Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Seul Cevapları

Kelime Gezmece Seul – Saray Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Seul Saray bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SARAY 1: Enginar, Engin, Ergin, Narin, Gani, Geri, Gine, Ring, Anne, Nane, Nine, Gar, Gen, Gri, Ani, Ari

SARAY 2: Atılgan, Anlatı, Galat, Altın, Talan, Algı, Gına, Alın, Altı, Anıt, Atıl, Atlı, Tanı, Alan, Ata, Ana, Gala

SARAY 3: Sütanne, Sünnet, Nüans, Saten, Anten, Süet, Sent, Üste, Esna, Anne, Nane, Tane, Süt, Üst, Ast, Net, Tan

SARAY 4: Rölanti, Latin, Tiran, Nötr, İlan, İnat, Lira, Rant, Tali, Ait, Alt, Ani, Ant, Ati, Nal, Nar

SARAY 5: Sadelik, Kaside, Lades, Akide, Delik, Dilek, İdeal, Kaide, Disk, Sade, Seda, Adil, Adli, Kedi, Akis, Lise, Klas

SARAY 6: Kundura, Durak, Karun, Kurna, Duru, Dank, Kuru, Kura, Duua, Dar, Kur, Nur, Ark, Kan, Kar, Nar, Rakun

SARAY 7: Kolayca, Olacak, Aylak, Kalay, Koala, Koca, Loca, Ocak, Ayol, Caka, Olay, Alay, Ayak, Kaya, Kola, Koy, Yok

SARAY 8: Istakoz, Sakız, Takoz, Kasıt, Azık, Azot, Kazı, Koza, Tazı, Zoka, Askı, Iska, Kısa, Stok, Kast, Kota, Toka

SARAY 9: Hayırlı, Hayır, Hıyar, Hırlı, Harlı, Ahır, Halı, Ayrı, Yalı, Yarı, Hır, Arı, Yıl, Hal, Har, Ray, Yar

Kelime Gezmece Seul – Uykusuz Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Seul Uykusuz bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

UYKUSUZ 1: Çözelti, Etçil, Tezli, Özel, Özet, Elçi, İlçe, Elit, Elti, Etli, Çöl, Öte, Çil, Çit, Tiz, Zil, Çile

UYKUSUZ 2: Gösteri, Sergi, İster, Tesir, Göre, Töre, Gres, Geri, Esir, Rest, Seri, Site, Ters, Tire, Örs, Öte, Gri

UYKUSUZ 3: Dağbaşı, Bağdaş, Bağış, Aşağı, Ağda, Bağa, Adaş, Bağ, Dağ, Ağı, Ağa, Dış, Baş, Şad, Aşı, Aba, Ada

UYKUSUZ 4: Çökelek, Çökel, Köçek, Ölçek, Kelek, Ökçe, Köle,Keçe, Elek, Leke, Çöl, Kök, Çek, Kek, Kel

UYKUSUZ 5: Komando, Donma, Moda, Odak, Dank, Koma, Kano, Mod, Dam, Don, Kod, Oda, Nam, Ona, Kan, Moka

UYKUSUZ 6: Daracık, Adacık, Karacı, Aracı, Kırca, Kadar, Cadı, Acar, Caka, Darı, Kadı, Arık, Irak, Arka, Acı, Irk, Kır

UYKUSUZ 7: Dalalet, Adalet, Adale, Adeta, Delta, Adet, Data, Edat, Alet, Lala, Lale, Lata, Dal, Eda, Tel, Ela, Ata

UYKUSUZ 8: Geçimli, İlgeç, Çelim, İmleç, Gemi, İçme, İlgi, Çile, Elçi, İçli, İlçe, Elim, İlim, Lime, Çim, Lig, Geç

UYKUSUZ 9: Korkunç, Konuk, Korku, Koruk, Okçu, Oruç, Koku, Konu, Koru, Okur, Onur, Çok, Koç, Kor, Kur, Nur, Konç

Kelime Gezmece Seul – Sakura Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Seul Sakura bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SAKURA 1: Daniska, Nadas, Sadak, Aksan, İskan, Sakin, Sanki, Dans, Disk, Sada, Aksi, Dank, Saik, Saka, Saki, Kani, İkna

SAKURA 2: Yapışık, Kapış, Kayıp, Kayış, Ayıp, Yapı, Işık, Kapı, Aşık, Kıyı, Şap, Pay, Yaş, Kap, Kış, Aşk, Kaş

SAKURA 3: Dahilen, Nihale, Dahil, Hande, Halen, İhale, Denli, İdeal, Ladin, Aleni, Dahi, Deha, Hadi, İlan, Hale, Hane, Hani

SAKURA 4: Masmavi, Avam, Mavi, Amma, Asma, İmam, Mama, Masa, Sima, Sav, Mis, Sim, Ama, Asa, Asi, İma, Vasi

SAKURA 5: Dönemeç, Dönem, Dönme, Ödeme, Demeç, Çemen, Ödem, Önem, Çene, Dem,

SAKURA 6: Acizane, Cezai, Zenci, Aciz, Caiz, Ceza, Ecza, Anca, Cani, Ezan, İnce, Nice, Zina, Caz, Naz, Zan, Eza

SAKURA 7: Kızamık, Mızıka, Zıkkım, Kımız, Kızık, Kazık, Kızak, Azık, Mazı, Kazı, Zamk, Akım, Azı, Kız, Zam, Kaz, Kak

SAKURA 8: Yaşasın, Şayan, Sayın, Yansı, Yaşa, Şans, Asya, Aynı, Yasa, Sana, Sanı, Aşı, Şan, Ana, San, Aya, Ayan

SAKURA 9: Altıncı, Alıntı, Acılı, Alıcı, Ilıca, Canlı, Altın, Tını, Alın, Anıt, Atıl, Tanı, Acı, Can, Anı, Alt, Nal

Kelime Gezmece Seul – Kutsal Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Seul Kutsal bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KUTSAL 1: Darbuka, Burada, Bardak, Burak, Budak, Durak, Kadar, Duba, Abuk, Urba, Adak, Bark, Kura, Kaba, Arka, Kara

KUTSAL 2: Düzenli, Düzine, Düzen, Deniz, Dizel, Zinde, Denli, Dize, Deli, Düz, Diz, Zül, Dün, Zil, Dil, İle, Nil

KUTSAL 3: Gerilla, Galeri, Gaile, Gelir, Legal, Geri, Aile, Elli, İlla, İlle, Lale, Lira, Gar, Gri, Lig, Lir, Ralli

KUTSAL 4: Danışık, Kışın, Aşkın, Nakış, Kadın, Işık, Işın, Akış, Aşık, Dank, Akın, Kanı, Kına, Dış, Kış, Şık, Aşk

KUTSAL 5: Avantaj, Avanta, Tavan, Vatan, Ajan, Jant, Tava, Vaat, Vana, Naat, Tav, Van, Ana, Ant, Ata, Tan

KUTSAL 6: Eskiden, Endeks, İndeks, Desen, Denek, Diken, Kendi, Eksen, Esnek, Kesin, Sinek, Disk, Denk, Kedi, Ense, Esen, Esin

KUTSAL 7: Genetik, Etken, Etkin, Etnik, Keten, Tekin, Tekne, Gene, Ekin, Kent, Teke, İken, İnek, Etik, Etki, Etek, Kene, Kenet

KUTSAL 8: Kolordu, Doruk, Doku, Dolu, Doru, Ordu, Koro, Koru, Okul, Okur, Oluk, Rulo, Klor, Kod, Kor, Kur, Rol

KUTSAL 9: Danışma, Şamdan, Şaman, Adına, Manda, Adaş, Adım, Maaş, Maşa, Adam, Dama, Naaş, Dana, Aman, Mana, Dış, Şad

Kelime Gezmece Seul – Şehir Kapısı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Seul Şehir Kapısı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ŞEHİR KAPISI 1: Bariyer, Abiye, Birey, Birer, İbare, Bayi, Bari, Beri, Bira, İbre, Riya, Bay, Bey, Abi, Bir, Rab, Yer

ŞEHİR KAPISI 2: Deneyim, Medeni, Yemeni, Deyim, Deney, Demin, Denim, Yemin, Diye, Yedi, Niye, Yeni, Yine, Emin, Mide, Mine, Midye

ŞEHİR KAPISI 3: Gebelik, Ebelik, Belge, Bilge, Belki, Bilek, Gebe, Bile, Elek, İlke, Leke, Ege, Lig, Bel, Ebe, İle, İlk

ŞEHİR KAPISI 4: Rekabet, Bekaret, Ekarte, Baret, Bekar, Berat, Beter, Kerte, Raket, Rekat, Teker, Bere, Berk, Ebat, Ebet, Kabe, Kart

ŞEHİR KAPISI 5: Davalık, Davalı, Vakıa, Kaval, Dalak, Dava, Aval, Vaka, Kadı, Alık, Kala, Akıl, Lav, Ada, Dal, Kıl, Ala

ŞEHİR KAPISI 6: Yaşantı, Yaşıt, Yatış, Şayan, Tanış, Yanıt, Atış, Aynı, Naaş, Ayan, Ayna, Anıt, Tanı, Naat, Yaş, Taş, Şan, Ataş

ŞEHİR KAPISI 7: Kötürüm, Ötürü, Kömür, Tümör, Örtük, Türkü, Ömür, Kötü, Örtü, Ümük, Kürt, Türk, Ütü, Tüm, Kür, Küt, Tür

ŞEHİR KAPISI 8: Gedikli, Delgi, Delik, Gedik, Dilek, Ekili, Gidi, İlgi, Deli, Kedi, İlik, Lig, Dek, Dik, Dil, Kel, İki

ŞEHİR KAPISI 9: Gönderi, Gönder, Dirgen, Döner, Önder, Dergi, Gider, Öneri, Ergin, Derin, Göre, Ören, Ring, Deri, Geri, Gine

Kelime Gezmece Seul – Aşk Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Seul Aşk Kapısı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

AŞK 1: Düzeyli, Düzey, Yediz, Dizel, Dize, Diye, Yedi, Düz, Üye, Yüzde, Zül, Diz, Zil, Yel, Yüz, Dil, Diyez

AŞK 2: Coşkulu, Koşucu, Coşku, Koşul, Kolcu, Oluş, Koşu, Okul, Oluk, Kloş, Cuk, Kuş, Loş, Şok, Ulu, Kol, Kul

AŞK 3: Deklare, Dekar, Kader, Keder, Ekler, Keler, Dere, Derk, Eder, Elde, Elek, Kale, Kare, Kere, Kral, Leke, Reel

AŞK 4: İdamlık, Kadim, Madik, Alkım, İmalı, İkmal, Kamil, Klima, Malik, Adım, Adil, Akım, Laik, İmla, İmal, Akil, Mika

AŞK 5: Entegre, Ergen, Gene, Eren, Nere, Tere, Tren, Ege, Gen, Net, Ret, Ten, Ter, Eter

AŞK 6: Giderek, Gerdek, Dergi, Gedik, Gider, Gerek, Kredi, Keder, Geri, Grek, Dere, Deri, Erik, Kedi, Gri, Kir, Dik

AŞK 7: Kifayet, Afiyet, Kafiye, Takiye, Fiyat, Keyfi, Keyif, Aktif, Yekta, Yetki, Tayf, Kafe, Kafi, Ayet, Yeti, Etik, Atik

AŞK 8: İdareci, Derici, İrice, Daire, İdare, İdari, İrade, İradi, Cari, İcra, Rica, Dair, Diri, İade, İri, Dar, Eda

AŞK 9: Görümce, Görüm, Görme, Gömü, Örgü, Göre, Ömür, Örme, Öcü, Gür, Gem, Cem, Üre, Öge, Müge