Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Buenos Aires Cevapları

Kelime Gezmece Buenos Aires – Meydan Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Buenos Aires Meydan bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MEYDAN 1: Oldukça, Çoklu, Kulaç, Dolak, Okçu, Doku, Dolu, Uçak, Oldu, Odak, Okul, Oluk, Ulak, Çok, Çul, Koç, Kaç, Kod, Oda, Dua

MEYDAN 2: Patates, Asetat, Pasta, Apse, Asap, Sapa, Etap, Pata, Tapa, Saat, Stat, Tasa, Test, Pas, Sap, Asa

MEYDAN 3: İsnaden, Aniden, İnsan, Nisan, Dans, Sade, Dane, İade, Nida, Esin, Nesi, Sine, Nine, Esna, Seda, Nane, Anne

MEYDAN 4: İspiyon, Piyon, Sinop, Nispi, Pisi, İyon, Pos, Pis, Soy, İyi, Ons, Son, Sini

MEYDAN 5: Patinaj, Tapan, Ajan, Jant, Naat, Pata, Pati, Tapa, Ait, Ati, Tan, Tip, Pat

MEYDAN 6: Serüven, Venüs, Evren, Resen, Nüve, Evre, Süne, Süre, Ense, Esen, Eser, Sene, Sere, Nere, Nev, Sen, Ser

MEYDAN 7: Deminki, Dikmen, Edinim, Dikine, Demin, Denim, Dikim, Dikme, Minik, Nedim, Diken, Kendi, Kedi, Ekim, Denk, Mide

MEYDAN 8: Federal, Efdal, Arefe, Defa, Feda, Fare, Dere, Eder, Elde, Def, Efe, Fal, Far, Fer, Raf, Dal, Reel

MEYDAN 9: Olmadık, Dolma, Dolam, Dolak, Lokma, Adım, Moda, Adlı, Kadı, Odak, Akım, Koma, Moka, Mola, Akıl, Kola

Kelime Gezmece Buenos Aires – Tango Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Buenos Aires Tango bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TANGO 1: Petunya, Paunt, Paten, Tenya, Paye, Pena, Teyp, Puan, Punt, Tapu, Etap, Ayet, Pay, Put, Yat, Yet

TANGO 2: İşgüzar, Gürz, Gazi, Şair, Şiar, Zira, Güz, Gaz, Giz, Gür, Gar, Gri, Arş, Arz, Zar

TANGO 3: İsyancı, Yancı, Sancı, Cinas, Sayın, İsyan, Yasin, Cins, Sayı, Cani, Aynı, Yani, Acı, Sac, Can, Cin, Yansı

TANGO 4: İnadına, Anında, Adına, Nadan, Dana, Nida, Ada, Adi, Din, Anı, Ana, Ani, Nan

TANGO 5: Fasikül, Süfli, İflas, Sakil, Faks, Safi, Faik, Fail, Kafi, Lüks, Akis, Aksi, Asil, Asli, Saik, Saki, Laik

TANGO 6: Program, Rapor, Garp, Morg, Argo, Gram, Gam, Org, Arp, Gar, Mor, Oma, Rom, Ora, Ram

TANGO 7: İştahlı, Şahit, Hatıl, Tahıl, İthal, Lahit, Talih, Taşlı, Hişt, Halı, Alış, Halt, İlah, Tali, Atlı, Şilt

TANGO 8: Bileşik, Beşlik, Ekşili, Beşik, Eşlik, İşkil, İşlek, İşlik, Klişe, Şekil, Belki, Bilek, Bişi, İbiş, Kişi, Bile

TANGO 9: Göktürk, Örgüt, Körük, Örtük, Görü, Örgü, Görk, Kötü, Örtü, Kürk, Kürt, Türk, Gök, Kök, Kür, Küt, Tür

Kelime Gezmece Buenos Aires – Rengarenk Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Buenos Aires Rengarenk bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

RENGARENK 1: Dönerci, Döner, Önder, Öneri, Derin, Önce, Ören, İnce, Neci, Nice, Deri, Cin, Din, İde

RENGARENK 2: Rafting, Grafit, Granit, Figan, İfrat, İftar, İrfan, Tarif, Gitar, Ringa, Arif, Fani, Naif, Gani, Ring, Tiran

RENGARENK 3: Fıskiye, Keyfi, Keyif, Fiske, Kesif, Yeis, Eksi, Eski, Seki, Fes, Sık, Yek, Sek, Ski

RENGARENK 4: Cephane, Cephe, Cenah, Cenap, Acep, Hece, Hane, Pena, Nece, Hap, Hep, Cep, Hac, Han, Can, Ece

RENGARENK 5: Donanma, Donma, Manda, Ondan, Nadan, Onama, Moda, Adam, Dana, Anma, Dam, Don, Oda, Ada, Ama

RENGARENK 6: Serazat, Astar, Rasat, Teras, Seza, Azar, Tarz, Taze, Arsa, Saat, Sara, Sera, Star, Tasa, Rast

RENGARENK 7: Fikstür, Tifüs, Türki, Süit, Kürt, Türk, Kist, Risk, Sirk, Küf, Tüf, Fit, Küs, Üst, Kür, Tür

RENGARENK 8: Dertsiz, Etsiz, Deist, Sedir, Terzi, İster, Tesir, Derz, Dize, Ders, Rize, Deri, Site, Seri, Tire

RENGARENK 9: Cehalet, Hacet, Halet, Acele, Ceht, Hece, Hale, Halt, Hele, Ecel, Alet, Hac, Hal, Leh, Cet, Ece

Kelime Gezmece Buenos Aires – Tatlım Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Buenos Aires Tatlım bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TATLIM 1: Bulantı, Bunaltı, Batıl, Batın, Batı, Tabu, Bant, Alın, Altı, Anıt, Anut, But, Bal, Tan, Tanı, Altın

TATLIM 2: Dilenci, Delici, Dilci, İncil, Nicel, Denli, İnce, İnci, Neci, Nice, Deli, Cin, Dil, Din, Nil

TATLIM 3: Dokunuş, Okunuş, Konuş, Uşkun, Kondu, Donuk, Koşu, Doku, Odun, Konu, Duş, Kuş, Şok, Don, Kod

TATLIM 4: Sıcacık, Sıkıca, Cacık, Akıcı, Sıcak, Sıkı, Askı, Iska, Kısa, Acı, Sac, Isı, Sık, Akı, Kas

TATLIM 5: Bedelli, Bedel, Belde, Ebedi, Edebi, Belli, Delil, Bide, Bile, Deli, Elli, İlle, Bed, Bel, Dil, Ebe

TATLIM 6: Garanti, Granit, Gaita, Gitar, Ringa, Atari, Tiran, Gani, Ring, İnat, Rant, Gar, Gri, Ait

TATLIM 7: Biyonik, İyonik, İyon, İbik, İkon, Koni, İnik, Boy, Koy, Yok, Bin, İyi, İki, Kin

TATLIM 8: Ayrımcı, Mıcır, Arıcı, Ayrım, Yarım, Ayrı, Yarı, Acı, Cam, Ray, Yar, Ira, Ram, Ayı

TATLIM 9: Sıradan, Sadır, Adına, Nadas, Nasır, Dans, Asır, Dana, Sarı, Sıra, Ada, Sır, Arı, San, Nar, Sanrı

Kelime Gezmece Buenos Aires – Parlamento Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Buenos Aires Parlamento bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

PARLAMENTO 1: Bileşim, Bilmiş, İlişme, Beşli, Biliş, İşlem, Bilim, Bilme, Bişi, Bile, İbiş, İlim, Beş, Mil, Bel

PARLAMENTO 2: Fragman, Afgan, Manga, Araf, Gama, Gram, Anma, Gaf, Fan, Far, Raf, Gam, Gar, Nam

PARLAMENTO 3: Boyasız, Bozayı, Yobaz, Bazı, Boza, Yazı, Oysa, Soba, Soya, Boz, Yoz, Baz, Saz, Soy

PARLAMENTO 4: Çinekop, Çepni, Çinko, Pekin, Piko, Peni, Epik, Keçi, Koni, Enik, İken, Çip, Çok, Konç

PARLAMENTO 5: Solucan, Solcu, Lonca, Sonlu, Salon, Acul, Acun, Loca, Onca, Onlu, Sual, Suna, Sac, Uca, Can, Ons

PARLAMENTO 6: Gensoru, Sorgun, Sorgu, Sorun, Gres, Soru, Onur, Sure, Ego, Org, Gen, Ons, Rus, Son, Sur, Nur, Sen

PARLAMENTO 7: Gerekçe, Gerçek, Grekçe, Geçer, Gereç, Gerek, Geçe, Grek, Keçe, Kere, Geç, Ege, Çek, Erk

PARLAMENTO 8: Bölmeli, Bölme, Möble, Belli, Bile, Lime, Elli, İlle, Bel, Leb, Mil, İle, Elim

PARLAMENTO 9: Izdırap, Zıpır, Pazı, Darp, Arız, Razı, Rıza, Darı, Zıp, Pır, Arp, Azı, Irz, Arz, Zar

Kelime Gezmece Buenos Aires – Köprü Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Buenos Aires Köprü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KÖPRÜ 1: Klarnet, Kartel, Kental, Nektar, Tanker, Aklen, Anket, Antre, Ekran, Erkan, Karne, Kenar, Lanet, Raket, Rekat

KÖPRÜ 2: Yerinde, Edirne, Yerine, Deney, Derin, Ender, Rende, Diye, Deri, Eder, Eyer, Niye, Yine, Nere

KÖPRÜ 3: Çökelti, Çeltik, Çökel, Ölçek, Öteki, Çelik, Çilek, Etçil, Kitle, Tekil, Tekli, Köle, Çile, Elçi, İçel, Ökçe

KÖPRÜ 4: Gariban, Gabari, Garbi, Ragbi, Ringa, Arabi, Baran, Gabi, Gani, Ring, Bari, Bina, Bana, Bani, Bira, Nara

KÖPRÜ 5: Değişik, İğdiş, Deşik, Dikiş, İğde, Eğik, Dişi, Ekşi, Eşik, Kişi, Şike, Kedi, Diş, Şek, Dek, İki, Dik

KÖPRÜ 6: Kokteyl, Kolye, Okey, Ekol, Koy, Yok, Yol, Yek, Yel, Ole, Kek, Lot, Kot, Toy, Otel

KÖPRÜ 7: Dağılım, Dağlı, Lağım, Ilıma, Ağım, Adım, Adıl, Iğıl, Adlı, Alım, Dağ, Dam, Dal, Mal, Lam, Ağı, Ağıl

KÖPRÜ 8: Çizelge, Geçeli, İlgeç, Ezeli, Ezgi, Geçe, Gezi, Çile, Elçi, Ezel, İlçe, Geç, Giz, Ege, Lig, Çil, Zil

KÖPRÜ 9: Patiska, Patika, İspat, Kasap, Pasak, Pasta, Sapak, Takas, Katip, Kitap, Patak, Patik, Takip, Taksi, Kasti, Pist, Sapa