamak, Katılmak, Takılmak, Atılmak, Katılma, Takılma, Tıklama, Tıkamak, Akıtmak, Tıkmak, Kılmak, Katmak, Kalmak, Takmak, Altı, Takı, Ata, Malta, Lama, Mala, Malt, Tam, Alma, Takım, Alt, Kalma, Atma, Atmak, Almak, Makak, Katkı, Alım, Akıl, Kat, Katma, Mal, Takla, Atık, Katı, Kalkma, Kılma, Atıl, Takma, Akım, Atak, Kıt, Atkı, Ama, Akma, Kıl, Akmak, Tık, Kama, Kamalı, Kıta, Akı, Mat, Aklı, Atlı, Kakmalı, Alkım, Kalım, Katlı, Taklak, Akıtma, Kaka, Talk, Aka, Kala, Alık, Atım, Atılma, Kam, Ala, Makat, Tıkama, Talak, Lata, Taka, Lak, Makta, Kal, Tal, Kak, Katık, Kakma, Kıtlama, Malak, Taam, Tak, Amal, Kıtlamak, Lam, Iklama, Katmalı, Tıkma, Laka, Kalıt, Matlık, Atalık, Katım, Matla, Akak, Tamlık, Ataklık, Talkım, Altık, Kakılma, Kalak, Kıtal, Iklamak, Kaltak, Itlak, Kakım, Aklık, Takık, Amalık, Kalık, Atmık, Kakıma

KURTARICI İSA 8: Gönderim, Gönderi, Minder, Migren, Gönder, Önder, Döner, Ergin, Öneri, Demir, Demin, Dergi, Gider, Dönem, Diren, Gemi, Mide, Gri, Denim, Görme, Girme, Dönme, İnme, Gen, Göre, Deri, Önem, Derin, Nem, Emir, Emin, Örme, Men, Dem, Din, Giren, Geri, Ören, Ömer, Gem, Nedim, İrem, İmren, Mine, Ödem, İmge, Minör, Meni, Gine, Remi, Erin, Ring, Erim, Meri, Erg, Dine, Mir, Dinme, İde, Deni, Ermin, Edi, Gön, Dirgen, Öge, Edim, Dren, Nim, Gren, Ergi, Döger, Gerim, Örge, Örgen, Göden, Enir

KURTARICI İSA 9: İkramiye, İkame, Merak, Yirmi, İrmik, Kimya, Krema, İkram, Kare, Maki, Mika, Erik, Mera, Ekim, İki, Yer, Kar, Krem, Ray, Kamer, Yem, İma, Emir, Kimi, Kira, İmar, Mark, Yar, Yak, Kem, Erk, Mey, Yek, Kay, Ram, İyi, İmik, Emay, Ark, Marke, Rey, Kam, Kerim, Kim, İrem, Rika, Eray, Amir, Rami, Remi, Kari, Mira, Erim, Kir, Meri, Akim, İri, Ker, Mir, Ari, Mai, Eriyik, Riya, Kaim, Karye, Kameri, Erika, Mayi, İye, Miri, Kame, Kayme, Yirik, Miyar, Marki, Akemi, Emik, Kaime, İrkme, İare

KURTARICI İSA 10: Komedyen, Yenmek, Yedek, Deney, Yemek, Denek, Demo, Emek, Kene, Yeme, Denk, Ekon, Nem, Ney, Koy, Demek, Yok, Deme, Kod, Don, Done, Ekme, Yem, Okey, Yemen, Yen, Men, Dem, Kem, Mey, Kom, Yek, Ede, Dek, Eke, Denyo, Yom, Emen, Dok, Enek, Yeke, Keme, Yenme, Meke, Nom, Denmek, Yedmek, Denme, Yedme

KURTARICI İSA 11: Köstebek, Tekke, Beste, Etek, Köse, Teke, Ökse, Öbek, Kese, Ebe, Tek, Kek, Set, Kök, Bek, Sek, Kes, Öte, Bet, Eke, Kete, Sekte, Söke, Keke, Köstek, Ket, Kebe, Kesek, Kötek, Ebet, Böke, Öke, Kös, Tös, Söbe

KURTARICI İSA 12: Yerleşik, Şekerli, Kiler, Yerel, Yerli, Klişe, Eşlik, Yeşil, Şeker, Ekler, Şekil, Yelek, İlke, Şirk, Eşek, Erik, Yer, Kere, Reel, Elek, Şekli, Kel, Şey, İle, Leş, İlk, Leke, Erk, Şike, Yek, Erke, Yel, Rey, Ley, Eke, İşlek, Eyer, Erek, Şile, Ekşi, Eriş, Ekli, Keleş, Kreş, Keler, Kele, Eşik, Yele, Kir, Şer, Kil, Ker, Eşli, Yeke, Elik, Elk, Leşker, Eşeyli, Şek, Lir, İye, Keş, Şeri, Erlik, Eril, Şeriye, Kile, İlek, Eşey, Reye, Şerik, Erkli, Ekleyiş, Şekel, Eyerli, Eşlek, Şelek, Eleyiş

KURTARICI İSA 13: Artırmak, Artırma, Aktarım, Arıtmak, Kıraat, Matrak, Arıtma, Artmak, Makat, Katar, Tarım, Rakım, Karma, Martı, Kart, Takı, Irak, Ata, Rakı, Arı, Katır, Kır, Tam, Karar, Takım, Artık, Mart, Atma, Atmak, Arka, Ara, Marka, Kar, Kara, Kat, Katma, Artma, Atık, Katı, Rakam, Kırma, Artı, Takma, Akım, Akar, Arık, Aktar, Atak, Karı, Irk, Irmak, Kıt, Tır, Atkı, Ama, Akma, Tarak, Arma, Mark, Ramak, Tık, Kama, Kıta, Akı, Mat, Tar, Ram, Atar, Akıtma, Aka, Ark, Tarık, Atım, Kam, Tıkama, Karartı, Taka, Tımar, Makta, Kırat, Arak, Art, Karıma, Mırra, Taam, Tak, Artım, Tıkma, Ira, Katım, Tırak, Atmık, Iramak, Irama, Arkıt

KURTARICI İSA 14: Teçhizat, Tezat, Ahize, Taht, Ahit, İzah, Çita, Taze, Ait, Tiz, Taç, Tat, Hat, Çit, Hiç, Haz, Tez, Haç, Eti, Zat, Hit, Ate, Haiz, Zahit, Çat, Eza, İta, Ati, Teçhiz, Ahi, Etçi, Hiza, Teati, Zait, Zati, Ateh, Tehi, Ahiz, Azit, Zaç, İzaç, İtçe

KURTARICI İSA 15: Tanrısal, Sırtlan, Anıtsal, Astarlı, Santral, Arslan, Anlatı, Santra, Tasarı, Tanrı, Talan, Aslan, Nasır, Astar, Saat, Altı, Sarı, Altın, Ata, Alın, Arı, Nar, Sırt, Asıl, Nasıl, Alt, Sıra, Ana, Asla, Ara, Sanal, Sanat, Arsa, Tan, Atlas, Alan, Salı, Artı, Tarla, Sal, Atıl, Anı, Satır, Salt, Anıt, Rant, Rast, Tas, Sana, Asır, Altan, Trans, Tanı, Asal, Sıla, Tır, Sırat, Aslı, Sara, Atlı, Star, Taralı, San, Tar, Salat, Ant, Nas, Atar, Talas, Sala, Nal, Nara, Ast, Naat, Tasa, Asa, Satı, Lan, Aral, Ala, Asar, Lata, Saralı, Tasar, Tın, Tal, Sır, Art, Rasat, Tasalı, Sanrı, Sanı, Salta, Sanlı, Tras, Anal, Anasır, Sanatlı, Analı, Antlı, Ası, Ira, Artın, Tıs, Arlı, Aralı, Natır, Sınaat, Lasta, Sarat, Anasıl, Anısal, Rasıt, Arantı, Istar, Iltar

KURTARICI İSA 16: Oyalamak, Oylamak, Yalamak, Yoklama, Oyalama, Yalaka, Oylama, Koala, Aylak, Olmak, Yalak, Almak, Aymak, Kolay, Kaya, Ayak, Kol, Mayo, Koy, Lama, Kola, Mala, Olma, Alma, Yok, Kalma, Olay, Yol, Mal, Koyma, Yaka, Oya, Yakma, Alay, Mola, Kayma, Alaka, Oyma, Lokma, Aklama, Ama, Akma, Oymak, Maya, Kama, Yak, Yamak, Yama, Ayla, Kom, Kay, Yalama, Kalay, Aka, Kala, Kam, Ala, Aya, Lak, Yom, Kal, Yal, Koma, Ayma, Alo, Lok, Yolma, Yolmak, Kalya, Malak, Amal, Lam, Oma, Moka, Ayol, Laka, Malya, Akala, Ayal, Yolak, Oklama, Kaloma, Aylamak, Yoma, Aylama

Words Of Wonders Brezilya – Escadaria Selaron Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Brezilya Escadaria Selaron bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ESCADARİA SELARON 1: Dondurma, Roman, Orman, Duman, Donma, Odun, Maun, Moda, Roma, Norm, Onur, Oran, Omur, Ordu, Dram, Mor, Nar, Rom, Dar, Durma, Nur, Oda, Don, Dua, Ora, Dun, Onar, Nam, Ram, Duma, Mundar, Doru, Ona, Umar, Dam, Rum, Uran, Radon, Amor, Roda, Maron, Madun, Orun, Mano, Oma, Run, Nom, Dorum, Onma, Donra, Marn, Daru, Domur, Ruam, Rua, Donam, Ondurma, Onum

ESCADARİA SELARON 2: Portatif, Trafo, Tarif, İftar, Parti, Tart, Pati, Orta, Fora, Rota, Aort, Pota, Arif, Tar, Tat, Arp, Tapir, Raf, Top, Rap, Ora, Fit, Ait, Tip, Pot, Far, Pat, Trap, Tor, Rot, Tipo, Aft, Art, İfa, Trio, Ari, Rotatif, Pir, İta, Rop, Ati, Tifo, Pof, Fota, İfrat, Afi, İrat, Tapi, Aport, İtfa, İtap, Tirat, İfta, Titr, Apotr, İrap, Rafit

ESCADARİA SELARON 3: Mendebur, Derme, Rende, Ender, Beden, Erdem, Bere, Umre, Eren, Dere, Eder, Ebru, Ebe, Ben, Nur, Bern, Deme, Beren, Erden, Bende, Erme, Nem, Dun, Men, Dem, Bed, Nerde, Rumen, Ede, Rum, Nere, Bun, Emen, Mebde, Nedbe, Derun, Bre, Run, Dren, Denme, Umde

ESCADARİA SELARON 4: Meşrubat, Tabure, Tambur, Şubat, Meşru, Murat, Berat, Barem, Mabet, Aşure, Barut, Baret, Armut, Tabur, Burma, Beş, Şam, Tam, Mart, Mert, Ebru, Tur, Bura, Amber, Bar, Tuba, Tema, Beta, Matbu, Tem, Batur, Şut, Tamer, Ret, Umre, Ateş, Ter, Şube, Meta, Tabu, Mera, Aut, Mat, Ebat, Tar, Tura, Ram, Bat, Bet, Tuşe, Muş, Baş, Umar, Ate, Erbaş, But, Rum, Rumba, Taş, Erat, Tab, Batu, Tumba, Şema, Art, Matruş, Şart, Şer, Mut, Tuş, Turba, Marş, Buat, Muşta, Rate, Abe, Arş, Bre, Abu, Ruba, Met, Şeb, Mabut, Tamu, Muare, Murt, Metbu, Muta, Merbut, Amut, Şua, Urba, Şura, Şem, Maş, Utma, Şat, Meşruta, Ruam, Rua, Arşe, Meşrut, Meşbu, Maşer, Şet, Breş, Raşe

ESCADARİA SELARON 5: İnşallah, Hilal, Haşin, Allah, Şahin, İlhan, Ahali, İhlal, Aşina, Hani, İlah, İnşa, Naaş, Hain, Alan, Hala, Ana, Hal, Han, Hali, İlan, Hin, Halil, Nal, Ali, Nil, Alişan, Lan, Ala, Lal, İlla, Nail, İnal, Lala, Şal, Şah, Şan, Ani, İla, Aha, Anal, Ahi, Haşa, Niş, Nah, Hail, Lain, Alil, Şali, İnha, Ahşa, Naşi, Hiş

ESCADARİA SELARON 6: Yoklamak, Koklama, Yoklama, Oylamak, Koymak, Yakmak, Kalmak, Oylama, Kaymak, Yamak, Kolay, Olmak, Akmak, Lokma, Oymak, Kaya, Kayak, Ayak, Kol, Mayo, Koy, Lama, Kola, Mala, Olma, Koala, Alma, Yok, Kalma, Olay, Almak, Makak, Yol, Mal, Kakao, Koyma, Kalkma, Yaka, Oya, Yakma, Alay, Mola, Kayma, Oyma, Ama, Akma, Aylak, Maya, Kama, Yak, Yama, Ayla, Kom, Kay, Kaka, Kalay, Aka, Kala, Kam, Ala, Kok, Yalak, Aya, Lak, Kokma, Yom, Kal, Yal, Okka, Kak, Kakma, Koma, Aymak, Ayma, Alo, Lok, Yolma, Yolmak, Kalya, Malak, Amal, Koka, Lam, Oma, Koyak, Moka, Ayol, Laka, Malya, Akak, Alakok, Ayal, Yolak, Oklama, Kalak, Oklamak, Kaloma, Yoma

ESCADARİA SELARON 7: Feminist, Esinti, İstif, Nefis, Tenis, Fitne, Simit, Metin, Temin, Sitem, Nimet, Sinem, Semt, İsim, Sine, Tef, Sen, Fen, İnme, Ten, Net, Mest, Tem, Nem, İsmet, Fit, Mis, Emin, Men, Set, İtme, Eti, Site, Semi, Fes, Mini, Tim, İsmen, Mine, Nesi, Esin, İstem, Meni, Sini, Menfi, Neft, İni, Sit, Esim, Metis, Mit, Sin, Sinme, Fin, Sim, Tin, Sent, Sem, Nesim, Met, Nite, İti, Fent, Sten, İnti, İstim, Nim, Nefti, Siftinme, Tein, Sif, Senit, Neftimsi, Fitin, Sifin, Nemf

ESCADARİA SELARON 8: Psikolog, Polis, Klip, Polo, Koli, Lig, Gol, Pis, Kip, Pos, Pil, Kol, Oslo, Pikolo, Kilo, İlk, Solo, Logo, Logos, Poli, Sol, Lop, Slip, Lok, Klips, Kil, Ski, Piko, Silo, Kopil, Pog, Kolpo, Kils, Pik

ESCADARİA SELARON 9: Kararsız, Arıza, Karar, Sakız, Arsız, Sarık, Sakar, Israr, Zarar, Kasır, Razı, Sıra, Irak, Sara, Arka, Sarı, Kız, Kaz, Rakı, Arı, Kır, Ara, Kısa, Kar, Sık, Kara, Arsa, Rıza, Kasa, Kaza, Saka, Kazı, Arz, Kas, Akar, Askı, Arık, Asık, Karı, Irk, Asır, Irz, Aza, Sazak, Azar, Araz, Sak, Aks, Saz, Azı, Akı, Zar, Raks, Kasar, Zara, Ask, Aka, Ark, Kars, Asa, Asar, Arız, Arak, Sır, Azra, Azık, Sarak, Ası, Ira, Iska, Izrar, Karsız, Razakı, Arasız, Arkasız, Sazkar, Sızak, Zarsı

ESCADARİA SELARON 10: Turistik, Turist, İksir, Sirk, İrsi, İris, Risk, Kurt, Kur, Tur, İki, Rus, Kir, İri, Kurs, Tut, Siirt, Kit, Sur, Kutsi, Sut, Rustik, Kist, Sit, Tik, Tirit, Ski, İti, Tirsi, İrs, İtki, Titr, Kut

ESCADARİA SELARON 11: Alabalık, Alakalı, Kalaba, Allık, Bakla, Balık, Ballı, Kaba, Abla, Akıl, Bal, Ala, Alaka, Kıl, Kabala, Abalı, Baklalı, Akı, Aklı, Bakı, Allak, Balak, Ablak, Bala, Aka, Kala, Alık, Aba, Lal, Lak, Kal, Balkı, Ablalık, Lala, Allı, Laka, Ballık, Akala, Laakal, Balalık

ESCADARİA SELARON 12: Teleskop, Ekose, Petek, Soket, Sepet, Tekel, Ekol, Elek, Etek, Teke, Otel, Kese, Stok, Tepe, Leke, Kol, Kot, Tek, Pes, Pek, Sel, Top, Tel, Post, Tok, Kel, Selek, Sek, Pos, Spot, Set, Kes, Sote, Peltek, Pot, Keles, Stop, Step, Sele, Eke, Kep, Tos, Kete, Sekte, Sol, Pelte, Lop, Kele, Eko, Ket, Teleks, Lok, Telek, Etol, Teles, Tol, Peso, Sekel, Ole, Lot, Elk, Epe, Lep, Pest, Kelep, Eslek, Kesel, Selp, Tepke, Pesek, Kesp, Etsel, Sepek

ESCADARİA SELARON 13: Günahkar, Hünkar, Hangar, Karga, Akran, Hakan, Günah, Nara, Hara, Anka, Akar, Arka, Kara, Kan, Gür, Nar, Gana, Ana, Ara, Hak, Kar, Han, Kah, Kür, Agah, Gün, Gar, Har, Kana, Aka, Ark, Gark, Kaan, Arak, Akü, Hür, Nahak, Aha, Gak, Ahar, Nah, Narh, Gah, Karha, Künh

ESCADARİA SELARON 14: Belediye, Belde, Bilye, Ebedi, Bedel, Edebi, Leydi, Bile, Yele, Yedi, Deli, Dil, Bey, Yel, Ebe, Elde, Bel, İle, Diye, Bed, Ede, Ley, Bide, Beli, Beledi, İde, Debi, Edi, Biye, İye, Leb, Deyi, Biyel, Debil, Beliye, Ebeli

ESCADARİA SELARON 15: Aldırmaz, Marazlı, Damar, Arıza, Drama, Damla, Alarm, Maral, Maraz, Lazım, Dara, Arma, Adam, Dram, Alım, Ada, Arı, Lama, Mala, Alma, Adım, Ara, Rıza, Dar, Mal, Arda, Zam, Razı, Arz, Dal, Adlı, Irz, Aza, Ama, Dalma, Azar, Araz, Damalı, Armalı, Azı, Dama, Ram, Zar, Zara, Aldı, Laz, Aldırma, Dam, Darı, Aral, Ala, Arız, Darılma, Zamlı, Adalı, Alaz, Azma, Ardıl, Azra, Azdırma, Mazı, Damarlı, Daz, Marda, Zırlama, Amal, Adıl, Lam, Ira, Arlı, Aralı, Damlı, Malaz, Laza, Dalız, Dızlama, Ardılma, Irlama, Irama

ESCADARİA SELARON 16: Gereksiz, Gerzek, Sirke, Gerek, Kesir, Keser, Sergi, Sezgi, Eskiz, Sekiz, Kese, Ezgi, Eksi, Zeki, Eski, Erik, Gri, Kez, Kere, Eser, Ege, Risk, Seri, Giz, Sek, Gezi, Kes, Erk, Ser, Siz, Erke, Geri, Serik, Kriz, Reis, Zer, Eke, Gres, Gez, Erek, Esir, Sirk, Seki, Zerk, Sere, Kir, Rize, Erg, Ekser, Ker, Ski, Kesi, Keriz, Ezik, Reze, Grek, Ekseri, Zir, Sekizer, Eksiz, Kesre, Zeker, Esrik, Ergi, Esre, Sezi, Esik, Esire, Keres, İrs, Ersiz, İzge, Erksiz, Geriz, Rekiz