Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Venedik Cevapları

Kelime Gezmece Venedik– Bazilika Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Venedik Bazilika bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BAZİLİKA 1: Piramit, Aritmi, Primat, Parti, Ritim, Tamir, Amip, Mart, Prim, İmar, Pati, Miat, İtap, Amir

BAZİLİKA 2: Yaratık, Kıraat, Aktar, Artık, Ayrık, Katır, Kayıt, Kırat, Yakıt, Yarık, Tarak, Yatır

BAZİLİKA 3: Okyanus, Yoksun, Akson, Koyun, Oynak, Yoksa, Yosun, Yunak, Kano, Kaos, Konu, Koyu, Onay, Oyuk, Oyun, Sako, Uyak

BAZİLİKA 4: İskelet, İskele, İskete, Teleks, İstek, Kitle, Liste, Tekel, Tekil, Tekli, Sekte, Elek, Kese, Etek, Lise, Kesit

BAZİLİKA 5: Solunum, Muson, Somun, Sonlu, Sunum, Onlu, Sulu, Sunu, Ulus, Uslu, Usul, Ons, Sol, Son, Ulu

BAZİLİKA 6: Kristal, Aktris, Kalsit, Lastik, Taksir, Kasti, Katil, Taksi, Akis, Risk, Sirk, Stil, Saik, Kral

BAZİLİKA 7: Mobilya, Boylam, Mobil, Yolma, Alim, Balo, Bayi, Boya, İlam, İmal, İmla, Lobi, Mayo, Mola, Olay

BAZİLİKA 8: Bakteri, Bakire, Bateri, Bertik, Briket, İbaret, Kitabe, Tebrik, Baret, Bekar, Berat, Kibar, Raket, İbret

BAZİLİKA 9: Fabrika, Afrika, Farika, Afaki, Bakir, Fakir, Firak, Kabir, Kafir, Kibar, Bark, Fark, Kaba, Kafa, Kafi

Kelime Gezmece Venedik – Kanal Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Venedik Kanal bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KANAL 1: Fakülte, Aktüel, Külfet, Etfal, Kefal, Kütle, Tüfek, Ülfet, Afet, Alet, Atel, Flüt, Kafe, Kale, Küfe, Ülke

KANAL 2: Hamarat, Aratma, Matara, Matrah, Tarama, Arama, Artma, Atama, Haram, Matah, Rahat, Tahra, Tamah, Arma, Hata

KANAL 3: Ramazan, Manzara, Arama, Azman, Maraz, Namaz, Ranza, Zaman, Arma, Azar, Mana, Nara, Ama, Ana, Arz, Nam, Nazar

KANAL 4: Sterlin, Steril, İster, Liste, Litre, Nesil, Nesir, Nitel, Serin, Siren, Tenis, Terli, Tesir, Tiner, Sine, Tren

KANAL 5: Pankart, Kantar, Kaptan, Katran, Akran, Aktar, Kanat, Kapan, Parka, Tapan, Tarak, Nara, Para, Park

KANAL 6: Yatalak, Ayakta, Taylak, Yalaka, Alaka, Aylak, Kalay, Takla, Talak, Yalak, Yatak, Alay, Atak, Ayak, Kaya, Taka

KANAL 7: Ziyafet, Afiyet, Taziye, Feyiz, Fiyat, İzafe, Afet, Faiz, Feza, Zift, Ziya, Taze, Zayi, Yeti, Ayet, Zafiyet

KANAL 8: İhracat, Harita, İcraat, Atari, Cihat, İhata, İhtar, Rahat, Tacir, Tarih, Acar, Ahit, Hata, İcat, İcra, Rica

KANAL 9: Seramik, Askeri, Eskrim, Mikser, Kamer, Resmi, Sirke, İkram, Merak, Maske, Miras, Kesir, Kimse, Mesai, Resim

Kelime Gezmece Venedik – Gondol Sefası Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Venedik Gondol Sefası bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GONDOL SEFASI 1: Paprika, Kapari, Pikap, Rakip, Parpa, Arpa, Kara, Kira, Para, Park, Arka, Akar, Apak, Arp, Pir, Kip

GONDOL SEFASI 2: Panayır, Apayrı, Ayran, Pınar, Yarın, Arap, Arpa, Arya, Ayan, Ayar, Ayıp, Ayna, Aynı, Ayrı, Para, Yapı, Parya

GONDOL SEFASI 3: Fonetik, Konfeti, Etkin, Etnik, Fitne, Kofti, Tekin, Tonik, Tifo, İkon, Kent, Koni, Kont, Fino, Font

GONDOL SEFASI 4: Sempati, Empati, Emtia, İsmet, İspat, İstem, Mesai, Semai, Sitem, Temas, Tepsi, Amip, Asit, Esma, Mest, Sima

GONDOL SEFASI 5: Karizma, Azimkar, Marazi, Rakam, Ramak, Zamir, Karma, Kazma, Kiraz, Arazi, Azami, Marka, İkaz, Maki, Kriz, Mazi

GONDOL SEFASI 6: Raptiye, Riayet, Terapi, Parti, Pare, Pati, Paye, Peri, Pert, Pire, Riya, Teyp, Parite

GONDOL SEFASI 7: Hayalet, Ahlat, Aleyh, Halay, Hayal, Hayat, Hayta, Alay, Hala, Hale, Halt, Hata, Haya, Atel

GONDOL SEFASI 8: Bilanço, Balon, Çoban, Balo, Linç, Lobi, Bina, İlaç, İlan, Nail, Çan, Çil, İnç, Bin

GONDOL SEFASI 9: Selülit, Silüet, İllet, Liste, Sille, Telli, İlle, Lise, Lüle, Site, Stil, Süet, Süit, Elit, Elli, Elti, Etil, Süt, Üst

Kelime Gezmece Venedik – Yakamoz Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Venedik Yakamoz bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

YAKAMOZ 1: Antilop, Platin, İptal, Latin, Palto, Pilot, Piton, Plato, Talip, Topal, Nota, Anot, İnat, Olta, Pano, Potin

YAKAMOZ 2: Politik, İplik, Kilit, Kolit, Likit, Lipit, Optik, Pilot, Tilki, Tipik, İlik, Kilo, Klip, Koli, Piko

YAKAMOZ 3: Maraton, Toraman, Mantar, Aroma, Notam, Orman, Tomar, Torna, Ortam, Manto, Roman, Atom, Mont, Mart, Rota

YAKAMOZ 4: Aksiyon, Oysaki, Akson, İskan, İsyan, Sakin, Sanki, Oynak, Yoksa, Akis, İyon, Kano, Ayin, Kaos, İkon

YAKAMOZ 5: Metafor, Format, Forma, Metro, Ortam, Tomar, Trafo, Etraf, Tema, Form, Fare, Fert, Efor

YAKAMOZ 6: Alakart, Kartal, Karat, Aktar, Alaka, Katar, Takla, Talak, Tarak, Tarla, Arka, Atak, Kara, Kart, Kral

YAKAMOZ 7: Merhaba, Harabe, Ambar, Amber, Bahar, Barem, Harem, Haber, Haram, Heba, Mera, Hare, Reha, Ham

YAKAMOZ 8: İletmek, Metelik, Emekli, Kelime, Melike, Tekmil, Eklem, İlmek, Melek, Melik, Tekel, Tekil, Temel, Ekim, Elem

YAKAMOZ 9: Maskara, Aksama, Makara, Sarkma, Karma, Makas, Marka, Rakam, Ramak, Sakar, Arma, Arsa, Kamara

Kelime Gezmece Venedik – Renklerin Dansı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Venedik Renklerin Dansı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

RENKLERİN DANSI 1: Plastik, Lastik, Pastil, İptal, İspat, Kasti, Katil, Katip, Kitap, Patik, Takip, Talip, Aksi, Asil, Asit

RENKLERİN DANSI 2: Matador, Ortada, Aroma, Damar, Damat, Drama, Ortam, Tomar, Adam, Aort, Atom, Dama, Dara, Dart, Data, Dram

RENKLERİN DANSI 3: Skandal, Sandal, Aksan, Aslan, Dalak, Kalas, Kanal, Nadas, Sakal, Salak, Sanal, Dana, Dank, Dans, Klas

RENKLERİN DANSI 4: Mekanik, Kemani, Makine, Anemi, Anime, İkame, İmkan, Keman, Mekan, Mekik, Akne, Amin, Ekin, Enik, Kemik

RENKLERİN DANSI 5: Senatör, Antre, Ensar, Saten, Teras, Tören, Trans, Nötr, Rant, Rest, Sent, Sera, Sert, Tren, Örs, Öte

RENKLERİN DANSI 6: Mıntıka, Tıkınma, Akıntı, Ikınma, Mantık, Tınmak, Kanıt, Mantı, Takım, Tanık, Tanım, Akım, Akın, Anıt, Atık

RENKLERİN DANSI 7: Lokanta, Olanak, Kanal, Kanat, Nokta, Otlak, Takla, Talan, Koala, Nota, Olta, Anot, Atak, Kano, Kant, Klon

RENKLERİN DANSI 8: Hasılat, Islahat, Hasıla, Hatalı, Hasat, Atlas, Islah, Halı, Asal, Asıl, Asla, Hata, Saat, Saha, Sala, Tahıl

RENKLERİN DANSI 9: Akrobat, Karat, Akort, Aktar, Barok, Batak, Kobra, Ortak, Tabak, Tarak, Aort, Arak, Atak, Baro, Bora, Roka

Kelime Gezmece Venedik – Aşk Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Venedik Aşk bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

AŞK 1: Bahriye, Harbiye, Rahibe, Abiye, Birey, Haber, Harbi, Haybe, İbare, İhbar, Bayi, Bira, Hibe, Riya

AŞK 2: Atletik, Kalite, Taklit, Tekila, Atlet, Katil, Kitle, Tatil, Tekil, Tetik, Aile, Atik

AŞK 3: Bulaşık, Başlık, Alkış, Bakış, Balık, Başlı, Kabul, Kışla, Abuk, Akıl, Akış, Alık, Alış, Bakı, Uşak, Ulak

AŞK 4: Denklem, Delmek, Denek, Eklem, Elden, Enlem, Melek, Denk, Elek, Elem, Emek, Emel, Kene, Leke

AŞK 5: Kehanet, Ahenk, Anket, Etken, Keten, Tekne, Tenha, Akne, Etek, Kene, Kent, Hane, Teke, Tane, Tank

AŞK 6: Musakka, Kakma, Sumak, Aksak, Aksam, Makas, Muska, Kama, Kamu, Kasa, Kask, Kuma, Saka, Kum, Asa

AŞK 7: Samuray, Uyarma, Saray, Sarma, Yarma, Arsa, Asma, Asya, Ayar, Mars, Maya, Yara, Yasa, Yama, Sur, Yar, Yas, Samur

AŞK 8: Kasıtlı, Satılık, Askılı, Takılı, Islak, Islık, Kasıt, Kısıt, Akıl, Alık, Asıl, Askı, Atık, Atıl, Ilık, Atkı

AŞK 9: Kartela, Karate, Kartal, Kartel, Kerata, Karat, Aktar, Raket, Rekat, Takla, Talak, Tarak, Tarla, Trake