Kelime Gezmece Klasik

Kelime Gezmece Klasik Atina Cevapları

Kelime Gezmece Klasik Atina – Tapınak Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Atina Tapınak bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TAPINAK 1: Hazır, Zırh, Ahır, Razı, Rıza, Hız, Haz, Hır, Azı, Irz, Arz

TAPINAK 2: Bölüm, Bölü, Ölüm, Ölü

TAPINAK 3: Satır, Sırat, Asır, Sarı, Sıra, Sırt, Artı, Star, Rast

TAPINAK 4: Doğru, Doğu, Ordu, Do, Od, Ur, Doru

TAPINAK 5: Delik, Dilek, Deli, Kedi, İlke, Dik, Dil, İlk, Kel

TAPINAK 6: Nasıl, Asıl, Sıla, Salı, Alın, Anı, Sal, San

TAPINAK 7: Metal, Alem, Amel, Elma, Malt, Meal, Alet, Mat, Tam, Mal, Alt, Tema

TAPINAK 8: İştah, Şahit, Hişt, Şah, Ahi, Hat, Hit, Taş, Ait, Ati, Ahit

TAPINAK 9: Zarif, Faiz, Farz, Zarf, Arif, Zira, Faz, Far, Raf, Zar

Kelime Gezmece Klasik Atina – Suretler Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Atina Suretler bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SURETLER 1: Çekiç, Çiçek, Çeki, Keçi, Çek

SURETLER 2: Arena, Nara, Ana, Ara, Nar

SURETLER 3: Tepsi, Site, Pes, Pis, Tip, Sit, Pist

SURETLER 4: İplik, Klip, İlik, Pil, İki, Kil, İp, İl, Ki

SURETLER 5: Havlu, Avlu, Hav, Vah, Lav, Ahu, Hal

SURETLER 6: Bizon, Boz, Biz, Bin, İz, On, İn

SURETLER 7: Bacak, Baca, Kaba, Aba, Ak, Caka, Caba

SURETLER 8: Birey, Beri, İbre, Bey, Bir, Bre, Rey, Yer

SURETLER 9: Canan, Anca, Can, Ana, An

Kelime Gezmece Klasik Atina – Zeytinlik Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Atina Zeyinlik bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ZEYTİNLİK 1: Balon, Balo, Bol, Oba, Bal, Alo, Nal

ZEYTİNLİK 2: Akrep, Parke, Krep, Park, Kare, Arp, Kap, Kep, Pak, Pek, Kar, Pare

ZEYTİNLİK 3: Cahil, İlah, Acil, Cila, Hac, Hal, Ah, Ha, Al, İl, La

ZEYTİNLİK 4: Pazar, Azap, Arap, Arpa, Para, Azar

ZEYTİNLİK 5: Mayın, Aynı, Ayı, Yan, Anı, Nam

ZEYTİNLİK 6: Çinko, İkon, Koni, Çok, Koç, İnç, Kin, Konç

ZEYTİNLİK 7: Ölçüt, Ölçü, Çöl, Ölü, Tül, Öç, Üç

ZEYTİNLİK 8: Kamer, Krema, Merak, Krem, Kare, Mera

ZEYTİNLİK 9: Tatlı, Altı, Atıl, Alt, Atlı, Tat

Kelime Gezmece Klasik Atina – Akropolis Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Atina Akropolis bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

AKROPOLİS 1: Tekel, Elek, Etek, Kete, Leke, Teke, Telek

AKROPOLİS 2: Barut, Tabur, Bura, Tabu, Tura, But, Bar, Aut, Tur, Art

AKROPOLİS 3: Beniz, İzbe, Nebi, Bez, Biz, Ben, Bin

AKROPOLİS 4: Yahni, İhya, Hain, Hani, Ayin, Yani, Han, Hin, Hay, Ani

AKROPOLİS 5: Kargo, Argo, Karo, Roka, Org, Gar, Kor, Gak, Orak

AKROPOLİS 6: Evlat, Alev, Evla, Vale, Alet, Lav, Tav, Ela, Tel

AKROPOLİS 7: Lüzum, Zulüm, Muz, Zum, Zül

AKROPOLİS 8: Kulüp, Kulp, Küp, Pul, Kül, Kul

AKROPOLİS 9: Beton, Bone, Bot, Ben, Not, Ton, Net, Ten, Bent

Kelime Gezmece Klasik Atina – Tepelik Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Atina Tepelik bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TEPELİK 1: Bıçak, Açık, Çakı, Kaçı, Açı, Kaç

TEPELİK 2: İnsan, Nisan, Asi, San, Ani

TEPELİK 3: Mesut, Mest, Semt

TEPELİK 4: Kepçe, Peçe, Kep, Pek, Çek, Keçe

TEPELİK 5: Butik, But, Bit, Tik

TEPELİK 6: Espri, Siper, Pres, Peri, Pire, Esir, Reis, Pes, Pis, Pir, Ser

TEPELİK 7: Ezber, Beze, Bere, Bez, Ebe, Bre

TEPELİK 8: Divan, Vadi, Van, Ani, Din, Vida

TEPELİK 9: Sevap, Apse, Sav, Pas, Sap

Kelime Gezmece Klasik Atina – Komşu Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece Klasik kelime oyununun Atina Komşu bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KOMŞU 1: Dönem, Dönme, Ödem, Önem, Dem, Men, Nem

KOMŞU 2: Doruk, Doku, Doru, Ordu, Koru, Okur, Kod, Kor, Kur

KOMŞU 3: Külah, Halk, Hak, Hal, Akü, Kül, Kah

KOMŞU 4: Bilet, Bile, Elit, Elti, Etli

KOMŞU 5: Banyo, Boya, Onay, Boy, Bay, Boa, Oya

KOMŞU 6: Bakan, Banka, Bana, Kaban, Bank, Kaba

KOMŞU 7: Piyaz, Ziya, Pay, Yaz, İp, Az, İz, Ay, Ya, Zayi

KOMŞU 8: Bekçi, Çeki, Keçi, Çek

KOMŞU 9: Çuval, Avuç, Avlu, Lav, Çul