Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Moskova Cevapları

Kelime Gezmece Moskova – Günaydın Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Moskova Günaydın bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GÜNAYDIN 1: Kulüp, Kulp, Küp, Pul, Kül, Kul

GÜNAYDIN 2: Balık, Akıl, Bal, Kal, Kıl, Alık

GÜNAYDIN 3: Külah, Halk, Akü, Hak, Hal, Kah, Kal, Kül

GÜNAYDIN 4: Mayın, Aynı, Anı, Ayı, Nam, Yan,

GÜNAYDIN 5: Ölçüt, Ölçü, Çöl, Ölü, Tül

GÜNAYDIN 6: Savcı, Avcı, Cıva, Sıva, Sav, Acı, Sac

GÜNAYDIN 7: Lüzum, Zulüm, Muz, Zum, Zül

GÜNAYDIN 8: Seyis, Yeis, Ses, Sis, İse

GÜNAYDIN 9: Koyun, Konu, Koyu, Oyuk, Oyun, Koy, Yok

Kelime Gezmece Moskova – Kızıl Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Moskova Kızıl bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KIZIL 1: Mutlu, Tulum, Umut, Ulu

KIZIL 2: Süper, Püre, Süre, Pür, Üre, Pes

KIZIL 3: Tatlı, Altı, Atıl, Atlı, Alt, Tat

KIZIL 4: Sevap, Apse, Sap, Sav, Pas, Pes

KIZIL 5: Tekel, Elek, Etek, Kete, Leke, Teke, Kel, Ket, Tek, Tel, Telek

KIZIL 6: Barut, Tabur, Tabu, Tura, But, Rab, Tur

KIZIL 7: Ardıç, Çadır, Çıra, Darı, Açı, Dar, Arı

KIZIL 8: Çarşı, Çıra, Aşçı, Şıra, Açı, Arı, Çar, Arş, Aşı

KIZIL 9: Siper, Peri, Seri, Reis, Esir, Pes, Pis, Pire

Kelime Gezmece Moskova – Matruşka Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Moskova Matruşka bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MATRUŞKA 1: Sofra, Fors, Sofa, Sarf, Fos, Saf, Far, Raf

MATRUŞKA 2: Hariç, İhraç, Harç, Ahir, Haç, Hiç, Çar

MATRUŞKA 3: Dolgu, Dolu, Olgu, Dul, Gol

MATRUŞKA 4: Çanta, Naat, Ana, Ant, Ata, Çan, Çat, Taç, Tan, Anaç

MATRUŞKA 5: Beniz, İzbe, Nebi, Ben, Bez, Bin, Biz

MATRUŞKA 6: Gamze, Mega, Eza, Gam, Gaz, Gem, Gez, Zam

MATRUŞKA 7: Sedir, Deri, Seri, Ders, Esir, Reis, Ser

MATRUŞKA 8: Bıçak, Açık, Çakı, Kaçı, Açı, Çak, Kaç, Bakı

MATRUŞKA 9: Tuzak, Akut, Uzak, Aut, Kat, Kaz, Tuz, Zat

Kelime Gezmece Moskova – Manzara Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Moskova Manzara bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MANZARA 1: Yahni, Ayin, Hain, Hani, İhya, Ani, Han, Hin, Yan

MANZARA 2: Barış, Şıra, Arı, Bar, Rab, Arş, Aşı, Baş

MANZARA 3: Kargo, Roka, Argo, Gar, Kar, Kor, Orak

MANZARA 4: Punto, Topu, Punt, Pot, Put, Top, Not, Ton

MANZARA 5: Çukur, Uçkur, Kuru, Uçuk, Kur

MANZARA 6: Beton, Bent, Bone, Ben, Bot, Net, Not, Ten, Ton

MANZARA 7: Helva, Levha, Alev, Evla, Hale, Hela, Ela, Hal, Lav, Vale

MANZARA 8: Kazan, Anka, Kaza, Ana, Aza, Kan, Kaz, Naz, Zan

MANZARA 9: Pamuk, Kamp, Kamu, Kuma, Kupa, Puma, Kap, Kum, Pak

Kelime Gezmece Moskova – Katedral Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Moskova Katedral bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KATEDRAL 1: Çığlık, Kılıç, Çıkı, Ilık, Çığ, Kıl

KATEDRAL 2: Uyuşuk, Kuyu, Kuş, Uyku

KATEDRAL 3: Çengel, Genel, Engel, Çene, Genç, Gen, Ege

KATEDRAL 4: Bornoz, Bronz, Bono, Ozon, Bor, Boz, Zor

KATEDRAL 5: Peçete, Çete, Peçe, Tepe, Pet

KATEDRAL 6: Sülale, Lale, Ela, Lal, Sal, Sel, Lüle

KATEDRAL 7: Doktor, Koro, Kort, Kor, Kot, Oto, Rot, Tok, Kod

KATEDRAL 8: Zincir, İncir, İnci, İrin, İzci, İzin, Cin, İri

KATEDRAL 9: Özveri, Vezir, Zirve, Vize, Veri, Rize

Kelime Gezmece Moskova – Kar Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Moskova Kar bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KAR 1: Cetvel, Velet, Ecel, Evet, Cet, Tel, Telve

KAR 2: Dürbün, Dünür, Ürün, Dün

KAR 3: Futbol, Bolu, Otlu, Bol, Bot, Bul, But, Fol

KAR 4: Göçebe, Gebe, Ebe, Geç, Göç, Ege, Öge

KAR 5: Pirinç, İçin, İrin, Çin, Çip, İnç, İri, Pir, Pin, Çini

KAR 6: Sözcük, Sözcü, Öksüz, Öküz, Cüz, Köz, Öcü, Söz, Küs

KAR 7: Sünepe, Nesep, Pense, Sene, Ense, Sen, Pes

KAR 8: Tribün, Türbin, Brüt, Bin, Bir, Bit, Tür

KAR 9: Erişte, Tere, Eşit, İşte, Şer, Şerit