Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Brugge Cevapları

Kelime Gezmece Brugge – Kule Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Brugge Kule bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KULE 1: Yorumcu, Yorucu, Mucur, Yorum, Yumru, Uyum, Omur, Umur, Mor, Rom, Rum

KULE 2: Fihrist, İstif, İfrit, Sihir, Siirt, İris, İrsi, Fit, His, Sih, Hit, Sit, İri

KULE 3: Süsleme, Süsme, Mesel, Esme, Seme, Elem, Emel, Sele, Süs, Ses, Sel

KULE 4: Takırtı, Tırtık, Kıtır, Tıkır, Artık, Kırat, Tartı, Itır, Kart, Artı, Atkı, Karı, Tırt, Tart, Katır

KULE 5: Dayanak, Dayak, Adana, Yanak, Aday, Adak, Ayak, Ayna, Dana, Kaya, Yaka, Dank, Anka

KULE 6: Gecikme, İmece, Gece, Gemi, İmge, Ekim, Ekme, Emek, Gem, Cem, Kem, Kim, Ece

KULE 7: Teessür, Sütre, Stres, Süet, Süre, Üste, Eser, Rest, Sere, Sert, Tere, Süs, Süt, Üst, Ses, Tür

KULE 8: Parlama, Palamar, Aparma, Rampa, Arama, Alarm, Arap, Arpa, Lapa, Pala, Para, Arma, Lama, Maral, Mala

KULE 9: Gezinti, Geniz, Ezgi, Gezi, İzin, Tein, Gez, Giz, Gen, Tez, Tiz, Net, Ten

Kelime Gezmece Brugge – Taş Duvar Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Brugge Taş Duvar bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

TAŞ DUVAR 1: Üfürmek, Kürüme, Ürümek, Küfür, Ürüme, Ürkme, Füme, Küfe, Ümük, Küme, Küre, Krem, Küf, Fer, Kür

TAŞ DUVAR 2: Döpiyes, Piyes, Edip, Pide, Diye, Yedi, Yeis, Dip, Pes, Pis, İde, İye, Pey

TAŞ DUVAR 3: Çaresiz, Çizer, Seza, Sezi, Çare, Çeri, İçre, Zira, Esir, Reis, Sair, Sera, Azeri, Seri

TAŞ DUVAR 4: Mıhlama, Ihlama, Hamam, Hamal, Mahal, Halı, Hala, Alım, Amma, Mama, Alma, Mıh, Ham, Hal, Ama

TAŞ DUVAR 5: Metalik, İkamet, Tekmil, Kalite, Tekila, Emlak, Kalem, Kamil, Talim, Milat, Katil, Kelam, Klima, Maket, Metal

TAŞ DUVAR 6: Faydalı, Dayalı, Dalya, Adalı, Fayda, Faal, Dayı, Aday, Yalı, Alay, Adıl, Fay, Fal, Laf, Yad, Yıl

TAŞ DUVAR 7: İntikam, İmtina, İmkan, Minik, Antik, İtina, Kitin, Akim, İman, Kimi, Maki, İkna, İnat, Nakit, Mini

TAŞ DUVAR 8: Uzlaşma, Ulaşma, Uzama, Ulama, Aşma, Azma, Maaş, Maşa, Zula, Alaz, Muş, Muz, Zum, Zam, Laz, Şal

TAŞ DUVAR 9: Soğumak, Soğuk, Sokum, Kamus, Kusma, Makus, Muska, Okuma, Sokma, Sumak, Kaos, Koma, Sako, Sağ, Som, Kum

Kelime Gezmece Brugge – Waffle Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Brugge Waffle bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

WAFFLE 1: İzlenim, Zeminli, Menzil, Enzim, Zemin, Nemli, İzin, Emin, İlim, İnme, Lime, Mini, Mine, Elim, Zil, Mil

WAFFLE 2: Mutmain, Umman, Umma, Amut, İmam, Amin, Mani, İnat, Mum, Mat, Nam, Tam, Tan, Ani, Mamut

WAFFLE 3: Kıpırtı, Pırtı, Tıpkı, Kıtır, Tıkır, Itır, Tıp, Irk, Kır, Kıt, Tık, Tır, Pır, Pıt

WAFFLE 4: Zavallı, Avaz, Vaaz, Alaz, Lala, Allı, Lav, Azı, Aza, Laz, Ala, Lal, Vız

WAFFLE 5: Pozitif, Zift, Tifo, Tipo, Tipi, Pof, Poz, Fit, Pot, Top, Tip, Toz, Tiz

WAFFLE 6: Narsist, İsnat, Trans, Tiran, Asit, Rast, Rant, Sair, Sis, Tas, Ani, Tan, Ait, Asist

WAFFLE 7: Dörtnal, Dört, Nötr, Dart, Rant, Dal, Dar, Alt, Ant, Nal, Nar, Tan, Art

WAFFLE 8: İntizam, Nizami, Tanzim, Tazmin, İmtina, Mizan, Nizam, Tazim, İtina, Azim, İmza, Mazi, İzan, İzin, Nazi

WAFFLE 9: Döşemek, Ödeşmek, Döşeme, Ödemek, Deşmek, Döşek, Dökme, Eşmek, Demek, Köşe, Deme, Ödem, Meşe, Meşk, Eşek, Döş

Kelime Gezmece Brugge – Kapı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Brugge Kapı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KAPI 1: Atasözü, Özüt, Saat, Tasa, Söz, Saz, Aza, Süt, Üst, Zat, Tas, Ata, Ast, Azat

KAPI 2: Evcilik, Cilve, Evcil, Vekil, Elcik, Ekili, Evci, Evli, Kivi, Veli, Ekli, İlik, İlke

KAPI 3: Morartı, Martı, Mırra, Ortam, Tarım, Tımar, Tomar, Atom, Aort, Artı, Mart, Orta, Rota, Mor, Oma, Tır, Arı

KAPI 4: Kaynana, Nanay, Yanak, Ayak, Ayan, Ayna, Kaya, Yaka, Anka, Aya, Ana, Kan, Yan

KAPI 5: Derbent, Beden, Beter, Trend, Bent, Dert, Ebet, Tere, Tren, Eder, Eren, Bere, Dere, Ender, Rende

KAPI 6: Palanga, Pagan, Palan, Gala, Lapa, Pala, Plan, Alan, Alp, Ala, Ana, Nal

KAPI 7: Dilaltı, Tadil, Adıl, Adil, Adli, Allı, Altı, Atıl, Atlı, İlla, Tali, Adi, Dal, Dil, Ait, Alt

KAPI 8: Şöbiyet, Beyit, Biye, Eşit, İşte, Yeti, Öte, Beş, Şey, Bey, Bit, Bet, Eti

KAPI 9: Önlemek, Ölmek, Önlem, Eklem, Enlem, Önem, Köle, Kene, Leke, Emek, Emel, Elem, Elek, Melek

Kelime Gezmece Brugge – Kanal Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Brugge Kanal bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

KANAL 1: Müzelik, Müzik, Üzmek, Emzik, İzlem, Mülki, Melik, Müze, Ezik, Küme, Mülk, Zeki, Ülke, Ekim, Zül, Kez, Zil

KANAL 2: Yeraltı, Ayrıt, Yatır, Iltar, Ayrı, Yalı, Yarı, Ayet, Altı, Alet, Atel, Artı, Atıl, Atlı, Yatı

KANAL 3: Odunluk, Donuk, Onluk, Unluk, Doku, Dolu, Odun, Oldu, Konu, Okul, Oluk, Onlu, Klon, Kod, Don, Kol

KANAL 4: Süreğen, Resen, Eğer, Süne, Süre, Ense, Eser, Esre, Sene, Sere, Eren, Üre, Sen, Esen, Eğe

KANAL 5: Kukumav, Vakum, Kavuk, Vuku, Kamu, Kuma, Kuka, Kav, Kum, Kak, Umu

KANAL 6: Sekizli, Kilise, Eskiz, Sekiz, Silik, Ekili, Sezi, Ezik, İkiz, Zeki, Eski, Eksi, Seki, Lise, İlik

KANAL 7: Çekişme, Ekşime, Emekçi, İşemek, Çeşme, Çekiş, Çekim, Çekme, Eşmek, İçmek, Ekşi, Eşek, Eşik, Keçe, Keçi, Şike

KANAL 8: Vefakar, Avare, Efkar, Evrak, Revak, Varak, Vefa, Fare, Fark, Frak, Kafa, Kafe, Reva, Vaka, Vakar, Kare

KANAL 9: Titreme, Eritme, Termit, Erime, Tetir, Meret, Metre, Terim, Emir, Mert, Tere, Tire, Titr, Erme, Etme, İtme

Kelime Gezmece Brugge – Meydan Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Brugge Meydan bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MEYDAN 1: Hengame, Hemen, Gene, Hane, Name, Nema, Emen, Gam, Gem, Ham, Hem, Gen, Han, Nem

MEYDAN 2: İncelik, Nicelik, Elcik, İncik, İncil, İlkin, Nikel, İnce, İnci, Cenk, İnek, Nice, Ekin, İlke

MEYDAN 3: Aksırık, Sarkık, Kısır, Sırık, Kasık, Kasır, Kırık, Sarık, Kask, Kırk, Sıkı, Askı, Kısa, Sarı, Kısrak, Kısık

MEYDAN 4: Yeterli, Teyel, Yerel, Yerli, Yeter, Litre, Terli, Eyer, Yele, Yeti, Elit, Elti, Eril, Tere, Tire

MEYDAN 5: Tapınak, Kaptan, Kapan, Patak, Tapan, Kanıt, Tanık, Kanat, Kapı, Tıpa, Kıta, Takı, Katı, Tapa, Anıt

MEYDAN 6: Donanım, Donma, Adım, Moda, Mod, Dam, Don, Oda, Oma, Anı, Nam

MEYDAN 7: Kontrat, Kontra, Akort, Katot, Korna, Nokta, Ortak, Tokat, Torna, Kano, Karo, Kort, Kota, Nota, Anot, Karton

MEYDAN 8: Sabotaj, Staj, Soba, Saba, Abat, Taba, Saat, Tasa, Bas, Bot, Oba, Aba, Asa, Ata

MEYDAN 9: Çiftlik, Fitil, İçlik, Kilit, Likit, Tilki, Çift, Fiil, İçki, İçli, İlik, Fil, Fit, Lif, Çil, Çit, İlk