Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Mexico City Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Mexico City – Meydan Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Mexico City Meydan bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MEYDAN 1: Hoyrat, Orta, Rota, Yar, Yat, Hat, Oya, Toy, Ray, Har
MEYDAN 2: Saygın, Sayın, Yansı, Gına, Sayı, Aynı, Ayı, Yas, Yan, Anı, Saygı
MEYDAN 3: Mesele, Mesel, Eleme, Esme, Seme, Elem, Emel, Sele, Sel
MEYDAN 4: Oturum, Omur, Umur, Umut, Mor, Rom, Rum, Rot
MEYDAN 5: Derhal, Rahle, Deha, Hale, Hela, Had, Hal, Her, Leh, Dal, Ela
MEYDAN 6: Zillet, Tezli, Zelil, Elit, Elli, Elti, İlle, Tez, Tiz, Zil, Tel, İllet
MEYDAN 7: Müspet, Süet, Üste, Ütme, Mest, Semt, Tüp, Pes, Süt, Tüm, Üst, Set
MEYDAN 8: Çelebi, Çile, Elçi, İlçe, Bile, Çil, Bel, Ebe, İle
MEYDAN 9: Kaygan, Yanak, Ayak, Ayna, Kaya, Yaka, Anka, Aya, Yan, Ana, Kan

Kelime Gezmece Klasik Mexico City – Ölüler Bayramı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Mexico City Ölüler Bayramı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ÖLÜLER BAYRAMI 1: İtibar, Tabii, Bari, Biat, Bira, Biri, Tabi, Abi, Bir, Bit, İri, Tabir
ÖLÜLER BAYRAMI 2: Mezhep, Hemze, Ezme, Meze, Hep, Hem
ÖLÜLER BAYRAMI 3: Budist, But, Dut, Udi, Bit, Sit, Ut, İs, Si, Bu, Su
ÖLÜLER BAYRAMI 4: Bozgun, Boz, Buz, Bu, On, Un
ÖLÜLER BAYRAMI 5: Mahcup, Cuma, Hap, Hac, Ahu, Ham, Cam, Puma
ÖLÜLER BAYRAMI 6: Yorgan, Yonga, Organ, Yoga, Argo, Onay, Oran, Org, Gar, Oya, Ray, Nar
ÖLÜLER BAYRAMI 7: Müsrif, Mis, Sim, Mir, Üs, İs, Si
ÖLÜLER BAYRAMI 7: Rehber, Bere, Her, Ebe, Bre, Er
ÖLÜLER BAYRAMI 9: Kronik, Konik, Kroki, İkon, Koni, Kron, Kok, Kor, Kin, Kir, Kriko

Kelime Gezmece Klasik Mexico City – Kaktüs Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Mexico City Kaktüs bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KAKTÜS 1: Müdana, Manda, Adam, Dama, Dana, Aman, Anma, Mana, Dün, Dam, Ada, Ama, Nam, Ana
KAKTÜS 2: Bulgar, Bura, Gar, Bal, Rab, Bu, Al, Ar, Ur
KAKTÜS 3: Tezgah, Taze, Gaz, Gez, Haz, Hat, Eza, Tez, Zat
KAKTÜS 4: Aksine, İskan, Kesin, Sanki, Sinek, Aksi, Eski, Eksi, Kase, Seki, Ekin, İkna, İnek, Sakin
KAKTÜS 5: Cevval, Alev, Evla, Leva, Vale, Lav, Ela
KAKTÜS 6: Salgın, Salgı, Nasıl, Algı, Gına, Asıl, Salı, Sıla, Alın, Anı, Sal, Nal
KAKTÜS 7: Pekiyi, Ekip, Epik, İpek, Peki, Pike, Kep, Kip, Pek, İyi, İki
KAKTÜS 8: Mahsus, Susma, Ahu, Ham, Has, Susam
KAKTÜS 9: Mecbur, Ebru, Umre, Cem, Rum, Bre

Kelime Gezmece Klasik Mexico City – Mutfak Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Mexico City Mutfak bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MUTFAK 1: Lahana, Hala, Alan, Hal, Han, Ala, Ana, Nal
MUTFAK 2: Mektup, Ketum, Kup, Put, Kep, Pek, Kum, Kut, Tek
MUTFAK 3: Dolgun, Olgun, Olgu, Dolu, Odun, Gol, Don, Dul, Dolgu
MUTFAK 4: Cumhur, Mucur, Umur, Ruh, Rum
MUTFAK 5: İnziva, Vaiz, İzan, İzin, Nazi, Zina, Van, Naz, Zan, Ani
MUTFAK 6: Sonsuz, Onsuz, Sos, Ons, Son, Su, On, Un
MUTFAK 7: Kafile, Kefil, Elif, Fail, File, Kafe, Kafi, Aile, İlke, Kale, Laik, Kefal
MUTFAK 8: Pranga, Pagan, Garp, Arap, Arpa, Para, Nara, Arp, Gar, Ana, Ara, Nar
MUTFAK 9: Reyhan, Yaren, Hane, Hare, Han, Her, Ney, Ray, Yar, Yen, Yer

Kelime Gezmece Klasik Mexico City – Mutfak Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Mexico City Mutfak bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MASAL 1: Hardal, Daha, Hala, Hara, Arda, Dara, Had, Hal, Ada, Dal, Dar, Ala
MASAL 2: Şişkin, Kişi, Şiş, İki, Kin, İş, İn, Ki, Kişniş
MASAL 3: Saadet, Sadet, Adeta, Sada, Sade, Seda, Adet, Data, Edat, Saat, Tasa
MASAL 4: Bağdaş, Ağda, Bağa, Adaş, Bağ, Dağ, Ağa, Baş, Aba, Ada
MASAL 5: Sohbet, Sobe, Sote, Bot, Bet, Tos, Set, Ot, Et
MASAL 6: Temkin, İnmek, İtmek, Metin, Temin, Etkin, Etnik, Tekin, Ekim, Emin, Kent, Ekin, İnek, Nimet
MASAL 7: Asalet, Atlas, Asla, Saat, Alet, Tasa, Sela, Ast, Sal, Sel, Set, Tas, Ata, Ela
MASAL 8: Yaprak, Parya, Parka, Yarka, Arka, Kara, Arap, Para, Park, Ayak, Ayar, Kaya, Yaka, Yara
MASAL 9: Şükran, Şark, Aşk, Kaş, Şan, Akü, Kür, Kan, Kar, Nar

Kelime Gezmece Klasik Mexico City – Sandal Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Mexico City Sandal bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SANDAL 1: Solgun, Sonlu, Olgu, Gol, Ons, Sol, Son, Olgun
SANDAL 2: Faraza, Farz, Zaaf, Zarf, Araf, Azar, Faz, Far, Raf, Arz, Zar, Ara
SANDAL 3: Hadise, Hadis, Dahi, Deha, Hadi, Sahi, Sade, Seda, İade, Asi, Adi, Eda, Has, His
SANDAL 4: Kıymet, Yem, Kem, Kıt, Tık, Ket, Tek, Yek
SANDAL 5: Mesela, Emsal, Esame, Mesel, Selam, Amele, Meal, Sele, Sema, Alem, Elem, Elma, Emel, Elmas
SANDAL 6: Sarhoş, Hoş, Şah, Has, Hor, Har
SANDAL 7: Kuvvet, Kut, Ket, Tek, Ev, Ek, Et, Ve
SANDAL 8: Yegane, Yenge, Gaye, Gene, Ege, Gen, Ney, Yan, Yen
SANDAL 9: Vurgun, Guru, Nur, Un, Ur, Vurgu