Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Stockholm Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Stockholm – Panaroma Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Stockholm Panaroma bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PANAROMA 1: Kıvanç, Açık, Çakı, Akın, Kanı, Kına, Van, Açı, Çan, Kaç, Anı, Kın, Kan
PANAROMA 2: Galiba, Gala, Abla, Bala, Lig, Aba, Abi, Bal, Ala, İla, Gabi
PANAROMA 3: Etiket, Tetik, Etek, Etik, Etki, Teke, Ket, Tek, Tik
PANAROMA 4: Türkçe, Kürtçe, Küre, Kürt, Türk, Terk, Çek, Kür, Küt, Tür, Ret, Ter, Üç, Ek, Er, Et
PANAROMA 5: Manyak, Yanmak, Kayma, Yamak, Yaman, Yanak, Anmak, Maya, Yama, Ayak, Ayna, Kaya, Yaka, Kama, Mana
PANAROMA 6: Ajanda, Ajan, Dana, Ada, Ana, Ad, An, Adana
PANAROMA 7: Karaca, Acar, Caka, Arka, Kara, Ara, Kar
PANAROMA 8: Deneme, Deme, Dem, Men, Nem
PANAROMA 9: Matbaa, Batma, Atama, Atma, Aba, Ama, Mat, Tam, Ata

Kelime Gezmece Klasik Stockholm – Komşu Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Stockholm Komşu bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KOMŞU 1: Tüccar, Tür, Art, Ar, At, Ücra
KOMŞU 2: Seyyah, Saye, Hay, Hey, Has, Yay, Yas, Ay, Ey, Ya, As, Es
KOMŞU 3: Yüksek, Üye, Yük, Küs, Sek, Kek
KOMŞU 4: Karton, Akort, Korna, Nokta, Ortak, Torna, Orak, Oran, Orta, Roka, Nota, Rota, Toka, Kota, Tank, Rant
KOMŞU 5: Reform, Form, Fer, Mor, Efor
KOMŞU 6: Kepenk, Kepek, Kene, Kep, Pek, Kek
KOMŞU 7: Tablet, Balet, Atlet, Bale, Bela, Ebat, Alet, Bal, Bel, Alt, Ela, Tat, Tel
KOMŞU 8: Ziraat, Arazi, Atari, Azar, Tarz, Arz, Aza, Tiz, Zar, Zat, Ait
KOMŞU 9: Yanlış, Şanlı, Yalın, Yanlı, Yılan, Aynı, Yalı, Alın, Yaş, Aşı, Ayı, Şal, Şan, Yıl, Anı, Yaşlı

Kelime Gezmece Klasik Stockholm – Mimari Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Stockholm Mimari bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MİMARİ 1: Çapraz, Parça, Pazar, Azap, Çapa, Paça, Arap, Arpa, Para, Araç, Azar, Çap, Arp, Zar
MİMARİ 2: Boşluk, Koşul, Koşu, Blok, Okul, Oluk, Boş, Kuş, Loş, Şok, Bol, Kol, Kul, Şu, Bu, Ok
MİMARİ 3: Yüzyıl, Yüz, Zül, Yıl
MİMARİ 4: Defter, Dere, Dert, Tere, Def, Efe, Fer, Tef, Ter, Ret, Fert
MİMARİ 5: Varlık, Akıl, Alık, Irak, Karı, Rakı, Kral, Lav, Var, Arı, Irk, Kıl, Kır, Kar
MİMARİ 6: Yokluk, Koyu, Oyuk, Koku, Okul, Oluk, Koy, Yok, Yol, Kol, Kul, Oy, Yo, Ok
MİMARİ 7: İtalik, Katil, Kilit, Likit, Tilki, Atik, İlik, Laik, Tali, İki, İlk, Kat, Kil, Tik
MİMARİ 8: Kavram, Varmak, Varak, Marka, Rakam, Ramak, Vaka, Arma, Kama, Arka, Kara, Vakar
MİMARİ 9: Kutsal, Sulak, Sulta, Sual, Usta, Akut, Kast, Klas, Salt, Kas, Kul, Kut, Sal, Tas, Alt, Kat

Kelime Gezmece Klasik Stockholm – Balık Pazarı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Stockholm Balık Pazarı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BALIK PAZARI 1: Mistik, Simit, İsim, Misk, Kimi, Kist, Mis, Sim, Kim, Mit, Tim, İki, Tik
BALIK PAZARI 2: Sapkın, Sapık, Sakın, Sanık, Sıpa, Kapı, Asık, Askı, Iska, Kısa, Akın, Kanı, Kına
BALIK PAZARI 3: Vesile, Evli, Veli, Lise, Sele, Sel, İle, Ev, Ve, İs, Si, El, İl, Selvi
BALIK PAZARI 4: Hoşnut, Nohut, Hoşt, Hoş, Huş, Hun, Tuh, Şut, Tuş, Not, Ton
BALIK PAZARI 5: Kurban, Bunak, Karun, Kurna, Rakun, Abuk, Bank, Kura, Rab, Kur, Nur, Kan, Kar, Nar
BALIK PAZARI 6: Virgül, Gül, Gür, Gri, Lig, Lir, İl
BALIK PAZARI 7: Teknik, Etkin, Etnik, Ekin, Enik, Etik, Etki, İken, İnek, Kent, Kek, Kin, Net, Tek, Ten, Tik, Tin, Tekin
BALIK PAZARI 8: Çekyat, Yekta, Akçe, Ayet, Çay, Çek, Kaç, Taç, Tay, Yat, Kat, Tek
BALIK PAZARI 9: Patron, Torna, Pano, Rota, Nota, Oran, Orta, Rant, Pot, Top, Arp, Not, Rot, Ton, Tan

Kelime Gezmece Klasik Stockholm – Kuytu Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Stockholm Kuytu bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KUYTU 1: Alıntı, Atılı, Altın, Tını, Alın, Altı, Anıt, Atıl, Atlı, Tanı
KUYTU 2: Yöntem, Ötme, Yön, Öte, Yem, Ney, Yen, Men, Nem, Net, Ten, Önem
KUYTU 3: Fayton, Afyon, Foya, Tayf, Font, Onay, Nota, Fay, Fon, Aft, Fan, Oya, Toy, Tay, Yat, Not, Ton, Tan
KUYTU 4: Kasaba, Kaba, Kasa, Saka, Bas, Aba, Asa, Kas
KUYTU 5: İstila, Asil, Asit, Asli, Tali, Asi, Sal, Tas, Ait, As, İs, Si, Al, At, İl, İt, La
KUYTU 6: Yoldaş, Yaş, Loş, Yad, Oda, Oya, Şal, Yol, Dal, Olay
KUYTU 7: İlişik, İlişki, İşkil, İşlik, İkili, Kişi, İlik, İki, İlk, Kil
KUYTU 8: Tasvir, Varis, Vasi, Asit, Star, Tav, Var, Asi, Ast, Tas, Ait, Ati
KUYTU 9: Santur, Sunta, Surat, Turan, Turna, Suna, Usta, Star, Tura, Rant, Rus, Sur, Ast, Nur, Tas, Tur, Ant

Kelime Gezmece Klasik Stockholm – Eski Şehir Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Stockholm Eski Şehir bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ESKİ ŞEHİR 1: Dingil, Gidi, Lig, Dil, Din, Nil, İl, İn, İlgi
ESKİ ŞEHİR 2: Hicran, Cihan, Ahir, Hain, Hani, Cani, Cari, İcra, Rica, Hac, Han, Hin, Can, Cin, Ani
ESKİ ŞEHİR 3: Kuzgun, Kuzu, Uzun, Kuz, Un
ESKİ ŞEHİR 4: Meclis, Cemil, Selim, Silme, Elim, Lime, Lise, Cem, Mis, Sim, Mil, Sel, İle
ESKİ ŞEHİR 5: Otogar, Argo, Orta, Org, Gar, Rot, Rota
ESKİ ŞEHİR 6: Meydan, Medya, Endam, Maden, Yad, Dam, Dem, Yem, Eda, Ney, Yan, Nem
ESKİ ŞEHİR 7: Kursak, Kurak, Kurs, Kask, Kura, Rus, Sur, Kas, Kur, Kak, Kar
ESKİ ŞEHİR 8: Peynir, Peri, Pire, Niye, Yeni, Yine, Rey, Yen, Yer
ESKİ ŞEHİR 9: Tarçın, Artçı, Tanrı, Çatı, Çıra, Çıta, Anıt, Artı, Tanı, Rant, Çınar