Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Honolulu Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Honolulu – Waikiki Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Honolulu Waikiki bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

WAİKİKİ 1: Zeybek, Beze, Bez, Bey, Kez, Yek

WAİKİKİ 2: Takvim, Kavim, Mavi, Kavi, Vaki, Atik, Kati, Maki, Vakit,

WAİKİKİ 3: Mevsim, İvme, Emmi, Mis, Sim

WAİKİKİ 4: Mahrem, Harem, Meram, Hare, Amme, Mera, Ham, Hem, Her

WAİKİKİ 5: Bayağı, Bağa, Bağ, Yağ, Ağa, Bay, Ayı, Aya

WAİKİKİ 6: Tenkit, Etkin, Etnik, Tetik, Ekin, Enik, Etik, Etki, İnek, Kent, Tekin

WAİKİKİ 7: Kazara, Azar, Kaza, Arka, Kara, Kaz, Zar, Kar

WAİKİKİ 8: Uyuşuk, Kuyu, Uyku, Kuş, Şu

WAİKİKİ 9: Kısmet, Mest, Semt, Sık, Kem, Kıt, Set, Tık, Tek

Kelime Gezmece Klasik Honolulu – Gölge Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Honolulu Gölge bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GÖLGE 1: Tembel, Elbet, Ebet, Elem, Emel, Bel, Bet, Ebe, Tel, Temel

GÖLGE 2: Takdir, Dikta, İdrak, Kadir, Dair, Dart, Akit, Atik, Kart, Kira

GÖLGE 3: Gevşek, Şevk, Eşek, Ege, Keş, Şek

GÖLGE 4: Fecaat, Cefa, Afet, Aft, Tef, Cet, Ata

GÖLGE 5: Hüsran, Nüsha, Hür, Has, Han, San, Nar

GÖLGE 6: Turist, Titr, Rus, Sur, Sit, Tur

GÖLGE 7: Asalak, Kalas, Sakal, Salak, Alaka, Asla, Kasa, Klas, Saka

GÖLGE 8: Akıbet, Batık, Batı, Beka, Beta, Ebat, Kabe, Atık, Atkı, Katı, Kıta, Takı

GÖLGE 9: Mesnet, Etmen, Mest, Seme, Semt, Ense, Sene, Sent, Senet

Kelime Gezmece Klasik Honolulu – Şelale Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Honolulu Şelale bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ŞELALE 1: Köstek, Kötek, Köse, Ökse, Kös, Kök, Öte, Sek, Set, Kek, Tek

ŞELALE 2: Zaruri, Aruz, Arzu, Zira, Arz, Zar, Ari

ŞELALE 3: Sosyal, Oysa, Soya, Olay, Soy, Oya, Sos, Yas, Yol, Sol, Alo, Sal

ŞELALE 4: Eziyet, Yezit, Yeti, Tez, Tiz, Teyze

ŞELALE 5: Profil, Filo, Flor, Fol, Fil, Lif, Pil, Pir, Lor, Rol

ŞELALE 6: Neşeli, Neşe, Leş, Şen, İle, Nil

ŞELALE 7: Solist, İsot, Silo, Stil, Sos, Sis, Sol, Sit

ŞELALE 8: Teşrif, Fetiş, Şerif, Fitre, Terfi, Reşit, Tirşe, Şifre

ŞELALE 9: Zinhar, Hazin, Zahir, Haiz, Hiza, İzah, Ahir, Hain, Hani, İzan, Nazi, Zina, Zira

Kelime Gezmece Klasik Honolulu – Sörf Zamanı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Honolulu Sörf Zamanı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SÖRF ZAMANI 1: Servet, Evet, Evre, Eser, Rest, Sert, Ters, Tere

SÖRF ZAMANI 2: Elveda, Deva, Deve, Vade, Veda, Alev, Evla, Leva, Vale

SÖRF ZAMANI 3: Ebruli, Ebru, Beri, Bile, İbre, Eril, Ruble

SÖRF ZAMANI 4: İtalya, Alay, Lata, Tali, Aya, Tay, Yal, Yat, Ala, Ata, Ati, İla

SÖRF ZAMANI 5: Girift, İfrit, Fit, Gri, İri

SÖRF ZAMANI 6: Hayhuy, Yahu, Hah, Huy, Hay, Ahu, Yay

SÖRF ZAMANI 7: Uyanık, Yakın, Yanık, Yankı, Yunak, Ayık, Kına, Aynı, Kayı, Uyak, Yakı, Akın, Kayın

SÖRF ZAMANI 8: Meşgul, Şule, Gem, Muş, Leş

SÖRF ZAMANI 9: Abartı, Batı, Artı, Taba, Aba, Bar, Arı, Tır, Ata, Ara

Kelime Gezmece Klasik Honolulu – Hula Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Honolulu Hula bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

HULA 1: Zindan, İzan, Nazi, Zina, Diz, Naz, Zan, Adi, Ani

HULA 2: Müzmin, Ümmi, İz, Ün, İn, Mümin

HULA 3: Haslet, Haset, Sahte, Halet, Hale, Halt, Hela, Salt, Sela, Alet

HULA 4: Kilise, Silik, Ekili, Eksi, Eski, Lise, Seki, İlik, İlke

HULA 5: Mezkur, Umre, Krem, Muz, Zum, Kuz, Kez, Kum, Rum, Kem, Kur

HULA 6: Arkalı, Karlı, Akıl, Alık, Arık, Irak, Karı, Rakı, Kara, Kral, Aralık

HULA 7: Edirne, Derin, Ender, Rende, Dere, Deri, Nere, Eren

HULA 8: Mardin, İdman, Dinar, Nadir, Daim, Dram, İdam, Dair, Amir, İmar, İman

HULA 9: Kolluk, Kollu, Okul, Oluk, Kok, Kol, Kul

Kelime Gezmece Klasik Honolulu – Plumeria Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Honolulu Plumeria bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PLUMERİA 1: Piramit, Primat, Parti, Ritim, Tamir, Amip, Prim, Mart, Tipi, Pati, İmar, Aritmi

PLUMERİA 2: Yaratık, Kıraat, Kayıt, Yakıt, Yarık, Yatık, Yatır, Yatak, Artık, Katır, Kırat, Aktar, Katar, Tarak

PLUMERİA 3: Okyanus, Yoksun, Yosun, Koyun, Konya, Sunak, Akson, Konu, Suna, Kano, Oysa, Oyuk, Oyun, Onay

PLUMERİA 4: İskelet, İskele, İskete, İstek, Kitle, Tekel, Tekil, Telek, Kesit, Liste, Sekte

PLUMERİA 5: Bakteri, Bakire, Bateri, Bertik, Briket, Ekabir, İbaret, Kitabe, Tekbir, Tebrik

PLUMERİA 6: Solunum, Muson, Somun, Sunum, Sonlu, Ulus, Uslu, Sulu

PLUMERİA 7: Kristal, Aktris, Lastik, Taksir, Kasti, Katil

PLUMERİA 8: Mobilya, Boylam, Mobil, Boya, Bayi, Mayo, Oyma, Balo, Lobi, Olay, Mola, İmla, İmal, Alim

PLUMERİA 9: Fabrika, Farika, Afaki, Fakir, Firak, Kafir, Bakir, Kabir, Afrika