Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Tokyo Cevapları

Kelime Gezmece Tokyo – Kyoto Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Tokyo Kyoto bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KYOTO 1: Yumruk, Uyruk, Kurum, Kumru, Uyku, Uyum, Kuyu, Kuru, Kum

KYOTO 2: Yardım, Ayrım, Yarım, Dayı, Darı, Adım, Ray, Ayı, Dram

KYOTO 3: Üretim, Terim, Mürit, Emir, Ümit, Mert, İtme

KYOTO 4: Spiker, Kesir, Siper, Sirke, Espri, Krep, Ekip, Pike, Risk, İpek, Pire, Esir, Sirk

KYOTO 5: Kantar, Katran, Akran, Aktar, Tarak, Kanat, Taka, Tank, Rant, Atak, Arka, Kart

KYOTO 6: Hazine, Ahize, Nezih, Hazin, Hazne, Ezan, İzah, Hain, Hiza, Zina, Hane, Haiz

KYOTO 7: Eleman, Enlem, Amele, Elma, Name, Alem, Meal, Emel, Amel, Elem

KYOTO 8: Devrim, Demir, Devir, Verim, Everim, İvme, Emir, Deri, Veri, Mide, Dem

KYOTO 9: Çatlak, Çakal, Çatal, Alçak, Takla, Laçka, Çatak, Atak, Taka

Kelime Gezmece Tokyo – Kiraz Çiçekleri Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Tokyo Kiras Çiçekleri bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 1: Balkon, Kablo, Balon, Banko, Balo, Bank, Blok, Kola, Kano, Klon

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 2: Buzluk, Buzul, Kuzu, Bluz, Buz, Bul, Kul, Ulu

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 3: Armoni, Orman, Roman, İman, İmar, Norm, Oran, Amin, Amir, Onar

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 4: Avukat, Vatka, Tavuk, Takva, Tava, Vaat, Akut, Atak, Vaka

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 5: Balayı, Albay, Balya, Abla, Yalı, Alay, Yıl, Ayı, Bal, Yaba

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 6: Çamlık, Çalım, Açlık, Çakıl, Kamçı, Açık, Alıç, Akım, Akıl, Alçı, Çalı, Çakı, Maç

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 7: Cenaze, Eczane, Ceza, Ecza, Ezan, Naz, Caz, Can, Ece

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 8: Balina, Banal, Alan, Abla, İlan, Nail, Bina, Abi, Bal

KİRAZ ÇİÇEKLERİ 9: Aferin, Rafine, İrfan, Fare, Fren, Fire, Fena, Naif, Fani, Nar, Arife

Kelime Gezmece Tokyo – Hız Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Tokyo Hız bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

HIZ 1: Yandaş, Şayan, Naaş, Ayan, Ayna, Dana, Aday, Adaş, Yaşa, Şad, Yaş, Yad, Şan, Ada, Aya, Yan, Ana

HIZ 2: Akraba, Baraka, Kabara, Araba, Arka, Akar, Kara, Kaba, Bark, Bar

HIZ 3: Amorti, Tamir, Tomar, Ortam, Atom, Miat, Rota, İmar, Orta, Aort, Amir, Mart

HIZ 4: Antika, Nakit, İntak, Kanat, Naat, Atak, İkna, İnat, Tank, Atik, Kainat

HIZ 5: Apolet, Talep, Palet, Palto, Topal, Plato, Pota, Alet, Etap, Otel, Olta

HIZ 6: Bakkal, Bakla, Kabak, Ablak, Abla, Kaba, Bal

HIZ 7: Çarpma, Parça, Rampa, Arma, Arap, Araç, Açma, Çapa, Paça, Amaç, Para, Arpa

HIZ 8: Dantel, Lanet, Adet, Alet, Tane, Edat, Dal, Ten, Nal, Delta

HIZ 9: Etamin, Matine, Anemi, Emtia, Metan, Nimet, Temin, Metin, Mine, İnat, Emin, Miat, Tane

Kelime Gezmece Tokyo – Gece Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Tokyo Gece bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GECE 1: Gündüz, Düzgün, Güdü, Dün, Düz, Gün, Güz

GECE 2: Filtre, Telif, Terfi, Litre, Fitre, Terli, Elit, Elti, Fert, File, Fire

GECE 3: Gözlük, Özgül, Öküz, Güz, Gül, Ölü, Köz, Kül, Gök, Özlük

GECE 4: Harita, Tarih, İhtar, Rahat, Atari, İhata, Hata, Ahir

GECE 5: Kabile, Bilek, Belki, Belik, İkbal, Laik, Bale, Aile, İlke, Bela, Kale

GECE 6: Kamera, Marka, Krema, Rakam, Merak, Ramak, Karma, Kamer, Krem, Kama, Arka, Kare

GECE 7: Kartal, Aktar, Tarak, Takla, Talak, Kral, Kart, Atak, Kara, Tarla

GECE 8: Mantık, Mantı, Takım, Tanık, Tanım, Kanıt, Anıt, Kına, Tank, Akın, Katı, Akım, Atık

GECE 9: Minder, Demin, Demir, Derin, Denim, Deri, mine, Emin, Emir, Mide, İnme

Kelime Gezmece Tokyo – Tapınak Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Tokyo Tapınak bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TAPINAK 1: Panter, Paten, Antre, Tren, Pare, Etap, Tane, Pert, Rant, Arp

TAPINAK 2: Oklava, Vokal, koa, Kola, Oval, Vaka, Kaval

TAPINAK 3: Sarnıç, Çınar, Nasır, Sırça, Sıçan, Asır, Çıra, Sarı, Sıra

TAPINAK 4: Adliye, İdeal, Deli, İade, Yedi, Adil, Aile, Dal, Dil

TAPINAK 5: Balçık, Balık, Açlık, Çakıl, Bıçak, Alçı, Açık, Çalı, Alıç, Çakı, Akıl, Bakı

TAPINAK 6: İpotek, Optik, Tepki, Ekip, Etki, İpek, Pike, Epik, Etik, Peki, Piko

TAPINAK 7: Boylam, Balo, Mayo, Boya, Ayol, Mola, Olay, Bal

TAPINAK 8: Kalori, Orak, Kilo, Kral, Klor, Laik, Koli, Lira, Roka, Akor, Karo, Kira

TAPINAK 9: Sandık, Kadın, Sanık, Sakın, Sadık, Kına, Kısa, Kanı, Dans, Kadı, Askı

Kelime Gezmece Tokyo – Zen Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Tokyo Zen bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ZEN 1: Statik, Taksit, Taksi, Aksi, Asit, Kast, Kist, Stat, Akit

ZEN 2: Teklif, Kitle, Telif, Tekil, Kefil, İlke, Elit, Etik, File, Elti

ZEN 3: Çakmak, Kaçmak, Kaçak, Çakma, Açma, Amaç, Kama, Akça

ZEN 4: Bateri, İbare, İbret, Baret, Tabir, Biat, Ebat, Beri, Beta, İbre

ZEN 5: Ardiye, Derya, Daire, İrade, İdare, Deri, Yedi, İade, Riya, Diyar

ZEN 6: Badire, Abide, Daire, Darbe, İdare, İrade, Deri, İbre, İade, Bade, Debi

ZEN 7: Hantal, Halat, Talan, Ahlat, Naat, Alan, Hata, Halt, Hala

ZEN 8: Kafein, Nifak, Ekin, İnek, Fani, Akne, İkna, Kafe, Fena, Naif

ZEN 9: Karbon, Banko, Barok, Korna, Kobra, Oran, Roka, Karo, Kano, Baro, Bank, Orak, Baron