Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Şikago Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Şikago – Nehir Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Şikago Nehir bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

NEHİR 1: İp, Ek, İpek, Ekip, Peki

NEHİR 2: Fil, Lif, Mil, Film

NEHİR 3: Rest, Sert, Ters

NEHİR 4: Al, İl, Acil, Cila

NEHİR 5: Bu, Bor, Boru, Obur

NEHİR 6: Öz, Ön, Özen, Özne

NEHİR 7: İz, Ek, Ki, Kez, Zeki, Ezik

NEHİR 8: Esir, Reis, Seri

NEHİR 9: Çam, Maç, Ama, Amaç, Açma

Kelime Gezmece Klasik Şikago – Tiyatro Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Şikago Tiyatro bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TİYATRO 1: Dev, Eda, Veda, Vade, Deva

TİYATRO 2: İç, Fit, Çit, Çift

TİYATRO 3: Ek, El, Kül, Kel, Ülke

TİYATRO 4: Aç, Aş, Açı, Aşı, Aşçı

TİYATRO 5: Pas, Sap, Sarp, Pars

TİYATRO 6: Köy, Yük, Öykü

TİYATRO 7: Eş, İş, Şiş, Şişe

TİYATRO 8: Af, Av, Ev, Vefa

TİYATRO 9: Küp, Pek, Kep, Küpe

Kelime Gezmece Klasik Şikago – Hüzmeler Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Şikago Hüzmeler bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

HÜZMELER 1: Boz, Bez, Obez

HÜZMELER 2: Sır, Arı, Asır, Sarı, Sıra

HÜZMELER 3: Mal, Ela, Elma, Alem

HÜZMELER 4: Su, Ulu, Uslu, Ulus, Usul

HÜZMELER 5: Net, Ret, Ten, Ter, Tren

HÜZMELER 6: Ekşi, Eşik, Şike

HÜZMELER 7: Sen, Ense, Sene

HÜZMELER 8: Av, At, Tav, Ata, Tava, Vaat

HÜZMELER 9: Aç, Çap, Paça

Kelime Gezmece Klasik Şikago – Yolculuk Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Şikago Yolculuk bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

YOLCULUK 1: Sal, Asıl, Salı, Sıla

YOLCULUK 2: Aşı, Kış, Şık, Aşk, Kaş, Aşık

YOLCULUK 3: Faz, Far, Raf, Zar, Arz, Zarf, Farz

YOLCULUK 4: Ney, Yen, Niye, Yeni, Yine

YOLCULUK 5: Öç, Üç, Çöl, Ölü, Ölçü

YOLCULUK 6: Kaç, Açı, Açık, Çakı

YOLCULUK 7: Af, Ad, Def, Eda, Defa, Feda

YOLCULUK 8: Et, Jet, Set, Jest

YOLCULUK 9: İz, Fit, Tiz, Zift

Kelime Gezmece Klasik Şikago – Güz Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Şikago Güz bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GÜZ 1: Umut, Mutlu, Tulum

GÜZ 2: Organ, Gar, Nar, Oran, Argo

GÜZ 3: Deva, Vade, Veda, Sade, Seda, Sevda

GÜZ 4: Ezgi, Gezi, Gemi, Gizem

GÜZ 5: Kuyu, Uyku, Kutu, Kuytu

GÜZ 6: Açma, Amaç, Asma, Masa, Saçma

GÜZ 7: Oh, Hor, Zor, Horoz

GÜZ 8: Kap, Kum, Pak, Kamp, Kamu, Kuma, Kupa, Puma, Pamuk

GÜZ 9: Kim, İki, İlk, İlim, İlik, İklim, Kilim

Kelime Gezmece Klasik Şikago – Kuşbakışı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Şikago Kuşbakışı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KUŞBAKIŞI 1: Nikah, Kahin, Hain, Hani, İkna

KUŞBAKIŞI 2: Doğum, Doğu, Mod

KUŞBAKIŞI 3: Rakam, Marka, Arma, Kama, Arka, Kara

KUŞBAKIŞI 4: Hariç, Harç, Hiç, Çar

KUŞBAKIŞI 5: Savcı, Avcı, Sıva, Sav, Acı, Sac, Cıva

KUŞBAKIŞI 6: Gonca, Onca, Can, On, An

KUŞBAKIŞI 7: Eylül, Lüle, Üye, Yel

KUŞBAKIŞI 8: Ardıç, Çadır, Çıra, Darı, Açı, Dar, Arı

KUŞBAKIŞI 9: Şubat, Baş, Şut, Tuş, But, Taş, Şu, Aş, Bu, At, Tabu