Words Of Wonders

Words Of Wonders Arjantin Cevapları

Words Of Wonders Arjantin – Ibera Sulak Alanlar Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Arjantin Ibera Sulak Alanlar bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

IBERA SULAK ALANLAR 1: Değersiz, Diğer, Değer, Sedir, Zerde, Dere, Reis, Eser, Eğer, Seri, Sezi, Eğri, Eder, Ders, Esir, Diz, Deri, Ser, Siz, Ede, Derz, Zer, Dize, Sere, Rize, İde, İğde, Edi, Reze, Zir, Eğe, Esre, Esire, İrs, Eğir, Ersiz, Eğrez, Eğsi

IBERA SULAK ALANLAR 2: Astronot, Sonra, Rosto, Torna, Stant, Rant, Stat, Onat, Tost, Oran, Nota, Tart, Stor, Rota, Rast, Nar, Orta, Tan, Ton, Toto, Son, Not, Ora, Tas, Nato, Trans, Sonar, Onar, Star, San, Tar, Ant, Aort, Nas, Oto, Start, Ona, Ons, Ast, Tor, Tos, Rot, Sonat, Art, Tat, Tras, Stator, Orsa, Anot, Sota

IBERA SULAK ALANLAR 3: Kumandan, Kumanda, Duman, Kanun, Damak, Manda, Anmak, Dama, Dana, Kuma, Maun, Anka, Kamu, Adam, Aman, Ada, Kum, Ana, Kan, Anma, Dua, Akman, Ama, Dun, Akma, Mana, Adak, Kama, Nam, Adnan, Duma, Nama, Anam, Kana, Aka, Dam, Kam, Nadan, Nan, Kanma, Kaan, Kuman, Madun, Duka, Dank, Kunda

IBERA SULAK ALANLAR 4: Teneffüs, Enfes, Senet, Nefes, Esen, Ense, Süet, Sene, Üst, Sen, Ten, Tef, Efe, Fen, Süt, Net, Set, Üste, Fes, Tefe, Esef, Neft, Eten, Sent, Fent, Sten, Fetüs, Tün, Süne, Tüf

IBERA SULAK ALANLAR 5: Sosyetik, Soket, Tesis, İstek, Kesit, Seksi, Yetki, Eski, İsot, İyot, Stok, Etik, Etki, Site, Eksi, Kot, Koy, Yok, Tek, Ses, Seks, Toy, Tok, Soy, Sis, Okey, Kit, Sek, Set, Eti, Kes, Sos, Yek, Sote, Seyit, Tos, Oksit, Kist, Seki, Yeti, Eko, Ket, Sit, Tik, Ski, Kesi, Seyis, Ekti, Yeis, İye, Yetik, Tike, Esik, Siyek, Ekit, Setik

IBERA SULAK ALANLAR 6: Askerlik, Kareli, Askeri, Klasik, Kesir, Keski, Kesik, Eksik, Sirke, Kiler, Sikke, Asker, Erik, Saki, Akil, Kask, Aile, Kar, Kral, Sel, Kase, Kare, Kek, Kale, Sal, Kas, Risk, Lise, Eski, Sera, Lira, Kel, Seri, Lake, Esra, İle, Sek, Kira, Aksi, İlk, İlke, Klas, Sak, Ela, Aks, Kes, Erk, Ser, Raks, Serik, Ask, Ali, Reis, Ark, Kars, Risale, Kalker, Sari, Lak, Asil, Esir, Eksi, Asli, Ekli, Sair, Kal, Laik, Akli, Rika, Klik, Sirk, Kak, Seki, Sekil, Asi, Kari, Kir, İla, İsa, Akis, Kil, Asri, İsale, Ker, Ski, Ari, Kesi, Akik, Kik, Elik, Elk, Salik, Akse, Sela, Lir, Erika, Relaks, Erlik, Eril, Aleksi, Esrik, Sake, Saik, Kile, İlek, Lika, Esik, Selika, Sakil, İrs, İksa, İrsal, Erkli, İsal, Serak, Keka, Kail, Kikla, Kerki, Kelik, Rakik, İare, Kils, Laski

IBERA SULAK ALANLAR 7: Doyurmak, Doyurma, Yordam, Kurmay, Koruma, Durmak, Duymak, Dokuma, Rodyum, Doymak, Yamuk, Radyo, Okuma, Uymak, Kumar, Roma, Krom, Mor, Mayo, Koy, Kum, Rom, Yok, Yorum, Koyu, Moda, Kamu, Kar, Ordu, Kur, Kurma, Dar, Durma, Kadro, Makro, Kod, Duyma, Oda, Roka, Ray, Koyma, Durak, Dram, Dua, Oya, Okur, Duyar, Ora, Oyma, Kura, Odak, Doku, Oymak, Doyum, Doruk, Uyma, Koru, Mark, Kuram, Yar, Yumak, Yorma, Yak, Orak, Kor, Kom, Kay, Akor, Ram, Yormak, Kuma, Karo, Duma, Kora, Yokum, Omur, Doru, Yad, Umar, Ark, Duy, Oyum, Koyar, Dam, Moruk, Kam, Rum, Doyma, Yom, Yuma, Komar, Radyum, Dok, Oyuk, Amor, Roda, Koma, Uyak, Duka, Oma, Moka, Koydurma, Dorum, Yuka, Orya, Daru, Oydurmak, Uray, Domur, Okar, Ruam, Rua, Akur, Yoma, Kurya, Oydurma

IBERA SULAK ALANLAR 8: Dalavere, Alavere, Elveda, Devre, Davar, Avare, Adale, Larva, Vale, Dara, Dava, Reva, Vade, Veda, Deve, Ada, Dere, Var, Dev, Ara, Dar, Arda, Alev, Eder, Elde, Reel, Deva, Eda, Dal, Ela, Evre, Lav, Avar, Ede, Aval, Vere, Aral, Ala, Evla, Dav, Varda, Leva, Lava, Edvar, Vardela

IBERA SULAK ALANLAR 9: Enjektör, Teker, Keten, Etken, Tören, Örnek, Tekne, Erken, Terk, Eren, Eter, Tren, Töre, Nötr, Etek, Kene, Tek, Renk, Kere, Kent, Ten, Net, Tere, Ret, Jet, Ter, Erk, Erke, Ören, Öte, Teke, Erte, Kör, Eke, Nere, Kete, Erek, Kenter, Terek, Ket, Kerte, Nekre, Eten, Ker, Kenet, Enek, Jön, Ejektör, Tör, Öke, Köre, Ötre, Örek, Örtenek, Kreten, Öreke, Enöte, Örk

IBERA SULAK ALANLAR 10: Madalyon, Manolya, Dalyan, Mandal, Oylama, Dolay, Yalan, Anlam, Alyan, Donma, Dolma, Yaman, Alman, Manda, Yanal, Ada, Mayo, Lama, Dalya, Mala, Olma, Alma, Adam, Ayna, Ana, Olay, Moda, Aday, Onay, Yan, Damla, Oynama, Yol, Anma, Mal, Alan, Oda, Don, Yanma, Oya, Yalman, Ayan, Aman, Alay, Mola, Dal, Oyma, Dana, Ama, Mana, Maya, Dalma, Yama, Ayla, Dama, Ayn, Nam, Dalan, Dolama, Dolan, Nama, Olan, Anam, Nal, Ona, Yad, Onama, Dam, Lan, Ala, Dolanma, Doyma, Aya, Yom, Domalan, Yal, Ayma, Alo, Oylanma, Yolma, Lando, Amal, Anal, Lam, Mano, Oma, Ayol, Dolam, Malya, Nom, Onma, Ayal, Mayna, Loda, Yonma, Donam, Donama, Yoma, Alyon

IBERA SULAK ALANLAR 11: İşsizlik, İlişki, Silik, İşsiz, İşkil, Şili, Kişi, İkiz, İlik, İlk, Siz, Kil, İki, Zil, Kilis, İkili, Zili, İşli, İlişik, Şii, Ski, İşlik, İliksiz, Şiilik, İsilik, Sili, İsli, İkizli, Kiliz, İşkilsiz, Kilsiz, Silki, İliksi, Kils, Kilsi, Siliş

IBERA SULAK ALANLAR 12: Zihinsel, Hilesiz, Hisli, Zihin, Nezih, Nesil, Sezi, Lise, Hile, Esin, Lens, Ehil, İle, Hin, His, Sel, Sen, Zen, Siz, Leh, Nil, Selin, Zihni, İzin, Sine, Ehli, Nesi, Zili, Sini, İni, Zil, Sin, Helis, Sili, Nesih, İsli, Enli, Ensiz, Sinle

IBERA SULAK ALANLAR 13: Konforlu, Konfor, Kolon, Onluk, Konu, Klon, Oluk, Olur, Rulo, Okur, Koro, Onur, Okul, Koru, Flor, Kol, Klor, Fok, Rol, Kur, Nur, Kul, Fon, Ful, Fol, Konur, Folk, Kor, Kron, Kof, Lor, Orlon, Korno, Lok, Ruf, Flok, Orun, Kuron, Run, Korun, Flu, Onlu, Fokur, Koful

IBERA SULAK ALANLAR 14: Ortaklık, Ortalık, Okkalı, Akkor, Artık, Katlı, Karlı, Akort, Katkı, Otlak, Katır, Ortak, Atıl, Irak, Karo, Altı, Kart, Kırk, Takı, Kol, Kot, Rakı, Arı, Klor, Kola, Kır, Orta, Alt, Rol, Kar, Kral, Akıl, Kat, Atık, Katı, Roka, Artı, Tok, Arık, Kota, Kokartlı, Karı, Ora, Irk, Oral, Kıt, Torlak, Tır, Atkı, Kıl, Tokalı, Rota, Olta, Tık, Kıta, Orak, Akı, Aklı, Atlı, Kor, Akor, Tar, Aort, Koral, Kora, Otak, Talk, Ark, Tarık, Alık, Kartlı, Tor, Alto, Trol, Kort, Kok, Rot, Lor, Lak, Kırat, Kal, Kartlık, Okka, Toka, Tal, Kak, Art, Katık, Tork, Alo, Kotra, Lok, Kokart, Tol, Tak, Koka, Karlık, Lot, Oralı, Karık, Kalıt, Torak, Lort, Ira, Arlı, Tırak, Ortalı, Lota, Altık, Atol, Kıtal, Trok, Okar, Itlak, Aklık, Takık, Kalık, Lorta, Arkıt, Iltar

IBERA SULAK ALANLAR 15: Kasatura, Karasu, Akarsu, Tarak, Katar, Sakat, Surat, Takas, Astar, Aktar, Kurs, Akut, Arsa, Saat, Tasa, Kart, Kurt, Ata, Arka, Ara, Kar, Kara, Kur, Usta, Kat, Kasa, Tur, Saka, Kas, Akar, Atak, Rast, Tas, Kura, Sura, Sakar, Sur, Arasta, Sara, Sak, Aks, Aut, Kast, Rus, Star, Tar, Tura, Raks, Atar, Kasar, Arasat, Ask, Aksu, Aka, Ast, Suat, Ark, Kars, Asa, Sut, Asar, Taka, Arak, Tasar, Art, Rasat, Tak, Tras, Sarak, Taksa, Karst, Araka, Kasara, Aksata, Rua, Sarat, Akur, Saraka, Kastar, Askat, Kut

IBERA SULAK ALANLAR 16: Güvercin, Ergin, Vergi, Güven, Günce, Grev, Veri, İnce, Nice, Cin, Gri, Gen, Nev, Gün, Giren, Geri, Güve, Nevi, Evin, Cer, Evgin, Cevir, Gine, Erin, Gür, Ring, Erg, Güre, Evci, Üre, Nüve, Ecir, Gren, Ergi, Neci, Grevci, Revü, Nevir, Enir

IBERA SULAK ALANLAR 17: Yuvarlak, Akyuvar, Alyuvar, Kulvar, Varak, Kaval, Larva, Kalay, Aylak, Yalak, Ukala, Vakur, Kural, Yavru, Arka, Kaya, Ayak, Ayva, Var, Ara, Kar, Kara, Kur, Kral, Ayar, Ray, Yaka, Yara, Kula, Kul, Alay, Yuva, Akar, Kura, Kayra, Vaka, Urla, Yar, Kayar, Yak, Ayla, Kay, Avlu, Lav, Avar, Aka, Ark, Kala, Arya, Aval, Aral, Ala, Ulak, Aya, Kav, Lak, Vay, Arak, Kal, Yal, Avlak, Uyak, Vakar, Kalya, Yular, Yarka, Lava, Yuvar, Laka, Lavuk, Yuka, Ayal, Uray, Rua, Yuvak, Akva, Akur, Kravl, Kurya

IBERA SULAK ALANLAR 18: Katedral, Lakerda, Akaret, Kartal, Kartel, Kerata, Adalet, Karate, Aktar, Rekat, Delta, Katar, Tarak, Dekar, Kader, Kart, Ata, Ada, Dalak, Dakar, Alt, Tek, Adeta, Arka, Kadar, Ara, Kar, Kara, Terk, Adet, Kral, Kat, Dar, Takla, Arda, Kare, Tel, Kale, Tarla, Eda, Alet, Dert, Akar, Dal, Atak, Kel, Lake, Ret, Ter, Adak, Raket, Ela, Erk, Katre, Data, Tar, Adale, Atar, Talk, Aka, Ark, Kala, Dek, Ate, Aral, Ala, Dara, Talak, Lata, Taka, Erat, Lak, Arak, Kal, Kartela, Tal, Art, Ket, Tela, Ker, Tak, Edat, Rate, Elk, Laka, Derk, Trake, Atel, Ardak, Kadrat, Delk, Ketal

IBERA SULAK ALANLAR 19: Hizmetli, Hizmet, İletim, Limit, Temiz, İzmit, Lehim, İleti, İlim, Lime, Etil, Hile, Elti, İtme, Etli, Tel, Tem, İle, Tez, Hem, Eti, İlme, Leh, Hit, Melih, Tim, Elit, Ehli, İlmi, Zili, Elim, Metil, İzlem, Zil, Mit, Lim, Ehil, Zem, Tezli, Mil, Met, Tiz, İti, Meh, Telmih, Mehil, İtilme, Teizm, Tilmiz, Tehzil, Mitil, Tehi, Liet

IBERA SULAK ALANLAR 20: Kullanım, Makul, Anlık, Kalın, Namlu, Allık, Alım, Kuma, Maun, Kanı, Alın, Ulak, Kına, Klan, Akım, Kum, Kan, Kamu, Akın, Akıl, Mal, Kula, Kul, Kılma, Anı, Malul, Namlı, Kıl, Kanlı, Akı, Aklı, Nam, Alkım, Kalım, Nal, Alık, Anık, Kam, Lan, Lal, Lak, Ulan, Kal, Kumla, Kın, Kuman, Lam, Kumalı, Allı, Ulam

IBERA SULAK ALANLAR 21: Götürmek, Götürme, Örtmek, Görkem, Görmek, Örgüt, Ütmek, Ötmek, Kömür, Krem, Terk, Töre, Örme, Küre, Küme, Kötü, Tek, Görme, Mert, Müge, Göre, Tem, Türk, Kür, Ret, Ter, Kürt, Örgü, Kem, Erk, Örtme, Öte, Ömür, Ömer, Gök, Kör, Gem, Ötme, Tüm, Tümör, Örtü, Görü, Gütme, Tür, Türe, Gür, Ket, Örmek, Erg, Ürkme, Ker, Güre, Üre, Küt, Met, Grek, Örtük, Öge, Gömü, Güme, Gütmek, Güm, Gömük, Görüm, Tör, Öke, Köre, Örge, Ütme, Görk, Örüm, Ötürme, Ötre, Örük, Örek, Getr, Ötürmek, Gömüt, Örü, Ürem, Trük, Mürt, Ekü, Örk, Kütör, Göt

IBERA SULAK ALANLAR 22: Kopukluk, Kokulu, Kopuk, Kulp, Okul, Koku, Oluk, Kul, Ulu, Pul, Kol, Kulu, Kup, Kok, Lop, Lok, Okluk, Lup

IBERA SULAK ALANLAR 23: Komplike, Polemik, Komple, Kemik, Mekik, Komik, İlmek, Komi, Elim, Lime, Peki, Ekim, Pike, İpek, Kilo, Kol, Pek, Kek, Kel, İle, Kip, Ekip, İlk, İlke, Klip, Ekol, Kem, İlme, Kom, Poli, Kep, Kim, Kok, Kolik, Melik, Ekli, Lop, Koli, Klik, Pil, Eko, Lok, Kil, Epik, Lim, Ole, Kik, Mil, Elik, Elk, Piko, Pim, Peklik, Lep, Lipom, Oleik, Kile, İlek, Emlik, Kopil, İmlek, Emik, Kemlik, Polim, Kelik, Kipe, Pik

IBERA SULAK ALANLAR 24: Sorunsuz, Onursuz, Sonsuz, Unsur, Susuz, Sorun, Onur, Uzun, Soru, Sunu, Sur, Rus, Zor, Nur, Son, Sos, Ons, Onsuz, Nursuz, Ruz, Orun, Zorun, Run, Uzo, Unsu

Words Of Wonders Arjantin – Talampaya Milli Parkı Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Arjantin Talampaya Milli Parkı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 1: Yeniçeri, Reçine, İçeri, Eyer, İrin, Eren, Yeni, Erin, Yine, İçin, Niye, Çene, İri, İyi, Ney, Yer, Çin, Yerine, Yen, Rey, Nere, İni, Çini, İnç, Erinç, Çeri, İye, İçre, Reye, Çiy, Enir, Çir, İneç, Neyçe

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 2: Marangoz, Angora, Amazon, Maraz, Nazar, Orman, Manga, Organ, Mango, Zaman, Ranza, Aroma, Roman, Namaz, Azman, Roma, Mor, Nar, Rom, Gana, Ana, Zor, Ara, Gram, Ozan, Anma, Gaz, Zam, Oran, Arz, Aman, Orgazm, Ora, Aza, Argo, Ama, Mana, Agora, Roza, Norm, Org, Azar, Arma, Araz, Onar, Zan, Naz, Onarma, Gama, Nam, Ram, Zar, Gaza, Gar, Nama, Zara, Anam, Ona, Nara, Morg, Gam, Onama, Argon, Zona, Azma, Azra, Amor, Maron, Zom, Mano, Garaz, Oma, Nom, Onma, Marn, Garoz

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 3: İnceleme, İncelme, Cemile, Eleme, İmece, Enlem, Nemli, İnce, Lime, Emel, Ecel, Emin, İnme, Mine, Elim, Cin, Cem, Ece, Nem, İle, Cemil, Emine, Men, İlme, Elem, Nil, İnleme, Emen, Meni, Cim, Lim, Nice, Nicel, Mil, Melce, Elenme, Cemi, Eneme, Niceleme, Nece, Elci, Enli, Nim, İlenme, Celi, Neci, Nemcil, Enlice

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 4: Turfanda, Fatura, Tundra, Turan, Tufan, Funda, Turna, Taraf, Data, Araf, Dana, Rant, Tura, Dara, Fuar, Ata, Ada, Nar, Urfa, Dut, Ruanda, Ana, Ara, Tan, Dar, Arda, Tur, Raf, Nur, Dua, Tuna, Dun, Fan, Fuat, Aut, Tar, Ant, Atar, Nara, Far, Fanta, Naat, Natura, Tun, Fauna, Raunt, Aft, Uran, Art, Nafta, Fut, Ruf, Randa, Tafra, Afat, Run, Taun, Anut, Daru, Futa, Farad, Rua, Anadut, Turfa

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 5: Alevilik, Valilik, Evlilik, Ailevi, İllaki, Alevi, Villa, İlkel, İlave, Vekil, Lale, Vali, Vale, İlke, Elli, Aile, Evli, İki, Kivi, Kiev, Alev, Kale, Kel, Lake, İle, Veli, İlk, Ela, Lav, Ali, Lal, Kav, Lak, Evla, Ekli, Kal, İlla, İlik, İlle, Alevli, Akil, Laik, Akli, Ekili, İla, Kil, İlaveli, Killi, Liva, Leva, Vaki, Elik, Velilik, Elk, Kavi, Ellik, Ailelik, Kelli, Evlik, Alkil, Kile, İlli, İlek, Lika, Kalevi, Kavil, Alil, Kail

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 6: Etiyopya, Ayet, Teyp, Etap, İyot, Pota, Pati, Yay, Tip, Yat, Ait, Toy, Pot, Pay, Oya, Top, Tay, Tayyip, Eti, Pat, Ate, Tayip, Tipo, Payet, Yeti, Pey, Paye, İta, Ati, İye, Tapi, Poy, İtap, Tepi

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 7: Tutarsız, Tatsız, Turta, Tartı, Surat, Tutar, Arsız, Satır, Sırat, Sıra, Stat, Razı, Usta, Tarz, Tart, Sarı, Arı, Sırt, Tazı, Rıza, Arzu, Tur, Tuz, Artı, Arz, Tut, Zıt, Rast, Tas, Asır, Sura, Irz, Sur, Tır, Saz, Aut, Azı, Rus, Star, Tar, Tura, Zar, Zat, Start, Ast, Suat, Satı, Sut, Arız, Aruz, Sır, Art, Tat, Ruz, Tras, Ası, Ira, Tıs, Tırt, Rua, Rasıt, Zarsı, Istar

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 8: Getirmek, Getirme, Eritmek, Gitmek, Eritme, Girmek, Termik, Germek, İtmek, Gerek, Tekme, Tekir, Terim, Teker, Metre, Kemer, Etek, Gemi, Etme, Erik, Gri, Etmek, Tek, Gitme, Kere, Girme, Ege, Emek, Terk, Mert, Krem, Kerem, Tere, Ermek, Germe, Tem, Erme, Ekrem, Ekme, Erime, Kit, Emir, Ret, Terme, Ter, İtme, Ekim, Eti, Kem, Erk, Meret, Erke, Geri, Teke, Erte, Gem, Etki, Mete, Eke, Kerim, Kim, Tim, Kerime, Kete, Erek, İrem, Mertek, Metrik, Etik, İmge, Tire, Terek, Eter, Kertme, Remi, Ektirme, Ket, Erim, Kir, Meri, Kerte, Erg, Tik, Mit, Ker, Mir, Keme, Ergime, Met, Kitre, Grek, Ergitme, Ekti, Etkime, Merek, Terki, Temek, Meke, Tike, Erimek, Ergi, Kemre, Ergitmek, Gerim, Kerti, Emik, Ergimek, İrkme, Getr, Gemre, Ekit

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 9: Marjinal, Marina, Amiral, Alman, Anlam, Alarm, Liman, Maral, Mana, İmla, İmar, Lama, Aman, Anma, Mala, Mali, Nar, İran, Alma, Ana, Ara, Mal, Alan, Ajan, Lira, İlan, İma, Ama, Arma, Nam, Ram, Nama, Anam, Nal, Ali, Nara, Nil, Lan, Aral, Ala, İman, İmaj, Amin, Alim, Nail, Marj, Amir, Rami, Mani, Mira, Mania, İnal, Ani, İmal, İla, Mir, Lim, Ari, Amal, Janr, Mai, Anal, Lam, Mil, Rina, İnam, Lir, Amil, Mail, İlam, Nim, Marn, Lain, Main, Arami

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 10: Başarılı, Başarı, Aşırı, Barış, Işıl, Alış, Şıra, Abla, Ala, Bal, Aşı, Şal, Bar, Arı, Ara, Abalı, Aşır, Baş, Bala, Aral, Başlı, Aba, Barı, Aşar, Bara, Abra, Aşılı, Arş, Ira, Arlı, Balar, Aralı, Abraş, Arış, Şıralı

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 11: Mıknatıs, Kasıntı, Isıtmak, Isınmak, Mıntıka, Mantık, Isıtma, Akıntı, Astım, Kısım, Kanıt, Kasım, Satım, Mantı, Takım, Takı, Tank, Tam, Kan, Kısa, Sık, Akın, Tan, Kat, Sıkı, Atık, Katı, Isınma, Sanık, Sam, Kas, Sıkma, Tanık, Anı, Asım, Tanım, Akım, Askı, Anıt, Asık, Tas, Kasıt, Kısma, Sakın, Kıt, Tanı, Isı, Atkı, Kanı, Mas, Kına, Tık, Sak, Aks, Kıta, Sıtma, Kast, Akı, Mat, San, Nam, Ant, Nas, Ask, Ast, Mask, Nakıs, Atım, Kant, Anık, Kam, Kısıt, Satı, Ikınma, Askıntı, Tın, Kın, Sanı, Isın, Tını, Tak, Sıkım, Tıkma, Sakıt, Tıkınma, Ası, Sınma, Sınmak, Iskat, Katım, Iska, Tıs, Sakınım, Tansık, Tasım, Sınık, Mastı, Kısınma, Sakıntı, Anıtsı, Tınma, Tınmak, Sıkınma, Tıkım, Asıntı, Kasnı, Atmık, Sıkıt, Sıma, Sımak

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 12: Hunharca, Hunhar, Nara, Acun, Hara, Acar, Can, Ahu, Ara, Ana, Nur, Nuh, Ruh, Nar, Hac, Han, Anca, Har, Hun, Cura, Uran, Acur, Car, Uca, Cana, Aha, Hah, Raca, Run, Ahar, Nah, Narh, Rua, Ahcar

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 13: İllallah, Hilal, Ahali, Allah, İhlal, İlah, Ala, Lal, Hal, Hala, Hali, Halil, Ali, İlla, Lala, İla, Aha, Ahi, Hail, Alil

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 14: Atlatmak, Katlama, Atlamak, Tatmak, Atamak, Takma, Atama, Almak, Makat, Takla, Malak, Atmak, Katma, Atma, Taka, Ata, Malta, Lama, Mala, Malt, Tam, Alma, Alt, Kalma, Kat, Mal, Atlama, Alaka, Atak, Aklama, Ama, Akma, Kama, Mat, Talk, Aka, Kala, Kam, Ala, Talak, Lata, Tatma, Atlatma, Lak, Makta, Kal, Tal, Tat, Taam, Takat, Tak, Amal, Lam, Laka, Matla, Takt, Akala, Taat, Talakat, Katlatma, Aklatma

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 15: Tutunmak, Kuantum, Tutunma, Unutmak, Tutmak, Tutkun, Nutuk, Tutku, Kunt, Akut, Tuna, Kutu, Tank, Umut, Maun, Kum, Tukan, Tam, Kan, Unutma, Kamu, Tan, Kat, Tutma, Tutum, Tut, Maktu, Tutam, Utku, Tutuk, Aut, Mat, Nam, Ant, Kutan, Kuma, Tutak, Mutat, Kant, Kam, Tun, Tutu, Tat, Kuman, Mut, Tak, Tuman, Umu, Kutnu, Tamu, Taun, Muta, Takt, Anut, Natuk, Amut, Utma, Nukut, Utmak, Uknum, Kut, Kuut

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 16: Koruyucu, Okuyucu, Korucu, Uykucu, Kurucu, Uyruk, Okur, Kuyu, Uyku, Koyu, Koru, Oyuk, Kuru, Kor, Yok, Koy, Kur, Uyur, Kuyucu, Yorucu, Uruk, Cuk

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 17: Solaryum, Sorum, Moral, Marul, Soylu, Sorma, Samur, Uysal, Yorum, Rusya, Yosma, Sual, Mola, Marş, Olay, Roma, Mor, Mayo, Rom, Olma, Mors, Soru, Rol, Yol, Mal, Ray, Sam, Oya, Sal, Oylum, Rulo, Say, Ora, Oyma, Oral, Soy, Sura, Olur, Yas, Sur, Urla, Uyma, Mas, Yar, Soya, Soyma, Som, Yorma, Rus, Soluma, Musa, Ram, Soma, Omur, Solma, Umar, Oyum, Rum, Yorulma, Lor, Yom, Yuma, Sol, Yal, Oysa, Amor, Soruma, Alo, Aysu, Yolma, Soyulma, Salur, Yular, Orsa, Lam, Somya, Suma, Osurma, Oma, Ayol, Morula, Sorulma, Orya, Rasyo, Ulam, Uray, Oyulma, Soyum, Molas, Ruam, Rua, Laso, Yoma

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 18: Metropol, Petrol, Motor, Motel, Metro, Tempo, Omlet, Polo, Otel, Repo, Mert, Tel, Lor, Mor, Top, Rom, Rol, Porto, Tem, Ret, Ter, Pot, Oto, Tor, Trol, Porte, Rot, Lop, Erol, Pert, Etol, Tol, Morto, Rop, Ole, Mopet, Lot, Met, Lort, Per, Lep, Tromp

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 19: Dolanmak, Dolamak, Kodlama, Kodaman, Olanak, Donmak, Mandal, Dolmak, Dalmak, Kalan, Dalak, Dolma, Lokma, Anlam, Manda, Kanal, Ada, Kol, Kano, Lama, Kola, Mala, Olmak, Olma, Koala, Alma, Kalma, Adam, Ana, Kan, Moda, Almak, Alman, Damla, Anma, Mal, Alan, Kod, Oda, Don, Anmak, Akman, Aman, Donma, Mola, Dal, Dana, Odak, Damak, Ama, Akma, Mana, Adak, Dalma, Kama, Okan, Anka, Dama, Kom, Nam, Klan, Dalan, Dolama, Dolan, Nama, Olan, Anam, Nal, Kana, Ona, Klon, Aka, Onama, Kala, Alkan, Dam, Kam, Lan, Ala, Dolanma, Kanma, Kaan, Lak, Domalan, Kal, Kolan, Dok, Onamak, Koma, Alo, Lok, Malak, Aklan, Lando, Amal, Anal, Lam, Mano, Oma, Dank, Moka, Laka, Dolam, Onmak, Konma, Nom, Onma, Dolak, Anlak, Oklama, Loda, Donam, Donama, Donamak, Kaloma, Oklanma

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 20: Açıklama, Açılmak, Çamlık, Çalmak, Kamçı, Almak, Malak, Çıkma, Çalım, Çakma, Açmak, Kalça, Açlık, Çakal, Laçka, Lama, Mala, Açma, Alma, Kalma, Alım, Akıl, Mal, Kaçma, Çalma, Kılma, Akım, Alaka, Amaç, Açık, Kaç, Aklama, Ama, Akma, Kıl, Açılma, Çam, Kama, Kamalı, Alıç, Akı, Aklı, Alkım, Kalım, Maç, Amaçlı, Aka, Kala, Alık, Kam, Maça, Ala, Maçka, Akçıl, Alaçam, Lak, Çakıl, Alçak, Alçı, Akça, Çalık, Kaça, Kal, Çalı, Çakı, Çal, Kaçı, Açı, Çakılma, Amal, Lam, Iklama, Çak, Çalkama, Açım, Laka, Açılama, Açkılama, Kıç, Çıma, Akala, Almaç, Alaçık, Çakım, Kaçlı, Malç, Açmalık, Çalak, Amalık, Açkı, Kaçılma, Alıkça, Akaç, Çalkı, Kalıç, Lakçı

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 21: Geometri, Getirme, Eritme, Meteor, Teorem, Metre, Metro, Terim, Meret, Teori, İrem, Geri, İmge, Emir, Etme, Mor, Gemi, Rom, Gri, Gitme, Girme, Ege, Mert, Tere, Germe, Tem, Erme, Erime, Ret, Terme, Ter, İtme, Org, Eti, Erte, Morg, Gem, Mete, Ego, Tor, Tim, Rot, Tire, Eter, Remi, Erim, Meri, Erg, Trio, Mit, Mir, Ergime, Met, Ergitme, Ergi, Gerim, Geoit, Getr, Gemre

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 22: Mancınık, Akıncı, Akıcı, Kına, Akın, Akım, Kanı, Kan, Acı, Anı, Nam, Cam, Can, Akı, Canım, Anık, Kam, Nan, Ikınma, Kın, Mıncık, Cık, Acımık, Akımcı

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 23: Kızartma, Aktarım, Kızarma, Arıtmak, Matrak, Mızrak, Kıraat, Arıtma, Artmak, Kazma, Katar, Karma, Tarak, Aktar, Katma, Kart, Takı, Irak, Ata, Kız, Kaz, Rakı, Arı, Katır, Martı, Kır, Tam, Tazı, Takım, Artık, Mart, Atma, Atmak, Arka, Ara, Marka, Kar, Tarım, Kara, Rıza, Kat, Artma, Kaza, Zam, Atık, Katı, Razı, Rakam, Kırma, Kazım, Kazı, Artı, Arz, Tarz, Arıza, Takma, Akım, Akar, Arık, Zıt, Atak, Karı, Irk, Irmak, Maraz, Kıt, Kızma, Irz, Aza, Tır, Atkı, Ama, Akma, Rakım, Azar, Arma, Mark, Araz, Ramak, Tık, Kama, Kazıma, Kıta, Azı, Akı, Mat, Tar, Ram, Zar, Zat, Atar, Zara, Akıtma, Aka, Azat, Ark, Tarık, Atım, Azmak, Kam, Makat, Tıkama, Arız, Akmaz, Taka, Tımar, Makta, Kırat, Arak, Mazak, Azma, Azra, Art, Mazı, Karıma, Taam, Azık, Tak, Zamk, Azıtmak, Artım, Tıkma, Ira, Tırkaz, Katım, Taraz, Tırak, Azıtma, Razakı, Kazıtma, Zarta, Atmık, Iramak, Irama, Arkıt

TALAMPAYA MİLLİ PARKI 24: Çağlayan, Alyan, Yanal, Yalan, Çağla, Ayça, Ayan, Ayna, Anaç, Alay, Alan, Ağaç, Çay, Ala, Nal, Yağ, Ana, Yan, Açan, Çan, Alanya, Ayla, Ayn, Lan, Çağ, Aya, Yal, Ağa, Çal, Çağa, Çayan, Anal, Ayal, Nalça, Alnaç

Words Of Wonders Arjantin – La Boca Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Arjantin La Boca bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

LA BOCA 1: Diksiyon, Disko, Disk, İyon, Koni, Soy, Kod, Yok, İki, Koy, Kin, Son, Don, Din, İndi, İyi, Dini, Ons, Dink, İkon, Dok, Sini, Dik, İni, İyonik, Sin, Ski, Sidik, Oniks, İndis, Sinik, İnik

LA BOCA 2: Sabırsız, Bazısı, Sabır, Arsız, Issız, Bazı, Razı, Sarı, Rıza, Sızı, Asır, Sıra, Azı, Irz, Baz, Bas, Arı, Bar, Arz, Isı, Saz, Zar, Bası, Arız, Barı, Sır, Sası, Ası, Ira, Sırasız, Sırsız, Bızır, Zarsı

LA BOCA 3: Ultrason, Onursal, Lostra, Sultan,Sorun,Salon, Tosun, Turna, Surat, Salto, Torna, Turan, Sonra, Torun, Sunta, Nar, Orta, Alt, Soru, Rol, Tan, Ton, Usta, Onur, Tur, Son, Oran, Not, Nur, Sal, Onlar, Tuna, Suna, Salt, Rulo, Rant, Rast, Onat, Ora, Tas, Oral, Nato, Sura, Trans, Lotus, Olur, Sur, Urla, Nota, Rota, Sonar, Sual, Olta, Onar, Otsu, Aut, Rus, Star, San, Stor, Tar, Ant, Tura, Aort, Nas, Oltu, Olan, Tual, Nal, Ona, Ons, Ast, Suat, Tor, Alto, Lan, Trol, Sut, Tos, Tun, Rot, Lor, Sonat, Ulan, Santur, Sol, Raunt, Uran, Tal, Art, Sulta, Alo, Tul, Otlu, Storlu, Tol, Tras, Salur, Sonlu, Tonla, Orsa, Orun, Lot, Lort, Run, Tonlu, Anot, Taun, Anut, Onlu, Lota, Atol, Sota, Rua, Laso, Turno, Lorta, Lutr, Otsul

LA BOCA 4: Analitik, İntikal, Kainat, Antika, İtalik, İtina, Nakit, Likit,Lakin, Kilit, Kalan, Antik, Kanal, Kitin, Tilki, Ata, Tank, İki, Atina, Kin, Alt, Ana, Kan, Tan, Kat, Takla, Alan, Kanat, Atak, Altan, İlan, Kit, Ait, Katil, Talan, İlk, Anka, Klan, Ant, Kitli, Nal, Kana, Ali, Nil, Talk, Aka, Naat, Kala, Alkan, Kant, Lan, Nakli, Ala, Talak, Lata, İnatla, Link, Taka, Kaan, Latin, İkna, Lak, Nakil, Akit, Kal, İnat, İlik, İlkin, Nail, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, İnal, Kani, Ani, İla, İni, Tik, Kil, Aklan, Tali, Tak, Tin, Anal, İta, Ati, Laka, İti, İnti, İnak, İkta, Kain, İtlik, Lain, Anlak, Talika, Kinli, Talik, Akitli, Lika, İntak, İnik, İtki, Kail, İnikat, Akait, Anilik, İtikal, İtila

LA BOCA 5: Kabızlık, Kızlık, Balık, Kılık, Kızak, Azılı, Kızıl, Kabız, Kazık, Kazı, Ilık, Akıl, Bazı, Laz, Kaz, Kız, Bal, Baz, Kıl, Azı, Akı, Aklı, Bakı, Alık, Lak, Kal, Balkı, Kak, Kızaklı, Kazıklı, Azıklı, Azık, Kızık, Azlık, Kazılı, Azıklık, Aklık, Kazıl, Kalık, Kılbaz

LA BOCA 6: İntegral, Nargile, Retina, Galeri, Granit, Gitar, Antre, Aleni, Latin, Terli, Gelir, Lanet, Gelin, Tiner, Litre, Tren, Nar, İran, Aile, Tiran, Gri, Alt, Ringa, Tan, Tane, Tel, Ten, Gen, Net, Alet, Rant, Lira, İlan, İle, Ait, Ret, Ergin, Ter, Giren, Eti, Lig, Ela, Tar, Geri, Ant, Gar, Rating, Nal, Reglan, Ali, Nil, Elan, Liga, Lan, Ate, Linet, Erat, Elit, Etli, Taner, Taneli, İnat, Gani, Tire, Nail, Tal, Art, Gine, İnal, Erin, Alg, Ring, Telin, Ani, İla, Erg, Tela, Tali, Ari, Tin, Rate, İta, Gale, Elgin, Nitel, Ati, Rina, Etil, Entari, Gali, Nite, Lir, Eril, Enli, İrat, Teali, Gren, Ergi, Lain, Elti, Alengir, Gril, Atel, Agel, Tein, İlga, Tergal, Galenit, Liger, Gaile, Tirle, Grena, Getr, İane, Nale, Rint, Liret, Enir, İare, Liet

LA BOCA 7: Şifonyer, Şifre, Şerif, Reyon, Fire, Erin, Yeni, İyon, Yine, Efor, Fren, Rey, Şen, Şer, Şef, Er, Fen, Fon, Şey, Niye, Yen, Ney, Eroin, Fer, Fino, Şifon, Eriş, Neşir, Feri, Fiş, Fin, Niş, İye, Şeri, Fişe, Şif, Şeni, Nefir, Nefiy, Enir, Foş

LA BOCA 8: Çalışkan, Çalışan, Analık, Açlık, Kalan, Anlık, Çakal, Kalça, Şanlı, Alçak, Alkış, Kalın, Laçka, Çanak, Kaçış, Kanal, Alın, Aşk, Anaç, Ana, Kan, Akın, Akıl, Alan, Anı, Aşkın, Alış, Açan, Çıkan, Açık, Aşık, Aşı, Çan, Kaç, Kıl, Şık, Kanı, Kına, Anka, Şaka, Kanlı, Alıç, Kış, Akı, Aklı, Klan, Nal, Kana, Aka, Kala, Alkan, Alık, Anık, Lan, Ala, Akçıl, Kışla, Kaan, Lak, Çakıl, Nakış, Alçı, Çalış, Akça, Çalık, Kaça, Kal, Çalı, Aşçı, Çakı, Akış, Çal, Kaçı, Şal, Açı, Kın, Şan, Kaş, Aklan, Anal, Kaşlı, Çak, Açış, Kalış, Analı, Çanlı, Alışkan, Laka, Şak, Çakın, Aşlık, Kalçın, Kıç, Anlak, Nalça, Şakalı, Anaçlık, Alaçık, Laçın, Kaçlı, Çalkanış, Naaş, Çın, Kaşan, Akşın, Çalak, Anlaşık, Çakış, Açkı, Şalak, Alıkça, Kanış, Aklanış, Alnaç, Akaç, Çalkı, Kalıç, Çınlak, Lakçı

LA BOCA 9: Kemalist, Elastik, Maskeli, Metalik, Kalite, Silmek, Temsil, Taksim, Teslim, İkamet, Misket, Melisa, Tekila, Lastik, Metal, Elma, Kalem, Mali, Taksi, Aile, Malt, Tam, Alt, Tek, Kemal, Semt, Emlak, Sel, Kat, Mal, Selam, Kase, Tel, Elmas, Temas, Kale, Sam, Tema, Mest, Sal, İstek, Kas, Silme, Liste, Alem, İslam, Kaset, Maske, Emsal, Alet, Takim, Sema, Lise, Tem, Salt, Eski, Klima, Tas, Kel, Maket, Lake, Kimse, İsmet, İle, İma, Kit, Mis, Ait, Samet, Sek, Aksi, Meta, Katil, Set, Amel, İlk, İlke, Mas, İtme, Selim, Kelam, Ekim, İmsak, Klas, Meal, Lame, Sak, Eti, Ela, Aks, Kem, Kes, İlme, Site, Kast, Mat, İmla, Lateks, Siklet, Semi, Ask, Silkme, Ali, Etki, Talk, Ast, Mask, Mesai, Kam, Kitle, Kamil, Ate, Kim, Tim, Tekil, Selma, İkmal, Milat, Tekli, Salim, Sitem, Milas, Kesim, Lak, Stil, Asil, Melik, İlmek, Etlik, Eksi, Asli, Elit, Akit, Etli, Emtia, Esma, Ekli, Alim, Kal, İstem, Etik, Talim, Asit, Kist, Akil, Malik, Laik, Tal, Elim, Atik, Akli, Kati, Sami, Seki, Sekil, Kamet, Asi, Metil, Maki, Maksi, Melas, İkame, Ket, Misal, Kesit, Mika, Kesat, Akim, İmal, İla, İsa, Akis, Sit, Tik, Esim, Kil, Tela, İsale, Misak, Ameli, Metis, Tali, Mit, Tak, Sim, Ski, Saki, Lim, Kesi, Mai, Lime, Tekmil, İta, Misk, Temlik, Lam, Ati, Sima, Sem, Asetik, Mil, Kalsit, Elik, Etil, Elk, Maile, Met, Salik, Kaim, İtmek, Altes, Akse, Semai, Ekti, Sela, Kasem, Kasti, Timsal, Amil, Mail, İlam, Tike, Miskal, İkta, Kame, Teali, Aleksi, Sake, Misel, Elti, Saik, Atel, Amit, Kile, Maktel, Sakit, Talik, İlek, Emlik, Lika, Mesail, Esik, Selika, Tikel, Sakil, İksa, Akemi, Telis, İmlek, İsal, Kalemis, Telsi, İsteka, Astik, Emik, Kalsemi, Lemis, Mestlik, Kaime, Kail, Metalsi, Telaki, İmale, Ketal, Sakim, Miat, Tamik, Lamise, Ekit, Liet, Kils, Setik, Laski

LA BOCA 10: Paylaşma, Yaşam, Aşama, Yapma, Maşa, Maaş, Alma, Paşa, Mala, Yaşa, Yama, Lama, Pala, Alay, Lapa, Şam, Yaşama, Mal, Alp, Yaş, Şap, Ama, Aşma, Maya, Pay, Ayla, Yalama, Payam, Aşlama, Pal, Mapa, Ala, Alpay, Aya, Lap, Yal, Ayma, Şal, Amal, Lam, Paylama, Yalpa, Malya, Şama, Şaplama, Ayal, Maş, Aylama, Maşala, Almaş, Apaş

LA BOCA 11: Huzurevi, Zirve, Vezir, Huzur, Zehir, Huri, Vize, Uzuv, Veri, Her, Ruh, Zuhur, Zer, Vuru, Ruhi, Rize, Ruz, Uhrevi, Zir, Zuhuri, Vuzuh, Uzi, Uzvi

LA BOCA 12: Kıvırmak, Kıvırma, Kıvrık, Kıvrım, Kıvrak, Kırmak, Kıvam, Kırık, Irmak, Rakım, Kırım, Irak, Rakı, Karı, Kırk, Arı, Kır, Var, Kar, Kırma, Akım, Arık, Irk, Mark, Akı, Ram, Ark, Kam, Kav, Kak, Kırkma, Kırkı, Karık, Ira, Kırkım, Kavkı, Kakım, Karmık

LA BOCA 13: Şahitlik, İtalik, Hilkat, İştah, Talih, Lahit, Şahit, Kilit, Likit, İlahi, Katil, İşkil, Tilki, İthal, İlah, Aşk, İki, Şili, Haki, Alt, Halk, Hak, Kat, Hal, Hat, Haiti, Hali, Kah, Kit, Ait, İlk, Halt, Halik, Kitli, Ali, Hit, Talk, Kişi, Taş, Ahilik, Lak, Akit, Kal, İlik, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Şal, Şah, İla, İşli, Tik, Kaş, Kil, Tali, Şii, Tak, İltihak, İta, İtiş, İşlik, Ati, Ahi, İlhak, İti, Şalt, Şak, Hail, Ahit, İkta, Şahitli, İtlik, Hişt, Şilt, İştiha, Şaki, Talik, Akitli, Lika, Hilat, Şat, İtki, Şali, Kail, Şita, İştial, Kahil, Hiş, İtikal, İlkah, İtila

LA BOCA 14: Çamurluk, Çamurlu, Uçurmak, Kumral, Kumar, Kurum, Kulaç, Kumul, Uçkur, Kurma, Kurul, Marul, Makul, Kumru, Çukur, Uçak, Kum, Kuru, Uçmak, Kamu, Kar, Kur, Kral, Mal, Kural, Kumlu, Kuruma, Kula, Kul, Uçma, Kura, Uçurma, Kaç, Ulu, Urla, Mark, Kuram, Çam, Umur, Ram, Maç, Kuma, Rumluk, Kulu, Umar, Ark, Kam, Rum, Çamur, Ulak, Lak, Uçar, Kal, Kurulma, Kumla, Çark, Uçlu, Çar, Çal, Uçuk, Uruk, Ulum, Lam, Umu, Çak, Uluma, Ulumak, Çul, Ulam, Murç, Ruam, Rua, Malç, Ulaç, Akur, Çuka, Kumuç

LA BOCA 15: Siyonizm, Misyon, İsim, Mini, İzin, İyon,Som, Mis, Son, İyi, Soy, Siz, Ons, Yoz, Yom, Sini, İni, Sin, Sim, Zom, Nom, Nim, Miso, Sinizm

LA BOCA 16: Rönesans, Sensör, Seans, Esans, Esas, Nane, Sera, Anne, Sen, Nar, San, Ses Örs, Ser, Esra, Sena, Ören, Nas, Ensar, Nan, Esna, Ases, Sör

LA BOCA 17: Saplantı, Anıtsal, Anlatı, Altın, Paslı, Aptal, Sanal, Sapan, Atlas, Pasta, Talan, Aslan,  Nasıl, Sanat, Alan, Saat, Altı, Ata, Alın, Asıl, Alt, Ana, Asla, Tan, Plan, Tıp, Salı, Sal, Alp, Saplı, Atıl, Anı, Salt, Anıt, Tas, Sana, Altan, Tanı, Asal, Sıla, Pas, Aslı, Pala, Palas, Atlı, Sapa, Sap, San, Salat, Ant, Nas, Talas, Sala, Nal, Pat, Lapa, Ast, Naat, Tapan, Tasa, Pal, Tıpa, Asa, Satı, Lan, Ala, Lata, Tapa, Pastal, Lap, Tın, Tal, Asap, Tasalı, Pata, Palan, Altıpas, Tapalı, Sanı, Salpa, Sıpa, Salta, Sanlı, Nasıp, Pastalı, Anal, Sanatlı, Analı, Antlı, Pıt, Ası, Slap, Tıs, Sınaat, Tapı, Lasta, Anasıl, Anısal, Aptalsı, Patal

LA BOCA 18: Sallamak, Sallama, Saklama, Salmak, Asalak, Almak, Sakal, Aksam, Kalas, Malak, Masal, Asmak, Salak, Makas, Salam, Lama, Mala, Masa, Alma, Kalma, Asla, Kasa, Mal, Saka, Sam, Sal, Salma, Kas, Maslak, Asma, Alaka, Aksama, Kasma, Allamak, Asal, Aklama, Ama, Akma, Mas, Klas, Sak, Kama, Aks, Sala, Allak, Ask, Aka, Mask, Kala, Kam, Asa, Ala, Lal, Lak, Allama, Kal, Lala, Amal, Lam, Skala, Laka, Akala, Laklama, Akasma, Laakal

LA BOCA 19: Hemşehri, Hemşire, Şehir, Ermiş, Merih, Emir, İrem, Meşe, Şer, Hem, Erme, Erime, Erişme, Eşme, Her, İşeme, Eriş, Şerh, Remi, Erim, Meri, Ehem, Emiş, Mir, Meh, Mihr, Şeri, Şem, Meşher, Reşme, Hiş

LA BOCA 20: Saksağan, Sağanak, Aksan, Saka, Kasa, Anka, Aks, Kas, San, Kan, Asa, Sağ, Ağa, Ana, Sana, Sak, Nas, Ask, Kana, Aka, Kağan, Kaan

LA BOCA 21: Münazara, Manzara, Ramazan, Maraza, Maraz, Nazar, Ranza, Namaz, Arama, Zaman, Azman, Mana, Arma, Aman, Nara, Nar, Ana, Ara, Anma, Zam, Arz, Aza, Ama, Azar, Araz, Zan, Naz, Nam, Ram, Zar, Nama, Zara, Anam, Ümran, Azma, Azra, Aranma, Marn, Münazaa

LA BOCA 22: Nevşehir, İşveren, Rehine, Rehin, Evren, Vişne, İşve, Neşe, Şive, Eren, Erin, Hin, Her, Şen, Nehir, Şehir, Şener, Nev, Evre, Nevi, Evin, Ehven, Vere, Nere, Veri, Eriş, Veriş, Şerh, Neşir, Şer, Niş, Şeri, Şehevi, Şev, Şeni, Nevir, Enir, Reviş, Hiş

LA BOCA 23: Koşulsuz, Soluk, Koşul, Suluk, Ulus, Okul, Oluş, Uslu, Usul, Sulu, Koşu, Oluk, Loş, Sol, Şok, Kol, Kuzu, Kuş, Kul, Ulu, Koz, Kulu, Kuz, Sokulu, Kolsuz, Lok, Soku, Kloş, Uzluk, Uzo, Kolsu, Oluşuk, Sokuluş, Sokuş, Suoku, Soluş

LA BOCA 24: Mukayese, Kesme, Sumak, Emaye, Uymak, Yumak, Yemek, Makus, Maske, Esmek, Muska, Yamuk, Yeme, Kamu, Sema, Kum, Emek, Kase, Sam, Kusma, Kas, Sekme, Say, Ekme, Yem, Yas, Saye, Sek, Uyma, Mas, Kese, Esme, Sak, Yak, Aks, Kem, Kes, Mey, Yek, Musa, Kay, Kuma, Ask, Aksu, Emay, Mask, Kam, Eke, Yuma, Esma, Uyak, Meyus, Aysu, Kamus, Yeke, Keme, Suma, Sem, Akse, Kasem, Meke, Yuka, Kame, Sake, Kayme, Esame, Seme, Seyek

Words Of Wonders Arjantin – Buenos Aires Şehir Katedrali Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Arjantin Buenos Aires Şehir Katedrali bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 1: Peynirli, Pireli, Perili, Peynir, Yerli, İleri, İrin, Niye, Peri, Yeni, Pire, Yine, Erin, Yel, Yer, İle, Yen, Ney, İyi, Nil, Pelin, Rey, Ley, Pili, Pil, Pey, İni, İri, Pir, Nipel, Lir, İye, Per, Lep, Eril, Enli, Yelin, Peni, Pinel, Enir, Yenli

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 2: Tereddüt, Eder, Dert, Tere, Etüt, Düet, Eter, Dere, Dede, Ter, Ret, Erte, Ede, Tür, Türe, Üre

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 3: Kavramak, Kavrama, Kavram, Makara, Kamara, Varmak, Aramak, Arama, Akmak, Marka, Rakam, Varak, Kavak, Karma, Ramak, Var, Arka, Ara, Kar, Makak, Kara, Varma, Akar, Vaka, Ama, Akma, Arma, Mark, Kama, Ram, Avar, Kaka, Aka, Ark, Kam, Avam, Kav, Karama, Arak, Kak, Kakma, Vakar, Karmak, Varaka, Karamak, Akvam, Kavrak, Avara, Akak, Mavra, Araka, Markka, Akva, Kavara

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 4: Komünist, Smokin, Kostüm, Toksin, Tonik, İsot, Koni, Mont, Ümit, Komi, Süit, Kont, Stok, Kot, Üst, Kin, Süt, Ton, Son, Not, Tok, Kit, Mis, Som, Kom, Ons, Kim, Tüm, Tim, Tos, Oksit, İkon, Kist, Sit, Tik, Mit, Sin, Sim, Ski, Tin, Misk, Oniks, Küt, Mitos, Küs, Mink, Nüks, Nom, Komün, Nim, Tün, Monist, Timüs, Miso, Ünik, Kütin, Kimüs

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 5: Bürokrat, Kobra, Akort, Torba, Ortak, Kota, Rota, Roka, Akor, orta, Toka, Karo, Bakü, Tork, Aort, Kart, Kot, Bor, Küba, Boa, Kar, Kat, Bot, Oba, Bar, Bora, Tok, Ora, Baro, Türk, Kür, Büro, Bok, Kürt, Barok, Orak, Kor, Tar, Bat, Kora, Otak, Bark, Barkot, Ark, Tor, Kübra, Kort, Rot, Brüt, Tab, Art, Roba, Tür, Kotra, Akü, Tak, Borat, Borak, Rakor, Karbür, Küt, Brokar, Torak, Bük, Trok, Okar, Kürar, Ürat, Trük

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 6: Özerklik, Rezil, Özerk, Kiler, Likör, Erik, Özel, Zeki, Kriz, Ezik, İlke, Köz, Kez, Kel, İle, Kek, İlk, Erk, Kör, Zer, Köle, Ekli, Klik, Zerk, Kök, Kir, Rize, Kil, Zil, Röle, Ker, Öze, Özek, Keriz, Kik, Elik, Elk, Lir, Zir, Erlik, Eril, Özelik, İzlek, Kile, Öke, İlek, Köre, Lök, Erkli, Örek, Kerki, Kelik, Rekiz, Ökelik, Örk

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 7: Ambulans, Bunalma, Sulanma, Balans, Asuman, Namlu, Namus, Aslan, Ulama, Anlam, Saban, Sauna, Sabun, Samba, Sanal, Bas, Lama, Mala, Masa, Alma, Bulma, Ana, Asla, Alman, Lamba, Anma, Mal, Bal, Bul, Sunma, Salam, Sulama, Alan, Saba, Basma, Sanma, Sam, Sal, Salma, Aman, Abla, Asma, Suna, Masal, Sana, Bana, Saman, Asal, Ban, Ama, Maun, Mana, Mas, Sual, Bunama, Manas, Musa, San, Nam, Bulama, Nas, Sala, Nama, Anam, Buna, Nal, Bala, Asa, Lan, Ala, Masun, Aba, Bun, Banal, Ulan, Balsam, Blum, Bulanma, Abus, Bula, Uslanma, Usanma, Amal, Anal, Lam, Suma, Abu, Banma, Unlama, Ansambl, Ulam, Bunma, Ulanma, Masnu

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 8: Oryantal, Oranla, Altay, Ayran, Alyan, Talan, Yanal, Yalan, Tarla, Torna, Olta, Ayar, Onat, Rant, Aort, Ata, Yat, Nar, Orta, Alt, Ayna, Rol, Ana, Olay, Ara, Onay, Yan, Yol, Tan, Ton, Oran, Toy, Alan, Not, Ray, Yara, Tay, Oya, Ayan, Onlar, Alay, Ora, Oral, Nato, Altan, Nota, Rota, Onar, Yar, Ortay, Ayla, Ayn, Tar, Ant, Atar, Olan, Nal, Ona, Nara, Naat, Yaran, Tor, Alto, Arya, Lan, Aral, Ala, Trol, Oraya, Lata, Rot, Lor, Aya, Lotarya, Yal, Tal, Art, Alo, Atonal, Taya, Tol, Tonla, Anal, Lot, Ayol, Lort, Anot, Lota, Orya, Ayal, Atol, Yont, Alyon, Lorta

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 9: Lüzumsuz, Zulüm, Lüzum, Uslu, Ulus, Sulu, Usul, Muz, Ulu, Zum, Ulum, Umu, Zül, Mül, Muzsu

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 10: Müsteşar, Teras, Temas, Sürme, Sürat, Ateş, Mest, Sert, Süet, Rest, Süre, Mera, Marş, Şema, Sema, Şam, Tam, Süt, Ters, Mart, Mars, Semt, Mert, Sam, Tema, Tem, Sera, Rast, Tas, Üst, Esra, Tamer, Ret, Samet, Ter, Meta, Set, Mas, Üste, Mat, Ser, Star, Tar, Ram, Master, Ast, Ate, Tüm, Sürtme, Sümer, Taş, Erat, Esma, Şase, Şems, Ster, Art, Tür, Türe, Şart, Şer, Müstear, Tras, Rate, Arş, Üre, Sem, Met, Şem, Maş, Üşme, Şat, Rüşt, Sütre, Ütme, Ümera, Arşe, Ürat, Sümter, Maşer, Şet, Ürem, Rüesa, Raşe, Üsera, Mürt

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 11: Telepati, Talip, İptal, Atlet, Talep, Tatil, Palet, Etil, Tali, Etli, Elti, Tepe, Aile, Elit, Etap, Alt, Tel, Alp, Alet, İle, Ait, Eti, Ela, Tip, Ali, Pat, Pal, Ate, Pelte, Lap, Tal, Tepeli, Pelit, Pil, Tat, Epitel, Pati, İla, Tela, İta, Apel, Ati, Epe, Plati, Lep, Tapi, Teali, Atel, Teati, İtap, Tepi, Liet

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 12: Hidrojen, Rehin, Derin, Nehir, Erin, Deri, Hin, Oje, Din, Don, Hor, Her, Diren, Nijer, Done, Eroin, Hodri, Dine, Dore, İde, Deni, Edi, Reji, Dren, Deh, Enir

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 13: Mercimek, Kemirme, Mercek, İmece, Cemre, Emmek, Ermek, Mermi, Kemer, Merci, Meme, Emek, İrem, Kere, Ekim, Erik, Cem, Krem, Ece, Kerem, Emme, Erme, Ekrem, Ekme, Erime, Emir, Kem, Erk, Erke, Eke, Cer, Kerim, Kim, Erce, Kerime, Erek, Remi, Erim, Cim, Kir, Meri, Mim, Emmi, Ker, Mir, Keme, Cemi, Merek, Ecir, Meke, Memecik, Erimek, Ercik, Kemerci, Kemre, Emik, İrkme, Recim, Emcek, Emcik

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 14: Topluluk, Topuklu, Pulluk, Okullu, Topuk, Kutlu, Kutup, Toplu, Okul, Kutu, Utku, Oluk, Kulp, Ulu, Kot, Kol, Top, Kul, Oluklu, Tok, Kulplu, Topu, Pul, Pullu, Pot, Oltu, Kulu, Kup, Potuk, Kollu, Toklu, Put, Lop, Utlu, Lok, Tul, Otlu, Otluk, Tulu, Tol, Tuluk, Lot, Lup, Potluk, Tulup, Kut, Kuut

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 15: Asenkron, Senkron, Kornea, Konser, Noksan, Korsan, Anons, Karne, Asker, Korse, Ekran, Sonra, Kenar, Korna, Kano, Anne, Nar, Nane, Renk, Kan, Erkan, Kar, Kanser, Skor, Sen, Kase, Kare, Son, Oran, Roka, Kas, Sera, Ora, Kaos, Kenan, Esra, Sek, Sena, Eros, Sonar, Onar, Sak, Okan, Aks, Kes, Orak, Erk, Ser, Kor, Kros, San, Akor, Nas, Raks, Karo, Kora, Ask, Ona, Ons, Kore, Akne, Neon, Ark, Kron, Kars, Ensar, Nan, Esna, Sone, Eko, Kanon, Ker, Orsa, Konsa, Kosa, Sako, Akson, Akse, Ksenon, Sake, Okar, Nokra, Serak, Sokra

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 16: Karanlık, Kalkan, Aralık, Analık, Karlı, Anlık, Kalan, Kanal, Kanık, Kalın, Karın, Akran, Kanka, Akar, Arka, Kırk, Irak, Alın, Rakı, Arı, Nar, Kır, Ana, Kan, Ara, Kar, Kara, Akın, Kral, Akıl, Alan, Anı, Arık, Karı, Irk, Kıran, Kıl, Kanı, Kına, Anka, Kanlı, Krank, Akı, Aklı, Klan, Nal, Kana, Nara, Kaka, Aka, Ark, Kala, Alkan, Alık, Anık, Lan, Aral, Ala, Kaan, Lak, Arak, Kal, Kak, Kın, Arkalı, Aklan, Anal, Karalı, Karlık, Kırnak, Analı, Karık, Arkalık, Laka, Ira, Akak, Arlı, Karalık, Aralı, Akranlık, Anlak, Kalak, Aklık, Kalık

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 17: Seçilmiş, İşlem, Milis, İmleç, Misil, Seçim, Elçi, Şili, İçim, Çile, İçli, İşçi, İsim, Elim, Eşli, Sel, İçme, Silme, Lise, İle, Leş, Mis, Çil, Selim, İlme, İçel, Semi, İçsel, Şile, İlim, İlmi, Şems, Şemsi, İlçe, İlişme, İşli, Esim, Çim, Şii, Emiş, Sim, Lim, Lime, Sem, Mil, İslim, İliç, Sili, Çiş, İsli, Misel, Seçi, Şem, Seçiliş, Çise, Meç, İçilme, Lemis, Seçiş, Elçim, İçlem, İçiş, Çelim, Şilem, Esiş, Miçel, Çemiş, Çis, Siliş

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 18: Referans, Efsane, Enfes, Nefer, Esnaf, Fener, Sefer, Esrar, Nefes, Fare, Ense, Fren, Fars, Fena, Esen, Nar, Fas, Sene, Eser, Sen, Fen, Raf, Eren, Efe, Sefa, Sarf, Sera, Resen, Esra, Saf, Sena, Fan, Ser, San, Seren, Nas, Enser, Arefe, Far, Fes, Fer, Ensar, Safer, Nere, Esna, Esef, Sere, Serf, Esre, Frer

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 19: Jartiyer, Riayet, Arter, Tiraj, Riya, Ayet, Yat, Yar, Ray, Tar, Ter, Yer, Jet, Tay, Rey, Ait, Ret, Eti, Ate, Erat, Tire, Eray, Yeti, Art, Ari, Rate, İta, Ati, Reji, İye, İrat, Ariyet, Ajite, İare

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 20: Reklamcı, Kremalı, Elmacık, Meraklı, Reklam, Rakım, Krema, Irmak, Karlı, Meral, Kalem, Merak, Kelam, Mecra, Mecal, Elma, Irak, Acı, Rakı, Arı, Kır, Kemal, Cemal, Kar, Cem, Emlak, Alım, Kral, Akıl, Cam, Mal, Krem, Kare, Kırca, Kırma, Kale, Kılma, Alem, Kamer, Akım, Arık, Karı, Irk, Kel, Lake, Kıl, Amel, Mark, Meal, Lame, Mera, Ela, Kem, Erk, Akı, Aklı, Ram, Alkım, Kalım, Ark, Marke, Alık, Kam, Elmacı, Cer, Camlı, Lak, Kal, Acem, Cırlak, Car, Cılk, Ker, Lam, Elk, Kralcı, Ira, Cık, Arlı, Kalcı, Kame, Camlık, Malcı, Carlı

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 21: Keyifsiz, Fizik, Sekiz, Fiske, Keyfi, Eskiz, Keyif, Sezi, İkiz, Eksi, Ezik, Eski, Zeki, Kez, Siz, İki, Sek, Kes, Yek, İyi, Fes, Seyfi, Seki, Kesif, Ski, Kesi, Feyiz, Yeis, İye, Kef, Fek, Eksiz, Sif, Esik, Siyek, Skif

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 22: Elektrik, Kriket, Teklik, Terlik, Kelek, Tekel, Teker, Tekir, Kitle, Terli, Erkek, Kiler, Ekler, Tekil, Tekke, Etek, Erik, Tek, Kere, Terk, Kek, Tel, Reel, Tere, Elek, Litre, Kel, İle, Kit, Ret, Ter, İlk, İlke, Leke, Eti, Erk, Erke, Teke, Erte, Etki, Eke, Tekerli, Erkekli, Tekli, Kete, Erek, Etlik, Elit, Etli, Ekli, Etik, Tire, Klik, Terek, Eter, Keke, Keler, Kele, Ket, Kir, Kerte, Telek, Tik, Kil, Ker, Kekre, Kik, Elik, Etil, Elk, Kitre, Ekti, Lir, Terki, Erlik, Eteklik, Tike, Eril, Elti, Kile, Kertik, İlek, Tikel, Erkli, Ekelik, Kerti, Tirle, Kerki, Kelik, Liret, Ekit, Liet

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 23: Protesto, Presto, Poster, Rosto, Tost, Spot, Spor, Rest, Post, Ters, Eros, Sert, Sote, Repo, Step, Pes, Toto, Test, Top, Porto, Ret, Pos, Ter, Set, Pres, Ser, Stor, Pot, Oto, Stop, Tor, Porte, Tortop, Tos, Rot, Stoper, Ster, Pert, Peso, Rop, Per, Pest

BUENOS AIRES ŞEHİR KATEDRALİ 24: Partizan, Parazit, Ziraat, Pirana, Parti, Ranza, Arazi, Nazar, Pazar, Atina, Azat, Rant, Nara, İran, Arap, Ata, Nar, Tiran, Arp, Ana, Ara, Para, Tan, Tapir, Arpa, Rap, Tarpan, Arz, Tarz, Ait, Aza, Azar, Araz, Zan, Naz, Azap, Tip, Tar, Ant, Zar, Zat, Atar, Zara, Pat, Naat, Tapan, Trap, Zapt, Ariza, Atari, Tapa, Zira, İnat, Azra, Art, Pata, Zina, Pati, Priz, Ani, Nazi, Ari, Pir, Tin, İta, Ati, Apaz, Rina, Nazir, Tiz, Nazari, Zir, İzan, Taraz, İrat, Tapi, Naip, Niza, Tariz, Pianta, İtap, Zait, Zarta, Tanzir, Zati, Arzani, Rint, Tazip, İrap, Azit

Words Of Wonders Arjantin – Perito Moreno Buzulu Cevapları

Bu bölümde Words Of Wonders kelime oyununun Arjantin Perito Moreno Buzulu bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PERİTO MORENO BUZULU 1: İstifade, İstifa, İstif, Fedai, İfade, Fesat, Adet, Fide, Sefa, Defa, Feda, İade, Site, Sade, Edat, Fas, Tef, Seda, Eda, Afet, Tas, Saf, Fit, Ait, Set, Adi, Eti, Def, Fes, Ast, Sedat, Ate, Sadet, Afis, Aft, Asit, Asi, Safi, İfa, İsa, Sit, İta, İde, Ati, Edi, Deist, Aside, İdea, İti, İstida, Afi, Faset, İfsat, Defi, İtfa, Tasdi, Fasit, Sif, Tedai, İfta, Fideist, Datif, Dasit

PERİTO MORENO BUZULU 2: Müstesna, Temas, Sümen, Tümen, Metan, Esans, Seans, Saten, Menü, Esas, Name, Mest, Tane, Tema, Semt, Tam, Süt, Ses, Tan, Sen, Ten, Net, Sam, Sema, Tem, Tas, Üst, Nem, Sanem, Samet, Men, Sena, Meta, Set, Mas, Üste, Mat, San, Nam, Ant, Nas, Ast, Ate, Nema, Tüm, Esna, Enam, Esma, Süet, Amentü, Süs, Anüs, Sent, Sem, Met, Sünme, Ases, Eman, Sten, Seman, Süsen, Tün, Süne, Tünme, Ütme, Süsme

PERİTO MORENO BUZULU 3: Şerefsiz, Seferi, Şerif, Eşref, Şeref, Şifre, Sefer, Eşsiz, Resif, Esir, Seri, Fire, Eser, Reis, Sezi, Şef, Efe, Ser, Siz, Fes, Zer, Fer, Freze, Eriş, Esef, Sere, Rize, Şer, Feri, Fiş, Sefir, Reze, Serf, Zir, Şeri, Fişe, Esre, Zefir, Fersiz, Sif, Seziş, Esire, Şif, Friz, İrs, Ersiz, Sefire, Firez, Ferz, Esiş, Efriz, Seriş

PERİTO MORENO BUZULU 4: Talihsiz, İstila, Tahsil, Halsiz, İlahi, Lahit, Sahil, İshal, Talih, İthal, Hisli, Silah, Asil, Ahit, İlah, Alt, Hal, Hat, Has, Sal, Salt, Haiti, Tas, Hali, Haz, His, Ait, Saz, Siz, Halt, Zat, Laz, Ali, Hit, Ast, Stil, Asli, Asitli, İzah, Halis, Asit, Zili, Tal, Haiz, Sahi, İhlas, Asi, Zahit, İla, İsa, Sit, Sah, Zil, Tali, İta, İstihza, Ati, İhtilas, Ahi, Tiz, Sili, İti, Sathi, Sitil, İsli, Zail, Hail, Hiza, Azil, Hilat, İstizah, İsal, Zait, Tahlis, Zati, İtila, Ahiz, Azit

PERİTO MORENO BUZULU 5: Ayrılmak, Ayrılma, Kayırma, Markalı, Ayırmak, Ayılmak, Ayaklı, Ayarlı, Mayalı, Yıkama, Yaralı, Aralık, Yarım, Almak, Aylak, Kaya, Ayak, Irak, Ayı, Rakı, Arı, Yarık, Lama, Mala, Kır, Yıl, Alma, Kalma, Ayrı, Arka, Aylık, Ara, Marka, Yarı, Kar, Kara, Alım, Kral, Akıl, Ayar, Mal, Ayırma, Rakam, Kırma, Ray, Alarm, Yaka, Yara, Yakma, Kıyma, Kılma, Yıkma, Layık, Ayrık, Ayrım, Alay, Akım, Kayma, Akar, Arık, Karı, Irk, Irmak, Kayra, Ama, Akma, Kıl, Yalı, Maya, Rakım, Arma, Mark, Ayık, Yar, Ramak, Kama, Kamalı, Yakalı, Kayar, Yak, Kıyam, Yamak, Yama, Ayla, Armalı, Akı, Aklı, Kay, Maral, Ram, Alkım, Yarma, Kalım, Karma, Malkar, Kalay, Aka, Ark, Kala, Yalım, Alık, Kam, Arya, Yılma, Aral, Ala, Karlı, Yalak, Yarmak, Aya, Yılmak, Lak, Arak, Kal, Yal, Yakı, Rakamlı, Aymak, Ayma, Kayır, Kayı, Yamalı, Karıma, Ayılma, Kalya, Malak, Arkalı, Yarılmak, Amal, Karalı, Lam, Marya, Iklama, Kıya, Yarka, Yakım, Mayalık, Yarılma, Laka, Ira, Malya, Yakılma, Arlı, Yamalık, Aralı, Aylı, Yarmalık, Yakarı, Kıray, Ayal, Yarlık, Yır, Karılma, Irlamak, Yırlamak, Amalık, Iramak, Irlama, Yırlama, Irama, Ayıkma

PERİTO MORENO BUZULU 6: Musallat, Musalla, Atlas, Tasma, Masal, Ulama, Salam, Alma, Lama, Usta, Saat, Masa, Asal, Asma, Malt, Ata, Malta, Mala, Tam, Alt, Atma, Asla, Satma, Mal, Sulama, Sam, Sal, Salma, Malul, Salt, Tas, Ama, Mas, Sual, Aut, Mat, Musa, Salat, Talas, Sala, Tual, Ast, Tasa, Suat, Asa, Ala, Sut, Lal, Lata, Mualla, Tal, Samut, Sulta, Lala, Tul, Mut, Taam, Salta, Amal, Lam, Suma, Tamu, Masat, Matla, Muta, Amut, Utma, Ulam, Lasta, Sulatma

PERİTO MORENO BUZULU 7: Hijyenik, Hijyen, Yenik, Enik, Yine, Yeni, Ekin, Niye, İnek, Yen, Hey, Hin, Kin, Ney, İki, Yek, İyi, İni, İye, Nehiy, İnik

PERİTO MORENO BUZULU 8: Geçirmek, Geçirme, Çekirge, Germek, Gerçek, Girmek, Geçmek, İçmek, Kireç, Kemer, Gerek, Ermek, Çekim, Gerçi, Meriç, Gemi, Keçi, Erik, Gri, Kere, Geçme, Girme, Ege, Emek, Çekme, Krem, Kerem, İçme, Germe, Erme, Ekrem, Ekme, İçerme, Erime, Emir, Geçer, Ekim, Kem, Erk, Çek, Erke, Geri, Gem, Çermik, Geç, Eke, Kerim, Gereç, Kim, Emekçi, Geçim, Kerime, Erek, İrem, Çeki, Keçe, İmge, İçermek, Remi, Çeker, Erim, Kir, Meri, Erg, Emeç, Geçe, Çim, Ker, Mir, Keme, Ergime, Grek, Grekçe, Merek, Çeri, Erkeç, Çemrek, Meke, Çekem, Erimek, İçre, Ergi, Geçek, Kemre, Gerim, Meç, Emik, Ergimek, İrkme, İçrek, Gemre, Çir, Çerge, Erekçi, Çimek

PERİTO MORENO BUZULU 9: Kodlamak, Kodlama, Dolamak, Koklama, Dalmak, Kalmak, Dolmak, Almak, Dolma, Dalak, Kakao, Lokma, Malak, Koala, Olmak, Ada, Kol, Lama, Kola, Mala, Olma, Alma, Kalma, Adam, Moda, Makak, Damla, Mal, Kod, Oda, Kalkma, Mola, Dal, Odak, Damak, Ama, Akma, Akmak, Adak, Dalma, Kama, Dama, Kom, Dolama, Kaka, Aka, Kala, Dam, Kam, Ala, Kok, Lak, Kokma, Kal, Dok, Okka, Kak, Kakma, Koma, Alo, Lok, Amal, Koka, Lam, Oma, Moka, Laka, Dolam, Akak, Alakok, Dolak, Oklama, Kalak, Loda, Oklamak, Kaloma

PERİTO MORENO BUZULU 10: Müfredat, Etraf, Düet, Dram, Afet, Adet, Edat, Fert, Mert, Füme, Feda, Fare, Adem, Mera, Dert, Tef, Tam, Mart, Dar, Defa, Raf, Tema, Eda, Tem, Ferda, Tamer, Ret, Ter, Meta, Dem, Mat, Tar, Ram, Def, Far, Dam, Ate, Fer, Tüm, Dürtme, Erat, Medar, Aft, Art, Tür, Ferma, Türe, Dürme, Rate, Üre, Met, Efrat, Mader, Tüf, Ütme, Müfret, Ümera, Ürat, Müft, Ürem, Mürt

PERİTO MORENO BUZULU 11: Güvenmek, Güvenme, Güven, Menü, Emek, Küme, Güve, Kene, Men, Kem, Gün, Ege, Nem, Gen, Müge, Gene, Ekme, Nev, Gem, Eke, Geven, Emen, Keven, Enek, Keme, Nüve, Güme, Meke, Güm, Gevmek, Gevme, Ekü

PERİTO MORENO BUZULU 12: Lezzetli, Lezzet, İllet, Ezeli, Leziz, Elit, Ezel, Etli, Etil, Elli, İle, Tel, Tiz, Tez, İzzet, Eti, Telli, İlle, Zil, Zillet, Tezli, Zelil, Elti, Liet

PERİTO MORENO BUZULU 13: Barbunya, Bayan, Yaban, Ayran, Baba, Ayar, Nara, Ayan, Ayna, Yara, Arya, Nar, Bar, Nur, Yar, Ana, Ara, Yan, Bura, Bay, Ray, Baran, Bana, Ban, Ayn, Urban, Buna, Yaran, Aba, Aynur, Aya, Bun, Uyaran, Uran, Yaba, Barba, Bara, Abra, Barbun, Abu, Ruba, Yuna, Run, Urba, Rayba, Uray, Rua

PERİTO MORENO BUZULU 14: Müzayede, Yüzde, Emaye, Medya, Düzey, Yüzme, Müze, Yeme, Ezme, Adem Meze, Zam, Mey, Dem, Üye, Yüz, Yaz, Deme, Eda, Düz, Yem, Üzme, Zade, Yad, Emay, Ede, Dam, Daye, Düze, Daz, Eza, Zem, Düzme, Düzeme, Yedme, Medüz, Düzem

PERİTO MORENO BUZULU 15: Teşkilat, Ateşli, Tektaş, Taklit, Kalite, Teşkil, Tekila, Kitle, Telaş, Tatil, Eşkal, Tekil, Tetik, Atlet, Katil, Aile, Aşk, Alt, Tek, Kat, Tel, Kale, Şekli, Alet, Kel, Lake, İle, Kit, Leş, Ait, İşte, Ateş, İlk, İlke, Eti, Ela, Şike, Ali, Etki, Talk, Ate, Şekil, Atletik, Eşlik, İşlek, Taş, Tekli, Lak, Etlik, Şile, Eşit, Elit, Akit, Etli, Klişe, Ekşi, Ekli, Kal, Etik, Kaşe, Akil, Laik, Tal, Atik, Akli, Kati, Tat, Ket, Eşik, Şal, İla, Tik, Kaş, Kil, Tela, Tali, Tak, Eşli, İta, Ati, Kaşeli, Şilte, Elik, Etil, Elk, Ekti, Şek, Şalt, Takti, Şak, Keş, Tike, İaşe, Takt, İkta, Teali, Şale, Şilt, Elti, Atel, Kile, Teltik, Şaki, Talik, İlek, Lika, Tikel, Şat, Teati, Ateşlik, Şali, Kail, Tekit, Telaki, Şita, Ketal, Şet, Teşt, Ekit, Liet, Laşe

PERİTO MORENO BUZULU 16: Sorunsal, Onursal, Sonra, Salon, Sorun, Soru, Sual, Rulo, Olur, Oral, Onur, Oran, Sur, Rol, Son, Nar, Nur, Sal, Onlar, Suna, Ora, Sura, Urla, Sonar, Onar, Sos, Rus, San, Nas, Olan, Nal, Ona, Ons, Lan, Ussal, Lor, Ulan, Sol, Uran, Alo, Salur, Sonlu, Orsa, Orun, Run, Sonsal, Onlu, Rua, Laso

PERİTO MORENO BUZULU 17: İstanbul, Sultan, Stabil, Sabit, Latin, Sabun, Lisan, Sunta, Basit, İlan, Tuna, Bina, Tali, Stil, Usta, Bas, Bin, Bant, Alt, Tan, Bal, Bul, Tuba, Sal, Suna, Salt, Tas, Ait, Ban, Tabu, Sual, Aut, San, Ant, Bat, Nas, Abi, Tual, Buna, Nal, Ali, Nil, Ast, Suat, Tabi, Sultani, Lan, Sut, But, Bit, Tun, Bun, Asil, Asli, Ulan, Tab, Batu, İnat, Asit, Nail, Tal, Bati, Abus, Suni, Bula, Asi, Sulta, İnal, Nisa, Tul, Ani, İla, İsa, Sit, Sin, Buat, Bis, Biat, Tin, İsnat, İta, Ati, Abu, Libas, Butlan, Basil, Tabl, Abis, Taun, Bani, Bilan, Altuni, Sabi, Anut, Lain, Bilsat, İsal, Tasni, Abuli, Tulani, Abli, Luti

PERİTO MORENO BUZULU 18: Muhasebe, Mebus, Buse, Heba, Abes, Musa, Sema, Ahu, Has, Bas, Ebe, Sam, Ham, Mah, Hem, Mas, Esme, Semah, Mesh, Esma, Abus, Sah, Ehem, Abe, Hab, Suma, Sem, Abu, Hamse, Mahbes, Meh, Mesabe, Esham, Esame, Seme, Sabuh

PERİTO MORENO BUZULU 19: Uygarlık, Yukarı, Uygar, Ayrık, Aylık, Layık, Yargı, Uyarı, Yarık, Karlı, Kural, Aygır, Gayrı, Gırla, Kaygı, Irak, Ayı, Rakı, Arı, Kır, Yıl, Ayrı, Yarı, Kar, Kur, Kral, Akıl, Ray, Kula, Kul, Arık, Karı, Irk, Kura, Urla, Kıl, Yalı, Algı, Ayık, Yar, Yak, Akı, Aklı, Kargı, Kay, Gar, Ark, Alık, Kuralı, Ulak, Gark, Lak, Uyarlık, Kal, Gayr, Yal, Yakı, Uyaklı, Gır, Uyak, Kayır, Alg, Kayı, Yular, Kıya, Gak, Gayur, Ilgar, Ira, Gurk, Gık, Arlı, Yuka, Aylı, Uyarlı, Agu, Kıray, Yarlık, Uray, Rua, Yır, Akur, Kurya

PERİTO MORENO BUZULU 20: Bakanlık, Kabalık, Balkan, Bakkal, Analık, Kalkan, Anlık, Balık, Kalan, Kabak, Bakla, Kaban, Kanka, Banal, Banka, Kanal, Alın, Bakan, Ana, Kan, Bank, Akın, Akıl, Bal, Kalın, Kaba, Alan, Abla, Anı, Bana, Ban, Kıl, Kanık, Kanı, Kına, Anka, Kanlı, Abalı, Akı, Aklı, Klan, Bakı, Balak, Nal, Ablak, Kana, Kaka, Baklan, Bala, Aka, Kala, Alkan, Alık, Anık, Lan, Ala, Aba, Kaan, Lak, Akbalık, Kal, Balkı, Kak, Kın, Aklan, Anal, Analı, Laka, Akak, Anlak, Kalak, Banak, Aklık, Kalık

PERİTO MORENO BUZULU 21: İnşaatçı, İnşaat, İnatçı, Atina, Çanta, Aşina, Naaş, Anıt, İnat, İnşa, Tanı, Aşçı, Çıta, Çita, Anaç, Ata, Çin, Ana, Tan, Anı, Açan, Aşı, Çan, Taç, Ait, Ant, Çatı, Naat, Taş, Taşçı, Atış, Tın, Açı, Tanış, Şan, Ani, Çat, Çit, İnç, Tin, İta, Ataş, Çıt, Ati, Açış, Niş, Çiş, İnşat, Atçı, İntaç, Şat, Çın, Çatış, Şita, Naşi, Aşıt, Çaşıt, Atanış, Açıt

PERİTO MORENO BUZULU 22: Derlemek, Derleme, Delmek, Elemek, Keder, Ekler, Eklem, Derme, Melek, Kemer, Erdem, Eleme, Ermek, Eder, Dere, Demek, Kere, Deme, Emek, Ekleme, Krem, Elde, Reel, Kerem, Elek, Delme, Emel, Erme, Kel, Ekrem, Ekme, Dem, Leke, Kem, Erk, Erke, Elem, Meleke, Ede, Dek, Eke, Erdek, Erek, Keler, Kele, Dermek, Ker, Keme, Kemere, Elk, Derk, Merek, Derlem, Meke, Keleme, Kelem, Dereke, Remel, Kemre, Elmek, Kerde, Delk

PERİTO MORENO BUZULU 23:  Olasılık, Akıllı, Kolalı, Allık, Alkol, Islık, Saklı, Kaslı, Lokal, Solak, Islak, Asılı, Salık, Sıkı, Kola, Kol, Asıl, Kısa, Sık, Akıl, Olası, Salı, Ilık, Sal, Kas, Askı, Asık, Kaos, Kıllı, Sıla, Isı, Kıl, Aslı, Isıl, Klas, Sak, Aks, Akı, Aklı, Ask, Askılı, Alık, Lal, Asıllı, Lak, Sol, Kal, Alo, Lok, Sallı, Allı, Kosa, Sako, Ası, Iska, Olasılı, Laso, Asklı, Asıllık, Aslık

PERİTO MORENO BUZULU 24: Öldürmek, Öldürme, Dürmek, Kömür, Ölmek, Döküm, Dökme, Ördek, Ödlek, Küme, Ülke, Ödül, Krem, Köle, Küre, Ölme, Kel, Kür, Örme, Dem, Ölüm, Kem, Erk, Ömür, Ömer, Kör, Dökülme, Dek, Ölü, Ödem, Mülk, Kül, Örmek, Ürkme, Röle, Dürme, Ker, Lük, Dölek, Üre, Elk, Derk, Dük, Döl, Örülme, Öke, Köre, Örülmek, Lök, Örüm, Örük, Örek, Delk, Örü, Mül, Ürem, Ölük, Ekü, Örk