Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Dubai Cevapları

Kelime Gezmece Dubai – Burj El Arab Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubai Burj El Arab bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

BURJ EL ARAB 1: Birader, Badire, Abide, Darbe, Derbi, Birer, Daire, İbare, İdare, İdrar, İrade, Badi, Debi, Bari, Beri, Bira, Deri

BURJ EL ARAB 2: Devamlı, Devam, Mevla, Damlı, Edalı, Deva, Vade, Veda, Alev, Evla, Leva, Vale, Adım, Adem, Adıl, Dev, Lav, Dam, Dal

BURJ EL ARAB 3: Obsesif, Fobi, Ofis, Sobe, Beis, Besi, Fos, Fes, Sos, Ses, Sis

BURJ EL ARAB 4: Alıngan, Nalın, Nalan, Algı, Gala, Alın, Alan, Anı, Alg, Ala, Ana, Nal, Nan, Gına

BURJ EL ARAB 5: Entropi, Protein, Peron, Piton, Potin, Noter, Tenor, Teori, Toner, Tiner, Repo, Peni, Peri, Pert, Pire, Tein

BURJ EL ARAB 6: Safiyet, Tasfiye, Afiyet, Fiyat, Fesat, İfsat, Seyit, Tayf, Safi, Sefa, Saye, Yeti, Asit, Site, Fay, Aft, Set

BURJ EL ARAB 7: Senkron, Konser, Korse, Kros, Skor, Sone, Kron, Neon, Renk, Son, Eko, Kor, Sek, Sen, Ser

BURJ EL ARAB 8: Daktilo, Dolak, Tadil, Kolit, Otlak, Katil, İdol, Odak, Adil, Kilo, Koli, Olta, Kati, Laik, Kota, Toka, Dikta

BURJ EL ARAB 9: Katılık, Kıtlık, Takılı, Tıkalı, Atılı, Kılık, Kalıt, Katık, Katkı, Katlı, Ilık, Alık, Altı, Atkı, Kıta

Kelime Gezmece Dubai – Jumeirah Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubai Jumeirah bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

JUMEİRAH 1: Emektar, Katmer, Kertme, Market, Ekarte, Emare, Kamer, Kamet, Kemer, Kerem, Krema, Maket, Merak, Kerte, Teker

JUMEİRAH 2: Sanatçı, Sıçan, Çanta, Sanat, Çatı, Çıta, Anaç, Sanı, Anıt, Saat, Tanı, Tasa, Sana, Açı, Saç, Çan, Taç

JUMEİRAH 3: Zemheri, Hemze, Herze, Zehir, Merih, Remiz, Erime, Mihr, Ezme, Meze, Hem, Her, Zem, Mir, Emir

JUMEİRAH 4: Latince, Acilen, Taneli, Necat, Nicel, Tecil, Aleni, Lanet, Latin, Nitel, Acil, Cani, Cila, Cilt, İcat, Nice

JUMEİRAH 5: İsimlik, İsimli, Kimisi, İsilik, İslim, Milis, Misil, İklim, İlmik, Kilim, Silik, İkili, İsim, Misk, İlim, İlmi, Kimi

JUMEİRAH 6: Zahiren, Hazine, Zahire, Zinhar, Nazire, Hazire, Ahize, Hazin, Hazne, Nezih, Zahir, Zehir, Nehir, Rehin, Azeri

JUMEİRAH 7: Cırtlak, Cırlak, Kırca, Artık, Kalıt, Kırat, Cılk, Kral, Rakı, Takı, Arık, Artı, Altı, Katır, Cırt, Cart

JUMEİRAH 8: Boğmaca, Boğa, Bağa, Ağma, Boca, Baca, Caba, Amca, Cağ, Bağ, Ağa, Bom, Cam, Boa, Oma, Oba

JUMEİRAH 9: Bulgari, Bulgar, Rubai, Garbi, Ragbi, Gabi, Bura, Urba, Bari, Bira, Lira, Gri, Lig, Bir, Rab, Abi

Kelime Gezmece Dubai – Palm Adası Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubai Palm Adası bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PALM ADASI 1: Sığınma, Isınma, Sağım, Sığın, Sığa, Sanı, Sığ, Ağı, Sağ, Isı, Sam, Anı, Nam, Nas, San

PALM ADASI 2: İşkence, Eşkin, Cenk, Ekşi, Eşek, Eşik, İnce, Nece, Neci, Nice, Kene, Şike, İken, Cin, Şen, Neşe

PALM ADASI 3: Azınlık, Kınalı, Azılı, Kızıl, Kızan, Nazlı, Zanlı, Anlık, Kalın, Kanlı, Anız, Azık, Kazı, Zınk, Ilık, Kına

PALM ADASI 4: Duruşma, Duruş, Dumur, Durum, Dram, Şuur, Şura, Duru, Marş, Umur, Umar, Şua, Duş, Dua, Dar, Rum, Arş

PALM ADASI 5: Akademi, Amade, Daima, Damak, Dikme, İdame, Kadem, Kadim, Madik, Akide, Kaide, İkame, Mide, Kedi, İade, Ekim

PALM ADASI 6: Çembalo, Bemol, Balo, Bale, Bela, Alem, Amel, Elma, Meal, Bol, Çal, Ole, Çam, Maç, Alo, Mola

PALM ADASI 7: Seçenek, Eksen, Esnek, Kesen, Skeç, Çene, Keçe, Ense, Esen, Kese, Sene, Kene, Çek, Sek, Sen

PALM ADASI 8: Manikür, Münkir, Mürai, Ümran, İkram, İmkan, İnkar, Akim, Maki, Mani, Kani, Mika, İkna, Akü, Kür, İma, kir

PALM ADASI 9: Kodaman, Damak, Manda, Donma, Konma, Onama, Moda, Adam, Dama, Odak, Dana, Dank, Koma, Akma, Aman, Anka

Kelime Gezmece Dubai – Hurma Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubai Hurma bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

HURMA 1: Temsili, İstemli, Temsil, Teslim, İletim, İslim, İsmet, Milis, Misil, Selim, Silme, Limit, Liste, İleti, Simit, Sitem

HURMA 2: Avlanma, Anamal, Manav, Maval, Mavna, Alman, Anlam, Avam, Vana, Lama, Mala, Mana, Alan, Aman, Anam

HURMA 3: Kethüda, Kadeh, Hüda, Deha, Düet, Adet, Edat, Akü, Dek, Tüh, Dük, Tak, Tek, Küt, Kah

HURMA 4: Ahlaken, Ahenk, Ahlak, Elhak, Hakan, Helak, Halen, Halka, Aklen, Kalan, Kanal, Hala, Hale, Halk, Hane, Akne, Kala

HURMA 5: Parasız, Pırasa, Pazar, Arsız, Parsa, Arıza, Pazı, Azap, Sıpa, Sırp, Rıza, Sapa, Pars, Sarp, Sarpa

HURMA 6: Havsala, Havas, Ahval, Hava, Vaha, Slav, Vals, Saha, Hala, Asal, Asla, Sala, Vah, Lav, Has, Sal, Hal

HURMA 7: Mandıra, Anırma, Arınma, Adına, Damar, Drama, Manda, Adım, Adam, Darı, Dram, Dana, Dara, Anam, Anma

HURMA 8: Katılım, Atımlık, Kalıtım, Atılım, Talkım, Tıkalı, Kımıl, Takım, Kalıt, Atılı, Akım, Katı, Malt, Takı, Atık, Altı, Ilım

HURMA 9: Seyirci, İyice, İrice, Seyir, Siyer, Ecir, Yeis, Esir, İrsi, Reis, Seri, İyi, İri, Yer, Ser, İris

Kelime Gezmece Dubai – Kandil Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubai Kandil bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KANDİL 1: Tayyare, Tayyar, Yatay, Reaya, Yaya, Ayet, Arya, Ayar, Yara, Yay, Aya, Yer, Ate, Ata, Art

KANDİL 2: Vefasız, Vasıf, Evsaf, Vefa, Sıva, Seza, Vız, Faz, Fes, Saf, Sav, Azı, Saz, Sefa, Feza, Eza

KANDİL 3: Nasırlı, Sarılı, Sıralı, Asılı, Sınır, Sırlı, Nasıl, Nasır, Sanrı, Isıl, Sıla, Sıra, Alın, Arlı, Sanı

KANDİL 4: Yürekli, Üyelik, Yürek, Eküri, Yerli, Kiler, Küre, Yük, İlk, Kir, Kil, Kül, Kür, Ülke, Üye, Erik, Ülker

KANDİL 5: Kamarot, Matrak, Aroma, Makro, Ortam, Tomar, Akort, Karma, Makat, Marka, Ortak, Rakam, Ramak, Takma, Katar, Karat

KANDİL 6: Çevirim, Çevrim, Çeviri, Evrim, Verim, İçeri, Çivi, İvme, Veri, İçim, İçme, Emir, Çeri, İçre, Çim, İri, Çir

KANDİL 7: Başkaca, Kabaca, Acaba, Bacak, Başak, Başka, Baca, Caba, Caka, Şaka, Kaba, Baş, Aşk, Kaş, Şak

KANDİL 8: Boyunca, Boyuna, Boyca, Boyun, Bunca, Banyo, Yonca, Boca, Boya, Onca, Oyun, Onay, Can, Boy, Bay, Oya, Obua

KANDİL 9: Kükreme, Küreme, Üreme, Ürkme, Kürek, Ürkek, Ekmek, Kemer, Kerem, Erkek, Kekre, Küme, Küre, Kürk, Krem, Kere, Emek

Kelime Gezmece Dubai – Çöl Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Dubai Çöl bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ÇÖL 1: Çisenti, Tenisçi, İstenç, Esinti, Çetin, İçten, Senit, Tenis, Çini, Çiti, İçin, Esin, Nesi, Sent, Sine, Sini, Site

ÇÖL 2: Nezafet, Atfen, Zaten, Feza, Fena, Fent, Ezan, Taze, Aft, Efe, Fan, Fen, Naz, Tez, Zan, Zat

ÇÖL 3: Kıymalı, Ayılık, Yıkım, Kıyma, Yakım, Yalım, Yılkı, Aylık, Kımıl, Layık, Kıyı, Yakı, Yalı, Akım, Ilık, Kıyım, Kıyam

ÇÖL 4: Havadar, Davar, Avara, Havra, Hava, Hara, Vaha, Dava, Daha, Arda, Dara, Vah, Aha, Har, Var, Hav, Had

ÇÖL 5: Şekilci, Ekşili, Eşlik, İşkil, İşlek, İşlik, Klişe, Şekil, Şekli, Ekili, Elcik, Ekşi, Kişi, Şile, İlik, Şike, Eşik

ÇÖL 6: Riyakar, Yarar, İkrar, Karar, Arya, Ayak, Ayar, Kaya, Riya, Yara, Akar, Arka, Kara, Kira, Yaka

ÇÖL 7: Filinta, İnfial, İtilaf, Filan, Final, Fitil, İtlaf, Latif, İtina, Latin, Afili, Fail, Fani, Fiil, Naif

ÇÖL 8: Uzaklık, Kazık, Kızak, Kukla, Kulak, Zula, Azık, Kazı, Uzak, Kuka, Ulak, Azı, Kız, Kuz, Laz, Kak, Kaz

ÇÖL 9: Yetkili, İyelik, Etkili, İletki, Yetki, Yitik, Ekili, Etlik, İleti, Kilit, kitle, Likit, Tekil, Tekli, Tilki