Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Cape Town Cevapları

Kelime Gezmece Cape Town – Kulübe Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Cape Town Kulübe bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KULÜBE 1: Kötülük, Köklü, Kütük, Kötü, Ülkü, Kült, Ölü, Kök, Tül, Ütü, Kül, Küt

KULÜBE 2: Camekan, Ancak, Kanca, Nacak, Keman, Mekan, Amca, Anca, Caka, Akne, Cam, Cem, Can, Men, Encam

KULÜBE 3: Ejderha, Draje, Ejder, Heder, Deha, Dere, Eder, Had, Her, Dar, Eda

KULÜBE 4: Bandıra, Branda, Adına, Baran, Darı, Bana, Dana, Dara, Nara, Ada, Dar, Anı, Arı

KULÜBE 5: Ekonomi, Kimono, Komi, Ekim, Emin, İkon, Koni, Mine, Ekin, İken, İnek, Eko, Kem, Kim, Nem

KULÜBE 6: Birinci, Binici, İncir, İnci, İrin, Cin, Bin, Bir, İri, Cibin

KULÜBE 7: Böylece, Öylece, Böyle, Belce, Öyle, Ecel, Yele, Bey, Ece, Bel, Ebe, Yel

KULÜBE 8: Körüklü, Körlük, Örülü, Köklü, Körük, Ülkü, Kürk, Ölü, Kök, Kör, Kül, Kür

KULÜBE 9: Ekspres, Eksper, Ekser, Keser, Pres, Krep, Kese, Sere, Eser, Kere, Pes, Kep, Pek, Ses

Kelime Gezmece Cape Town – Safari Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Cape Town Safari bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

SAFARİ 1: Müfreze, Zümre, Üzere, Üreme, Füze, Müze, Üzre, Ezme, Meze, Efe, Fer, Üre, Füme

SAFARİ 2: Derleme, Derme, Erdem, Eleme, Eder, Elde, Elem, Emel, Reel, Deme, Dere, Dem

SAFARİ 3: Öğrenci, Ciğer, Öneri, Önce, Eğri, İğne, Ören, İnce, Neci, Nice, Cin

SAFARİ 4: Özdeyiş, Özdeş, Deyiş, Diyez, Yediz, Dize, Diye, Yedi, Döş, Diş, Diz, Şey İde

SAFARİ 5: Yağışlı, Yağlı, Yaşlı, Aşılı, Ağıl, Alış, Yalı, Ağı, Yaş, Ayı, Şal, Yıl, Yal, Işıl

SAFARİ 6: Çingene, Çengi, Geçen, Engin, Geçe, Genç, Gene, Çene, Nene, Nine, Geç, Ege, Gen, İnç

SAFARİ 7: Hafakan, Nafaka, Hakan, Kafa, Anka, Fan, Hak, Han, Kah, Ana, Kan

SAFARİ 8: Enerjik, Jenerik, Enerji, Erken, Reji, Ekin, Enik, Eren, Erik, İnek, Kene, kere, Nere, Renk

SAFARİ 9: Fransız, Ansız, Arsız, Nasır, Farz, Zarf, Sırf, Sarf, Anız, Razı, Rıza, Asır, Sarı, Sıra, Nazır

Kelime Gezmece Cape Town – Trafik Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Cape Town Trafik bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TRAFİK 1: İhtiyaç, İhya, Ahit, Çita, Hiç, Çay, Çiy, Çit, Taç, İyi, Tay, Hat

TRAFİK 2: Ekoloji, Kolej, Lojik, Ojeli, Ekol, Kilo, Koli, İlke, Oje, Jel, Eko, Kol, İlk, Kel

TRAFİK 3: Güzelim, Güzel, Gizem, Ezgi, Gezi, Müge, Müze, Gemi, İmge, Elim, Lime, Güz, Gez, Giz, Gül, Gem, Zül

TRAFİK 4: Hilekar, Kareli, Elhak, Helak, İhale, Kahir, Kerih, Rahle, Kiler, Halk, Hile, Aile, Kale, Kral, Hakir

TRAFİK 5: İktisat, Statik, Taksit, İtikat, Kasti, Taksi, Aksi, Asit, Kast, Kist, Stat, Atik, Kati

TRAFİK 6: İtalyan, Alyan, Tayin, Yalan, Latin, Talan, Alay, Ayin, Ayna, Yani, Alan, İlan, İnat, Tali, Nail

TRAFİK 7: İltifat, İtilaf, Taltif, Afili, Fitil, İtlaf, Latif, Tatil, Fail, Fiil, Tali, Afi, Aft, Fal, Laf, Ait, Fil

TRAFİK 8: Karartı, Kıraat, Artık, Katır, Aktar, Karar, Katar, Tarak, Arık, Artı, Atık, Atkı, Kıta, Kart, Arka, Kırat

TRAFİK 9: Kibirli, Birlik, İbrik, Kibir, İkili, Kiril, Kirli, Lirik, Biri, İbik, İlik, Bir, İki, İlk, İri, Kil, Kir

Kelime Gezmece Cape Town – Dağ Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Cape Town Dağ bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

DAĞ 1: İstinat, İsnat, Stant, İtina, Asit, Sini, Stat, İnat, Asi, Ast, Ait, Ani, Tan, Tat

DAĞ 2: Menajer, Emare, Marj, Mera, Nema, Eren, Nere, Men, Nam, Nem, Nar

DAĞ 3: Senfoni, Nefis, Ofis, Sofi, Fino, Esin, Neon, Nesi, Sine, Nine, Son, Fen, Fin, Fes, Fon, Sifon

DAĞ 4: Kapkara, Kapak, Parka, Arap, Arpa, Para, Park, Arka, Kara, Arp, Kap, Pak, Kak, Kar

DAĞ 5: Macarca, Aramca, Arama, Macar, Amca, Acar, Arma, Cam, Ama, Ara

DAĞ 6: Krallık, Allık, Karlı, Akıl, Alık, Irak, Kırk, Rakı, Kral, Arı, Irk, Kıl, Kır, Kak, Kar

DAĞ 7: Endemik, Medeni, Nedime, Dikme, Denek, Diken, Kendi, Mide, Denk, Emek, Kedi, Ekim, Emin, Ekin, Mine, Kene, Demin

DAĞ 8: Kavisli, Kavis, Sivil, Viski, Kilis, Silik, Slav, Kavi, Kivi, Vaki, Vali, Aksi, Asil, Asli, Klas, Laik, İlik

DAĞ 9: Mutedil, Demli, Dilme, Mudi, Mide, Deli, Elim, Lime, Elit, Elti, Dut, Dil, Dul, Udi, Mil

Kelime Gezmece Cape Town – Kızıllık Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Cape Town Kızıllık bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KIZILLIK 1: Karaltı, Aralık, Arkalı, Kartlı, Kartal, Artık, Karlı, Katır, Katlı, Kırat, Aktar, Takla, Tarak, Tarla

KIZILLIK 2: Mükafat, Fakat, Katma, Kafa, Akma, Kama, Atak, Taka, Küf, Tüf, Aft, Fak, Tüm, Akü, Küt, Takma

KIZILLIK 3: Koyuluk, Yokluk, Kokulu, Uyluk, Koyu, Kuyu, Oyuk, Uyku, Koku, Okul, Oluk, Koy, Yok, Yol, Ulu

KIZILLIK 4: Müezzin, Enzim, Zemin, Müze, Menü, Emin, İnme, Mine, Men, Nem

KIZILLIK 5: Meyhane, Meyane, Hemen, Emaye, Meyan, Ehem, Hane, Yeme, Emen, Ham, Hem, Han, Yem, Ney, Yen

KIZILLIK 6: Mavimsi, Samimi, Mavi, İmam, İsim, Sima, Sav, Mis, İma, Sim, Vasi

KIZILLIK 7: Unutkan, Nutuk, Kanun, Kutu, Utku, Akut, Tank, Kut, Ant, Kan, Kat, Tak, Tan

KIZILLIK 8: Palavra, Avara, Larva, Arap, Arpa, Lapa, Pala, Para, Lav, Var, Alp, Arp

KIZILLIK 9: Aslında, Sandal, Adına, Nadas, Nasıl, Aslan, Sanal, Dans, Asıl, Dana, Asal, Salı, Asla, Alın

Kelime Gezmece Cape Town – Koy Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Cape Town Koy bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KOY 1: Mecburi, Mecbur, Merci, Ebru, Beri, İbre, Umre, Emir, Cem, Bir, Bre, Rum, Mir, Cebir

KOY 2: Teoloji, Jilet, Otel, Elit, Elti, Oje, Jel, Jet, Eti, İle, Tel

KOY 3: Müellif, Füme, Film, Elif, File, Lüle, Elim, Lime, Elli, İlle, Fil, Lif, Mil

KOY 4: Topluca, Toplu, Palto, Plato, Polat, Topu, Pota, Tapu, Loca, Olta, Cop, Lop, Pot, Pul, Put, Top, Alo

KOY 5: Müjdeli, Müjde, Demli, Dilme, Mide, Deli, Elim, Jel, Dem, Dil, Lime

KOY 6: Yarışma, Ayrışma, Arayış, Yarış, Yaşam, Ayrım, Şamar, Yarım, Yarma, Yaşa, Maaş, Marş, Maşa, Ayrı, Maya, Yarı, Yara

KOY 7: Kölelik, Kellik, İlkel, Ellik, Köle, Elli, İlke, İlle, Klik, Kök, İlk, Kek, Kil, Kel

KOY 8: Patlama, Atlama, Aptal, Lapa, Pala, Pata, Tapa, Mala, Malt, Alp, Tam, Ala, Lam

KOY 9: Tülbent, Bülten, Tünel, Bent, Bel, Ben, Leb, Tül, Tün, Net, Tel, Ten, Etüt