Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Kuala Lumpur Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Kuala Lumpur – İkiz Kuleler Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kuala Lumpur İkiz Kuleler bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

İKİZ KULELER 1: Mazot, Azot, Atom, Toz, Zam, Zat, Tam

İKİZ KULELER 2: Kumru, Kurum, Kuru, Kum, Rum, Kur

İKİZ KULELER 3: Martı, Tarım, Artı, Mart, Arı, Tır

İKİZ KULELER 4: Vatan, Tavan, Tava, Van, Ana, Ata, Tan

İKİZ KULELER 5: Mayıs, Sayım, Sayı, Ayı, Yas

İKİZ KULELER 6: Vezir, Zirve, Vize, Veri, Rize

İKİZ KULELER 7: Şafak, Kafa, Şaka, Fak, Aşk, Kaş, Af, Fa, Aş

İKİZ KULELER 8: Enfes, Nefes, Esef, Ense, Sene, Fes, Efe, Fen, Sen, Esen

İKİZ KULELER 9: Sıfır, Sırf, Isı, Sır

Kelime Gezmece Klasik Kuala Lumpur – Mistik Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kuala Lumpur Mistik bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MİSTİK 1: Koyun, Koyu, Oyuk, Oyun, Konu, Yok, Oy, Ok, On, Un

MİSTİK 2: Gönül, Göl, Ölü, Gül, Gün, Ön, Ün

MİSTİK 3: Kürek, Ürkek, Küre, Kür, Üre, Kek, Kürk

MİSTİK 4: Şirin, Şiir, İrin, İri, İş, İn

MİSTİK 5: Kitap, Katip, Patik, Takip, Kap, Tip, Kat, Tik

MİSTİK 6: Panda, Adap, Dana, Ada, Ana, Ad, An

MİSTİK 7: Mısra, Sırma, Mars, Asır, Sarı, Sıra, Sır, Arı, Mars

MİSTİK 8: Defne, Def, Fen, Efe, En, Ne

MİSTİK 9: Basit, Sabit, Sabi, Biat, Tabi, Asit, İs, At

Kelime Gezmece Klasik Kuala Lumpur – Sükunet Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kuala Lumpur Sükunet bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SÜKUNET 1: Çukur, Uçuk, Kuru, Kur, Uç, Ur

SÜKUNET 2: Altın, Alın, Altı, Anıt, Anı, Ant, Nal, Alt, Atıl

SÜKUNET 3: Kolay, Olay, Kola, Koy, Oya, Yol, Alo, Kol

SÜKUNET 4: Deyim, Midye, Diye, Yedi, Mide, Dem, Yem

SÜKUNET 5: Fırça, Çıra, Far, Raf, Açı, Arı

SÜKUNET 6: Kibar, Bari, Bira, Kira, Kabir

SÜKUNET 7: Yağız, Ağız, Yazı, Yağ, Ağı, Yaz, Azı, Ayı, Ağ, Az, Ay

SÜKUNET 8: Şükür, Rüküş, Kür

SÜKUNET 9: Ceviz, Veciz, Vize, Ev, Ve, İz

Kelime Gezmece Klasik Kuala Lumpur – Gizem Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kuala Lumpur Gizem bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GİZEM 1: Yamaç, Açma, Amaç, Maya, Çay, Çam, Maç, Aya, Ama, Yama

GİZEM 2: Namaz, Zaman, Azman, Anma, Mana, Aman, Anam

GİZEM 3: Doğan, Doğa, Dağ, Don, Oda, Ona

GİZEM 4: Öksüz, Öküz, Söz, Köz, Küs, Öz, Üs

GİZEM 5: Saksı, Kısas, Kıssa, Sıska, Asık, Askı, Iska, Kısa, Sık, Kas, Sası

GİZEM 6: Ahşap, Paha, Haşa, Paşa, Hap, Şah

GİZEM 7: Miras, Mars, Sima, Amir, İmar, Sair, Mis, Sim, Asi, İma

GİZEM 8: Barış, Şıra, Baş, Aşı, Arş, Bar, Arı

GİZEM 9: Kadir, Kira, Adi, Dar, Dik, Kar, Kir

Kelime Gezmece Klasik Kuala Lumpur – Gecenin Büyüsü Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kuala Lumpur Gecenin Büyüsü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GECENİN BÜYÜSÜ 1: Vefat, Fetva, Vefa, Afet, Tav, Tef, Af, Av, Ev, At, Et

GECENİN BÜYÜSÜ 2: Kayın, Yakın, Yanık, Yankı, Ayık, Aynı, Kayı, Akın, Kına

GECENİN BÜYÜSÜ 3: Süper, Püre, Süre, Pür, Pes, Üre, Ser

GECENİN BÜYÜSÜ 4: Zaten, Ezan, Taze, Tane, Naz, Tez, Zan, Zat, Tan, Net, Eza

GECENİN BÜYÜSÜ 5: Sahip, Hapis, Sahi, Hap, Has, His, Pas, Pis

GECENİN BÜYÜSÜ 6: Deniz, Zinde, Dize, Diz, Din

GECENİN BÜYÜSÜ 7: Vakar, Varak, Vaka, Arka, Kara, Var, Ara, Ark

GECENİN BÜYÜSÜ 8: Rütbe, Türbe, Bre, Tür, Üre, Ret, Ter, Brüt

GECENİN BÜYÜSÜ 9: Cazip, İcap, Aciz, Caiz, Cip, Caz, İp, Az, İz

Kelime Gezmece Klasik Kuala Lumpur – Minareler Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kuala Lumpur Minareler bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MİNARELER 1: Statü, Üstat, Stat, Süt, Üst, Ast, Tas, Tat

MİNARELER 2: Orman, Roman, Mor, Nam, Ora, Nar

MİNARELER 3: Kiraz, İkaz, Kriz, Kira, Arz, Kaz, Zar, Kar, Zira

MİNARELER 4: Keşke, Eşek, Kek, Eş, Ek

MİNARELER 5: Yürek, Küre, Üye, Yük, Kür, Rey, Üre, Yer

MİNARELER 6: Turna, Raunt, Turan, Tura, Rant, Nur, Tur, Ant, Art

MİNARELER 7: Karış, Karşı, Şarkı, Aşık, Arık, Irak, Karı, Şark

MİNARELER 8: Dünya, Dün, Yad, Yün, Yan, Ad, Ay, Ün, An

MİNARELER 9: Başak, Başka, Kaba, Şaka, Baş, Aşk, Kaş