Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Marakeş Cevapları

Kelime Gezmece Marakeş – Koridor Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Marakeş Koridor bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KORİDOR 1: Meraklı, Kremalı, Reklam, Irmak, Rakım, Emlak, Kalem, Kamer, Kelam, Kemal, Akım, Elma, Krem, Kale, Kare, Kral

KORİDOR 2: Seküler, Küresel, Sürek, Ülker, Ekser, Keser, Ekler, Lüks, Süre, Küre, Ülke, Sele, Eser, Leke, Reel, Ülser

KORİDOR 3: Ahtopot, Hatta, Tahta, Paha, Hata, Pata, Taht, Tapa, Taat, Pota, Hop, Hap, Pot, Top, Hat, Tat

KORİDOR 4: Alegori, Galeri, Goril, Gaile, Gelir, Argo, Geri, Oral, Aile, Eril, Lira, Ego, Gol, Gar, Gri, Lig, Alo

KORİDOR 5: Ayrıntı, Ayrıt, Tayın, Yanıt, Yarın, Yatır, Tanrı, Aynı, Yarı, Itır, Tını, Anıt, Artı, Tanı, Rant

KORİDOR 6: Cezaevi, Vecize, Cevaz, Ceviz, Veciz, Zevce, Avize, Cezai, İvaz, Vaiz, Vize, Aciz, Caiz, Ecza, Ceza, Evci

KORİDOR 7: Alemdar, Amade, Damar, Damla, Drama, Adale, Alarm, Maral, Dama, Dram, Dara, Amel, Arma, Lama, Mera

KORİDOR 8: Haberci, Ceriha, Hercai, Rahibe, Bahir, Bahri, Haber, Harbi, İhbar, Cebir, Cebri, İbare, Heba, Hibe, Ahir, Cari, Rica

KORİDOR 9: Üşengeç, Güneş, Üçgen, Üşenç, Geçen, Geçe, Genç, Gene, Çene, Neşe, Güç, Çüş, Geç, Gün, Ege, Gen, Şen

Kelime Gezmece Marakeş – Geçit Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Marakeş Geçit bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GEÇİT 1: Bankacı, Bacak, Ancak, Kanca, Nacak, Bakan, Kaban, Bacı, Caba, Anca, Caka, Bank, Kaba, Kanı, Anka

GEÇİT 2: Piyango, Piyano, Nogay, Piyon, Yonga, Gaip, Yoga, Yogi, Pano, Gani, İyon, Onay, Ayin, Ayni, Yani

GEÇİT 3: Denetçi, Çetin, İçten, Dinç, Çene, Çete, Nite, Tein, Deni, Çit, İnç, Din, Net, Ten, İde, Eti

GEÇİT 4: Sükunet, Sükun, Sükut, Sütun, Nükte, Tünek, Nüks, Süet, Süne, Üste, Sent, Kent, Küs, Süt, Kut, Set

GEÇİT 5: Pervane, Perva, Evren, Revan, Enva, Evre, Neva, Reva, Pare, Eren, Nere, Var, Nar, Nev, Arp, Pena

GEÇİT 6: Dostane, Destan, Aseton, Senato, Sonda, Sadet, Saten, Dost, Soda, Dans, Done, Seda, Sote, Esna, Tane, Nota, Edat

GEÇİT 7: Altyapı, Yapıt, Yalpa, Aptal, Ayıp, Yapı, Tıpa, Lapa, Pala, Pata, Tapa, Yalı, Alay, Ayla, Altı, Atıl, Lata

GEÇİT 8: Retorik, Teorik, Kriter, Rekor, Roket, Teori, Torik, Triko, Tekir, Terki, Kort, Tork, Erik, Etki, Terk, Tire

GEÇİT 9: Prensip, Espri, Prens, Siper, Serin, Siren, Nesir, Pire, Pres, Peri, Reis, Seri, Sine, Esin, Pens

Kelime Gezmece Marakeş – Emek Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Marakeş Emek bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

EMEK 1: Gözetim, Mezgit, Gizem, Gitme, Temiz, Göze, Özge, Özet, Ezgi, Gezi, Ötme, Gemi, İmge, İtme

EMEK 2: Statüko, Statü, Üstat, Katot, Tokat, Kaos, Sako, Stok, Tost, Kast, Kota, Stat, Toka, Üst, Akü, Küt, Ast

EMEK 3: Alkolik, Alkol, Kolik, Lokal, Kikla, Kilo, Kola, Koli, Okka, Akik, Akil, İlla, Klik, Laik

EMEK 4: Pizzacı, Cazip, Pizza, Pazı, İcap, Aciz, Caiz, Zıp, Cız, Cip, Acı, Caz, Aziz

EMEK 5: Polemik, Komple, İlmek, Melik, Piko, Epik, Klip, Peki, Pike, Komi, Ekim, Ekol, Elim, Kilo, Koli

EMEK 6: Rapsodi, Parodi, Darp, Paso, Posa, Sopa, Spor, Pars, Sarp, Soda, Dair, Asri, Sair, Dip, Pos

EMEK 7: Patolog, Galop, Palto, Plato, Polat, Tolga, Logo, Polo, Olta, Gol, Pot, Top, Alt, Alo, Alp

EMEK 8: Delilik, Delikli, Delik, Dilli, İlkel, Kelli, Ellik, İlle, İlke, Elli, Dik, Dil, İki, İlk, Kedi, Delil

EMEK 9: Pösteki, Kispet, Septik, Öteki, Tepsi, Tepik, Tepki, İstek, Kesit, Etki, Ökse, Pist, Site, Eski, Kist, Seki

Kelime Gezmece Marakeş – Antika Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Marakeş Antika bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ANTİKA 1: Belagat, Galeta, Tabela, Baget, Galat, Balta, Tabla, Tebaa, Abla, Gala, Bala, Bale, Beta, Atel, Lata, Tela

ANTİKA 2: Biyogaz, Yobaz, Gayz, Gazi, Yoga, Yogi, Boza, Gabi, Boya, Zayi, Ziya, Bayi, Abi, Boz, Yoz, Baz, Biz

ANTİKA 3: Hazırcı, Hızır, Hazır, Hızar, Arıcı, Zırh, Hacı, Ahır, Arız, Rıza, Hız, Irz, Zar, Arı, Hac, Haz, Razı

ANTİKA 4: Duyarlı, Duyar, Dualı, Uyarı, Yular, Dayı, Adıl, Yarı, Duy, Yad, Yıl, Dal, Ray

ANTİKA 5: Jelatin, Ajite, Jilet, Aleni, Lanet, Latin, Nitel, Telin, Jale, Jant, Elit, İlan, Nail, Tali, Tane, Aile

ANTİKA 6: Taassup, Pusat, Pasta, Susta, Asap, Sapa, Tapu, Pata, Tapa, Usta, Saat, Tasa, Pus, Put, Tas, Ata, Sap

ANTİKA 7: Geçerli, Geçer, Gereç, Gelir, Reçel, Geçe, Geri, Çeri, Elçi, İçre, Eril, Çile, Geç, Çil, Gri, Gerçi

ANTİKA 8: Madalya, Yalama, Dalya, Damla, Maada, Aday, Adam, Maya, Alay, Lama, Yad, Dam, Ada, Dal, Ama, Lam

ANTİKA 9: Yakamoz, Yazma, Kazma, Oymak, Yamak, Ayaz, Koza, Mayo, Oyma, Zamk, Zoka, Kaza, Yama, Koma, Yaka, Kama

Kelime Gezmece Marakeş – Liman Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Marakeş Liman bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

LİMAN 1: İkincil, İkinci, İncik, İncil, İkili, İlkin, İnci, İlik, Cin, İki, İlk, Kil, Kin, Nil

LİMAN 2: Jakoben, Abone, Banko, Obje, Bone, Bank, Beka, Kano, Akne, Bej, Oje, Boa, Oba, Ben, Kan, Kabe

LİMAN 3: Bereket, Erkete, Tereke, Beter, Teker, Bere, Berk, Ebet, Kere, Teke, Tere, Terk, Bre, Ret, Tek

LİMAN 4: Klakson, Akson, Kasko, Salon, Sokak, Solak, Konak, Kaos, Sako, Kano, Kask, Klas, Kola, Okka, Klan

LİMAN 5: Saldırı, Sarılı, Sıralı, Asılı, Sırlı, Sadır, Adıl, Adlı, Darı, Asıl, Salı, Sarı, Sıla, Sıra, Arlı

LİMAN 6: Hasetçi, Haset, Sahte, Ahit, Çita, Asit, Site, Haç, Hiç, Has, Saç, Taç, Çit, Asi, Ait, Sahi

LİMAN 7: İstisna, Asist, Sinsi, İsnat, İtina, Asit, Nisa, İnat, Sis, Ast, Ani, Tan, Ati, Sini, Sit

LİMAN 8: Sorumlu, Oluru, Mors, Omur, Soru, Ulus, Umur, Uslu, Usul, Olur, Rulo, Som, Mor, Rum, Rus, Sol, Sur

LİMAN 9: Magazin, Manga, Azami, Azman, Mizan, Namaz, Nizam, Zaman, Mania, Gaza, Gazi, Gama, Azim, Gani, İmza, Mana, İman

Kelime Gezmece Marakeş – Meydan Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Marakeş Meydan bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MEYDAN 1: Marifet, Tarife, Firma, Arife, Etraf, Fitre, İftar, Tarif, Tamir, Terim, Amfi, Afet, Arif, Fare, Mart, Mert, Terfi

MEYDAN 2: Ortalık, Torlak, Akort, Artık, Kalıt, Katır, Kırat, Ortak, Otlak, Akıl, Kort, Kota, Arık, Artı, Atıl, Katı, Kıta

MEYDAN 3: Andezit, Deniz, Zinde, Zaten, Tedai, Dize, Zade, Ezan, İzan, Nazi, Taze, Edat, İade, Nida, Tane, Zati

MEYDAN 4: Yapısal, Yalpa, Palas, Salya, Yasal, Ayıp, Yapı, Sıpa, Sapa, Pala, Sayı, Asya, Yalı, Yasa, Alay, Asıl, Asla

MEYDAN 5: İhtiras, Tarihi, Haris, Hisar, Sihir, İhtar, Tarih, Tirsi, Siirt, Hars, Sahi, Ahir, Asit, İrsi, Star, Rast, Sair

MEYDAN 6: Aldırış, Dışarı, Dalış, Aşırı, Işıl, Alış, Adıl, Darı, Dış, Şad, Aşı, Arş, Şal, Dal, Dar, Arı

MEYDAN 7: Anıtsal, Anlatı, Nasıl, Altın, Aslan, Atlas, Sanal, Sanat, Talan, Asıl, Salı, Saat, Salt, Alın, Alan, Altı, Anıt

MEYDAN 8: Abidevi, İvedi, Abide, Deva, Vade, Vadi, Veba, Veda, Vida, Bade, Badi, Bide, Debi, İade, İdea, Abi, Dev

MEYDAN 9: Utangaç, Angut, Utanç, Çanta, Naat, Anaç, Gut, Çan, Taç, Ana, Ant, Ata, Tan, Tunç