Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Kapadokya Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Kapadokya – Balon Turu Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kapadokya Balon Turu bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BALON TURU 1: Söz, Öz

BALON TURU 2: Güç, Üç

BALON TURU 3: Av, Ova

BALON TURU 4: Şu, Kuş

BALON TURU 5: Ağ, Aç, Çağ

BALON TURU 6: Kış, Şık

BALON TURU 7: İp, İl, Pil

BALON TURU 8: Kek, Ek

BALON TURU 9: Al, El, Ela

Kelime Gezmece Klasik Kapadokya – Ortahisar Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kapadokya Ortahisar bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ORTAHİSAR 1: Ton, Not, On, Ot

ORTAHİSAR 2: Far, Raf, Af

ORTAHİSAR 3: Zan, Naz, An, Az

ORTAHİSAR 4: Cam, Cuma

ORTAHİSAR 5: Yaka, Ayak, Kaya

ORTAHİSAR 6: Omuz, Muz

ORTAHİSAR 7: Ödev, Dev, Öd, Ev, Ve

ORTAHİSAR 8: Nane, En, Anne, Ne

ORTAHİSAR 9: Sırt, Sır, Tır

Kelime Gezmece Klasik Kapadokya – Mağaralar Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kapadokya Mağaralar bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MAĞARALAR 1: Asma, Masa, Ama

MAĞARALAR 2: Sık, Sıkı, Isı

MAĞARALAR 3: Köşk, Kök

MAĞARALAR 4: Genç, Geç, Gen

MAĞARALAR 5: Koca, Ocak, Ok, Ak

MAĞARALAR 6: Afiş, Af, Aş, İş, Şifa

MAĞARALAR 7: Vazo, Ova, Av, Az

MAĞARALAR 8: Okul, Oluk, Kol, Kul

MAĞARALAR 9: Pide, Dip, İp

Kelime Gezmece Klasik Kapadokya – El İşi Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kapadokya El İşi bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

EL İŞİ 1: Neşe, Eş, En, Şen

EL İŞİ 2: Jale, Jel, Ela

EL İŞİ 3: Otuz, Toz, Tuz

EL İŞİ 4: Pota, Top, Ot, At

EL İŞİ 5: Burs, Rus, Bu, Su, Sur

EL İŞİ 6: Odun, Don, On, Un

EL İŞİ 7: Hava, Vaha

EL İŞİ 8: Yazı, Yaz, Azı, Ayı, Az, Ay

EL İŞİ 9: Zırh, Hız, Irz

Kelime Gezmece Klasik Kapadokya – Çömlek Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kapadokya Çömlek bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ÇÖMLEK 1: Doğa, Dağ, Oda

ÇÖMLEK 2: Arap, Arpa, Para

ÇÖMLEK 3: İşve, Şive, Ev, Eş, İş

ÇÖMLEK 4: Kırk, Kır, Irk

ÇÖMLEK 5: Kulp, Pul, Kul

ÇÖMLEK 6: Odak, Kod, Oda

ÇÖMLEK 7: Ümit, Mit, Tim, Tüm

ÇÖMLEK 8: İçin, İç, İn, Çini

ÇÖMLEK 9: Boğa, Bağ, Ağ

Kelime Gezmece Klasik Kapadokya – Seher Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Kapadokya Seher bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SEHER 1: Arif, Far, Raf

SEHER 2: Turp, Tur, Put

SEHER 3: Çatı, Taç, Açı, Çıta

SEHER 4: Kıta, Atık, Atkı, Katı, Takı

SEHER 5: Elli, İlle, İle, El, İl

SEHER 6: Vadi, Vida, Av, Ad

SEHER 7: Adam, Dam, Ada, Ama, Dama

SEHER 8: Uşak, Kuş, Aşk, Kaş, Şu, Aş, Ak

SEHER 9: Ağaç, Çağ, Ağa, Ağ, Aç