Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Budapeşte Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Budapeşte – Köprü Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Budapeşte Köprü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KÖPRÜ 1: Salata, Atlas, Asal, Asla, Saat, Sala, Tasa, Asa, Sal, Tas, Ala, Ata
KÖPRÜ 2: Çarpık, Çarpı, Çakır, Çarık, Çıkar, Çırak, Kıraç, Çıpa, Kapı, Açık, Çakı, Çıra, Park, Çark
KÖPRÜ 3: Dükkan, Kadük, Dank, Dük, Dün, Akü, Kak, Kan
KÖPRÜ 4: Kerpiç, Kireç, Ekip, İpek, Peki, Peri, Pike, Pire, Keçi, Erik
KÖPRÜ 5: Katmer, Market, Krema, Maket, Merak, Raket, Terk, Mart, Mert, Krem, Kare, Kart
KÖPRÜ 6: Dingin, İngin, Gidi, Dini, Din, İn
KÖPRÜ 7: Gözlem, Özlem, Özge, Özel, Ölme, Göz, Göl, Öge, Gez, Gem
KÖPRÜ 8: Fistan, Tasnif, İsnat, Safi, Fani, Naif, Asit, İnat, İnsaf
KÖPRÜ 9: Klavye, Veya, Alev, Evla, Vale, Kale, Lav, Yel, Ela, Kel

Kelime Gezmece Klasik Budapeşte – Nostalji Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Budapeşte Nostalji bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

NOSTALJİ 1: Bilgin, Bilgi, Gibi, İlgi, Lig, Bin, Nil
NOSTALJİ 2: Adapte, Adeta, Adap, Etap, Pata, Adet, Data, Edat, Pat, Ada, Eda, Ata
NOSTALJİ 3: Bunlar, Bal, Bar, Nur, Nal, Nar, Nalbur
NOSTALJİ 4: Terazi, Azeri, Terzi, Taze, Zira, Tire, Tez, Tiz, Zar, Zat, Ter
NOSTALJİ 5: Mağdur, Durma, Dram, Dağ, Dam, Dua, Dar, Rum
NOSTALJİ 6: Şenlik, Eşkin, İşlek, Klişe, Şekil, Ekşi, Eşik, Şike, Ekin, Enik, İlke, İnek
NOSTALJİ 7: Baygın, Aynı, Bay, Ayı, Yan, Anı, Gına
NOSTALJİ 8: Önemli, Önlem, Nemli, Önem, Elim, Emin, Mine, Men, Mil, Nem
NOSTALJİ 9: Kaykay, Kayak, Yaya, Ayak, Kaya, Yaka, Yay, Aya, Kak

Kelime Gezmece Klasik Budapeşte – Antika Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Budapeşte Antika bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ANTİKA 1: Terane, Antre, Tane, Tere, Tren, Rant, Eren, Ten, Tan, Net, Nar, Ret
ANTİKA 2: Kamyon, Koyma, Konma, Oynak, Mayo, Onay, Koma, Kano, Koy, Yok, Kan, Oymak
ANTİKA 3: Hikaye, İhya, Haki, Hak, Hay, Hey, Kah, Ahi
ANTİKA 4: Mercan, Encam, Mecra, Acem, Mera, Cam, Cem, Can, Men, Nam, Nem, Nar
ANTİKA 5: Ağabey, Bağa, Bağ, Yağ, Yeğ, Ağa, Bay, Bey, Aba, Aya
ANTİKA 6: Taksim, İmsak, Kasti, Sima, Aksi, Kast, Kist, Asit, Kati, Atik, Misk, Taksi
ANTİKA 7: Favori, Avro, Arif, Ova, Far, Raf, Var
ANTİKA 8: Kıstas, Kısas, Kıssa, Saksı, Sıska, Kasıt, Askı, Kısa, Atık, Katı, Kıta, Takı
ANTİKA 9: Bardak, Kadar, Adak, Dara, Kaba, Arka, Kara, Ara, Dar, Rab, Aba, Ada

Kelime Gezmece Klasik Budapeşte – Ufuk Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Budapeşte Ufuk bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

UFUK 1: Yorgun, Oyun, Org, Nur, Oy, On, Un, Ur, Onur
UFUK 2: Parlak, Lakap, Parka, Plaka, Arpa, Kalp, Lapa, Pala, Para, Park, Kara, Kral
UFUK 3: Mazhar, Haram, Maraz, Hara, Azar, Arma, Haz, Ham, Har, Zam, Arz, Zar
UFUK 4: Destek, Dese, Sekte, Kese, Etek, Teke, Set, Tek, Dek
UFUK 5: Rüzgar, Güz, Gaz, Gür, Gar, Arz, Zar, Gürz
UFUK 6: Minnet, Metin, Nimet, Temin, Emin, İnme, Mine, Nine, Men, Mit, Nem, Net
UFUK 7: Sırdaş, Şıra, Darı, Asır, Sarı, Sıra, Dış, Şad, Aşı, Dar, Sır, Arı
UFUK 8: Hususi, Husus, His, Sih, Sis, Hu, Su, İs, Si
UFUK 9: Zeytin, Ziynet, Yezit, Niye, Yeni, Yeti, Yine, Tez, Tiz, Ney, Yen, Ten, Niyet

Kelime Gezmece Klasik Budapeşte – Şövalye Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Budapeşte Şövalye bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ŞÖVALYE 1: Derman, Endam, Maden, Dram, Mera, Name, Nema, Dam, Dem, Dar, Nem, Nar
ŞÖVALYE 2: Dalgın, Gıda, Algı, Gına, Alın, Dal, Anı, Nal
ŞÖVALYE 3: Beddua, Duba, Dua, Eda, Bu, Ad
ŞÖVALYE 4: Tırnak, Artık, Natır, Katır, Kıran, Kırat, Tanık, Tanrı, Karın, Kanıt
ŞÖVALYE 5: Feryat, Etraf, Afet, Fare, Fert, Ayet, Fay, Far, Fer, Raf, Ray, Tay, Yar, Yer
ŞÖVALYE 6: Herkes, Seher, Herek, Keser, Eser, Kese, Kere, Sere, Her
ŞÖVALYE 7: Çeviri, İçeri, Çivi, Veri, Çeri, İri
ŞÖVALYE 8: Müşkül, Ümük, Mülk, Kül, Ülkü
ŞÖVALYE 9: Soydaş, Dosya, Oysa, Soda, Soya, Şad, Yaş, Soy, Yad, Oda, Oya, Yas

Kelime Gezmece Klasik Budapeşte – Tramvay Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Budapeşte Tramvay bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TRAMVAY 1: Tevazu, Taze, Tuz, Eza, Tez, Zat, Av, Ev, Az, At, Et
TRAMVAY 2: Slogan, Salon, Galon, Gol, Sol, Son, Alo, Nal
TRAMVAY 3: Hangar, Nara, Gar, Han, Har, Ana, Ara, Nar, Hara
TRAMVAY 4: Tecrit, Tetir, Tire, Titr, Cet, Ret, Ter
TRAMVAY 5: Kızgın, Zınk, Gık, Kız, Kın
TRAMVAY 6: Meczup, Cezp, Cep, Muz, Zum, Cem
TRAMVAY 7: Toprak, Topak, Akort, Pota, Pakt, Park, Kort, Kota, Roka, Rota, Toka, Tork, Kart, Ortak
TRAMVAY 8: Bolluk, Bolu, Blok, Okul, Oluk, Bol, Kol, Kul
TRAMVAY 9: Memnun, Memnu, Mum, Men, Nem