Kelime Gezmece

Kelime Gezmece, kolaydan zora doğru ilerleyen seviyeleriyle kelime dağarcığınızın limitini test eden bir uygulamadır. Oyun bölümleri içinde verilen harflerden kelime türeterek oyun bölümlerini geçmeniz beklenmektedir. Eğlenceli bir kelime bulma uygulaması olan Kelime Gezmece ile bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek kelime dağarcığınızı genişletebilirsiniz.

Kelime Gezmece oyununu Iphone, Ipad, Ipod Touch ve Android tipi cihazlarda rahatlıkla oynanabilmektedir.

Kelime Gezmece Bangkok Cevapları

Kelime Gezmece Bangkok – Zümrüt Buda Tapınağı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Bangkok Zümrüt Buda Tapınağı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 1: Kavalye, Klavye, Aylak, Kalay, Yalak, Ayva, Veya, Evla, Vaka, Vale, Ayak, Yaka, Kale, Vay, Kav

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 2: Teminat, Etamin, Matine, Tatmin, Anemi, Anime, Emtia, Metan, Metin, Nimet, Temin, Antet, Eman, İman, İtme, Mani, Meta

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 3: Ziyaret, Taziye, Terazi, Riayet, Yezit, Terzi, Zayi, Tarz, Zati, Zira, Ayet, Riya, Yaz, Arz, Tez, Tiz

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 4: Arpacık, Karacı, Aracı, Kırca, Parka, Kapı, Arap, Arpa, Park, Acar, Kara, Pır, Acı, Arp, Caka

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 5: Yönetim, Yöntem, Yemin, Yetim, Niyet, Metin, Nimet, Temin, Önem, Yeni, İnme, İtme, Yön, Öte, Yem

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 6: Rekolte, Elektro, Roket, Ekler, Kerte, Tekel, Teker, Ekol, Klor, Kort, Otel, Tork, Elek, Etek, Eter, Leke

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 7: Prostat, Posta, Paso, Posa, Post, Sopar, Spor, Pars, Pota, Sarp, Stor, Tost, Orta, Stat, Pos, Pas, Pot

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 8: Asosyal, Sosyal, Soysal, Salya, Salsa, Oysa, Soya, Asya, Olay, Yasa, Asal, Asla, Soy, Oya, Sos, Yol, Yasal

ZÜMRÜT BUDA TAPINAĞI 9: Sömürge, Görme, Sürme, Gömü, Örgü, Göre, Ömür, Müge, Örme, Gres, Süre, Öge, Güm, Örs, Gür, Gem, Ser

Kelime Gezmece Bangkok – Mermer Tapınak Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Bangkok Mermer Tapınak bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

MERMER TAPINAK 1: Asortik, Aktris, Taksir, Oksit, Akort, Kasti, Ortak, Taksi, Triko, İsot, Kaos, Skor, Stok, Stor, Aksi, Aort, Asit

MERMER TAPINAK 2: Karoser, Korse, Asker, Esrar, Rekor, Kaos, Kros, Skor, Karo, Kase, Orak, Raks, Roka, Sera, Kare

MERMER TAPINAK 3: İrtibat, İtibar, Tabii, Tabir, Tirit, Bari, Biat, Biri, Tart, Abi, Bar, Bir, Bit, Ari, İri, Tabi

MERMER TAPINAK 4: Metanet, Emanet, Tente, Etmen, Metan, Antet, Meta, Tema, Tane, Men, Nem, Tam, Ant, Net, Tan, Tat, Ten

MERMER TAPINAK 5: Şairane, Anarşi, Aşina, Neşir, Arena, İaşe, İnşa, Naaş, Şair, Şeri, Şiar, Nara, Arş, Şan, Şen, Şer

MERMER TAPINAK 6: Selamet, Mesela, Elmas, Emsal, Esame, Selam, Temas, Amele, Metal, Temel, Esma, Mest, Sema, Semt, Alem, Salt, Sele

MERMER TAPINAK 7: Felaket, Efekt, Felek, Kefal, Telef, Tekel, Afet, Kafe, Kefe, Tefe, Kale, Kete, Teke, Tela, Efe, Kefalet

MERMER TAPINAK 8: Kurdele, Keder, Ekler, Ukde, Dere, Eder, Kule, Elek, Kere, Leke, Reel, Dul, Dek, Kul, Kur, Kel

MERMER TAPINAK 9: Doküman, Donmak, Komün, Konma, Moda, Odak, Dank, Koma, Kano, Dük, Dün, Mod, Dam, Don, Kod, Akü

Kelime Gezmece Bangkok – Gecenin Büyüsü Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Bangkok Gecenin Büyüsü bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

GECENİN BÜYÜSÜ 1: Kereste, Teskere, Ekstre, Ekser, Keser, Sekte, Kerte, Teker, Eser, Kese, Rest, Sert, Ters, Etek, Eter, Kere

GECENİN BÜYÜSÜ 2: İktidar, Takdir, Dikta, İdari, İdrak, İradi, Kadir, Dikit, Dair, Diri, Akit, Atik, Kart, Kati, Kira, Dart

GECENİN BÜYÜSÜ 3: Tuvalet, Tuval, Evlat, Atlet, Avlu, Alev, Vale, Alet, Atel, Lav, Tav, Tut, Alt, Ela, Tat, Tel

GECENİN BÜYÜSÜ 4: Safahat, Safha, Sahaf, Hafta, Hasat, Hasta, Saha, Hata, Saat, Tasa, Fas, Aft, Has, Asa, Tas, Ata

GECENİN BÜYÜSÜ 5: Yarıçap, Apayrı, Çarpı, Parça, Çayır, Parya, Ayraç, Çıpa, Ayıp, Çapa, Paça, Yapı, Arpa, Çıra, Para, Araç, Ayrı

GECENİN BÜYÜSÜ 6: Nitelik, Etkili, İletki, Netlik, Telkin, Etkin, Etnik, İleti, Kilit, Kitle, Likit, Tekil, Tekin, Tilki

GECENİN BÜYÜSÜ 7: Bileşke, Beşlik, Ebelik, Beleş, Beşik, Şebek, İşlek, Keleş, Klişe, Şekil, Belki, Bilek, Ekşi, Eşek, Eşik, Beş

GECENİN BÜYÜSÜ 8: İttifak, Tiftik, İtikat, Aktif, Kafi, Akit, Atik, Kati, Afi, İfa, Ati, Kat, Tak, Tat, Tik, Ait

GECENİN BÜYÜSÜ 9: Kokarca, Kakao, Koca, Ocak, Caka, Karo, Okka, Orak, Roka, Arka, Kara, Kok, Kor, Ora, Ara, Ark, Kar

Kelime Gezmece Bangkok – Heykeller Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Bangkok Heykeller bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

HEYKELLER 1: Kaplıca, Kapalı, Kalıp, Kaplı, Lakap, Kalp, Lapa, Pala, Caka, Acı, Alp, Kap, Kapı, Akıl, Plaka, Plak, Cılk

HEYKELLER 2: Nişasta, İnşaat, Aşina, İsnat, Sanat, Şans, Şasi, Ataş, İnşa, Naaş, Asit, Saat, Tasa, İnat, Naat, Şan, Taş

HEYKELLER 3: Hepatit, Hatip, Hitap, Ahit, Etap, Pati, Taht, Hap, Hep, Ahi, Hat, Hit, Pat, Tip, Ait, Tat

HEYKELLER 4: Diyanet, İnayet, Detay, Diyet, Enayi, Niyet, Tayin, Tenya, Diye, Yedi, Adet, Dane, Edat, Niye, Yani, Yeni

HEYKELLER 5: Yumurta, Uyutma, Uyuma, Yutma, Armut, Murat, Uyum, Umut, Yurt, Mart, Tura, Tay, Yar, Tur, Mat, Ray, Yumru

HEYKELLER 6: Maganda, Adanma, Damga, Manga, Adama, Manda, Gama, Adam, Dama, Dana, Anma, Gam, Dam, Ada, Ana

HEYKELLER 7: Sarışın, Arınış, Aşırı, Arşın, Sınır, Nasır, Işın, Şans, Şıra, Asır, Sanı, Sarı, Sıra, Aşı, Arş, Isı, Şan

HEYKELLER 8: Baklava, Kabala, Kaval, Ablak, Bakla, Alaka, Vaka, Abla, Kaba, Kala, Lav, Aba, Bal, Ala

HEYKELLER 9: Firavun, İrfan, Fuar, Arif, Fani, Naif, Fan, Far, İfa, Raf, Var, Nur, Ani, Ari, Nar, Viran

Kelime Gezmece Bangkok – Yüzen Çarşı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Bangkok Yüzen Çarşı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

YÜZEN ÇARŞI 1: Merasim, İmame, Mermi, Mrsi, Mesai, Mimar, Miras, Resim, Resmi, Semai, Amme, Emmi, İmam, Mars, Sema, Sima, Emir

YÜZEN ÇARŞI 2: Sendika, İndeks, Kaside, Aksine, Akide, Dekan, Diken, Kaide, Kendi, İskan, Kesin, Sakin, Sanki, Sinek, Dans, Disk, Sade

YÜZEN ÇARŞI 3: Tesadüf, Fetis, Fesat, Sadet, Defa, Feda, Sefa, Düet, Seda, Üste, Edat, Def, Fes, Saf, Tef, Süt, Üst

YÜZEN ÇARŞI 4: Turnuva, Avuntu, Turna, Raunt, Rant, Tav, Var, Tur, Nar, Tan, Nur, Art, Ant, Turan

YÜZEN ÇARŞI 5: Resital, Steril, Liste, Teras, Tesir, Litre, Asil, Asit, Lise, Rest, Sair, Salt, Sari, Sera, Sert

YÜZEN ÇARŞI 6: Egzotik, Zigot, Geoit, Gotik, Ezgi, Gezi, Ezik, Zeki, Etki, Ego, Koz, Toz, Tiz, Kot, Kit

YÜZEN ÇARŞI 7: Mutlaka, Maktul, Mutlak, Makul, Ulama, Kalma, Katma, Takma, Ukala, Takla, Akut, Malt, Ulak, Atak

YÜZEN ÇARŞI 8: Denetim, Medeni, Nedime, Demet, Demin, Ditme, Nedim, Metin, Medet, Mide, Emin, Mine, Temin, Nimet

YÜZEN ÇARŞI 9: Bermuda, Badem, Burma, Darbe, Rumba, Amber, Adem, Bura, Ebru, Urba, Umre, Mera, Dam, Dem, Dua, Eda

Kelime Gezmece Bangkok – Fenerlerin Dansı Cevapları

Bu bölümde Kelime Gezmece kelime oyununun Bangkok Fenerlerin Dansı bölümlerine ait bütün cevapları bulabilirsiniz.

FENERLERİN DANSI 1: Çatışma, Atışma, Taşıma, Çatma, Aşçı, Açma, Amaç, Atış, Çatı, Çıta, Maaş, Maça, Maşa, Açı, Çam, Maç, Taç

FENERLERİN DANSI 2: Aksiyom, Soymak, Oysaki, İmsak, Koyma, Oymak, Simya, Yoksa, Kimya, Somya, Mayo, Oysa, Soya, Kaos, Koma, Soy, Koy

FENERLERİN DANSI 3: Liberal, İbare, Bale, Bari, Bile, Beri, İbre, İlla, Lale, Lira, Aile, Bel, Bir, Ali, Abi, Rab, Ralli

FENERLERİN DANSI 4: Botanik, Banko, Kabin, Nokta, Oktan, Tonik, Antik, Nakit, Baki, Bank, Bant, Bina, İkon, Koni, Kont, Tank

FENERLERİN DANSI 5: Şeftali, Latife, Telafi, İtlaf, Şilte, Latif, Telif, Telaş, Afiş, Flaş, İfşa, Şifa, Fail, File, Ateş, Şilt, Fiş, Şef

FENERLERİN DANSI 6: Martini, Ritim, Tamir, İtina, İman, Amir, İmar, Amin, Mani, Miat, Mini, İnat, Rant

FENERLERİN DANSI 7: Aerobik, Bakire, Barok, Kobra, Bakir, Bekar, Kabir, İbare, Bari, Baro, Beka, Beri, Kabe, Erik, Kare

FENERLERİN DANSI 8: Paragöz, Gazap, Garaz, Pazar, Azap, Gaza, Arpa, Para, Azar, Göz, Gaz, Arp, Arz, Aza, Zar, Ara

FENERLERİN DANSI 9: Mübarek, Kamber, Bükme, Ürkme, Bekar, Kamer, Krema, Merak, Küme, Bark, Beka, Küre, Krem, Mark, Kare