Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Berlin Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Berlin – Fernsehturm Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Berlin Fernsehturm bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

FERNSEHTURM 1: Alyans, Aslan, Yalan, Yasal, Sanal, Salya, Ayna, Asya, Alay, Asal, Asla, Alan

FERNSEHTURM 2: Avrupa, Arap, Para, Arpa, Ara, Rap, Var, Arp, Vapur

FERNSEHTURM 3: Kimlik, İklim, İlmik, Kilim, İlik, İlim, İlmi, İki, İlk, Kil, Kim, Mil

FERNSEHTURM 4: Orkide, Dekor, Direk, Kredi, Deri, Erik, Kedi, Dik, Kor, Kir, Kod

FERNSEHTURM 5: Misket, Sitem, Kesim, Kimse, İstek, Kesit, Etik, Etki, Eksi, Semt, Misk, Ekim

FERNSEHTURM 6: Macera, Macar, Acem, Amca, Arma, Mera, Mecra

FERNSEHTURM 7: Yayvan, Yavan, Yayan, Ayva, Vana, Yaya, Ayna, Yay, Yan, Ana, Vay

FERNSEHTURM 8: Çağdaş, Adaş, Ağaç, Ağda, Şad, Ağa, Ada, Çağ, Dağ, Ağ, Aç, Aş, Ad

FERNSEHTURM 9: Günlük, Ülkü, Ünlü, Gül, Gün, Kül, Ün

Kelime Gezmece Klasik Berlin – Brandenburg Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Berlin Brandenburg bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BRANDENBURG 1: Define, Defin, Defne, Fide, Def, Din, Fin, Efe, Fen, Efendi

BRANDENBURG 2: Panjur, Puan, Arp, Nar, Nur, Ruj

BRANDENBURG 3: Şofben, Bone, Şef, Şen, Ben, Fen, Boş, Beş, Fon

BRANDENBURG 4: Komedi, Ekim, Kedi, Komi, Mide, Demo, Dem, Dik, Mod, Kim, Eko, Kod

BRANDENBURG 5: Montaj, Manto, Atom, Mont, Nota, Jant, Mat, Nam, Not, Ant, Tan, Tonaj

BRANDENBURG 6: Asgari, Sigara, Arsa, Sara, Asi, Ara, Gri, Gar

BRANDENBURG 7: Finans, Nisan, İnsaf, İnsan, Naif, Fani

BRANDENBURG 8: Endişe, Neşe, Din, Şen, Niş, Diş

BRANDENBURG 9: Zengin, Engin, Gezi, Nine, Ezgi, Gen, Gez, Giz, Geniz

Kelime Gezmece Klasik Berlin – Panorama Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Berlin Panorama bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PANORAMA 1: Terhis, Tehir, Esir, Reis, Rest, Site, Sert, Seri, Ters, Tire, Set, His, Ret

PANORAMA 2: Çarşaf, Faraş, Araç, Araf, Faça, Çar, Arş, Ara

PANORAMA 3: Sistem, Sitem, Tesis, İsmet, İstem, Semt, Mest, Site, Mis, Ses, Sim, Sis

PANORAMA 4: Vernik, Nevir, Ekin, Enik, Erik, İnek, Veri, Renk, Kirve

PANORAMA 5: Replik, Kiler, Ekip, Klip, Krep, Pike, Pire, İpek, Erik, Epik, İlke, Peri

PANORAMA 6: Tahmin, İtham, Tahin, Hatim, İmha, Miat, İnat, Hain, Hani, İman, Mani

PANORAMA 7: Porsuk, Okur, Skor, Spor, Soru, Kurs, Koru, Puro, Rus, Pos, Pus

PANORAMA 8: Orantı, Torna, Oran, Anıt, Nota, Rota, Orta, Rant, Artı, Tanı, Aort

PANORAMA 9: Dalgıç, Çalgı, Gıda, Çalı, Alçı, Algı, Alıç, Açı, Dal

Kelime Gezmece Klasik Berlin – Kraker Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Berlin Kraker bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KRAKER 1: Melodi, Demli, Dilme, Model, Deli, Elim, İdol, Lime, Mide, Demo

KRAKER 2: Yatkın, Yanık, Yankı, Tanık, Kanıt, Kayın, Kayıt, Yakın, Yakıt

KRAKER 3: Tahrip, Hatip, Hitap, Parti, Tarih, Rahip, Pati, Ahit, Harp, Ahir, İhtar

KRAKER 4: Endeks, Denek, Eksen, Esnek, Desen, Kene, Sene, Ense, Denk, Kese

KRAKER 5: Tanzim, Tazmin, Nizam, Mizan, Mazi, İmza, Azim, Zina, İnat, Amin

KRAKER 6: Volkan, Kovan, Vokal, Kano, Kola, Kova, Klon, Klan, Oval

KRAKER 7: Fritöz, Zift, Örf, Fit, Tiz, Fötr

KRAKER 8: Başkan, Bakan, Kaban, Başak, Banka, Başka, Şaban, Şaka, Naaş, Kaba, Bank, Anka

KRAKER 9: Mercek, Cemre, Kemer, Kerem, Emek, Krem, Kere, Cem, Ece, Kem

Kelime Gezmece Klasik Berlin – Katedral Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Berlin Katedral bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KATEDRAL 1: Asfalt, Atlas, Faal, Saat, Salt, Asla, Tasa, Alfa, Afal

KATEDRAL 2: Heykel, Yelek, Elek, Leke, Yele, Hele, Hey, Kel, Leh, Yel, Yek

KATEDRAL 3: Pastel, Palet, Talep, Salep, Etap, Step, Apse, Alet

KATEDRAL 4: Kevgir, Kirve, Vergi, Erik, Grev, Geri, Veri

KATEDRAL 5: Soyadı, Dosya, Dayı, Sayı, Soda, Soya, Oysa, Ayı, Oda, Oya, Soy, Yad, Yas

KATEDRAL 6: Ketçap, Paket, Etap, Pakt, Çap, Çek, Kap, Kat, Pak, Taç, Tek, Akçe

KATEDRAL 7: Mikrop, Mikro, Komi, Krom, Prim, Kim, Kip, Kir, Kor, Mor, Pim

KATEDRAL 8: Piyano, Piyon, Ayin, İyon, Onay, Pano, Yani, Ani, Oya, Pay, Yan

KATEDRAL 9: Başlık, Bakış, Alkış, Balık, Kışla, Akıl, Akış, Aşık, Bakı

KRAKER 9: Mercek, Cemre, Kemer, Kerem, Emek, Krem, Kere, Cem, Ece, Kem

Kelime Gezmece Klasik Berlin – Duvar Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Berlin Duvar bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

DUVAR 1: Barkod, Kobra, Kadro, Barok, Roka, Odak, Baro, Bora, Orak, Dobra

DUVAR 2: Miskin, Minik, Sini, İsim, Misk, İki, Kim, Sim, Mis, Kin

DUVAR 3: Bağlaç, Çağla, Ağaç, Bağa, Çaba, Abla, Çağ, Bağ, Ağa, Bal

DUVAR 4: Zabıta, Zabıt, Bazı, Baza, Tazı, Azat, Batı, Baz, Azı, Zıt, Zat, Ata

DUVAR 5: Yastık, Kayıt, Yatık, Yakıt, Kasıt, Yatsı, Kıta, Askı, Ayık, Sayı, Kast, Kısa, Kıyas

DUVAR 6: Vuslat, Tuval, Tavus, Usta, Avlu, Sual, Salt, Slav

DUVAR 7: Teşvik, Şive, Eşit, Şevk, Ekşi, Etik, Şike, Etki, İşve

DUVAR 8: Sinema, Anemi, Anime, Mesai, Nema, Sema, Sine, Emin, Mine, İman, Esna, Sima

DUVAR 9: Termos, Metro, Mors, Mert, Ters, Mest, Semt, Sert, Sote