Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Katmandu Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Katmandu – Kutsal Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Katmandu Kutsal bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KUTSAL 1: Hepsi, Hep, His, Pes, Pis

KUTSAL 2: Fişek, Keşif, Ekşi, Eşik, Şike, Fiş, Şef, Şek, Şefik

KUTSAL 3: Arıza, Razı, Rıza, Azar, Azı, Irz, Arz, Arı, Ara

KUTSAL 4: Seyis, Yeis, Ses, Sis

KUTSAL 5: Zafer, Farz, Feza, Zarf, Fare, Faz, Far, Fer, Raf, Eza, Zar

KUTSAL 6: Punto, Topu, Pot, Put, Top, Not, Ton, On, Ot, Un, Ut, Punt

KUTSAL 7: Tuzak, Uzak, Akut, Tuz, Zat, Kat, Tak, Az, Ut, Ak, At, Ta

KUTSAL 8: Çınar, Çıra, Açı, Çan, Çar, Anı, Nar

KUTSAL 9: Tahta, Hatta, Hata, Taht, Hat, Ata, Tat

Kelime Gezmece Klasik Katmandu – Yogi Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Katmandu Yogi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

YOGİ 1: Çığlık, Kılıç, Ilık, Çığ, Kıl, Çıkı

YOGİ 2: Çengel, Geçen, Genel, Engel, Gene, Çene, Genç, Gen, Ege, Geç

YOGİ 3: Bornoz, Bronz, Bono, Ozon, Bor, Boz, Zor

YOGİ 4: Peçete, Çete, Peçe, Tepe, Pet

YOGİ 5: Stüdyo, Dost, Soy, Süt, Toy, Tüy, Üst, Tüyo

YOGİ 6: Doktor, Koro, Kort, Kor, Kot, Oto, Rot, Tok, Kod

YOGİ 7: Zincir, İncir, İnci, İrin, İzci, İzin, Cin, İri

YOGİ 8: Özveri, Vezir, Zirve, Vize, Veri, Rize

YOGİ 9: Sülale, Lale, Ela, Lal, Sal, Sel, Lüle

Kelime Gezmece Klasik Katmandu – Maske Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Katmandu Maske bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MASKE 1: Dürbün, Dünür, Ürdün, Ürün, Dün

MASKE 2: Futbol, Bolu, Otlu, Bol, Bot, Bul, But, Fol

MASKE 3: Göçebe, Gebe, Ebe, Geç, Göç, Ege, Öge

MASKE 4: Cetvel, Velet, Ecel, Evet, Cet, Tel, Telve

MASKE 5: Sözcük, Sözcü, Öksüz, Öküz, Cüz, Köz, Öcü, Söz, Küs

MASKE 6: Sünepe, Nesep, Pense, Sene, Ense

MASKE 7: Tribün, Türbin, Brüt, Bin, Bir, Bit, Tür

MASKE 8: Pirinç, İçin, İrin, Çin, Çip, İnç, İri, Pir, Pin, Çini

MASKE 9: Şebeke, Şebek, Eşek, Beş, Keş

Kelime Gezmece Klasik Katmandu – Tabiat Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Katmandu Tabiat bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TABİAT 1: Ürülog, Logo, Gol, Gül, Gür, Lor, Rol, Org

TABİAT 2: Deprem, Derme, Erdem, Peder, Perde, Dere, Edep, Eder

TABİAT 3: Erişte, Şerit, Tere, Eşit, İşte, Tire, Reşit

TABİAT 4: Ezbere, Ezber, Bere, Beze

TABİAT 5: Kurşun, Kuruş, Kuru, Şuur, Kur, Nur, Kuş, Şu, Un

TABİAT 6: Jakuzi, Kaju, Uzak, İkaz, Kuz, Kaz

TABİAT 7: Cinnet, İnce, Nice, Nine, Cet, Cin, Net, Ten, Cenin

TABİAT 8: Gömlek, Köle, Gök, Göl, Öge, Gem, Kem, Kel

TABİAT 9: Bilgiç, Bilgi, Gibi, İlgi, İçli, Lig, Çil

Kelime Gezmece Klasik Katmandu – Dua Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Katmandu Dua bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

DUA 1: Rağmen, Nağme, Name, Nema, Mera, Men, Nam, Nem, Nar

DUA 2: Fıstık, Fıtık, Sıkı, Kıt, Sık, Tık, Isı, Kısıt

DUA 3: Beşgen, Gebe, Gene, Neşe, Ben, Ebe, Gen, Beş, Ege, Şen

DUA 4: Editör, Deri, Dert, Dört, Tire, Töre, Öte, Ret, Ter

DUA 5: Kaktüs, Kask, Kast, Akü, Kat, Küt, Süt, Ast, Kas, Tas

DUA 6: İlginç, Çinli, Çini, İçin, İçli, İlgi, Çil, Çin, İnç, Lig, Nil, Linç

DUA 7: Perhiz, Peri, Pire, Priz, Rize, Hep, Her, Pir, Zehir

DUA 8: Yaygın, Yayın, Yaygı, Aynı, Gına, Anı, Ayı, Yan, Yay

DUA 9: Gevrek, Gerek, Evre, Grev, Kere

Kelime Gezmece Klasik Katmandu – Umut Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Katmandu Umut bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

UMUT 1: Amblem, Memba, Amel, Amme, Bela, Elma, Meal, Bal, Bel, Ela, Mal, Bale

UMUT 2: Çavdar, Davar, Araç, Dara, Dava, Ada, Ara, Çar, Dar, Var

UMUT 3: Devlet, Telve, Velet, Deve, Evet, Dev, Tel

UMUT 4: Afrika, Afaki, Fakir, Kafa, Kira, Kara, Araf, Arka, Fark, Arif

UMUT 5: Fiyonk, Fink, İyon, Koni, Fok, Fon, Kin, Kof, Yok, İkon, Fino

UMUT 6: Revani, Virane, Nevir, Viran, Veri, Reva, Van, Var, Ani

UMUT 7: Gezgin, Geniz, Gezi, Ezgi, Gen, Gez, Giz

UMUT 8: Kuyruk, Uyruk, Kuru, Kuyu, Uyku

UMUT 9: Elbise, Beis, Sele, Lise, Besi, Bile, Sebi