Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Dubrovnik Cevapları

Kelime Gezmece Dubrovnik – Kale Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubrovnik Kale bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KALE 1: Duyurma, Uydurma, Radyum, Duyum, Yudum, Duyma, Dumur, Durum, Duyar, Uyuma, Yumru, Durma, Duyu, Uydu, Uyum, Duru, Dram, Umur

KALE 2: Mayınlı, Ilıman, Mayın, Yalım, Yılma, Ilıma, Yalın, Yanlı, Yılan, Namlı, Aynı, Yalı, Alım, Ayı, Yıl, Yal, Yan

KALE 3: Düalizm, İlzam, Zalim, Azim, İmza, Mazi, Azil, Düz, Diz, Zül, Zam, Dam, Laz, Zil, Dal, Dil

KALE 4: Muharip, Muhrip, Mihrap, Rahip, Hamur, Hurma, Mahur, İhram, Mahir, Rahim, Harp, Puma, Hami, İmha, Mihr, Prim, Amip

KALE 5: Delirme, Erdemli, Dileme, Delme, Demir, Demli, Derme, Dilme, Erdem, Lider, Erime, Rimel, Deme, Eder, Elde, Eril, Reel

KALE 6: Hanbeli, Nihale, Albeni, Bienal, Halen, İhale, İlahe, İlhan, Aleni, Heba, Hibe, Ehil, Bale, Ehli, Hale, Hane, Bina

KALE 7: Klasman, Maslak, Salmak, Sanmak, Aksam, Kanal, Skala, Malak, Makas, Masal, Sakal, Sanal, Saman, Aksan, Alman, Aslan

KALE 8: Kurumak, Kurmak, Kumru, Kurum, Kumar, Kuram, Kurma, Kura, Umur, Kamu, Kuru, Kuma, Kum, Kur, Rum, Kurak

KALE 9: Hoppala, Hoppa, Paha, Papa, Opal, Hala, Lapa, Pala, Hop, Pop, Hap, Alp, Hal, Hol Lop

Kelime Gezmece Dubrovnik – Davet Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubrovnik Davet bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

DAVET 1: Çizgili, Çizili, Çizgi, Gizli, İlgi, İçli, Çizi, Giz, Lig, Çil, Zil

DAVET 2: Gabavet, Baget, Tebaa, Veba, Tava, Vaat, Abat, Beta, Ebat, Taba, Tav, Bet, Tab, Ata, Ate

DAVET 3: İkebana, Kabine, Abani, Bakan, Banka, Binek, Kaban, Kabin, Baki, Bana, Bani, Bank, Beka, Kabe, İkna, Akne, Bina

DAVET 4: Helvacı, Helva, Levha, Avcı, Cıva, Hacı, Alev, Evla, Leva, Vale, Halı, Hale, Hela, Hac, Lav, Acı, Leh

DAVET 5: Kaçıncı, Akıncı, Akıcı, Çıkın, Çakın, Çıkı, Açık, Açkı, Çakı, Kaçı, Kına, Acı, Açı, Cık, Can, Çan, Kaç

DAVET 6: Bileşen, Neşeli, Beleş, Beşli, Belen, Eşli, Neşe, Enli, Beş, Şen, Bel, Ben, Bin

DAVET 7: Kanatlı, Analık, Anlatı, Altın, Anlık, Kalın, Kanıt, Kanlı, Katlı, Tanık, Kalan, Kanal, Kanat, Talan, Takla, Atalık

DAVET 8: İspanya, Piyasa, Sanayi, Nasip, Sapan, İsyan, Yasin, Asap, Sapa, Asya, Yasa, Ayan, Ayin, Ayna, Yani, Pay, Pis

DAVET 9: Avlamak, Kavlama, Aklama, Maval, Kaval, Almak, Alaka, Kalma, Malak, Avlak, Avam, Vaka, Kav, Lav

Kelime Gezmece Dubrovnik – Manzara Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubrovnik Manzara bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MANZARA 1: Methiye, Heyet, Yetim, Yetme, Yitme, Yeme, Yeti, Etme, İtme, Hey, Hem, Hit, Mey, Yem, Mit, Tim, Eti

MANZARA 2: Kazulet, Tuzak, Tuzla, Uzlet, Zekat, Uzak, Keza, Taze, Zeka, Akut, Kule, Ulak, Kale, Kuz, Tuz, Kaz, Zula

MANZARA 3: Doğurma, Doğram, Mağdur, Doğum, Doğma, Doğru, Domur, Dorum, Durma, Doğu, Doğa, Doru, Moda, Ordu, Dram, Omur

MANZARA 4: Kertmek, Kertme, Mertek, Ekmek, Ermek, Etmek, Kemer, Kerem, Meret, Metre, Tekme, Erkek, Kekre, Kerte, Teker, Tekke

MANZARA 5: Bölüşme, Ölmüş, Bölüm, Bölme, Möble, Ölüm, Ölme, Ölü, Beş, Leş, Bel, Leb

MANZARA 6: Buzhane, Hazne, Zebun, Hane, Ezan, Haz, Buz, Ahu, Baz, Bez, Hun, Zan, Bazen, Han

MANZARA 7: Masalcı, Asılma, Asmalı, Islama, Acıma, Camlı, Malcı, Masal, Salam, Salma, Amca, Asma, Masa, Salı, Sıla, Asla

MANZARA 8: Buharlı, Buralı, Buhar, Harlı, Ahır, Halı, Ahu, Hır, Ruh, Hal, Har, Bal, Arı

MANZARA 9: Küratör, Kütör, Örtük, Aktör, Rötar, Kötü, Örtü, Kürt, Türk, Kart, Kör, Akü, Kür, Küt, Tür

Kelime Gezmece Dubrovnik – Gizem Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubrovnik Gizem bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GİZEM 1: Lalezar, Lazer, Araz, Azar, Arz, Aza, Eza, Laz, Zar, Lal, Lale, Lale

GİZEM 2: Kokutma, Okutmak, Komuta, Okumak, Tokmak, Komut, Kokma, Amut, Atom, Kamu, Koku, Koma, Kuma, Moka, Kota, Toka

GİZEM 3: Mahşeri, Mahşer, Hamiş, Haşir, Şehir, Harem, İhram, Mahir, Rahim, Ermiş, Şerh, Hami, İmha, Marş, Şema, Şair

GİZEM 4: Kabotaj, Batak, Tabak, Abat, Kaba, Taba, Kota, Toka, Atak, Taka, Bot, Kot, Tok, Ata, Kat

GİZEM 5: Meyilli, İlmiye, Milli, Elim, İlim, İlmi, Lime, Elli, İlle, Yem, İyi, Yel, İle, Mil, İye, Meyil

GİZEM 6: Kalafat, Falaka, Fakat, Kalfa, Alaka, Takla, Talak, Afal, Alfa, Faal, Kafa, Atak, Taka, Lata, Fak, Fal, Laf

GİZEM 7: Mecazen, Cenaze, Mecaz, Encam, Ceza, Ecza, Acem, Ezme, Meze, Ezan, Caz, Cam, Cem, Zam, Can

GİZEM 8: Muallim, Malum, Mamul, Umma, İmam, Alim, İmla, Mali, İlla, Mum, Mal, Mil

GİZEM 9: Makrome, Makro, Meram, Kamer, Krema, Merak, Amme, Koma, Krom, Moka, Krem, Roka, Kare, Marke

Kelime Gezmece Dubrovnik – Kiremit Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubrovnik Kiremit bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KİREMİT 1: Modaevi, Devam, Video, Deva, Ovma, Vade, Vadi, Veda, Vida, İvme, Mavi, Demo, Moda, İade, İdea, Dev, Dem

KİREMİT 2: Resimci, Cisim, Sicim, Cimri, Cirim, Merci, Resim, Resmi, İsim, Emir, Esir, İris, Reis, Seri, Mis, Sim

KİREMİT 3: Islanma, Salınma, Asılma, Asmalı, Islama, Sınama, Alınma, Manalı, Masal, Nasıl, Salam, Saman, Alman, Sanal, Aslan

KİREMİT 4: Brokoli, Blok, Lobi, Koro, Kilo, Klor, Bol, Bor, Bir, Kol, Kil, Rol, İlk, Kir, Koli

KİREMİT 5: Sorunlu, Onurlu, Oluru, Sonlu, Sorun, Unsur, Nurlu, Soru, Sulu, Sunu, Ulus, Uslu, Usul, Olur, Onlu, Onur, Rulo

KİREMİT 6: İntihar, Tarihi, İhtar, Nihai, Tahin, Tarih, İtina, Tiran, Ahir, Ahit, İnat, İrin, Rant

KİREMİT 7: Sayfiye, Safi, Sefa, Yeis, Fay, Fas, Fes, Saf, İfa, Yay, Yas, İye, Asi

KİREMİT 8: Paletli, İptal, Palet, Pelit, Talep, Talip, Etap, Pati, Aile, Alet, Elit, Elli, Lale, Pil, Tip, Elti, İllet

KİREMİT 9: Sefahat, Safha, Sahaf, Hafta, Fesat, Hasat, Haset, Hasta, Sahte, Safa, Sefa, Afet, Saha, Hata, Saat, Tasa

Kelime Gezmece Dubrovnik – Yağmurlu Bir Gün Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubrovnik Yağmurlu Bir Gün bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

YAĞMURLU BİR GÜN 1: Kaporta, Kaparo, Toprak, Topak, Parka, Patak, Akort, Ortak, Karat, Aktar, Katar, Tarak, Tork, Rota, Pota, Kort, Park

YAĞMURLU BİR GÜN 2: Silahlı, İhlaslı, Hasıl, Islah, Halis, İhlas, İshal, Sahil, Silah, Hilal, İhlal, Halı, Sahi, Asil, Asıl, Salı

YAĞMURLU BİR GÜN 3: Nazenin, Ezan, İzan, Nazi, Anne, Nine, Eza, Naz, Zan, Ani, Nan, Nane

YAĞMURLU BİR GÜN 4: Sürtmek, Sürmek, Tümsek, Kümes, Küsme, Sümer, Sürme, Sürek, Sütre, Ürkme, Ütmek, Küme, Süet, Süre, Terk, Semt, Mert

YAĞMURLU BİR GÜN 5: Tambura, Tambur, Burma, Rumba, Ambar, Barut, Batma, Batur, Tabur, Armut, Murat, Artma, Tabu, Amut, Mart, Tura

YAĞMURLU BİR GÜN 6: Evcimen, Cemevi, İvecen, İmece, Evci, İvme, Evin, İnce, Nice, Emen, Emin, İnme, Mine, Nev, Cem, Cin, Nem

YAĞMURLU BİR GÜN 7: Tarihçe, Ahiret, Hariç, Ahret, İhtar, Tarih, Tehir, Harç, Çare, Çita, Tire, İçre, Haç, Hiç, İhraç, Çeri

YAĞMURLU BİR GÜN 8: Akıtmak, Tıkamak, Tıkmak, Katmak, Takmak, Takım, Akmak, Atmak, Kakma, Katık, Katkı, Katma, Takma, Katı, Kıta, Atkı

YAĞMURLU BİR GÜN 9: Lügatçe, Güleç, Lügat, Alet, Atel, Tela, Güç, Geç, Gül, Taç, Tül, Alt, Tel, Ela