Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Prag Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Prag – Köprü Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Prag Köprü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KÖPRÜ 1: Güneş, Gün, Gen, Şen

KÖPRÜ 2: Beyaz, Bez, Yaz, Bay, Bey, Eza, Baz

KÖPRÜ 3: Cisim, Sicim, İsim, Mis, Sim

KÖPRÜ 4: Daire, İdare, İrade, Dair, Deri

KÖPRÜ 5: Güzel, Güz, Gez, Gül, Zül, El

KÖPRÜ 6: Sofra, Fors, Sofa, Fos, Saf, Far, Raf, Of, Af, Sarf

KÖPRÜ 7: Ceket, Etek, Teke, Cet, Ece, Tek

KÖPRÜ 8: Madde, Adem, Dam, Dem, Eda

KÖPRÜ 9: Çağrı, Ağır, Ağrı, Çıra, Çığ, Çağ, Açı, Çar, Arı

Kelime Gezmece Klasik Prag – Sokak Arası Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Prag Sokak Arası bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SOKAK ARASI 1: Özgür, Özgü, Özür, Örgü, Göz, Güz, Gür, Öz, Gürz

SOKAK ARASI 2: Siyah, Sahi, İhya

SOKAK ARASI 3: Sedir, Ders, Deri, Esir, Reis, Seri

SOKAK ARASI 4: Hasat, Hasta, Saha, Hata, Saat, Tasa

SOKAK ARASI 5: Korku, Koku, Koru, Okur, Kor, Kur, Ok, Ur, Koruk

SOKAK ARASI 6: Dikiş, Dişi, Kişi, Diş, Dik, İki, İş, Ki

SOKAK ARASI 7: Asker, Kars, Kase, Raks, Sera, Kare

SOKAK ARASI 8: Sebze, Beze, Bez, Ebe

SOKAK ARASI 9: Çorba, Borç, Baro, Bor, Çar, Rab, Bora

Kelime Gezmece Klasik Prag – Meydan Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Prag Meydan bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MEYDAN 1: Söğüt, Öğüt, Süt, Üst, Üs

MEYDAN 2: Zekat, Keza, Taze, Zeka, Kez, Tez, Zat, Kat, Ket

MEYDAN 3: Duygu, Duyu, Uydu, Duy

MEYDAN 4: Bitik, Bitki, Bit, İki, Tik, İbik

MEYDAN 5: Hesap, Sehpa, Apse, Hap, Hep, Has, Pes, Sap

MEYDAN 6: Demir, Mide, Deri, Emir

MEYDAN 7: Gamze, Gaz, Gez, Gam, Gem, Zam

MEYDAN 8: Bodur, Boru, Obur, Ordu, Bor, Bu, Doru

MEYDAN 9: Kanat, Anka, Atak, Taka, Tank, Naat, Kan, Ana, Tan, Ata

Kelime Gezmece Klasik Prag – Kuklalar Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Prag Kuklalar bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KUKLALAR 1: Kemer, Kerem, Emek, Krem, Kere, Kem

KUKLALAR 2: Aslan, Sanal, Asal, Asla, Alan, Sana, Nal, Sal, Asa

KUKLALAR 3: Biber, Beri, Bir, Bre, İbre

KUKLALAR 4: Mezar, Mezra, Mera, Zam, Arz, Eza, Zar

KUKLALAR 5: Jeton, Oje, Jet, Not, Ton, Ten

KUKLALAR 6: Esans, Seans, Esas, Esna, Ses, Sen

KUKLALAR 7: Fener, Fren, Eren, Nere, Efe, Fen, Fer, Nefer

KUKLALAR 8: İspat, Pist, Pati, Asit, Pas, Pis, Tip, Asi, Ast, Sit

KUKLALAR 9: Çarşı, Aşçı, Çıra, Şıra, Açı, Aşı, Arş, Arı

Kelime Gezmece Klasik Prag – Katedral Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Prag Katedral bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KATEDRAL 1: Helva, Levha, Alev, Evla, Vale, Hale, Hela, Lav, Hal, Leh, Ela

KATEDRAL 2: Dolgu, Dolu, Oldu, Gol, Dul, Olgu

KATEDRAL 3: Endam, Maden, Adem, Dane, Name, Dam, Dem, Eda, Men, Nam, Nem

KATEDRAL 4: Yazar, Ayaz, Azar, Ayar, Yara

KATEDRAL 5: Çeşit, Eşit, İşte, Çit, Eş, İç, İş, Et

KATEDRAL 6: Tören, Ören, Töre, Tren, Öte, Ret, Net, Ön, En, Er, Nötr

KATEDRAL 7: İncik, İnci, Cin, İki, Kin, İn, Ki

KATEDRAL 8: Balık, Akıl, Alık, Bal, Kıl

KATEDRAL 9: Mizah, Hiza, İzah, İmha, Azim, İmza, Mazi, Haz, Ham, İma

Kelime Gezmece Klasik Prag – Saat Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Prag Saat bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SAAT 1: Çalgı, Alçı, Alıç, Çalı, Algı

SAAT 2: Etken, Kenet, Keten, Tekne, Etek, Kene, Kent, Teke, Kete

SAAT 3: Direk, Kredi, Deri, Kedi, Erik, Dek, Kir, Erk

SAAT 4: Çanta, Naat, Anaç, Çan, Taç, Ant

SAAT 5: Liste, Lise, Site, Stil, Elit, Sel, Set, İle, Tel, Elti

SAAT 6: Roket, Kort, Tork, Terk, Eko, Kor, Kot, Rot, Tok, Ter

SAAT 7: Şekil, Eşlik, İşlek, Klişe, Ekşi, Eşik, Şike, İlke

SAAT 8: Bayan, Yaban, Ayna, Bana, Bay, Aya, Yan, Ana

SAAT 9: Etkin, Etnik, Tekin, Ekin, Etik, Etki, İken, İnek, Kent